Kræft i livmoderhalsen Behandling med Cisplatin - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Kræft i livmoderhalsen Behandling med Cisplatin - Herlev Hospital

Med venlig hilsen

.

Onkologisk Afdeling

Herlev Amtssygehus

Amtssygehuset i Herlev

Onkologisk afdeling

% 44 88 44 88

Patientinformation

Poul Geertsen Hanne Havsteen Lisa Sengeløv

Overlæge, Ph.D. Overlæge Overlæge dr.med.

Kræft i livmoderhalsen

Behandling med Cisplatin

Revideret 15.feb. 2006


Behandling

Kræft i livmoderhalsen, der ikke kan helbredes med kirurgi

eller strålebehandling kan forsøges behandlet med kemoterapi.

Ved at behandle sygdommen med Cisplatin opnås effekt

hos ca. 20-30%.

Kemoterapien gives som en indsprøjtning ind i en blodåre

via et drop i armen. Behandlingerne vil blive givet indlæggelse

ca. 1 døgn hver 3. uge

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker alle celler i kroppen og du vil derfor

kunne opleve følgende bivirkninger.

I forbindelse med behandlingen og de efterfølgende dage

kan du have utilpashed med kvalme og opkastninger. Du vil

få kvalmemedicin til at hjælpe på de bivirkninger.

Slimhinder i øjne, næse, mund, svælg og tarm kan blive irriterede

med gener som mundbetændelse, mavesmerter og

diarre. Hvis symptomerne opstår kan de afhjælpes med medicin.

Der kan komme føleforstyrrelser i fødder og fingerspidser.

Føleforstyrrelserne vil aftage når behandlingen afsluttes,

men ofte meget langsomt. Hos nogle patienter kan der

komme lettere hørenedsættelse eller øresusen. Cisplatin kan

give nedsættelse af nyrefunktionen og dette forebygges ved

at give rigeligt væske i forbindelse med indgiften og kontrolleres

ved nyrefunktionsundersøgelser. Der ses et forbigående

påvirkning af knoglemarven, som kan resultere i et fald i

antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel.

Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar

og medføre feber og betændelse. For få blodplader

kan give næseblødning, blødning fra tandkød eller i huden.

Ved feber (over 38,5) eller blødninger er det vigtigt at kontakte

afdelingen. Blodmangel kan give symptomer i form af

træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde ses udslæt,

forpustethed, væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen,

svimmelhed og hovedpine.

Kontrol

Før hver behandlingsserie vil du blive undersøgt af en læge

og få taget blodprøver, desuden skal du komme til blodprøvekontrol

en gang i perioden mellem behandlingerne.

Før start af behandlingen og efter hver tredje behandlingsserie

vil du få foretaget CT-scanning og røntgenfotografering.

Disse kontroller foretages for at undersøge om kemoterapien

har effekt på sygdommen. Hvis behandlingen ikke har effekt

vil den blive stoppet. Det samme gør sig gældende hvis du

får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at

stoppe behandlingen. Der gives oftest 6 behandlingsserier.

Efter behandlingen vil den forsatte kontrol sædvanligvis foregå

på gynækologisk afdeling.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen.

More magazines by this user
Similar magazines