Kursus for patienter og pårørende - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Kursus for patienter og pårørende - Herlev Hospital

Kursus Onkoligisk Afdeling R Herlev Hospital

Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Kursus for patienter

og pårørende

- et tilbud til patienter med kræft i mavesækken


Kræft i mavesækken - kursus

Kræft i mavesækken - kursus

Vi inviterer dig og din

pårørende til at deltage i

et undervisningsforløb,

omhandlende:

· Sygdom og behandling

· Senfølger og handlemuligheder

· Kost og motion

· Sociale aspekter ved kræft

– tilbud og rettigheder

· Det forandrede liv

– reaktioner på sygdom

Målet med kurset er at give dig og din

pårørende viden om sygdommen og

behandlingen. Gennem undervisningen

får du indblik i og gode råd om,

hvordan man kan håndtere forskellige

situationer, man kan komme ud for,

når man har fået kræft.

Om undervisningen

Kurset strækker sig over fem uger og

foregår på Herlev Hospital.

Kurset er tilrettelagt som holdundervisning.

Du møder de samme personer

hver gang, hvilket giver mulighed for

at udveksle erfaringer med andre i

samme situation.

Du vil få undervisning af fysioterapeut,

læge, sygeplejerske, diætist og

socialrådgiver

To undervisere vil være gennemgående

under hele forløbet. Alle tilknyttet

GI-teamet

Praktiske oplysninger

Kursusdatoer:

Tid:

Klokken 12.30 – 15.00

Sted:

Herlev Hospital, 51AA.

Kurset er gratis.

Du skal selv sørge for transport.

Afbud

Hvis der er dage, hvor du ikke kan

komme, er det vigtigt, at du melder

afbud til kursuslederne.

Tilmelding

Tilmelding og yderligere information

fås hos sygeplejerskerne i

GI-teamet i B4 eller hos:

Sygeplejerske Rikke Andersen

i Onkologisk Kontaktscenter.

Telefon 4488 4000 afvent klartone

og indtast 89 194.

Med venlig hilsen

Personalet i GI-teamet B4

Program

Dag 1

Tema:

Sygdom og behandling

12.30 – 13.00 Introduktion og præsentation af undervisere og deltagere

13.00 – 14.00 Sygdom, behandling og bivirkninger

14.00 – 14.30 Pause

14.30 – 15.00 Spørgsmål og opsamling

Undervisere: Læge, sygeplejersker.

Dag 2

Tema:

Senfølger og handlemuligheder

12.30 – 13.30 Behandling og senfølger. Hvad kan man gøre?

13.30 – 14.00 Pause

14.00 – 15.30 Spørgsmål og opsamling

Undervisere: Sygeplejersker.

Dag 3

Tema:

Sociale aspekter – tilbud og rettigheder

12.30 – 13.30 Arbejde, sygdom og støttemuligheder

13.30 – 14.00 Pause

14.00 – 14.45 At være pårørende til en kræftpatient

14.45 – 15.00 Spørgsmål og opsamling

Underviser: Socialrådgiver.

Dag 4

Tema:

Det forandrede liv

12.30 – 13.30 Psykiske reaktioner i forbindelse med en kræftsygdom

13.30 – 14.00 Pause

14.00 – 14.45 Spørgsmål og opsamling

Underviser: Psykolog.

Dag 5

Tema:

Kost, kræft og motion

12.30 – 13.30 Kostvejledning

13.30 – 14.00 Pause

14.00 – 14.45 Kræft, motion og optræning

14.45 – 15.00 Spørgsmål og opsamling

15.00 – 15.30 Evaluering og afslutning

Undervisere: Diætist, fysioterapeut.


Grafik & TV • grafik@heh.regionh.dk • 14272

Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

Telefon: 4488 4000 - 89194

www.herlevhosp.dk

More magazines by this user
Similar magazines