Kemoterapi Topotecan til patienter med småcellet ... - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Kemoterapi Topotecan til patienter med småcellet ... - Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Kemoterapi Topotecan til patienter med småcellet

Lungekræft

Patientinformation

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I øvrigt

henviser til afdelingens generelle patientinformationer om kemoterapi.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge

denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også

have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Tilbagefald af lungekræft kan behandles med kemoterapi, der består af stoffet Topotecan. Vi

tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I

nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved valget af behandling,

og du er meget velkommen til at bede om en ekstra samtale med lægen, hvis du er i tvivl om

noget.

Behandlingen

Behandlingen består af højst 6 serier kemoterapi. Én serie strækker sig over 3 uger. Det vil

sige, at den samlede behandling varer ca. 4½ måned.

I hver serie får du behandling med Topotecan 5 dage i træk. Behandlingen foregår ambulant.

Det vil sige, at du møder og kan tage hjem samme dag, når behandlingen er afsluttet.

Du kan få Topotecan enten som drop i en blodåre eller som tabletter. Du vil blive informeret

om, hvilken form du skal have. Det er ikke sådan, at den ene form virker bedre end den

anden.

Som oftest gives Topotecan dog som tabletter. Du får tabletterne med hjem og tager dem 5

dage i træk med 24 timers mellemrum. Du kan tage tabletterne med eller uden mad til.

På 6. dagen, skal du tage en immunstyrkende indsprøjtning i maveskindet, som du enten selv

kan tage eller få en hjemmesygeplejerske ud og give dig.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang, du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og/eller din kontaktsygeplejerske.

Du får her lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din

sygdom og behandling.

Behandlingen kan stoppes, inden vi har givet de 6 serier. Det sker, hvis undersøgelser viser, at

behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger,

eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du

have taget en blodprøve før dag 1 i hver behandlingsserie.

BH – den 9. februar 2013, version 1.0, 3 sider i alt 1


Onkologisk Afdeling R

Røntgenundersøgelse/skanning

Efter 3 serier skal du have en CT- skanning af lungerne. Undersøgelsen vil vise, om

behandlingen har effekt på din sygdom. Efter endt behandling kommer du i et kontrolforløb,

hvor du vil blive CT- skannet hver 3. måned.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirkning

betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og

kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Følgende bivirkninger vil kunne forekomme

Træthed Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får

behandling.

Kvalme og opkastning I forbindelse med behandlingen kan du i sjældne tilfælde, blive utilpas,

få kvalme og kaste op. De gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende

medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om gode kostråd. Vi

henviser desuden til kostpjecen ” Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af

blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved

træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og

influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved

tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber over 38,5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være

nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Forstoppelse Du kan risikere at få forstoppelse. Det kan blive nødvendigt at tage medicin for at

undgå eller mindske tendens til forstoppelse.

Slimhinder Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Det kan vise sig

som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan behandles

med medicin.

Hårtab Dit hovedhår kan blive tyndt, men du vil sjældent tabe al håret. Hvis du ønsker det,

kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret

ud igen.

Samliv og seksualitet: Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Det kan skyldes, at du

er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd.

Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et

foster, så du eller din partner skal anvende et svangerskabsforebyggende middel som kondom,

spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn

mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til

år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for

få yderligere information.

BH – den 9. februar 2013, version 1.0, 3 sider i alt 2


Onkologisk Afdeling R

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller

ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen

medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din

fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om

de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

VIGTIGT

Vær opmærksom på tegn på infektion, som fx: kulderystelser, feber, svie ved vandladning,

hoste eller synkesmerter, diarré som i sjældne tilfælde kan være blodige.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen. Det kan være nødvendigt at

behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer.

Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne(se afdelingens pjece om

kemoterapi).

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Mandag – torsdag: klokken 8.00 – 15.00

Fredag: klokken 8.30 – 14.30

Telefon: 38 68 91 92

Ved akut sygdom uden for ovenstående tidsrum kan du ringe til vagthavende læge (onkologisk

forvagt) på 38 68 38 68

Med venlig hilsen

Personalet fra Team HT

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

Hjemmeside. www.herlevhospital.dk/onkologisk

BH – den 9. februar 2013, version 1.0, 3 sider i alt 3

More magazines by this user
Similar magazines