Velkommen til Team GI - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Velkommen til Team GI - Herlev Hospital

Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Velkommen til

Team GI

Patientinformation

Oktober 2011


Onkologisk Afdeling R

Vejviserkort

PAVILLONBYGNING

blok 6

S

R

Q P O

SERVICEBYGNING

bygning 7

BEHANDLINGS-

BYGNINGEN

bygning 5

• Enheden for Eksperimentel

For Kræftbehandling Kemoterapi R/A RA 124

N

M L

F E D

K J I H G

• Klinisk Forsk ningsenhed

(KFE)

RA65C8

• Sengeafdelingen Sengeafafdelingen og og

daghospitalet R R 117 117

C B

AA

PAVILLONBYGNING

blok 6

SENGETÅRNET

bygning 1

AA

AA

• Ambulatorier

(2. og (4.etage)

hovedindgang

Bus 161

Parkering

Indgang

• Stråleterapien

mod Herlev St.

Bus 300 S

Herlev Ringvej mod Buddinge St.

Bus 300 S

2


Onkologisk Afdeling R

Velkommen til

Onkologisk ambulatoriums team

for behandling af mave- og tarmkræft

I denne pjece har vi samlet

nogle oplysninger, som du

kan få brug for som patient i

ambulatoriet.

Vi bestræber os på at yde en

god service, og vi gennemfører

løbende forbedringer for at

skabe de bedst mulige rammer

for vores patienter.

For at sikre et godt og trygt forhold

mellem patient og personale,

er de læger, sygeplejersker

og sekretærer, du møder i

ambulatoriet specielt knyttet

til dette team.

Benny Vittrup Jensen

Overlæge

Jannie Brøndal

Afdelingssygeplejerske

Bodil Metheniti

Ledende

fagteamsekretær

Med venlig hilsen

Fagteamledelsen for Team GI,

Onkologisk Afdeling R

3


Onkologisk Afdeling R

Kontaktlæge og kontaktteam

I forbindelse med dit første

besøg i ambulatoriet får du tildelt

en hovedansvarlig kontaktlæge.

Kontaktlægen har

sammen med kontaktteamet

ansvaret for dit behandlingsforløb.

Kontaktteamet er en gruppe af

læger, sygeplejersker og andet

sundhedspersonale, der er

knyttet til Team GI.

Kontaktteamet planlægger dit

behandlingsforløb i samarbejde

med dig. Kontaktteamet sørger

også for, at du løbende får

mundtlig og skriftlig information

om din behandling og rehabilitering.

Mødekort og mødetider

Du får udleveret et mødekort

ved hvert besøg. I ganske særlige

tilfælde kan du få ændret

dine mødetider ved at kontakte

vores Booking. Ved bestilling

og ændring af kørsel bedes

du kontakte Bookingen. Se evt.

pjecen: Kørsel med VBT (Vognmændenes

Bus Trafik)

BESTILLING - AFBESTILLING.

Telefon

Bookingen 38 68 22 60

Telefontid

Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 9.00-13.00

Sygesikringsbevis

Husk at medbringe dit sygesikringsbevis.

Uddannelsessted

Herlev Hospital er et universitetshospital.

Afdelingen er

forpligtet til at uddanne sundhedspersonale

og det har

betydning for det daglige arbejde.

Du vil for eksempel kunne

møde læger, der er under

uddannelse. Disse læger bliver

fulgt og vejledt af teamets

læger. Du vil også kunne opleve,

at der er forskelligt sundhedspersonale

i løbet af den

tid, du bliver behandlet her.

Det kan f.eks. betyde, at du

ikke ser de samme læger hver

gang, du er til behandling.

Pårørende - bisidder

Det kan være en god idé at

have bekendt, ven eller pårørende

med, når du møder i

afdelingen. Du er altid velkommen

til at tage en pårørende

eller en bisidder med til undersøgelse,

samtale, kontrol eller

andet.

4


Onkologisk Afdeling R

Ventetid

Der kan af og til opstå ventetid

i ambulatoriet. Det skyldes, at

der kan opstå uventede situationer,

som f.eks.

• akutte patienter

• ekstra undersøgelser

• pludselige ændringer i de

planlagte behandlinger

• forsinkede svar på blodprøver

• forsinkelser i forbindelse

med transport til ambulatoriet.

Rehabilitering

Både under og efter behandlingen

af din sygdom, kan der

opstå forskellige problemer,

som du kan få behov for at få

hjælp til. Det kan for eksempel

være fysiske gener, bekymringer

i forbindelse med din

arbejdssituation, økonomi eller

familieliv, behov for kostråd

eller anden form for rådgivning

til din ændrede livssituation.

Kontakt til praktiserende læge

Det er vigtigt, at du har en god

kontakt til din praktiserende

læge.

Din praktiserende læge fortsætter

nemlig med at tage sig

af dine helbredsmæssige problemer

og receptfornyelser, der

ikke har med din kræftsygdom

at gøre. Vi holder løbende din

praktiserende læge informeret,

også hvis der sker ændringer i

dit behandlingsforløb.

Penge og værdigenstande

Da der desværre kan ske tyveri,

fraråder vi, at du efterlader

værdigenstande. Du er selv

ansvarlig for tøj og medbragte

ejendele.

Forplejning

Vi har automater, hvor du kan

købe kaffe, te og andre varme

drikke.

Hvis du skal være i ambulatoriet

i længere tid, kan det være

en fordel at have mad med.

Der er også mulighed for at

købe mad i Cafeteriaet i stueetagen

på hospitalet.

Cafeteriaet har åbent

mandag-søndag kl. 10.00-21.00.

Kiosken har åbent

mandag-fredag kl. 8.00-19.00.

Internet

Hvis du eller dine pårørende

har egen bærbar computer

med, er der mulighed for

at få gratis adgang til internettet

via trådløst netværk. Du får

adgang ved at henvende dig til

personalet i Bookingen.

5


Onkologisk Afdeling R

Rygning

Hospitalet er røgfrit område

både inde og ude.

Parkering

Du kan parkere gratis på hospitalets

område. Vi anbefaler, at

du kommer i god tid i dagtimerne,

da du kan komme ud

for, at skulle lede efter en parkeringsplads.

Du og dine pårørende kan ringe

til kontaktcentret, hvor 4

sygeplejersker med erfaring i

behandling og pleje af kræftpatienter

sidder klar med rådgivning

og hjælp.

Sygeplejerske

Rikke Andersen

Onkologisk

kontaktcenter

Du kan benytte de store parkeringspladser

foran eller bagved

hospitalet. Der er mulighed for

heldagsparkering, 3-timers parkering

og ½-times parkering. Se

indtegningen af parkeringsområder

på kortet side 2.

Vær opmærksom på parkeringsskiltene.

Du kan få en parkeringsbøde,

hvis du ikke overholder

de givne tidsbegrænsninger

eller parkerer udenfor de afmærkede

områder. Hospitalet

påtager sig ikke ansvaret for

din bil under parkeringen.

Kontakt -

Onkologisk kontaktcenter

Hvis du er i tvivl om noget

eller har spørgsmål, er du velkommen

til at kontakte os.

Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.30-14.30

Telefon: 38 68 91 94

Spørgsmål til kontaktpersoner

eller kontaktteam besvares

også af Onkologisk kontaktcenter.

Hvis der er behov for det,

bliver du stillet videre til din

kontaktperson eller dit kontaktteam.

Ved akut sygdom uden for

ovenstående tidsrum kan du

ringe til vagthavende læge

(onkologisk forvagt) på telefon

38 68 38 68.

Med venlig hilsen

Personalet fra

Team GI, ambulatoriet

Onkologisk Afdeling R,

Herlev Hospital

Grafik & TV · grafik@heh.regionh.dk · 14838

6


Om Onkologisk Afdeling R

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital er en af Danmarks

største og førende kræftafdelinger. Vi er ca. 400 ansatte med

aktuel og solid ekspertise inden for behandling af kræftsygdomme.

Vi giver strålebehandling, kemoterapi og behandling

med nye specielle stoffer, der virker mod kræft.

Afdelingen består af en sengeafdeling, et daghospital, et

ambulatorium, en stråleterapi og et Center for Kræftforskning

herunder Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling

(EFEK), Kræftforskningsenheden (KFE), Laboratoriet og Dyrestalden.

Opdelt i team

Personalet på afdelingen er opdelt i team. Vi koncentrerer os

om hver vores bestemte område inden for gruppen af kræftsygdomme.

På den måde sikrer vi, at vi har en høj grad af

specialviden inden for de bestemte kræftsygdomme.

De fire team er:

· Brystkræft - Team MA

· Mave-tarmkræft - Team GI

· Hoved/hals- og lungekræft - Team HT

· Sarkomer og modermærkekræft, samt kræft i nyrerne, blæren,

underlivet, blærehalskirtlen og endetarmsåbningen -

Team UG

Behandlingen

Vores mål er, at tilrettelægge behandlingen, så du får den

bedste behandling og pleje.

Vi har ca. 110.000 patientmøder om året. Ca. 4000 nye kræftpatienter

bliver henvist til vores afdeling i løbet af et år.

More magazines by this user
Similar magazines