Om kræft i nyrerne – Sutent - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Om kræft i nyrerne – Sutent - Herlev Hospital

Herlev Hospital

Onkologisk afdeling

Patientinformation

Med venlig hilsen

Kræft i nyrerne

Sutent

Personalet

Onkologisk Afdeling

Herlev Sygehus

Revideret 26. juni 2007


Denne information er et supplement til vores mundtlige information

om behandlingen. Informationen giver oplysninger om behandling

med stoffet Sutent, som du er blevet tilbudt for din sygdom, samt om

hvordan behandlingen vil foregå.

I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige informationsmateriale.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes

uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få

overblik over den behandling, som vi anbefaler dig.

Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen, for

bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Fremskreden kræft i nyrerne behandles med Sutent. Vi tilbyder dig

denne behandling, idet vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle

symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at

svinde delvist i kortere eller længere tid.

Hvad er Sutent?

Sutent tilhører en ny type målrettede lægemidler i kræftbehandlingen.

Sutent virker ved at bremse væksten samt mindske blodforsyningen til

kræftsvulsten – hvilket er to vigtige mål for at forhindre kræftcellerne

i at sprede sig og vokse.

Behandlingen

Behandlingen gives som en tablet (kapsel) en gang dagligt, om morgenen,

over en periode på 4 uger, derefter er der en behandlingspause

på 2 uger. Tilsammen bliver denne 6 ugers periode betegnet som en

behandlingsserie.

Hvis du glemmer at tage en kapsel Sutent, skal du ikke tage den senere.

Tag den næste dosis som du plejer.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det

vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behand-


lingen. Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i

orden, kan du komme ud for, at din behandling udsættes, eller det kan

blive nødvendigt at reducere dosis af Sutent. Hvis du får uacceptable

bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

VIGTIGT!

Vær opmærksom på tegn på infektion for eksempel: kulderystelser,

feber, svie ved vandladning, hoste eller synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det

kan være nødvendigt at vi behandler infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Hvis du tager anden medicin:

Du bør oplyse din læge /sygeplejerske om hvilken anden medicin du

evt. tager, da der kan være uforligelighed mellem Sutent og anden

medicin.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som du plejer. Du skal blot have

en almindelig god hygiejne.

Der udskilles kun ubetydelige mængder af Sutent via skedens slimhinder

og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade

din partner.

Sutent kan skade et foster, så du eller din partner skal anvende svangerskabsforebyggende

middel som kondom, spiral eller p-piller under

behandlingen og indtil 6 måneder efter ophør.

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du altid velkommen

til at kontakte afdelingen.

Behandlingen foregår ambulant. Du få taget blodprøver og taler herefter

med læge og/eller sygeplejerske. Du vil få udleveret Sutent, og kan

herefter tage hjem.

Behandlingen vil ophøre, hvis CT-scanningen viser, at Sutent ikke har

tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger,

eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Undersøgelser

Hjertekardiogram

Før start af behandlingen samt efter de første 28 dages behandling vil

du få lavet 3 hjertekardiogrammer med 2 minutters mellemrum, da

tidligere undersøgelser har vist, at Sutent i sjældne tilfælde kan påvirke

hjerterytmen.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du møder til behandling, vil du tale med en læge og/eller

en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemer

i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Behandling med Sutent kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye

blodceller, derfor skal du have taget blodprøver, hver gang du begynder

en ny behandlingsserie og dag 28

Scanning

Du vil få foretaget CT-scanning efter hver 3. behandlingsserie. Undersøgelsen

vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Blodprøver til biobank

Vi ønsker hele tiden at øge vores viden om kræft i nyrerne, både om

sygdommen og om den bedste behandling. Ved nye analysemetoder

håber vi at få mere viden, så vi i fremtiden kan give en mere individuel

vejledning og behandling. Derfor vil vi bede om tilladelse til at tage

en ekstra blodprøve før hver hehandlingsserie, i forbindelse med standard

blodprøver. Blodprøverne bliver frosset ned og gemt i en såkaldt

biobank

til senere analyser. Der vil ikke senere blive udført undersøgelser

på blodprøverne uden, Den Videnskabs etiske Komité har givet sin


tilladelse. Hvis du vil give din tilladelse, til at vi tager blodprøver til

biobank, skal du underskrive på sidste side i denne information.

Bivirkninger

Sutent påvirker ikke alene kræftcellerne, men også kroppens raske

celler. Denne påvirkning betyder, at der kan forekomme bivirkninger.

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan dog ikke på

forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Du vil opleve, at flere af de bivirkninger der kan forekomme, reduceres

i de 14 dage hvor du har behandlingspause.

Træthed: Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at

sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan det blive nødvendigt, at du sygemelder

dig helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Blodmangel, infektion og blødning: Sutent nedsætter knoglemarvens

produktion af blodceller. Du vil derfor kunne få blodmangel, infektion

og blødning.

Blodmangel kan vise sig som træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.

Infektion kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.

Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning fra tandkødet,

blå mærker og røde prikker i huden.

Ved tegn på feber eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen,

da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Ændring af hud/hårfarve: Nogle oplever at huden får en gul gusten

farve – og/eller at håret ændrer farve og bliver lyst /gråt. Disse forandringer

forsvinder almindeligvis, når behandlingen ophører.

Forhøjet blodtryk: Da Sutent påvirker karvæggen (blodårerne) kan der

forekomme forhøjet blodtryk. Du vil derfor regelmæssigt få målt dit

blodtryk.

Hovedpine og/eller sløret syn kan være symptomer på forhøjet blodtryk,

hvis disse symptomer opstår, skal du kontakte afdelingen.

Diarre: Kan opstå på grund af påvirkning af slimhinden i tarmen. Diarre

defineres som en øgning til 4-6 afføringer om dagen og/eller afføring

om natten.

Hvis du får diarre, skal den behandles. Det er vigtigt at du følger afdelingens

anbefaling for behandling af diarre.

Kvalme og opkastning: I forbindelse med behandlingen kan du få

kvalme og evt. opkastning. Disse gener kan forebygges og behandles

med kvalmestillende medicin, som du vil få udleveret i afdelingen.

Hudreaktioner: Udslet i ansigtet eller på kroppen, af vekslende karakter.

Afdelingen vil være behjælpelig med gode råd vedrørende behandling.

Hånd-fod reaktion: Er en hudreaktion der er karakteriseret ved prikken

i håndflader og fodsåler, der eventuelt kan ledsages af rødme,

hævelse, ømhed, smerter, revner i og udtørring af huden. Afdelingen

vil være behjælpelig med gode råd vedrørende behandling. Det kan

evt. blive nødvendigt at reducere dosis af Sutent.

Medicin og andre præparater der kan blive nødvendige under behandlingen

med Sutent, bliver udleveret af personalet. Personalet vil vejlede

i anvendelse af det enkelte præparat.

Mundbetændelse: Viser sig ved ømhed, smerter i munden og evt. blister-

eller sårdannelse.

Afdelingen vil instruere dig i at benytte mundskyllevæske, hvis du får

symptomer.

Samliv og seksualitet: Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær

mindskes. Dette kan skyldes, at du er i en såvel fysisk som psykisk

belastet situation


Sutent behandling

Jeg er indforstået med, at der gemmes blodprøver til brug for senere

forskning

ja □

nej □

Patient navn:

Patient underskrift:

______________________________

Blokbogstaver

______________________________

Dato:

______________________________

Læge underskrift:

______________________________

Blokbogstaver

Sutent patientinformation, rev. 16. opktober 2006


Behandlingsskema

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Behandlingsdag Før

beh.

Dag

1

Dag

14

Dag

28

Dag

1

Dag

28

Dag

1

Dag

28

Sutent Dag 1-28 14 Dag 1-28 14 Dag 1-28

Blodprøver 0 0 0 D 0 0 D 0 0

A

A

Samtale med 0 0 0 0 G 0 0 G 0 0

læge og sygeplejerske

S

E

E

S

CT-scanning 0

P

P

P

0

Hjertekardiogram

U

U

U

0 0 A

A

A

Blodprøve til 0 S 0 S 0 S

biobank

E

E

E

Blodtryk, puls,

temperatur

0 0 0 0 0 0

14

D

A

G

E

S

Dette skema illustrerer 3 serier. En serie svarer til en periode på 6 uger. De efterfølgende

serier vil foregå på samme måde.

”0” i skemaet viser, hvornår du skal have Sutent og have foretaget undersøgelser.

More magazines by this user
Similar magazines