vindmøller på kalvebod syd - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

vindmøller på kalvebod syd - Hvidovre Kommune

BilagØU_120123_pkt.09_05

7 Befolkning 35

7.1 Metode 35

7.2 Eksisterende forhold 36

7.3 Vurdering af virkninger 38

7.4 Afværgeforanstaltninger 42

7.5 Overvågning 43

7.6 Københavns Kommunes vurdering 43

8 Afledte socioøkonomiske effekter 45

8.1 Metode 45

8.2 Vurdering af virkninger 45

8.3 Afværgeforanstaltninger 45

8.4 Overvågning 45

8.5 Københavns Kommunes vurdering 45

9 Landskab og Kulturhistorie 47

9.1 Metode 47

9.2 Eksisterende forhold 48

9.3 Vurdering af virkninger 52

9.4 Københavns Kommunes vurdering 64

10 Natur 67

10.1 Metode 67

10.2 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 68

10.3 Eksisterende forhold 68

10.4 Overvågning 68

10.5 Københavns Kommunes vurdering 69

11 Natura 2000-konsekvensvurdering 71

11.1 Metode 71

11.2 Eksisterende forhold 71

11.3 Påvirkning af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet 71

11.4 Trækfugle 72

11.5 Påvirkning af udpegningsgrundlaget for habitatområdet 75

11.6 Påvirkning af Bilag IV arter 75

11.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning 76

11.8 Københavns Kommunes vurdering 76

12 Vandmiljø 77

12.1 Metode 77

12.2 Overfladevand 77

12.3 Grundvand 77

12.4 Natura 2000-området 77

12.5 Vurdering af virkninger på vandmiljø 77

12.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning 78

12.7 Københavns Kommunes vurdering 78

13 Støj 81

13.1 Metode 81

13.2 Eksisterende forhold 81

13.3 Vurdering af virkninger 81

13.4 Afværgeforanstaltninger 90

13.5 Overvågning 91

13.6 Københavns Kommunes vurdering 91

14 Lys, skygger og blink 93

14.1 Metode 93

14.2 Lysafmærkning 93

14.3 Eksisterende forhold 93

14.4 Vurdering af virkninger 93

14.5 Afværgeforanstaltninger 96

14.6 Overvågning 96

14.7 Københavns Kommunes vurdering 96

15 Luftforurening og klima 97

15.1 CO 2

-udledning 97

15.2 Luftkvalitet 97

15.3 Københavns Kommunes vurdering 98

16 Forurenet jord 99

16.1 Metode 99

16.2 Eksisterende forhold 99

16.3 Vurdering af virkninger 100

16.4 Afværgeforanstaltninger 100

16.5 Overvågning 101

16.6 Københavns Kommunes vurdering 101

17 Råstoffer og affald 103

17.1 Metode 103

17.2 Vurdering af råstofforbrug 103

17.3 Affald 104

17.4 Københavns Kommunes vurdering 104

18 Manglende viden 105

19 Referencer 107

Bilag 109

More magazines by this user
Similar magazines