Notat om indkøb af elbil, meddelelser fra formanden, Ejendoms- og ...

hvidovre.dk

Notat om indkøb af elbil, meddelelser fra formanden, Ejendoms- og ...

NOTAT

Hvidovre Kommune

Teknisk Forvaltning

TEK Personale og Udvikling

Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen

Sagsnr.: 12/18805

Journalnr.: 118411/12

02-05-2012

Side 1 af 1

Notat om indkøb af elbil, meddelelser fra formanden, Ejendoms- og

Arealudvalgets møde den 2. maj 2012, punkt 2

Inspireret af den viden, vi blev præsenteret for på KL-konferencen

”Politisk Forum 2012, Teknik og Miljø” i sidste uge om grøn omstilling, vil

der blive indkøbt en elbil som en forsøgsordning og til brug for tjenestelig

kørsel for ansatte på Rådhuset m.v. På Politisk Forum blev det tydeligt, at

el-biler nu har en standard, så vi kan tilbyde denne transportform til

kommunens medarbejdere. Bl.a. Høje-Taastrup Kommune har ligeledes

en elbil ved Rådhuset til personalets tjenestekørsel.

Som en del af forsøgsordningen vil der ligeledes blive etableret en

ladestander ved Rådhusets hovedindgang. Forsøgsordningen vil blive

finansieret af Miljøpuljen. Anskaffelsen af el-bilen, som vil indgå i

kommunens bilordning, er i overensstemmelse med kommunens

bilpolitik, hvor der bl.a. er fokus på, at kommunen vægter hensynet til

energi, klima og miljø samt følger udviklingen i forhold til bl.a. elbiler.

Indkøbet af elbilen er ligeledes i overensstemmelse med Region

Hovedstadens klimaplan, hvor der bl.a. lægges op til et fælles

commitment i såvel region og kommuner.

Fordelene ved at indkøbe en elbil til personalets tjenestekørsel er mange

og er af både økonomisk og miljømæssig karakter:

Elbilen er blevet billigere i anskaffelse og har lavere

vedligeholdelsesudgifter på grund af afgiftsfritagelse på elbiler

Kommunen vil spare en del af den befordringsgodtgørelse, som i

dag udbetales, når medarbejderne transporterer sig i egen bil

Hvidovre Kommune kommer ”med på landkortet” i forhold til at gå

forrest med grøn teknologi, og kommunen er med til at

understøtte den fortsatte udvikling på el-bil-området med henblik

på at nedbringe CO2-udledningen. Elbilen skal i lighed med Vejog

Parkafdelingens nuværende elbil forsynes med banner m.m.,

og ladestanderen skal markeres tydeligt ved Rådhuset og skal

ligeledes kunne anvendes af besøgende, således at Hvidovre

Kommune kan være med til synliggøre, at elbilerne nu er ved at

blive et relevant alternativ til benzin- og diesel-biler.


Side 2 af 1

More magazines by this user
Similar magazines