Forbrugernes reaktion på energimærkning af boliger - Ideal-EPBD

ideal.epbd.eu

Forbrugernes reaktion på energimærkning af boliger - Ideal-EPBD

Forbrugernes reaktion

energimærkning af boliger

EC Intelligent Energy Europe programme,

IDEAL EPBD project

Dansk workshop 16 juni 2011

Kirsten Gram-Hanssen og Toke Haunstrup Christensen


Dagsorden

• Formålet med mødet

• Baggrunden for projektet

• Metoder i projektet

• Status for mærket i DK

• Projektets resultater med vægt på DK

• Diskussion af resultater

• Anbefalinger fra projektet

• Diskussion af anbefalinger


Formålet med mødet

• At præsentere resultaterne fra projektet til jer der

arbejder med energi mærket

• At få en diskussion af resultater og anbefalinger

• At få kommentarer til vores udkast til resume

• Parallelt i alle 10 lande og efterfølgende fælles EU

anbefalinger


Baggrunden for projektet

• 10 EU lande

• Baggrundsstudier

• Litteratursøgning

• Boligoversigt mm

• Stakeholder int.

• Forbrugerstudier

• Kvalitative interview

• Survey

• Anbefalinger og formidling


Metoder i forbrugerundersøgelsen

• Alle lande: 5 kvalitative interview

• Lande med implementeret energimærke: Survey

• 3200 besvarelser: DK:743, DE:1165, NL:565, UK:626, FI:109

• DK: Brev til 10.000 husejere med mærke fra 2007/2008

• Undersøgelser om bolig og komfort

• Spørgsmål om energimærket til sidst

• For DK efterfølgende muligt at linke til energimærke

• Øvrige lande: yderligere ca. 20 kvalitative interview


Status for mærket i DK

Mærket gøres offentligt tilgængeligt

•Fremfor primært at være oplysning til forbrugeren ændres

mærket til også at være et baggrundsdokument som

forskellige andre aktører kan anvende

•Energimærket som led i en flerstrenget indsats inkl.

kampagne, øget netbaseret info og Videncenter for

energibesparelser (rettet mod håndværkere)


Projektets resultater: Tillid

Homeowners level of trust in various sources of information on energy efficiency

for the home, (all countries)

Family and friends

Local tradespeople

The EPC

Local and or National Governing Authorities

Neighbours

Energy suppliers

The Internet

Magazine and Newspaper articles

TV and radio programmes

DIY shops

Advertisements

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Complete trust Trust Neither no trust nor trust No Trust No trust at all


Projektets resultater om håndværkere

The level of trust in local tradesmen as a source of information

Impact on decision to do work: Difficulties finding reliable tradespeople


Projektets resultater: information

What sources of information respondents would consider in order to gain more

information on how to make energy efficiency improvements of their home


Resultater ifht ændringer vedr. mærket

• Offentligt tilgængeligt mærke

• Vil ”Venner og familie” kigge med på mærket?

• Vil folk føle det er for meget indblanding i deres hus?

• Håndværkere som en central aktør!

• Elsparefonden/Go energi er allerede det sted folk kigger

efter mere info

• Diskussion?


Om køb af bolig

Home buying priorities rated ‘very important’ or ‘important’ by homeowners, (all countries)


Energiudgifterne er dog ikke helt

ligegyldige….

Importance of utility costs, when respondents were looking for a new property


Energimærkets betydning ved

køb af boligen

• Under halvdelen af alle boligejerne så energimærket før

de købte boligen

• Kun en tredjedel angav, at det var en væsentlig faktor i

beslutningsprocessen

• Kun 8% havde brugt informationen til at forhandle

prisen på boligen


Om at renovere en bolig

Tre fjerdedele af ejerne har

foretaget renovering af deres

bolig. Af disse har

•68% malet boligen

•65% ændret have/udearealer

•52% skiftet køkken

•46% skiftet bad

•33% skiftet til mere energirigtigt fyr

•33% skiftet til energivinduer


Energi renoveringer

The percentage of all households that had completed energy efficient improvements


Begrundelser for at renovere

Reasons for completing improvements rated very important by homeowners (all countries)


Økonomiens betydning for

energirenovering

The importance of monetary factors and incentives, (all countries)


Interesse for økonomiske instrumenter

Level of interest in monetary and fiscal incentives, (all countries)


Andre begrænsende faktorer:

Practical issues involved in improving the home (all countries)


Faktorer der fremmer energirenovering


Faktorer der fremmer energi renovering


Brugernes viden om energimærket

20 % af de danske respondenter angiver at de ikke har et

energimærke på deres bolig:

• Selv om vi har trukket deres adresse fra databasen over

energimærker

• …og selv om de i spørgeskemaet, når de afviser at have et

energimærke, bliver vist et billede af et for at hjælpe på

hukommelsen

• Forklaringer. De har aldrig fået det; de har glemt det; de har

ikke lagt mærke til det…?


Brugernes vurdering af mærket

House owners level of trust in the EPC as a source of information

Finland

Distrust

England

Netherlands

Germany

Neither distrust nor

trust

Trust

Denmark

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Homeowners’ level of understanding of the EPC


Anvendeligheden af energimærket

Usefulness of the EPC as a source of information on the energy costs of your home?

Usefulness of the EPC as a source of information on the home improvements needed

to reduce your energy bills


Hvad mener brugerne selv kunne

hjælpe dem?


Diskussion

• Er der nogle væsentlige spørgsmål som vi ikke er

kommet nok rundt om?

• Er der analyser som vi burde gå mere i dybden med?

• Er det relevant at koble besvarelserne sammen med

oplysninger fra mærket og fortsætte de danske

analyser?


Anbefalinger

1. Forbedre brugernes tillid til mærket og dets anvendelighed

2. Inkludere direkte dialog med energikonsulenten

3. Fokusere på de huse, hvor der er mest brug for energirenovering

(de ældste huse/dem med de dårligste mærker)

4. Flere økonomiske instrumenter relateret til energirenovering

5. Boligejernes vægtning af energirenovering i forhold til andre typer af

renovering


Spørgsmål

• Er disse anbefalinger relevante?

• Er der andre relevante anbefalinger på baggrund af

disse resultater?

More magazines by this user
Similar magazines