FREDERICIA

e.pages.dk

FREDERICIA

Vendersgade 30D, DK-7000 Fredericia Tlf. +45 72 11 35 11, turisme@fredericia.dk www.visitfredericia.dk

FREDERICIA

2013


FREDERICIA

2013

Kære gæst!

Med sin placering midt i Danmark er Fredericia det perfekte opholdssted,

hvis du er sulten efter oplevelser af enhver slags. I selve

Fredericia befinder du dig i en levende og dynamisk by, der emmer

af historisk charme og atmosfære. Byen blev grundlagt i 1650 og

er så heldig at have Danmarks bedst bevarede fæstningsanlæg,

der i dag er en unik og naturskøn bypark. I den nyrenoverede bymidte

byder byens små torve velkommen med gode restauranter

og caféer, som spiller fint sammen med byens smukke gamle huse.

Musik, Stand Up, krigs- og kulturhistorie, moderne kunst og Danmarks

største gratis legepark; skov, strand og moderne havneliv.

Velkommen til!

Dear visitor!

Located in the very centre of Denmark, Fredericia is the perfect

place to stay, offering activities and attractions for every taste.

Fredericia itself is a bustling, dynamic town with lots of historical

charm and atmosphere. Established in 1650, the town boasts the

best preserved ramparts in Denmark, now a unique, scenic park

surrounding the centre of town. In the recently renovated town

centre, small squares surrounded by beautiful old buildings bid

visitors welcome with a wide selection of charming restaurants

and attractive cafés. There is music, stand-up comedy, wartime

and cultural history, modern art and the largest free play park in

Denmark. Not to mention wooded countryside, beaches and a

modern, bustling harbour. Welcome!

Lieber Gast!

Fredericia ist durch seine zentrale Lage in Dänemark Ihr perfektes

Urlaubsziel, wenn Sie Erlebnisse jeder Art suchen. Fredericia ist

eine lebendige, dynamische Stadt, die historischen Charme und

Atmosphäre verströmt. Die 1650 gegründete Stadt hat das Glück,

Dänemarks besterhaltene Festungsanlage zu besitzen, die heute

ein einzigartiger Stadtpark voller schöner Natur ist. In der neu

renovierten Innenstadt laden die kleinen Plätze der Stadt mit guten

Restaurants und Cafés zum verweilen ein. Musik, Stand Up, Kriegsund

Kulturgeschichte, moderne Kunst und Dänemarks größter

kostenloser Spielpark; Wald, Strand und modernes Hafenleben.

Herzlich willkommen!

Indhold

Velkommen og turistbureau. ... 2

Historie ................... 4

Attraktioner ................ 9

Værd at vide .............. 15

Natur og Shopping. . . . . . . . . . 16

Guidede ture. ............. 22

Fiskeri. .................. 24

Oversigtskort. ............. 30

Sport og kultur. ............ 33

Spisesteder. .............. 40

Overnatning. .............. 43

Konferencer og messer. ..... 50

Havne, Fredericia C

og Østerstrand. ............ 54

Udvalgte aktiviteter. ........ 60

Madsby Legepark. ......... 63

Contents

Welcome and tourist office .... 2

History. ................... 4

Attractions. ................ 9

Useful information. ......... 15

Nature and Shopping. . . . . . . . 16

Guided tours. ............. 22

Fishing. .................. 24

Site map ................. 30

Sports and culture. ......... 33

Restaurants. .............. 40

Accommodations. .......... 43

Konferences and fairs. ...... 50

Harbours, Fredericia C

and Østerstrand (beach). .... 54

Selected activities. ......... 60

Madsby Legepark (playpark). . 63

6. juli

Inhalt

Willkommen und

Fremdenverkehrsbüro ........2

Historie ...................4

Sehenswürdigkeiten .........9

Wissenswertes ............15

Natur und Shopping ........16

Führungen ................22

Angeln ...................24

Übersichtskarte ............30

Sport und Kultur ...........33

Restaurants ...............40

Unterkunft ................43

Konferenzen und Messen ....50

Häfen, Fredericia C

und Østerstrand ...........54

Ausgewählte Aktivitäten .....60

Madsby Legepark (Spielpark). 63

Fredericia Vold

Lillebælt


3

TURISTBUREAUET

TOURIST OFFICE

TURISTENBÜRO

© 2012 The LEGO Group AndroidShop IphoneShop

Fredericia Turistbureau har sin egen butikM

Vidste du, at Fredericia Turistbureau også sælger

souvenirs, bøger og kort?

T-shirts m. trafiklys, postsparekasser, magneter med

Fredericia motiver, plakater med Det Hvide Vandtårn,

postkort, messingkanoner, små soldater, pins m.m.

Cykelkort/-bøger, Danmarkskort og kommunekort.

Kom og se vores udvalg!

Herudover kan du finde brochuremateriale fra hele

Danmark få inspiration til turforslag + booke en

guide. Vi kan booke overnatning, udstede fisketegnog

kort, campingpas, Copenhagen Card, gavekort

til kroferie samt Fredericia Shopping og Legoland billetter.

Derudover sælger vi billetter til arrangementer

via Fredericiabilletten.

Fredericia Tourist Office Shop

Did you know that Fredericia Tourist Office also

sells souvenirs, books and maps?

T-shirts with traffic lights, postal savings banks,

magnets with Fredericia motives, posters with the

White Water Tower, postcards, brass cannons,

small soldiers, pins, etc. Bicycle maps / books,

maps of Denmark and the local map.

Come see our selection! In addition, you can find

brochures from all over Denmark for inspiration

for suggestions + book a guide. We can book accommodation,

issuing fishing licenses and cards,

camping, Copenhagen Cards, gift certificates to

Inns and Fredericia Shopping and Legoland tickets.

Additionally, we sell tickets for events via Fredericia

ticket.

Fredericia Turistenbüro Shop

Wußten Sie, daß Fredericia Turistenbüro verkauft

auch Souvenirs, Bücher und Karten?

T-Shirts mit Ampel, Post-Sparkassen, Magnete mit

Fredericia Motive, Plakate mit dem Weissen Wasserturm,

Postkarten, Messingkanonen, kleine Soldaten,

Stifte, etc. Fahrradkarten / Bücher, Landkarten

von Dänemark und der Ortsplan.

Kommen Sie und sehen Sie unsere Auswahl!

Darüber hinaus finden Sie Broschüren aus ganz

Dänemark Inspiration für Ausfluge. Buchen Sie

einen Fremdenführer. Wir buchen Unterkünfte, Wir

verkaufen Angelscheine und Karten, Camping,

Kopenhagen Karten, Geschenkgutscheine zu

Gasthaus und Fredericia Shopping und Legoland

Tickets. Zusätzlich verkaufen wir Tickets für Veranstaltungen

über Fredericia Ticket.

ÅBNINGSTIDER/

OPENING HOURS/

ÖFFNUNGSZEITEN

2/1-29/6, 19/8-23/12

Mandag - Fredag /

Monday/Montag/

Friday/Freitag 10-16

Lørdag/Saturday/Samstag 10-13

Lukket søn- og helligdage samt mellem jul og nytår. / Closed on Sundays

and public holidays and between Christmas and New Year. / An Sonn- und

Feiertagen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

1/7-17/8

Mandag - Fredag /

Monday/Montag/

Friday/Freitag 10-17

Lørdag/Saturday/Samstag 10-13

UDGIVER

Fredericia Turistbureau

REDAKTION

Fredericia Turistbureau

OPLAG

45.000

LAYOUT/produktion

ProPrint ApS

Tlf. 75 93 49 50

www.pro-print.dk

FOTO

Ole Olsen

VisitDenmark

Henning Møbjerg

Christian Heller

Nanna Gravesen


4

Historien lever i Fredericia

History is alive in Fredericia

Die Geschichte ist lebendig in Fredericia

Klar til kamp

Som fæstningsby har Fredericia spillet en hovedrolle i Danmarkshistorien.

Her findes et af de største og mest velbevarede fæstningsanlæg

i Europa. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 1650. Anlægget

skulle beskytte overgangen fra Jylland til resten af kongeriget mod

fremmede krigsmagter. Det gjaldt f.eks. svenskerne, som besatte

og ødelagde byen i 1657. Kampene ved Fredericia den 5. og 6.

juli 1849 danner grundlaget for en af de mest berømte fortællinger

i den danske krigshistorie. Læs mere om 6. juli på side 6.

I 1864 indtog østrigerne Fredericia - men denne gang uden

kamp. Siden da har Fredericia været et fredeligt og dejligt sted at

bo og besøge. Men historierne – ja, de er stadig lige spændende

at høre om. Volden fungerer i dag som byens hyggelige park. De

imponerende kanoner er altid et stort trækplaster. Giv dig også

tid til at opleve de smukke, historiske bygninger; Krudttårnet fra

1675, Prinsens Port fra 1753 og Krudtmagasinet fra 1858.

Ready to do battle

As a fortified town, Fredericia has played a major role in Denmark‘s

history. It has some of the largest and best-preserved ramparts

in Europe. Construction of the ramparts began in 1650. The

fortifications were designed to protect the crossing from Jutland

to the rest of the kingdom against foreign powers. The Swedes, for

example, who conquered and destroyed the town in 1657. During

the three-year-war the Schleswig-Holstein troops approached the

town. The battle of Fredericia, which took place on the 5th and 6th

of July 1849, is one of the best known events in Danish military

history. You can read more about the 6th of July on page 6.

In 1864 the Austrians occupied Fredericia, but this time no battle

was fought. Ever since, Fredericia has been a peaceful town and a

delightful place to live in and visit. Its vivid and fascinating history,

however, is still a delight to hear. Today, the town ramparts form a

wonderful park. The fantastic cannons, are a major attraction. But

you should also take the opportunity of visiting some of the magnificent

old buildings, the gun-powder tower, dating from 1675, the

Prince‘s Gate, dating from 1753, and the gun-powder magazine,

dating from 1858.

Zum Kampf bereit

Als Festungsstadt hat Fredericia in der Geschichte Dänemarks

eine wichtige Rolle gespielt. Hier befindet sich eine der größten

und am besten erhaltenen Festungsanlagen Europas. Die Arbeiten

an der Festungsanlage begannen im Jahr 1650. Die Anlage sollte

die Route von Jütland zu den anderen Teilen des Königreiches vor

fremden Kriegsmächten schützen. Dies galt beispielsweise für die

Schweden, die die Stadt im Jahr 1657 besetzten und zerstörten.

Unter dem Drei-Jahre-Krieg sind die schleswig-holsteinischen

Truppen in die Stadt eingerückt. Eine der berühmtesten Erzählungen

aus der dänischen Kriegsgeschichte handelt von den Kämpfen

bei Fredericia am 5. und 6. Juli 1849. Mehr über den 6. Juli

können Sie auf Seite 6 lesen.

Im Jahr 1864 wurde Fredericia von den Österreichern eingenommen

– dieses Mal jedoch ohne Kampf. Seit damals ist Fredericia

ein friedlicher und hübscher Ort für Einwohner und Besucher. Aber

die Geschichten zu hören ist immer noch genauso aufregend wie

damals. Die Wallanlage dient heute als erholsamer Stadtpark. Die

eindrucksvollen Kanonen von 1849 und 1864 sind immer ein

Anziehungspunkt. Nehmen Sie sich auch Zeit, um die hübschen

historischen Bauten zu erleben; den Pulverturm von 1675, das

Prinzentor von 1753 und das Pulvermagazin von 1858.


5

Bliv klog på fortiden – og hinanden

Du ser og fornemmer det alle steder; Fredericia er en ægte

fæstningsby med velbevarede voldanlæg, snorlige gader,

toppede brosten og masser af gamle, velholdte bygninger. Landets

første arkitekttegnede by blev planlagt som ny hovedstad

med kongeslot og kanaler.

For at få borgere til den nye by, tildelte kongen Fredericia særlige

privilegier som f.eks. skattefrihed, religionsfrihed og asyl.

Det gjorde byen til en smeltedigel af forskellige kulturer, religioner,

nationaliteter, iværksættere, tyveknægte og andet godtfolk.

Tag på opdagelse og lad byens museer, bygninger og mindesmærker

fortælle dig om Fredericias fantastiske historie.

Fredericia vold

Learn about the past – and each other

You see and sense it everywhere; with its well-preserved ramparts,

dead-straight cobbled streets and numerous well-kept

old buildings, Fredericia really was built to be a military stronghold.

It was the first town in the country to be designed by

architects, and was originally intended to be the new capital,

complete with a royal palace and canals.

To attract people to settle in the new town, the king gave Fredericia

certain privileges, including tax exemption, freedom of

religion and asylum to all new citizens. Therefore, the town

became a melting pot of many different cultures, religions and

nationalities as well as a mix of entrepreneurs, thieves and an

assortment of folks. Go exploring and let the museums, buildings

and monuments tell you the intriguing history of Fredericia.

Machen Sie sich schlau über die Vergangenheit

– und lernen Sie voneinander

Sie sehen und spüren es überall; Fredericia ist eine echte Festungsstadt

mit gut erhaltenen Wallanlagen, schnurgeraden

Straßen, Kopfsteinpflaster und vielen alten, gepflegten Gebäuden.

Die erste von einem Architekten entworfene Stadt

des Landes wurde als neue Hauptstadt mit Königschloß und

Kanälen geplant.

Um die Bürger dazu zu bewegen, in die neue Stadt zu ziehen,

gewährte der König Fredericia besondere Privilegien, wie z.B.

Steuerfreiheit, Religionsfreiheit und Asyl. Dadurch wurde die

Stadt zu einem Schmelz tiegel verschiedener Kulturen, Religionen

und Nationalitäten, die Unternehmungslustige, Diebe

und überhaupt die unterschiedlichsten Leute anzog. Gehen

Sie auf Entdeckungsreise und lassen Sie sich von den Museen,

Gebäuden und Denkmälern der Stadt deren faszinierende Geschichte

erzählen.


6

En ganske særlig dag

A very special day Ein ganz besonderer Tag

6. juli er en mærkedag for Fredericia

Hvis du besøger Fredericia i begyndelsen af juli

måned, kan du næppe undgå at bemærke festlighederne

i anledning af den 6. juli. Her fejrer byen

årsdagen for det sejrrige og dristige udfald mod

fjenden – de slesvig-holstenske styrker, som belejrede

byen de julidage i 1849. Aktionen er blandt

andet kendt for historien om, hvordan gaderne i

byen blev bestrøet med halm, så fjenden ikke

kunne høre fodtrin og hestehove på brostenene.

Fjenden blev drevet på flugt, men tabene var store.

Det anslås, at omkring 1.700 soldater blev dræbt

eller såret i kampene.

Den 5. juli om aftenen mindes de faldne ved forskellige

højtideligheder. Dagen efter, den 6. juli, er

festdagen, hvor vi fejrer sejren med kanonsalutter

og optog. Men det er også en moderne festdag

med masser af sjov og oplevelser i centrum.

July 6th is a red-letter day

for Fredericia

If you visit Fredericia at the beginning of July, it will

be difficult to avoid noti cing the July 6th celebrations.

For on that day, the whole town celebrates

the anniversary of the daring and victorious sortie

against the troops from Schleswig-Holstein who

besieged the town in July 1849. Among other

things, the sortie is well remembered for the story

about how the streets were covered with straw

to prevent the enemy from hearing the sound of

footsteps or horses hooves on the cobbles. The

besiegers were driven to flight, but there were heavy

losses. It is estimated that some 1700 soldiers

were killed or injured in the battle.

In the evening of July 5th, the fallen soldiers are

remembered in various memorial ceremonies. On

the following day, July 6th, the victory is festively

celebrated with canon salutes and processions.

But despite the historical theme, the festival is also

a modern-day event, with lots of entertainment

and activities in the town centre.

Der 6. Juli ist ein besonderes Tag

für die Stadt Fredericia

Wenn Sie Anfang Juli nach Fredericia kommen,

werden Ihnen die Feierlichkeiten anläßlich des 6.

Juli nicht entgehen. An diesem Tag feiert die Stadt

den siegreichen und kühnen Ausfall gegen den

Feind – die schleswig-holsteinischen Truppen, die

die Stadt an diesen Julitagen des Jahres 1849 belagerten.

Die Militäraktion ist u.a. dadurch bekannt

geworden, dass man erzählt, wie die Straßen in

der Stadt mit Stroh bedeckt wurden, um zu verhindern,

dass der Feind Fußtritte und Hufschläge

auf den Pflastersteinen hörte. Der Feind wurde in

die Flucht geschlagen, aber die eigenen Verluste

waren groß. Es wird geschätzt, dass etwa 1.700

Soldaten im Kampf getötet oder verwundet wurden.

Am Abend des 5. Juli wird bei verschiedenen

Feierlichkeiten der Gefallenen gedacht. Der Tag

danach, der 6. Juli, ist der Festtag, an dem der

Sieg mit Kanonenschüssen und Umzügen gefeiert

wird. Es ist aber auch ein moderner Festtag mit viel

Spaß und Unterhaltung im Stadtzentrum.


7

6. juli Jazz & Blues Festival

6. juli Jazz & Blues Festival afholdes den 4. – 7. juli. Festivalen foregår i Fredericia

midtby og arrangeres af Fredericia Jazzklub og bluesklubben ”Double Trouble”.

Musikken leveres af velkendte bands, men også internationale navne er på

plakaten. Festivalen kan primært opleves i teltet ved Det Bruunske Pakhus. Den

4. juli bliver en stor koncertaften med den traditionelle 6. juli-menu i teltet, med

stegt kylling, nye kartofler og agurkesalat samt jordbær med fløde.

Den 5. og 6. juli er der fokus på jazzen. Den 7. juli startes der op med et arrangement

for børn og forældre, når ABCD går på scenen og spiller vaskeægte rock.

Derefter tager bluesklubben over og serverer masser af blues resten af dagen.

Se programmet på www.fredericiajazzklub.dk

6 July Jazz & Blues Festival

The 6 July Jazz & Blues Festival takes place on 4-7 July in the centre of Fredericia

and will be organized by Fredericia Jazz Club and the Double Trouble blues

club. The music will be supplied by well-known bands, but the programme also

features international bands. The main venue during the festival is the tent at Det

Bruunske Pakhus. On 4 July, a major dinner and concert event takes place in the

tent with the traditional 6 July menu: roast chicken, new potatoes and cucumber

salad, followed by strawberries and cream.

On 5 and 6 July, there is a focus on jazz, and 7 July begins with an event for families

with children when ABCD takes the stage and plays genuine rock. ABCD

will be followed by the blues club, which will serve plenty of blues for the rest of

the day. See the programme on www.fredericiajazzklub.dk

Jazz & Blues Festival des 6. Juli

Das Jazz & Blues Festival des 6. Juli wird dieses Jahr vom 4. bis 7. Juli veranstaltet.

Das Festival, das in der Stadtmitte von Fredericia stattfindet, wird vom

Fredericia Jazzklub und vom Bluesklub „Double Trouble“ organisiert. Hier spielen

bekannte Bands, aber auch internationale Namen wurden angekündigt. Die meisten

Konzerte finden im Zelt beim Veranstaltungsort „Det Bruunske Pakhus“ statt.

Der 4. Juli wird ein großer Konzertabend, bei dem im Zelt auch das traditionelle

Menü des 6. Juli serviert wird, das aus gebratenem Hühnchen, neuen Kartoffeln

und Gurkensalat und als Nachtisch Erdbeeren mit Sahne besteht.

Am 5. und 6. Juli steht die Jazzmusik im Mittelpunkt. Der 7. Juli beginnt mit einer

Veranstaltung für Kinder und Eltern, bei der die Gruppe ABCD mit knallharter

Rockmusik auf die Bühne geht. Danach übernimmt der Bluesklub das Geschehen

und präsentiert für den Rest des Tages ein reichhaltiges Angebot an Bluesmusik.

Das Programm kann man auf der Webseite www.fredericiajazzklub.dk lesen.


8

Hvorfor har kirkerne

i Fredericia ingen tårne?

Why do the churches in Fredericia have no towers?

Warum haben die Kirchen in Fredericia keine Türme?

I 1674 tildelte Kong Christian d. V. byen religionsfrihed.

Det gav mange undertrykte trosretninger et

fristed til at dyrke deres religion. Det skinner også

tydeligt igennem i dag, hvor de mange forskellige

kirker vidner om den religiøse mangfoldighed. En

ting, du måske vil lægge mærke til, er, at de fleste

af kirkerne ikke har noget tårn. Som fæstningsby

havde Fredericia nemlig ingen høje bygninger, som

fjenden kunne rette deres kanoner mod.

Kirker

Kirkerne i Fredericia er generelt åbne for besøgende

i dagtimerne på hverdage. I weekender

afhænger åbningstiderne af de aktuelle

kirkelige handlinger.

Få brochurerne om Fredericias kirker og byens

kirkegårde på Turistbureauet.

Churches

In general, the churches in Fredericia are open

to visitors in the daytime Monday to Friday. In

the weekends, the opening hours depend on

the activities in the church.

Get the brochures about Fredericia‘s

churches and the town churchyards at the

Tourist Office.

Kirchen

Die Kirchen in Fredericia sind an Werktagen

tagsüber normalerweise für Besucher geöffnet.

Am Wochenende hängen die Öffnungszeiten

von Gottesdiensten und anderen

kirchlichen Zeremonien ab.

Broschüren über Fredericia’s Kirchen und

die Friedhöfe der Stadt sind im Fremdenverkehrsbüro

erhältlich.

In 1674 King Christian V. granted the town freedom

of religion. Many who suffered from persecution

because of their beliefs thus found a refuge

in which they could practice their religion. This is

still obvious today, where the numerous churches

provide living proof of the town’s religious diversity.

However, something you may find peculiar is the

lack of steeples and spires on most of the churches.

But there was an excellent reason for this; as

a fortification, it was important that the town did

not have any tall buildings that could attract enemy

cannon fire.

In 1674 gewährte König Christian V. der Stadt Religionsfreiheit.

Dadurch erhielten die Anhänger vieler

unterdrückter Glaubensrichtungen eine Freistatt,

wo sie ihre Religion ausüben konnten. Auch heute

noch zeugen die vielen verschiedenen Kirchen von

der religiösen Vielfalt. Besonders auffallen wird

Ihnen vielleicht, dass die meisten Kirchen keinen

Turm haben. Als Festungsstadt hatte Fredericia

nämlich keine hohen Gebäude, auf die der Feind

seine Kanonen hätte richten können.

Christianskirken/Churches/Kirchen

Besøg Christianskirken med alterudsmykning

samt bibelske glasmosaikker af Bjørn

Nørgaard./

Visit Christianskirken (Christian’s Church)

with inaugurated new altar decorations and

biblical glass mosaics by Bjørn Nørgaard. /

Besuchen Sie die Christianskirche mit der

Altarschmuck sowie die biblischen Glasmosaiken

von Bjørn Nørgaard.


9

Det hvide Vandtårn

På toppen af “Fredericia Vold” knejser et af byens vartegn; Det Hvide Vandtårn. Tårnet er

indviet i 1909 og er 16 meter højt. Herfra har du et fantastisk udsyn over byen, vold anlægget

og Lillebælt. På toppen af Vandtårnet kan du nyde din medbragte mad.

Åbningstider 2013

18. – 20. maj

25. – 26. maj

1. – 2. juni

8. – 9. juni

15. – 16. juni

22. – 23. juni

Hver dag fra 29. juni – 18. august

24. – 25. august

31. august – 1. september

12. – 20. oktober

Åbningstider kl. 11.00 – 16.30.

Dog åbent d. 5/7 kl 11.00 - 21.30.

Voksne kr. 15,-. Børn (4-12 år) kr. 5,-

Udenfor tårnets åbningstid kan der lejes

en nøgle for kr. 100,- på turistbureauet.

Der weiße Wasserturm

Oben auf der Wallanlage ragt eines der Wahrzeichen der Stadt, der weiße Wasserturm

empor. Der Turm wurde in 1909 eingeweiht und ist 16 Meter hoch. Von hier hat man

einen phantastischen Blick über die Stadt, die Wallanlage und den Kleinen Belt. Oben

auf dem Turm kann man seinen eigenen Proviant genießen.

Öffnungszeiten 2013

18. – 20. Mai

25. – 26. Mai

1. – 2. Juni

8. – 9. Juni

15. – 16. Juni

22. – 23. Juni

Jeden Tag 29/6 – 18/8

24. – 25. August

31. August – 1. September

und 12. – 20. Oktober

Öffnungszeiten: 11:00 Uhr bis 16:30 Uhr.

Aber am 5. Juli um 11.00 - 21.30 Uhr geöffnet.

Erwachsene DKK 15. Kinder DKK 5.

Außerhalb der Öffnungszeiten der Turm

können Sie einen Schlüssel für DKK 100 im

Touristbüro mieten.

The White Water Tower

The White Water Tower, located on top of Fredericia Ramparts, rises proudly above the

town. The tower was inaugurated 1909 and is 16 meters high. From here you have a

fantastic view across the town, the ramparts and the Little Belt and is a wonderful place

to enjoy a picnic.

Opening hours 2013

18. – 20.5

25. – 26.6

1. – 2.6

8. – 9.6

15. – 16.6

22. – 23.6

Every day 29/6 – 18/8

24. – 25.8

31.8 – 1.9

and 12. – 20.10

Opening hours: 11-16.30.

However open on 5 July at 11.00 - 21.30

Adults DKK 15. Children DKK 5.

Outside the tower's opening hours, you can

rent a key for DKK 100,- at the tourist office.

DET HVIDE VANDTÅRN

v/Landsoldatpladsen

DK-7000 Fredericia · Tel. +45 72 11 35 11


10

Velbevaret voldanlæg

Well-preserved ramparts

Gut erhaltene Wallanlage

Fæstningen blev bygget helt tilbage i 1650

som sin tids største og stærkeste forsvarsværk.

Fæstningen har tre gange medvirket

aktivt i forsvaret af Danmark. I dag er den

grønne kvartcirkel om byen stadig det mest

markante ved Fredericia. Man kan vanskeligt

bevæge sig ind i byens centrum uden at

skulle passere gennem en byport flankeret af

det smukke voldterræn.

Når vi i dag kan glæde os over et så uspoleret

forsvarsværk, skyldes det et fremsynet byråd,

der i 1914 erhvervede hele voldterrænet

og fredede det.

The ramparts were built in 1650 and were

the largest and strongest of their time. They

have played an active role in the defence of

Denmark, no less than three times. Even today,

the grassy quarter circle surrounding the

town is Fredericia’s most striking feature. It is

difficult to reach the town centre without passing

through one of the town gates, flanked

by the attractive ramparts.

Thanks to a visionary town council which

acquired the entire area in 1914 and made it

subject to a preservation order, we can still

enjoy such well preserved fortifications.

Die Festung wurde bereits 1650 errichtet

und war damals die größte und stärkste

Verteidigungsan lage ihrer Zeit. Dreimal war

sie aktiv an der Verteidigung Dänemarks

beteiligt. Noch heute ist der grüne Viertelkreis

um die Stadt das markanteste Kennzeichen

Fredericias. Man kann kaum in das Stadtzentrum

gelangen, ohne ein Stadttor zu passieren,

das von dem schönen Wallgelände

flankiert wird.

Wenn wir uns heute an einer so gut erhaltenen

Verteidigungsanlage erfreuen können,

haben wir das einem vorausschauenden

Stadtrat zu verdanken, der 1914 das gesamte

Wallgelände kaufte und unter Schutz stellte.


11

bymuseet town museeum

DAS stadtmuseum

Jernbanegade 10

7000 Fredericia

Tlf. +45 7210 6980

www.fredericiahistorie.dk

Museet består af en samling smukke og velholdte

bygninger fra Fredericia egnen. Bymuseets permanente

udstillinger viser træk fra asylbyens og fristadens

historie. Fredericias enestående udvikling er i

centrum, når de religiøse forskelle, integrationsprocesserne,

handels-, håndværks- og industribyens

historie fortælles.

The Town Museum consists of a group of wellmaintained

beautiful old buildings from the Fredericia

area. Its permanent exhibitions relate episodes

in the history of this old refugee town and

royal borough. They focus on Fredericia’s striking

development when telling the history of religious

diversity and integration and of the transition from

market town through trade and commerce to a

centre of industry.

Das Museum besteht aus einer Sammlung interessanter,

gut erhaltener Gebäude aus dem Raum

Fredericia. Die Dauerausstellungen des Stadtmuseums

geben Einblick in die Geschichte der

Asylstadt und freien Stadt. Fredericias einzigartige

Entwicklung steht im Zentrum, Darstellungen

über religiöse Unterschiede, Integra tionsprozesse,

sowie über die Geschichte der Handels-, Handwerks-

und Industriestadt.

Museerne i Fredericia

har flere afdelinger:

Bunkermuseet i Nørre Voldgade fortæller om danskernes

vilkår i 2. Verdenskrig.

Krudttårnet, Øster Voldgade, hvor der er en permanent

udstilling om Treårs krigen 1848 – 50 med det

berømte 6. juli slag.

Mosaisk Begravelsesplads i Slesvigsgade fortæller

om den jødiske menighed i Fredericia.

Bymuseet Åbningstider:

17. juni – 18. august, åbent alle dage kl. 12-16

Resten af året åbent tirsdag-søndag, kl. 12-16

Januar lukket

Bunkermuseet:

Tirsdag d. 9. april kl. 12-16

Lørdag d. 4. maj kl. 14-18

Søndag d. 5. maj kl. 12-16

Onsdag d. 19. juni – søndag d. 18. august,

åbent onsdag, lørdag og søndag kl. 12-16.

Krudttårnet:

Åbent lørdag d. 29. juni, søndag d. 30. juni, torsdag

d. 4. juli, fredag d. 5. juli, lørdag d. 6. juli, søndag 7.

juli. Alle dage kl. 12-16.

The Town Museum has several

departments:

The Bunker Museum, where conditions in Denmark

at the end of the Second World War are described.

The Powder Tower, A permanent exhibition describes

the Three Year War 1848-50 and the famous

sortie on 6 July.

The Jewish Cemetery in Slesvigsgade describes the

Jewish congregation in Fredericia.

The Town Museum Opening Hours:

June 17th - August 18th, open daily 12 - 4 pm.

Rest of the year: Tuesday-Sunday 12-4 pm

January closed.

The Bunker Museum:

Tuesday April 9th 12 - 4 pm.

Saturday May 4th 2 - 6 pm.

Sunday May 5th 12 – 4 pm.

Wednesday June 19th - Sunday August 18th,

open Wednesdays, Saturdays and Sundays 12- 4 pm.

The Powder Tower:

Open Saturday June 29th, Sunday June 30st, Thursday

July 4th, Friday July 5th, Saturday July 6th and

Sunday July 7th. 12-4 pm.

Das Stadtmuseum besteht aus

mehreren Abteilungen:

Das Bunkermuseum zeigt die Lebensbedingungen

der Dänen zum Ende des 2. Weltkriegs.

Im Pulverturm ist eine permanente Ausstellung

über die Schleswig-Holsteinische Erhebung von

1848 – 50 mit der berühmten Schlacht vom 6. Juli

zu sehen.

Mosaischer Friedhof in Slesvigsgade erzählt von

der Jüdischen Gemeinde in Fredericia

Öffnungszeiten des Stadtmuseums:

17. Juni - 18. August, täglich von 12-16 Uhr

geöffnet. Im restlichen Jahr täglich 12-16 Uhr außer

Montags geöffnet.

Januar geschlossen.

Das Bunkermuseum:

Dienstag 9. April 12-16 Uhr. Samstag 4. Mai 14-18

Uhr. Sonntag 5. Mai 12-16 Uhr.

Mittwoch 19. Juni - Sonntag 18. August:

Mittwoch, Samstag und Sonntag 12-16 Uhr .

Das Pulverturm:

Samstag 29. Juni, Sonntag 30. Juni, Donnerstag 4.

Juli, Freitag 5. Juli, Samstag 6. Juli und Sonntag

7. Juli. Alle Tage 12-16 Uhr.


14 12

hygge og aktivitet

for hele familien

• Gratis adgang

hele året

• Trygge rammer

• Turistattraktion

• Over 300.00 gæster

hvert år

• Udfordrende

legemuligheder

• Leg i det fri

• Arrangementer

• Sanselige oplevelser

Fun and activity for everyone

Ein unterhaltsamer Tag für die ganze Familie

www.madsbylegepark.dk

LEGETID

- også i voksenhøjde

• Fri adgang hele året

• Trygge rammer

• Turistattraktion

• Over 300.000 gæster hvert år

• Udfordrende legemuligheder

• Leg i det fri

• Arrangementer

• Sanselige oplevelser

• Free admission all year

• Safe Surroundings

• Tourist Attraction

• Over 300,000 visitors each year

• Challenging play opportunities

• Playing in the open

• Events

• Sensory experiences

• Freier Eintritt das ganze Jahr

• Sichere Umgebung

• Touristenattraktion

• Mehr als 300.000 Besucher pro Jahr

• Herausfordernde Spielmöglichkeiten

• Spielen in der offenen

• Events

• Sensorische Erlebnisse

"Time to play

– even for grown ups"

"Spielzeit

– auch für Erwachsene"

Åbningstider for aktiviteterne:

1.4 – 5.5: hverdage 10-16:30

weekender og helligdage 10-18

6.5 – 18.8: alle dage 10-19

19.8 – 13.10: hverdage 10-16:30

weekender 10-18

14.10 – 20.10: alle dage 10-18

Bemærk nogle aktiviteter kan være

lukket tidligere end anført.

Opening hours for activities:

1.4- 5/5: weekdays 10-16:30

- Weekends and holidays 10-18

6.5 – 18.8: All days 10-19

19.8 – 13.10: weekdays 10-16:30

– Weekends 10-18

14.10 – 20.10 All days 10-18

Please note some activities may be

closed earlier than stated.

Öffnungszeiten für die

Aktivitäten:

1.4- 5.5: Wochentage 10-16:30

- Wochenenden und Feiertagen 10-18

6.5 – 18.8: Alle tage 10-19

19.8 – 13.10: Wochentage 10-16:30

– Wochenenden 10-18

14.10 – 20.10: Alle tage 10-18

Bitte beachten Sie, einige Aktivitäten

früher als angegeben kann geschlossen

werden.

Madsby Legepark

Lumbyesvej 45

70000 Fredericia

tlf: + 45 7210 6862

madsbyparken@fredericia.dk


15 13

den historiske

miniby

The historical Mini-Town

Die Historische Ministadt

Den historiske Miniby,

Fredericia købstad i 1849

Her ser du Fredericia Købstad i 1849 i størrelsesforholdet

1:10. Husene er bygget så tæt på de

historiske kilder som muligt, og giver et indblik i

den gamle fæstningsby, som den så ud ved 6. Juli

udfaldet 1849 med gårde, huse og tobakslader.

Blandt de omkring 700 huse finder du gamle vagtbygninger,

kanonerne fra 1849 på Prinsessens

Bastion, Trinitatis Kirke samt Reformert Skole, Kirke

og Præstegård. Ved havnen ses Carolinelunds

Mølle og mod vest Prinsens port.

Kom og oplev mange af Fredericias bygninger i

miniformat.

Der er også et legeområde til børnene med et stort

legetårn og en kanon.

The historical Mini-Town,

Fredericia in 1849

Here you can see Fredericia town in 1849 in a

scale of 1:10. The houses are built to resemble the

historic buildings as much as possible and give an

insight into the old fortified town as it looked after

the victory on 6 July 1849 with farm buildings,

houses and tobacco barns.

Among the 700 houses you see old guard buildings,

cannons from 1849 on the Princess’ Bastion,

Trinitatis Church as well as the Reformed School,

the Reformed Church and the Reformed Vicarage.

At the harbour, you see Carolinelund Mill and to the

west the Prince’s Gate.

Come and experience miniature versions of many

of Fredericia’s buildings.

There is a children's play area with a large play tower

and a cannon....

Die historische Miniaturstadt,

Fredericia im Jahr 1849

Hier erleben Sie die Stadt Fredericia, wie sie im

Jahr 1849 ausgesehen hat, im Maßstab 1:10.

Die Häuser wurden so originalgetreu wie möglich

erbaut und ermöglichen eine gute Vorstellung

von der alten Festungsstadt, wie sie zur Zeit der

Schlacht vom 6. Juli 1849 aussah, mit ihren Höfen,

Häusern und Tabaklagern.

Unter den etwa 700 Häusern befinden sich alte

Wachen, Kanonen aus dem Jahr 1849 von der

„Prinzessinnenbastion“, die Trinitatiskirche, die

reformierte Schule und Kirche sowie das dazugehörige

Pfarrhaus. Am Hafen steht die Mühle von

Carolinelund und westlich davon das Prinzentor.

Hier erleben Sie zahlreiche interessante Bauten

der Stadt Fredericia in Miniaturausgabe.

Für die kleinen Gäste gibt es jetzt einen Spielbereich

mit einem Kinderspielturm, und bald wird es

dort auch Kanonen geben.

Åbningstider Opening hours Öffnungszeiten

Maj og september:

Lørdag, søndag og

helligdage kl. 10-18

May and September:

Saturday, Sunday, and public

holidays 10-18

Mai und September:

Samstags, sonntags und an Feiertagen 10-18

Uhr

Juni, juli og august:

Hver dag kl. 10-18

June, July, and August:

Every day 10-18

Juni, Juli und August:

Täglich 10-18 Uhr

Den historiske Miniby

Vestre Ringvej 98 C

7000 Fredericia

tlf.+ 45 22 16 38 80

madsbyparken@fredericia.dk

www.denhistoriskeminiby.dk

Entre: Voksen kr. 30 ·

Børn kr. 20

Gruppebesøg v. min. 15

pers. Inkl. guide

Voksen kr. 20 · Børn kr. 10

Gruppebesøg, også uden

for åbningstid, kontakt

Tlf. 5164 4200

Entrance: Adults DKK 30 ·

Children DKK 20

Group visits for groups of at least

15 people.

Adults DKK 20 · Children DKK 10

Group visits, also outside opening

hours, contact tel. +45 5164 4200

Eintritt: Erwachsene DKK 30 · Kinder DKK 20

Gruppenbesuch ab mind. 15 Pers.

Erwachsene DKK 20 · Kinder DKK 10

Gruppenbesuch, auch ausser

offiziellen Öffnungszeiten kann auf

Tel. +45 5164 4200 abgesprochen werden.


14

Landsoldaten

er kommet på lazaret

Landsoldaten has been taken to hospital

Der Landsoldat musste ins Lazarett

Landsoldaten er hejst ned fra sin sokkel på Landsoldatpladsen.

Her har han ellers stået i 154 år,

men nu er han taget ned, fordi soklen på statuen

har slået revner. Han skal undersøges nærmere

for at se, om der er andre tæringer i statuen.

Statuen er blevet bragt ud til Ryes Kaserne, hvor

den skal være vinteren over. Landsoldaten er tilbage

på sin sokkel til 6. juli dagene.

”Den danske landsoldat efter sejren” er H. W. Bissens

berømte monument: Det er rejst i 1858 til minde

om det sejrrige udfald fra Fredericia, 6. juli 1849.

Statuen er dermed det første monument i verden,

der er sat for den menige soldat. Det var en soldat

fra udfaldet, husmand Chr. Christensen fra Thybjerglille,

der stod model. Han fik en dag besked

om at pudse sig og møde i Frederiksholms Kanal

hos professor Bissen.

The statue Landsoldaten (the brave Soldier) has

been removed from its base in the Landsoldatpladsen/square,

after standing there undisturbed

for 154 years. The statue has been taken down

because of cracks in its base and will be submitted

to a close inspection to check for other signs of

corrosion. Landsoldaten has been taken to Ryes

Kaserne where it will spend the winter, but it will be

back on its base for the 6 July celebrations.

“Den danske landsoldat efter sejren” (the Danish

brave soldier after the victory) is the name of H.

W. Bissen’s famous monument. It was erected in

1858 in memory of the victorious outcome in Fredericia

on 6 July 1849.

The statue is thus the first monument in the world

honouring the private soldier. It was a soldier who

fought in the battle, smallholder Chr. Christensen

from Thybjerglille, who posed for the statue. One

day he was told to put on his finery and call on

Professor Bissen at Frederiksholm Channel.

Der Landsoldat wurde von seinem Sockel auf dem

Landsoldatenplatz heruntergehoben. Hier stand

er seit 154 Jahren, aber nun musste er herunter,

denn der Sockel der Statue hat Risse bekommen.

Jetzt soll genauer untersucht werden, ob die Statue

auch an anderen Stellen Schäden aufweist.

Die Statue wurde zur Ryes Kaserne gebracht, wo

sie überwintern wird. In den Tagen um den 6. Juli

herum wird sie sich wieder an ihrem gewohnten

Platz auf dem Sockel befinden.

„Der dänische Landsoldat nach dem Sieg“ heißt

das berühmte Denkmal von H.W. Bissen, das

im Jahr 1858 zum Gedenken an die siegreiche

Schlacht von Fredericia am 6. Juli 1849 errichtet

wurde.

Die Statue ist somit das erste Denkmal weltweit,

das zu Ehren des Soldaten errichtet wurde. Als

Modell verwendete der Bildhauer den Bauern Chr.

Christensen aus Thybjerglille, der als Soldat an der

Schlacht teilgenommen hatte. Dieser erhielt eines

Tages die Nachricht, dass er sich fein anziehen

und zu Professor Bissen am Frederiksholms Kanal

begeben sollte.


t

t

Skovvej

Falck

Parcelvej

28

Prangervej

Mosegaardsvej

Skovhave

Walther

Vej

Damvej

Hanneruphus

Hannerupparken

Overballegård

Snoghøj

Rideskole

Sanddalvej

Boldbaner

Fredericiavej

Bakke

Hotel

Kronprinds

Frederik

Kampmannsvej

vej

Nederballegård

Den

Historiske

Miniby

Teltplads

Lyngsbo

Boldbaner

Herfordparken

vej

Brand

væsen

Vej

Hans de Hof mans Vej

Anders Bil es Vej

é

Assistens

Kirkegård

E

100B

Landsoldat

Pladsen

Sct.

Michaelis

Kirke

Skolevænget

Pakhusstræde

Bülows

Plads

Sct.

Knuds

Kirke

Ryes

Plads

J.B.Nielsens

Plads

Domus

Axel

Axeltorv

Torvegade

Nymarksvej

M

Trinitatis

Kirke

Bülows

Kaserne

Reformert

Kirke

Fredericia

Sygehus

Krudttårn

vej

Hans

Vej

Anders

Billes

Vej

Ryes

Nymarksvej

vej

99

73

Monjasa Park

31 Bülows Kaserne, H14

78 AMU SYD, L11

118 Fredericia Damero

127

Stadion

Fredericia

32 Ryes Kaserne, F14

78A ASV Kolding-Fredericia, H 14

119 Fredericia Fag og

Idrætscenter

Gymnasium

77

79 Fredericia Amtsgymnasium

120 Fredericia Go-Kar

80A

2

og HF-kursus, G13

122 Fredericia Idrætsc

Kalvehavegård

KIRKER OG KIRKEGÅRDE

80 Fredericia Friskole, H14

123 Fredericia Ridesko

Golfbane

122

79

20 30

33 Advent Kirken, H12

80A Fredericia Idrætsdaghøjskole, H13

124 Fredericia Roklub,

Asgårdsvænget

33A Apostolsk Kirke, H13

81 Fredericia Maskinmesterskole, H14

125 Fredericia Stadion

Hyby Lund

34 Assistens Kirkegård, H13

82 Fredericia-Middelfart Handelsskole,IBC, L11

126 Fredericia Tennisk

Fenrisvej

Agnetevej

G

35 Bredstrup Kirke, E7/E8

83 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole, L11

127 Golfbanen, G11

Alléskolen

MadsbyParken

15

36 Christianskirken, F13/F14

84 Fredericia Produktionsskole, I11

128 Herslev Rideklub,

Valmuevej

37 Erritsø Kirke, K10

85 Fredericia Realskole, H14

129 Kajakklub, I14

117

126

Primulavej

38 Hannerup Kirke, H11

86 Fredericiaskolen (Statens Kostskole

130 KFUM- Parken, F1

64

39 Herslev Kirke, F3

for Tunghøre og Døve), H11

131 Pjedsted Idrætspa

100A

39A

39A Jehovas Vidners Rigssal, G11

87 Fredericia UddanelsesCenter

132 Flugtskydebaner, E

104

Egumvejens

Lathyrusvej

Korskærcentret

101

hus

68

6.Julihus

41 Lyng Kirke, M12

87A 10’ende, L11

134 Speedwaycenter,

skole

40 Jesu Kristi Kirke af De Sidste Dages Hellige, F15

og V.U.C. Fredericia, L11

133 Snoghøj Rideskole

Ullerup

Hyby-

139

Madsby

skolen

Legepark

109

Christiansberg

42A Pinsekirken, H14

Ferie- og Kursuscenter), H10

89

42 Mosaisk Kirkegård, H13

88 Fuglsangcentret (Dansk Blindesamfunds

135 Tivoliplads, F12

Korskærvej

FREDERICIA

43 Pjedsted Kirke, C6/C7

89 6. Juliskolen(Social- og Sundhedsskolen), G14

6.

1

10

17

33A

156

Vejlevej

P

124

P

42A

53

152

3

60

34

P

Vestcenter

værd

33 P

at

P 91

vide

worth knowing

25

P

141

Venusvej

12 16 105

A

Brandsøvej, O6

Diskovej, F13

Forsythiavej, C13

H. C. Ørsteds Vej, L4,L5

Jens J. Ravns Vej, G10

Kystværnsvej, I12

Prins Georgs Kvarter

159 78A

Siriusvænget

P

Aarestrupsvej, H12

Brandvej, I12

Dortheavej, G14

Fougårdsvej, L8,L9

Heerupsvej, F14-15

Jens Kromanns Vej, N11

Kvædevej, G13

N

Præstevænget, G13

Saturnvænget

Castorvænget

P

P

Abildgaardsvænget, F14

Bredager, E8

Drachmannsvej, H12

Fournaisevej, F14

Heimdalsvej, G14

Jens Thuesens Vej, K4

Kæret, N5

Navervej, M11

Istedvej

Skjoldborgvejens

148

139

48

Vegavænget

Skole

P

150

11

Adelvej, L4,L5,L6

Bredstrup Bygade, E8

Drejøvænget, O6

Frantz Hansens Allé, G13

Hejrevej, G15

Jeppe Aakjærs Vej, H12

Kærmosevej, L12

Nebel Gårds Vej, K5

R

P

74

P

153

Agatvænget, L11

Bredstrup Kirkevej, E7,F7

Dreyersvænget, E15

Fredericiavej, K12

Herfordparken, H12

Jernbanegade, H12,H13

Kærvangen, G12

Nederhøllsvej, B13

Rahbeksvej, H11,H1

Bro-

Polluxvænget

P

ager-

vej

15 31

Agerleddet, K10

Bredstrup Markvej, F8

Dronningensgade, H14

Frederik 3.s Plads, H13

Herman Bangs Vej, H12

Jerndorffsvænget, E15

Købkesvænget, E15

Nederskovvej, D2,D3

Randalhaven, F12

Marsvænget

158

Agernvænget , B16

Bredstrupvej, E7,E8,F9,F10,G10

TRAGTEN Dronningens Kvarter, L6-7-8 Frederik 3.s Vej, H13

Herredsvej, K11

Jesper Banks Vej, I12

Købmagergade, H14

Nellikevej, G13

Randalsvej, F13,F14

18

Regulusvænget

Rådhus

80

106

42

157 P62

Merkurvænget

6

46

P

Agerparken, K10

Bregnevej, G13

Drosselvej, G13

Fregatvænget, M11

Herslev Bygade, F3

Johannevej, G15

Neptunvej, H11

Rasmus Gyes Vej, M

13

P

Østerstrand

Købmagergades

Agertoften, K10

Broagervej, H11

Druehaven, L3

Frejasvej, G14

Herslev Fælledvej, G2,F2

Johs. Ewalds Vej, H12

L

Niels Bohrs Vej, L5

Ravnsgårdsvej, N11

P P

Skole

Fredericiaskolen

63

Agersøvænget, N 6

Brovadvej, K9,K10

Dupontsvej, F14

Fridtjof Nansens Vej, F13

Herslev Kirkevej, F3

Johs. Jensens Allé, G13

Ladegårdsvej, L9

Niels Steensens Vej, L5, M5

Regulusvænget, H1

14 71

44

H wissenwertes

Agnetevej, G14

Bruskvej, K11

Dyrbyesvej, K4

Friggsvej, G14

Herslev Møllevej, F3-4

Johannes Larsens Vænge, E14 Landlystvej, K11

Niels W. Gades Allé, G12

Resedavej, G13

86

50

45 85 P

Ahornvænget, L4

Brøndstedvej, C8,D8

Dyrehavevej, H12

Frugthaven, L4

Herslev Skovvej, F2

Jomfruvej, L11

Landsmosevej, D7

Norgesgade, H13

Riddergade, H13

et

95

Hannerup

4

155

102

Akacievænget , L4

Buen, D7,D8

Dådyrvej, H12

Fuglebakken, H10

Herslevvej, F4-F6,G6,G7

Jordbærhaven, L3

Landsoldat Pladsen, H13

Nordbanevej, G11

Riegelsvej, N11

Albert Naurs Vej, E14,E15

Bundgårdsvej, L9, L10

Fuglsang Allé, H10

Herthavej, G15

J. P. Jacobsens Vej, H12

Langelandsvej, N6

Nordensvej , L6

Risvænget, F15

Kirke 38

P 154 81 P P

97

Alkevej, G15

Bygvænget, F15

E

Fuglsanghave, H10

Hesseløvej, F15

6. Julivej, G13,G14

Lange-Müllers Vej, G11

Nordkajen, I12

Rosenvej, G13

Skov-

P

55

26

8

Alrøvænget, F15

Byhaven, K11

Egebæksvej, M12

Fuglsangparken, H10

Hestehaven, F14,F15

Jupitervej, H11

Langesøvej, M11,M12

Nordre Dybbølvej, H11

Rosenhaven, L3

Alarm / Emergencies / Notruf

Internet

Turistbureau / Tourist Office /

1/7-17/8

149

Alsvænget, O6

Bykrogen, K11

Egehavevej, D14,D15

Fuglsangvej, H10

Hirsevænget, F15

Jyllandsgade, H13,H14

Lathyrusvej, G13

Nordre Kobbelvej, E14,E15

Rubinvej, K11

22

P

bakken

Amerikavej, K6, K7

Bülows Plads, H13

Egernvej, I12

Fynsgade, H13,H14

Hjarnøvej, F15

Jægervej, H12

Le Fevresvej, F14

Nordre Ringvej, F14,F15

Rudolf Steiner Allé, M

Ametystvænget, L11

Bülowsvej, G14

Egeskov Bygade, C13

Fyrvej, N6,O6

Hjortestien, H12,I12

Jørgen Holms Vej, N11

Ligustervænget, C13

Nyager, E8

Rudolf SteinerVænge

Ambulance, brand, politi

Fredericia Turistbureau

Touristenbüro

Mandag-fredag: 10-17

Anchersvej, E14

Bytoften, K10

Egeskov Skovvej, C14

Fælledvej, G14,G15,F15

Hjortevej, H12

Liljevej, G13

Nyhavevej, N12

Rugvænget, F15

Anders Billes Vej, H13

Byvangen, K10

Egeskovvej, B13-H13

Fænø Kalvvej, N6, O6

Hjortøvænget, N6

K

Lillebælts Allé, F15

Nyhavnvej, I12

Rungsvej, G11

Tel. 112

136

Vendersgade 30 D · 987000 Fredericia Fredericia

103

147

Anemonevej, G13 Turistbureau

Brændekildevænget, E14

Egevænget, L4

Fænøvej, O6 Monday-Friday: Holbergsvej, H12

Kaalundsvej, H12 10-17Lillenæs, N12

Nymarksvej, F14,G14

Ryes Plads, H13

9

84

Vesthavn

91A Krudtmagasin

118

Anholtvej, F15

Bærhaven, L4

Egholmvænget, N6

Færgegårdsvej, M10

Holmansvej, K11

Kaj 22, I12

Limen, K12,L12

Nyropsvej, G13

Ryesvej, G14

151

Annavej, G14

Bødkervej, M11

Egumvej, F12,G13

Færgehusvej, N11

Holmbjerggårdsvej, K10

Kaltoftevej, F14,F15

Lindevej, L4

Ny Snoghøj Landevej, M10-11

Rygaardsvej, G12

tel. +45 72 11 35 11

129

Vendersgade 30 D · 7000 Fredericia

Anneksvænget, K10

Bøgeskov Strand, A13

Ekkodalen, L12

Fæstningsalléen, G14

Montag-Freitag:

Holme Engsti, K4

Kalvehavegårdsvej,

10-17

G11

Loddet, N5

Nyvangen, H3

Ryttergrøftvejen, D1

Kastellet

Ansgarsvej, G13

Bøgeskovvej, B13,B14,B15 Elbokrogen, D7

Fårbækvejen, D11

Holmemarksvej, L3,L4

Kampmannsvej, K12

Lodsvej, N6

Nyvej, N5,N6,O5

Rytterskolevej, K4,K

Antaresvej, H10

Bøgevej, L4

Elboparken, D7,D8

Holstensvej, H12,H13

Kapt. Bangs Vej, N11

Lollandsgade, H14

Nøddeplantagen, M10

Ryttervænget, F3

Apotek / Chemists / Apotheke

Tel. +45 7211 3511

Lørdag/ Saturday/ Samstag: 10-13

Centerhavn

Oliehavn

Antonio Costas Vej, N11

Børkopvej, B6,B7,C7

Elborg, K4

G

Holtebakken, K11

Karensvej, G15

Lombardisvej, N11-12

Nøddevænget , B16

Røde Banke, K9-K1

P

Argentinervej, M9

Børup Sandevej, O6

Elborg Nord, K4

Gamlakarlebyvej F13

Holtegårdsvej, K11

Karetmagervej, M11

Lucinaborg, L5

Nørre Allé, G11,G12

Rødkjærsvej, K11,L1

P

Hannerup Skov

Armandsvej, F14

Børup Skovvej, M6,M7,N7

Elborg Syd, K4

Gammelby Møllevej E5,E6,F3 Honorésvej, F14

Kastanievej, L4

Lumbyesvej, G12

Nørrebrogade, F13,G13

Rødtjørnevej, B13

Axeltorvs Apotek

Politi / Police / Polizei

I

Asbjørnsvænget, F13

Børupvej, L6

Elboskrænten, D7

Gavnøvænget, N 6

Hostrupvej, H12

Kastelsvej, I14

Lunavænget, H11

Nørre Port, G14

Røjborgvej, L9,M8

Skanseodde Havn

28

Asgårdsvænget, G14

Børupvænget, L6

Elbosvinget, D7

Gl. Færgevej M10,N11

Houstedgårdsvej, L10, M10 Kattegatvej, F15

Lundagervej, L11

Nørre Voldgade, H13,H14

Rønnebækgårdsvej,

Jyllandsgade 24 · 7000 Fredericia

Nørre Voldgade 22 · 7000

Skanseodde

Fredericia Tel. 114 2/1-29/6 Askevænget, L4 og Bågøvænget, 19/8-23/12

N6

Elbovænget, D8

Gl. Landevej K11,L11 Valuta Hugo Matthiessens Vej,G14 / Exchange Kidholmevej, N5 / Geldwechsel

Lundbakken, L11

Rønnevænget, L4

Hannerup P

Asser Jensens Vej, F10

Ellegårdsparken, E8

Gl Ribevej G2,G3,H4-H8

Humlehaven, L4

Kildebakken, K11

Lunddalvej, L11, L12

O

Park

MØLLEBUGT

Atlasvænget, H10

C

Ellehammersvej, L5-6

Gl. Egumvej E11

Humlevænget, G13

Kildeparken, Lundingsvej, G14

Oceankajen, I12

S

Tel. +45 7592 3800

Mandag-fredag:

P

Avernakøvej , O5

Calvinsvej, G13

10-16Ellipsen, N5,N6

Gartnervænget, K11 Valutaveksling Huslodsvej, G13,G14

Kildeskoven, på K11Turistbureauet Lundtoften, L11 uden Odderstedvej, for M3

Safirvej, K11

119

Erritsø Mose

137

Avlsbrugervej, F15

Capellavænget, H11

Elmevej, L4

Gefionsvej, G14

Hvedevænget, F15

Kildevænget, K11

Lupinvej, F15

Odinsvej, G14

Samsøvej, F15

Axeltorv, H14

Carit Etlars Vej, H12

Elsdyrvej, I12

Georginvej, G13

Hvidkjærsvej, L11

Kingodvænget , N11

Luthersvej, G13

Oksevænget, F15

Sandbakken, M12

Læge / Doctor / Artz

Monday-Friday: 10-16

bankernes åbningstider.

Carl Blochs Vej, E14

Elsesvej, G14

Gisselbakken, N6

Hvidtjørnevej, B13,C13

Kirkestræde, H13

Lykkegårdsvej, K7

Oktobervej, F13

Sanddal Bakke, K11,

Lystbådehavn

B

Carl Lindams Vej, N11

Emilievej, G14,G15

Glarmestervej, K9

Hybenvej, H13

Kirketoften, F3

Lyngsoddevej, M11,N12

Olafsvej, F14

Sanddal Engvej, K11

Bajonetten, I14, H14

Carl Nielsens Vej, G12

Enebærvej, C13

Glentevej, G13

Hyby-Lund, G15

Kirkevænget, G14

Lyngsvej, N11

Oldenborggade, H13,H14

Sanddalparken, K12

Autohjælp / Breakdown Service

Lægevagt / Emergency treatment

Montag-Freitag: 10-16

61

Bakkevej, L4

Carl Roses Vej, K11,K12

Engelundsvej, L5

Godhavnsvej, F13

Hyldevænget, L4

Kirsebærvej, G13

Lyøvænget, N6

Oldenvænget, B16

Sanddal Strandsti, K

Baldersparken, G14

Castorvænget, H11

Enggårdsparken, B15

Godtfred Fibigers Vej, N11

Hyrdevej, F14

Klintebjerg, Lærkevej, G13

Ole Rømers Vej, L5

Sanddalvej, K11

/ Pannenhilfe P

/ Notartzdienst: Tel. +45 7011 0707 Lørdag/ Baldersvej, G14 Saturday/ Cellulosevej, E14 Samstag: Enghavevej, D810-13

Godthåbsvej, F13,G13 Currency Hækkelunden, L12 can Klintevej, be O6exchanged Læsøvej, F15at the Tourist

Olgasvej, G14

Saturnvænget, H11

Ballesvej, M12

Centerhavn, I12

Engtoften, K11

Golfsvinget, G11

Härnösandvej, F13

Klippehagevej, O5

Løvagervej, K9,K10

Olievej, I12,I13

Sauersvej, K11,K12

Barsøvej, O5

Centerhavnsvej, I12

Entreprenørvej, E14

Golfvænget, G11

Høgevej, G13

Kløvervej, F15

Omøvænget, N6

Sdr Vilstrupvej, I3

Dansk Autohjælp

Lukket

Bassesvej, K10

søn- Ceresvænget, og helligdage H10,H11

Enøvænget, samt N 6 mellem

Gothersgade, H13 Office Højdedraget, L4outside Knud normal Rasmussens Vej, F13bank M openings Opalvænget, hours. L11

Septembervej, F13

Baunegårdsvej, M10

C. F. Tietgens Vej, K5

Eriksvænget, F13,F14

Granbakken, L4

Højgårdsvej, K4

Knudsvej, F14

Madsbyvej, G12

Overgade, N5

Sigsbjergvej, K10

Baunevej, M10

Christiansberg, G13

Ernavej, G14

Grethevej, G15

Højmosevej, M12

Kobbelgårdsvej, G10

Magdalene Thoresens Vej, H12 Overmarken, N6

Siriusvænget, H11

Pjedstedvej 93 · 7000 Fredericia

Skadestue / Hospital / Krankenhaus jul og nytår. / Closed on Sundays and

Baunevænget, M10

Christiansvej, F13

Ernst Carlsens Vej, O6

Grundtvigsvej, H12

Højrupvej, F3,G4,H4,I4,K4 Kobbelvænget, F12

Magnolievænget, C13

Overvej, N5

Sivvænget, D7

Berberisvej, C13

Chr. Palms Vej, N11

Erritsø Bygade, K10,K11

Grønkjærsvej, L11

Højrup Østervej, I4

Koglevænget, B16

Markvænget, F15

Siøvænget, N6

SANDDAL

Bertel Bruuns Vej, H13

Chr. Richardts Vej, H11,H12 Erritsø Engvej, K11

Grønlandsvej, F13,G13

Højskolevej, N10,N11

Kohavevej, N5

Marstrandsvænget, E14

P

Sjællandsgade, H13

Tel. +45 7010 8090

Fredericia Skadeklinik - kun mindre skader public holidays and between Christmas Außerhalb der Öffnungszeiten der Banken

Birgersvænget, F13

Chr. Winthers Vej, H12

Erritsø Kirkevej, K10

Grønlundsvej , C13,D13

Højtoften, B13

Kolding Landevej, M2M7,M10,N11 Marsvænget, H11

Pakhusstræde, H13

Skansevej, F14,G14

Birkemosevej, L2

Cirkelhaven, K5

Erritsø Mosevej, I10,K10

Grønnemarken, L11,L12

Højvangs Allé, L4

Kongens Kvarter, K7-8, L8-9 Martinsvej, F14

Pakhusvej, I12

Skarøvænget, N5

Birkevej, L4

Cohrsvej, H13

Erritsø Møllebanke, K9

Grønvangen, D7

Håndværkervej , K10

Kongens Port, G14

Matrosvænget , N11

Pallasvænget, H10,H11

Skippervænget , M11

LILLEBÆLT Dronningensgade 97 · 7000 Fredericia K and New Year. / An Sonn- und Feiertagen ist es möglich im Fremdenverkehrsbüro

Birkholmvej, O6

Erritsøgårdsvej, I10,K10

Gråkjærsvænget, K10,K11

Kongensgade, H14

Martine ChristoffersensVej, F10-11 Palmskovvej, G5,G6

Skjoldborgsvej, H12

Bissensvej, E14,E15

D

Eske Hedegårds Vej, L5

Gudsø Engvej, M2

I

Kongensstræde, H14

Meldolas Vej, N11

Parallelvej, F11,F12

Skolesvinget, D8

Billetsalg / Tickets / Kartenverkauf 76 23 70 05

sowie Bitumenvej, I12 zwischen Dalagervej, K10 Weihnachten Europavej, K6 und Neujahr

Gyvelvænget, C13 Geld I. C. Højrups Vej, zu G12wechseln.

Kongsted Engvej, H6

Merkurvænget, H11

Parcelvej, H11

Skolevej, N5

Bjergegade, H14

Dalegade, H14

Gørtlervej, K10

Idasvej, G15

Kongstedvej , F7,G7,H6,I6 Midgårdsvej, G14

Peder Bøgvads Vej, F10

Skolevænget, G14

Bjerregårdsvej, K11

Dalgasvej, H12

F

Gårdvænget, F3

Idrætsvej, F12

Konstabelvej, K11

Midtager, E8

Peder Gribs Vej, N11

Skovagervænget, L1

110 Øster

Holmansvej

Åbent mellem 8-22

geschlossen.

Elkjær

Bjørnevej, I12

Dalsgårdsvænget, E14

Fabriksvej, E14

Ildtornvej, C13

Kommunikationsvej,G12

Miravænget, H10

Pilevej, L4

Skovbakken , H11,H1

Bjørnøvænget, N6

Dalsvinget, K11

Fagerlien, D10

H

Indre Ringvej, G13,G15,H13 Korskildevej, K11

Mogens Lebechs Vej, I5

Pjedsted Engvej, D8

Skovbrynet, B13

Blichersvej, H12

Dalvangen, M12

Falkevej, G13

Hagenørvej, N6.N7

Industrivej, E14

Korskærvej, G11

Moltkesvej, G13

Pjedsted Kirkevej, C6,C7

Skovbøllingvej, C6

Fredericiabilletten.dk

Opening hours 8-22

Blommevej, G13

Damsbovej, M12

Falstersgade, H14

Hannerup Brovej, I11

Ingemannsvej, H12

Kraborrevej, O5

Morbærvej, L5

Pjedstedvej, C6

Skovholtvej, A17

Blomsterhaven, L4

Damsbovænget, M12

Fasanvej, G13,H13

Hannerup Engvej, I10,I11

I. P. Hartmanns Vej, G11

Kraftværksvej, M5,N5

Mosegaardsvej, L11,M11

Plantagevej, M10

Skovkrogen, H10

142

Strib Odde

Blonds Allé, F14

Damvej, H11

Fenrisvej, G14

Hannerupvænget, I11

Irisvej, G13

Krengerupvej, L11

Mylius Erichsens Vej, F13 Platanvænget, L4

Skovløbervænget, I1

Turistbureau / Tourist Office /

Öffnungszeiten 8-22

69

Blytækkervej, K10

Danbovej, L6

Finsensvej, L5

Hans de Hoffmans Vej, H13 Islandsvej, F13

Kringsmindevej, C12

Mysundevej, H11

Plutovænget, H11

Skovvej, H11

Blåbærvej, L5

Danmarksgade, H13,H14

Fiskebækvej, B7,C7

Hans Egedes Vej, F13,G13 Istedvej, H11

Kristianssundsvej, F13

Mærskkildevej, H4

Polluxvænget, H11

Skullebjerg Allé, B16

Agatvænget

Blåhøj, L12

Danmarks Port, H13

Fiskervænget, N11

Hans Tausens Vej, G13

Kristtjørnevej, B13

Møllebo Allé, K11

Pontppidansvej, H12

Touristenbüro

Skullebjergvej, C15,

Blåkjærsvej, L11

Danmarksstræde, H13

Fjordalléen, B15, C16

Harevej, H12

J

Krogsagervej, L10,M10

Møllebovænget, K11

Poppelvænget, L4

Skyttevej, H12

Bodilsvej, G14

Boldbaner

Dannevirkevej, H11

Fjordvejen, O5

Hauløkkevej, I8

Jacob Hansens Vej, K4

Krogtoftevej, K10

Møllebugtvej, I12

Prangervej, I11,H11-H13

SkærbækHavnegade

Fredericia Valmuevej

Handelsskole

117

Turistbureau

Kolding Sygehus

Bogvænget, B16

Deleuransvej, F14

Flintemarken, K5

Hasselvænget, L4

Jadevænget , L11

Krokusvej, G13

Mølleskovvej, I9

Primulavej, G13

Skærbæk Møllevej,

Bolskovvej, E2

de Mezasvej, G14

Follerup Markvej, D4,E4

Havepladsvej, G13,G14

Jagtvej, H12,I12

Krybily Allé, L3,L4

Mølleåvej, F3

Prins Chr. Kvarter,L10

Skærbæk Ringvej, N

126

Bornholmsgade, H13

Depotvej, I12

Follerup Møllevej, D5,E5

Havrevænget, F15

Jasminvej , G13

Krugersvej, K11

Mønstedsvænget, E14

Prinsensgade, H14

Skærbækvej, H9,K7

Vendersgade Grønnemarken 30 D · 7000 Fredericia Skovvangen 2-8 · 6000 Kolding

82

Bragesvej, G14

Devantiersvej, F14

Follerup Skovvej, E4

H. Primulavej

Borchsenius Vej, N11

J.B.Nielsens Plads, H13

Krøyersvænget, E14

Mågevej, G14

Prinsessegade, H13,H14

Skærgaardsvej, O5

34

Stadion

STRIB

Brahesborgvej, L11,L12

Digevænget, F3

Follerupvej, D4,E3,E4

H. C. Andersens Vej, H12

Jens BaggesensVej,H11,H2 Kystvejen, L11,L12,M12

Prinsessens Kvarter, I6-7

Slesvigsgade, H13

125

Slippe 2, I13

87 Tel. 87A +45 7211 3511

Tel. +45 7636 2000

V.U.C.

Uddannelsescenter

ERRITSØ

L

107

Blåhøj

Døgnåbent

Egumvejens Lathyrusvej

k 83

skole

28

6. Juliskolen

68

Hybyhus

Det Bruunske Pakhus

Open 24 hours · 24 Stunden geöffnet

Madsby

MU

Legepark

78

Christiansberg

Dronningens

Bastion

89

109

Kirkestræde 3 · 7000 Fredricia

Kongens

P

Bastion

Tel. +45 7210 6710

Møntvask / Launderette / Münzwasch

Prins

Danmarks

Christians

Bastion

arken

aven

Korskildevej

rsvænget

Krogsagervej

kolevej

Jens

Kromanns

Vej

Bykrogen

evej

Plutovænget Lunavænget

Teknikervej

Mø lebo A le

Neptunvej

Blåkjærsvej

Grønkjærsvej

Vognmagervej

ænget

Nordbanevej

Uranusvænget

Dalsvinget

Mø lebovænget

Engtoften

Bje regårdsvej

Rødkjærsvej

Hvidkjærsvej

Vognmagervej

Golfvænget

Navervej

1 Kolding Landevej

Trinity

Kongebro

5 9

Erritsø

Gl.Landevej

Bødkervej

Gl.Landevej

U lerupdalvej

Hannerup Brovej

Kildebakken

Skovagervænget

Jadevænget

Opalvænget

Topasvænget

Ametystvænget

Ny Snoghøj Landevej

161

P

Snoghøjvej

Capellavænget

Sten

Jupitervej

Hannerup Engvej

Kildeskoven

Landlystvej

Konstabelvej

Østergårdsvej

Snoghøjparken

Søndermarksvej

Røde Banke

Landevej

Snoghøj

Bygade

Strevelinsvej

Toldbodvej

Søbakken

Slotsstien

Holtegårdsvej

Gl.Landevej

Safirvej

Lundtoften

Mosegaardsvej

Vesterba levej

U lerup Bæk

Lyngsoddevej

E ritsø

vænget

Kapt.

Bangs

Vej

Carl

Lindams

Vej

Rubinvej

Christmas

Lyngsvej

Teglværksvej

Jørgen

Holms Vej

ers

Lange-Mül

Viaduktvej

Engvej

Sølystvej

Nø re A le

Vej

Weyses

A lé

Søndre

Dybbølvej

Bornholmsgade

Gasværksgrunden

Mysundevej

Godtfred

Fibigers

Vej

H.Brochsenius

Vej

Chr. Palms

Vej

Riegelsvej

Herredsvej

Lundagervej

Krengerupvej

Strevelinsvej

Vesterba levej

28 Snoghøj Landevej

Peder

Gribs Vej

Toldbodvej

Dannevirkevej

Nordre Dybbølvej

I.P.Hartmannsvej

Bruskvej

Lundbakken

Rahbeksvej

e

W.Gades Al

Niels

Chr.

Richardts

Vej

Jens

Baggesens

Vej

Hannerup Brovej

Sanddalparken

Holtebakken

Ussinggårdsvej

Gartnervænget

Krugersvej

Sølystparken

Snaremosevej

Prangervej

Lunddalvej

Jomfruvej

28 Vestre Ringvej

Kystvejen

Ravnsgårdsvej

Solbakken

Hannerupvænget

Kingodvænget

Fregatvænget

Langesøvej

Lombardisvej

Antonio

Costas

Vej

Vestre Ringvej

28

Nø re A le

Carl

Nielsens Vej

Holbergsvej

Jægervej

Skovløbervænget

Sanddal Engvej

Sanddal

Carl Roses Vej

Sauersvej

Jagtvej

Lumbyesvej

Egernvej

Strandagervænget

Hækkelunden

Brahesborgvej

Lumbyesvej

Strandvejen

Jesper Banks Vej

Kommunikationsvej

Kildeparken

Wesselsvej

Chr.Winthers Vej

H.C.Andersens Vej

Sanddal

Strandsti

Limen

Johs.Ewalds Vej

Harevej

Strandkrogen

Højmosevej

Jeppe Aakjærs Vej

Sky tevej

Hostrupsvej

Bjørne-Elsdyrvej

Slippe 6

Kærmosevej

Hækkelunden

Ekkodalen

Ekkodalen

Skjoldborgsvej

Herman

Bangs Vej

Magdalene

Thoresens Vej

Drachmannsvej

Carit Etlarsvej

Dådyrvej

Hjortevej

Mø lebugtvej

Nyhavnvej

Ekkodalen

Slippe 5

værnsvej

Fredericia Golf Club

Stensgårdsvej

Kystvejen

Li lenæs

Smedegårdsvej

Damsbovej

Nyhavevej

Lumbyesvej

Dyrehavevej

Hjortestien

Depotvej

Slippe 4

Madsbyvej

Pakhusvej

I.C.Højrups Vej

Aarestrupsvej

Strandvejen

Bitumenvej

Kaalundsvej

Ingemannsvej

Dalgasvej

Nordkajen

Oceankajen

41

Lyng

www.fredericiagolfclub.dk

kirke

bakken

Egebæksvej

Ba lesvej

Ullerup Bæk

Vejlevej

Grundtvigsvej

Slippe

7

Dalvangen

Sand-

Egebæksvej

Lyngsoddevej

Chr.Winthers Vej

Solvænget

Kaj 22

Olie-

Blichersvej

Indre Ringvej

Brandvej

Centerhavn

Møllebugthavn

58

Dyrlæge / Veterinary Surgeon

27

133

Banegård

Vesthavnsvej

Stenhøjvej 72

Lyng 57 - 7000 Fredericia

Skole

Tel. +45 75 92 30 33

/ Tierarzt

Nødstilfælde / E20 Emergency / Notfall

Tel. +45 7556 2088

Centerhavnsvej

Herfordparken

Slesvigsgade

Olievej

Nyropsvej

Calvinsvej

Hans Tausens Vej

Ansgarsvej

Jernbanegade

Indre

Ringvej

Franz Hansens Al é

Frederik 3.s Vej

Slippe

3

Bertel Bruuns

Ammoniakhavn

Thrigesvej

Johs.Jensens Al

Slippe

2

Indre Ringvej

Luthersvej

Vesterbrogade

Vesterdalsvej

Prangervej

Holstensvej

Pengeinstitutter / Banks / Banken

Generelle åbningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag & fredag: 10-16

Torsdag: 10-18

P

General SNOGHØJ opening hours:

Lyngsodde

Monday, Tuesday, Wednesday & Friday: 10

SNÆVRINGEN

am to 4 pm

Thursday: 10 am to 6 pm

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch & Freitag: 10-

16 Uhr. Donnerstag: 10-18 Uhr.

Vesterdalsvej

Spurvevej

Lærkevej

Høgevej

Mågevej

Cohrsvej

Hybenvej

Skippervænget

Fiskervænget

Færgehusvej

Meldolasvej

Matros-

Kildevænget

Ø rneve

j

Glentevej

Falkevej

Fasanvej

Vestkaj

Havepladsvej

Nørrebrogade

Vesthavnsvej

Frederik 3.s

Plads

Egede

Hans

Vester Voldgade

Violvej

Solsikkevej

Ne likevej

Irisvej

Grønlan

6. Julivej

Danmarksstræde

Isla

Egeskovvej

Danmarks Port

Prinsens

Port

Sjællandsgade

E20 Ny Lillebæltsbro

Norgesgade

Egeskovvej

Vossvej

Ved

Landsoldaten

Kirkestræde

Sundegade

Fiskerihavn

Ved Trekanten

Resedavej

Rosenvej

Liljevej

Jasminvej

Krokusvej

Georginvej

Bregnevej

Anemonevej

Kirkevænget

Humlevænget

Moltkesvej

Vendersgade

Sønder Voldgade

Værftsvej

Ch

Ægirsvej

Julivej

Jyllandsgade

Riddergade

Lo landsgade

Oldenborggade

Værftshavn

Gl.havn

Thorsvej

Thorsvej

Gothersgade

Kastelshavn

Odinsvej

Odinsvej

Baldersvej

Huslodsvej

Prinsessegade

Indre Ringvej Indre Ringvej

Baldersvej

B alders n

Kastelsvej

Svovlsyrekaj

Rungsvej

Æblevej

Kvædevej

Kirsebærvej

Blommevej

Solsortevej

Drosselvej

Præstevænget

parke

Købmagergade

Heimdalsvej

Nørre Port

Fynsgade

Vølundsvej

Midgårdsvej

Bjergegade

Gef ionsvej

Prinsensgade

Dalegade

FredericiaC

Danmarksgade

Kongensstræde

Sjællandsgade

Havepladsvej

Ydunsvej

Huslodsvej

Ydunsvej

6.Julivej

Bülowsvej

Kongensgade

Oldenborggade

Taxa / Taxi

MIDDELFART

Tel. +45 7550 3411

Treldevejens Skole

Jyllandsvej

Bragesvej

Friggsvej

Nørre Voldgade

Gl. Havn

11 12 13 14

Ryesvej

Falstersgade

Dronningensgade

Hugo Mathiesens

Vej

Bajone ten

Strandvejen

Olgasvej

Ernavej

Treldevej

Kongens

Port

Øster Voldgade

P

Rygaadsvej

Kærvangen

Tulipanvej

Frejasvej

Fæstningsa

léen

Annavej

Lundingsvej

de

Bodilsvej

Fælledvej

Mezasvej

Skansevej

JP Jacobsens

Vej

Pontoppidansvej

Dortheavej

Svanevej

Elsesvej

Emilievej

Ternevej

Tranevej

Grethevej

Alkevej

Hejrevej

Storkevej

Vibevej

Vasketine

Gothersgade 47 · 7000 Fredericia

Mandag-Søndag: 7-20

Monday-Sunday: 7 am to 8 pm

Montag-Sonntag: 7-20 Uhr

Parkering / Parking / Parken

Se mere på www.fredericiaparkering.dk

See more on www.fredericiaparking.dk

Siehe mehr dazu auf

www.fredericiaparkering.dk

Tog / Train / Zug

Tel. +45 7013 1415

Bus / Buses / Busse

Tel. +45 7582 9766

Fly / Plane / Flug

Billund Lufthavn:

Tel. +45 7650 5050

Strandstien

Herthavej

Karensvej

Vildgåsevej

Idasvej

Johannevej

vej

Fra Odense

Herman

Bangs Vej

Kystsvinget

Golf-

Damsbovænget

Kalvehavegårdsvej

Karetmagervej

Hyby-

Lund

Fælledvej

Magdalene

Thoresens Vej

Hjortestien

Strandstien

M

Drachmannsvej

Etlarsvej

Carit

Dådyrvej

Dyrehavevej

Slippe 4

Madsbyvej

Vej

I.C.Høyrups

N

Bitumenvej

O

Pakhusvej

Dalgasvej

Nordkajen

Oceankajen

U lerup Bæk

33

Grundtvigsvej

Chr.Winthers Vej

Slippe

7

P

Solvænget

Indre Ringvej

Kaj 22

10

Vejlevej

P

Brandvej

Centerhavn

Møllebugthavn

Kærvangen

Banegård

106

Vesthavnsvej

SIGNATURER:

136

GÅGADE

SIGNATURER:

MOTORVEJ

GÅGADE

PRIMÆRVEJ

MOTORVEJ

PRIMÆRVEJ SEKUNDÆRVEJ

SEKUNDÆRVEJ STI

Centerhavnsvej

P

Herfordparken

STI MARKVEJ

Centerhavn MARKVEJ

JERNBANE

JERNBANE

BOLIGOMRÅDE

BOLIGOMRÅDE

CENTEROMRÅDE

CENTEROMRÅDE

ERHVERVSOMRÅDE

SKOV

GRØNT OMRÅDE

GRØNT OMRÅDE

141

Herfordparken

Olievej

Indre Ringvej

Hans Tausens Vej

Ansgarsvej

Frederik

Bertel Bruuns

Vej

Jernbanegade

Indre

Ringvej

152

3.s Vej

Slippe

3

6

Calvinsvej

de Hoffmans

Kirsebærvej

Prangervej

50

Brandvæsen

Holstens

Bastion

Slippe

2

Luthersvej

Vesterdalsvej

Vesterdalsvej

Spurvevej

Lærkevej

Høgevej

de

Mezasvej

J.P.Jacobsens

Vej

Cohrsvej

Hybenvej

Ø rneve

j

Glentevej

Falkevej

Fasanvej

Vesterbrogade

Holstensvej

LYSTBÅDEHAVN VANDRERHJEM

VANDRERHJEM

Oliehavn P PARKERING

P PARKERING

POSTKONTOR

POSTKONTOR

STATION STATION

TOILET TOILET

HANDICAP HANDICAP TOILET TOILET

Målestok POLITI

POLITI

34

BADESTRAND Vesthavn

TURISTBUREAU

BADESTRAND BLÅ FLAG STRAND

BLÅ FLAG LYSTBÅDEHAVN

STRAND

4

Nørrebrogade

Plads

Frederik 3.s

Vesthavnsvej

Solsikkevej

Nellikevej

Irisvej

6. Julivej

Egeskovvej

Danmarks Port

Prinsens

Port

Prin s essen s

B as t i o n

Assistens 12 Kirkegård

16

Slesvigs

Bastion

Vestkaj

42

Vester Voldgade

12 0m 13500m 1 km

14

Målestok

Målestok

0 0,5 1 km.

0 0,5 1 km.

TURISTBUREAU

Norgesgade

Sjællandsgade

155

56

MØLLEBUGT

P

P

P

Vossvej

Prins Georgs

Bastion

Landsoldat

Pladsen

Kirkestræde

Bruuns

Plads

Jasminvej

Krokusvej

Georginvej

Bregnevej

Anemonevej

Ved

Landsoldaten

6.Julivej

Blommevej

Solsortevej

Drosselvej

Humlevænget

Moltkesvej

Jyllandsgade

Bülows

Plads

Vendersgade

Ægirsvej

Riddergade

Sønder Voldgade

Thorsvej

Gothersgade

Oldenborggade

Sundegade

Fiskerihavn

3

91

P

105 P

Værftshavn

Værftsvej

Gl. Havn

Kastelshavn

Odinsvej

63 14 Ryes

Plads

Huslodsvej

Prinsessegade

Baldersvej

Købmagergade

Nørre Port

Kastelsvej

Svovlsyrekaj

Nørre Voldgade

Axeltorv

Torvegade

Bjergegade

Fynsgade

Gefionsvej

Prinsensgade

Danmarksgade

Dalegade

157

Sct. 46 P62

158

Rådhus

Domus

Michaelis

P

Axel

Kirke13

P P P Købmagergades

Skole

71

P

22

148

Fisketorvet

P

26

P

Bastion

159

P

60

78A

139

150

153

Købmagergade

P

1

Kongensstræde

Huslodsvej

Ydunsvej

6.Julivej

Bülowsvej

Kongensgade

Friggsvej

Oldenborggade

Skanseodde Havn

15

HugoMathiesens

Vej

Dronningensgade

Sjællandsgade

97

147

91A

48

Trinitatis

Kirke

149

Bajonetten

Kastellet

42A

11

Bülows

Kaserne

31

80

Reformert

Kirke

Sct. 45 85

Knuds

P

Kirke 95 102

Fredericia

154

Sygehus

J B Nielsens

Plads

25

Ryesvej

Falstersgade

Lollandsgade

Slesvigsgade

Depotvej

Olie-

Blichersvej

Solbakken

Krudt-magasin

Danmarksstræde

Pakhusstræde

Bornholms-8gade

Gasværksgrunden

P

98

151

Islands

Bastion

P

44

Fæstningsalléen

Voldgade

Øster

Treldevej

Kongens

Port

P

8

Krudttårn

Lundingsvej

18

118

129

156

Norges

Bastion

P P

Fælledvej

17

124

Mågevej

Vibevej

Ternevej

Tranevej

Svanevej

Østerstrand

Skanseodde

G

H

I

Hejrevej

Storkevej


16

I BYEN, TÆT PÅ NATUREN

IN TOWN, CLOSE TO NATURE

IN DER STADT, IN DER NÄHE DER NATUR

Fra fabelagtig historie

til oplevelsesrig nutid

Med sine karakteristiske snorlige gader og fantastiske

fæstningsanlæg understreger Fredericia sin

egen fortid som en vigtig strategisk by i det danske

kongerige. Byen er placeret ved Lillebælt for

at forsvare overgangen til øerne og hovedstaden

København.

I dag lever historien side om side med nutiden i

den moderne handels-, kultur- og erhvervsby. En

by som også er blevet det naturlige bindeled til det

Europa, vi i dag hænger tæt sammen med. En

dynamisk og levende by, som på for underlig vis

integrerer det pulserende byliv med de mange rekreative

områder ved strand, skov og i det åbne

landskab. Tag bare på oplevelse i Fredericia. Der

er rigeligt til alle.

Den nye Lillebæltsbro


17

From fabulous history

to eventful present

The characteristic straight-line streets and fantastic

ramparts emphasize Fredericia‘s historical

significance as one of the most strategically important

towns in the Kingdom of Denmark. The town

was established by the coast of the Little Belt to

protect the crossing to the islands and the capital

Copenhagen.

Today, the past lives side-by-side with the present

in this modern centre of culture, commerce and

industry. A town that has also become a natural

gateway to the Europe we have become so much

a part of. A dynamic and living town, which somehow

manages to combine pulsating urban life

with the many local recreation areas; the beaches,

woods and open countryside. So come and explore

Fredericia. There is plenty of room for everyone.

Von fabelhafter Geschichte

zu erlebnisreicher Gegenwart

Die typischen schnurgeraden Straßen und fantastischen

Festungsanlagen heben die geschichtliche

Bedeutung von Fredericia als strategisch

wichtige Stadt im dänischen Königreich hervor.

Sie wurde am Kleinen Belt erbaut, um die Route

zu den Inseln und der Hauptstadt Kopenhagen zu

verteidigen.

Heute leben Geschichte und Gegenwart einträchtig

nebeneinander in einer modernen Stadt mit Handel,

Gewerbe und Kultur. Eine Stadt, die auch ein

natürliches Bindeglied zu Europa geworden ist, mit

dem wir heute so eng verbunden sind. Eine dynamische,

lebendige Stadt, die auf einzigartige Weise

das Tempo des städtischen Lebens mit den vielen

Erholungsgebieten von Strand, Wald und weiter

Landschaft vereinigt. Ziehen Sie einfach los und

erleben Sie Fredericia. Hier sind alle Möglichkeiten

vorhanden – für jeden etwas.


18

vild med shopping

shop till you drop

kauflustig im urlaub

I Fredericia finder du det hele

Hvis ferie for dig også er lig med shopping og glæden ved at gøre en

god handel, så bliver du helt sikkert begejstret for Fredericia. I centrum

byder de hyggelige gamle gader på masser af specialbutikker,

pladser med kræmmerboder og naturligvis store supermarkeder til

alle dagligdagens fornødenheder.

Desuden er området omkring Fredericia kendt for sine mange kunsthåndværkere,

loppemarkeder og antikvitetsbutikker, som altid trækker

nysgerrige til.

Torvedag

Onsdage og lørdage

Kl. 7.30 - 13.00

Market day

Wednesdays and Saturdays

at 7.30 - 13.00

Markttag

Mittwochs und Samstags

7.30 - 13.00 Uhr

Fredericia has it all

If you think holidays are all about shopping and bargains, Fredericia

is just the place. In the town centre, the many charming old streets

house numerous speciality shops. There are markets with curio

stalls and, naturally, large supermarkets with everything you need for

everyday housekeeping.

In addition, the area around Fredericia is well-known for its many

antique dealers and flea markets, which always attract considerable

attention.

In Fredericia finden Sie alles, was Sie brauchen

Wenn Urlaub für Sie auch gleichbedeutend ist mit einem guten

Shopping-Erlebnis und der Freude daran, einen guten Kauf zu

machen, werden Sie von Fredericia begeistert sein. In den kleinen

Straßen der Innenstadt gibt es zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte,

auf Plätzen stehen Buden, und im Sortiment der großen Supermärkte

sind natürlich alle Waren des täglichen Bedarfs zu finden.

Die Gegend um Fredericia ist außerdem für ihre vielen Flohmärkte

und Antiquitätenläden bekannt, die immer ein Anziehungspunkt für

neugierige Kunden sind.


20

blå og grønne oplevelser

blue and green experiences

blaue und grüne erlebnisse

Oplev Fredericias

varierede natur tæt på

Fra troldeskov til indbydende sandstrand. I Fredericia

kan du komme helt tæt på naturen – for

den er helt tæt på dig. Indenfor kort afstand findes

en stor variation af naturoplevelser. Byens grønne

oase, Fredericia Vold, er et oplagt sted til en dejlig

spadseretur i historiens tegn. Lystfiskeri på Lillebælt

lokker mange, ligesom en tur på cykel af de

mange skovstier og afmærkede cykelruter er et hit.

Har du knap så meget energi, er der også rig mulighed

for at nå rundt i naturen med bil.

Take a closer look at

Fredericia’s rich and varied nature

From scrub and woodland to inviting sandy

beaches. In Fredericia, getting close to nature is

easy – because it is everywhere you look. A wide

variety of outdoor activities are available within

easy reach of the town. Fredericia Ramparts, a

green oasis within the town itself, is the perfect place

for a stroll through history. Angling in the Little

Belt is extremely popular and the many forest trails

and marked routes are a great hit among cyclists.

For those who prefer to take things a little easier,

there is ample opportunity to explore the wonderful

countryside by car.

Die abwechslungsreiche Natur

von Fredericia aus nächster Nähe

Vom Märchenwald zum einladenden Sandstrand.

In Fredericia können Sie die Natur ganz in Ihrer

Nähe geniesßen. Die unterschiedlichsten Naturerlebnisse

sind gar nicht weit voneinander entfernt.

Die grüne Oase der Stadt, die Wallanlage, lädt zu

einem Spaziergang im Zeichen der Geschichte

ein. Viele finden das Angeln auf dem Kleinen Belt

verlockend, wieder andere lassen sich von einer

Radtour auf den zahlreichen Waldpfaden und gekennzeichneten

Radwegen begeistern. Falls Ihre

Energie nicht ganz so weit reicht, können Sie auch

per Auto in der Natur herumkommen.


22

GRUPPEARRANGEMENTER

group events

Gruppenveranstaltungen

Gruppearrangementer

Med udgangspunkt i den historiske bymidte eller den

skønne natur der omgiver Fredericia, arrangeres der

året rundt guidede ture for grupper og virksomheder.

Turene kan indeholde alt lige fra traditionel voldvandring,

til virksomhedsbesøg i området eller andre

temature med guide såsom religion eller baggårde i

Fredericia. Vi arrangerer også gerne forplejning eller

teambuilding aktiviteter. Forhør dig på Fredericia Turistbureau

og få ideer til jeres næste arrangement.

Se også www.visitfredericia.dk hvor du under fanen

oplevelser bl.a. kan finde flere turforslag, priser osv.

Group arrangements

Guided tours for groups and companies are organised all

year round, focusing on the historical city centre and the

beautiful nature around Fredericia.

The tours can include anything from a traditional

walk on the ramparts to company visits in the area or

other guided theme tours focusing on, for example,

religious communities or courtyards in Fredericia.

We can also offer catering and team-building activities.

Enquire at Fredericia Tourist Office and get ideas for your

next event.

See also on www.visitfredericia.dk, where you can find

more suggestions for activities.

Veranstaltungen

für Gruppen

Das ganze Jahr hindurch

werden Führungen für

Gruppen oder Firmen angeboten,

entweder in der

historischen Stadtmitte oder als Wanderungen durch die

schöne Natur in der Umgebung von Fredericia.

Es können Ausflüge zu den verschiedensten Themen organisiert

werden, vom traditionellen Spaziergang auf den

Wallanlagen bis zu einem Unternehmensbesuch oder

anderen, zu bestimmten Themen bezogenen Führungen,

wie z.B. Religion oder die Hinterhöfe von Fredericia. Gern

sorgen wir auch für die Verpflegung während des Ausflugs

oder für Teambuilding-Aktivitäten. Fragen Sie im Fremdenverkehrsbüro

von Fredericia nach und lassen Sie sich

auf gute Einfälle für Ihre nächste Veranstaltung bringen.

Auf www.visitfredericia.dk finden Sie unter dem Menüpunkt

Veranstaltungen Vorschläge für Ausflüge.

Guidede ture

Guided tours

Führungen

Rundvisning på Carlsberg 2013

Se hele programmet på www.visitfredericia.dk

HUSK tilmelding. Pris: Kr. 60,-

Tour Carlsberg 2013

You can find program on www.visitfredericia.dk

REMEMBER enrollment . Price: kr. 60, -

Tour Carlsberg 2013

Sie finden komplette Programm auf

www.visitfredericia.dk

REMEMBER Einschreibung . Preis: kr. 60, -

Program for guidede ture 2013

Torsdag d. 14. februar kl. 14:00-15:30

Familietur på Fredericia Vold.

Tirsdag d. 26. marts kl. 10:00 – 12:00

Påsketur i det gamle Fredericia.

Onsdag d. 3. juli fra kl. 17:00

Rapelling fra Det Hvide Vandtårn.

Torsdag d. 4. juli kl. 15:00 – 17:00

Bondegårdsbesøg.

Lørdag d. 6. juli kl. 13:00 – 15:00

6. juli skattejagt - gratis.

Torsdag d. 11. juli kl. 10:00 – 12:00

Fredericia Vold i børnehøjde – med stjerneløb.

For 8-12 årige.

Tirsdag d. 16. juli kl. 15:00 -16:30

Da Fredericia var færgernes by.

Torsdag d. 18. juli kl. 14:00 – 15:30

Familietur på Fredericia Vold.

Torsdag d. 25. juli kl. 14:00 – 15:30

Familietur på Fredericia Vold.

Mandag d. 29. juli kl. 15:00 – 17:00

Bondegårdsbesøg.

Torsdag d. 1. aug. kl. 14:00 – 15:30

Familietur på Fredericia Vold.

Tirsdag d. 6. august kl. 14:00 – 16:00

Baggårde i Fredericia.

Torsdag d. 8. august kl. 10:00 – 12:00

Fredericia på cykel – for børn og voksne.

Torsdag d. 17. oktober kl. 14:00 - 15:30

Familietur på Fredericia Vold.


23

guidede

ture

guided walks

führungen

Programme of guided tours 2013

Thursday 14 February, 14:00 – 15:30

Family walk on to Fredericia Ramparts.

Tuesday 26 March, 10:00 – 12:00

Easter tour of the old Fredericia.

Wednesday 3 July from 17:00

Rapelling from the White Water Tower.

Thursday 4 July, 15:00 – 17:00

Farm tour.

Saturday 6 July, 13:00 – 15:00

6 July treasure hunt - free of charge.

Thursday 11 July, 10:00 – 12:00

Fredericia Ramparts for the kids – including

a scavenger hunt. For 8 –12 years.

Tuesday 16 July, 15:00 –16:30

When Fredericia was the town of ferries.

Thursday 18 July, 14:00 – 15:30

Family walk on to Fredericia Ramparts.

Thursday 25 July, 14:00 – 15:30

Family walk on to Fredericia Ramparts.

Monday 29 July, 15:00 – 17:00

Farm tour.

Thursday 1 August, 14:00 – 15:30

Family walk on to Fredericia Ramparts.

Tuesday 6 August, 14:00 – 16:00

Courtyards in Fredericia.

Thursday 8 August, 10:00 – 12:00

Fredericia on bike – for children and adults.

Thursday 17 October, 14:00 – 15:30

Family walk on to Fredericia Ramparts

Programm für Führungen 2013

Donnerstag d. 14. Februar, 14:00 – 15:30 Uhr

Familientour auf den Wallanlagen von Fredericia.

Dienstag d. 26. März, 10:00 – 12:00 Uhr

Osterntour durch das alte Fredericia.

Mittwoch d. 3. Juli, 17:00 Uhr

Abseilen vom Weißen Wasserturm.

Donnerstag d. 4. Juli, 15:00 – 17:00 Uhr

Besuch auf dem Bauernhof.

Samstag d. 6. Juli, 13:00 – 15:00 Uhr

6. Juli Schatzsuche, ist zum 6. juli - kostenlos.

Donnerstag d. 11. Juli, 10:00 – 12:00 Uhr

Die Wallanlage von Fredericia für Kinder

(mit Schnitzeljagd) Für 8-12 Jährige.

Dienstag d. 16. Juli, 15:00 -16:30 Uhr

Als Fredericia die Stadt der Fähren war.

Donnerstag d. 18. Juli, 14:00 – 15:30 Uhr

Familientour auf den Wallanlagen von Fredericia.

Donnerstag d. 25. Juli, 14:00 – 15:30 Uhr

Familientour auf den Wallanlagen von Fredericia.

Montag d. 29. Juli, 15:00 – 17:00 Uhr

Besuch auf dem Bauernhof.

Donnerstag d. 1. August, 14:00 – 15:30 Uhr

Familientour auf den Wallanlagen von Fredericia.

Dienstag d. 6. August, 14:00 – 16:00 Uhr

Die Hinterhöfe von Fredericia.

Donnerstag d. 8. August, 10:00 – 12:00 Uhr

Fredericia auf dem Fahrrad – für Kinder und

Erwachsene.

Donnerstag d. 17. Oktober, 14:00 - 15:30 Uhr

Familientour auf den Wallanlagen von Fredericia.

Fredericia Turistbureau og vore guider byder på mange

spændende ture. Her er noget for enhver smag,

hvad enten du er historie- eller naturinteresseret, barn

eller voksen. For børnefamilier anbefaler vi familieturen,

skattejagten og cykelturen på Fredericia Vold og

bondegårdsbesøg.

Pris: kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn.

Pris rapelling: kr. 125,- (fra 12 år)

Læs om de forskellige ture og se de praktiske oplysninger

vedr. tilmelding på www.visitfredericia.dk eller

kontakt Fredericia Turistbureau tlf.: 72 11 35 11

Guided walks

Fredericia Tourist Information and its knowledgeable guides

offer many exciting walks. There is something for

every taste; for history and nature lovers, and for children

and adults. For the families with children we recommend

the family tour, the treasure hunt and the biking tour on

the ramparts of Fredericia as well as the farm visit.

Price: DKK 50 for adults and DKK 25 for children.

Price rapelling: DKK 125 (from 12 years)

You can read much more about the various walks at

www.visitfredericia.dk or call Fredericia Tourist office

on +45 7211 3511.

Führungen

Das Fredericia Touristenbüro und unsere Fremdenführer

bieten viele interessanten Touren an. Es gibt für jeden

Geschmack etwas, ob Sie nun geschichtlich oder an der

Natur interessiert sind, Kind oder Erwachsener. Den Für

die Kinderfamilien empfehlen wir Ihnen den Familienausflug,

die Schatzsuche, die Fahrradausflug auf den Wallanlagen

von Fredericia und den Agrotourismus.

Preis: Kinder DKK 25, Erw. DKK 50.

Preis Abseilen: DKK 125 (von 12 Jahren)

Mehr über die verschiedenen Führungen finden Sie

auf www.visitfredericia.dk oder fragen Sie im Fredericia

Fremdenverkehrsbüro unter der Nummer

+45 7211 3511 an.


24

du behøver ikke

at kede dig

You won‘t be bored…

Sie brauchen sich nicht zu langweilen…

Du behøver ikke kede dig

Sommeren igennem byder Fredericia på en lang række

spændende aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

Turistbureauet tilbyder for større børn rapelling fra byens

vartegn, Det Hvide Vandtårn, samt en række børneaktiviteter.

Madsby Legepark har sit eget sommerprogram for

børn. Her opleves hver uge spændende arrangementer

fra scenen og dukketeater for de små. Madsby Legepark

arrangerer Sct. Hans Aften den 23. juni med

musik og underholdning hele aftenen, stort flot bål i

søen og aftenen afsluttes med flot fyrværkeri. Læs hele

programmet på www.madsbylegepark.dk.

Derudover arrangerer turistbureauet en lang række guidede

ture i Fredericia by. Læs mere på side 22 og 23.

Følg tillige med på www.fredericia.dk for andre aktiviteter.

You won‘t be bored…

Throughout the summer, Fredericia offers a wide variety

of exciting activities for children and the young at heart.

For older children, the tourist office organises rapelling

from one of the town’s main landmarks, the White Water

Tower, and a range of children’s activities.

Madsby Playpark also offers a summer programme

for children. Every week, special events are staged

and there is a puppet theatre for the family’s youngest

members. Every year, Madsby Playpark celebrates

Midsummer’s Eve on June 23rd. with music and entertainment

all evening, a huge bonfire on the lake and a

fantastic fireworks display as the grand finale.

The tourist office also organizes a large number of

guided walks in Fredericia. Read more on page 22

and 23.

Go to www.fredericia.dk for information about other

activities.

Sie brauchen sich nicht zu langweilen…

Den ganzen Sommer über gibt es in Fredericia eine

lange Reihe interessanter Aktivitäten für Kinder und

Junggebliebene.

Für größere Kinder bietet das Touristenbüro Abseilen

vom Wahrzeichen der Stadt, dem weißen Wasserturm,

sowie eine Reihe von Kinderaktivitäten.

Der Spielpark Madsby hat ein eigenes Sommerprogramm

für Kinder. Dort sind in jeder Woche interessante

Veranstaltungen auf der Bühne und Puppentheater

für die Kleinsten zu erleben. Im Spielpark Madsby findet

am 23. Juni ein Sankt-Hans-Fest mit Musik und Unterhaltung,

großem Feuer im See und einem schönen

Feuerwerk zum Abschluss statt.

Darüber hinaus veranstaltet das Touristenbüro eine

lange Reihe von Führungen in der Stadt Fredericia.

Siehe auch Seite 22 und 23.

Auf der Website www.fredericia.dk können Sie sich

über weitere Aktivitäten informieren.


25

6. Juli-Dagene i

Fredericia - Helt

tæt på historien

www.6julidagene.dk


26

aktiv i naturen

Active in nature

Aktiv in der Natur

En aktiv by med masser at byde på

Når du besøger Fredericia, besøger du også en by, som

har en lang tradition for sport på både elite- og motionsplan.

Fredericia Idrætscenter er omdrejningspunktet for

en stor del af de aktiviteter, du kan dyrke. Anlægget er

Danmarks største under ét tag. Her findes f.eks. tropisk

badeland, bowling, styrketræning, Monjasa Park - hjemmebane

for FC. Flere andre fitness- og motionscentre underbygger

byens image som en aktiv by.

Med beliggenheden ved Lillebælt er byen også et centrum

for sejlsport og andre vandidrætsgrene. Der er mulighed

for at leje en kajak og opleve Fredericia fra vandsiden. Du

kan også vælge at opleve både byen og den omgivende

natur på cykel, spille tennis, stå på skøjter om vinteren eller

noget helt andet. Det sværeste bliver at vælge.

An active town with much to offer

When you visit Fredericia, you also visit a town with proud

sporting traditions, on both elite and amateur levels. Fredericia

Sports Centre is the focal point for many of the

activities available. The centre is the largest in Denmark

under one single roof. Among many other things, it contains

a tropical leisure pool complex, bowling alley, weight

training suite, Monjasa Park - home of FC Football, fitness

centre, and facilities for all kinds of traditional sports. Several

other exercise and fitness centres consolidate Fredericia‘s

image as an active town.

Thanks to its location on the coast of the Little Belt, the

town is also a centre for yachting and other water sports.

Kayaks can be hired for example, allowing visitors to

experience Fredericia from the seaward. You can also

choose to explore both the town and the surrounding

landscape on a bike, play tennis and golf, try ice skating

in Winther and much, much more. The hard part will be to

choose between the many options.

Eine aktive Stadt mit vielen tollen Angeboten

Ein Besuch in Fredericia bedeutet auch einen Besuch in einer

Stadt mit einer langen sportlichen Tradition, und zwar sowohl

im Wettkampf- als auch im Breitensport. Das Sportzentrum

von Fredericia ist der Mittelpunkt für die meisten sportlichen

Betätigungen, die mann hier treiben kann. Die

Sportanlage ist die größte in Dänemark, die alles unter

einem Dach vereint. Hier gibt es z.B. ein tropisches Badeland,

Bowling, Krafttraining, Monjasa Park mit FC Fußball

(Heimmannsschaft) und Fitness sowie alle traditionellen

Sportarten. Zahlreiche andere Fitnesscenter tragen zum

Image einer aktiven Stadt bei.

Wegen seiner Lage am Kleinen Belt ist die Stadt auch ein

Zentrum für Segelsport und andere Wassersportarten. Man

kann ein Paddelboot leihen und Fredericia vom Wasser aus

erleben. Wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie die Stadt

auch per Fahrrad erforschen, Sie können Tennis und Golf

spielen. Schlittschuh im Winter laufen oder was immer Ihnen

sonst einfällt. Sie haben die Qual der Wahl!

Lystfiskeri

Ved kysten langs lillebælt finder du nogle af landets bedste

fiskepladser, når det gælder ørreder, torsk, fladfisk og sild.

Der er mulighed for fiskeri fra havnekajen året rundt i

Fredericia, og ved Trelde Næs finder du flere perfekte kystfiskepladser.

I voldgraven fiskes der efter karper, men husk fisketegn!

Spørg på turistbureauet efter overnatning, fisketure, slæbesteder,

bådudlejning og meget mere.

Angling

You find some of Denmark’s best fishing spots for ocean trout,

cod, flatfish and herring along the coast of the Little Belt.

Fredericia offers opportunities for angling from the harbour

quay all year round, and you can find perfect sites for coastal

fishing at Trelde Næs.

You can also fish for carp in the moat, but don’t forget your

fishing permit!

Enquiry at the tourist office about accommodation, fishing

trips, boat ramps, boat hire and much more.

Angeln

An der Küste beim Kleinen Belt findet man einige der besten

Angelstellen Dänemarks, wenn man Forellen, Kabeljau,

Plattfisch und Hering fangen möchte.

In Fredericia kann man das ganze Jahr über an der Kaianlage

des Hafens angeln, und bei Trelde Næs gibt es zahlreiche

perfekte Stellen für Küstenfischerei. Im Wallgraben kann man

Karpfen angeln. Vergessen Sie aber nicht den Angelschein!

Im Fremdenverkehrsbüro können Sie Informationen über

Unterkünfte, Angeltouren, Schleppstellen, Bootsverleih und

vieles mehr erhalten.


28

Der sejles på Lillebælt

sailing on the Little Belt

segeln auf das Kleinen Belt

Lystfiskerture med Tenna II

Vi sejler i Lillebælt 1/1 - 31/3, und 5/10 - 30/3 2014 på følgende tidspunkter:

Søndage 5 timers tur kl. 7:00-12:00 og kl. 12:30-17:30 Pris kr. 275,-

Reservation: Fredericia Turistbureau.

Fishing trips with Tenna II

1/1 - 31/3, and 5/10 - 30/3 2014.

Every Sunday. 7:00-12:00 Price kr. 385,- and 12:30 - 17:30 Price kr. 275,-

Reservation: Fredericia Tourist Office.

Angeltouren mit Tenna II

1/1 - 31/3, und 5/10 - 30/3 2014.

Jeden Sonntag. 7:00-12:00 Pries kr. 385,- und 12:30 - 17:30 Uhr. Preis kr. 275,-

Reservation: Fredericia Turistenbüro

TENNA II

Lillebælt Charterture/ Package tours/

Charterfahrten

Hold din fødselsdag/familietur eller bare udflugt

i det blå. Optil 50 personer. Afgang fra Gammel

Havn, Fredericia.

Birthday celebrations, family excursions or

mystery tours. Up to 50 people. Departure from

the Old Harbour in Fredericia.

Sie können Ihren Geburtstag feiern, einen

Familienausflug machen oder einfach zum

Spaß auf das Wasser hinausfahren. Bis zu 50

Personen. Abfahrtstelle: Alter Hafen, Fredericia.

Tel. +45 86 55 63 38

tennaline@gmail.com - www.tenna2.dk

.

Palsgaard Lystfiskersø

Bøgeskovvej 64, 7000 Fredericia

Tel. +45 7595 7090 / +45 4029 3663 /

palsgaard1@privat.dk

Naturlig sø med regnbueørred tæt på Fredericia.

Pris: 3 timer kr. 70. Dagskort kr. 140

Fiskekort indløses ved selvbetjening.

Feriehus til 9 pers. udlejes.

Natural lake with rainbow trout near to Fredericia.

Price: 3 hours DKK 70. Day card DKK 140

Fishing card is issued via self service system.

Holiday house for 9 persons available for hire.

Natursee mit einem Besatz von

Regenbogenforellen in der Nähe von Fredericia.

Preis: 3 Stunden DKK 70. Tageskarte DKK 140

Angelkarten sind am Automaten zu lösen.

Zu vermieten: Ferienhaus für 9 Pers.


29

Sejlads på Lillebælt

Reservation og billetsalg / Bookings and ticket sales /

Reservierung und Kartenverkauf

Fredericia Turistbureau / Fredericia Tourist Office

Fredericia Touristenbüro

Vendersgade 30 D · DK-7000 Fredericia

Tlf. / Tel: +45 7211 3511 - turisme@fredericia.dk

Sejlplan / timetable / Fahrplan

Onsdage / Wednesdays / Mittwochs

Fredericia – Kolding kr. 160,-

Afg. /dep. / Ab 13.00 - Ank. / arr. / An 15.00

Kolding – Fredericia kr. 160,-

Afg. /dep. / Ab 20.15 - Ank. / arr. / An 22.15

Torsdage / Thursdays / Donnerstags

Fredericia – Fredericia kr. 160,-

Afg. /dep. / Ab 15.30 - Ank. / arr. / An 17.30

Afg. /dep. / Ab 18.00 - Ank. / arr. / An 20.00

Fredage / Fridays / Freitags

Fredericia – Juelsminde kr. 150,-

Afg. /dep. / Ab 9.00 - Ank. / arr. / An 11.00

Lørdage / Saturdays / Samstags

Vandbus / Waterbus / Wasserbus

Fredericia - Strib - Middelfart - Løverodde -

Strandparken - Skærbæk.

Fartplan kan ses på www.visitfredericia.dk.

Timetables are available on www.visitfredericia.dk.

Fahrpläne sind auf www.visitfredericia.dk.

Smukke kyster og billedskønne fjorde

Ombord på Tenna II byder skipper dig velkommen til en fornøjelig sommersejlads. Du kan nyde turen

langs de smukke kyster og under de store broer, som majestætisk forbinder Jylland og Fyn – og tilbage

igen. Eller du kan sejle med båden til Vejle langs Lillebæltskysten og Vejle Fjord. De yngste passagerer

har mulighed for at prøve kræfter med roret og få et diplom for indsatsen. – måske ser du marsvin i

vandet.

Tag madpakken med og lad dig betage af det smukke panorama.

Beautiful coasts and picturesque inlets

On board Tenna II, the skipper welcomes you to a pleasant summer boat trip. You can enjoy the trip

along the beautiful coast and under the big bridges, which majestically link Jutland and Fyn - and back

again. Or you can sail with the boat along the coast of the Little Belt and through Vejle Fiord to Vejle.

The youngest passengers have the opportunity to try their hand at the tiller and receive a diploma for

their endeavours. Maybe you will even get to see a porpoise in the water.

Take a picnic with you and be thrilled by the beautiful view.

Schöne Küsten und malerische Förden

An Bord der Tenna II begrüßt Sie der Skipper zu einer vergnüglichen Sommertour. Genießen Sie die

Fahrt an den schönen Küsten entlang und unter den großen Brücken hindurch, die Jütland und Fünen

so majestätisch verbinden. Oder fahren Sie nach Vejle auf demwunderwollen Kleine Belt und Vejle

Förde. Die jüngsten Passagiere dürfen auch einmal das Ruder in die Hand nehmen und erhalten zum

Beweis ein Diplom. Vielleicht finden sie sogar Schweinswale zu entdecken.

Packen Sie Ihren Picknickkorb und lassen Sie sich von dem herrlichen Panorama verzaubern.


Vejrøvænget

Alrøvænget

væ nge

B irgersvæ nget

E riksvæ nget

A rmandsvej

Nellikevej

Irisvej

Midgårdsvej

Deleuransvej

Ernavej

D annevirkevej

D amvej

Nymarks vej

K aj

20

Nymarks vej

E

n

k

V æ rk

F

Militært område

Sybergsv

A nchers

Z artman

F abri

Indust

Fredericia

Go-Kart Hal

Vejlbyvej

Krøyersvænget

Dalsgaardsvænget

Brendekildevænget

Abildgårdsvænget

Heerupsvej

Treldevej

Vestre Ringvej

Nordre Ringvej

P

Søndre Kobbelvej

O ktobervej

S eptembervej

E ges kovvej

K ristianssundsvej

Højvanggård

P

Randal Skov

H ärnösandvej

Bryggeri

Nymarksvej

Søndre Kobbelvej

P

28

Ryes

Kaserne

Ryesvej

Gamlakarlebyvej

A llé

Hybenvej

R ugvæ nget

H vedevæ nget

H avrevæ nget

B ygvæ nget

R isvæ nget

H irsevæ nget

M arkvæ nget

O ksevæ nget

Dupontsvej


H onoresvej

Parallelvej

V ej

E gumvej

Kolonihaver

S

H jarnø vej

F æ lledvej

Kaltoftevej

H estehaven

T ø mrervæ

nget

S medevæ

nget

D evantiersvej

B londs

V ej

Kobbelvænget

Thulesvej

N ansens

Kattegatvej

Avlsbrugervej

R asmussens

U manaksvej

Køreteknisk Anlæg

A sbjø rnsvæ

nget

Tunøvej

G odhavnsvej

Randalsvej

Randalsvej

GodthåbsvejSmalagervej

F ridtjof

K nud

S kansevej

C hristiansvej

Diskovej

Tivoli- og cirkusplads

H yrdevej

M artinsvej

K nudsvej

Egumvej

Fredericia Messecenter

Dronning

Margrethe

Hallen

Lupinvej

Kløvervej

Skansevejens

skole

Lillebælts

Olafsvej

G rø nlandsvej

V ej

Allé

Islandsvej

E gedes

M ylius

E richsens

V ej

Idrætsvej

Købmagergades

Skole

Christians-

Kirken

Nørrebrogade

P

Indre Ringvej

Stadion

Indre Ringvej

S kolevæ

nget

Præstet

H ans

P

Fæstningsalléen

arens- K

vej

j

Johanneve

Fredericia

Gymnasium

Thrigesvej

F redericia

Idrætscenter

Treldevejens skole

Havepladsvej

Trekanten

Kyst-

Smalagervej

N yropsve

j

Hybylund

A lle

Fælledvej

Idasvej

Herthavej

G rethevej

Ydunsvej

Vølundsvej

H eimdalsvej

B aldersvej

Kærvangen

Tulipanvej

Ved

E milievej

Odinsvej

T horsvej

Resedavej

E lsesvej

S kansevej

Olgasvej

Violvej

Rosenvej

Havepladsvej

Johs.Jensens

A llé

H ansens

Teltplads

D ortheavej

B odilsvej

A nnavej

Den

Historiske

Miniby

Hyby Lund

Strandstien

Indre Ringvej

Hotel

Kronprinds

Frederik

Bragesvej

Fenrisvej

Liljevej

F rans

Alkevej

Huslodsvej

Huslodsvej

Valmuevej

Vibevej

Ternevej

Hejrevej

Æ girsvej

Solsikkevej

Storkevej

K ommunikationsvej

R ingvej

MadsbyParken

Ves tre

Alléskolen

Fælledvej

Treldevej

Friggsvej

Primulavej

Ydunsvej

Gefionsvej

Boldbaner

Spurvevej

Jasminvej

Tranevej

Lærkevej

Svanevej

Krokusvej

Mågevej

Lundingsvej

6.Julivej

B aldersvej

Odinsvej

T horsvej

Lathyrusvej

Vildgåsevej

Agnetevej

Egumvejens

Skole

Nørre Alle

Georginvej

Madsbyvej

Bülowsvej

F rejasvej

A lle

Bregnevej

Høgevej

Hugo Mathiesens

Vej

6. Juliskolen

Hybyhus

Nørrebrogade

Lumbyesvej

Anemonevej

Moltkesvej

Christiansberg

Rygaadsvej

Glentevej

Luthersvej

V ej

W .G ades

I.P.H artmannsvej

Lange

M üllersvej

Istedvej

Rungsvej

Æblevej

Kvædevej

Kirsebærvej

Blommevej

Solsortevej

Drosselvej

Kirkevænget

Humlevænget

V ossvej

6. Julivej

I.C .H ø yrups

Skov-

Carl

Nielsens

Vej

Falkevej

Calvinsvej

Hans Tausens Vej

Ansgarsvej

Madsby

Legepark

Ullerup Bæk

28

Julivej

Kongens

Port

Nørre Port

6.

Lumbyesvej

N iels

Nørre Voldgade

Egeskovvej

Fasanvej

P

Weyses

Allé

Kongens

Portvagt

Frederik

lll's Plads

Vejlevej

Vesterbrogade

V ej

D ronningensgade

POLITI

V ej

V oldgade

Prinsensgade

P

V ej

H erman

B angs

port

H ostrupsvej

Prinsessegade

Riddergade

Vesterdalsvej

Kaalundsvej

M agdalene

T horesens

Johs.E walds

Ø ster

A nders B illes V ej

Bertel Bruuns

Vej

K irkestræ de

Drachmannsvej

Broagervej

Pontoppidansvej

Cohrsvej

S kjoldborgsvej

Wesselsvej

Rahbeksvej

Axeltorv

de Mezasvej

J.P.Jocobsens

V ej

N ordre

D ybbø lvej

Torvegade

G othersgade

D anmarksstræ

de

Vesterdalsvej

H ans de H offmans V ej

Aarestrupsvej

D alegade

K øbmagergade

V endersgade

V ed

Landsoldaten

Prinsens

Port

Danmarks

Assistens

kirkegård

Frederik

Station

P

P

Danmarksgade

P

Østerstrand

lll's Vej

P

Indre

Ringvej

Skjoldborgvejens

Skole

Trinitatis

Kirke

P

Bülows

Kaserne

P

Jernbanegade

Jyllandsgade

E tlarsvej

Chr.Winthers Vej

Sct.

Michaelis

Kirke

H olbergsvej

P

C arit

Bülows

Plads

A akjæ rs

S ø ndre

D ybbø lvej

Teglvæ rksvej

Vej

Ryes

Plads

Jeppe

H .C .A ndersens

Vej

Chr.

Richardts

Vej

Reformert

Kirke

Sjællandsgade

K ongensstræ de

P

Rådhus

Vester Voldgade

G rundtvigsvej

Ingemannsve

B jergegade

Randalhaven

Kolonihaver

Asgårdsvænget

Pakhusstræde

FREDERICIA

K ongens gade

Domus

Axel

P-hus

P

P

Indre Ringvej

Jens

Baggesens

Vej

Sct.

Knuds

Kirke

Norges gade

Sjællandsgade

Prangervej

P

P

Fynsgade

Dådyrvej

Solvænget

Hjortevej

Falstersgade

Lollandsgade

V endersgade

Fredericia

Sygehus

Dalgasvej

Dyrehavevej

Prangervej

Strandvejen

P

Skyttevej

Hjortestien

Jæ gervej

Ø rnevej

Bornholmsgade

P P P

Mysundevej

Krudttårn

Oldenborggade

Oldenborggade

Holstensvej

Sundegade

H arevej

Bajonetten

F ournaisevej

Lefevresvej

Søbjerg

bakken

Kastelsvej

Sønder Voldgade

P

Vesthavnsvej

Jagtvej

Værftsvej

uktvej

Vesthavnsvej

Skovløbervænget

Elsdyrvej

Gl. havn

Slippe

2

Slippe

3

Centerhavnsvej

Brandvej

Kaj 22

Bitumenvej

E gernvej

Depotvej

B lichersvej

j

Solbakken

Vestre Ringvej

Krudtmagasin

Olievej

Slippe 7

s-

Kastellet

Værftshavn

Fiskerihavn

Vesthavn

P

Centerhavn

Svovlsyrekaj

Kastelshavn

S lesvigs-

gade

Oliehavn

Centerhavn

28

Nordkajen

Pakhusvej

Møllebugtvej

Skanseodde

Havn

MØLLEBUGT

Slippe 4

Skanseodde

Nyhavnsvej

Slippe 6

Oceankajen

Hannerup Brovej

Møllebugthavn

Slippe 5

B jø rnevej

nks Vej

Strandvejen

Boldbaner


Bakke

j

S anddalvej

K ampmannsvej

G artnervæ

nget

F redericiavej

Hækkelunden

Dalvangen

Sand-

j

ms

j

Fredericia Turistbureau & KongresService

Vendersgade 30D, DK-7000 Fredericia

Tlf.: 72 11 35 11 Fax: 72 11 35 20

turisme@fredericia.dk

SIGNATURER:

Målestok

GÅGADE

MOTORVEJ

PRIMÆRVEJ

SEKUNDÆRVEJ

STI

MARKVEJ

JERNBANE

BOLIGOMRÅDE

CENTEROMRÅDE

ERHVERVSOMRÅDE

SKOV

GRØNT OMRÅDE

0 0,5 1 km.

P

TURISTBUREAU

BADESTRAND

BLÅ FLAG STRAND

LYSTBÅDEHAVN

VANDRERHJEM

PARKERING

STATION

TOILET

HANDICAP TOILET

POLITI

værnsvej

Lystbådehavn

Jesper Ba

Sanddal Engvej

Egebæksvej

Sanddalparken

Sanddal

Sanddal

Strandsti

Carl Roses Vej

Sauersvej

Bruskvej

erredsvej

olmansvej

SANDDAL

Krugersvej

Sølyst parken

j

Limen

Lunddalvej

Strandkrogen

gervænget

Stranda

undagervej

Grønnemarken

Lundbakken

Kærmosevej

Skovagervænget

ERRITSØ

Hækkelunden

Jomfruvej

Blåhøj

Brahesborgvej

rupvej

dalen

Ekko

Smedgårdsvej

Langesøvej

Stensgårdsvej

Lyng

Skole

Damsbovej

Højmosevej

bakken

Egebæksvej

Lyng

Kirke

Nederballegård

Ballesvej

Overballegård Lyngsbo

Snoghøj

Rideklub

Lyngsoddegård

Nyhavevej

Konstabelvej

Færgehusvej

Ravnsgårdsvej

senius Vej

Lombardisvej

Ravnsgård

LILLEBÆLT

Strib Odde

STRIB

Strandvejen

Fra Fyn

oghøj Landevej

Kystvejen

vej

Strevelinsvej

Kystvejen

E20 Ny Lillebæltsbro

Lyngsoddevej

Lillenæs

P

Antonio

Costas

Vej

Toldbodvej

Gribs


Hotel

Kirke

Blå flag

5

57


ABADE

MPBAD

Fredericia

SPABADE

Idrætscenter

DAMPBAD

SPABADE

DAMPBAD

Fredericia Bowling & Keglecenter

- byens nye samlingssted

Mandag - fredag: kl. kl. 10.00-22.00. - Lørdag: kl. 12.00-22.00. Søndag: Ring og hør.

Skoleferie:

Lørdag: kl. 12.00

kl. 10.00-18.00.

- 22.00. Søndag: Ring og hør.

Tlf.: 7210 6090 for for yderligere information.

FREDERICIA KURBAD

Vestre Ringvej 100 . DK-7000 Fredericia . Tel: +45 7210 6060 . Fax +45 7210 6065 . svoem@fredericiakom.dk/fredericiakurbad@fredericiakom.dk . www.f-i-c.dk

afslapning,

A FSL A PNING

forkælelse

| F ORK ÆLEL S E | N Y E N Eog RGI

ny energi

Fredericia Idrætscenter

Fredericia Idrætscenter er

Idrætscenter

Danmarks største idrætsanlæg under ét tag og

byder på mange aktivitetsmuligheder. Det tropiske badeland er meget Åbningstider:

familie- og handicapvenligt med rutschebaner og andre sjove aktiviteter.

Svømmehal og badeland

Svømmehallens bassin er 50 m langt og kan opdeles i 3 bassiner. 1, 3, 5 m

Normal åbningstid:

vipper samt 4 saunaer. Attraktivt kurbad med dampbad og biosauna.

Mandag, onsdag og fredag

kl. 6-8 samt kl.13-16

Fredericia Idrætscenter er Danmarks Fredericia største idrætsanlæg Idrætscenter under Danmarks ét tag største og idrætsanlæg under ét tag og

Tirsdag og torsdag kl.13-21

byder på mange aktivitetsmuligheder. Det byder tropiske på mange badeland aktivitetsmuligheder. er meget Det tropiske badeland er Åbningstider:

meget Åbningstider: lørdag, søn- og helligdage

familie- og handicapvenligt med rutschebaner familie- Spil og bowling handicapvenligt andre i sjove Fredericia aktiviteter. med Idrætscenter. rutschebaner Vi og har andre 10 sjove velholdte aktiviteter.

Svømmehal

baner og

og badeland

et

Svømmehal og kl.10-18 badeland

Svømmehallens bassin er 50 m langt og Svømmehallens kan topmotiveret opdeles bassin i 3 personale bassiner. 50 m der 1, langt 3, vil 5 byde og m kan dig opdeles velkommen. i 3 bassiner.

Normal

1, 3,

åbningstid:

5 m

Normal åbningstid: Åbningstider i skoleferien

vipper samt 4 saunaer. Attraktivt kurbad med dampbad og biosauna.

Mandag, onsdag

vipper samt 4 saunaer. Attraktivt kurbad med dampbad og biosauna.

Mandag, onsdag og fredag

fra 28. og fredag juni-10. august

kl. 6-8 samt kl.13-16

Sports Centre Fredericia Idrætscenter

kl. 6-8 samt kl.13-16

samt uge 7 og uge 42:

Tirsdag og torsdag kl.13-21

Tirsdag og torsdag kl.13-21 Alle dage kl.10-18

lørdag, søn- og helligdage

Spil bowling

Fredericia

i Fredericia

Idrætscenter

Idrætscenter.

is Denmark’s

Vi har

largest

10 velholdte

sports

baner

centre lørdag, og

under

et søn- one og roof, helligdage kl.10-18 Kurbad med mere:

Spil bowling i Fredericia Idrætscenter. Vi topmotiveret har offering 10 velholdte personale a wide baner range der vil of og byde activities. et dig velkommen. The tropical water park kl.10-18 is very family and

Kontakt os på Tlf. 7210 6082

Åbningstider i skoleferien

topmotiveret personale der vil byde dig velkommen. handicap friendly, with helter skelters and other fun activities. Åbningstider The swimming i skoleferien fra 28. juni-10. august

Sports pool is 50 Centre m long and Fredericia can be subdivided Idrætscenter

into 3 pools. fra 1, 28. 3 and juni-10. 5 m diving august samt uge 7 og uge 42:

Alle dage kl.10-18 Opening hours:

Sports Centre Fredericia boards Idrætscenter and 4 saunas. is Denmark’s The pleasant largest spa sports has centre a Turkish under samt bath one roof, uge and 7 bio og sauna. uge 42:

Kurbad med mere: Swimming pool and water park

Alle dage kl.10-18

Fredericia Idrætscenter is Denmark’s largest

offering

sports

a wide

centre

range

under

of activities.

one roof,

The tropical water park is very family and

Kontakt os på Normal Tlf. 7210 opening 6082 hours:

Kurbad med mere:

handicap friendly, with helter skelters and other fun activities. The swimming

Monday, Wednesday and Friday

offering a wide range of activities. The tropical water park is very family and

Kontakt os på Tlf. 7210 6082

pool is Go 50 bowling m long in and ‘Fredericia can be subdivided Idrætscenter’. into 3 pools. We have 1, 310 and well 5 m maintained diving lanes

6-8 am and 1-4 pm

handicap friendly, with helter skelters and boards other and fun 4 activities. saunas. The The pleasant swimming

Opening hours:

spa has a Turkish bath and bio sauna.

Tuesday and Thursday 1-9 pm

and highly motivated personnel to welcome you.

pool is 50 m long and can be subdivided into 3 pools. 1, 3 and 5 m diving

Swimming pool Saturday, and water Sunday park and national

Opening hours: Normal opening holidays hours: 10 am-6 pm

boards and 4 saunas. The pleasant spa has a Turkish bath and bio sauna.

Monday, Wednesday and Friday

Swimming pool and water park

Go bowling in ‘Fredericia Idrætscenter’. We have 10 well maintained

Normal

lanes

6-8 am and 1-4 Opening pm hours in school holidays

opening hours: Tuesday and Thursday from 28 June-10 1-9 pm August,

and highly motivated personnel to welcome you.

Monday, Wednesday and Friday Saturday, Sunday 15-21 and February national and 18-24 October:

Go bowling in ‘Fredericia Idrætscenter’. We have 10 well maintained lanes

6-8 am and 1-4 pm holidays 10 am-6 Every pmday 10 am-6 pm

Tuesday and Thursday 1-9 pm

and highly motivated personnel to welcome you.

Opening hours Spa in school and more: holidays

Saturday, Sunday and national from 28 June-10 Phone August, +45 7210 6082

holidays 10 am-6 pm 15-21 February and 18-24 October:

Every day 10 am-6 pm

Opening hours in school holidays

Spa and more:

from 28 June-10 August,

FREDERICIA KURBAD

Phone +45 7210 6082

Vestre Ringvej 100 . DK-7000 Fredericia . Tel: +45 7210 6060 . Fax +45 7210 6065 . svoem@fredericiakom.dk/fredericiakurbad@fredericiakom.dk 15-21 February and 18-24 October:

. www.f-i-c.dk

Every day 10 am-6 pm

Spa and more:

FREDERICIA KURBAD

Phone +45 7210 6082

afslapning,

A FSL A PNING

forkælelse

| F ORK Æ LEL S E | N Y E N Eog RGI

ny energi

Vestre Ringvej 100 . DK-7000 Fredericia . Tel: +45 7210 6060 . Fax +45 7210 6065 . svoem@fredericiakom.dk/fredericiakurbad@fredericiakom.dk . www.f-i-c.dk

afslapning,

A FSL A PNING

forkælelse

| F ORK Æ LEL S E | N Y E N Eog RGI

ny energi


34

Udgangspunkt

for store oplevelser

Perfect base for exciting outings

Ausgangspunkt für groSSartige Erlebnisse

Selv kalder vi os Danmark C. Placeringen midt i Danmark giver et perfekt

udgangspunkt for udflugter til hele regionen. På kortet kan du se, hvor meget

du kan nå på under en halv, en hel og halvanden time i bil. Start f.eks. ved

Det Hvide Vandtårn på volden, hvor du får et godt overblik over byen. Lidt

udenfor Fredericia ligger den hyggelige Gammelby Mølle samt Skærup Zoo.

Entre:

Voksne 90 kr.

Børn 45 kr.


35

With its central location at the very heart of Denmark, Fredericia is the perfect base

for day trips and outings throughout the region. The map shows what you can reach

within 30, 60 and 90 minutes by car. Start for example by the White Water Tower on

the ramparts, from where there is a fantastic view of the town. Just outside the town

lies the picturesque old water mill, Gammelby Mølle and Skærup Zoo. The big news

this year is a playground close to Fredericia center.

Wir nennen uns selbst Dänemark Mitte. Die Lage in der Mitte Dänemarks bildet den perfekten

Ausgangspunkt für Ausflüge in die ganze Region. Auf der Landkarte können Sie

sehen, wie weit Sie in weniger als einer halben, einer ganzen oder anderthalb Stunden

mit dem Auto kommen können. Beginnen Sie beispielsweise beim weißen Wasserturm

auf der Wallanlage, von wo aus Sie einen guten Überblick über die Stadt haben. Etwas

außerhalb von Fredericia liegt die gemütliche Gammelby Mühle und Skærup Zoo.

Die Große Neuigkeit in diesem Jahr ist ein Spielland die in der nähe von Fredericia

Zentrum liegt.

< 0,5 time/hour/Stunde

1 Legelandet.dk, Vejle

2 Økolariet, Vejle

3 Koldinghus, Kolding

4 Trapholt, Kolding

5 Skærup Zoo, Børkop

6 Gammelby Mølle, Fredericia

7 Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart

< 1 time/hour/Stunde

21

23

19 20

24

8

9

10

11

12

13

Legoland, Billund

Givskud Zoo, Givskud

Kongernes Jelling, Jelling

Odense Zoo, Odense

H.C. Andersens Hus, Odense

Terrariet, Vissenbjerg

14

Orion Planetarium, Jels

22

16

15

8

14

9

10

3

4

2

1

5

6

7

25

13

11

12

17

18

< 1,5 time/hour/Stunde

15 Ribe Vikingecenter, Ribe

16 Fiskeri & Søfartsmuseet, Esbjerg

17 Egeskov Slot, Kværndrup

18 Fjord & Bælt, Kerteminde

19 Den Gamle By, Århus

20 Tivoli Friheden, Århus

21 Aqua, Silkeborg

22 Vesterhavet

23 Randers Regnskov, Randers

24 Fregatten Jylland, Ebeltoft

25 Danfoss Universe, Nordborg


36

Fredericia svinger

Treats for all the senses

Erlebnisse für alle Sinne

Kulturoplevelser og god mad hører med

Hvad skal vi spise i aften? I Fredericia får du kun problemer

med at vælge imellem alle de mange muligheder.

Små hyggelige steder i bymidten eller en af

de dejlige restauranter i de smukke, gamle bygninger

i oplandet. Fredericia favner de fleste køkkener og

smagsretninger.

I det ”musikalske køkken” er menuen også vidtfavnende.

Fra frokostjazz i Det Bruunske Pakhus, over

pulserende danserytmer i nattelivet til klassiske koncerter.

Året rundt arrangerer byens kirker mere end

60 forskellige koncerter med såvel kendte kunstnere,

som lokale organister og kirkekor. Oplev de forskellige

koncerter i de smukke kirkerum, hvor musikken får en

særlig klang.

På teatret finder du et varieret program med spændende

opsætninger, og byen har både gallerier og

kunstudstillinger med skiftende temaer og kunstnere.

Good food and culture go hand-in-hand

Where are we going for dinner tonight? The biggest

problem in Fredericia is deciding which of the many

restaurants to visit. Small cosy eateries in the town

centre or one of the wonderful restaurants in beautiful

old buildings in the surrounding area. Fredericia has

most types of restaurant, offering something to suit all

tastes.

In the ”musical kitchen” there is also a wide-ranging

menu. From lunchtime jazz in ‘Det Bruunske Pakhus’

and the pulsating dance rhythms of the nightlife, to

classical concerts. The town churches arrange more

than 60 different concerts all year around with famous

artists, as well as local organ players and church choirs.

Experience the various concerts in the beautiful church

spaces, which lend a special sound to the music.

In the theatre you will find a varied programme with

exciting productions, and the town has both galleries

and art exhibitions with changing themes and artists.

Kulturelle Ereignisse und gutes Essen

gehören dazu

Was essen wir heute Abend? In Fredericia besteht

das einzige Problem darin, sich zwischen den vielen

Möglichkeiten zu entscheiden. Kleine, gemütliche

Gaststätten in der Innenstadt oder gute Restaurants

in den ansehnlichen, alten Gebäuden weiter draußen.

Das Angebot umfasst die Küche fast aller Länder und

die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen.

In der ”musikalischen Küche” ist auch das Menü umfangreich.

Vom Mittags-Jazz im ’Det Bruunske Pakhus’

über pulsierende Tanzrythmen im Nachtleben bis hin

zu klassischen Konzerten. Das ganze Jahr über arrangieren

die Kirchen der Stadt mehr als 60 verschiedene

Konzerte mit sowohl bekannten Künstlern, als auch mit

lokalen Organisten und Kirchenchören. Erleben Sie die

verschiedenen Konzerte in den schönen Kirchen, in denen

die Musik einen besonderen Klang hat.

Im Theater finden Sie ein abwechslungsreiches Programm

von interessanten Aufführungen, und die

Stadt hat auch Gallerien und Kunst-Ausstellungen mit

wechselnden Themen und Künstlern.


FEDE FINN & FUNNY BOYZ

DaNmarKs størstE DaNsKtOPFEst - ”DEN UltImatIvE FEst”

Dansktopfestivalen 2013

Entre pris

395 kr

FrEDag & lørDag 14-15. jUNI

PÅ KastEllEt I FrEDErIcIa

møD BlaNDt aNDEt

BIrthE Kjær aND thE FEEl gOOD BaND

DE glaDE sømæND

FEDE FINN & FUNNY BOYZ•hvIDE løgNE•jacOB svEIstrUP m.Fl.

All Inclusive billet billet

hele dagen

725 kr

37

BIllEttEr KøBEs I allE laNDEts sPar BUtIKKEr, FrEDErIcIa tUrIstBUrEaU

EllEr PÅ www.DaNsKtOPBIllEttEN.DK

DE glaDE sømæND

NYE MUSICALS I DANMARK –

Nyd en miniferie med

romantik, humor og

historie i Danmarks

innovative musicalby

OPENING.DK . 13488

16.03.-12.04

DANMARKSPREMIERE

verdens måske sjoveste musical

19.04.-25.04

19.09.-26.10

VERDENSPREMIERE

internationalt romantisk musicaldrama


38

fredericia er

med på noderne

Fredericia is on the ball

Kulturstadt Fredericia – hier spielt die Musik!

Som med alt andet, og helt i tråd med hele Fredericias

historie, har også musikken fri bevægelse og

udvikling i byen – alle genrer er velkomne her.

Stilarterne repræsenteres utroligt bredt, fra de første

spæde toner i de små intime øvelokaler, til de store

frie scener rundt om i gaderne ved særlige lejligheder,

og helt igennem til de store festivals som nu er

ved at finde fodfæste i byen.

At Fredericia kan fremvise et bredt underholdningsprogram

er vi stolte af:

Jazz og bluesfestivalen – med både danske og

udenlandske topnavne indenfor disse stilarter.

SommerRock – med talrige bands rundt om i byen,

og på den store scene på Rådhuspladsen.

Madsbyrock – det nye spændende tiltag, hvor arrangørerne

virkelig formår at trække de gode underholdningsnavne

til Madsby Parken.

Dansktop Festivalen – den store specifikke en-dags

fest for det store, og stadigt voksende publikum, der

lader sig begejstre af folkeligheden i denne genre.

Musikalsk kommer byen hele vejen rundt, og når vi

så samtidig husker på, at Fredericia Teater gang på

gang formår at trække de gode forestillinger hertil,

og sætte dem op til internationalt niveau, så ved vi,

at byen er i live, at Kunst og Kultur stortrives i den

stolte Fredericianske Fæstningsby – så uanset din

smag vil der altid være noget for øre og øje i byen.

Fredericia is on the ball

In Fredericia the music scene, like everything else, is

thriving and perfectly in tune with the town’s history –

and all genres are welcome.

There is an incredible variety in styles from the first

hesitant tunes practised in small, intimate rooms to

large open stages in the streets on special occasions,

not to mention large festivals, which are becoming a

regular feature in the town.

We are proud that Fredericia can present

a broad entertainment programme:

The jazz and blues festival – both Danish and foreign

stars play these styles of music.

Summer rock – with numerous bands around town

and on the large stage in the Town Hall Square.

Madsby rock – a new interesting initiative where the

event organisers have succeeded in attracting wellknown

entertainers to Madsby Parken.

The Danish top twenty festival – a large one-day celebration

for the large and ever-growing audience

which loves this type of popular music.

Fredericia embraces all types of music, and if we

keep in mind that Fredericia Theatre repeatedly succeeds

in attracting good performances and maintaining

an international standard, it becomes clear that

Fredericia is a vibrant place and that art and culture

thrive in this proud, old fortress town. No matter what

your taste is, you can always find a treat for your eyes

and ears in Fredericia.


39

Kulturstadt Fredericia

– hier spielt die Musik!

Ganz im Einklang mit der Geschichte

der Stadt Fredericia, mit ihrer Kultur

und ihren Menschen gilt hier auch für

die Musik, dass freie Entfaltung und Entwicklung

das Wesentliche sind. Deshalb

sind alle Arten von Musik gern gehört und

ihre Vertreter immer willkommen.

Die Darbietung der verschiedenen Musikstile geschieht auf unterschiedlichste

Art und Weise, von ersten vorsichtigen Versuchen in kleinen Übungsräumen

bis zu Auftritten auf großen Freilichtbühnen auf Straßen und Plätzen bei besonderen

Gelegenheiten, und sogar auf großen Musikfestivals, die nach und nach

fester Bestandteil des Kulturlebens der Stadt geworden sind.

Wir sind stolz darauf, dass Fredericia ein breitgefächertes

Unterhaltungsprogramm anbieten kann.

Das Jazz- und Bluesfestival – mit sowohl dänischen als auch international

bekannten Größen in diesen Musikstilen.

SommerRock – mit zahlreichen Bands überall in der Stadt und einer großen

Freilichtbühne auf dem Rathausplatz.

Madsbyrock – eine neue, spannende Veranstaltung, bei der wirklich bekannte

Namen aus der Unterhaltungsbranche im Madsby Park auftreten.

Das Dansktop Festival – eine große ganz besondere eintägige Veranstaltung für ein

immer größer werdendes Publikum, das sich von dieser Musikart begeistern lässt.

Wie man sieht, ist Fredericia musikalisch überall dabei. Hinzu kommt schließlich

auch noch das Theater von Fredericia, das oft Schauplatz wirklich guter

Vorstellungen von internationalem Niveau ist. Dies alles zeigt, dass die Stadt

von Leben sprudelt, dass Kunst und Kultur in der alten Festungsstadt in jeder

Weise auf ihre Kosten kommen. Egal welche Kunstrichtung Sie bevorzugen,

wird es immer etwas fürs Auge und fürs Ohr hier in der Stadt für Sie geben.


40

39

smag på Fredericia

a taste of fredericia

Guter Geschmack in Fredericia

1-2012 09:50 Page 1

Fredericia har masser af hyggelige cafeer og gode spisesteder, lige meget om du

er til ægte italiensk, lette salater eller en god bøf.

Skal menuen være mere eksklusiv, kan du besøge byens gourmet restaurant.

Fredericia has plenty of nice cafés and good restaurants, whether you prefer

genuine Italian food, a light salad or a good old-fashioned steak.

If you are looking for a more exclusive menu, you can visit the town’s gourmet

restaurant.

In Fredericia gibt es zahlreiche gemütliche Cafés und Gaststätten für jeden Geschmack

– egal ob Sie die echte italienische Küche mögen, ob Sie einen leichten

Salat oder ein saftiges Steak bevorzugen.

Wenn Ihnen der Sinn nach einer exklusiveren Mahlzeit steht, besuchen Sie am

besten das Gourmetrestaurant der Stadt.

Mette & Rainer Gassners gastronomi i Fredericia

Selskabslokaler

Restaurant

Hannerupskov

75 93 33 52

www.hannerupskov.dk

Ti Trin Ned

75 93 33 55

www.titrinned.dk


41

Se menuerne på

See the menus at

borkopmolle.dk

ÅBNINGSTIDER/OPENING HOURS

Tirsdag - søndag åben fra kl. 11.30

Frokost, eftermiddag og aften servering.

Tuesday - Sunday open from 11.30 a.m.

Vandmøllevej 4 • DK-7080 Børkop

Tlf. +45 7586 8788 • info@borkopmolle.dk

www.borkopmolle.dk

velkommen til

områdets bedste restaurant

Djengis Khan Mongolian Barbecue

Danmarksgade 33 · DK-7000 Fredericia

Tel. +45 75913848

Ægte østerlandsk stemning i vor smagfulde hyggelige

restaurant. Her kan de nyde den helt specielle mongolian

barbecue.

En kulinarisk oplevelse.

Genuine eastern ambience in our charming, tasteful

restaurant. This is the place for the unique Mongolian

barbecue.

A real culinary experience.

Echte orientalische Stimmung in unserem geschmackvoll

eingerichteten und gemütlichen Restaurant. Hier können

Sie das ganz besondere Mongolian Barbecue genießen.

Ein kulinarisches Erlebnis.

Best Western KRYB•I•LY er centralt beliggende ved

motorvejsnettet i Sydjylland, få minutter fra Fredericia

og Kolding. 4-stjernet Storkro med egen swimming

pool og 77 lækre værelser med sjæl og atmosfære.

Se meget mere om hotellet, faciliteterne og

booking på: www.krybily.dk

Best Western KRYB•I•LY | Kolding Landevej 160, Taulov | DK-7000 Fredericia

Tel. +45 75 56 25 55 | Fax. +45 75 56 45 14 | krybily@krybily.dk | www.krybily.dk


42

Åbent alle dage

kl. 12.00- 22.00

Bestil bord

i god tid!

Børn fra 2 - 11 år halv pris

Børn under 2 år GRATIS

ASIA RESTAURANT

I FLOTTE ASIATISKE OMGIVELSER

KÆMPE

AFTENBUFFET

● Suppe

● Velkomstdrik (min. 10 kuv.)

● Mongolian barbeque

● Kinesiske retter

● Frisk frugt og salatbar

● Fri kaffe og te

● Udvalgte sushi

MANDAG-TORSDAG

KR. 128.-

FREDAG - SØNDAG

KR. 148.-

TAKE-AWAY

20%

RABAT

på kinesisk mad (nr. 1 - 73)

Parkering lige ved døren • Legeplads til børnene • Specielle rygerum • Handicap-venligt

Østergade 50 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 61 40 · www.asia-restaurant.dk

Vi tager forbehold for trykfejl!

TAKE-AWAY

SUSHI

MENU

Velkommen

til Cooks Steakrestaurant

Vi byder på gode steaks og bøffer, husets specialiteter,

italienske retter, hjemmelavet burgere, pizza og gode vine til

enhver smag. Dette serverer vi i hyggelige omgivelser centralt

placeret i Fredericia. Når vejret tillader kan maden nydes i

vores skønne udestue

Cooks Steaks Restaurant

Danmarksgade 36

DK 7000 Fredericia

tlf. +45 7593 0808

www.cooks-fredericia.dk

Selv om man er ude, kan man “Dejligt og hyggeligt ophold.

jo godt føle sig hjemme: HOTEL i FREDERICIA

Rejser meget rundt og det

er det mest charmerende hotel,

Kom og oplev den hjemlige og jeg har mødt på min vej”

uhøjtidelige Selv om atmosfære man er ude, på kan det man “Dejligt og hyggeligt ophold. Venlig hilsen Birthe

hyggelige jo godt hotel, føle der sig hjemme: ligger HOTEL cen-tralt i fæstningsbyen Kom og oplev den Fredericia. hjemlige og jeg har mødt på min vej”

FREDERICIA

Rejser meget rundt og det

er det mest charmerende hotel,

“God mad, god betjening,

uhøjtidelige atmosfære på det gode priser og Venlig ikke hilsen mindst Birthe

hyggelige hotel, der ligger centralt

i fæstningsbyen Fredericia. Man føler sig hensat til

FANTASTISK atmosfære.

Korsbæk”

• A la Carte

• Dagens middag

• Festmiddage

• Buffeter

• Kaffeborde m.v.

HOTEL

“God mad, god betjening,

gode priser og ikke mindst

FANTASTISK atmosfære.

Venlig hilsen Martin & Betina

Man føler sig hensat til Korsbæk”

Klassisk dansk Venlig hilsen Martin hotelkøkken

& Betina

FREDERICIA

Oldenborggade 4 · DK-7000 Fredericia · Tel.: +45 7592 1855

Oldenborggade Fax: +45 7592 1565 4 · DK-7000 · hotel@postgaarden.dk Fredericia · www.postgaarden.dk

Tel.: +45 7592 1855

Fax: +45 7592 1565 · hotel@postgaarden.dk · www.postgaarden.dk


43

hoteller hotels

hotels

Et rigt udvalg af overnatningsmuligheder

Uanset hvordan du ønsker at bo, så har Fredericia noget, der passer til

dit behov. Hvis du gerne vil opleve det lokale liv tæt på, så findes der et

rigt udbud af bed & breakfast tilbud. Er du mere til hotelferie, så finder du

både luksus og mere traditionelle kroer i byen. Bo centralt i byen eller i ro

og fred i omegnen. Der er også mange dejlige sommerhuse nær gode

badestrande, og så byder Fredericia på et vandrerhjem med 5 stjerner!

Wide choice of accommodation

Whatever your preference, Fredericia has just what you are looking for.

For those who enjoy talking to the locals, there is a wide selection of Bed

& Breakfast accommodation. For those who prefer hotel life, the choice

ranges from top-class luxury hotels to traditional inns. You can stay right

in the centre of town or in the more peaceful outskirts. There are many

delightful holiday cottages near child-friendly beaches. Fredericia even

has a five-star hostel!

Ein reichhaltiges Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten

Egal wie Sie am liebsten wohnen möchten – Fredericia hat mit Sicherheit

das für Ihren Bedarf passende Angebot. Wenn Sie gerne vom Leben der

Lokalbevölkerung etwas mitbekommen wollen, nutzen Sie eine der zahlreichen

Bed & Breakfast-Möglichkeiten. Falls Sie eher zu einem Hotelaufenthalt

tendieren, finden Sie sowohl Hotels der Luxusklasse als auch

eher traditionelle Gasthöfe in der Stadt. Sie können zentral in der Stadt

oder weiter draußen in ruhigerer Umgebung übernachten. Außerdem gibt

es auch viele sehr schöne Ferienhäuser nicht weit von guten Badestränden,

und schließlich hat Fredericia eine 5-Sterne-Jugendherberge!

Selv om man er ude, kan man

jo godt føle sig hjemme

Kom og oplev den hjemlige og

uhøjtidelige atmosfære på det

hyggelige hotel, der ligger centralt

i fæstningsbyen Fredericia.

Selv om man er ude, kan man

jo godt føle sig hjemme

Kom og oplev den hjemlige og

uhøjtidelige

Beeing “away”

atmosfære

from home

på det

hyggelige

doesn’t mean

hotel,

you

der

can’t

ligger

feel

centralt

“at home”

i fæstningsbyen Fredericia.

Come and discover the cosy

hotel in the center of the

fortress-city of Fredericia.

HOTEL i FREDERICIA

“God mad, god betjening,

gode priser og ikke mindst

“Dejligt FANTASTISK og hyggeligt atmosfære. ophold.

Rejser Man føler meget sig hensat rundt og til det Korsbæk”

er det mest charmerende hotel,

jeg har mødt Venlig på hilsen min Martin vej” & Betina

HOTEL i FREDERICIA

HOTEL

“Dejligt og hyggeligt ophold.

Rejser meget rundt og det

er det mest charmerende hotel,

jeg har mødt på min vej”

“Lovely and cosy Venlig stay. hilsen Birthe

I travel a lot and it is the most

charming hotel I have met on

“God

my way”

mad, god betjening,

gode priser og ikke mindst

Best regards Birthe

FANTASTISK atmosfære.

Man

“Good

føler

food,

sig

good

hensat

service,

til Korsbæk”

nice

prices and last not least incredible

Venlig hilsen Martin & Betina

atmosphere”

FREDERICIA

Venlig hilsen Birthe

Oldenborggade 4 · DK-7000 Fredericia · Tel.: Best +45 regards 7592 Martin 1855 & Betina

Fax: +45 7592 1565 · hotel@postgaarden.dk · www.postgaarden.dk

HOTEL

FREDERICIA

Oldenborggade 4 · DK-7000 Fredericia · Tel.: +45 7592 1855

Fax: +45 7592 1565 · hotel@postgaarden.dk · www.postgaarden.dk


44

NYD LIVET MED UDSIGT...

Hotel Kronprinds F

Se menukort samt åbningstider på

www.ovenvande.com

BEST WESTERN

Hotel Kronprinds Frederik

Ferieparadis for børn med masser

af aktiviteter og oplevelser. Ungerne

bliver ellevilde ! – Hotellet ligger

lige ved siden af kæmpe legepark

med Indianerlandsby, Tarzanbane

og meget mere, samt stort subtropisk

badeland med rabatteret entre

for alle hotellets gæster.

Ferieparadis for børn med masser

Ungerne bliver ellevilde! - Hotellet

stort subtropisk badeland samt kæ

Tarzanbane og meget mere – Grat

Holiday paradise for children with

lots of activities. Children go wild !

The hotel is beside a huge zoo/

adventure park with Indian village,

Tarzan course and much more, and

a large sub-tropical water park/

pool with discounted access for all

hotel guests.

Holiday paradise for children with l

The hotel is beside a large sub-tro

zoo/adventure park with Indian vill

Free to all hotel guests.

BEST WESTERN

HOTEL

KRONPRINDS

FREDERIK

Velkommen til et familieparad

Vestre Ringvej 96 · DK-7000 Freder

Sønder Voldgade 10

7000 Fredericia

Tlf. 76 20 02 26

Sønder Voldgade 10

7000 Fredericia

Tlf. 76 20 02 26

Velkommen til et familieparadis! / Welcome to a family paradise!

Herzlich willkommen im Familienparadies!!!

Vestre Ringvej 96 · DK-7000 Fredericia · Tel. +45 75 91 00 00 · www.hkf.dk

NYD et ophold på Munkebjerg Hotel midt i

BØGESKOVEN og med udsigt til FJORDEN...

ENJOY a weekend stay at Munkebjerg

Hotel in beautiful BEEch wOOD

surrondings with a view of

the FJORD...

Munkebjergvej 125 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 7642 8500 • www.munkebjerg.dk

Fuglsangcentret er et Hotel og konferencecenter, der er beliggende

lige i midten af Danmark., omringet af smuk natur og tæt på centrum

af Fredericia.

Vi har 60 dobbeltværelser, med udgang til egen terrasse, stor park

anlæg og skov. Lad roen komme over jer og nyd vores skønne

swimmingpool, efterfulgt af en tur i saunaen, som frit kan benyttes

under opholdet.

Vi tilbyder gratis WIFI på hele Hotellet.

Vi er kendt for stor gæstfrihed, nærvær og varme og vil gøre alt for at

i føler jer noget specielt.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Fuglsangcentret is a hotel and conference center located in the

middle of Denmark, surrounded by some of the regions most

beautiful nature scenery and near the center of Fredericia.

We have 60 double rooms, each room has own terrace out to the

park and woods.

Let the peace come into you and enjoy our beautiful swimming pool,

followed by a sauna, which can be used freely during the stay.

We offer free WIFI at the entire hotel.

We are known for great hospitality, intimacy and warmth, and will do

anything that you feel like something special.

We look forward to welcome you.

Søndermarksvej 150 · DK-7000 Fredericia

tel. +45 76 20 21 00 · www.fuglsangcentret.dk


45

Velkommen / Welcome / Willkommen

Hotel Medio ***

Hyggeligt, børnevenligt hotel med rimelige priser. Pæne værelser

og familielejlighed med køkken samt hyggelig bar og restaurant.

Børn under 4 år gratis.

Cosy, child-friendly hotel with reasonable prices. Attractive

rooms and family flats, as well as a cheerful bar and restaurant.

Children under four years of age free of charge.

Gemütliches, kinderfreundliches Hotel mit vernünftigen Preisen.

Schöne Zimmer und Familienwohnung mit Küche sowie gemütliche

Bar und Restaurant. Kinder unter 4 Jahren kostenlos.

Kolding Landevej 6 · Snoghøj

DK-7000 Fredericia · tel. +45 75 94 22 38

www.hotelmedio.dk

89,-

Dagens ret

(13 €)

✴ Kgl. priviligeret

k ro siden 1737

Bianka‘s Feriehuse

✴ Go’ kromad

✴ Hyggelige værelser,

vi har 28 stk.

Vi er et lille udlejningsbureau med cirka 100 huse af forskellige kategorier, der sætter kvaliteten

i højsædet, et godt tilbud prismæssigt, samt en venlig og personlig betjening.

Private bureau with about 100 houses to rent. We make a special point of personal service

and quality. No catalogue – which keeps prices low. See the houses on our homepage.

Private Fewo-Vermittlung mit ca. 100 Häusern, die Qualität und persönliche

Betreuung gross schreibt. Kein Katalog – und somit niedrige Preise.

Schauen Sie sich die Häuser auf unserer Homepage an.

Biankas Feriehuse

Hans Egedevej 14 · DK-7000 Fredericia · Tel. +45 75 91 19 40 · Mobil 40 93 40 20 · bianka@bianka.dk

Åben / Open / Geöfnet:

Hver dag / Every day / Jeden Tag kl. 10.00 - 15.00.

www.bianka.dk

✴ Det er lidt hyggeligt

på Hejse

Danmarks centrale mødested

Hejse Kro • Skærbækvej 17 • 7000 Fredericia • Tlf.: +45 7594 0622

hotel@hejse-kro.dk • www.hejse-kro.dk


46

Camping i smukke omgivelser

Det siges, at camping er den bedste ferie for børnefamilier. I så

fald har Fredericia masser at tilbyde børnefamilierne. Indenfor kort

afstand findes tre moderne og veludstyrede campingpladser beliggende

ud til skov og strand. For de mere friluftsorienterede kan der

vælges mellem flere primitive teltpladser.

Camping in beautiful surroundings

It is said that camping is the ideal holiday for families with young

children. If this is true, such families will love Fredericia. Within easy

reach of the town, we have no fewer than three modern, wellequipped

campsites near forests and beaches. And for those who

prefer to get away from it all, there are a number of primitive sites

where tents can be pitched.

Camping in herrlicher Umgebung

Angeblich ist ein Campingurlaub die beste Art, mit den Kindern

Ferien zu machen. Wenn das stimmt, hat Fredericia Familien mit

Kindern wirklich viel zu bieten. Drei moderne und gut ausgestattete

Campingplätze, die an Wald und Strand grenzen, befinden sich

unweit der Stadt. Für Urlauber mit mehr Sinn für das Freiluftleben

gibt es mehrere primitive Zeltplätze.

Primitive teltpladser

Madsby Legepark

Madsbyvej

Følg grussti m. belysning

Snoghøj Folkehøjskole

Gl. Færgevej

Sti vest for indkørslen

Skærbæk

”Vildengen”

Kohavevej 2. Ved spejderhuset.

Primitive tent

pitching sites

Madsby Playpark

Madsbyvej

Follow the lit gravel path

Snoghøj Folkehøjskole

Gl. Færgevej.

Path west of the entrance road

Skærbæk

‘Vildengen’

Kohavevej. By the scout house

Primitive

Zeltplätze

Madsby Spielpark

Madsbyvej

Dem beleuchteten Kiesweg

folgen

Snoghøj Folkehøjskole

Gl. Færgevej

Pfad westlich der Einfahrt

Skærbæk

„Vildengen“

Kohavevej. Am Pfadfinderhaus.

MyCamp Trelde Næs

Camping direkte ved stranden midt i

enestående naturområde. Luksushytter med

toilet/bad, kæmpe vandland og masser af

aktiviteter for hele familien.

Camping direkt am Strand, mitten in

Naturschutzgebiet. Luxushütten mit Bad/

Toilet. Grosses Erlebnissbad.

Viele Freizeitangebote

Camping direct by the beach in the middle

of a unique natural area. Luxurycabins with

Bath/WC. Giant waterland. Lots of family

activities.

MyCamp Trelde Næs

Trelde Næsvej 297 · DK-7000 Fredericia

Tel. +45 7595 7183 · www.mycamp.dk/trelde

Mail: trelde@mycamp.dk


47

Fredericia Vandrehjem

Hvis du mangler et sted at sove !

Vi tilbyder også: Afholdelse af fester, kurser og konferencer.

Se mere på vores hjemmeside: www.fredericia-danhostel.dk

Eller ring og få et tilbud på Tlf.: 7592 1287.

Fredericia Vandrerhjem

Vester Ringvej 98

7000 Fredericia


48

privat

indkvartering

private lodgings

private unterkünfte

Karsten Iversen

Nørre Voldgade 102 · 7000 Fredericia

Mob: +45 2964 2643

Karsten.iversen@mt.regionsyddanmark.dk

Karin Gjødsbøl

Prangervej 27 · 7000 Fredericia

Mob: +45 2360 7958

www.karinskokken.dk

Vibeke og Jens Peter Skovmose

Ceresvænget 4 · 7000 Fredericia

Mob: +45 2349 3692

j.p.skovmose@privat.dk

H.C. Guldager

Kongensgade 58 · 7000 Fredericia

Tel: +45 5150 1188

hcogulla@post11.tele.dk

Asger Hansen

Brøndsted Møllevej 106 · 7080 Børkop

Mob: +45 2589 0035

www.bedandbreakfast-kitchen.dk

Karen M. og Per Hvidberg

Trelde Næsvej 211 · 7000 Fredericia

Mob: +45 2374 2111

kamper@profibermail.dk

Gurli Bruhn

Havepladsvej 37 · 7000 Fredericia

Tel: +45 3028 3150

glbruhn@mail.dk

Peter Jensen

Egeskovvej 10 kl. · 7000 Fredericia

Mob: +45 3045 1055

egeskovvej10@gmail.com

Carsten Birchedal

Bjergegade 2 · 7000 Fredericia

Mob: +45 2052 3058

carsten@birchedal.dk

Per Kjølby

Fælledvej 10 · 7000 Fredericia

Mob: +45 6165 2166

www.perkjoelby.dk

Wilfred Hedegaard

Blåhøj 26, Erritsø · 7000 Fredericia

Mob: +45 2270 4762

www.fiskelejlighed.dk

Alle værelser og lejligheder

har enten adgang til

eller eget køkken og bad.

Læs mere om stederne

på www.visitfredericia.

dk.

Kontakt værten og aftal

dit besøg.

All rooms and apartments

have either private

kitchen and bath or free

entrance to kitchen and

bath.

Read more about this at

www.visitfredericia.dk.

Contact the host and

book your stay.

Alle Zimmer und

Wohnungen haben private

Küche und Bad oder

freie Gelegenheit dazu.

Mehr hierzu unter

www.visitfredericia.dk.

Wenden Sie sich an den

Gastgeber und vereinbaren

Sie Ihren Besuch.


50

vi mødes på midten

Meeting place at the heart of Denmark

Treffpunkt in Dänemarks Mitte

12 kursus- og konferencecentre og 5500

senge inden for en radius af 30. min. kørsel.

Twelve course and conference centres and

5,500 beds within 30 minutes’ driving time.

12 Schulungs- und Konferenzzentren

und 5500 Betten sind innerhalb von einer

halben Autostunde erreichbar.

Fredericia Idrætscenter med 23.000 m 2

og 6 haller.

Fredericia Idrætscenter with an area of

23.000 m 2 and six halls.

Lillebæltsbroen

Das Sportzentrum Fredericia

Idrætscenter mit 6 Hallen und insgesamt

23.000 m 2 Fläche.

Danmarks centrale

kursus- og konferenceby

I Danmark er Fredericia kendt som centrum for

konferencer, store møder, sportsarrangementer og

events. Byen tiltrækker hvert år masser af fagfolk

til både kurser og konferencer.

Fredericia Turistbureaus konferenceafdeling står

gerne til rådighed med hjælp til booking af hotelværelser,

deltagerlister, samt forslag og bestilling af

aktiviteter og forplejning. Kontakt vores konferencekonsulent

og få et tilbud på 7211 3515.

Denmark‘s central

course and conference town

In Denmark, Fredericia is a well-known centre for

conferences, large meetings and sports events.

Every year, thousands of professionals visit Fredericia

attending courses, and conferences.

The Conference Department at Fredericia Tourist

Information is available to help with the booking

of hotel rooms, participant lists as well as recommendations

and booking of activities and catering.

Contact our conference consultant at +45 7211

3515 and get a quote.

Die zentrale Tagung

und Konferenzstadt Dänemarks

Fredericia ist in ganz Dänemark als Zentrum für

Konferenzen Sitzungen und Sports Veranstaltungen

bekannt. Alljährlich kommen hier viele

Fachleute zusammen, um an Weiterbildungen

oder Konferenzen teilzunehmen.

Die Konferenzabteilung des Fredericia Touristenbüro

steht Ihnen gern zur Verfügung, wenn es um

das Buchen von Hotelzimmern, Teilnehmerlisten,

sowie Vorschlag und Bestellung von Aktivitäten

und Verpflegung geht. Setzen Sie sich mit unserer

Konferenz–Berater, erreichbar unter der Rufnummer

+45 7211 3515, in Verbindung und bitten Sie

um ein unverbindliches Angebot.


51

MesseC

med plads til 10.000

mødedeltagere.

MesseC

with room for 10.000

conventioneers.

MesseC

mit Plätzen bis zu 10.000

Tagungsteilnehmer.

PLADS TIL NÆRHED HOS MESSE C

Med 33.000 kvadratmeter under ét tag er MESSE C Fredericia landets tredjestørste messe- og konferencecenter.

Hos os er imponerende pladsforhold og nærhed ikke modsætninger. Det er tværtimod dén unikke cocktail, der gør

os til Syddanmarks bedste forum til stormøder, konferencer, fester, events, fagmesser og meget andet.

Nærheden kommer til udtryk i alle aspekter af husets liv:

Nærhed til kunden: Sammen

finder vi den optimale løsning

Nærhed internt:

Vi er et professionelt

sammenspillet team

Nærhed geografisk:

Vi ligger perfekt midt i landet

Nærhed til 4.000 gratis

parkeringspladser, motorveje,

tog og offentlig transport

Nærhed til sparring

og ideer til din næste event

Læg dit næste arrangement hos MESSE C – vi er bedst i nærheden.

MESSE C • Vestre Ringvej 101 • 7000 Fredericia • +45 7592 2566 • www.messec.dk


52 46

messernes by

trade fair town

messestadt

Messe C

Danmarks 3. største messecenter.

Messe C

– the third-biggest trade fair

centre in Denmark.

Messe C,

das drittgrösste Messecenter

Dänemarks.

Traditionen fra de kendte Købestævner, der

startede for mere end 100 år siden, bliver i dag

ført videre med store, internationale messer i

Messe C. Siden 1976 har det moderne messecenter

ved Madsby Parken dannet rammen

om en lang række branchemesser, udstillinger

og konferencer.

Messe C – Danmarks 3. største med 33.000 m 2

under ét tag – byder hvert år mere end 300.000

gæster velkommen til bl.a. fagfestival for handicappede,

oplevelsesbaseret sportsmesse,

bådudstillinger, biludstillinger, brugt marked,

kreative hobbies blot for at nævne nogle få. Variationen

er stor og begivenhedskalenderen er

lang.

Trade fair town at the heart of

Denmark

Fredericia’s trade fair tradition began more than

100 years ago and has continued with major

international trade fairs being held at Messe C.

The exhibition centre, alongside Madsby Park,

has provided an arena for a very large number of

industry fairs, exhibitions and conferences since

opening in 1976.

Messe C – the 3rd largest in Denmark with a floor

area of 33,000 m 2 under one roof – welcomes

more than 300,000 visitors every year to the

building & construction trade fair, boat shows,

car shows, second-hand market, and creative

hobbies exhibitions to name but a few. There

is much to choose from in the comprehensive

list of events.

Messestadt im Herzen Dänemarks

Die Tradition der bekannten Mustermessen, die

vor mehr als 100 Jahren ihren Anfang nahm,

wird heute mit großen internationalen Messen

im Messe C weitergeführt.

Seit 1976 dient das moderne Messecenter beim

Madsby Park als Rahmen für eine Vielzahl von

Fachmessen, Ausstellungen und Konferenzen.

Das Messe C ist mit 33.000 überdachten Quadratmetern

das drittgrößte Dänemarks. Das

Messecenter bietet jährlich mehr als 300.000

Gäste willkommen zu z.B. Bauwirtschaftsmesse,

z.B. Bootsmesse, Autoausstellung,

Gebrauchtwagenmarkt, und Hobby und kreative

Hobbys. Die Abwechslung ist groß und der

Ereigniskalender umfangreich.


Vestre Ringvej 101 . 7000 Fredericia . 7592 2566 . www.messec.dk

53

messer

trade fair 2013

messestadt 2013

mere på www.messec.dk

& udstillinger 2013

Åben for publikum / Open to the public / Offen für die Öffentlichkeit

Der tages forbehold for ændringer/Subject to changes without notice/Änderungen werden vorbehalten”

2. februar

Forever 2 Wheels 2013

Motorcykelshow & Stumpemarked

www.forever2wheels.dk

9. – 10. februar

Dansk Kennel Klub

International hundeudstilling / International Dog Show

www.dansk-kennel-klub.dk

16. – 17. februar

InterComp

Gør din bolig bedre / Liv & Stil

www.inter-comp.dk

22.-24. februar og 1. - 3. marts

Fredericia Boat Show 2013

Danmarks mest centrale bådudstilling

www.boatshow.dk

9. – 10. marts

Bilmesse & Brugtmarked

Danmarks største salgsmesse

www.bilmesse-brugtmarked.dk

16. – 17. marts

Vild Med 2013

Danmarks største hobby- og kæledyrsmesse

Publikumsmesse for den aktive udefamilie

www.vildmed2013.dk

13. april

Whiskymesse 2013

Danmarks største whisky-event

www.whiskymessen.dk

11. – 12. maj

Shopping-Bazar

Hele Syddanmarks Livsstils- og Outletmesse

www.shopping-bazar.dk

5.-7. september

Carefestival 2013

Fagfestival for handicappede

www.carefestival.dk

4. – 6. oktober

Living+

Messe for den aktive og voksende 50+ generation.

www.living-plus.dk

19. – 20. oktober

Bilmesse & Brugtmarked

Danmarks største salgsmesse

www.bilmesse-brugtmarked.dk

25. – 27. oktober

Kreative Dage 2013

Danmarks STØRSTE kreative messe

www.kreativedage.dk

8.-10. november

Fit & Fun '13

Spændende oplevelsesbaseret sportsmesse

www.fit-fun.dk

23. – 24. november

Shopping-Bazar

Hele Syddanmarks Livsstils- og Outletmesse

www.shopping-bazar.dk

3.– 5. maj

Fast & Furious Car Show

Topgejlede standard og showbiler i lange baner,

amerikanere, racecars, DB-drag, masser af babes…

www.streetfire.dk


54

LYSTBÅDEHAVNE

fredericia marinas

fredericia yachthÄfen

Fredericia byder på tre forskellige

lystbådehavne

Gl. Havn henvender sig specielt til sejlere som vil

være tæt på hjertet af den gamle fæstningsby,

shopping, restauranter og attraktioner.

Læs meget mere om faciliteterne på

www.visitfredericia.dk

Er du mere til natur men vil du stadig være tæt

på byen bør du vælge Fredericia Lystbådehavn.

Havnen er beliggende i det skønne, rolige Lillebælt

med udsigt til den dejlige Hannerup Skov. Vil du

besøge byen kan du blot gå eller cykle – længere

er der ikke. Læs meget mere om havnens faciliteter

på: www.fflfredericia.dk.

Den tredje lystbådehavn ligger i Skærbæk ca. 5

km syd for Fredericia. Læs mere om Skærbæk

Lystbådehavn på www.sbk-havn.dk.

Fredericia has three different marinas

The Old Harbour is particularly attractive to yachtsmen

who wish to be close to the heart of the old

fortified town, shopping, restaurants and attractions.

You can read more about the facilities at

www.visitfredericia.dk.

If you prefer to be out in nature yet still close to

town, you should choose Fredericia Lystbådehavn.

This harbour is located on the shore of the

beautiful, calm Little Belt with a view to the attractive

Hannerup Woods. You can walk or ride a bike

into town – it is not very far away. Read more about

the harbour’s facilities at: www.fflfredericia.dk (in

Danish only).

The third marina is located in Skærbæk, approximately

5 km south of Fredericia. For more information

about Skærbæk Lystbådehavn, go to www.

sbk-havn.dk (in Danish only).

Fredericia hat drei verschiedene

Yachthäfen

Der Alte Hafen ist besonders geeignet für

Segler, die gern in der Nähe des Zentrums

der alten Festungsstadt, den Einkaufsmöglichkeiten,

Restaurants und Sehenswürdigkeiten

anlegen möchten.

Über die Ausstattung des Hafens können Sie mehr

lesen auf www.visitfredericia.dk.

Wenn Sie lieber im Grünen – und trotzdem nicht zu

weit von der Stadt sein möchten, sollten Sie den

Fredericia Yachthafen ansteuern. Der Hafen liegt

an der schönen, stillen Küste des Kleinen Belt mit

Aussicht auf den Wald Hannerup Skov. Die Stadt

können Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad von hier

aus leicht erreichen. Über die Ausstattung des

Hafens können Sie mehr lesen auf www.fflfredericia.dk.

Der dritte Hafen liegt in Skærbæk, etwa 5 km

südlich von Fredericia. Mehr über den Hafen von

Skærbæk lesen Sie auf www.sbk-havn.dk.


FredericiaC -

aktiviteter og oplevelser mellem byen og bæltet

FredericiaC er midlertidigt indrettet med:

• Et strandmiljø

• Grow Your City - et urbant dyrkningsfællesskab

med udekøkken og grill til fri afbenyttelse

• Et tårn med udsigt til både by og bælt

• Legepladsen ”Bro mellem tro”

• En oplyst løberute

• Borde, bænke og rekreative områder

• Stor skaterrampe samt beachvolley-,

fodbold- og parkourbaner

• Haller til indendørs idræt og aktiviteter

FredericiaC er et partnerselskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By.

FredericiaC har til formål at udvikle tidligere industriarealer i Fredericias centrale havneområde

til en levende og bæredygtig bydel, der åbner den gamle fæstningsby mod vandet.


56

FredericiaC

OPLEV FREMTIDENS GRØNNE BYDEL

I Fredericias centrale havneområde udvikles

der over de næste 20-25 år en helt ny og bæredygtig

bydel - FredericiaC. Allerede nu, mens

byudviklingen forberedes, kan byens borgere

og besøgende indtage området og afprøve

aktiviteter, som kan blive en del af fremtidens

byliv.

En kanalby ved Lillebælt

I 2012 offentliggjorde FredericiaC udviklingsplanen

for bydelen, som med etableringen af

et markant kanalsystem bliver ”Kanalbyen ved

Lillebælt”. I forbindelse med offentliggørelsen

udarbejdede FredericiaC en model over bydelen,

som kan opleves i udstillingslokalerne hos

FredericiaC.

Grow Your City

Projektet Grow Your City giver dig oplevelser

midt i FredericiaC-området, som bringer alle

dine sanser i spil. Smag eller nyd duften af

krydderurter og grøntsager, som produceres

lokalt i plantekasser og højbede af byens borgere,

restauratører og professionelle producenter.

Gå en tur i sansehaven med planter, der

renser luften og stimulerer sanserne.

Oplev en lodret have med planter og krydderurter.

Se, hvilke danske vildplanter, der måske

kan bruges til at skabe grønne tage og vægge

i den kommende bydel. Og lær om økologi, klimabeskyttelse

og en bæredygtig, urban livsstil.

For dem med lyst og evne til fiskeri, er det

oplagt at forsøge at fange frokosten selv og

tilberede den på grillen eller i det hyggelige

udekøkken, som findes i området.

I Fredericia-området vest for Gl. Havn finder

du også restaurant Oven Vande, hvor du kan

nyde den fantastiske udsigt til Lillebælt fra

restaurantens store udendørs terrasse. Et nyt

strandområde omkring en lille bedding på havnen

indbyder også til hygge, leg og afslapning

med børnene.

Femstjernet natur midt i Fredericia

”Den høje oplevelseskvalitet i den midlertidige

anvendelse stemmer forventningerne højt til

kvaliteterne i de kommende mere permanente

byrum”

wwwww i Politiken, juni 2011.

FredericiaC tilbyder også en unik naturoplevelse

og masser af muligheder for fysisk aktivitet

og idræt i det store, midlertidige anlæg mellem

den gamle fæstningsby og det blå Lillebælt.

Gå en tur eller benyt den oplyste løberute. Lad

børnene lege på legepladsen ”Bro mellem tro”

med legehuse udformet som en moské, en

kirke og et hinduistisk tempel.

Saml familien eller vennerne til en beachvolleymatch

eller en fodboldkamp.

Udfordr måden du bevæger dig på i parkourbanen

eller prøv den store skaterrampe, som

er bygget af lokale unge. Du kan også slappe

af ved de opstillede bænke og nyde udsigten

over byen, broen og bæltet fra udsigtstårnet.

I samarbejde med byens borgere og

foreninger eksperimenterer FredericiaC hele

tiden med nye midlertidige aktiviteter. På den

måde er det blevet en tilbagevendende begivenhed,

at Fredericia Kajakklub spiller kajakpolo

i Lillebælt ved FredericiaC og veteranbilklubben

holder træf på havnen hver tirsdag

sommeren igennem.

Aktivitetskalender 2013

Du kan se, hvad der sker i området i 2013 ved at

besøge vores aktivitetskalender på

www.FredericiaC.dk/Aktiviteter2013


FredericiaC

FIVE-STAR NATURE EXPERIENCES IN TOWN CENTRE

FredericiaC

Im Laufe der kommenden 20 - 25 Jahre wird

sich der zentrale Hafenbereich Fredericias in

einen neuen nachhaltigen Stadtteil voller Leben

verwandeln. Schon jetzt, in der Vorbereitungsphase

des Entwicklungsprojekts, können

Bürger und Gäste den Stadtteil einnehmen und

das urbane Leben der Zukunft testen.

Projekt Grow Your City hat den ehemalige

werftgeländes zu eine städtischen Oase verwandelt.

Kleine Schrebergärten, begrünte

Wände, Grillplätze und eine Außenküche ermöglichen

es allen Bürgern, an der Entwicklung

von FredericiaC teilzunehmen. Auf dem

Werftgelände gibt es schon jetzt den Strandbereich,

einen Spiel- und Tummelplatz für Kinder

und Erwachsene. Und die gute Küche des

Restaurants in der Søndre Voldgade 10 genießt

man mit einem wundervollen Blick aufs Was-

In the course of the next 20-25 years, Fredericia’s

central harbour area is to evolve into a

brand-new, vibrant and sustainable district.

And while the urban development process is

under preparation, town citizens and visitors

can already now annex the area to try out urban

life of tomorrow.

Project Grow Your City has transformed the

former shipyard area into an urban oasis at the

harbour with vegetable gardens, green walls,

barbecue sites and outdoor kitchen facilities.

The area enables the entire town to participate

in developing FredericiaC. The shipyard area

has already been converted into a beach area

appealing to enjoyment, play and relaxation

with children. In the restaurant at Søndre Voldgade

10, visitors can enjoy a delicious meal and

enjoy the breathtaking view of the Little Belt

and the bridge spanning it.

FÜNF-STERNE NATUR MITTEN IN DER STADT

ser und auf die Querung über den Kleinen Belt.

FredericiaC bietet einmalige Naturerlebnisse

und Aktivitäten. Machen Sie dort einen Spaziergang

oder nutzen Sie den beleuchteten

Joggingpfad. Für Kinder gibt es Spielhäuser

in Form einer Moschee, einer Kirche und eines

Hindu-Tempels. Man kann Beachvolley oder

Fußball spielen oder die Skaterrampe testen.

Angler fangen ihre nächste Mahlzeit am Quai

und bereiten den Fisch im Grillbereich zu, der

mit Tischen und Bänken ausgestattet ist.

Die Bürger und Vereine der Stadt beteiligen

sich aktiv an der Entwicklung neuer und

zukünftiger Aktivitäten. So auch der Fredericia

Kajakklub, der im Sommerhalbjahr 2013 jeden

Dienstagabend im alten Hafen Kajakpolo spielt.

57

FredericiaC also offers unique nature experiences

and activities. Go for a walk, use the illuminated

track route or let your children play

in the play houses designed as a mosque, a

church and a Hindi temple. You can also play

beach volley and football or test the skater

ramp. Catch your dinner from the pier and

prepare it at the barbecue sites, fitted out with

tables and benches.

Town citizens and associations participate actively

in developing new temporary activities.

Fredericia Kayaking Club plays kayak polo in

the Littlebelt every Tuesday evening throughout

the summer season of 2013

To keep abreast of events in the area, visit our

activity calendar at

www.FredericiaC.dk/Aktiviteter2013

Informieren Sie sich über unseren Aktivitätskalender!

Besuchen Sie

www.FredericiaC.dk/Aktiviteter2013


58

visit fredericia på mobilen

Download the Vist Fredericia App

Holen Sie die Visit Fredericia App

Hent vores app i App Store eller

Google Play

Fredericia er en levende og dynamisk by, der emmer

af historisk charme og atmosfære. Denne app

giver dig alle de informationer, du kan bruge før og

under dit ophold i byen.

Find inspiration til overnatning, oplevelser, restauranter,

nyheder, begivenheder og særlige tilbud fra

byens forretninger.

Du kan også bruge Street Museum til at læse mere

om byens helt særlige historie.

God fornøjelse!

Download the Vist Fredericia App at

store og Google play

Fredericia is a bustling, dynamic town with lots

of historical charm and atmosphere. This app will

give you all the information you need before and

during your stay in town.

Find inspiration for accommodation, activities, restaurants,

news, events and special offers.

You can also use Street Museum to learn more

about the special history of the town.

Enjoy!

Holen Sie die Visit Fredericia App im

App store oder Google play

Fredericia ist eine lebendige, dynamische Stadt,

die historischen Charm und Atmosphäre verströmt.

Dieser App geben Sie Information über Übernachtung,

Aktivitäten, Restaurants, Nachrichten, Veranstaltungen

und besondere Angebote.

Lesen Sie auch über die besondere Geschichte

von Fredericia im „Street Museum“

Viel Spaß!


59

østerstrand

I Fredericia ligger stranden for enden af byens hovedgade. Det er en børnevenlig

sandstrand med badebro, toiletter, kiosk og livreddere i højsæsonen.

Gode parkeringsmuligheder i nærheden.

østerbeach

Österstrand

In Fredericia, the beach lies at the end of the town’s main street. It is a

sandy, child-friendly beach with a bathing jetty, toilets, a kiosk and lifeguards

on duty during peak season. There is ample parking nearby.

In Fredericia liegt der Strand am Ende der Hauptstraße - ein kinderfreundlicher

Sandstrand mit Badesteg, Toiletten, Kiosk und Rettungsschwimmern

in der Hauptsaison. Gute Parkmöglichkeiten

in der Nähe.


60

UDVALGTE AKTIVITETER

SELECTED ACTIVITIES 2013

Ausgewählte Aktivitäten 2013

Se komplet

liste over

begivenheder på:

visitfredericia.dk

UDVALGTE BEGIVENHEDER 2013

Februar

1. Title of show, Musical, Fredericia Teater

2. Modelørdag, Shopping

14. Familietur på Volden, Landsoldatpladsen

17. Valhalla - balladen om Balder, Musical Fredericia

Teater

19. Atlas - en dansecyklus, Fredericia Teater

21. Gina McCormack, violin og Nigel Clayton,

klaver, Fredericia Musikforening,Tøjhuset

26. Slutspil, Teaterforestilling, Fredericia Teater

Marts

1. Satisfaction, Ballet, Fredericia Teater

13. Vitello, Familieforestilling fra 5 år Frc Teater

14. Martin Hensel, barion og Peter Møllerhøl,

klaver. Fredericia Musikforening Tøjhuset

25.-27. Påskeevent, Shopping

30. Påskeevent, Shopping

April

12. Love Me Do, en Beatles-cabaret, Frc.Teater

18. Esbjerg Ensemble Fredericia Musikforening

Tøjhuset, Gothersgade 34

22. Carmen, Opera Fredericia Teater,

27. Sport & Sundhed, Shopping

30. Nolde, Teaterforestilling, Fredericia Teater

Maj

4. Lillebælt Halvmarathon, Havnegade ved

Kulturøen og Hessgade i Middelfart

4. Biler / Bikes & Mandehørm, Shopping

7. Fredericia Byorkester, Fredericia Musik-forening",

Fredericia Teater

14. "Bike & Run Stafetten", Havnekaj Gothersgade/Sønder

Voldgade, Fredericia

25. Garder Festival, Shopping

31. Tallships Fredericia, Fredericia C

31. Sommerrock, Shopping

Juni

1. Tallships Fredericia, Fredericia C

1. Byens butikker åbent 9.30-15.00, Shopping

2. Tallships Fredericia, Fredericia C

2. Byens butikker åbent 11.00-15.00, Shopping

8. Klovneløbet (til fordel for danske Hospitalsklovne),

Madsby Legepark

14.-15. Dansktop Festival, Kastellet

23. Sct. Hans arrangement Bål kl. 21.30,

Madsby Legepark

27. Udsalgsstart, Shopping

30. Seniordans, Madsby Legepark

Juli

3. Rapelling fra Det Hvide Vandtårn

4. Bondegårdsbesøg Frc. Turistbureau,

4.-7. 6. Juli Jazz, Det Bruunske Pakhus

5.-6. 6. Juli dage, Fredericia By

21. Seniordans, Madsby Legepark

28. Seniordans, Madsby Legepark

29. Bondegårdsbesøg Fredericia Turistbureau

August

1.-4. Klovnefestival / Street Performance,

Byens butikker åbent 11.00-15.00, Shopping

24. Madsby Rock, Madsby Legepark

26.-1. sept. Kulturuge, Fredericia by

30. KulturNat / (By Night 10.00-22.00 )

September

8. Oktoberfest / Tyrolerfest,Axeltorv Fredericia

27. (By Night 10.00-22.00 Kulturnat),

Shopping og Kultur & Fritid

28. Modelørdag, Shopping

Oktober

14. Efterårsferie m/Halloween, Shopping

17. Familietur på Volden, Fredericia

Turistbureau

November

29. Julemandens Ankomst, Shopping

29.-30. Julemarked Madsby Legepark

December

1. Julemarked, Madsby Legepark

2.-19. "Julestue på hverdage

(for børnehaver og andre interesserede),

Madsby Legepark


61

See complete

list of activities at:

visitfredericia.dk

Special events 2013

FEBRUARY

1. Title of show, Musical, Fredericia Theatre

2. Fashion Saturday, Shopping

14. Family walk on to Fredericia Ramparts,

Landsoldatpladsen

17. Valhalla – The Ballad About Balder, Musical,

Fredericia Theatre

19. Atlas – A Dance Cycle, Fredericia Theatre

21. Gina McCormack, violin and Nigel Clayton,

piano, Fredericia Musikforening (philharmonic

society), Tøjhuset

26. Slutspil, Theatre performance, Frc. Theatre

MARCH

1. Satisfaction, Ballet, Fredericia Theatre

13. Vitello, Family show (5+ years), Frc. Theatre

14. Martin Hensel, baritone and Peter Møllerhøl,

piano Frc. Musikforening (philharmonic society),

Tøjhuset

25.–27. Easter event, Shopping

30. Easter event, Shopping

APRIL

12. Love Me Do, Beatles cabaret, Frc. Theatre

18. Esbjerg Ensemble Fredericia Musikforening

(philharmonic society), Tøjhuset, Gothersgade 34

22. Carmen, Opera, Fredericia Theatre

27. Sport and health, Shopping

30. Nolde, Theatre performance, Frc.Theatre

MAI

4. Little Belt half marathon, Havnegade at Kulturøen

and Hessgade in Middelfart

4. Cars / junk and men’s stuff, Shopping

7. Fredericia Byorkester (town orchestra), Frc.

Musikforening (philharmonic society), Frc. Theatre

14. “Bike & Run relay race”, The warf Gothersgade/Sønder

Voldgade, Fredericia

25. Festival of the Guards, Shopping

31. Tall ships Fredericia, Fredericia C

31. Summer rock, Shopping

JUNE

1. Tall ships Fredericia, Fredericia C

1. The town’s shops are open 9.30–15, Shopping

2. Tall ships Fredericia, Fredericia C

2. The town’s shops are open 11–15, Shopping

8. Clown run (for the benefit of Danish hospital

clowns) Madsby Play Park

14.–15. Danish top twenty festival, Kastellet

23. Midsummer Eve’s event, Bonfire at 21.30,

Madsby Play Park

27. First day of sales, Shopping

30. Dancing for seniors, Madsby Play Park

JULY

3. Rapelling from the Det Hvide Vandtårn

(White Water Tower)

4. Farm visit, Fredericia Tourist Office

4.–7. 6 July jazz, Det Bruunske Pakhus

5.–6. 6 July days, Fredericia town

21. Dancing for seniors, Madsby Play Park

28. Dancing for seniors, Madsby Play Park

29. Farm visit, Fredericia Tourist Office

AUGUST

1.–4. Clown festival / street performance, the

town’s shops are open 11.00–15.00, Shopping

24. Madsby Rock, Madsby Play Park

26. Oct – 1. Sept. Cultural week, Fredericia town

30. Culture Night (By night 10.00–22.00)

SEPTEMBER

8. October festival/Tyrolese festival, Axeltorv, Frc.

27. (By Night 10–22 Culture Night), Shopping,

Culture & Leisure

28. Fashion Saturday, Shopping

OCTOBER

14. Autumn holiday with Halloween, Shopping

17. Family walk on to the Ramparts, Fredericia

Tourist Office

NOVEMBER

29. Father Christmas arrives, Shopping

29.–30. Christmas market, Madsby Play Park

DECEMBER

1. Christmas market, Madsby Play Park

2.–19. Christmas bazaar

on weekdays (for

kindergartens and other

interested parties),

Madsby Play Park


62

Siehe

vollständige Liste

von Veranstaltungen:

visitfredericia.dk

besondere Veranstaltungen 2013

FEBRUAR

1. Title of show, Musical, Fredericia Theater

2. Modesamstag, Shopping

14. Familienausflug auf den Wallanlagen, Landsoldatenplatz

17. Valhalla – Die Ballade von Balder, Musical,

Fredericia Theater

21. Gina McCormack, Violine, und Nigel Clayton,

Klavier, Musikverein Fredericia, Zeughaus

26. Slutspil (Endspiel), Schauspiel, Frc. Theater

MÄRZ

1. Satisfaction, Ballett, Fredericia Theater

13. Vitello, Theatervorstellung für die ganze

Familie, ab 5 Jahren, Fredericia Theater

14. Martin Hensel, Bariton, und Peter Møllerhøl,

Klavier. Musikverein Fredericia, Zeughaus

25.-27. Osterveranstaltung, Shopping

30. Osterveranstaltung, Shopping

APRIL

12. Love Me Do, ein Beatles-Kabarett, Frc. Theater

18. Esbjerg Ensemble, Musikverein Fredericia,

Zeughaus, Gothersgade 34

22. Carmen, Oper, Fredericia Theater,

27. Sport & Gesundheit, Shopping

30. Nolde, Schauspiel, Fredericia Theater

MAI

4. Kleiner Belt Halbmarathon, Havnegade bei

der Kulturinsel und Hessgade in Middelfart

4. Autos und Bikes, Veranstaltung für Männer,

Shopping

7. Stadtorchester Fredericia, Musikverein

Fredericia", Fredericia Theater

14. "Bike & Run Stafette, Kaianlagen am Hafen”,

Gothersgade/Sønder Voldgade, Fredericia

25. Garder Festival, Shopping

31. Tallships Fredericia, Zentrum von Fredericia

31. Sommerrock, Shopping

JUNI

1. Tallships Fredericia, Zentrum von Fredericia

1. Die Geschäfte der Stadt sind von 9.30 bis

15.00 Uhr geöffnet, Shopping

2. Tallships Fredericia, Zentrum von Fredericia

2. Die Geschäfte der Stadt sind von 11.00 bis

15.00 Uhr geöffnet, Shopping

8. Clown-Stafette (zu Gunsten der dänischen

Krankenhausclowns), Madsby Spielpark

14.-15. Dansktop Festival, Kastellet

23. Feiern der Johannisnacht mit großem

Lagerfeuer, 21.30 Uhr, Madsby Spielpark

27. Beginn des Schlussverkaufs, Shopping

30. Tanz für Senioren, Madsby Spielpark

JULI

3. Abseilen vom Det Hvide Vandtårn (Weißen

Wasserturm)

4. Besuch auf dem Bauernhof,

Fremdenverkehrsbüro

4.-7. Jazz zum 6. Juli, Det Bruunske Pakhus

5.-6. Feier des 6. juli, Stadt Fredericia

21. Tanz für Senioren, Madsby Spielpark

28. Tanz für Senioren, Madsby Spielpark

29. Besuch auf dem Bauernhof, Fremdenverkehrsbüro

von Fredericia

AUGUST

1.-4. Clownfestival / Street Performance, die

Geschäfte der Stadt sind von 11.00 bis 15.00

Uhr geöffnet, Shopping

24. Madsby Rock, Madsby Spielpark

26.8-1.9. Kulturwoche, Stadt Fredericia

30. Kulturnacht / (By Night 10.00-22.00 )

SEPTEMBER

8. Oktoberfest / Tirolerfest, Axeltorv Fredericia

27. (By Night 10.00-22.00, Kulturnacht),

Shopping und Kultur & Freizeit

28. Modesamstag, Shopping

OKTOBER

14. Herbstferien mit Halloween, Shopping

17. Familienausflug auf den Wallanlagen,

Fremdenverkehrsbüro Fredericia

NOVEMBER

29. Ankunft des Weihnachtsmanns, Shopping

29.-30. Weihnachtsmarkt, Madsby Spielpark

DEZEMBER

1. Weihnachtsmarkt, Madsby Spielpark

2.-19. Weihnachtliche Veranstaltungen an Werktagen

(für Kindergärten und andere Interessierte),

Madsby Spielpark


63

På pladserne, færdige - leg!

On your marks,

get set, go!

Auf die Plätze –

fertig – spielen!

Madsby Legepark

er sjov for hele familien

Hvis du tror på, at den bedste leg er den, børnene

selv sætter i gang, så vil du elske Madsby Legepark.

Der er gratis adgang hele året – i Danmarks

største legepark, så det er ikke økonomien, der

sætter grænser for børnenes udfoldelser. Tarzanbane,

moon cars, kæmpe legeplads og mange

andre aktiviteter giver sved på panden. Køb billet

til Madsbytoget og få en tur rundt i den grønne

store Madsbypark, og køb en bådbillet, og få en ½

times rotur på den store sø i Legeparken og nyd

de grønne omgivelser. Som noget nyt for 2013,

kan du købe en familiebillet på forhånd, læs mere

på madsbylegepark.dk. Man kan naturligvis også

vælge at købe mad og drikke i kiosken, der også

frister med søde sager. Besøg også souvenirbutikken

og få et af parkens mange dyr med hjem som

herlig bamsesouvenir.

Madsby Playpark

is fun for all the family

If you think the best games are the ones children

start themselves, you will just love Madsby

Playpark. Admission to the largest play park in

Denmark is absolutely free all year, so it won‘t be

your finances that limit your children‘s enjoyment.

The Tarzan obstacle course, pedal karts, huge

playground and host of other activities will help

them burn off excess energy. Buy your ticket to

the Madsby train for a ride around the large green

Madsby Park and buy a ticket for a boating for half

an hour on the large lake in the Playpark to enjoy

the green surroundings. This is new for 2013

– you can buy your family ticket in advance, read

more on madsbylegepark.dk. Of course you have

the possibility of buying yourself a meal and beverages

in the kiosk which also offers ice-cream and

sweets. There is also a mini-zoo, where we have

rabbits, nice gallinaceous bird and other small

animals. Goats and sheeps which can be stroken.

Over the entire park, there are masses of indoor

and outdoor areas where you can enjoy a picnic.

You can of course also buy food and beverages

at the kiosk, which also offers a wide selection of

sweets. And don‘t miss the exciting souvenir shop

where a cuddly version of one of the park‘s many

animals can provide a lasting memory of a fantastic

day out.

Der Madsby Spielpark

– Spaß für die ganze Familie

Wenn Sie glauben, dass das beste Spiel das

von den Kindern selbst initiierte ist, dann werden

Sie vom Madsby Spielpark begeistert sein. Der

Zugang zum größten Spielpark Dänemarks ist

kostenlos das ganze Jahr, so dass nicht das Portemonnaie

den Entfaltungsmöglichkeiten Ihrer

Kinder Grenzen setzt. Tarzan-Bahn, Go-Karts,

Riesenspielplatz und viele andere Aktivitäten bringen

die Kinder ins Schwitzen. Kaufen Sie Ihre Karte

für den Madsby-Zug, der Sie auf eine Rundfahrt in

die große, grüne Park führt. Sie können auch eine

Karte für eine halbstundige Wasserfahrt auf dem

großen See kaufen, um die schöne Umgebungen

zu genießen. Als eine neue Möglichkeit in 2013

können Sie Ihre Familienkarte im voraus kaufen,

lesen Sie mehr auf madsbylegepark.dk. Man kann

sich auch Essen und Trinken in den Kiosk kaufen,

der auch Süßigkeiten anbietet. Wir haben Kaninchen,

elegante Hühnervögel und andere kleine

Tiere. Ziegen und Schafe die gestreichelt werden

dürfen. Überall gibt es Tische und Bänke – sowohl

unter freiem Himmel als auch überdacht – wo man

sein mitgebrachtes Picknick verzehren kann. Oder

man kann Speisen und Getränke im Café kaufen,

wo es auch Süßigkeiten gibt. Wenn Sie den Souvenirladen

besuchen, können Sie von dort eines der

vielen Tiere des Parks als Plüschausgabe mit nach

Hause nehmen.


Kom til TallShips Fredericia i

weekenden d. 31. maj - 2. juni 2013!

Deltag i et hav af spændende events

for hele familien.

Maritime aktiviteter, ”blå” børneaktiviteter, sport,

fødevaremarked, musikalske oplevelser og meget mere.

Når entréen er betalt, får du adgang til TallShipsområdet

på FredericiaC alle 3 dage.

Entré kr. 50 for voksne og kr. 20 for børn (2-12 år)

Tag en tur på Lillebælt!

Køb en sejltur med et af skibene.

Prisen er kr. 300 for voksne og kr. 75 for børn (2-12 år)

inkl. partoutbillet til TallShips-området.

Sejlturene kan købes på:

www.fredericiabilletten.dk (søg: Tallships).

eller på Fredericia Turistbureau

Besøg vores hjemmeside og køb billet!

tallships-fredericia.dk

fredericiabilletten.dk

WWW.TALLSHIPS-FREDERICIA.DK

More magazines by this user
Similar magazines