7. – 11. oktober 2013 - Fredericia Kommune

fredericia.dk

7. – 11. oktober 2013 - Fredericia Kommune

Indgående post uge 41 ( 7.11. oktober 2013 )

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

68406 International Business College Fredericia, Fløj 3 og 5_ABA-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

68474 Audi Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

68475 Audi Fredericia_ABA-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

68964 Carlsberg Danmark A/S, UC 19 Dåsekolonne D2_ABA-rapport.pdf 09-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

69022 Carlsberg Danmark A/S, UC 21 Tank Farmen_ABA-rapport.pdf 09-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

69055 Bælthuset_Fejl og mangler udbedret.pdf 09-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

68760 Vedr. bøgeskovvej - Hans Henrik Dahl Andersen 08-10-2013 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia

68761 Re: Til info - Tilsynsbrev og miljøgodkendelse fremsendt til konsulent

08-10-2013 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia

ved KHL

68764 Konsulent forsøger at kontakte Hans Henrik vedr. CVR nr. 08-10-2013 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia

68353 Prisreg. Sygepleje inkl. bonus - pr. 1.11.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68354 Prisreg. 12 by Handsker incl. bonus pr. 01.11.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68355 Prisreg. 12 by Handsker pr. 01.11.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68360 Prisreg. 12 by Handsker incl. bonus pr. 01.11.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68361 Prisreg. 12 by Handsker pr. 01.11.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68362 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68363 Prisreg. Sygepleje inkl. bonus - pr. 1.11.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68366 Skema til 12-by vedr. ændring på aftalen 30.09.2013.xls 07-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og

sygeplejeartikler

68351 Forlængelse - Sahva - Komrpressionsstrømper.pdf 07-10-2013 Aftale med Sahva A/S, kompressionsstrømper

68287 Dagens analyser af LURGI-prøve (5., 6. og 7. september 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) 07-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

68288 Flow fra Dong Lene Nielsen 07-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

68767 Dagens analyser af LURGI-prøve (8. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) 08-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

68768 Flow fra Dong Lene Nielsen 08-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

69127 Flowtal fra Dong Lene Nielsen 09-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

69128 Dagens analyser af LURGI-prøve (9. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) 09-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

69742 Dagens analyser af LURGI-prøve (10. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) 11-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

69743 Dagens analyser af LURGI-prøve (11. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) 11-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

69745 Flow fra Dong Lene Nielsen 11-10-2013 Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

69050 Analyserapport 100932-100937/13, udtaget 07.10.2013 Als Denmark A/S 09-10-2013 Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

69177 Fredericia Idrætscenter, 100932-100937/13 Mikkel West-Nørager 10-10-2013 Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia


69054 Analyserapport 100931/13, udtaget 07.10.2013 Als Denmark A/S 09-10-2013 Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia

68313 Anmeldelse om fuldført byggearbejde Freddy Mejlgaard Rasmussen 07-10-2013 Johannevej 21, 7000 Fredericia

68863 Rapportering af pH i afgang fra CAT II uge 40. Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 09-10-2013 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Shell

68455 Rapport AR-13-CA-00119924-01 udtaget 02.10.2013, Pjedsted EUROFINS MILJØ A/S 07-10-2013 Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia

Vandværk Ledningsnet Stationsvej 29

69226 Spildevandsudledning 3. kvt 2013 - Taulov Mejeri Arla Foods Amba Taulov mejeri 10-10-2013 Danbovej 2, 7000 Fredericia

68234 Analyse udtaget 03.09.2013, Rahbekfisk A/S Gennemløbsbrønd A. ESPERSEN A/S 07-10-2013 Værftsvej 13, 7000 Fredericia

68227 vedr. police byggeskadeforsikring 07-10-2013 Enggårdsparken 4, 7000 Fredericia

68831 Anmeldelses kort - VVS-arbejde [2012000022][071013084342]-Egen 09-10-2013 Enggårdsparken 4, 7000 Fredericia

69516 Byggeskade kvitering 11-10-2013 Enggårdsparken 4, 7000 Fredericia

69517 Fwd: kloaktegning enggårdsparken 4 11-10-2013 Enggårdsparken 4, 7000 Fredericia

69786 fredericia spildevand og skelbrønde 11-10-2013 Enggårdsparken 4, 7000 Fredericia

69236 Registreringsmeddelelse U2013-60682. Referencenr. 20122072 Geodatastyrelsen 10-10-2013 Udstykningssag - matr.nr. 36ed og 147g Fredericia

Kobbeljorder - Ullerupdalvej 90-96

69303 Input til vådområdeindsatsen fra Vejle Kommune til KL 10-10-2013 Styregruppe for Vandopland til Lillebælt/Jylland

(VOS) - kvælstof

68293 Deltagerliste fra Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE RÅDHUSET 07-10-2013 Mellemkommunal refusioner fra andre kommuner i

følge folkeoplysningsloven, 2013

69259 Deltagerliste fra Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune 10-10-2013 Mellemkommunal refusioner fra andre kommuner i

følge folkeoplysningsloven, 2013

68243 Kloakplan som udført, færdigmelding. LILLEBÆLT ENTREPRENØR- OG 07-10-2013 Stensgårdsvej 55, 7000 Fredericia

KLOAKSERVICE ApS

69371 SV: Anmeldelse af fuldført arbejde Søren Kjærgaard - Energy Cool 10-10-2013 Stensgårdsvej 55, 7000 Fredericia

68957 Anmeldelse om fuldført byggearbejde samt anmeldelse om påbegyndt Patrik Magnus Martin Boklund 09-10-2013 Stensgårdsvej 47, 7000 Fredericia

VVS-arbejde.

68977 Erklæring vedr. teknisk dokumentation. Patrik Magnus Martin Boklund 09-10-2013 Stensgårdsvej 47, 7000 Fredericia

68524 Anmeldelse om påbegyndelse af sanitetsarbejde, VVS. ALPEDALENS V V S A/S 08-10-2013 Overvej 7C, 7000 Fredericia

68629 SV: Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia. 08-10-2013 Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia

69155 sikkerhedsglas Bredstrup-Pjedsted Præstegård - Udvidelse af

09-10-2013 Bredstrupvej 128, 7000 Fredericia

mødefaciliteter ved præstegården | Sikkerhedsglas

69057 Rapport AR-13-CA-00118445-01, udtaget 27.09.2013 EUROFINS MILJØ A/S 09-10-2013 Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia

69060 Rapport AR-13-CA-00118342-01, udtaget 26.09.2013 EUROFINS MILJØ A/S 09-10-2013 Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia

69242 Rapport AR-13-CA-00118444-01 udtaget 27.09.2013, Tørskind Vork

Vandværk Afgang Ø500

EUROFINS MILJØ A/S 10-10-2013 Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i

2013, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, 6000

68824 Høringssvar fra Peter Granat 09-10-2013 Avlsbrugervej, Fælledvej, Kaltoftevej, Læsøvej -

beplantning, træer, sten og lignende

68432 VS: Miljøstyrelsens benchmarking deponering 2010 07-10-2013 Fredericia Kommunes Deponi, benchmarking,

Beate, 2010, 2011, 2012

69678 Anmodning om mere information, vedlagt dokumentation Anne Sofie Basse 11-10-2013 Sdr. Vilstrupvej 4, 7000 Fredericia

68709 Re: Vedr. miljøtilsyn på Vejsenholtvej 11 - OBS ny dato! 08-10-2013 Vejsenholtvej 11, 7000 Fredericia

68712 SV: Olietank på Vejsenholtvej 11 08-10-2013 Vejsenholtvej 11, 7000 Fredericia

68713 SV: Olietank på Vejsenholtvej 11 08-10-2013 Vejsenholtvej 11, 7000 Fredericia

68717 Vejsenholtvej 11 - vilkår vedr. udegående dyr? 08-10-2013 Vejsenholtvej 11, 7000 Fredericia


68453 SV: Fuglsangcenteret - Fredericia - mødested 07-10-2013 Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

68254 Vendersgade 23 - måger 07-10-2013 Regulering af måger

68358 Vendersgade 21 07-10-2013 Regulering af måger

68924 Sdr Voldgade 10 og Kastelvej 5 09-10-2013 Regulering af måger

64348 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Sjællandsgade 40, 7000 Fredericia

33886 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Nørre Voldgade 8, 7000 Fredericia

36693 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Nørre Voldgade 72, 7000 Fredericia

68436 Jordprøver Herslevvej 58 - aftaleareal til Gl Ribevej 92, Avlscenter

07-10-2013 Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia

Trekanten

68266 Statusnotat Sønderparken oktober2013.pdf 07-10-2013 Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken

69805 Evaluering af 'Motion for Ledige' i Sønderparken sep.2013.docx 11-10-2013 Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken

69806 Evaluering fodbold for drenge i Sønderparken sep.2013.docx 11-10-2013 Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken

55371 orig. byggetilladelse PlanOgByg 09-10-2013 Nørre Voldgade 102, 7000 Fredericia

57127 Tegningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Danmarksgade 61, 7000 Fredericia

57128 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Danmarksgade 61, 7000 Fredericia

49979 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Torvegade 12, 7000 Fredericia

68285 Bankdata, Teknikervej 5-7, Jordhåndteringsplan JENS JOHAN ANDERSEN

07-10-2013 Teknikervej 7, 7000 Fredericia

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S

68696 Husdyrgodkendelse.dk - Frist for visitation for Skema 50644 udløber

08-10-2013 Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia

om 7 dage

68697 Ryttergrøftvejen 79 - udtalelse om arealer i Vejle Kommune 08-10-2013 Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia

68704 SV: Vedr. Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia 08-10-2013 Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia

68705 Ny konsulent overtager sagen 08-10-2013 Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia

68543 Mail ang. Årsregnskab 2012 - Elbo-Hallen 08-10-2013 Årsregnskaber for de selvejende haller 2012

68544 Årsregnskab 2012 - Elbo-Hallen - underskrifter 08-10-2013 Årsregnskaber for de selvejende haller 2012

68546 Årsregnskab 2012 - Elbo-Hallen 08-10-2013 Årsregnskaber for de selvejende haller 2012

68548 SV: Årsregnskab fra Erritsø 08-10-2013 Årsregnskaber for de selvejende haller 2012

68569 Årsrapport 2012, Erritsø-Hallen.pdf 08-10-2013 Årsregnskaber for de selvejende haller 2012

69066 Anmoder om forlængelse af rådighedsansøgning 09-10-2013 Lukning af Stallerupvej den 1. maj til den 20.

september 2013 og igen den 7-15. oktober 2013

68394 Underskriftsbilag - Fredericia - fodindlæg - Konsortiet.pdf 07-10-2013 KomUdbud - Kropsbårne hjælpemidler 2

(ortopædisk fodtøj og kompressionsstrømper)

68395 Underskriftsbilag - Fredericia - tilretninger - Sahva.pdf 07-10-2013 KomUdbud - Kropsbårne hjælpemidler 2

(ortopædisk fodtøj og kompressionsstrømper)

68396 Underskriftsbilag - Fredericia - fodtøj - Sahva.pdf 07-10-2013 KomUdbud - Kropsbårne hjælpemidler 2

(ortopædisk fodtøj og kompressionsstrømper)

64373 Ansøgningsskema PlanOgByg 09-10-2013 Nørre Voldgade 52 1, 7000 Fredericia

68417 Dronningensgade 78. Begrænset kontrol.pdf 07-10-2013 Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding

68747 SV: Taulov Kirkevej 35A, Fredericia - certificeringer Maria Knudsen 08-10-2013 Taulov Kirkevej 35a, 7000 Fredericia

69645 Fwd: Tilladelse til Kørsel de næste 2 lørdage FREDERICIA MOTORKLUB 11-10-2013 Ryttergrøftvejen 1, 7000 Fredericia

69239 Resultat af jordprøve 10-10-2013 Gasværksgrunden

69641 Statisk dokumentationsmateriale Rambøll 11-10-2013 Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

69728 Statisk dokumentationsmateriale 11-10-2013 Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia


68411 SV: Deltagere til tilsynsbesøg hos spejderne d. 28.10 eller d. 4.11 07-10-2013 Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende

foreninger

68435 Ang. afvikling af KFUM de Meza 07-10-2013 Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende

foreninger

68532 SV: Leif Urhøj 08-10-2013 Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende

foreninger

68216 SV: Marianne H. program for Temaaften 07-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

68217 SV: Oplæg fra temaaften 07-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

68314 Regning fra Cafe FIC 07-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

69304 SV:Uddannelse 10-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

69305 Tak for i går :-) 10-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

69307 WEB gode råd er gratis.docx 10-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

69308 Nyhedsbrev - 90 gode emnelinjer.docx 10-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

69310 Fredericia.potx 10-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

69312 SV: Ang. regning 10-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

69798 SV: Lena Hellstrom er betalt 11-10-2013 Folkeoplysningsrådet - temadag 2013

68782 VS: genopdyrkning, jeres sag 09 707-3 08-10-2013 Tårupvej 45. Gl. Ribevej 19. Anmeldelse af 15 års

genopdyrkningsret

68783 SV: genopdyrkning, jeres sag 09 707-3 08-10-2013 Tårupvej 45. Gl. Ribevej 19. Anmeldelse af 15 års

genopdyrkningsret

69031 Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3 09-10-2013 Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den 30. og

31.05.2013 - Distrikt 12-13-14, Hybyhus Pleje,

Leve-Bo, Bofællesskab, Lundingsvej 17

69717 Meddelelse om udlevering af boet. Retten i Kolding - Skifteretten 11-10-2013 Herfordparken 1 5 9, 7000 Fredericia

69420 SV: Vejl. høring af udkast - Fælledvej, (lovliggørelse)

udledningstilladelse for overløbsbygværk nr. 3234082 med udløb til

F32701U til Lillebælt

69421 SV: Vejl. høring af udkast - Lundingsvej, (lovliggørelse)

udledningstilladelse for overløbsbygværk nr. 3223020 med udløb til

F32801U til Lillebælt

69422 SV: Vejl. høring af udkast - Storkevej, (lovliggørelse)

udledningstilladelse for overløbsbygværk nr. 3241091 med udløb til

F32001U til Lillebælt

69434 RE: Storkevej, (lovliggørelse) udledningstilladelse for

overløbsbygværk nr.3241091 med udløb til F32001U til Lillebælt

_10592014/FA00366-1-AAT _10592014/FA00403-1-AAT

10-10-2013 Fælledvej, (lovliggørelse) udledningstilladelse for

overløbsbygværk nr.3234082 med udløb til

F32701U til Lillebælt

10-10-2013 Lundingsvej, (lovliggørelse) udledningstilladelse for

overløbsbygværk nr.3223020 med udløb til

F32801U til Lillebælt

10-10-2013 Storkevej, (lovliggørelse) udledningstilladelse for

overløbsbygværk nr.3241091 med udløb til

F32001U til Lillebælt

10-10-2013 Storkevej, (lovliggørelse) udledningstilladelse for

overløbsbygværk nr.3241091 med udløb til

F32001U til Lillebælt

69193 Returpost 10-10-2013 Forslag til lokalplan nr. 310 Erhvervsområde i

Børup.

69195 Returpost 10-10-2013 Forslag til lokalplan nr. 310 Erhvervsområde i

Børup.

69196 Returpost 10-10-2013 Forslag til lokalplan nr. 310 Erhvervsområde i

Børup.

69362 Endelig vedtagelse Vejle Kommune - Teknik & Miljø,

Plan

10-10-2013 Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg

nr. 51, Vindmøller, Klink, Vejle Kommune


69140 Meddelelse om udbytte pr. 4.okt. 2013 Fondskode/beskrivelse -

4744_001.pdf

Danske Forvaltning 09-10-2013 Danske Bank. Fredericia Udsmyknings Fond 2013

(udsmykningsfond)

69414 SV: Vedr. P - Hus, Domus Axel, Hærværk på sprinkleranlæg politi.dk 10-10-2013 Købmagergade 60, 7000 Fredericia

68693 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 15 til

Kommuneplan 2009-2021 _Fjernvarmeværk i Nørre Aaby

plansystemdk 08-10-2013 Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg og forslag

nr. 15 til Kommuneplan 2009-2011

Fjernvarmeværk i Nørre Aaby, Middelfart

32144 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Prinsensgade 39A, 7000 Fredericia

69280 Anmeldelse om fuldført byggearbejde Atrio Arkitekter 10-10-2013 Fynsgade 24, 7000 Fredericia

68922 Mail - anmeldelse om fuldført byggearbejde, erklæring om teknisk

dokumentation, landinspektørattest og rids, tæthedsprøvning, police

på byggeskadeforsikring, kloakplan som udført, energiramme samt

energimærkningsrapport

HUSCOMPAGNIET

SØNDERJYLLAND A/S

09-10-2013 Martine Christoffersens Vej 71, 7000 Fredericia

69143 SV: Ang. Delta Swims timer i Badeland og Terapibassin 09-10-2013 Aftenskolen Magnum Opus - klage ang. fordeling af

timer i sæson 2013-2014 i vådområder

69145 SV: Delta Swims timer fredag i FIC 09-10-2013 Aftenskolen Magnum Opus - klage ang. fordeling af

timer i sæson 2013-2014 i vådområder

68270 Midlertidig overkørsel 07-10-2013 Chr. Winthers Vej matr. nr. 76e - Banedanmarks

Kontrolcenter - vejforhold

68545 Begrundelse for midlertidig overkørsel 08-10-2013 Chr. Winthers Vej matr. nr. 76e - Banedanmarks

Kontrolcenter - vejforhold

68981 Periode 09-10-2013 Chr. Winthers Vej matr. nr. 76e - Banedanmarks

Kontrolcenter - vejforhold

33864 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Kongensgade 47, 7000 Fredericia

33866 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Nørre Voldgade 98, 7000 Fredericia

33871 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Danmarksgade 19, 7000 Fredericia

36774 Ansøgning PlanOgByg 09-10-2013 Danmarksgade 19, 7000 Fredericia

34105 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Prinsessegade 35, 7000 Fredericia

68247 SV: Ansøgningsskema - jordvarmeboring 07-10-2013 Lillenæs 69, 7000 Fredericia

68248 Lillenæs 69 07-10-2013 Lillenæs 69, 7000 Fredericia

68245 Anmeldelse om fuldtført byggearbejde EGERIS ApS 07-10-2013 Granbakken 10, 7000 Fredericia

68246 Kloakplan som udført EGERIS ApS 07-10-2013 Granbakken 10, 7000 Fredericia

68464 SV: Ydre Ringvej - Tunnel under jernbanen 07-10-2013 Reperation af tunnel på Ydre Ringvej

68970 SV: Ydre Ringvej - Tunnel under jernbanen 09-10-2013 Reperation af tunnel på Ydre Ringvej

68689 Vedrørende ændringer til Forslag til Kommuneplan for Vejle

Kommune og Trekantområdet 2013 - 2025 og id: 1917261

plansystemdk 08-10-2013 Plan i PlansystemDK: Kommuneplan forslag,

1917261, Vejle Kommuneolan 2013-2015

68692 Vedrørende ændringer til Forslag til Kommuneplan for Vejle

Kommune og Trekantområdet 2013 - 2025 og id: 1917261

plansystemdk 08-10-2013 Plan i PlansystemDK: Kommuneplan forslag,

1917261, Vejle Kommuneolan 2013-2015

68205 Brev til regionerne om brevstemmeafgivning til kommunal- og Økonomi- og Indenrigsministeriet 07-10-2013 Kommunale og regionale valg 2013

regionalvalget 2013 på regionernes sygehuse

68516 Indscannede bilag i A3 format - fra ansøgning af 15. maj 2013 08-10-2013 Europavej 18, 7000 Fredericia

68561 Korrespondance om evt. anden lokalitet for oplag 08-10-2013 Europavej 18, 7000 Fredericia

69448 Svar på henvendelse / mellemkommunal ref. 10-10-2013 Aarhus Kommune - sag ang. mellemkommunal

refusion i forbindelse med handicappet

69449 Svar på henvendelse / mellemkommunal ref. - 13-037440-5 Svar til 10-10-2013 Aarhus Kommune - sag ang. mellemkommunal


Fredericia Kommune 1582060_1_0.pdf

refusion i forbindelse med handicappet

69450 Svar på henvendelse / mellemkommunal ref. - 13-037440-4

Kursusindhold.pdf 1569135_1_1.pdf

10-10-2013 Aarhus Kommune - sag ang. mellemkommunal

refusion i forbindelse med handicappet

69452 SV: Sag ang. mell.kommunal refusion med borger fra Fredericia 10-10-2013 Aarhus Kommune - sag ang. mellemkommunal

refusion i forbindelse med handicappet

69453 SV: Sag ang. mell.kommunal refusion med borger fra Fredericia 10-10-2013 Aarhus Kommune - sag ang. mellemkommunal

refusion i forbindelse med handicappet

69457 SV: Svar på henvendelse / mellemkommunal ref. 10-10-2013 Aarhus Kommune - sag ang. mellemkommunal

refusion i forbindelse med handicappet

68647 Underskrevet lejekontrakt Verner Hoffland 08-10-2013 Erritsø Bygade 85A 1 52, 7000 Fredericia

69157 påbegyndelse og færdigmelding af byggeri - Sjællandsgade 96A

09-10-2013 Sjællandsgade 96A, 7000 Fredericia

Fredericia

68441 Bemærkninger til partshøring vedr. Frederik 3.s Vej 11 -

Niels Carsten Lisbjerg 07-10-2013 Frederik 3.s Vej 11, 7000 Fredericia

4730_001.pdf

69546 Tid til eftersyn Karvil Biler A/S 11-10-2013 Serviceeftersyn af FordFiesta EG24316 Plejen

69581 VS: Kirkeomgivelse 11-10-2013 Kommuneplan 2013 Høring

53649 facade 1961 PlanOgByg 09-10-2013 Danmarksgade 3, 7000 Fredericia

68770 Færdigmelding Helle Hummelgaard Aarre 08-10-2013 Thygesmindevej 51, 7000 Fredericia

69072 Sagsnr. 3113409 - Danmarksgade 8- vedr.overenskomst-parkering 09-10-2013 Danmarksgade 8, 7000 Fredericia

69074 SV: Sagsnr. 3113409 - Danmarksgade 8.-overenskomst - parkering 09-10-2013 Danmarksgade 8, 7000 Fredericia

69552 Lejekontrakt til underskrift. Domea 11-10-2013 Lundingsvej 17B, st. -20

68214 Fornyet henvendelse vedr. klage John Mylius Jor 07-10-2013 Rønnebækgårdsvej 9, 7000 Fredericia

68238 1. udkast til lokalplan fra LIFA Johnny Christensen, LIFA A/S 07-10-2013 Ansøgning om igangsættelse af lokalplan -

Boligområde og offentlige formål i Ullerup

69214 Skelforandringer i DWG-format i UTM 32. Johnny Christensen, LIFA A/S 10-10-2013 Ansøgning om igangsættelse af lokalplan -

Boligområde og offentlige formål i Ullerup

69682 Anmeldelse om sløjfning af tank. Anne Sophie Basse 11-10-2013 Sdr. Vilstrupvej 4, 7000 Fredericia

68222 Mail ang. program, Kulturnatten 07-10-2013 Kulturnat 2013 - Indien tema post

68223 SV: Kulturnat-møde på onsdag kl. 9 07-10-2013 Kulturnat 2013 - Indien tema post

68226 SV: Kulturnat - Østen 07-10-2013 Kulturnat 2013 - Indien tema post

68229 Kulturvogn 07-10-2013 Kulturnat 2013 - Indien tema post

69360 Vedrørende ændringer til Lokalplan med nr: 0034-41 med navn: Ved

Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde og id: 2331434

plansystemdk 10-10-2013 Plan i PlansystemDK: Lokalplan forslag, 0034-41,

Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt

byområde Kolding Kommune

68379 Bemærkninger til partshøring Peter Birch Sørensen 07-10-2013 Irisvej 20, 7000 Fredericia

68578 Boligkontoret bemærkninger ved partshøring. Boligkontoret Fredericia 08-10-2013 Irisvej 20, 7000 Fredericia

68657 Bemærkninger ved partshøring Peter Birch Sørensen 08-10-2013 Irisvej 20, 7000 Fredericia

69612 Bemærkninger ved partshøring. Tove Birgitte Larsen 11-10-2013 Irisvej 20, 7000 Fredericia

68228 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde. HUSCOMPAGNIET MIDT- OG 07-10-2013 Stenten 18, 7000 Fredericia

NORDJYLLANDA/S

69240 Mail - servitutattest og afsætningsrids LANDINSPEKTØRFIRMAET

10-10-2013 Stenten 18, 7000 Fredericia

BONEFELD & BYSTRUP A/S

68416 Fornyet henvendelse om huller og om tidshorisont for udbedring. SPAR NORD BANK A/S Ryes Plads 07-10-2013 Henvendelse vedr huller i vejen ud for Ryes Plads i

Prinsessegade


68215 Sikker mail: Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Allan Hagner 07-10-2013 Plantagevej 10, 7000 Fredericia

68317 Bemærkninger ved naboorientering Grundejerforeningen Nøddehaven 07-10-2013 Nøddeplantagen 29, 7000 Fredericia

Andelsboligfor. ved formand Johnny

Jørg

69573 Forsikring af udlånte høretekniske hjælpemidler 11-10-2013 Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud)

68649 Underskrevet lejekontrakt. Annalise Marie Nielsen 08-10-2013 Herfordparken 1 3 11, 7000 Fredericia

69320 Hændelsesforløb - Fredericia Spildevand.pdf 10-10-2013 Ullerup Bæk

68933 Underskrevet lejekontrakt. Poul Korsgaard Thomsen 09-10-2013 Asgårdsvænget 3, 7000 Fredericia

69681 Salgsvogn bliver ikke opsat alligevel 11-10-2013 Råden over vejareal - TDC salgsvogn,

Danmarksgade 17B, 07.11.2013 - 14.11.2013

68818 Supplerende materiale - Dronningensgade 34b, Fredericia 09-10-2013 Dronningensgade 34B, 7000 Fredericia

68388 Begrænset analyse Dronningensgade 07-10-2013 Dronningensgade 78B 3, 7000 Fredericia

68624 Supplerende materiale vedr. udestue til Fuglsangparken 35

ARKIMENTOR ApS 08-10-2013 Fuglsangparken 35, 7000 Fredericia

Ansøgning om byggetilladelse

69683 Spørgsmål vedr. supplerende oplysninger ARKIMENTOR ApS 11-10-2013 Fuglsangparken 35, 7000 Fredericia

69232 Underskrevet lejekontrakt. Lenna Føge 10-10-2013 Tingvejen 31 ST 22, 7000 Fredericia

68230 Anmeldelse om fuldført byggearbejde BN Skilte A/S 07-10-2013 Adelvej 63, 7000 Fredericia

68232 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde BN Skilte A/S 07-10-2013 Adelvej 63, 7000 Fredericia

68280 Dokumentation for rengøring af olieudskiller.pdf 07-10-2013 Vesterballevej 7, 7000 Fredericia

68283 Dokumentation for tømning af OBU.pdf 07-10-2013 Vesterballevej 7, 7000 Fredericia

69563 Bemærkninger fra Giit Frank om bebyggelsesprocentberegning Gitte Frank Andresen 11-10-2013 Lokalplan 272 - spørgsmål vedrørende udlæg på

veje og overkørsler

69048 RE: Nøddeplantagen 31. Enfamiliehus med carport Hans Christian Thing 09-10-2013 Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia

69755 Reviderede planer 11-10-2013 Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia

69737 Høringssvar 11-10-2013 Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte

overkørsel til Trelde Næsvej

68392 Martine Christoffersnes Vej 15 - tilbagekaldelse af ansøgt projekt 07-10-2013 Martine Christoffersens Vej 15, 7000 Fredericia

68665 Supplerende tegningsmateriale Ejendomscentret 08-10-2013 Nymarksvej 215, 7000 Fredericia

69521 VS: Ombygning af Nymarkskollegiet, redegørelse for

Lisbeth Madsen 11-10-2013 Nymarksvej 215, 7000 Fredericia

opbevaringsmuligheder.

69038 Dagmargården Læreplan 2013-14 med kommentarer og vurdering Karen Kvist 09-10-2013 Godkendelse af pædagogisk læreplan i

Dagmargården 2013-2014

68772 Anmodning om Aktindsigt i byggemodning ved Søndermarksvej,

Hannerupvænget, Prangervej, Skovvej og Parcelvej

08-10-2013 Aktindsigt i byggemodning ved Søndermarksvej,

Hannerupvænget, Prangervej, Skovvej og Parcelvej

69598 Videoovervågning - opsætning af mast Susanne Lykke Holm 11-10-2013 Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia

68209 Erindring om henvendelse af 04.09.2013 om defekt cykelsti Søren Kjærås 07-10-2013 Vejnavn ? - udbedring af cykelstien efter den Gl.

Lillebæltsbro

69532 Re: BBR MEDDELELSE AJOURFØRES 11-10-2013 Herredsvej 5, 7000 Fredericia

69537 Bekræftelse på sløjfning af olietank Niels-Jørn Worre 11-10-2013 Herredsvej 5, 7000 Fredericia

68869 svar fra formand Mogens Rasmussen om klagen 09-10-2013 Axeltorv - klage over støj fra tyroler / oktoberfest

68520 Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde. Veli Uyar 08-10-2013 Smalagervej 10, 7000 Fredericia

69720 vedlagt fil - 4757_001.pdf 11-10-2013 Smalagervej 10, 7000 Fredericia

69747 Klagen over hegn behandles 11-10-2013 Smalagervej 10, 7000 Fredericia


68511 SV: Klage over støj fra jensens bøfhus, Fredericia 08-10-2013 Klage over støj fra ventilationsanlæg, Vendersgade

18

69512 Supplerende materiale - Fynsgade 67A, Fredericia Lars Aabling 11-10-2013 Fynsgade 67A, 7000 Fredericia

68382 Quorning Boats Tom Andersen 07-10-2013 Skærbækvej 101, 7000 Fredericia

68425 SV: Quorning Boats Tom Andersen 07-10-2013 Skærbækvej 101, 7000 Fredericia

68479 Kopi af samarbejdsaftaler Skanse Tryk Aps Søren Meng 07-10-2013 Nymarksvej 24, 7000 Fredericia

69510 Flyttekasser leveret til KC den 10 okt 10-10-2013 Julegaver 2013

69588 SV: Tilladelse til midlertidig arrangement 11-10-2013 MIdlertidig arrangement, Messe C, Vestre Ringvej

101

69643 Ældreklubben Røde Banke - spørgsmål 11-10-2013 Ældreklubben på Røde Banke

69644 Vedtægter - ældreklubben Røde Banke 11-10-2013 Ældreklubben på Røde Banke

69672 VS: Genbrugshjælpemidler Børn, APV, Mobilitet og SI 11-10-2013 Kontrakter - Genbrugshjælpemidler (KomUdbud)

68522 Affald fjernet 08-10-2013 Vandværksvej - smidt affald

68874 Solfanger til kajakgarage.docx 09-10-2013 Brandsøvej 33C, 7000 Fredericia

68876 Kajakgarage.pdf 09-10-2013 Brandsøvej 33C, 7000 Fredericia

69399 Besked fra GJ og svar retur 10-10-2013 Skade 52, 09.08.2013, Vej&Park, 675167, Treldevej

69401 Afvent billede fra Vej og Park 10-10-2013 Skade 52, 09.08.2013, Vej&Park, 675167, Treldevej

69183 Spørgsmål fra GJ 10-10-2013 Skade 52, 26.08.2013, Vej&Park, 675173, Gl.

Ribevej ved nr. 70

69192 Svar til GJ 10-10-2013 Skade 52, 26.08.2013, Vej&Park, 675173, Gl.

Ribevej ved nr. 70

63581 Svar vedr. naboorientering 08-10-2013 Finsensvej 36, 7000 Fredericia

68452 RYKKER - Anmodning om udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen 07-10-2013 Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia

68859 Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab Miljøstyrelsen 09-10-2013 Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia

69504 Kvittering for modtagelse af grønt regnskab Miljøstyrelsen 10-10-2013 Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia

68934 Underskrevet lejekontrakt Søren Albert Nielsen 09-10-2013 Herfordparken 1 5 19, 7000 Fredericia

69253 Bemærkninger til byggesager fra Museet Charlotte Lindblom v/Vejle Museum 10-10-2013 Fagerlien 15, 7000 Fredericia

69336 Supplerende materiale j.f. skrivelse af 18.09.2013 10-10-2013 Fagerlien 15, 7000 Fredericia

68861 Mail - tegninger samt materialeliste Marie Kirstine Jochimsen 09-10-2013 Rønnebækgårdsvej 29, 7000 Fredericia

69172 SV: supplerende oplysninger til § 19 tilladelse 10-10-2013 Oldenborggade 33, 7000 Fredericia

68476 vedlagt fil - 2770_001.pdf 07-10-2013 Hegnssynsag: Vejrmosegårds alle 13 og

Plantagevej 18

69030 SV: Skærbæk Havnegade 27 Poul Alex Sørensen 09-10-2013 Skærbæk Havnegade 27, 7000 Fredericia

68251 RE: Mulighed minigolf i Madsbyparken 07-10-2013 I. C. Højrups Vej 10, 7000 Fredericia

68390 Vedtægter samt 250 års jubilæumsskrift for Stiftelsen Fredericia

07-10-2013 Stiftelsen Fredericia Hospital

Hospital

69796 Tilmelding til informationsmøde den 6. november - Sikker post til og

11-10-2013 Oprettelse af foreninger på virk.dk

fra kommunen - Radio Mælkebøtten

69797 Tilmelding til informationsmøde den 21. oktober. 11-10-2013 Oprettelse af foreninger på virk.dk

69799 Infomøder - tilmelding fra Ældreklubben Erritsø 11-10-2013 Oprettelse af foreninger på virk.dk

68383 ansøgning fra Fredericia Kommunes Idrætsklub 07-10-2013 Tilskud til kommunale sportsklubber 2013

68342 Oplysninger om projekt 07-10-2013 Lumbyesvej 250, EJ I E&M EJ I E&M

68941 Suppl. oplysninger 09-10-2013 Lumbyesvej 250, EJ I E&M EJ I E&M


64365 Ansøgningsmateriale PlanOgByg 09-10-2013 Nørre Voldgade 50, 7000 Fredericia

69252 Bemærkninger til byggesager fra Museet Charlotte Lindblom v/Vejle Museum 10-10-2013 Martine Christoffersens Vej 4, 7000 Fredericia

68557 Tilrettet pladsfordelingsplan. arrangement 09.10.2013, F. Engel MesseC 08-10-2013 Midlertidigt arrangement, MesseC, 09.10.2013

68586 lejer flyttet 08-10-2013 Glentevej 4, 7000 Fredericia

68736 SV: Skullebjerg Allé 47. Tilbygning til beboelse m.m. - Redegørelse Michelle Salanson 08-10-2013 Skullebjerg Allé 47, 7000 Fredericia

for terrænregulering

69700 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde. Jan Pedersen 11-10-2013 Skovvej 34, 7000 Fredericia

69758 Rettelse til ny BBR-rettelse 11-10-2013 Gothersgade 57 1, 7000 Fredericia

69591 Ansøgning om opstilling af container 11-10-2013 Ansøgning om opstilling af container ved

Prinsessegade 64

69592 container 11-10-2013 Ansøgning om opstilling af container ved

Prinsessegade 64

68864 Mail - tegninger af altan Allan Blytækker Jørgensen 09-10-2013 Havepladsvej 164, 7000 Fredericia

68583 Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde. Carl Bernt Kristiansen 08-10-2013 Erritsø Bygade 41B, 7000 Fredericia

68517 RE: Nedsivning af vejvand 08-10-2013 NBK §3, Korskilde Sø - oprensning og udvidelse

samt etablering af sand-/slamfang og olieudskiller

68518 Nedsivning af vejvand 08-10-2013 NBK §3, Korskilde Sø - oprensning og udvidelse

samt etablering af sand-/slamfang og olieudskiller

68519 Ansøgning om udvidelse af Korskilde Sø mv. 08-10-2013 NBK §3, Korskilde Sø - oprensning og udvidelse

samt etablering af sand-/slamfang og olieudskiller

69569 Dørparti Taulov Skole Martin Leonhard 11-10-2013 Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia

68414 SV: Fysiske rammer til spejdernes landslejer i 2017 07-10-2013 Henvendelse fra Spejderne i Danmark om

værtsskab og partnerskab til Spejdernes Lejr 2017

68576 SV: Fysiske rammer til spejdernes landslejer i 2017 08-10-2013 Henvendelse fra Spejderne i Danmark om

værtsskab og partnerskab til Spejdernes Lejr 2017

40914 Forretningsorden PlanOgByg 09-10-2013 Fondsmidler

68408 Konsulentbistand til de kommunale og private dagtilbud fra

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen 07-10-2013 Ny lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb -

Overgrebspakken

68535 Data fra aflæsning af vandmålere/vasketæller. Car point, Autogaarden 08-10-2013 Egeskovvej 104, 7000 Fredericia

69178 kontaktoplysninger ved fakturering - Mosevråvej 115, 7000 Fredericia

(Vejle Kommune)

10-10-2013 Høring af Fredericia Kommune vedr.

miljøgodkendelse af Mosevråvej 115, Vejle

Kommune, efter § 12 i husdyrbruglovens

68220 Anmeldelse om fuldført byggearbejde EGERIS ApS 07-10-2013 Højskolevej 5, 7000 Fredericia

68224 Erklæring vedr. teknisk dokumentation EGERIS ApS 07-10-2013 Højskolevej 5, 7000 Fredericia

68399 Invitation til regionalt dialogmøde 07-10-2013 Dialogmøde "Charter for samspil ml. den frivillige

verden og det offentlige"

68925 Mail - opstalt af antennemast topsektion med nye antenner indtegnet KPR CONSULT A/S 09-10-2013 Bøgeskovvej 37B, 7000 Fredericia

i kote 40,7

69173 RE: Aktindsigt i støjsag på Fredericia Havn 10-10-2013 Støjkortlægning af Fredericia Havn - Aktindsigt

69174 RE: Aktindsigt i støjsag på Fredericia Havn 10-10-2013 Støjkortlægning af Fredericia Havn - Aktindsigt

69163 Tilsyn den 9. oktober 2013 dagsorden 09-10-2013 Overgangsplan for Fredericia Kommunes Deponi

68880 Mail - revideret tegning, facadetegning og materialebeskrivelse for Jesper Bæk Eriksen 09-10-2013 Møllebo Allé 49, 7000 Fredericia

udhus 2

68258 Rev. tegninger til straksansøgning Martine Christoffersensvej 42 07-10-2013 Martine Christoffersens Vej 42, 7000 Fredericia


69677 Oplysning fra museet Charlotte Lindblom v/Vejle Museum 11-10-2013 Martine Christoffersens Vej 42, 7000 Fredericia

68328 SV: Hyrdevej (vandmåler) Jakob Pedersen 07-10-2013 Hyrdevej 2, 7000 Fredericia

68887 Henvendelse fra Nana om nye sagsakter 09-10-2013 Aktindsigt i korrespondance mellem Fredericia

Teater og Økonomiudvalget inden for de seneste 6

måneder - 2013

68324 SV: Årsregnskab Erritsøhallen 07-10-2013 Udviklingsprojekt med de selvejende haller og de

kommunale haller

68325 Årsrapport 2012, Erritsø-Hallen.pdf 07-10-2013 Udviklingsprojekt med de selvejende haller og de

kommunale haller

68708 Re: Kontakt til naturvejleder fra Middelfart 08-10-2013 Naturformidling om "Lillebælt og kysten" postkort

68710 Brandmand.docx 08-10-2013 Naturformidling om "Lillebælt og kysten" postkort

68718 Fotos fra Ulrik 08-10-2013 Naturformidling om "Lillebælt og kysten" postkort

68329 Skema 25807 - version 3.pdf 07-10-2013 Vejlevej 130, 7000 Fredericia

68331 2011-08-04 Følgebrev og ikke teknisk Resume Sønderbygård.docx 07-10-2013 Vejlevej 130, 7000 Fredericia

68332 2011-08-04 markarealer.jpg 07-10-2013 Vejlevej 130, 7000 Fredericia

68466 Udsættelse af arbejde 07-10-2013 Lift på hjørnet af Jyllandsgade og Dalegade

69613 Re: SV: Vedr. ny betalingsvedtægt pr. 1. jan 2014 11-10-2013 Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse

af takster for 2014

69614 SV: Vedr. ny betalingsvedtægt pr. 1. jan 2014 11-10-2013 Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse

af takster for 2014

68276 Sløjfning af boring Birte Viuff 07-10-2013 Ydre Ringvej 107, 7000 Fredericia

68468 Re: Gammel mose. Taulov 07-10-2013 Stimarkering Gammel mose

68525 Fw: sti 08-10-2013 Stimarkering Gammel mose

68526 Fw: sti 08-10-2013 Stimarkering Gammel mose

68528 Fw: Taulov Beboerforening – Fondsmidler fra Nordea Fonden. 08-10-2013 Stimarkering Gammel mose

69079 Re: Taulov Beboerforening – Fondsmidler fra Nordea Fonden. 09-10-2013 Stimarkering Gammel mose

68418 SV: Krystalnat 07-10-2013 Fakkeloptog den 9. november 2013

68207 Valg til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Økonomi- og Indenrigsministeriet 07-10-2013 Valg til Europa Parlamentet 25.05.2014

68211 Registreringsmeddelelse U2013-59989. Referencenr. 607-00438 Geodatastyrelsen 07-10-2013 Notering om jordforurening indsat V1 på matr.nr.

189b Fredericia Kobbeljorder

68212 Registreringsmeddelelse U2013-59992. Referencenr. 607-81055 Geodatastyrelsen 07-10-2013 Slettet notering om, at jordforureningen er uden

betydning for anvendelsen til boligformål, matr.nr.

215ci Fredericia Stadsjorder

68213 Registreringsmeddelelse U2013-59978. Referencenr. 607-00018 Geodatastyrelsen 07-10-2013 Slettet notering om jordforurening matr.nr. 10o

Pjedsted By, Pjedsted

68218 Anmoder om lokalplan Hagenør Karin Abildgaard 07-10-2013 Henvendelse om eksemplar af lokalplan xx for det

fredede område ved Hagenørvej 69 og

Hagenørgård

68231 Lygtepæl på Hostrupsvej Pia Margrethe Lind 07-10-2013 Gadelys Hostrupsvej 20 og 22

68237 Anmeldelse om nedrivning af 2 gyllebeholdere Peter Bjerre Basse 07-10-2013 Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Pjedstedvej 70

68250 Aftale til underskrift Beredskabsafdelingen Vejle 07-10-2013 Aftale mellem Fredericia og Vejle kommuner om

ændring af indsatsområderne på

motorvejsstrækningen E45 Vejle S -

Motorvejssammenfletning E20/E20


68253 Godkendelse af arealoverførselssag LIFA A/S 07-10-2013 Arealoverførsel mellem matr.nr. 8h m.fl., 45 m.fl.

og 71 Trelde, Fredericia Jorder

68257 Præsentation af Havneprojektet 07-10-2013 Fredericia Havn / ADP

68281 RE: Serviceaftale teleVagt kaldeanlæg på Kobbelgården Verner Mathiesen 07-10-2013 Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia

68376 RE: Serviceaftale teleVagt kaldeanlæg på Kobbelgården Verner Mathiesen 07-10-2013 Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia

68377 SV: Serviceaftale teleVagt kaldeanlæg på Kobbelgården Morten Weimar-Sørensen 07-10-2013 Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia

68378 dæktelefoner og televagt Morten Weimar-Sørensen 07-10-2013 Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia

68284 Anmeldelse af skur på Asser Jensens Vej 22 -

Thomas Peter Fossar Schmidt 07-10-2013 Asser Jensens Vej 22, 7000 Fredericia

13277070191C37067.pdf

68302 1. mail klage over byggeri på Bøgeskov Strand 7 07-10-2013 Bøgeskov Strand 7, 7000 Fredericia - Aktindsigt

68303 2. mail - klage over byggeri på Bøgeskov Strand 7 07-10-2013 Bøgeskov Strand 7, 7000 Fredericia - Aktindsigt

68306 Henvendelse 07-10-2013 Bøgeskov Strand 7, 7000 Fredericia - Aktindsigt

68309 Svar vedr. klage 07-10-2013 Bøgeskov Strand 7, 7000 Fredericia - Aktindsigt

68301 Orientering om bronze Løvehovedet ved kildevældet er stjålet Jytte Borch Jensen 07-10-2013 Skade, Hannerup Skov, ml. 05.10.2013 og

07.10.2013, skadenr.

68348 VS: Ansøgning om byggetilladelse til fornyelse af tankgårdsmure A/S Dansk Shell 07-10-2013 Kongensgade 113, 7000 Fredericia

m.m. ved Shell havneterminal Fredericia, fornyelse af tankgårdsmure

og flytning fuelolie tank

68373 SV: Tilbud Asgårdsvænget. Jørgen Porse 07-10-2013 Asgårdsvænget 12, 7000 Fredericia

68357 Høring af Forløbsprogram for rehabilitering for personer med

erhvervet hjerneskade

Region Syddanmark 07-10-2013 Høring af Forløbsprogram for rehabilitering for

personer med erhvervet hjerneskade

68368 Afgrænsningsrapport COWI A/S 07-10-2013 Miljøvurdering af Ressourceplan for

Affaldshåndtering 2013-2018, afgrænsningshøring

68419 Ansøgning om byggetilladelse / Anmeldelse tilrenovering og

Gert Agner Rasmussen 07-10-2013 Nyager 19, 7000 Fredericia

udbygning af garage på Nyager 19

68389 Kontrol af gødningsbeholder MULEBY-KONTROL ApS 07-10-2013 Skovbøllingvej 5, 7000 Fredericia

68391 Kontrol af gødningsbeholder MULEBY-KONTROL ApS 07-10-2013 Fiskebækvej 5, 7000 Fredericia

68206 SV: Vedr. Tuevej 52, 7000 Fredericia 07-10-2013 Tuevej 52, 7000 Fredericia

69562 Underskrevet lejekontrakt samt spørgsmål vedr. lejekontrakten. Liselotte Kristiansen 11-10-2013 Hyrdevej 4C, 7000 Fredericia

68454 BBR rettelser Curt Clausen 07-10-2013 Jasminvej 7, 7000 Fredericia

68512 Fejlsendt Årøvænget 11 i f.m. Aktindsigt i sager på Ærøvænget 11 08-10-2013 Ærøvænget 11, 7000 Fredericia

68494 Rapport med resultater fra monitering af grundvand på Fredericia C´s

07-10-2013 Monitering af grundvand på Fredericia C´s arealer

arealer

69044 § 18 ansøgning - Stedet - Kristecenter for mænd 09-10-2013 Stedet - center for mænd i kriae - Samarbejdsaftale

68523 Anmeldelse af brilleskade Gitte Clement Meyer 08-10-2013 Skade 56, Børnehaven Ta Fat, 01.01.2013

68530 Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Danmarksgade 1A 7000 Fredericia 08-10-2013 Alarmens kontaktpersoner, Gammel Hovedvagt,

Danmarksgade 1A

68531 Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner 08-10-2013 Alarmens kontaktpersoner, Pumpestation nr. 832,

Vejlbyvej 12

68533 Anmodning om aktindsigt Mads Westermann 08-10-2013 Aktindsigt i antal børn som modtager

hjemmeundervisning m.m. jvnf. Friskolelovens §34

68553 Anmeldelse om nedrivning af vandværksbygning, Vestre Ringvej 58 - TRE-FOR VAND A/S 08-10-2013 Vestre Ringvej 58, 7000 Fredericia

13280070191C48597.pdf

68537 Kontaktoplysninger for korrekt registrering af ejendom Jens Kurt Sørensen 08-10-2013 Prinsensgade 62, 7000 Fredericia


68538 Henvendelse om lejligheder Henning Nedergaard 08-10-2013 Henvendelse om lejemål for ældre

68547 Spørgsmål om Borger.dk Kenneth Wessel Nielsen 08-10-2013 Digital Post - spørgsmål om digital postkasse og E-

boks

68550 Overtagelse af ladestandere E.ON Danmark A/S 08-10-2013 Vestre Ringvej 101 - E.ON Danmarks overtagelse af

ladestandere til elbiler efter Better Place

69595 SV: Laderstander fra Better Place på Vestre Ringvej 101 11-10-2013 Vestre Ringvej 101 - E.ON Danmarks overtagelse af

ladestandere til elbiler efter Better Place

68566 607-00400 Dalgasvej 11 - Fejlregistrering Region Syddanmark 08-10-2013 Dalgasvej 11, 7000 Fredericia

68623 Arealoverførsel til godkendelse. Lifa a/s 08-10-2013 Arealoverførsel vedr. Brovadvej 19 og 21, matr.nr.

3dn og 3dq Erritsø By, Erritsø

68574 Anmeldelse om opstilling af åben carport, Anholtvej 12 -

Jette Wigand Knudsen 08-10-2013 Anholtvej 12, 7000 Fredericia

13280070191C50673.pdf

68603 Ansøgning om lovliggørelse af altaner på Købmagergade 12 Aog B - Carl Johan Sørensen 08-10-2013 Købmagergade 12A, 7000 Fredericia

13280070191C50677.pdf

68599 Parkeringsforbud 08-10-2013 Ændring af standsningsforbud i Kirkestræde

68612 Anmodning om inspektionsaftale. Dansk Brand- og sikringsteknisk 08-10-2013 Randalsvej 51, 7000 Fredericia

Institut

69049 Svar på sag om brandalarm Randalgård Dorthe Jønsson Granat Jakobsen 09-10-2013 Randalsvej 51, 7000 Fredericia

68617 Ansøgning om byggetilladelse til ændring af status fra erhverv til VORES FARVER ApS 08-10-2013 Norgesgade 2, 7000 Fredericia

boligformål, Norgesgade 2 - 13280070191C50692.pdf

68645 Opgørelse af forbrugsregnskab, varmeopgørelse Radio Mælkebøtten 08-10-2013 Radio Mælkebøtten - regnskab 2012/2013

68683 VS: Ansøgning om byggetilladelse til fornyelse af tankgårdsmure

08-10-2013 Kongensgade 113, 7000 Fredericia

m.m. ved Shell havneterminal Fredericia, fornyelse af tankgårdsmure

og flytning fuelolie tank

69125 Høringssvar - revideret, fra Miljøstyrelsen 09-10-2013 Kongensgade 113, 7000 Fredericia

68673 Rammeaftaler til underskrift Integrationsnet 08-10-2013 Integrationsnet - Rammeaftale på varetagelse af

beskæftigelsesindsats

68695 Indkaldelse af idéer og forslag Billund Kommune 08-10-2013 Forhøring til tillæg til Kommuneplan 2009-2021

vedr. udlægning af område til butiksformål i

Grindsted, Billund Kommune

68778 Dræning ved Sanistål, mail fra Højen Maskinstation 08-10-2013 Dræn til Kohavegrøften - Tårup Bæk

68786 SV: Gasværksgrunden 08-10-2013 Købmagergade 67, 7000 Fredericia

69241 SV: Referat fra Afdelingsmøde på Nørre Alle 10-10-2013 Nørre Allé 5, 7000 Fredericia

68788 SV: Pavillon - Nymarksvej 215 08-10-2013 Nymarksvej 215, 7000 Fredericia

68789 SV: Pavillon - Nymarksvej 215 08-10-2013 Nymarksvej 215, 7000 Fredericia

68790 SV: Pavillon - Nymarksvej 215 08-10-2013 Nymarksvej 215, 7000 Fredericia

68791 Pavillon - Nymarksvej 215 08-10-2013 Nymarksvej 215, 7000 Fredericia

68823 Opførelse af bådhus ved klubhus, Dykkerklubben Aktiv 09-10-2013 Lyngsoddevej 77, 7000 Fredericia

68834 Nybyggeri færdigbygget i 2012 Danmarks Statistik 09-10-2013 Undersøgelse over nybyggeri færdigbygget i 2012

68840 Ansøgning (vedlagt svarkuvert) JEM & FIX A/S 09-10-2013 Oplag og salg af fyrværkeri, jem&fix Fredericia,

Vejlevej 143

69255 Licensaftale om brug af Rambøll Sprog RAMBØLL MANAGEMENT

10-10-2013 Licensaftale om brug af Rambøll Sprog

CONSULTING A/S

68857 Udskiftning af vejtræer Ole Klottrup 09-10-2013 hjørnet Prinsensgade og Kongensgade - vejtræer er


gået ud

68862 Bekræftelse på udbedring af kloak KLODAN ApS 09-10-2013 Stensgårdsvej 71, 7000 Fredericia

68875 Til byrådet og det kommende byråd om trusler og vold Jimmy Rasmussen 09-10-2013 Kommentar til beredskab for byrådspolitikere som

chikaneres/modtager trusler

68885 Indkaldelse til periodisk syn senest 03.12.2013 Trafikstyrelsen 09-10-2013 Periodisk syn, reg.nr. AC38100, Brand & Redning

68903 Fwd: VS: Taulov 09-10-2013 Sti fra Finsensvej til Elbohallen

69179 Gasværksgrunden - §8 10-10-2013 Købmagergade 67, 7000 Fredericia

69309 Dokumenter fra sag 06/7561 - Tilladelse til ændret arealanvendelse

10-10-2013 Købmagergade 67, 7000 Fredericia

af matr. 694, Fredericia Bygrunde 2006

69781 §8-høringssvar for Gasværksgrunden, Købmagergade 67, 7000

11-10-2013 Købmagergade 67, 7000 Fredericia

Fredericia, matr nr. 694, Fredericia Bygrunde.

68945 Ansøgning om lovliggørelse af byggeri på Follerupvej 46, 7000 Nybolig Fredericia og Børkop v/ 09-10-2013 Follerupvej 46, 7000 Fredericia

Fredericia

Carsten Michael Andersen

68928 Nye arealer til Torpvej 18 - Johannes Møller Jensen 09-10-2013 Torpvej 18, 7000 Fredericia

68935 Brev til borgmesteren - henvendelse om kommunens aktive indsatser KTO Komm Tjenestem &

09-10-2013 KTO - Aktiv indsats mod social dumping

mod social dumping

Overenskomans

69230 Brev til borgmesteren vedr. aktiv indsats mod social dumping. KTO Komm Tjenestem &

Overenskomans

10-10-2013 KTO - Aktiv indsats mod social dumping

68939 Undersøgelse af kommunal information til borgere med

alkoholproblemer

Alkohol & Samfund 09-10-2013 Forbedring af Fredericia Kommunes hjemmeside -

kommunal information til borgere med

alkoholproblemer

68946 Ordrebekræftelse 216091 NORTEC SYSTEM A/S 09-10-2013 Asgårdsvænget 2, 7000 Fredericia

68958 Klage 09-10-2013 Lumbyesvej 18 - klage over beplantning

69036 VS: Skader på p-automater 09-10-2013 Beskadigelse af parkeringsautomater ved MadsBy

Legepark - hærværk

69075 Ansøgning/ Dispensationsansøgning til etabl. af tagetage med kvist Jørn Limann 09-10-2013 Ekkodalen 57, 7000 Fredericia

på Ekkodalen 57

69062 Ændring af BBR Boli. nu 09-10-2013 Birkevej 20, 7000 Fredericia

69068 Ændring af BBR Boli.Nu 09-10-2013 Indre Ringvej 9 3 TH, 7000 Fredericia

68627 Udstykning til godkendelse LIFA A/S 09-10-2013 Udstykning matr.nr. 162d Fredericia Stadsjorder,

Jasminvej 6

69583 VS: Container opstillet ved Fynsgade 63 11-10-2013 Container Fynsgade 66 og 63

69161 RE: Endelig tilbagemelding på DDObasis 2013 09-10-2013 Aftale om køb af brugsret og levering af

DDObasis2013

69219 Forespørgsel vedr. kloakplaner Demant advokater v/ Marianne 10-10-2013 Nørre Voldgade 44, 7000 Fredericia

Demant

69227 Anmeldelse vedr. opstilling af drivhus, Gl. Tårupvej 48 -

Johs Lund Christensen 10-10-2013 Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia

13282070191C68469.pdf

69229 Registreringsmeddelelse U2013-60385. Referencenr. 607-00220 Geodatastyrelsen 10-10-2013 Notering om jordforurening på matr.nr. 174d Erritsø

By, Erritsø

69233 Urigtige og uklare oplysninger vedr sammenlægning af afd 513 og

afd 506 ved Boligkontoret Fredericia

Kim Nielsen 10-10-2013 Indsigelse mod lejefastsættelse, sammenlægning af

afdeling 513 og 506, Skolevej - Boligkontoret

Fredericia

69235 Godkendelse af servitut om el ledning Lifa 10-10-2013 Deklaration om el ledning, matr.nr. 22ck Erritsø by,


Erritsø - Erritsø Møllebanke 35

69246 Anmeldelse vedr. opførelse af ny dobbelt carport på Møllebo Allè 9 Bjarne Beck 10-10-2013 Møllebo Allé 9, 7000 Fredericia

69277 Ny formand for foreningen samt spørgsmål vedr. ny lokalplan for

området.

Erling Poulsen 10-10-2013 Grundejerforeningen af 1956, Oktobervej - Ny

formand

69290 Mail 08.10.2013 og kvittering : Frivilligcenter Fredericia - Jørn

Jespersgaard

10-10-2013 Henvendelse om handicapparkering udenfor

Frivilligcentret - Vendersgade

69291 Henvendelse til borgmesteren og kommunaldirektøren Asger Ringgaard Møller 10-10-2013 Henvendelse om inhabilitet vedr.

byrådets/økonomiudvalgets behandling/afgørelse

vedr. lån til Fredericia Teater

69311 SV: Lillebælts Allé 19, 7000 Fredericia 10-10-2013 Lillebælts Allé 19, 7000 Fredericia

69347 Vedr. Krisecenter og Social Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov 10-10-2013 Vendersgade 49, 7000 Fredericia

69346 VS: Nye fjernvarmekunder 10-10-2013 BBR rettelser til varmeinstallation

69372 mail fra Beskæft.region Syddan.vedr. Ny viden om "forgæves

rekrutteringer"

10-10-2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark henvendelse

vedr. ny viden om "forgæves rekrutteringer"

69374 Brev til LBR og udvalg, sept. 2013 10-10-2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark henvendelse

vedr. ny viden om "forgæves rekrutteringer"

69381 Brev fra Beskæftigelsesministeren om rapporten fra "Ekspertudvalget

vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og

kvalifikationsbehov"

Beskæftigelsesministeriet 10-10-2013 Rapport: Ekspertudvalget vedrørende

infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og

kvalifikationsbehov

69383 Anmodning om aktindsigt i byggemodning - Hvidtjørnevej m.fl. Rafn & Søn 10-10-2013 Aktindsigt i byggemodning af Rødtjørnevej,

Kristtjørnevej og Hvidtjørnevej

69389 Pilotforløb med den nye selvrettende prøve i matematiske

færdigheder den 7. maj 2014

Undervisningsministeriet - Kvalitetsog

Tilsynsstyrelsen

10-10-2013 Deltagelse i pilotforløb for gennemførelse af

afgangsprøven i matematiske færdigheder digitalt -

prøve d. 07.05.2014

69394 Spørgsmål om plankeværk Michael Deleuran 10-10-2013 Ågade 29, 7000 Fredericia

69431 Hybenroser 10-10-2013 Invasive arter Rynket rose, Højmosevej 11, hegn

69522 SV: Hybenroser 11-10-2013 Invasive arter Rynket rose, Højmosevej 11, hegn

69430 Kopi af brev - reguleringskonto, anvendelse af midler, Ringkøbing-

Skjern Boligforening, afd. 82 Lønhøjvej/Engholmvej - Jnr.: 1943

LANDSBYGGEFONDEN 10-10-2013 Reguleringskonto, Ringkøbing-Skjern Boligforening,

afdeling 82, Lønhøjvej/Engholmvej

69451 Ansøgning om lovliggørelse af skur h. c. ørstedsvej 10 JD BYG ApS 10-10-2013 H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia

69437 Supplerende bevilling LBR 2013 10-10-2013 Supplerende udmelding af bevilling til lokale

Beskæftigelsesråd for 2013

69469 Mail 10.10.2013 Banegårdspladsen 10-10-2013 Henvendelse om affald på Banegårdspladsen

69487 Mail 09.10.2013: Tårupvej 23 10-10-2013 Henvendelse om trafik på Tårupvej 23

69495 VS: Ansøgning om byggetilladelse - straksansøgning - Martine

10-10-2013 Martine Christoffersens Vej 15, 7000 Fredericia

Christoffersens Vej 15, 7000 Fredericia

69519 Skadeanmeldelse 11-10-2013 Skade 49, Kirstinebjergskolen, 11.06.2013, 675875

69520 Faktura 11-10-2013 Skade 49, Kirstinebjergskolen, 11.06.2013, 675875

69530 Topasvænget 9 vedr. bundsuge fyringdolietanken m.m. 11-10-2013 Topasvænget 9, 7000 Fredericia

69534 SV: FSIII høringssvar 11-10-2013 Høringssvar for fælles sprog III

69540 Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Børnehaven Agerkrogen 11-10-2013 Midlertidigt arrangement, Børnehaven Agerkrogen,

Agerleddet 1, overnatning 07.11.2013

69567 Skadeanmeldelse 11-10-2013 Skade, Ældreplejen, 29.08.2013, VT49434, 12,

575880


69565 Ansøgning Davidsens Tømmerhandel A/S 11-10-2013 Oplag og salg af fyrværkeri, Davidsen

Tømmerhandel A/S, Røde Banke 1

69570 Skadeanmeldelsse vedlagt anmeldelseskvittering fra Politiet. Taulov Skole 11-10-2013 Skade, Fjordbakkeskolen afd. Taulov, 18.09.2013,

branchenr., skadenr.

69586 Mal 10.10.2013 Jørn Limann: ang disp ansøgning sendt tidligere 11-10-2013 Henvendelse om byggesagsansøgning vedr.

Ekkodalen 57

69603 Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 11-10-2013 Problemer med parkerede biler ved chikaner og

kryds

69604 Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 11-10-2013 Problemer med parkerede biler ved chikaner og

kryds

69605 Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 11-10-2013 Problemer med parkerede biler ved chikaner og

kryds

69606 Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 11-10-2013 Problemer med parkerede biler ved chikaner og

kryds

69607 Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 11-10-2013 Problemer med parkerede biler ved chikaner og

kryds

69608 Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 11-10-2013 Problemer med parkerede biler ved chikaner og

kryds

69609 Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 11-10-2013 Problemer med parkerede biler ved chikaner og

kryds

69610 Fwd: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: 89 11-10-2013 Problemer med parkerede biler ved chikaner og

kryds

69673 Anmodning om fremsendelse af foldere Jesper Andersen 11-10-2013 Diverse foldere fra Natur & Miljø,

69687 Rådighedstilladelse 11-10-2013 Rådighedsansøgning til Kolding Landevej og

Dronningens Kvarter

69701 VS: Tårupvej 23 11-10-2013 Hastigsdæmpende foranstaltninger på Tårupvej

69740 Etablering af kolonne 2 virksomhed 11-10-2013 Nordensvej 3, 7000 Fredericia

69752 VS: Gade belysning 11-10-2013 Gadelys Enggårdsparken mellem nr. 36 og 38

69784 Skadeanmeldelse 11-10-2013 Skade, Proaktiv, 17.07.2013, 31

69787 Faktura 11-10-2013 Skade, Proaktiv, 17.07.2013, 31

68738 kvittering for modtagelse af høring ifm. § 33 ansøgning - Follerupvej

08-10-2013 Follerupvej 42, 7000 Fredericia

42, 7000 Fredericia

68741 VS: kvittering for modtagelse af høring ifm. § 33 ansøgning -

08-10-2013 Follerupvej 42, 7000 Fredericia

Follerupvej 42, 7000 Fredericia

68743 SV: kvittering for modtagelse af høring ifm. § 33 ansøgning -

08-10-2013 Follerupvej 42, 7000 Fredericia

Follerupvej 42, 7000 Fredericia

68744 SV: kvittering for modtagelse af høring ifm. § 33 ansøgning -

Follerupvej 42, 7000 Fredericia

08-10-2013 Follerupvej 42, 7000 Fredericia

68661 Re: SV: Henvendelse angående indkaldelse til dialogmøde

omhandlende støjgerne fra motorsports aktiviteter i forbindelse med

arrangementer afholdt af Messe C og Køreteknisk Anlæg

08-10-2013 Lokalplan nr. 325 for Køreteknisk anlæg og

Messecenter, Fredericia og kommuneplantillæg nr.

21

69485 Udvidelse af pool - ønske til planændring 10-10-2013 Lillenæs 65, 7000 Fredericia

69488 Udvidelse af pool - ønske til planændring 10-10-2013 Lillenæs 65, 7000 Fredericia

68889 Indkaldelse til periodisk syn senest 03.12.2013 Trafikstyrelsen 09-10-2013 Periodisk syn, reg.nr. KF22279, Brandvæsen


68892 Indkaldelse til periodisk syn senest 03.12.2013 Trafikstyrelsen 09-10-2013 Periodisk syn, reg.nr. KF22277, Brandvæsen

68261 Høringssvar fra Poul Skov Jensen 07-10-2013 Sten i rabatten på Stenhøjvej og Stenhøjvænget

68571 Anmeldelse om fuldført byggearbejde Kristian Bach Jensen 08-10-2013 Toldbodvej 14, 7000 Fredericia

68573 Erklæring vedr. teknisk dokumentation samt kloakplan som udført. Kristian Bach Jensen 08-10-2013 Toldbodvej 14, 7000 Fredericia

68575 Vedr. mulighed for fjernelse af handicap plads 08-10-2013 Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og

9

68610 undskylder fejlen 08-10-2013 Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og

9

68611 Vedr. mulighed for flytning af handicap plads 08-10-2013 Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og

9

69061 Mulighed for klage 09-10-2013 Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og

9

69073 RE: SV: Vedr. mulighed for flytning af handicap plads 09-10-2013 Handicapparkeringsplads ved Kongensstræde 7 og

9

69042 Underskrift som ejer og myndighed i forbindelse med tinglysning af

spildevands ledning

LIFA A/S 09-10-2013 Tinglysning af deklaration vedr matr. nr. 8h og 8m

og 63 Børup By, Taulov

68948 Anmeldelse om fuldført byggearbejde Bo Graversen Madsen 09-10-2013 Holtegårdsvej 22, 7000 Fredericia

68822 Trelde Næsvej 4, Fredericia - CCF08102013.pdf 09-10-2013 Trelde Næsvej 4, 7000 Fredericia

69260 Kopi af afgørelse om V2-kortlægning Region Syddanmark 10-10-2013 Gørtlervej 7, 7000 Fredericia

69719 Meddelelse om udlevering af boet. Retten i Kolding - Skifteretten 11-10-2013 Vendersgade 43 ST 102, 7000 Fredericia

68210 Ryttergrøftsvejen 79. Børkop 07-10-2013 Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia

68527 Mail - landinspektørattest og rids LIFA A/S 08-10-2013 H. C. Ørsteds Vej 1A, 7000 Fredericia

68495 Hundeskov i Taulov 07-10-2013 Holmemarksvej 25, 7000 Fredericia

69341 Dialog Vejle Kommune og NSt angående fosfor, beregninger og

10-10-2013 Rands Enge Vådområdeprojekt

vandløbsbund

69378 Reviderede projektkort, slyngninger mm 10-10-2013 Rands Enge Vådområdeprojekt

69325 Til direktøren på sundheds- og ældreområdet - Indsamling af forslag

til emner for nationale kliniske retningslinjer (NKR)

KL 10-10-2013 Indsamling af forslag til emner for nationale kliniske

retningslinier

68534 Mail - revideret tegning på ændring i kloaktilslutning P. H. Jensen ApS 08-10-2013 Stensgårdsvej 29, 7000 Fredericia

68937 Kreditnota samt aftale, aftalenr. 1127019. Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af

Gjensidige Forsikring ASA

09-10-2013 Police, 1128536, Familieafdelingen Skansen,

FA46294, 10

69638 Kloakplan som udført samt erklæring vedr. teknisk dokumentation. René Overgaard Fønsskov Jakobsen 11-10-2013 Kløvervej 4, 7000 Fredericia

69639 Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde samt om udført byggearbejde René Overgaard Fønsskov Jakobsen 11-10-2013 Kløvervej 4, 7000 Fredericia

68225 Sikker mail: Henvendelse om manglende tilsendelse af ny afgørelse i Lars Bang Poulsen 07-10-2013 Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia

byggesag/klagesag

68896 Mail - tak for svar, erindring om fremsendelse af afgørelsen Lars Bang Poulsen 09-10-2013 Børup Sandevej 3, 7000 Fredericia

68563 Pre-reads og dagsorden til styregruppemøde 8. oktober 08-10-2013 Kommuneplanrevision 2013

68549 Mail - spørgsmål om færdigmelding af byggeri Kenneth Brinkmann 08-10-2013 Finsensvej 30, 7000 Fredericia

69523 Kontroludskrift energi: Asser Jensens Vej 20, 7000 Fredericia 11-10-2013 Asser Jensens Vej 20, 7000 Fredericia

69353 Blanket for afslutning på byggeprojekt Trelde Næsvej 27b, sag: Torleif Røberg 10-10-2013 Trelde Næsvej 27B, 7000 Fredericia

10/17805

69727 RE: Blanket for afslutning på byggeprojekt Trelde Næsvej 27b, sag:

10/17805

Torleif Røberg 11-10-2013 Trelde Næsvej 27B, 7000 Fredericia

More magazines by this user
Similar magazines