Medlemsblad for soroptimister Nr. 4 · Februar 2013 · Årgang 68

e.pages.dk

Medlemsblad for soroptimister Nr. 4 · Februar 2013 · Årgang 68

Jubilæumssmykket

75 års jubilæum

L&R 2013

soroptima

Medlemsblad for soroptimister Nr. 4 · Februar 2013 · Årgang 68


Leder

Gode initiativer

Soroptima nr. 4 2013 er meget alsidigt og viser mange gode

initiativer. Lidt humoristisk er artiklen og præsentationen på

side tre ”Kvinder i spændende job er en mand”. Det er helt

oplagt at præsentere vores flotte jubilæumssmykke og designeren,

guldsmed Claus Scheelke fra Tønder på denne side.

Det ser smukt ud med vores nationalblomst og i midten vores

lille fine symbol. Det er meget anvendeligt og vil helt sikkert

blive brugt af mange for at vise, at vi er soroptimister. Det er

udformet helt i tidens ånd, så jeg ønsker et godt salg.

På side seks er Athene igen på banen med deres garnnøgle

og påmindelse om L&R 24. - 26. maj. Vi kan nå det endnu. En

sjov og anderledes måde at bidrage på er ved at samle nye eller

gamle BHer, og jeg kan lige se, hvor underholdende det er

at udsøge, hvilken model der passer til den enkelte. De fleste

er gode til at rode i rodekasser, når der er et godt tilbud, og

det går jo til et godt formål.

Meget aktuelt lige nu er også artiklen på side otte af Margrethe

Bogner vedr. situationen i Indien, som nok kan give stof til

eftertanke.

Jeg blev rørt over den hjertegode historie af Ann-Dorthe

Henriksen på side ni. Tænk hvor stort et initiativ og, hvilken

glæde det har været at ovedrage en hel varebils indhold til en

fantastisk familie i Ukraine. Det er prisværdigt og medmenneskeligt,

og det er da virkelig noget, der gør en forskel at

aflevere det direkte og på rette sted.

Opfindsomheden og travlheden har været stor rundt om i

vores klubber med juleboder og salg af alverdens ting. Det

glæder mig rigtig meget, at der på næsten alle fotos er en

meget synlig roll-up, som viser vores logo, og hvem vi er, det

er godt gået. Sorø har lavet en lokal kalender til fordel for

Mælkebøtten i Nuuk på Grønland, en god og nyttig gaveide.

Alle disse initiativer og mange soroptimisters arbejde bringer

glæder til trængte familier.

Sæt kryds

i kalenderen

2013

4. februar Kl. 18.00 Ketti Bueno Ferrer foredrag på

restaurant Granen, KB Hallen.

(Læs mere side 10)

8. marts Kl. 19.00 støttekoncert i Thomas Kingo Kirke

i Odense. (Læs mere side 10).

9. marts SI Danmark fejrer 75-års jubilæum

1938 -2013.

Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg

24.-26. maj L&R - Crowne Plaza Copenhagen Towers.

12.-14. juli ”Vision of Paradise” Soroptimists Go

for Water 20 th Congress Soroptimist

International i Berlin.

5. okt. Silkeborg 50 års jubilæum

Rettelse

I Sorptima nr. 3 var der i artiklen på side 16 vedr. regionalmøde

på Esrum Kloster desværre forkerte oplysninger.

Overskuddet fra auktionen på Lauritz.com går til stipendier til

danske piger og ikke til piger i Addis Abeba.

Næste regionalmøde afholdes af Gladsaxe-Herlevklubben, og

ikke Hillerødklubben.

Med venlig hilsen

Grethe Kristensen

Helsingeklubben

Soroptimister gør virkelig en stor forskel,

som vi kan være stolte af.

Hermed en opfordring til at sætte fokus på

et medlem i jeres klub til serien om ”Kvinder

i spændende job”. Vi hører rigtig gerne

fra jer, hvis I har et forslag til denne serie.

God læselyst

Karin Langenberg

Produktionsplan for Soroptima

Uge 1 efter deadline:

Redaktionsmøde og

opsætning.

Uge 2 efter deadline:

Korrektur og rettelser.

Uge 3 efter deadline:

Tryk, færdiggørelse og fragt

til Porto Service.

Uge 4 efter deadline:

Adressering og udsendelse.

Adresseændring

Ved adresseændring i Danmark og udlandet,

bedes rettelserne sendt til landssekeretær

Hanna Rasmussen tlf. 75 32 43 78 / 20 29 33 19

eller landssekretaer@soroptimist-danmark.dk

2


Kvinder i spændende job er en mand...

Jubilæumssmykke

Danmarksunionen blev stiftet 15. marts 1938, og vi vil gerne fejre 75-års

dagen.

På Forretningsudvalgets møde i Ribe i starten af 2012 dukkede en tanke op...

Hvad med at få skabt et jubilæumssmykke inden den 9. marts 2013?

Der var flere ideer på banen, men det gennemgående tema for smykket var

en marguerit – og hvad gør vi så??

Vi var bekendt med, at Claus Scheelke står bag ideer som Soldier to Soldier

armbåndet og er med i Et Hjerte For Alle i Aabenraa. Claus Scheelke designede

første gang et hjertesmykke til det projekt i 2008. 550 smykker blev revet

væk på få dage. Smykkerne er en del af en indsamling til julehjælp i Aabenraa,

som hvert år slår ny rekord og i 2011 nåede et resultat på 689.000 kr.

Et nyt specieldesignet hjerte sælges hvert år i 999 stk.

Vi tog chancen og henvendte os til Claus Scheelke, som beredvilligt sagde

ja til udfordringen om at skabe et smykke ud fra de ideer, som vi var rimelig

enige om i FU. Ja, vi er jo trods alt ni kvinder fra både her og der, alle har

vi forskellige synspunkter og stil. Vi var dog helt enige om, at vi gerne ville

have et billede af en marguerit og med Soroptimist Internationals logo som

midtpunkt i blomsten.

Vi er taknemmelige over, at Claus Scheelke gik med på ideen, og Claus har

beredvilligt deltaget i flere møder og lyttet til vore ideer og synspunkter. Vi

ville gerne præsentere et smykke for jer, som vi kunne bære overalt, og som

gerne måtte være lidt tidssvarende.

Vi kan fortælle, at Claus Scheelke er 46 år og har været selvstændig guldsmed

i de 25 af årene. Han er 3. generation i guldsmedeforretningen Scheelke,

som åbnede sin første butik i 1950 i Tønder. I dag har vi Scheelkebutikker

i både Haderslev, Aabenraa, Kolding Storcenter og Tønder.

Hvor er det godt med idéudveksling – og hvor er det godt, at vi kan lytte til

hinanden og få ideerne til at blomstre til virkelighed, så projekter kan blive

ført ud i livet. Nogle gange springer blomsterne ud i fuldt flor. Det håber vi,

at vores jubilæumsmarguerit vil gøre.

Overskud fra salget går ubeskåret til uddannelse af piger og kvinder i Etiopien,

og valget af projekter sker i samarbejde med SI Addis Abeba. Valg af

projekt var ikke svært for Forretningsudvalget, da vi netop havde indgået en

mentor-unions aftale med SI Addis Abeba.

Vi kan nu præsentere resultatet for jer, og vi håber, I får lyst til at købe og

bære smykket overalt.

På vegne af Forretningsudvalget 2011/12

Ruth Ørbæk Petersen

3


Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Meddelelse fra Forretningsudvalget

I skrivende stund har vi i soroptimiståret

2012 – 2013 kun afholdt to møder

i Forretningsudvalget. Det er derfor

begrænset, hvad vi kan komme med af

meddelelser, som har interesse for en

bredere kreds af medlemmer.

Mange af Forretningsudvalgets sager

er rene rutinesager, som skal på dagsordenen

på bestemte årstider. I efteråret

gælder det fx indkaldelse af kandidater

til hverv på unionsniveau og udarbejdelsen

af budgetudkastet for det kommende

soroptimistår. På det førstkommende

møde i Forretningsudvalget er

et af temaerne kommunikation og PR,

hvor vi vil gå i gang med at revidere

vores informationsfoldere.

Men ved siden af disse opgaver er det

navnlig forberedelserne til jubilæumsarrangementet,

der er gang i på flere

niveauer. Ansvaret for den praktiske del

af arrangementet ligger i det udvalg,

som er nedsat i Region 3. Udvalget vil

holde sit næste møde umiddelbart efter

nytår.

Unionssekretæren har blandt andet haft

ualmindelig travlt med at besvare forespørgsler

og modtage stipendieansøgninger

dels til de stipendier Lands- og

repræsentantskabet bevilgede i Aarhus

i maj 2012 og dels til de stipendier, der

bliver resultatet af auktionen på Lauritz.

com. Der er i alt modtaget ca. 200

ansøgninger fordelt på alle tre uddannelseskategorier.

Desuden har medlemmer af det tidligere

Forretningsudvalg (2010-2012) lagt

sidste hånd på alle aftaler om jubilæumssmykket,

hvilket vil fremgå af en

anden artikel i dette nr. af Soroptima.

Endelig er jubilæumsskriftet ved at tage

form, idet der nu er gang i korrekturlæsning

og redaktion af skriftet.

Da jubilæumsskriftet udkommer som et

særnummer af Soroptima, vil det næste

nummer af bladet først udkomme i

slutningen af april. Deadline bliver den

25. marts 2013. Det vil indeholde alt om

Lands – og repræsentantskabsmødet i

København i maj arrangeret af SI København

Athene.

Ellen Hansen

Unionspræsident 2012 -2014

Produktionsplan

for Soroptima 2012–2013

Deadline Udgivelse

Nr 6 25.03.2013 25.04. 2013

• Skal indeholde alt om L&R fra såvel

FU som fra Athene

• Kandidatlister

• Regnskab skal medsendes

Nr. 7 01.05.2013 Primo juni

• Opfølgning efter L&R *)

Nr. 8 01.08.2013 01.09.2013

• Normalt indhold efter sommeren

*) Den officielle deadline over for klubber

mv. er 1. maj 2013. Men referatet

af L&R skal i dette nummer, og da

det først kan skrives i begyndelsen af

uge 22 i 2013, kan produktionen af

bladet ikke påbegyndes før referatet et

færdigt.

Ellen Hansen, Unionspræsident

Grete Natorp, red.medlem

Nye muligheder...

Artikelserien ”Kvinder i spændende job” har

kørt i Soroptima siden den nuværende redaktion

startede i oktober 2008.

Det har været en række spændende portrætter

af aktive og dygtige soroptimister godt fordelt

over hele landet. Der er naturligvis klubber,

som ikke er repræsenteret, men I skal være så

velkomne til at sende en artikel. Jeg er slet ikke

i tvivl om, at I har ”pigerne”.

Men det er som om, det er blevet lidt tungere

at få artiklerne i hus. Måske skal vi døbe serien

om. Den kunne hedde ”Spændende kvinder i

job” eller ”Spændende og aktive soroptimister”.

En anden mulighed er, at vi henvender os til

Soroptimister, som er nye i klubberne. Serien

kunne så hedde ”Hvorfor valgte du at blive

soroptimist?” På den måde ville vi få et fingerpeg

om, hvem der tænder på soroptimisttanken.

Det kunne være en hjælp, når vi er på

udkig efter nye medlemmer til vores klubber.

Der er nu åbnet for nogle muligheder. Vi håber,

at I vil drøfte det i klubberne og finde nogle

gode emner. Redaktionen hjælper meget

gerne med at skrive artiklen, men det plejer nu

ikke at være noget problem.

Grete Natorp

4


Jubilæums -

smykket

I anledning af Soroptimist International Danmarks

75 års jubilæum den 9. marts 2013 lanceres dette

unikke smykke i 1000 eksemplarer.

Smykket, der er fremstillet i oxideret sølv, er en stiliseret lille marguerit, hvor

soroptimistlogoet er indsat som midtpunkt i blomsten. Margueritten har

været Danmarks nationalblomst siden 1989.

Design og ide: guldsmed Claus Scheelke.

Smykket kan købes på jubilæumsdagen, den 9. marts 2013, men vi vil

gerne, at I forudbestiller.

Benyt nedenstående bestillingsseddel. I får derefter tilsendt en nummereret

faktura/ordrebekræftelse.

Fakturanummer og navn anføres ved betalingen, som skal ske til reg.nr.

2600 konto 6445 891 434.

Overskuddet går ubeskåret til piger og kvinders uddannelse i Etiopien.

På vegne af Forretningsudvalget 2011/12

Ruth Ørbæk Petersen

Bestillingsseddel på

SI Danmarksunionens Jubilæumssmykke

Navn:

Adresse:

Klub:

Jeg ønsker at bestille, antal

á kr. 450 pr. stk. ialt

Smykket vil jeg afhente i Nyborg, på jubilæumsdagen Smykket vil jeg gerne have tilsendt, efter jubilæumsdagen

(forsendelsesudgifter tillægges fakturabeløbet)

Fremsend bestilling til: ruthjorgen@mail.tele.dk

Eller pr. post til: Ruth Ørbæk Petersen, Vestervang 13, 6261 Bredebro

5


L&R 2013

L&R 2013

L&R 2013 – Indsamling

Doner en

L&R foregår den 24.-26. maj 2013

Crowne Plaza i København.

København Athene er årets værter, og vi

glæder os meget til at tage imod soroptimister

fra hele landet.

Der er tilmeldingsfrist den 15. februar

2013, så du kan stadig nå at tilmelde

dig.

Tilmelding og information på København

Athenes hjemmeside

Læs alt om L&R på Købehavn Athene’s

hjemmeside: www.si-athene.dk

Det er også her, du tilmelder dig og

betaler for deltagelsen.

Du kan læse om de forskellige overnatnings-

og transportmuligheder.

Det er nemt at komme til Crowne Plaza

– der er motorvej lige til døren, og gode

tog- og metroforbindelser, og det ligger

endda også tæt på lufthavnen.

Husk at indstille dit projekt

L&R vil som bekendt være i klimaets

tegn, og samtidig vil vi også skabe fokus

på vidensdeling mellem klubberne.

Det er derfor, vi har givet alle klubberne

mulighed for at byde ind med et

spændende projekt, som andre klubber

kan lære af. Vi udvælger 10 projekter,

– du kan nå det endnu

som vil blive præsenteret som posters

på mødet. Der er også deadline den 15.

februar 2013 til indsendelse af forslag til

posters.

Du kan læse meget mere om dette i decemberudgaven

af Soroptima, hvor der

også er en vejledning og et eksempel på

en poster.

Besøg DR-byen og hør Danmarks

førende klimaforsker

Fredag aften byder vi velkommen med

en rundvisning i DR-byen, som ligger

få stop med metroen fra Crowne Plaza,

hvor L&R foregår. Lørdag aften er der

festmiddag samme sted med en 3-retters

menu og underholdning. Søndag

slutter vi L&R af med foredrag ved Kathrine

Richardson, som er professor ved

Københavns Universitet, og som vil tale

om klima og miljø.

Hvorfor ikke tage en forlænget weekend

i København i forbindelse med L&R? Få

set lidt af byen, shoppe – der er masser

af muligheder og måske kombinere det

med et besøg hos venner eller familie.

Vi ses til L&R 2013.

/København Athene

Sandholm Lejren har brug for bh’er i

god og nyvasket stand. Så medbring

en bh til L&R, som vil blive doneret til

Sandholm Lejren efter L&R. Det tjener i

hvert fald et godt formål – genbrug til

kvinder som vil blive glade. Der vil være

en sæk til indsamling af bh’er centralt og

tydeligt markeret.

København Athene, Sandholm Lejren

og bh’er

København Athene har i mange år haft

et samarbejde med Sandholm Lejren

om aflevering af tøj, tasker, mv. Første

gang, vi leverede tøj, var d. 25. marts

2003, hvor vi var af sted med 6 – 7 biler

med sække. De seneste år er det blevet

til en gang om året, da vi også har et

loppemarked at levere effekter til.

Der har været forskellige forespørgsler

– det kan være børnetøj, tasker og

selvfølgelig voksentøj. Da vi afleverede

tøj i september måned 2012, spurgte

de, om vi kunne samle bh’er ind, da det

var noget, kvinderne godt kunne bruge.

En brystholder (bh) er ifølge Wikipedia

et stykke undertøj, som bruges

til dels at forhindre brysterne i at

bølge naturligt fra side til side og

dels til at gøre dem større og mere

strittende eller (i ældre tid) at feade

dem ud, så tøjet uden på sidder

flottere.

Størrelsen angives som omkredsen

af brystkasse i cm og et bogstav for

skålens størrelse.

Man regner med, at bh’er har været

kendt så længe, man har gået med

tøj, men at de har haft forskellig

udformning. I oldtiden var det fx et

langt bånd, som blev brugt længe

efter en egentlig bh var opfundet.

Nu til dags skelner man mellem

flere former for bh’er – bh med

bøjle, bh med fyld, trekants-bh,

push up-bh og bh med silikone.

6


af bh’er

bh

20

års

soroptimisme

i Rumænien

- vær med til at fejre jubilæet - og få en fantastisk oplevelse.

Sandholm Lejren, der er en tidligere

kasserne, er nu Danmarks største

asylcenter. Sandholm Lejren fungerer

både som modtage- og udrejsecenter,

dvs. der er mange forskellige

mennesker i mange forskellige

livssituationer, der opholder sig på

centret.

Det er jo ikke altid, at vores tøj er udslidt,

når vi skiller os af med det, derfor

er det ekstra rart at kunne gøre det med

god samvittighed og vide, at der er

mennesker, der bliver glade for det.

Sandholm Lejren har et værksted, hvor

de ordner tøjet, og gør det klar til at

blive brugt igen. Værkstedet beskæftiger

nogle af beboerne på centret, så

donationerne giver på en måde også et

indhold i hverdagen til dem.

Da bh’er kan betragtes som en privatsag,

så kan en ny – gerne fra Føtex,

el.lign. – også bruges.

Soroptimismen blev bragt til Rumænien af danske soroptimister.

Den første klub - SI club Craiova - blev chartret den

19. september 1993 - som den første klub i Rumænien og

med Herningklubben som venskabsklub. Siden er endnu

syv klubber kommet til.

Klubben fejrer sit 20 års jubilæum

den 28. og 29. september 2013.

Det bliver en rigtig festlig begivenhed - så hvis I

har lyst til at få en soroptimist oplevelse af de helt Charter overrækkelse i Craiova

19. sep. 1993: Federations-

store, så tag med på jubilæumsturen til Rumænien.

Turen starter fra Billund/København torsdag den 26. præsident Nina Comanaki,

september - hjemrejsen finder sted mandag den 30. Grækenland og charterpræsident

Ersilia Optrescu, Craiova

september. Hanne Jensbo - e-mail: hannejensbo@

mail.dk - har lovet at være rejsearrangør og tage sig

at alt det praktiske med reservation af hotel m.m.

Prisen for turen må påregnes at være mellem 2.000

- 2.500 + rejseomkostninger. Hanne vil også gerne

tage sig af bestilling af flybilletter. For at være med

i denne bestilling skal man melde sig til Hanne senest

15. marts. Ved tilmelding efter denne dato skal

man selv stå for bestillingen. Derfor, hvis I har mulighed

for/lyst til en super oplevelse, så kontakt Hanne snarest muligt.

Så snart det endelige program foreligger, bliver det sendt til klubberne.

De danske soroptimister har tætte og stærke bånd til vore rumænske soroptimist

søstre. Alle otte klubber i Rumænien har danske venskabsklubber. Den danske

Union er mentorunion for den rumænske Union. Rumæniensudvalget i Region 2

har gennem 22 år samarbejdet med de rumænske soroptimister og støttet deres

arbejde både økonomisk og ikke mindst medmenneskeligt.

På Rumæniensudvalgets vegne

Gerda Højgaard

Herningklubben

Soroptimister på Donau ved

Craiovaklubbens 10-års jubilæum

7


Åbent brev til Soroptima/Danmarks Unionen

Hørret- januar 2013

De tre farligste

ord i verden:

”it`s a girl”

... og det er yderst bekymrende at være

vidne til, hvorledes antallet af pigebørn

falder i forhold til antallet af drengebørn!

I Indien f.eks. er antallet af piger 914 for

hver 1.000 drengebarn – og det er på

10 år faldet fra 941 pigebørn pr 1.000

drengebarn. En udvikling som desværre

ser ud til ikke kun at være et problem for

lande med mange fattige – men også

i Europa ses eksempler på aborter af

uønsket køn.

Normalen er – hvis det findes – for hver

1.000 pige fødes der 1006 drenge.

Voldtægten/mordet på en ung indisk

kvinde har her i julen sat yderligere fokus

på kvindernes udsatte position - og

vi SKAL som en international kvindeorganisation

(med repræsentation i FN)

være fremme i den debat – være med

til at sætte skub i en holdningsændring

– i en debat – og ikke mindst styrke

kvinderne i de lande, hvor det er yderst

påkrævet, at der sker en holdningsændring.

Der er soroptimistklubber i Indien – og

vi har her i Danmark både været på

besøg og har haft besøg af indiske

soroptimister. Vi ved, at det er kvinder

med potentiale, uddannelse og for de

flestes vedkommende også midler til at

være med til at ændre forholdene. Men

også for dem må det være vigtigt at få

støtte fra udlandet til denne kamp. Vi

opfordrer hermed Danmarksunionen til

at være proaktive – kontakte vores indiske

søstre – og give dem al den støtte

og opbakning, der er mulig. Det er en

kamp op ad bakke – at få mandsdominerede

miljøer til at forstå og indse, at

ligestilling ikke kun er et ord på glittet

papir, men at det også gælder i praksis.

Også vores repræsentanter i FN skal

rejse problematikken – og sørge for at

debatten ikke forstummer, før der er

lige vilkår for kvinder og mænd !! Det

kræver fuld støtte – idelig debat – samt

en presse der tør/vil tage fat om problemerne,

og regeringer, der vil sætte

alvor bag ord om ligestilling. Men også

kvinder der vil stå frem og berette deres

historie uden fare for straf.

Kun når vi som kvinder står skulder ved

skulder, kan vi ændre holdninger – og

som soroptimister i en verdensdækkende

kvindeorganisation har vi både pligt

og muligheder for at være medvirkende

til, at der sker markante forbedringer.

Så ”op på hesten” – det er ikke et mulehår

for tidligt!!

På vegne af Aarhus Kraka

Margrethe Bogner

Klubpræsident

PS. Og vi opfordrer Unionen til at købe

filmen ”it`s a girl”, og stille den til rådighed

for alle klubber i DK – det vil være

med til yderligere at sætte fokus på de

forfærdelige forhold.

8


Når man

taber sit

hjerte!

Da min 28-årige søn var lille, var hans

største ønske en traktor. Nu er der igen

et menneske i mit liv der ønsker sig en

traktor. For min søn var det legetøj og

begejstring. Denne gang er det eksistensen

for en hjertegod familie og

deres by.

Men skal vi ikke starte med begyndelsen!

For et år siden var jeg som soroptimist

i Dragør- St. Maglebyklubben i

Ukraine for første gang. Nødhjælpsorganisationen

Aratta tog os med på udflugt

til en familie i den fattigste del af det

nordlige Ukraine.

Her mødte vi Nadia og Slava, deres

22-årige søn og de 11 skønne børnehjemsbørn,

som de har taget under

deres vinger.

Vi hørte deres historie om, hvordan de

ønskede at gøre en forskel i dette fattige

område, hvor Nadia er født.

For syv år siden bosatte de sig på en lille

faldefærdig gård og henvendte sig på

børnehjemmet, fordi de ønskede sig en

pige.

De endte med at gå hjem med fire børn,

med fulgte pigens to brødre og hendes

veninde. Siden har de hentet yderligere

seks børn fra børnehjemmet, og en far

fra byen har bedt dem tage vare på hans

søn.

De knokler for at skabe en bedre hverdag

for dem alle, og det skorter ikke på

glade smil og kram. Drømmen er at give

børnene en bedre start på livet, således

at de kan bryde den sociale arv og være

med til at få byen til at vokse og bryde

ud af fattigdommen og alkoholismen.

Slava er meget visionær og har store

planer for vækst. Han må hele tiden

vælge mellem vækst på deres jord eller

forbedring af deres faldefærdige gård.

Jeg skal lige indskyde, at jord har de nok

af, for hver ukrainer har ret til to hektar

jord.

Jeg tabte mit hjerte til denne kære

familie, som slider så hårdt, og som

ønsker så inderligt at gøre en forskel for

de svagest stillede.

De sad på en grøn gren ved Sortehavet,

og Nadia havde oveni købet en god

universitetsuddannelse, men de valgte

et andet liv.

Det er noget, jeg har stor respekt for,

og jeg lovede Slava, at jeg nok skulle

komme tilbage. Men hvad har I allermest

brug for? spurgte jeg. En traktor

svarede Slava!

I det forgangne år har vi samlet værktøj,

dyner, linned, computere og meget

andet. Min mand og jeg stoppede det

hele ind i min varevogn, og d. 3. oktober

kørte vi til Ukraine.

Med i lommen havde vi Kr. 14.500, som

vi havde samlet sammen. Vores klub

donerede 5.000, og syv søstre valgte at

lade deres rejsegodtgørelse på 3.500

gå til familien. De sidste 6.000 samlede

vi ind det sidste døgn, hvor vi og vores

lokale erhvervsliv virkelig viste vilje.

Lige før vi skulle af sted, modtog vi

nemlig den triste nyhed, at familien var

yderligere hårdt ramt.

Ud over en brand i huset,

sloges de nu også med

sygdom. Moderen havde fået

brystkræft, faderen havde betændelse

i benet, og sønnen på nu 23 havde

været udsat for en arbejdsulykke og

fået beskadiget ryghvirvelen og mistet

noget af en finger.

Myndighederne havde obs. på, at gårdens

stand var for dårlig til alle børnene

og truede med at sende dem tilbage til

børnehjemmet.

Køreturen var lang, to døgn, men det

var det hele værd, da vi så deres glade

ansigter og deres taknemmelighed, da

de fik overrakt pengene og alle tingene,

vi havde med.

Huset var blevet forbedret væsentligt i

det år, der var gået.

De havde fået nye vinduer og varme i

sove/opholdsværelserne. British Humanitarian

Aid havde sørget for et træpillefyr

til dem, og de havde taget et mindre

lån til vinduer.

De var ved godt mod, og jeg spurgte

igen, hvad de manglede mest. En traktor

svarede de!

Vi er nu vel hjemme igen, og indtrykkene

sidder i vores sind. Vi glemmer dem

ikke, men fortsætter vores indsamling

til fordel for familien og deres ønske om

en traktor.

Mange hilsner

Ann-Dorthe Henriksen

Dragør St. Maglebyklubben

9


Støttekoncert

Foredrag med

Ketti Buene Granen

Fredag den 8. marts 2013, dagen

før festligholdelsen af Danmarksunionens

75-års jubilæum, afholder

Soroptimist International Odense

støttekoncert i Thomas Kingo Kirke i

Odense kl. 19.00.

Der medvirker børnekor, voksenkor

og solister. Entreindtægten går til

Foreningen Børn og Unge i sorg.

Birgit Jeppesen

Dato:

Sted:

Emne:

Gæster:

Mandag den 4. februar, kl.18.00

Restaurant Granen, KB Hallen, Peter Bangsvej, Frederiksberg

Ketti Bueno Ferrer afholder et aktivt foredrag, hvor vi vil høre om” hvor

vigtigt det er, at vi er kvinder, i alt hvad vi er og gør”. Samtidig vil Ketti

Bueno Ferrer lære deltagerne de vigtigste salsatrin.

Ketti Bueno Ferrer er skuespiller, foredragsholder, konsulent og

virksomhedsejer og forfatter til bogen “En kvindes guide til at nyde

livet”. Flere oplysninger om Ketti Bueno Ferrer kan fås ved at besøge

følgende hjemmeside: www.salsavida.dk

Meget velkomne.

Pris: Kr. 180,-

Beløbet bedes indbetalt seneste d.30. januar på konto:

Reg. Nr. 2107 kto.nr. 6885 989 878

Tilmelding: Janni Madsen (feldung@mail.tele.dk), tlf.: 3887 5777

Deadline for tilmelding: 30. januar

María-luz Thomsen

Frederiksberg-Gentofteklubben

Se Klubmøder på

www.soroptimist-danmark.dk

Til inspiration kommer her idéer til Money making i jeres klub.

Har I andre gode idéer så send dem gerne til soroptima@soroptima.dk.

• Rulning af tøj.

• Håndmalede kort.

• Sportsaktiviteter.

• Amerikansk lotteri.

• Loppemarked.

• Foredrag med kendte personer.

• Rally / cykeltur.

• Servering ved private arrangementer.

• Lottospil.

• Auktion over pakker og borddekorationer

ved f.eks. julemøde.

• Kortsalg. Indkøbte kort fra andre

soroptimistklubber videresælges i

klubregi.

• Cykelløb.

• Juletræs- og julepyntssalg.

• Messe. Feks. julemesse hvor soroptimsterne

står for salg af stande, mad,

drikke og har en tombola.

• Kogebog.

• Strikke trøjer for andre medlemmer.

• Salg af påskepynt.

• Filmaften.

• Modeshow.

• Produktion og salg af syede puder og

tæpper.

• Produktion og salg af kryddersnaps.

10


En verden af spændende

oplevelser og udfordringer !

Det at være soroptimist giver et væld af

muligheder for at flytte grænser samt

medvirke til at ændre på tingenes tilstand

afhængig af, hvor udfarende du er

og endvidere, hvor meget du selv involverer

dig sammen med dine ”Sorsøstre”

i din klub for at yde en indsats inden for

vore mål, nemlig at højne kvinder og

børns vilkår.

Vi havde den glæde, at vi i oktober fik chartret en ny klub i

Ukraine, hvor 22 stærke kvinder og ildsjæle nu er i fuld gang

med projekter for at bedre vilkårene for kvinder og børn i

deres region Chernihiv, ca. 60 km. fra Chernobyl!

Men det, jeg nu vil berette om, er en anden spændende

oplevelse, som ligeledes viser, hvad det kan føre til at være

soroptimist.

Dorte Skøttrup og jeg tog til Aarhusklubbens 75-års jubilæum,

hvor de havde sat alle sejl til for at gøre jubilæet til en

succes, hvilket absolut lykkedes i rigt mål !

Hovedtaleren var Esther Murugi Mathenge fra Kenya, som

Dorte og jeg lærte at kende rigtig godt i 1995, da Esther var

inviteret til World Summit for NGO´er i København i sin egenskab

af præsident for Nairobiklubben.

Esther boede hos Dorte, og jeg tog mig en del af Esther og

kørte hende ud for at se forskellige ting, der var af interesse

for hende, bl.a. en hønsefarm og en skole samt seværdigheder.

Da hun skulle rejse hjem, spurgte hun, om vi havde lyst til at

besøge hende i Kenya, hvilket vi straks sagde ja til, og i efteråret

95 drog vi til Kenya og boede hos Esther i 10 dage.

Det blev en uforglemmelig oplevelse !!!

På det tidspunkt anede hverken vi eller Esther, at hendes liv

kom til at forme sig således, at selv H.C. Andersen ikke havde

kunnet digte et eventyr som det, der skete for Esther.

Hun har selv udtalt, at hvis hun ikke havde været soroptimist,

ville hun sandsynligvis aldrig være blevet ”Honorable Minister

of Kenya,” som er hendes titel. Hun har gjort sig gældende

inden for flere tunge ministerier, fordi præsidenten har fået

øje på hendes fantastiske evner til at opnå resultater med det

arbejde, hun kaster sig ud i !

Hun har nu ansvaret for HIV og AIDS samt katastrofer. Hun

sagde selv, at hendes reaktion på præsidentens opfordring

var, at hun græd i to dage. Han sagde, ”YOU CAN DO IT!” så

Esther sagde til sig selv, efter at have tørret øjnene ”I CAN DO

IT”, og det gør hun så !

Hun har bl.a. ændret forholdene, så man nu kan tale åbent om

HIV og AIDS, som tidligere var et tabuemne, der blev tiet ihjel,

så det fik katastrofale konsekvenser for hele befolkningen. Nu

er der lys forude med de forskellige tiltag, Esther har gjort !

Esther kom til Århus med bodyguard og personlig sekretær,

og det var som om, vi lige havde været sammen, og gensynsglæden

var stor, og vi havde fire dejlige dage med Esther og

”the boys”, som vi kaldte hendes ”følge”.

Med venlig hilsen

Birgit Bartlmä

Dragør- St. Maglebyklubben

11


Landet rundt

Odenseklubben afholdt i 2012

for første gang tombola

Ideen opstod, da Humlemagasinet i

Harndrup arrangerede Åben Have den

17. juni.

Humlemagasinet er privat ejet med

permanent Sigfred Pedersen museum,

ølmuseum og det meget specielle

museum med håndlavede dukker med

blandt andet kongerækken i autentiske

kostumer. Desuden er der i løbet af året

vekslende kulturhistoriske udstillinger.

I forbindelse med arrangementet Åben

Have var der mulighed for at opstille en

bod til f.eks. tombola. Den chance greb

vi og afholdt en fin tombola i et spændende

miljø med mange boder i den

meget smukke have

Med den positive oplevelse havde vi lyst

til mere og fik mulighed for at opstille

en tombola i forbindelse med Odense

Blomsterfestival. I fire dage i august er

Odense bymidte et blomsterorgie, hvor

temaet i år var nordiske eventyr. Det

blev en positiv dag med mange glade

kunder, og hvor vi ligeledes fik lejlighed

til at fortælle om soroptimismen.

Desværre var vejrguderne os ikke

venligt stemt. Begge dage måtte sluttes

tidligt, da vores teltbod ikke kunne

modstå regn og blæst.

Bedre stillet var vi ved det traditionelle

H. C. Andersen Julemarked. Her opstiller

Odense Kommune et stort antal meget

smukke bjælkehytter, som skaber et

spændende julemiljø. Vi havde nogle

rigtig gode dage. Fredag var dagen før

dagen, lørdag var det torvedag med

rigtig mange glade mennesker i smukt

vejr, og søndag lagde sneen en hvid

dyne over alt og skabte en endnu bedre

julestemning. Alt i alt en rigtig positiv

weekend.

Da alle gevinster til de tre tombolaer var

sponserede, dels af medlemmer dels af

venner, indbragte arrangementerne kr.

20.000, som vi glæder os til at donere

lokalt.

SI Frederikssund

Klubmedlem Jette Claes Ullmann og Lene

Schou – klubmedlem Dorte Buhl og Tina

Frausing, Laura Friis Olsen og Kathrine

Gaardsted Nielsen og klubmedlem Birgitte

Uldall.

Den 13. december var det 70 år siden, at klubben i Frederikssund blev chartret af

Clara Hammmerich og dr. Garot, Belgien. Det var den femte danske klub.

Dette jubilæum blev markeret ved et frokostarrangement lørdag den 15. december

I arrangementet deltog Ellen Hansen, Lilla Voss, Rita Offersen og Conny Møller

Jensen fra Unionens Forretningsudvalg sammen med gæster fra Region 5 samt fra

vores naboklub i Holbæk.

Der blev uddelt følgende donationer:

25.000 kr. til Julemærkehjemmet, Kildemose ved Lene Schou

10.000 kr. til Foreningen Grønlandske Børn, ved Tina Frausing

10.000 kr. til Genesis Orphanage, et børnehjem i Tanzania, ved Laura Friis Olsen og

Kathrine Gaardsted Nielsen

Lone Dehn Bang , sekretær

12


Landet rundt

Mange bække små

kan gøre en større å...

Ja, sådan har vi skrevet i det forløbne soroptimistår, okt. 2011- okt. 2012, på Ringstedklubbens

hjemmeside! Så da vi lige så de mange ”små poster” igennem, havde

klubben doneret ca. 29.000 kr. i den periode:

I november 2011 overrakte Ringstedklubben, via præsident Birgit Stage, 8.500 kr.

(som var indsamlet < 1. okt.) til Ringsted Kvinde-Krisecenter, og i april 2012 overrakte

vi igen 4.100 kr. via ”fødselsdagsudvalget” til denne institution. (Foto 1)

1.140 kr. blev doneret til 10. dec. Projektet.

I februar støttede Ringstedklubben Danmarks-indsamlingen: ”Børn på flugt i Afrika”

med 1.000 kr.

1

I maj 2012 overrakte vi 4.000 kr. til ”La Vida” stiftet i 2002 med det formål at give

familier med et alvorligt sygt barn et pusterum, hvor de sammen med ligestillede

familier kunne holde ferie fra sygdommen. (Foto 2)

I juni 2012 overrakte vi 5.000 kr. til ”Ung Mor Netværket” i Ringsted, et projekt, som

støtter unge gravide og mødre mellem 17-25 år, som alle har oplevet overbelastninger

i tilværelsen på forskellig vis. Det skete i forbindelse med ”Walk the World”.

Hanne Duffy, som er præsident for klubben fra 1. okt. i år 2012 overrakte donationen.

(Foto 3)

2

I Kenya overrakte Kirsten Holm Iversen en lille donation på 500 kr. til ”I Care-pads” –

vaskbare hygeiejnebind.

I september 2012 overrakte Lis Randrup og Kirsten Holm Iversen 2.000 kr. til vor

venskabsklub i Dnepropetrovsk, Ukraine. To medlemmer var på besøg i Danmark.

(Foto 4)

Edvidere har Ringstedklubben støttet Region 8’s projekt: ”Trafficking i Litauen” med

3.000 kr.

Beløbene er indsamlet via auktion, loppemarkeder, lokal indsamling til 10. dec. og

overskud fra klubbens ”Madprojekter”.

3

Herudover har vi solgt ”Lilla Sløjfer” til fordel for trafficking og deltaget i indsamling

ved Walk the World i juni i år, hvor vi fik samlet 3.100 kr. ind.

Så i det nye år vælger vi måske fortsat at donere mindre gaver, så vi tilgodeser både

lokale, nationale og internationale områder samtidig med, at soroptimister er synlige

på flere tidspunkter i årets løb.

Karen Inger Callisen

Ringstedklubben

4

13


Landet rundt

Julekurve

fra Vardeklubben

Fredag den 21. december var der gang

i pakkeriet af årets julekurve til de

borgere, som har brug for lidt ekstra til

julen.

Vardeklubben har flere arrangementer

henover året, hvor en del af overskuddet

netop bliver øremærket til disse

julekurve.

I 2011 uddelte klubben 30 kurve, men

desværre er efterspørgslen stigende,

så i 2012 uddelte klubben 40 + 1. Den

ene kurv, nr. 41 er skænket af et 10-årigt

barnebarn af én af klubbens medlemmer

(Lissi Storgaard).

Barnebarnet Carl har de to seneste år

været med til at pakke kurvene og har

været meget optaget af, at der virkelig

er folk, der ikke har råd til at holde jul.

Det har gjort så stort et indtryk, at han i

2012 – helt af egen lomme – donerede

en kurv. Værdi kr. 700,00.

Desværre kunne han ikke være med til

at pakke, men var glad for så at kunne

hjælpe ved at donere en kurv.

Ud over de omtalte julekurve er der

udleveret 28 gaver til ensomme ældre i

Varde Kommune, Kirsten Gelmer, et af

vores medlemmer, har skrevet en hilsen

til dem alle fra os, som blev givet sammen

med en æske chokolade og en lille

blomst.

For Vardeklubben har det stor betydning

at kunne hjælpe… og det kan vi

kun fordi mange hjælper os… og fordi

mange altid er parate med gode priser/

stor velvillighed/stor gavmildhed. Så når

borgerne takker for kurvene, så sender

vi takken videre til alle, der bidrager til,

at vore arrangementer kan give overskud.

Rigtig godt nytår fra Vardeklubben.

På klubbens vegne

Lissi Petersen

Foto: Ugeavisen Varde

Soroptimistpigerne, som pakker kurvene,

får hjælp af deres mænd. Kurvene

har en værdi á kr. 700,00 og indeholder

både mad og gaver, så det er tungt

arbejde, og derfor træder mændene

til.

Julekurvene afhentes senere

på dagen af de borgere, som

kommunen har udpeget til at

modtage dem – og her er der

ingen soroptimister til stede.

Lissi Storegaard og hendes barnebarn

Sofie Elmquist, Anne- Marie Buurgaard

Anna Grønne, Ingrid Lorentzen og

Runa Hansen.

14


Landet rundt

På billedet ses borgmester Ivan

Hansen, KPAD Hanne Juel Christoffersen

og præsident Ulla Koch ved

præsentationen den 27. oktober.

Sorø-kalenderprojekt

støtter Mælkebøtten i Nuuk

Sorøklubben har taget initiativ til et nyt projekt, en kalender illustreret

med billeder fra Sorø Kommune. Kalenderen er i A4-format og beregnet

til ophængning. Bag udgivelsen står Sorøklubben. Det har taget kalenderudvalget

ca. et år at få projektet på plads.

Projektet er finansieret af sponsorer, og indtægten fra salget går ubeskåret

til ”Mælkebøtten” i Nuuk. Man kan således glæde sig over kalenderens

smukke billeder i bevidstheden om samtidig at støtte et godt

formål. En oplagt gaveide til jul.

Kalenderen kan købes i Bøger og Papir, Svegård Boghandel i Sorø, telf.

57 83 00 27 eller ved henvendelse på Hanne@zuhause.dk. Pris 100 kr.

2013-kalenderen blev præsenteret den. 27. oktober

2012 i soroptimist Tina Knudsens boghandel ved, at

borgmester Ivan Hansen ”klippede snoren” og fik overrakt

det første eksemplar.

Hanne Juel Christoffersen

KPAD Sorøklubben

15


Landet rundt

Genbrug giver overskud

for tusinder af kroner

Vores genbrugsbutik i Nykøbing Falster

var spækket med gæster og tidlig julestemning,

da Nykøbing Falsterklubben

fredag den 30. november delte penge

ud til såvel lokale som landsdækkende

foreninger og organisationer.

I dagens anledning var de sædvanlige

stativer med kjoler, dragter, bukser og

frakker skiftet ud med caféborde, godter

og vinservering til de omkring 40

inviterede gæster, der sad tæt bænket i

den lille butik.

Butikken, som drives på frivillig basis

af klubbens medlemmer, har med

kundernes hjælp i det forløbne år samlet

mere end 100.000 kroner sammen.

En stor del af dem blev denne eftermiddag

delt ud til gode formål og projekter.

Donationerne blev overrakt af klubbens

præsident, Lis Ekmann, der således

kunne give en check på 20.000 kroner til

Dorit Otzen fra Reden i København.

Andre modtagere af donationer var

blandt andre Dansk Folkehjælp, Frivilligcentret

i Nykøbing Falster, Værestedet

Perronen, Guldborgsund Flerkulturel

Center, Gigtforeningen og Krisecentret i

Nykøbing Falster.

Lis Ekmann overrakte sidste kuvert

med det passende motto:

“Gør alt det gode du kan, med

alle de midler du kan, på alle

de måder du kan, på alle de

steder du kan, til alle de tider

du kan, mod alle de mennesker

du kan, så længe du kan”.

Arrangementet sluttede med

modeopvisning, hvor klubbens

medlemmer gik

catwalk på den røde

løber og præsenterede

udvalgte sæt og rober

fra butikken.

Lis Vibeke Læsøe Olsen

Dorit Otzen overrækkes en

check på 20.000 kroner af

Nykøbing Falster-klubbens

præsident Lis Ekmann.

Foto: Flemming Keith Karlsen.


Landet rundt

PRESSEMEDDELELSE

30. december 2012

Travlhed i soroptimisternes boder

Soroptimist International Randers havde

den første lørdag i december hele to

boder opstillet.

Normalt har det været sådan, at den

kendte julebod i Houmeden blev åbnet

den første lørdag i advent, og den bod

man har på Kejsergården åbnes den første

lørdag i december, hvor der er stort

rykind i det arbejdende museum.

I år faldt de to tidspunkter sammen, så

medlemmerne af soroptimistklubben

fik mere travlt end tidligere. To boder

skulle opstilles på to forskellige steder,

der skulle være mandskab til at betjene

kunderne begge steder, og varesortimentet

til begge boder skulle være klar i

rigelige mængder.

Vejrguderne viste sig ikke fra deres allerbedste

sider, men klubben kan dog

melde om et pænt fremmøde af kunder

begge steder.

I Houmeden åbnede man allerede kl. 9

og de første kunder, der af erfaring ved,

at man skal være tidligt på færde for at

få del i specialiteterne, mødte tidligt for

at gøre sine indkøb.

Også på Kejsergården var der et stort

publikum. De kunne drage fordel af at

handle i de mange forskellige boder,

ligesom de også kunne nyde de spændende

omgivelser i det arbejdende

museum. Soroptimisternes bod blev flittigt

besøgt, og der blev langet mange

glas med hjemmelavet syltetøj og andre

gode sager over disken i dagens løb.

Det er klubbens medlemmer, der selv

står for fremstilling af det, der sælges.

Der bliver syltet og bagt i stor stil i tiden

op til åbningen, og mange er også

beskæftiget med at lave dekorationer

og andre pynteting, således at udvalget

kan blive så omfattende og spændende

som muligt.

Klubbens medlemmer kunne konstatere,

at det hele lykkedes over al

forventning og, at omsætningen samlet

set blev på et tilfredsstillende niveau i

lighed med tidligere år.

Da kasserne var gjort endeligt op kunne

man konstatere et overskud på næsten

15.000 kroner.

Det pæne overskud er med til at sikre, at

soroptimisternes udbredte humanitære

arbejde i lokalområdet kan fortsættes.

Det er besluttet at midlerne fra årets

julebod primært skal anvendes til aktiviteter

i lokalområdet, og klubben har allerede

doneret 2.000 kr. til Krisecenteret

Randers, 2.000 kr. til Mødrehjælpen og

2.000 kr. til Jennumparkens Børnekor.

Kirsten Rasbech

SI Randers

17


Mindeord

Mindeord

For Mette Munk

Det er med stor sorg, at vi har mistet

vores mangeårige og meget aktive

medlem Mette Munk den 9. januar 2013

i en alder af 90 år.

Mette blev medlem af klubben i 1961og

var klubmedlemmet med længst anciennitet.

Hun har haft adskillige poster

i klubben, været unionspræsident,

deltaget i guvernørdage og nordiske

dage, og hun var en flittig deltager

ved Lyngsbostævner, L&R møder samt

regionalmøder mv.

Mette var god til at skaffe nye medlemmer

og var altid parat til at tage fat ved

klubbens arrangementer. Hun var aktiv

til det sidste, og så sent som i december

deltog hun i vores julemøde, hvor hun

holdt 3 minutter.

Mette, der var født på en gård på

Nibeegnen, var en mønsterbryder. Hun

var meget målrettet og vidste tidligt,

at hun ville være læge, og hun fik som

den eneste af en søskendeflok på 10 en

akademisk uddannelse.

Hun var læge på sygehusene i Hillerød

og Viborg og havde i 15 år lægepraksis

i Viborg, inden hun blev kommunens

meget vellidte skolelæge, hvor hendes

store interesse for sammenhængen

mellem menneskers sociale situation

og helbred fik fuld udfoldelse. Hun var

også meget aktiv i Viborg krisecenter og

Kirkens Korshærs varmestue.

Mette var meget nærværende og til

stede i nuet. Hun havde en dyb respekt

for andre mennesker og så muligheder i

alle. Man kom aldrig forgæves til hende.

Vi er meget taknemmelige over at have

lært hende at kende.

Mette Munk

Unionspræsident 1978 – 1980

Mette Munk, medlem af SI Viborg i mere

end 52 år, døde den 9. januar 2013 et

par uger før hun ville være blevet 91.

Hun var unionspræsident i en anden tid

længe før nutidens hektiske hverdag

med de moderne kommunikationsmidler.

Mette Munk var optaget af, at de

indbyrdes og nære relationer mellem

soroptimisterne byggede på venskab

og kammeratskab. Det gjaldt i det nære

i hendes egen klub og mellem de dengang

44 klubber i Danmark.

Hun var selv en mønsterbryder, som

landbobarn af en stor børneflok, fik

hun en uddannelse som læge. Hendes

funktion som skolelæge prægede

hende, idet hun levende fulgte med i

den måde, yngre mennesker oplevede

verden på.

De soroptimister uden for hendes egen

klub, som kendte hende, husker hende

som en glad og munter person. Selv om

Mette Munk med nutidens øjne måske

virkede som en lidt gammeldags soroptimist,

accepterede hun dog nutidens

mange påfund i en verden i forandring.

Æret være hendes minde.

På vegne af Danmarksunionen af soroptimistklubber.

Ellen Hansen

Unionspræsident 2012 -2014

Æret været hendes minde.

På Viborgklubbens vegne

Birgitte H. Kiil, extension,

Ingrid Overby, Præsident

18


MINDEORD, navnenyt m.m.

Mindeord

For Connie Sonja Buus

Det er med stor sorg, at vi har mistet vort mangeårige medlem Connie Buus, der

den 29. november 2012 sov stille ind.

Connie fik den forfærdelige sygdom ALS, som hun kæmpede tappert mod. Det

startede for to år siden, netop hvor hun skulle undervise i salsa på Lyngsbo.

Lige siden har vi været vidne til en soroptimist, der kommunikerede med næsten

alle medlemmer i klubben om sit liv, sin sygdom, om glæden ved sin japanske have

og kattene ved hjælp af sin computer og talemaskine indtil for få måneder siden,

hvor fingerkræfterne forsvandt.

Sent vil vi glemme Connie 75 års fødselsdag 25. maj 2012, hvor medlemmer,

naboer, familie, malerpiger og venner, 70 i alt mødte op til stor glæde for Connie.

Connie blev optaget den 1. december 1972 i Glostrupklubben, hvor hun nåede at

være præsiden to gange. Connie var præsident i Nykøbing Falsterklubben 2003-

2005, og hun har haft flere poster i begge klubbers bestyrelser. Connie havde

glædet sig til sit 40-års soroptimistjubilæum, men desværre fik hun ikke lov at leve

så længe.

Vi vil savne den danseglade Connie, som nu har fået den fred hun i høj grad

trængte til.

Æret være hendes minde.

På vegne af Nykøbing Falsterklubben

Lis Ekmann

Mindeord

For Karen Halse

Det er med oprigtig sorg, at vi i Ringstedklubben har modtaget meddelelse om, at

Karen Halse sov stille ind i sit hjem på Mors d. 5. januar. Karen var født og opvokset

på Mors, og nåede kun at blive 74 år.

Karen Halse blev ansat som forstander på Ringsted Sygehus i 1973. Hun tog imod

de mange udfordringer, som var på sygehuset, idet flere nye store bygninger netop

blev taget i brug i disse år. Også sygeplejestrukturen var under ”forvandling”, så der

blev krævet meget af den nye forstander i relation til samarbejde på tværs af alle

faggrupper.

For Karen stod målet altid klart, at patienten fik den optimale placering i alle henseender.

Karen blev medlem af soroptimistklubben i Ringsted i 1976. Hun var altid aktiv på

mange felter.

I 1989 fejrede klubben sit 40-års jubilæum. På det tidspunkt var Karen præsident.

Hvervet udfyldte hun på fineste vis og var med til at etablere ”Lokal-komiteen

Plant et Træ i Ringsted”. Klubbens ”Miljø-koordinator” havde foreslået et natur- /

miljøtiltag, som kunne markere jubilæet. Og Karen plantede det første træ sammen

med den dengang kvindelige borgmester, Tove Frederiksen i Klosterhaven ved Sct.

Bendts Kirke. Siden sad Karen med i bestyrelsen for Lokalkomiteen i flere omgange.

Navnenyt

Ultimo december 2012

Nye medlemmer

Viborg

Cristina Mihaela Danciu,

teknisk assistent

Århus Kraka

Annette Weinreich,

tale- og hørepædagog

Grenaa

Kirstine Stensrød Quortrup,

fysioterapeut

Lise-Lotte Andersen,

bibliotekar

København

Margarita Schmidt,

controller, finans

Birkerød Kirsten Birk,

tresproglig korrespondent

Vivian Julia Anker,

forskningsbioanalytiker

Vordingborg

Lili Inge Hesselberg,

fysioterapeut

Varde

Hanne Hegner, pædagog

Inge-Lise Jacobsen,

kemiker, kemiingeniør

OVERFLYTTEDE MEDLEMMER

Gunhild Christiansen - overflyttet til

Frederiksberg Gentofte - fra Kastrup-

Taarnby

UDMELDTE MEDLEMMER

Henny Nielsen, Frederikssund

Lis-Birthe Sørensen, Kolding

HUSK

L&R

den 24.-26. maj 2013

på Crowne Plaza,

København.

Æret være Karens minde.

På vegne af Ringstedklubben,

Karen Inger Callisen og Hanne Duffy, præsident

19


NYHED

Magasinpost MMP

ID-nr. 42490

I anledning af Danmarksunionens stiftelse for 75 år siden, er der

lavet et logoark med selvklæbende SI-logoer. En label som måler

3 cm i diameter.

Det er tænkt at logoerne skal bruges som synlighedsreklame på

de tryksager, breve, gavekort etc. som klubberne benytter.

Unionsbutikken har haft mange forespørgsler på et logo af

denne type, og nu er det her.

1 ark med 48 stk. logoer

koster 25 kr. og kan

bestilles på Unionsbutikkens

mailadresse:

kirstenrasbech@c.dk

Kirsten Rasbech

Unionsbutikken

Soroptimas redaktion

Alle artikler og meddelelser stiles til den ansvarshavende redaktør.

Mail: soroptima@soroptima.dk

Karin Langenberg,

ansvarshavende

Sundgade 54

6400 Sønderborg

Tlf. 74 42 45 06 (arb. kl. 10-16)

Mail: soroptima@soroptima.dk

Redaktionssekretariat

Kirsten de Kruiff

Herles 5

6300 Gråsten

Tlf. 74 65 46 11

Annoncepriser

for 4-farvede annoncer

1/1 sidet, 255x180mm

Kr. 4.000,-

1/2 sidet, 125x180mm

Kr. 2.200,-

1/4 sidet, 84x180mm

Kr. 1.100,-

Karin Bonde-Poulsen

Brohovedvej 26,

6400 Sønderborg

Tlf. 74 48 63 27

Grete Natorp

Ulvedalen 5

6400 Sønderborg

Tlf. 74 42 30 16

Antal ord

Da mange ønsker ordet i

Soroptima, har følgende artikler

maksimum antal ord:

Kvinder i

spændende job 780

Landet Rundt 235

Mindeord 235

Små artikler 500

Deadline

Nr. Deadline

Store mails

Vi modtager gerne mails på op

til 10 MB pr. mail.

Ring hvis du er i tvivl.

Oplag

2.000 stk.

Udgivelse

1 01.09.2013 01.10.2013

2 01.11.2013 01.12.2013

3 01.12.2013 01.01.2014

4 01.01.2013 01.02.2013

5 Jubilæumsnummer

6 25.03.2013 25.04.2013

7 01.05.2013 01.06.2013

8 01.08.2013 01.09.2013

Priserne er gældende ved levering

af færdigt annoncemateriale

som højopløst pdf.

Fotos

Vi modtager gerne som jpg, tiff

eller eps filer i 300 dpi.

Design og tryk

Langenberg Grafisk A/S

Soroptima er et månedsblad for Danmarks ca. 1.900 medlemmer af Soroptimist International. Det er en

NGO (non-governmental organisation, folkelig organisation) for kvinder med rådgivende status for FN.

Der er 66 klubber i Danmark. Vi mødes en gang om måneden til klubmøder, hvor vi f.eks. hører foredrag

eller tager på virksomhedsbesøg. Vi samler penge ind til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Soroptimist International er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der

gennem projekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status. Vi er neutrale i partipolitiske

og religiøse spørgsmål og lægger vægt på at skabe et bredt netværk mellem kvinder både socialt og

professionelt. Læs mere om organisationen på www.soroptimist-danmark.dk

More magazines by this user
Similar magazines