Telegrafen Nr. 1 2014 - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Telegrafen Nr. 1 2014 - Forsvarskommandoen

Brug af dobbelt udfoldecontainer (DUC) og kontor-containere samt telt er det grundlæggende materiel, der indsættes af

MOTHQDEL. Her ser vi telt M/2000 med tilsluttet varmeenhed VA M/40.

Hvad gør en god

HQ-soldat

Spids blyanten!

Nu er der to flasker vin

på højkant!

Kontakt- og velfærdsofficeren

ved Telegrafregimentet.

KVO giver to flasker vin til

bedste artikel i dette blad.

Send din artikel til næste blad på:

Denne artikel omhandler

mine tanker som kompagnichef

omkring udviklingen

af en ny og bedre

tilpasset funktionsuddannelse

målrettet soldaterne

i hovedkvarterskompagniet.

Med artiklen vil jeg forsøge at give mit

bud på, hvordan en mindre indsats over

tid kan gøre en forskel på flere områder

og medvirke til at skabe en motiverende

effekt og et kompetenceløft. Situationen

er ikke ukendt i Telegrafregimentet.

Min oplevelse er, at flere enheder ved

regimentet har nogenlunde de samme

vilkår og dermed sagt: Udfordringer med

telegrafen@mil.dk

Af kaptajn Anders Quade Bandholm,

kompagnichef/Hovedkvarterskompagniet/Hovedkvartersbataljonen

(KC/

HQKMP/HQBTN)

Engelsk radioprocedure stille store krav til den enkelte soldat- her samarbejdes om

modtagelse af 9-linier, anmodning om førstehjælp/evakuering (MEDEVAC).

Telegrafens Venner 3

Færdig Blad 1 2014.indd 3

12/13/2013 10:15:34 AM

More magazines by this user
Similar magazines