Speciale

projekter.aau.dk

Speciale

Til opgørelse af den operationelle risiko er der mulighed for at vælge mellem Basisindikatormetoden,

Standardindikatormetoden og Den avancerede metode, jf. KDB § 53. Både Ringkjøbing

Landbobank og Sparekassen Hobro anvender basisindikatormetoden, hvor der med

baggrund i beregning af et gennemsnit for de seneste tre regnskabsårs nettoindtægter kvantificeres

et beløb, som medregnes til de risikovægtede poster til dækning af den operationelle

risiko. 30

Solvenskrav i den finansielle sektor

Solvens er et udtryk for bankens evne til at modstå uforudsete tab som en kapitalmæssig

stødpude, og tager afsæt i forholdet mellem basiskapitalen og de risikovægtede poster:

Solvenskravet er som tidligere nævnt angivet i FIL § 124, stk. 2 som et minimumskrav på 8 %.

Bankerne er forpligtede til at solvenskravet løbende overholdes, og det er Finanstilsynets

opgave straks at gribe ind såfremt solvensen i et pengeinstitut ikke opfylder minimumskravet.

Finanstilsynet har hjemmel til at inddrive pengeinstituttets licens til at drive bank, i tilfælde

af en solvens under 8 %. 31

Direktionen i et pengeinstitut vurderer mindst en gang årligt den interne proces og de anvendte

metoder til at opgøre den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet, og fastsætter

i samme forbindelse instituttets individuelle solvensbehov. Det individuelle solvensbehov

tager sigte på bankens tilstrækkelige basiskapital i forhold til de aktuelle risikovægtede poster

og dermed de risikoeksponeringer banken har foretaget sig. Finanstilsynet kan dog fastsætte

et højere individuelt solvenskrav end minimumskravet på 8 %, jf. FIL § 124, stk. 5.

Solvens kan påvirkes i en positiv retning ved enten at nedbringe de risikovægtede poster,

eller ved at øge bankens basiskapital. Under finanskrisen har det vist sig gældende, at en

overdækning af solvenskrav alligevel ikke har været tilstrækkelig i en økonomisk vanskelig

30 Dansk Bankvæsen, 6. udgave: s. 285

31 Ibid.: s. 39

Side

23

More magazines by this user
Similar magazines