Kære selvstuderende i: Engelsk C-niveau - KVUC

kvuc.dk

Kære selvstuderende i: Engelsk C-niveau - KVUC

Kære selvstuderende i: Engelsk C-niveau

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Materialet består af 2 bøger:

¤ Contexts – Basisbog til engelsk i gymnasiet og HF (Gyldendal, 2004)

¤ Willy Russell: Educating Rita (a comedy), 1981, (Samuel French, 1981, eller andet

forlag).

¤ Desuden er det nødvendigt at træne vha. en øvebog i grammatik, fx Fejlstøvsugeren

(blå udgave: meget basal – eller grøn: lidt mere omfattende) (forlaget Musagetes:

genoptrykkes hvert år). Bemærk, at der til både den blå og den grønne udgave hører en

"Støvsugernøgle" (= facitliste), så du kan rette dig selv.

Jeg træffes i tidsrummet 18-19

På mailadressen: bs@kvuc.dk

Eller telefonnr.: 20 83 96 93/ 45 85 96 93

Med venlig hilsen

Birgit Søndergaard


Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Hvis du ønsker ændringer, skal det godkendes af din vejleder inden 1. april (sommereksamen)/1.

november (vintereksamen). Tag kontakt til din vejleder.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser:

Termin 2011

Institution

Uddannelse

Fag og niveau

414 Københavns VUC

Hfe

Engelsk 0-C-niveau

Selvstuderende *

Navn:

Eksaminator

Birgit Søndergaard

Oversigt over temaer

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Growing Up

Different Worlds

Immigrants


Tema 1

Indhold

Growing Up

Kernestof:

i Contexts – Basisbog til engelsk i gymnasiet og HF (Gyldendal, 2004):

• Hemingway: Indian Camp (1921)

• Fell: The Shining Mountain (1992)

• Richards: Just Like That (1987)

• Collins: The History Teacher (1999)

• Cherie Booth: Together, we can beat the bullies (2002)

* Kamal Ahmad: PM’s wife crusades against bullies (2002)

Supplerende stof:

• in Contexts: pp. 9-11 (background, vocabulary)

• Find evt. selv: 1-2 film (britiske, amerikanske, australske, etc.) om

forskellige aspekter af temaet – fx om forholdet mellem forældre og børn eller om

"socialisering". [Til eksamen kan filmene anvendes til

sammenligning/perspektivering på samme måde som tekster].

• Find evt. selv oplysninger på nettet om "socialisering", opdragelse, og

lign.

Særlige

fokuspunkter

• Genre-definitioner

• Tekstanalyse: begreber i forbindelse med analyse af fiktionstekster .

Se afsnit i Contexts side 243-247

• Ordforråd

• Grammatik: verber: kongruens, verbets tider, uregelmæssige verber


Tema 2

Indhold

Different Worlds

Kernestof:

i Contexts – Basisbog til engelsk i gymnasiet og HF (Gyldendal, 2004):

Supplerende stof:

*Oodgeroo Noonnuccal: The Past (1990)

• Jones: Our America (1996)

• Cohen: Adam (1993)

• Ahmed: The Boy on the Left… (2002)

* Doris Lessing: The Mother of the Child in Question (1992)

*Willy Russell: Educating Rita (1981)

* Amelia Hill: TV, public school and Ryan’s fall

• i Contexts: pp. 105-106

• Find evt. selv supplerende oplysninger om fx klasseforskelle og

klassebevidsthed i Storbritannien og USA – gerne på nettet, evt. via den engelske

avis The Guardian (www.guardian.co.uk) og den amerikanske The New York Times

(www.nytimes.com), som begge har beskæftiget sig med emnet.

• Find evt. selv 1-2 film, der viser "forskellige verdener" (geografisk,

socialt, psykologisk, etc. etc.).

Særlige

fokuspunkter

• Tekstanalyse: begreber i forbindelse med analyse af ikkefiktionstekster

– Se Contexts” side 243-247

• Grammatik: substantiver - adjektiver/adverbier – pronominer


Tema 3

Indhold

Kernestof:

Immigrants

i Contexts – Basisbog til engelsk i gymnasiet og HF (Gyldendal, 2004):

• Wazir: Long nights, low pay… (2002)

• Kureishi: My Son the Fanatic (1997)

*C.B.Divakaruni: Clothes (1995)

Supplerende stof:

• i Contexts: pp. 157-159

• Find evt. selv 1-3 avisartikler, tv-udsendelser eller film om emnet.

Alt engelsksproget kan bruges – men evt. også materiale på dansk om generelle

problemstillinger i forbindelse med immigration.

Særlige

fokuspunkter

• Tekstanalyse: perspektivering til andre tekster

• Informationssøgning på nettet – mhp supplerende materiale om de

læste tekster og temaer

• Grammatik: præpositioner

More magazines by this user
Similar magazines