Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn ...

studerende.au.dk

Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn ...

US AARH

Generelle oplysninger

StudieAarhus Universitet:

Psykologi

Navn på universitet i udlandet:

Tilburg University

Land:

Holland

Periode:

Fra: August 2012

Til: Januar 2013

Udvekslingsprogram:

Erasmus

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet?

Hvor tilfreds var du med dit ophold?

Meget tilfreds! Tilburg University har været et virkelig godt værtsuniversitet og det har været

et halvt år med masser af gode oplevelser.

Hjælp og vejledning

Modtog du vejledning fra Internationalt Center?

Nej, jeg opsøgte primært udvekslingskoordinatoren (Jette Raalskov) ved vejledning.

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst


Modtog du praktisk hjælp af værtsuniversitetet? (fx afhentning i lufthavn, hjælp til

boligsøgning, hjælp til indskrivning og lignende)

Jeg fik hjælp til ALT! I*ESN sørgede for afhentning ved toget, og man blev derefter bragt til

universitetet hvor personale stod klar til at tage imod. Der blev man indskrevet, fik oprettet

bankkonto, ansøgt om opholdstilladelse, tilmeldt introduktions-ugen, optaget i

studenterforeningen, købt cykel, underskrevet boligkontrakt og til sidste blev man

transporteret til det sted man skulle bo. Inden ankomst fik jeg også hjælp til at finde bolig

ved hjælp af en side oprettet for udvekslings studerende.

Hvilken form for praktisk orientering var der vedrørende universitetet, campus, byen o.lign.?

Der var en introduktions uge, hvor man blev præsenteret for universitetet, fik rundvisning og

introduktion til hvordan det er at være studerende i Holland. Derudover arrangerede I*ESN

rundvisning i byen og hjalp generelt med alt.

Hvor tilfreds var du med den hjælp og information du fik fra det udenlandske universitet i

forbindelse med dit ophold? Begrund venligst.

Meget tilfreds. De var meget opmærksomme på at man som udvekslingstuderende fik den

hjælp man havde brug for, og at man havde en god oplevelse.

Bolig

Fandt det udenlandske universitet bolig til dig?

Ja, de henviste mig til en hjemmeside hvor jeg selv kunne vælge en bolig.

Hvis nej – hvordan fandt du bolig?

Hvilken boligtype boede du i? Beskriv venligst faciliteterne

Jeg boede på et stort kollegium på campus, hvor de fleste udvekslingsstuderende boede. Jeg

havde et stort møbleret værelse, og delte køkken med 16 andre. Der var to toiletter og tre

bade, så det var rigtig fint. Vi havde stort fælleskøkken med opholdsstue med TV. Derudover

var der vaskerum i kælderen.

Hvor langt havde du til universitetet, og hvordan kom du derhen?

Jeg boede på campus, så jeg gik i skole.

Hvor tilfreds var du med din bolig? Begrund venligst

Meget tilfreds.


Fagligt udbytte

Hvor tilfreds var du med det faglige udbytte?

Nogenlunde tilfreds, arbejdsbyrden var stor og niveauet var højere end jeg var vant til fra au.

Kunne du få alle de fag du ønskede?

Ja

Hvilke kurser tog du, og hvordan var dit akademiske udbytte af kurserne du deltog i

sammenlignet med niveauet på dit studie på Aarhus Universitet? Skriv venligst titlen på kurset

og sæt kryds ud for det faglige niveau.

Kursus

Meget højt

niveau

Højt

niveau

Normalt

Lavt

niveau

Meget lavt

niveau

Emotion and motivation

Forensic victimology and

psychology

x

x

Psychology of economics

x

Sociology of crime

x

Occupational health psychology

xPr

Hvordan var undervisningsformen sammenlignet med AU? (forelæsninger, holdundervisning

etc.)

Hold undervisning. (Meget) aktiv deltagelse var forventet af alle, og der var mange lektier for

udover al det der skulle læses.

Hvordan var læsebyrden/arbejdsmængden sammenlignet med AU?

Meget større!

Opnåede du merit for de fag du tog?

Jeg valgte i sidste ende ikke at søge merit, da jeg ville have muligheden for at tage nogle,

efter min mening, bedre seminar her på AU

Hvordan var faciliteterne på universitetet (computere, bibliotek, internet)? Beskriv venligst

Meget bedre end på AU! Der var mange computere man kunne låne, og alle arbejdspladser

var lavet så man kunne lave gruppearbejde. Der var WIFI på campus, restauranter, cafeer

og biblioteket var stort og med god plads.


Udgifter

Hvor store var dine udgifter til nedenstående områder under opholdet? Angiv omkostningerne

så præcist som muligt.

Kroner

Husleje pr. måned

Kost pr. måned

Rejseomkostninger i alt

Bøger i alt

Forsikring i alt

Andre omkostninger i alt

Hvilke? Sociale aktiviteter

2800

1500

3000 (?)

2000

2500

4000

Modtog du økonomisk støtte ud over SU og stipendier fra Aarhus Universitet? Hvis ja, hvilke og

har du nogen råd i forbindelse med legatsøgning?

Jeg fik Erasmus stipendiet

Hvilke muligheder havde studerende for at arbejde? Krævedes der særlige tilladelser?

Man kunne får vikarjobs i byen, men det krævende at man fik en særlig opholdtilladelse. Den

var dog ikke svær at få

Kulturelle og sociale forhold

Hvordan var dine oplevelser med at bo i et andet land og leve i en anderledes kultur?

Holland er ikke meget anderledes end Danmark, men alligevel har det for mig været en stor

oplevelse at bo i udlandet over en længere periode. Jeg har lært meget om mange forskellige

kulturer, da jeg har boet med mange andre udveklingsstuderende.

Arrangerede værtsuniversitetet sociale aktiviteter for de udvekslingsstuderende? Beskriv

Ja! Den første uge var intro-week, hvor der blev arrangeret både faglig og praktiske

arrangementer, men også masser af fester og andre sociale aktiviteter. Som


udvekslingsstuderende fik man mulighed for at melde sig ind i I*ESN, der ugentligt holde

arrangementer og havde en studenterbar nede i byen.

Hver tirsdag var der fest og mentordinner, hvor man mødte andre studerende.

Derudover var de fleste arrangementer på campus på engelsk, og det var nemt at kunne

deltage på ligefod med de hollandske studerende.

Hvor let var det at knytte venskaber med de lokale studerende?

De fleste lokale studerende havde gået på universitet i mange år, og virkede ikke

interesseret i at knytte sig til ny udenlandske der kom for en begrænset periode. Men

igennem I*ESN lærte man mange af de lokale studerende at kende, særlig ens mentorer

blev man knyttet til.

Hvor let var det at knytte venskaber med de andre udvekslingsstuderende?

Meget nemt. Jeg boede med 16 andre udvekslingstuderende og var samtidig i en mentor

gruppe hvor man fik mange nære venskaber. Derudover mødte man mange igennem I*ESN

mødte man mange i samme situation.

Var der kulturelle udfordringer, f.eks. kommunikationsvanskeligheder? Beskriv

Det var ikke noget jeg mærkede så meget til, måske lidt i forhold til de asiatiske studenter

der ikke deltog på samme måde som de vestlige.

Hvilke kulturelle aspekter satte du størst pris på?

Jeg sætter stor pris på alt det jeg har lært om Danmark og hvad andre tænker om Danmark.

Det er utroligt at man skal til udlandet for at finde ud af hvad det vil sige at være dansker.

Er der mere information, du mener, fremtidige udvekslingsstuderende vil have gavn af, når de

besøger dit værtsuniversitet eller tager på udveksling generelt?

Hvis man tager til Tilburg Universitet, så gør man sig selv en stor tjeneste ved at deltage i

intro week (TOP-week) og melder sig ind i I*ESN fra starten af.

Må interesserede studerende kontakte dig vedrørende studieophold i udlandet? Hvis ja, udfyld

da venligst nedenstående rubrikker.

Navn: Nina Gravgaard Marschall

E-mail: ngmnina@gmail.com

TAK fordi du brugte tid på at udfylde skemaet!


US AARH

More magazines by this user
Similar magazines