diversity lab - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

diversity lab - Ny i Danmark

invitation til

diversity lab

eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse

konference den 24. november 2008

eigtveds pakhus, københavn


DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB

- Få inspiration til at øge, fastholde og anvende mangfoldighed

Mangfoldighedsledelse er sat på dagsordenen. Efterspørgslen på arbejdskraft er den mest

akutte årsag, men ved siden af denne presserende udfordring gemmer der sig også mange

andre gode grunde til at beskæftige sig med mangfoldighedsledelse.

I over et år har 15 virksomheder deltaget i Diversity Lab for at lære af hinandens erfaringer

og samtidig blive introduceret til ny viden og nye redskaber til mangfoldighedsledelse.

I Diversity Lab har vi eksperimenteret med, hvordan vi kan bringe forskelligheden i spil og

omsætte det potentiale, der er i mangfoldighed til en værdi for den enkelte virksomhed.

Fokus har været på, hvordan vi kan anvende mangfoldighedens ressourcer, når vi sikrer, at

der er lige muligheder for alle – uanset forskelle som fx køn, etnisk oprindelse, religion,

alder, handicap eller seksuel orientering.

Virksomheder i Diversity Lab

Arla Foods, Ballerup Kommune, Dansk Cleaning Service, DR, LEGO, McDonald’s Danmark,

METRO Cash & Carry, Novo Nordisk, Novozymes, Nykredit, Odense Kommune, Statens

Serum Institut, TDC, Toms Gruppen, World Outgames 2009

Som afrunding på Diversity Lab 2008 inviterer vi med stor fornøjelse til konference den

24. november 2008, hvor du vil få mulighed for at lære af andre virksomheders konkrete

erfaringer med mangfoldighedsledelse. Konferencen henvender sig til ledere og HR chefer/

konsulenter i private og offentlige virksomheder.

Diversity Lab er et projekt under Institut for Menneskerettigheders Erhvervsafdeling.

Projektet er gennemført med Dansk Erhverv, KL og Personalestyrelsen som

samarbejdspartnere. Diversity Lab har modtaget støtte fra programmet ”Job til nye

danskere” under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.


PROGRAM

9.00 Ankomst, indskrivning og morgenmadsbuffet

9.30 Velkomst

ved Direktøren for Institut for Menneskerettigheder

9.40 Diversity Lab – eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse

ved Susanne Nour, Chefkonsulent, Institut for Menneskerettigheder

9.55 Mangfoldighed og virksomhedens sociale ansvar

ved Jesper Møller, Administrerende Direktør, Toms Gruppen

10.10 Mangfoldighed som værdi og forretningsstrategi

ved Birgitte Bruun, Vicedirektør, Nykredit

10.25 Mangfoldighed, forskning og innovation

ved Nils Strandberg Pedersen, Adm. direktør, Statens Serum Institut

10.40 Kaffepause

10.55 Paneldebat med formiddagens talere

ved Konferencier Tine Götzsche, vært på DR2 Udland

11.35 Redskaber til at øge, fastholde og anvende mangfoldighed

Susanne Nour, Chefkonsulent, Institut for Menneskerettigheder og

Susanne Justesen, Ph.d. og innovationsrådgiver, INNOVERSITY

12.10 En buket af mangfoldighed

ved Audrey Castañeda, stand-up komiker

12.25 Frokost og mulighed for at besøge Diversity Lab udstillingen

13.10 Dialog mellem virksomheder I

14.10 Kaffepause

14.25 Dialog mellem virksomheder II

15.25 Dagens læringspunkter – en visuel gennemgang

ved Ole Qvist Sørensen, Grafisk facilitator, Bigger Picture

15.55 Tak for i dag ved konferencier Tine Götzsche


Dialog mellem virksomheder I og II

Kl. 13.10 -14.10 og igen kl. 14.25 -15.25 er der mulighed for at deltage i to af de i alt tre tema dialoger

Vælg mellem:

Tema 1: Hvordan øger vi diversiteten i vores virksomhed?

Dette tema sætter fokus på, hvordan vi øger diversiteten i virksomheden dels i rekrutteringsprocessen,

fx i forhold til annoncering og jobsamtaler, og dels med henblik på at

udvide det individuelle og samlede netværk både internt i organisationen og eksternt. Der

vil ydermere være fokus på betydningen af forskelle i forhold til personlighedstyper.

Panel:

Carsten Runge, Produktionschef, Toms Gruppen

Bente Noringriis, tidl. Design Manager, LEGO Koncernen

Carsten Hallund Slot, Director, Corporate Research & Innovation, Arla Foods

Lone Grølsted, Salgsleder, TDC Fastnet Norden, Århus

Søren Poulsen, Head of Training, Novo Nordisk

Ordstyrer: Susanne Nour

Tema 2: Hvordan fastholder vi diversiteten i vores virksomhed?

Dette tema sætter fokus på, hvordan vi skaber en inkluderende arbejdsplads, der giver rum

til forskelligheder og hvordan vi skaber gode rammer og dialog på tværs af forskelle som fx

religion og seksuel orientering. Der sættes endvidere fokus på, hvordan man kan fastholde

diversitet gennem karriereudvikling og uddannelse af medarbejdere til ledere.

Panel:

Britta Hansen, Administrerende direktør, Dansk Cleaning Service

Carsten V. Jensen, Commercial Director, World Outgames

Jens Ole Jacobsen, Servicechef, METRO Cash & Carry, Glostrup

Mette Frandsen, Supervisor og restaurantchef, McDonald’s Gentofte

René Lorenz, Souschef, Odense Kommunale Ældrepleje

Ordstyrer: Tine Götzsche

Tema 3: Hvordan anvender vi diversiteten i vores virksomhed?

Dette tema sætter fokus på anvendelse af diversitet bl.a. i forhold udvikling af nye produkter

og serviceydelser. Der vil endvidere blive sat fokus på, hvordan vi kan sætte forskellige

kompetencer i spil fx gennem intern mobilitet samt situationsbestemt anvendelse af

diversitet.

Panel:

Nickie Inger Spile, Vice President, Region Europa, Novozymes

Steen N. Olsen, Centerleder, Nykredit, Gentofte

Ingrid Kromann, Afdelingschef, Vaccineudviklingsafdelingen, Statens Serum Institut

Robert Lorentzen, Leder, Krumtappen, Ballerup Kommune

Morten Østergård Pedersen, Senior Director, HR og IT, LEGO Koncernen

Ordstyrer: Susanne Justesen


Tid

Den 24. november 2008 kl. 9.00-16.00

Sted

Eigtveds Pakhus

Asiatisk Plads 2 G

1448 København K

Tlf. 33921601/02, 33921509/10

Deltagelse i konferencen er gratis, men der er begrænsede pladser.

Da konferencen tager udgangspunkt i ledererfaringer prioriteres det, at deltagerne er ledere og repræsenterer

så mange virksomheder som muligt.

Skulle I mod forventning være forhindret i at deltage, er der for tilmeldte deltagere et ”no-show” gebyr på 500

kr.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til Humaira Nasim, hna@humanrights.dk og oplyse navn, stilling og organisation.

I tilmeldingen bedes du også angive, hvilke to tema dialoger, du ønsker at deltage i.

Sidste frist for tilmelding er 10. november 2008.

Yderligere oplysninger

Rannvá Arnadóttir, rar@humanrights.dk tlf. 32698654

Susanne Nour, sno@humanrights.dk tlf. 32698904

More magazines by this user
Similar magazines