Hele magasinet som pdf - Dansk Selskab for Patientsikkerhed

laeger.dk

Hele magasinet som pdf - Dansk Selskab for Patientsikkerhed

22 | Internationale resultater Dansk Selskab for Patientsikkerhed 10 år | 2011

Patientsikkerhed skaber

overbevisende resultater

I den videnskabelige litteratur er der igennem de seneste ti år offentliggjort mange artikler

om resultatet af arbejdet for patientsikkerhed. Her er de mest epokegørende.

Surgical Safety Checklist

Before induction of anaesthesia Before skin incision Before patient leaves operating room

(with at least nurse and anaesthetist) (with nurse, anaesthetist and surgeon) (with nurse, anaesthetist and surgeon)

Has the patient confirmed his/her identity,

site, procedure, and consent?

Yes

Is the site marked?

Yes

Not applicable

Is the anaesthesia machine and medication

check complete?

Yes

Is the pulse oximeter on the patient and

functioning?

Yes

Does the patient have a:

Known allergy?

No

Yes

Difficult airway or aspiration risk?

No

Yes, and equipment/assistance available

Risk of >500ml blood loss (7ml/kg in children)?

No

Yes, and two IVs/central access and fluids

planned

Confirm all team members have

introduced themselves by name and role.

Confirm the patient’s name, procedure,

and where the incision will be made.

Has antibiotic prophylaxis been given within

the last 60 minutes?

Yes

Not applicable

Anticipated Critical Events

To Surgeon:

What are the critical or non-routine steps?

How long will the case take?

What is the anticipated blood loss?

To Anaesthetist:

Are there any patient-specific concerns?

To Nursing Team:

Has sterility (including indicator results)

been confirmed?

Are there equipment issues or any concerns?

Is essential imaging displayed?

Yes

Not applicable

This checklist is not intended to be comprehensive. Additions and modifications to fit local practice are encouraged. Revised 1 / 2009

Nurse Verbally Confirms:

The name of the procedure

Completion of instrument, sponge and needle

counts

Specimen labelling (read specimen labels aloud,

including patient name)

Whether there are any equipment problems to be

addressed

To Surgeon, Anaesthetist and Nurse:

Sikker kirurgi-tjeklisten

reducerer komplikationer

og død efter kirurgi

What are the key concerns for recovery and

management of this patient?

© WHO, 2009

Michigan eliminerer dødelig hospitalsinfektion

I staten Michigan i USA har man næsten udryddet infektioner, der er

relateret til centrale venekatetre (CVK), efter en målrettet indsats på

alle intensivafdelinger. Indsatsen omfattede fem enkle procedurer vedrørende

anlæggelse og pleje af CVK’er. Interventionen omfattede ikke

nye kliniske procedurer, men handlede om at sikre, at anerkendte procedurer

blev anvendt konsekvent hos alle patienter. Resultaterne blev

offentliggjort i 2006, og siden har flere hospitaler i flere lande gjort lignende

erfaringer. CVK-pakken er en del af projektet Patientsikkert Sygehus,

der i øjeblikket foregår på fem danske hospitaler.

Pronovost et al. N Engl J Med,

28. december 2006

WHO viste for et par år siden, at en såkaldt sikker

kirurgi-tjekliste har potentiale til at reducere

dødsfald og komplikationer efter kirurgiske

indgreb. Undersøgelsen var foretaget på

otte forskellige hospitaler i forskellige i- og

ulande. Nu har man i en hollandsk undersøgelse

bekræftet tjeklistens effekt. Denne seneste

undersøgelse omfatter næsten 4.000 patienter

før tjeklisten blev indført og lige så mange efter.

Konklusionen er klar: Dødeligheden blev næsten

halveret, og antallet af komplikationer

faldt med en tredjedel efter indførelse af tjeklisten.

I 2010 præsenterede en forskergruppe fra

Næstved deres erfaringer med tjeklisten ved

den internationale patientsikkerhedskonference

International Forum i Nice. I Næstved

fandt man, at dødeligheden faldt med omkring

en tredjedel efter indførelse af tjeklisten.

www.who.int/patientsafety/safesurgery

Illustration: Lægehåndbogen/

Birgitte Lerche-Barlach

Bedre håndhygiejne reducerer

hospitalsinfektioner

God håndhygiejne blandt hospitalspersonale er et af de mest effektive tiltag

til forebyggelse af hospitalsinfektioner hos indlagte patienter. Alligevel

er efterlevelsen af håndhygiejneretningslinjer generelt dårlig – også på

danske hospitaler. I et nu klassisk studie fra Schweiz målte man personalets

efterlevelse af retningslinjerne før under og efter en multifacetteret

kampagne på et stort hospital i Geneve. Kampagnen virkede, så efterlevelsen

steg fra 48% til 66%, og forekomsten af hospitalsinfektioner faldt i

samme periode markant med over 40%.

Læs side 17 om Næstved Sygehus’ succes med at forbedre håndhygiejnen.

Pittet et al. The Lancet, 14. oktober 2000

More magazines by this user
Similar magazines