Om BK - Bagsværd Kostskole & Gymnasium

bagkost.dk

Om BK - Bagsværd Kostskole & Gymnasium

BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM

Perseverando – gennem vedholdenhed!


Perseverando – gennem vedholdenhed!

BAGSVÆRD

KOSTSKOLE & GYMNASIUM

VELKOMMEN

KONTAKT

MÅL OG VÆRDIER

HOS OS

KOSTSKOLEN

GYMNASIET

GRUNDSKOLEN

SPORT & TALENT

BIOTEK


VELKOMMEN

Bagsværd Kostskole & Gymnasium kaldet

BK er en udviklingsorienteret og traditionsrig

skole grundlagt i 1908. Siden da har mange

tusinde børn og unge haft glæde af vores

skole både som kost- og som dagelever.

I takt med den globale udvikling tilbyder vi en

dansk uddannelse med et internationalt

præg. Vores udgangspunkt er, at i en verden i

rivende udvikling er det vigtigt at kende sine

rødder. Danmark er i den henseende et af de

bedste steder i verden at tage en uddannelse

- og et af de tryggeste steder at vokse op.

Elever, der vælger en uddannelse hos os,

siger ja til seriøsitet, individuel talentudvikling

og faglighed. Vores vision er intet mindre

end i fællesskab at skabe verdens bedste

skole.

Du kan læse mere om BK på vores

hjemmeside: www.bagkost.dk

Jimmy Burnett Nielsen,

Rektor

VELKOMMEN


VELKOMMEN

OM BK

Bagsværd Kostskole & Gymnasium er en

privat, selvejende helhedsskole med

gymnasium, kostskole og grundskole

beliggende i smukke naturomgivelser ved

Bagsværd Sø 14 kilometer nord for København.

BK er den eneste skole i Danmark, der

tilbyder skolegang fra begynderklasse til

3.g samtidig med, at der fra 6. klasse er

mulighed for at bo på vores kostafdeling

Haraldsgave kaldet “Haga”.

BK er en privat, selvejende institution. Vi

opkræver skolepenge og opholdsbetaling

ved indmeldelse på kostskoleafdelingen.

Læs mere om priser:

www.bagkost.dk

VELKOMMEN


KONTAKT

BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM

Aldershvilevej 138

2880 Bagsværd

Tlf. +45 44 98 00 65

bk@bagkost.dk

www.bagkost.dk

REKTOR

Rektor Jimmy Burnett Nielsen

jb@bagkost.dk

KOSTSKOLEN

Skovalléen 30

2880 Bagsværd

Kostskoleinspektør Søren Børgesen

Mobil: +45 20260914

sb@bagkost.dk

GYMNASIET

Vicerektor Ulla Frost

uf@bagkost.dk

GRUNDSKOLEN

Afdelingsinspektør Helle Brinch

hb@bagkost.dk

KONTAKT


MÅL & VÆRDIER

BK- EN SKOLE MED VISIONER

BK er vores motto Perseverando, og det betyder

gennem vedholdenhed. Vi mener, at vedholdenhed

er afgørende for, at vores elever når deres mål. Vi

danner og uddanner børn og unge til, at de fagligt og

personligt selv bliver i stand til at skabe deres egen

fremtid.

BK udvikles den enkelte elev, så eleven bliver

fagligt og socialt velfunderet. Vi tilbyder et højt fagligt

niveau og et dynamisk og inspirerende studiemiljø, og

vi gør en dyd ud af at dyrke og styrke de talenter,

eleverne har, både i fag og i fritid.

MÅL & VÆRDIER


MÅL & VÆRDIER

MÅL

Vores elever vælger selv deres egen fremtid

VISION

Verdens bedste skole – skabt i fællesskab!

MISSION

Perseverando - gennem vedholdenhed

danner og uddanner vi os for at nå vores mål

DERFOR OPNÅR VI

Overskud, Engagement & Ansvar

BK’S FEM SØJLER

Fag &

Viden

Venner &

Netværk

Tradition &

Vedholdenhed

Deltagelse &

Involvering

VORES FUNDAMENT

Nytænkning &

Udvikling

Elever Medarbejdere Forældre Omverden

MÅL & VÆRDIER


HOS OS

UNDERVISNING

Vi er af den overbevisning, at dialog med og fokus på den

enkelte elev bidrager til en fremmeadrettet og konstruktiv

kontakt mellem lærer og elev. Et samspil, der sigter

efter at styrke elevernes kompetencer og talenter. Det

betyder, alle har mulighed for en udvikling på højt fagligt

niveau.

To gange om ugen afholdes lektiecafé i gymnasiet i de

fag, eleverne ønsker. I grundskolen er der lektiecafé tre

dage om ugen for grundskolens “Talentklasser”.

HOS OS


HOS OS

IT

BK’s elever medbringer fra 7. klasse egen bærbar pc

til brug i undervisningen. Vi bruger it aktivt, og fra

2013 vil alle klasselokaler være udstyret med elektroniske

tavler. Det giver en endnu bedre mulighed for

variation i undervisningen, og eleverne kan hente

tavlenoter frem via netværket i og uden for timerne.

HOS OS


HOS OS

INDFLYDELSE I DAGLIGDAGEN

BK gør vi meget ud af at inddrage eleverne, så de

er med til at forme den dagligdag, de er en væsentlig

del af, skole- og fritid. Det betyder masser af indflydelse

i samme ånd som dengang, hvor BK fik

Danmarks første officielle elevråd, en tradition for

medbestemmelse, som vi er stolte af at videreføre.

HOS OS


HOS OS

INTERNATIONALT FOKUS

BK orienterer sig udadtil og indadtil. Vi har et internationalt

studiemiljø, og vores elever kommer fra mange

forskellige skoler i ind- og udland.

Samspillet mellem nationalt indblik og globalt udsyn

giver et mangfoldigt og dynamisk studieliv, der hvert

år suppleres med studieture og udveksling med vores

store europæiske netværk, Europrojektet, der består

af skoler fra 19 EU-lande foruden deltagelse i

UNESCO’s skolenetværk ASP (Associated Schools

Project) i WHE (World Heritage Educational Project).

En ungdomsuddannelse på BK skaber venskaber for

livet ikke mindst på tværs af landegrænser. Vores

elever får således et bredt netværk af kontakter til

gavn og glæde i nutid og fremtid.

HOS OS


KOSTSKOLEN

BK’s kostafdeling Haraldsgave ligger i naturskønne omgivelser

ned til Bagsværd Sø blot fem minutters gang fra skolen.

Haga er en central del af det internationale studiemiljø på

BK, og det er hele verden, der mødes her. Med ca. 60

kostelever, der kommer fra nær og fjern, er vi stolte af at

kunne tilbyde en kostskole, hvor sammenholdet råder, det

globale udsyn er stort, og hvor alle respekterer hinanden og

glædes ved den mangfoldighed, som kostafdelingen rummer.

På Haga bor skolens kostelever på fuldt møblerede eneværelser.

Vi optager kostelever 6.klasse - 3.g, og eleverne

kan bo på kostskolen hele året med undtagelse af efterårs-,

jule-, vinter-, påske- og sommerferien.

I weekenderne er kosteleverne velkomne til at blive på

kostskolen eller besøge familie og venner, og selvfølgelig er

forældre altid velkomne på besøg. Af samme årsag har vi et

gæsteværelse til overnattende forældre.

KOSTSKOLEN


KOSTSKOLEN

NYE ELEVER

• bliver budt hjerteligt velkommen

• mødes med rummelighed, tillid og tolerance

• integreres fra første dag i fællesskabet

• vil opleve at vi tager hensyn til hinanden

• vil hurtigt mærke, at hjælpsomhed er en naturlig del

af dagligdagen

VENNER FOR LIVET

Kostelever på Haga får hurtigt nye venner. Sammenholdet er

stærkt, og mulighederne for socialt samvær mange. Hagas

kostelever får nemlig både nye kostskolevenner og nye klassekammerater.

Alle kostelever har eget værelse, og man er velkommen til at

medbringe egne ting som for eksempel tv, plakater, computer

m.v., så man selv kan indrette og sætte sit personlige præg på

værelset.

FRITID

Fritiden er kostelevernes. Vi har det hele lige i nærheden, hvad

enten tiden bruges til at dyrke sport og musik, til en biograftur

eller en tur ind til København. Mulighederne er utallige, og de

kulturelle tilbud i hovedstaden er ikke langt væk.

Det er også altid en oplagt mulighed at blive hjemme på

kostskolen, læse lektier og hygge sig med kammeraterne, hvis

ikke en opfriskende svømmetur i poolen eller workout i

træningsrummet frister. Og skulle lysten til en samtale melde

sig, er der altid tid til den enkelte kostelev.

KOSTSKOLEN


KOSTSKOLEN

TIL BORDS

Vi spiser alle måltider sammen på Haga, med mindre andet er

aftalt på forhånd. Vi lægger stor vægt på madens kvalitet og

alsidighed, og Hagas kokke bruger kun de bedste råvarer -

gerne økologiske. Er der særlige ønsker, er kosteleverne altid

velkomne til at komme med ideer eller selv medvirke til

madlavningen, og ved fødselsdage kan eleverne i samarbejde

med kokkene sammensætte en fødselsdagsmenu efter eget

valg.

Frokosten komponeres på dagskolen, hvor kosteleverne har

egen frokostbuffet. Efter skoletid kan de benytte tekøkkenerne

eller være med til den daglige eftermiddagshygge, hvor vi

serverer brød, saft eller varm chokolade inden lektietid.

KOSTSKOLEN


KOSTSKOLEN

TRYGHED,TILLID & FAGLIGHED

På Haga stiller vi krav til alle kostelever om, at lektier læses,

og opgaverne afleveres til tiden. Meningen med al skolegang

er at dygtiggøre sig, og derfor forventer vi af eleverne, at de

altid møder velforberedte til undervisningen.

Som en hjælp hertil har vi ansat et fagligt, kompetent

personale, som både inspirerer og giver et lille skub i den

rigtige retning, hvis det er nødvendigt. Der er lektiehjælp

hver dag, og Hagas medarbejdere står altid til rådighed med

hjælp til diverse opgaver. Vi har således ansat ’matematikog

biologiprofessorer’ samt flere sprogkyndige ildsjæle til at

hjælpe eleverne.

Al hjælp finder sted i et åbent og tillidsfuldt forhold mellem

Hagas medarbejdere og elever, for tryghed, tillid og faglighed

er vores værdier, og vi er her først og fremmest for elevernes

skyld.

BESØG OS

Overvejer I et kostskoleophold på BK’s kostafdeling, inviterer

vi til en samtale med efterfølgende rundvisning på Haga og

på dagskolen.

Læs mere om BK’s kostskole på:

www.bagkost.dk

KOSTSKOLEN


GYMNASIET

NÆRVÆR & LAVE KLASSEKVOTIENTER

BK’s gymnasium henvender sig til elever, der ønsker at gå på

et gymnasium, hvor sammenholdet er stærkt, og hvor der

tages individuelt hensyn til eleverne også, når det gælder fag,

fritid og nye idéer.

Gymnasiets styrke er bl.a. de lave klassekvotienter. Vi ønsker

ikke at være me re end 24 elever i hver klasse. Herved opnår

vi, at dialogen mellem lærer og elev forbliver tæt og nær

værende, hvilket afspejles både i elevernes faglige resultater

og i den stemning af fællesskab, som BK’s gymnasium er

kendt for.

BK’s gymnasium er vores elever ikke blot ansigter i

mængden. Alle elever og lærere kender og snakker med

hinanden, også på tværs af klassetrin. Er der særlige ønsker

vedrørende studieretninger, valgfag og fritidsinteresser, så har

eleverne mulighed for at få tilgodeset de behov, de måtte have.

BRED FAGLIG UDDANNELSE

Elever på BK’s gymnasium får en bred faglig uddannelse inden

for naturvidenskab, sprog, humanistiske fag og samfunds

videnskab. Hvert år udbyder vi en række studieretninger i

gymnasiet, der alle er opbygget således, at der er mulighed for

frit at vælge det obligatoriske fjerde A-niveau-fag. Mange af

BK’s gymnasieelever vælger et ekstra femte A-niveau-fag for

at få flere kompetencer, og derfor opretter vi gerne A-niveau

valghold med få elever.

Ønsker en elev hjælp til skriftlige opgaver, er der lektiecafé to

gange om ugen, hvor der er lærere til stede. Lektiecaféen er

tænkt som et supplement til sparring med en lærer.

GYMNASIET


GYMNASIET

TALENTUDVIKLING

BK har vi fokus på elevernes talentudvikling. Vi er bl.a.

medlem af Science Talent i Sorø, der både involverer skolens

gymnasieelever og elever fra vores femårige BioTekstudieretning,

ATU (Akademiet for Talentfulde Unge), DTU

(Biotech Academy), hvor bl.a. gymnasiets biotekelever uddannes

til mentorer. Vi har ligeledes hvert år flere elever, der

deltager i den internationalt anerkendte Georg Mohrkonkurrence

i matematik med gode resultater til følge.

Er eleverne særligt interesserede i at styrke deres sprogkundskaber,

er der rig mulighed for at komme på studieture og

individuelle sprogrejser gennem det europæiske netværk,

Europrojektet, som BK er en del af.

TRADITION & MEDBESTEMMELSE

Der er tradition for medbestemmelse på BK. Det gælder også

gymnasiet, hvor elevernes indflydelse praktiseres i forskellige

udvalg, fx: elevrådet, caféudvalget, der arrangerer torsdagscaféer,

gymnasieforeningen, der afholder fester, radio BK,

som står for lyd og lys ved diverse arrangementer på skolen,

skolebladet BK Beats samt it-udvalget. Desuden er der hvert

år på skolen en række festlige og faglige arrangementer fx:

AB-dag og OL-dag, hvor elever og lærere dyster mod hinanden

i diverse discipliner, FN-dag, Operation Dagsværk, høstfest,

3.g middag og 1.g forældremiddag.

Læs mere om BK’s gymnasium på:

www.bagkost.dk

GYMNASIET


GRUNDSKOLEN

FAGLIGHED & FÆLLESSKAB

I BK’s grundskole får eleverne mulighed for at udvikle sig til

selvstændige og hele mennesker i trygge rammer. Vi lægger

vægt på, at vores elever får gode faglige og personlige

kundskaber, samtidig med vi har fokus på både den enkelte

elev og på fællesskabet.

Det skal være inspirerende og lærerigt at gå i skole. Vi

arbejder målrettet med, at vores elever opnår færdigheder og

kompetencer, som de også kan bruge på tværs af fagene. Vi

tilstræber et højt fagligt niveau med en alsidig og varieret

undervisning, så eleverne opnår en naturlig glæde ved at

fordybe sig i de enkelte fag.

Der er ca. 750 elever i BK’s grundskole fordelt på to spor fra

begynderklasse til 6. klasse, fem spor i 7. klasse, seks spor i 8.

klasse, seks spor i 9. klasse og to spor i 10. klasse.

EN GRUNDSKOLE MED TRADITIONER

BK har vi mange traditioner. Nogle er fælles for alle

grundskoleelever, eksempelvis høstfest, løbe- og motionsdag,

lejrskole og morgensamling. Andre traditioner er for de

enkelte klassetrin bl.a.: nissespil i indskolingen, skolekomedie

på mellemtrinnet og caféaftener i udskolingen. Fælles for alle

vores traditioner er, at de finder sted i samspil med nye

initiativer. Dermed opstår nye traditioner, som indgår i det

eksisterende kulturliv på skolen.

GRUNDSKOLEN


GRUNDSKOLEN

SFO TIL OG MED 3. KLASSE

BK’s yngste elever kan fra begynderklasse til og med 3.klasse

gå i skolefritidsordningen, Birken. Når skoledagen er ovre, er

det således birketid. Her bliver eleverne en del af et aktivt og

levende miljø, hvor de kan få lov til kan udvikle alle sider af

deres personlighed. Vi giver alle børn i Birken mulighed for at

være medbestemmende dels ved, at vi møder dem med

åbenhed og forståelse og dels ved, at vi lader dem være med

til at sætte mål, der har betydning for deres sociale liv i

Birken.

MUSIKKREDSEN

Elever på BK har mulighed for at opleve musikken på tætteste

hold. Det kan de i Musikkredsen, hvor musikglade elever kan

vælge imellem en masse forskellige tilbud som musicalteater,

gang i musikken – kun for drengene, guitar, klaver, trommer,

bas og solosang. Musikkredsen er således et tilbud om

intensiv musikundervisning for de af skolens elever, der

brænder for rytmik, musik og sang.

Læs mere om BK’s grundskole på:

www.bagkost.dk

GRUNDSKOLEN


SPORT & TALENT

BK ønsker vi at give grundskole- og gymnasieelever, der

dyrker sport på eliteplan, de bedste rammer for en målrettet

skolegang og en fremadrettet træning.

Det kræver en ekstra indsats, når sports- og talentelever skal

passe studierne sideløbende med træning. Den tid til talentudvikling

tilgodeser vi ved at tilrettelægge et fast ugeskema, der

giver mulighed for morgentræning hver tirsdag og torsdag. Vi

arbejder aktivt for at forebygge stress og tidspres i forbindelse

med træning og lektielæsning og har et tæt samarbejde med

klub og hjem. Desuden har vi tilknyttet en fast talentkoordinator,

der skal hjælpe vores talenter trygt gennem studierne.

VI TILBYDER

• mulighed for morgentræning hver tirsdag og torsdag med

efterfølgende undervisning fra kl.10.45

• en fasttilknyttet talentkoordinator, der hjælper og rådgiver

gennem hele uddannelsesforløbet

• lektiecafé flere gange om ugen

• virtuel undervisning i forbindelse med fravær på kamp

dage og ved sammenfald mellem undervisning og

turnerings-træningsarrangementer

• fleksibilitet ved aflevering af opgaver

SPORT & TALENT


SPORT & TALENT

MESTRER TEKNIK & GRAMMATIK

Elever i 7. - 9.kl., der brænder for at udvikle sig på skolebænken

og på idrætsbanen, har mulighed for at gå i en særlig

talentklasse, hvor elitesportselever er samlet. I talentklassen

kombineres træning og talentudvikling med undervisning og

skolegang, uanset om der er fokus på fodbold, tennis, svømning

eller noget helt fjerde.

Fælles for eleverne i talentklassen er, at de går i klasse med

jævnaldrende, der deler interesser for sport, træning og

konkurrence. En samhørighed, der har vist sig at danne

grundlag for et stærkt fællesskab, tætte venskaber og en

vindermentalitet, der også slår igennem i studierne.

BK samarbejder blandt andet med Sports College Gladsaxe,

Lyngby Svømmeklub, Gladsaxe Svøm, Gentofte Badminton

Klub, Gladsaxe Karate Klub og FC Nordsjælland (FCN). I

sidstnævnte finder træningen af fodboldtalenter sted hos FCN,

mens undervisningen foregår på BK.

SPORT & TALENT


BIOTEK

BioTek, Danmarks første femårige gymnasiale studieretning er

for de elever, der har talent for naturvidenskab eller bioteknologi,

eller som ønsker at opdyrke det.

Fra 8. klasse og fem år frem til og med 3.g bliver BK’s biotekelever

undervist på højeste niveau inden for en række sciencefag,

heriblandt biologi, fysik, kemi og matematik. Udover

matematik og bioteknologi bliver eleverne senere i forløbet

undervist i helt nye fag som innovation og etik.

Biotek-elever undervises med henblik på at udvikle deres

kreativitet inden for de naturvidenskabelige discipliner, så de

allerede i gymnasiet når et fagligt niveau, der gør dem i stand

til at designe egne forsøg.

I studieforløbet indgår en række skemalagte aktiviteter bl.a.

eksperimenter, studieture og praktikforløb i forbindelse med

større skriftlige opgaver. Desuden samarbejder vi med

Danmarks Tekniske Universitet og BioTech Academy om at

uddanne vores nuværende biotek-gymnasielever, så vores 8.

klasses biotek-elever fra start har tilknyttet mentorer.

BIOTEK


BIOTEK

BIOTEK-ELEVER

• brænder for de naturvidenskabelige fag

• har lyst til at eksperimentere

• vil gerne se de bioteknologiske fag i en større sammenhæng

• er villige til at yde en ekstra indsats

• har lyst til at udfordre sig selv og deres faglighed

BIOTEK - EN INVESTERING I DIN FREMTID

Det er BK’s fornemmeste mål at ruste vores elever til fremtidens

arbejdsmarked. Med biotek indtænker vi talentudvikling

i elevernes dagligdag og giver dem mulighed for dels at dyrke

talentet helt fra grundskolen til studentereksamen, dels at

forbedre deres karrieremuligheder på sigt.

FAKTA OM BIOTEK

• involverer fagene biologi, kemi, fysik, matematik og engelsk

• giver mulighed for flere timer i science-fag end normalt

i 8. og 9. kl.

• byder på undervisning af såvel grundskole- som gymnasie

lærere de to første år af uddannelsen

• inddrager gymnasiepensum fra uddannelsesstart

• inkorporerer undervisning i fagene filosofi og innovation

BIOTEK


WWW.BAGKOST.DK

DESIGN: www.designedby.dk

TEKST: Charlotte Mærsk Pank

FOTO: Pernille Ohms / Istock

1. udgave 2013

More magazines by this user
Similar magazines