1904 Matrikkel Hadeland og Land ocr 200dpi v5.pdf - DIS-Norge

disnorge.no

1904 Matrikkel Hadeland og Land ocr 200dpi v5.pdf - DIS-Norge

Gjøvik og Toten slektshistorielag

Norges matrikel 1904 for Kristians amt (Oppland)

del

Hadeland og Land sorenskriveri

Lunner, Jevnaker, Brandbu, Gran, Søndre Land og Nordre Land herreder

Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 januar 1904

Dette dokumentet er skannet 2006-07 fra den trykte utgaven som dekker hele Oppland

fylke, utgitt av Finans- og Tolddepartementet 1904. Boka finnes bla. på

fylkesbiblioteket. Skanningen er utført av Geir Thorud.

Resten av Oppland fylke dekkes av andre pdf-dokumenter (filer).

Det er mulig å søke i teksten i dokumentet, men NB det er ikke alltid at et søk klarer å

finne et ord – det kan stå i teksten som vises, uten at søket finner det. Bruk bokmerker

til venstre for å gå til første siden for et herred (listen med bokmerker kan skjules).

Det finnes to utgaver (filer) av dokumentet med forskjellig oppløsning, et i 80 eller

100 dpi (dots per inch) og et i 200 dpi. Høyere oppløsning gir bedre bildekvalitet.

Oppløsningen framgår av filnavnet som slutter på 80dpi.pdf, 100dpi.pdf eller

200dpi.pdf. 200 dpi fila er mer enn dobbelt så stor som 80/100 dpi fila og tar derfor

lengre tid å laste ned fra internett. 200 dpi versjonen er først og fremst beregnet på

utskrift på papir, men kan ellers brukes på samme måte som 100 dpi versjonen. 80/100

versjonen krever Acrobat reader 6.0 eller senere, 200 versjonen kan også brukes med

Acrobat reader 5.0.

©2007 Enerett til denne utgaven tilhører Vestoppland Slektshistorielag avd. Gjøvik og

Toten (også kalt Gjøvik og Toten slektshistorielag). Besøk oss på

www.slektshistorielaget.no


herre

Vestre Toten prestegjeld, tingiag og lensinandsdistrikt, Toten, Vardal og Biri soreilskriveri,

Kristians aint.

1

-. ...---p ~ -. . ~

2 skyld.

Eierens eller

navn. Brugets navn. Anmerkil. It.

briigerens navn.

c

O

i

1 1 Gazrdens

Kolbu sogn.

Haiigerucl .....

Bondernd .....

Haugerud ........

Jørgine Olsrlatter ... 3 40

Skogen ........... Ole Pedersen ...... ,, 03

Usterpladsen ...... Helene P. Bonderud 194

Bonclerud-@tiegaar- Ole Kr. Martiiiqeri. . 105

den vestre

Damjordet eller

do.

1

2 07

Tajet

Nordengen ...... Joh.8 Olsen 1111

Bonderud-Ødegaarden

østre

Kolbu.

"IORGES MATRIKEL

. . . . atrikul eiendsn deres skyld den 1 januar 1904

1

Hans J. Dahls enke.

l 112PI

. / Johanne Olsdatter . . l ,,l881

bal vestre ........ Kommunen.. ......

la1 østre . Martin Johanilessens

........

"L'XX"

Hans J. 1

Herredets

samlede

motr;lrnlol, ..rl,-l

Sdt. Sølin.

aner

eiveri, Kristians amt.

iried en i Po:

;- og Tolddepartementet

udarbeidet opgave over gaardenes postadresse.

Kri stiania

- -- - . - ... n

'. M. Sterierse


1 ~

her red

?r presteg; jeld, Lunr : og lensn iaiidsdistr ikt., Hadeland og l Land sore

IZristiz ms amt.

:1v11.

Eiereiis eller

skyld.

Lunner

l I I l l

I 1 Udt hyilnei-.

l

Oren med

. 18152, 1 Vestre

,tnrlmnrlrn

~ ~ L L ~ I I ~ L ~ Ov LJegaarden

L

...... 20 751 Lunner. -

stadmarken

l

l

GI Grumstadmarken .. Iver Torgrimsen. ...,, 83

l

.....l Grumstad.. ....... Martin Olsen.. . .. 11195

Grumstad. ........ Karl H. Hoff ...... 6 83

. Lunner herred.

Grumstadmarken . . Jørgen Jensen Oren. ,, 61

Snaalstykket ...... T. B. Berger m. fl. . ,, 23

I 411. Narverul -1 ...... Narverud ......... Randi Jensdatter ... 6 66

Samlet matrikelskyld . . -. . . 1784 inark 20 øre

Korsrud ...... Korsrud ......... Gudbraiid Olsen.. .. 2 91 -

Anta1 matiikulerede brug . . . . . . . . . . . . . . . . 551

IZorsrud ......... Xils Kilsen ........ 2 82 -

Ko ~rsrud .......... Ole T. Grumstad.. . 4 71 -

ndeindholc i.. ..

278.23 k111."

I Ba kken ........... .Johan Hansen ..... 155 -

5 l Ko lrsrud .......... Anne Nilsdatter .... 157 -

emmeliørc

&er folke

\

1, (i 1 ly ,LJ~(IU ........ I Vil~liat~ I~ICU Svens- Ole Tronsen ....... 17 67 -

3 december ~YW.... ' brc baten

2 dejord .. do. ,, 79

3 ! Svc 3nsbraatei do. ....... ,, 74

4 ! Svc msbraater :ans Amui ndsen ...,

,, 59

l r( -~

7 n 7 rT ,

5 ovensbraaten ..... ule uisen \ esteren. 2 36 -

6 1 Paalsbraatelakken . H. Andersen Sogn. . ,, 10 -

7 Brustuløkken.. .... G. Olsen Korsrud .. ,, 40 -

Svensbraaten ..... Hans Amundsen ... 112

i Svensbraateiordet Nils Andersen.. .... 116

re

:risbraaten iarken A . Bratvold ........ ,, 48 -

?nsbraateb ingen . M ikal H. L øken ...

j, 02 -

rløkken ..

...... H alvor Tro nsen .... ,, 91

l -

13 do. .... ,,g9

...... IS Hadelandske ,, 01

/M armorfelter

15 Vir ,stad østre r . . .... H alvor Tronsen ... 1431

1 1 1

16 En r =~~ ... .,--ans Amundsen ...

- .

,, 74 -

7 11 Ieier ..... ler. ...... Johansen Kinge . 7 07 -

'esteren . ..... Vet

)han Olset i ....... 6 66 --

2 I ver

do. ....... 5 82 -

TV

.

v

-

er rteren. ... e Andersen ...... 16 72 --

Sve lrige ..... nund Enserud. ... ,, 84

.... Løk :en lille. .

.

Løb :enmarken .... .., -.er Hansen ......... 10

:en lille. .

...

3 Løb e A. Vesteren.

4 Kvc 3rnhaugen nund Enserud. ...

5 Løb :en lille. . e A. Vesteren. ...

,øken stor

- -

l 2,

:en store. e A. Vest

10 1 L e.. .. Løken store.. ..... ..hannes v du ard aen 426

l -


I

l

1

~ 5l

l

Helgeland.

l

l

-

324 Lunner herred

Jevnaker prestegjeld, Lunner tinglag og leilsmandsdistrikt, Hadelailcl og Land soreiiskriveri,

Kristians aiilt.

I , l l lMntiikt.1-l l

Brogets iinvii.

- 1 l l l

l !

Eic:.ciis elle

bnigeiens lin,

i I Lunner sogn. ; l

Overført ( 171791

l

Løken store. ... Løken store. ...... Mikal Halvorsen . . . l 8~33'

Steinerud ..... Nils Idagesen. .... lioi;

Nordengen ..... Nordengen ........ Iver Hansen .......

Ulven nordre .. Ulven nordre ..... Halvor Halvorsen .

Haugen .......... Margrethe Larsen .

Ulven søndre . Ulven søndre ..... Olaus Andersen ....l

Ulven søndre ..... Peder Haakensen.. .

Braaten. .......... N. Lagesen Steinerudl

Kalvløkken ....... I. Hansen Nordengeil

Hof ....... Nils Nilsen

l

Bolken ....... Bolken .... Nils Hanse :n .......

Lier ....... Ole Arnum Isen .....

Langgaard . Karl Larse n ........

Balangrud vesti Balangrud vestre .. I Irer Peder sen ......

)le Hanse!

1,; 1 13aIaiigru~l

1 l

li

Kristianslyst og Nit- C n Bolken. 1

l Vestre

i -

Lunner.

Balangrud vestre .. hans x. 6ækken . . 142 1 -

Dammyren.. ...... Julius Mar tinsen ... I ,, 25

i'

Nitberg ........... Kristoffer Hansen

1 131 Alm. skr

Vienbraate n

' Halangriid seridre.. Eiigebret C .....

l

rstre ...

rstre ...

I ~ars Hans

I lans Olse

,. n

1S 1 .Jordet . . rdet ..... karen bohe Anders

1

-

I

unner herred

Jeviiaker prestegjeld, Luniier tinglag og lensmandsriistrilrt, Had

Kristians amt.

---- -

- ~p

l -

IlaV11.

Land soreiiskriveri

Matrilzelskyld.

--

Eierens eller

Annierkn. Postaiistalt

brugerens navn. G

1 Lunner ' ~0gn. i Overført 400~50~

4 Lunner ..

.....

...

5 Engen ............ Hans Jensen. ...... 1189 --

6 1 Erlien ............ Ole Hansen.. ...... ,,'31 I --

1 d .......l Aaslund .......... ~ I

l

1 Aaslun

Anders Nilsen.. .... 7 11 -

2 Solheiin .......... Snedker Jørgen Gud- ,, 06 -

I inundsen l

1 / Høiby ......... Høiby . . . . . . . . . . . . l Iver Larsen.. ...... 3128 -

2 Braaten.. ......... Anders Andersen

i ,, R4 -

Velokjernslien

3 Høiby ............ Lars Larsen.. . . . . . . l 21031

4 Hagen ............ Anders Larsen ..... ,,188 1 -

5 Engen .......... Lars Larsen ....... Il011

6 Nerby ........... Iver Johansen.. .... ,, 94 -

7 Fjerdingen ......... Iver Larsen.. ...... 1104

l

,,as

8 Pu'ysretervoldei~ .... Cand. jur. C. A. Strøin -

26 , 1 Helgeland ..... Helgeland. ........ Anders Larsen .....' 7 I9 udt. Hæland. -

~ ~

2 Bergsreteren. ...... Lars Hansen Flatla. ,, 15 -

3 ........ Gudbr. Gudbrandsen 7,44 -

4 Hagen. .......... Johan Gndbrandsen. ,, 64

27 1 Flatla nc

. Flatla nordre ..... Halvor Andersen ... 729 Udt Flasla.

21

Flatla nordre .... Ole Olsen. ......... 71831

I 3 Branten.. ........ P. Nilsen Karlsrud .

~

,, 15'

l

2 ndre .. Flatla søndre. ..... C;iilk)rai~d Ingvaldsen 13 .i2 l -

3 Flatla søiltlre (skole Flatla skolekrecls ... ,, 64 -

jord)

4 I fivesvolden ....... Ole Olsen. ......... ,,l36

6 'latla søndre.. .... Lzrs Hansen.. ..... 21110

C; ........ Thorsten Berger, Ole 4 50

B. Berger og E. C.

l

Heeii

l

29 1 Liælrer B de- T iæker Bcle Lars Han sen.. ..... 101

østre. Lunner østre. Halvor Paiilsen .l 9178/ nii in er.

(latter

l!) 1 1,øvhange ivhaugen . 1 Syver Eril

3~29~ Vestre

1 2 ivhaugeii .....

/ Engebret ( I 1 65 Liinner

3 Bækken-øv1 Hans A. F Irekken

1

" ... 5 47 -

20 l 1 Bcehkeii nedre . Bekken nec Jiilins Mai -tiilsen . . 2182 - 1 gaarden

l '

b.

i

21 1 Kjevlinqstiien ..' Kjelstad ... J Tunby ........

Lunner 30 1 Lireker 0 &re ... L ,iæker øst! .

..

bui~ranci Halvorsen T> 18 Udt. Læker

. .

I


~

r

I

326 Lunner herred Lunner herred 327

Jevnaker prestegjeld, Lunner tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians aiilt.

~eohaker prestegjeld, Lunner tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

U

Hriigets ii:hvii.

Eierens eller

brugerens navn.

Matrikelskyld.

1 1 Lunner sogn. ~ Overført / 52901 ~

l

1 Bjørge-Liæker- Bjørge-Lizker-Øde Ole H. Bjørges enke 2l40

1 Odegnarden gaarden

/

Bjørge-Liæker-Ode- I Edvard Gudmunclsen 1161

gaarden (søndre del) 1 1

Solli ............ .l Syver A. Stenersen. 1 ,, 60

Bjørge-Liæker-Øde- Statsbanerne ....... ,, 97

Gisleberg-Ti=-

Iter-Bdegaarden

iNorstad-1,izeker-

Ødegaarden

gaarden

Lillegaard. ........ K. HansenNordengen

Gisleberg-Lizelter- Syver A. Stenersen . l 2 40

%K$kæter- Statsbanerne .......l ,,l36

Ødegaarden -

Bjørklunti ........ Mari Stenersen. .... I ,,l0

Morstaci-Lieker-

Mdegaarden vestre

Mdegaarden

.......

Myrstuen nordre Myrstuen søndre ..

Morstad-Liæker-

Mdegaarden

Morstad-Liæker

Ødegaarden østre

......

Mareii Larsen i 101

Hans Jensen. ......

I 2~13

Lars Martinsen. .... ,,l91

Noak Olsen.. ...... ,, 90

Statsbanerne ....... ,, l1

GulbrandIngebretsen 1 01

I ,

Kraggeriicl . . . . . l Kraggerud øvre ... Gulbrand Larsen ...

Kraggerud øvre ... do. ...

Kraggerud øvre nied Steffen G. Oren ....

Volla

Hagen.. .......... Iver Larsen.. ...... ,, 80

Kraggerud nedre . Inge1 Pedersen. . 19 5111

Brynsdalen ....... Gudbrand Eriksen . ,,l081

Taska ............ Steffen G. Oren.. .. ,, 62l

1 Bingen ........... Gulbrand Larsen ... ,,

Taska ............ Steffen G. Oren .... ,, 501

40

Brennaløkkn ...... Iver Larsen. .......

I Kraggerudmarken . H akoben. .

1 Høien ............ Jakob Stigum ...... ,,l6

Ulsrud ........ Ulsrud. .........../ Lars Antonsen .....

' Ulsrud. ...........l do.

1 Ulsrud. ........... 1 do.

Raastad nordre. Raastad nordre.. .. Harald Hansen. .... 198

Raastad nordre.. .. Lars Olsen.. ....... 3 44

Raastad nordre.. .. Engebret Torsen ... ,, 31

Raastad nordre. ... do. ... ,, 53

I

1 Sørengen. ......... H. Hansen Gre£tegrev ,, 33

Blistein ........ Gulbr. Gulbrandsen ,,

Raastad nordre. ... Erik Jensen. ....... 3 04 78~

Raastad nordre.. .. Steffen G. Oren .... ,, 89'

Raastad nordre. ... Indem Jensen Stok. 1 ,,l3

Haugen .......... J. H. Raastadhaugen ,,l48

......

. Raastad* nordre. ... Hans Pedersen 2,411

-- -

Overføres 5951541

Brngets iiavii.

IMstrikelskyld.

Eierens eller --

8 8 1 - 1 I

1 1 1 Lunner sogn. I Overført 595154

l

1

.......

.........

Raastad nordre. Vollaløkken G. Larsen Ohren. .l ,,I131

Nerengen

Thorvald Torgersen.

t a d nordre. . i l Gulbrandsen. ..

Raastad nordre.. .. Anders Jensen ..... l ,, 41

Raastad nordre.. .. Lars Olsen. ........ I ,, 30

Nordjordet.. ...... Hans Pedersen. .... ~ .. 83

Raastad nordre.. .. Lars Olsen.. ....... ,, 81

.. ......

19 Raastad nordre.. Hans Hansen ,, 41

Blistein Johannes Andersen. 111

...........

Grønli ............ Gjertrud Olsdatter. . ,, 05

I 22 Grønbraatevolden .. Gjertrud Olsdatter og ,, 10

Erik Jensen 1

I

Raastad søndre.. .. Lars Nilsen.. . . . . . . l 9 35

Vollaløkken ....... G. Larsen Ohren ... I

,, 48

....... Heier ............ Engebret Nansen.. . 6 i0

............ ......

Heier Ole Hansen.. 5 90,

Heier (skolegrnn(l) . Nordre Opdalen ,, 27

skolekreds

.. Then vestre. ..... Johannes Johnsen .. I 12 72

.... Løken øvre ....... Gudbrand Eriksen. 5 45

Løken øvre ....... do.

166

.:j

.... ........

Bakken vestre. Halvor Olseii 78

Bakken østre.. .... Hans M. Hansen.. . . . 39

Nerengen ......... Johan E. Renstrøni. l ,, 61

Myrvold H. Hansen Kildal .i ,, 47

..........

.

Løkenmyren ...... Karl H. Løken.. ... ,, 23

Midtbakløkken .... Hans M. Hansen.. .

43 1 Løken ......... Løken ............ Gudbrand Briken. ..

Halvjordet ........ Halvor Olsen ......

44 1 Huser ......... Huser ............ Halvor Olsen ...... 5 62

2 Elgheim .......... Marte Hansdatter ,, 20'

45 1 Braastad nied Braastad østre. .... Hans Hansen ...... . l 1175

Styrinandsjor(iet

l Braastad vestre ... Anders Hansen .... I 11 73

46 1 Ulven ......... Ulven ............ Erik Gulbrandsen ... 5 90

2 TJlveii ............ Gulbrand Pedersen 2 97

3 Ulven ............ Hans Pedersen ....: l 3 02

\ 47 1 1 Rtiiinne ...... Stumiie ........... Giilbrand Eriksen ... 9 li aiin. ski.

l 2 Stumne ........... Kari Hansdatter. ...' 4 49 St1ln1"]e.

3 Knarud.. ......... Snders Iversen Dyn ,, 93

I

namarken

1 4 Stuinne .......... Peder Andersen .... i 3 32

5 Stokkødegaarden. .. Johannes Pedersen ] 3 24

1 (i

holli .............. Gulbralid Larsen .. . l ,, 23

4s I

I l Rtokkødegaarden Stokkødegaarden .. Jens Pedersen.. . 126

21

l

..

Stokkødegaarden. Gulbr. Giilbraiidse; : i 114

sto er føre.: IZ G

.


I

328 Lunner herred Lunner herred

32

Jevnaker prestegjeld, Lunner tinglag og lensniandsdistrikt, Hadeland og Land sorenslrriveri,

Kristians amt.

l

~ernaker prestegjeld, Luiilier tinglag og leiisinaudsdistrikt, Hadeland og lialid sorellskriveri,

Kristians amt.

1 Briigets iiavii.

Eierens eller

bnigereiis navii.

p

-

l I I I l l

1 o unner sogn. 1

Overført 7151361

n sogn. 1

Morken ....... Morken . . . . . . . . . . l Kristen Hansen ....

Hriigets llaV11.

Eiereiis eller .

slryld.

i ~

1 ' . l I

Overført 791 86 1

l

I

.......E

Edvard Olsen

1 --...-u..........

do. ..... 1

1 Melaas .......... Hans Fredriksen ...

, Lunner

1 Melaas .

........l ......

Morken .......... Brede Engebretseri .

Morken .......... Halvor Hansen. ....

Brokerud ......... Gudbrand Anderseil 2 51' l -

Melaas ........... Karl Olsen.. .......

Brokertid . . . . . Peder Johannessen . 2 44'

Nordengen..

11

...... Halvor Olsen ......

Brokerud nordre .. Anders Olsen ...... 183 I Sagbakken ........ Halvor Hansen. ....

Brokerild søndre . . Anders Johannesen . 1 821

n 1 Melaas ........... Anders H. Frøslie . . l

Korsvandszteren .. Grosserer Emil Schee

' ~

... Lien ............. Lars Hansen.. .....

Lien ............. Lars HalvorsGn ....I

... Stubhytten. ..... Thorvald Julsen.

i ...

Lien ............. Kils Simensen.. ....

Stubhytten.. ...... Tor Paulsen .....

... .. . l

Sand Thorvald Jnlsen..

Sand ..... . Engel Steffensen l

Opsal. ... psal .............

nedrud.. .... r.. .

psal .............

psal .............

I Opsal.. ....

I


~

u

l

l

Lunner herred

Jerliaker prestegjeld, Lunner tinglag og lensina~idsdistrikt, Hadelanrl og Larid sorensl


l

Lunner herred

Lunner herred

Jevnaker prestegjeld, Lunner tinglag og lensinandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri, jeviiaker prestegjeld, Lunner tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land aorenskriveri,

!

Kristians amt. Kristians amt.

i 1 Gaai.deis

Matrilrel-

2 8 skyld.

Eierens eller

navii, Briigets navii.

.....

brugereiis navn.

;

g R k-

, 1 *n.;.'.

'.il

1 1 Lunner sogn. I l

Overført /l056041 1

1

Hanaknæ ...... Hanaknæ ......... Gudbrand Andersen. 5 79

Gulliksrud ........ Boghandler J. W. ,J 58 -

Cappelen

Hanaknævolden ... Marie Gulbrandsdtr. ,, O5

1 Harestuen ....

2

3

1 Pipep .......

1 1 Monserud .....

4

Arnedal ....... Arnedal ...........Erik Olsen. ........ 43

Arnedal ........., Grosserer N. Elling- ,, 21

sen m. fl.

!

Snellingen ..... Snellingen ........ Halvor Pedersen ... l 2 35

Snellingen ........ Gulbrand Paulsen ../ 17

Snellingen ........ Johan Paulsen .....l 107

Grønbraaten ..,

Grønbraaten ...... Ole Iversen ........l 1 ,l7

Viebraaten .... ........

.....

1 Harestuskogen

l

Harekuen.

Viebraaten Peder Iversen. ,, 56 Alin ski. -

Skogli ............ Ing. E. Rasmussen . ,,O2 vi"ebraaten -

Dokka. ........... L. Kristoffersensenke ,, 03

Harestuen ........ Gulbrand Larsen ...

Nordstrand.. ...... Ole Larsen Holen ..

Harestusæteren. ... Skiklubben »Fram«.

Pipern.. .......... Frk. Frederikke Cappelen

Monserud.. ....... Statsminister C.

Løvenskiold

Stryken.. ......... Tron Thomassen ...

Granheim (Kjøbstaden)

Erteløklren. .......

Stryken. ..........

Fjeldstad .........

Bogholder F. Olsen.

Statsminister C,

Løvenskiold

Statsbanerne .......

Statsminister C.

Løvenskiold

Frit* Nikolaisen.. ..

Hovadaen .........

Sørli .............

Sørli øvre ........

Sørli øvre ........

Sørli vestre.. .... C. N. og E A. W.

1 1 Rieber

Gulbraiid Torstensen

Hans Gulbrandsen

Tveiteiet

Hans Gulbrandsen

Harestuvolden

6 98 Udt. Hastiit

,, 03

,, 06

,, 20

3 92

2 89

,, o7

....

Løvenskiold

Engebraaten ...... Gulbrand Larsen ... ,, 43

Myren.. .......... Erik Pedersen ..... ,, 51

.....

Wilhelmsen

Engen.. .......... Martin Jakobsen ... ,, 46

Myren.. .......... Gunhild Marie Dam- ,, 04

mann

Myrenbraaten ..... Richard Steen. ..... ,, 03

. Harestuskogen Statsminister C. 3 371

. Ilarestuengen Bureauchef Aug. T. ,, 46

Overføres 1092 78

-

-

-

O

Brugets iiavii. Eiereiis eller 11. .OS .

brugerens navn.

l

1 Lunner Sogn. I l Overført 10921781 !

.i

1

Gunhild Marie Dain- ,,l061 Haremann

stilen.

1 Bjørkli do. ,, 04

I -

M 8 Harestuskogen .. Hagli.. . . .

! Nerengen Martin Jakobsen .i

9 ...........

10 ......... ..

85 1 Oset.. .........l Oset.. ............ Statsminister C.

l 1 Løvenskiold 1

M 1 1

Tomasgjerdet . .i Tomasgjerdet ..... Urmager Fr. Aug. 1 ,,12~12

l

,122

1

gsaa skr. , -

Michelet lliomas- I

I jordet. 1

/ Hans Rudbrandsen

,~%.i

I /

..... Kloppen .........

/ Volden 1

' I

...... ...........

88 1 Klypen.. Klypen Boghandler J. W. l ,,

2 Klypen ........... Cappelen

do.

........ ...........

....

...........

....

...........

Svesgrindeii

1 Godli.. ........... Ingvald H. Bjelluin. ,, l3

.......

89 1 Godli.. Godli.. Peder Pedersen 2 91

2 Godli.. Peder Hansen.. 197

3 Godli.. Anders Bertilsen ,, 13

14

5 Godlifossen A/S Hadelandske ,, 48

Marmorfelter

90 1 Godligrinden ... Larmerud. ........ Andreas Andersen. . 1 l75

2 Godligrinden ..... Kristian Olsen ..... 1180/

VI 1 Ryen.. ........ Ryen vestre.. ..... Halvor Nilsen.. .... 2174

2 Ityen vestre.. ..... Ole Halvorsen ..... 2174

3 Ryen vestre.. ..... Hans Helgesen.. ... 195

4 Ryen vestre.. ..... Halvor Pedersen ... 2 94

5 Ryen vestre.. ..... do. ... 197

6 Ryen østre.. ...... Lars Larsen ....... 2 15

7 Ryen østre. ....... Hans Halvorsen.. .. 3 27

8 Engen øvre,. ..... Elling Hansen ..... ,, 48

9 Engen nedre.. .... Peder Pedersen .... ,, 48

10 Ryen vestre.. ..... Halvor Hansen.. ...

l l Ryen vestre. ...... B. Ellingsen Ryengen 4;)

12 Morken. .......... Haavel Ellingsen ... ::l17

13 Ryen mellem ..... Lærer L. Hofland .. ,, 31

14 Nerengen ......... Karl Olsen Munkerud ,,'g8

92 1 Fraagaat eller Fraagaat. ......... Josefine og Anne Jo- 142 Alm. skr.

Lien hannesdøtre Fragodt.

2 Skjeggerud.. ...... Hans Iversens enke ,, 58

3 Skjeggerud. ....... Gross.Arthur Hurum ,, 81

4 Fraagaat.. ........ Lars Lagesen ...... ,, 94

o

Fraagaat.. ........ Boghandler J. W. ,, 48

Cappelen

/ 6 Fraagaat .......... Jørgen Hansen ..... 155

........

.

i Fraagaat.. Kr. Iversen Nordli ,, 51

9 Fraagaat.. ........ Boghandler J. W. Il7

Cappelen

Fraagaat.. ........ Hans Halvorsen. ... i ,, 83

--

l lo

Overføres 113419

,l:

!

-

-

Grua.

-

-

-

--

i -

1

-

I

-

-

Lunngr.

1 : -

! -

-

-


l

do.

A

A

Lunner herred

Jevnaker prestegjeld, Lunner tiriglay og lensmandsdistril:t, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

1 i 1 Gaidrdeiis

i 1. skyld. /

.G 5

avii. 1

Brugets

navli.

Eiereiis eller

Overført 1134 19

1 Lunner Sogn. / l 1~~

92 i 11 Fraagaat eller Larshusjordet 1 Peder Hansen ~ræs- 132l Lunner.

Lien vestre 1 bergbakken

.i

Hullet.. .......... E. Andersen Engen.

Granlim ........... Kr. Iversen Kordli

i :j

I Oppen.. .I Elling Hansen 51091

........ Oppen.. .......... Hans Iversens enke 5 49

....... .....l

..... .

............

...........

.... ...

.....

....

.........

......

fhrik

'

9

.......... .....

.............

........

.......... ...

............ ..

.......

..........

......

.....

.....

.....

il Kjørven nedre Kraggerud

1 Bjøralt østre . .

1 Rud.. ........

2 ,

l Kalvsjø ....%..

2

3

4

5

6

7

øvre . .

. Rjøralt vestre l Peder Gulbrandsen l 10 31

Nordli Jakob Eriksen Panka 3 27

Konge11 Iver Iversen Nordli. 20 Alm. ski-.

Bjøralt vestre : Ole O. Mellerud. 5 83 lcOnge".

Rjøralt vestre Iver Iversen Nordli. ,, 20

.

Bjøralt vestre-. Martin Eriksens enke ,, 94

Kongell.. Ole Iversen Olerud. ,, 17

. Rjøralt skog Lunner Tremasse- ,, 56

Bjerke.. Hans Larsen.. 1 47

Bjøralt østre ...... Anders Halvorsen .. 32 09

Rud. Jul Gulbraildsen ... 20 24

Rudssster Th. Berger.. ....... ,, 41

Hagen.. Tobias Andersen ,, 94

Hagen Johan Haakensen 123

Vestløkken. Andreas Gudbrandsen ,, 55

Kalvsjø. Gulbr. Larsen Ohren 13 61

Slaatbraaten Torvald Julsen ,, 74

Haugalølrken. J. Haakensen Hagen ,, 74

Ringen ........... Anders Larsen ,, 53

Kjørven nedre .... Kristoffer Ellingsen. 11 27

Kjørven nedre .... Peder Pedersen 3 63

....... ...

.......

Sagbraaten. Anders Iversen.. 2 54

Ødegaarden H. Halvorsen Kildal 2 82

1 Kjørven nedre .... Peder Pedersen 18 85

Kraggerud

Kjørvenliagen øvre Gulbr. Gudmundsen

Kjørvenhagennedre Tobias Andersen ...

Lunner meieri .... Lunner nieieri .....

Lundgaard.. ...... A. Holter .........

Bergli ............ Torsten Gulbrandsen

Englund.. ........ Mathias Gundersen.

Kjørven øvre ..... Hans Larsen.. .....

Kjørven øvre ..... Erik Lukassen .....

Braaten.. ......... Anton Skøien ......

Kjørven øvre ..... Frithjof Heier .....

Kjørvenvolden .... Kristian Olsen .....

Kjøryen øvre ..... Kristen Larsen.. ...

Leirdokløkken. .... Kristian Olsen .....

Kjørvensengen .... Inge1 Andersen ....

I Overføres 11309/31/ 11

Lunner herred

semaker prestegjelrl, Liinner tinglag og lerisrnaildstlistrikt, Hadeland og Laild sorenskriveri,

TCristians aiilt.

Rriigets iiavii.

.-p

Eierens eller

briigereiis iiavii.

C- ~. .- - . . -.~skyld.

Aiiinerkii.

l

Postaiistalt.

l

Lunner Sogn. 1 Overført 1309131

l

100 1 Iifelier ........ I T,it~ker ........... Lars Nilsens enke og ,, 40 Udt 1,iekei Lunner.

Kristen Larsen

2 Liæker ........... do. I ,.l381 -

:3 1 Lieker .......... Erik Lukassen ..... I ,, 79

101 1 Shciien østre .... Skøien østre ...... Erik Engebretsen .. I 10 38IUdt. Ska'iii. -

2 ~ Panka ............ Gunder Toresen.. .. ,, 69 -

3 Skøien østre ...... Ole Iversen Olerud. ,, 451

4 Moldstad ......... Halvor O. Panka.. ,, 17 -

O Slzøien østre ...... Kr. Eriksen Olimb P

6 ........l I Storrnyren Lars Olsen.. ...... . l -

102 1 Skoien vestre .. Sk~ien vestre ..... I Erik Andersen .....' -

2 Skøien vestre ..... Anders Kristiansen. -

I 3 1 Skøien vestre ..... LærerH. *.Stenersen ,, -

4 Skøien vestre ..... Erik Andersen .... . l ,, 631 33,Oasnn skr. -

o Solheini .......... Anton A. Skøien ... ,, 32'Kiiip1)n. -

(i bkøieri vestre ..... LærerH. A. Stenersen ,, 45,

l03 l Adelsril


p -

I

336 Lunner herred

i

Herreds-no.

i8 i Kristians amt.

Jevnaker prestegjeld, Lunner tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenslrriveri,

Kristians amt.

p

--p- - - --

-p-

T

l

3 2 Eieiens ellei -

Galiideiis iinwi I31~1ige~s n:tvil.

bi tigereiis iinvii

I

Jfatilkel-1

sk~ Id

+ - - l 2

3 s l g IG

- --

--p

Lunner sogn. Overført 1411 56

......

e

1

POS~: 311t

l

i

i

c

NORGES MATRIKEL

110 1 Gjerdingen.. ...

l

Gjerdingen.. Statsminister C. 2 R4 Hare

Løvenskiold

htuen.

--

111 1 Katnosa ....... Katnosa .......... Statsminister C. 30 35

Løvenskiold

112 1 Holt. .......... Holt ............. Mikael Larsen ..... S Sl T,unner

2 Holt ............ A. Andersen Kjos.. 8 81 -

113 1 Hallum Halluin Iver Ingvaldsen .... 3 G2 Ai111 s1.i -

........ ...........

2 Hallum ........... Hans Andersen .... 3 35 Halrini11 -

-

i

3 Sørengen ......... Iver Andersen ..... ,, 38

-- i

4 Halluril ........... Lærer H. A. Stenersen ,, 50

...........

l

5 Hallnili Peder Iversen Oppeil 3 02

l

114 1 Klokker-Hallum Klokker-Hallum ... Halvor Andersen. .. 3

evnaker herre

311 l

2 hkke Halluiil .... Iver Pedersens kon- .'J 39

kursbo

-

115 1 Hadelands østre Lodderne no. 1, 2, Statsminister C. 137 04 ~stre almeilning 3 og 4 Løvenekiold Jehlalter 1

2 Lodderne no. 5, 6, do. , 16480 a f

4

7 og 8

3 Muttabraaten.. .... Jakob Andersen. . ,, 65 Grua. I

4 Stubbengen ....... Nils Olsen.. ....... ,, 03 Hare-

..........

.

i; Blyverket.. ....... R. Nissen og L. ,. 03

\Viuther-Hjelm

i Blyverket ined Ingvald H. Bjellum. ,, 5 - ---

vandfald

ti Harestuvolden .... Hans Gulbrandsen. . ,, 34

-

--

9 Jonsrnd nordre.. .. Sven Toresen ...... ,, 0:3

-

10 Vestbraaten.. ..... Karl Nilsen.. ...... ,, 02

Udgivet aE

l

Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 januar 1904

) ,Tonsrud Torer Gulbrandsen ,, 05 stuen. Hadeland og Land sorenskriveri, Kristians amt.

l l Haugen.. ......... Tron T. Stryken.. .. ,, 01

.........

12 Løvstugn Btadskemiker ,, 08 Grua.

Schinelck i Finans- og Tolddepartementet

.......

13 Hadelands almen- Statsbanerne ,, :l0

- !

ined ei1 i Poststyielseii lidarbeidet opgave over gaardenes postadiesse.

ning

170 1 Nyborg.. ...... Nyborg.. ......... JohannesKristiansen ,, .j0 Lunnei

I

Ualangrudmoen

171 1 Tangen ........ Tangen.. ......... Frithjo£ Olsen.. .... ,, 0.5 Hare

I

-tueli.

l

li2 1 Snrka ......... Surka. ........... Grosserer Gnnerius

Pettersen

,, R0 Grua. +=b+--

--

Herredets samlede

niatrikelskyld ...... 1784 20

Kristiania

'J

j. M. Stenersen & Co.s Forlag

1904.


p-

I

Jevnaker herred

.Jeviialcer prestegjeld, tinglag og lensn~andsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

Samlet matrikelskyld

Jevnaker herred.

...........

1206 mark

I

13 øre

Antal matrikulerede brug ............... 182

..................

Fladeindhold

165.86 km.'

Hjemmehørende folkemsengde efter folket~llirigen

.................

3 december 1900 3804 i

,

I

a

Briigets navn.

Eierens eller

bi~igereiis iinvii.

Matrilrelskyld.

1 1 (Jevnater Sogn. 1 ! I I~ I

1 116 l a s ........ Vas. ...........l Anne Hornslieu ....

I 2 vassjø.. .......... Andreas Oleen .....

3 1 Belterudsnaalen ... Lunner Tramassefabrik

Belterudsnaalen ... do.

l

x 117 1 Felberg.. ...... Felberg .......... Icnud Felberg.. ....

2 Felberg .......... do. ......

i Stuen.. ........... Anders Olsen ......

l

118 1 Trondrud ...... Trondrild ......... Martin Ottersen.. ..

L Trondrud ......... Erik M. Sevaldrud .

110 1 Prest-Ensrud ... Prest-Ensrud.. .... Sognepresten ......

2 Prestlien øvre eller Jørgen Olsen,. .....

nordre

1 Prestlien nedre eller1 Hans Kristoffersen. .l 1142)

4 23 Alm. skr.

2 76 Feldberg.

,, 89

2 76

2 92

sondre

Finnerud ......... Hans T. Fa,ltinsrud .

Svenskengen ...... Otto Kristiansen. ...

Svenskengen nedre ORsagfører Thv. Lie

Prestbraaten ...... Thv. Wang ........

Linderud ......... Marthe og Lise Andersdøtre

I

1% 1 Halvorsrud ....

l

Halvorsruci med Halvor Jakobsen 730

Nordstuløkken Nøkleby

2 Halvorsrud ....... Edv. Hansen Elnes. 5 97

3

Nordstuløkken .... Otto Olseri ......... ,, 34

4 Halvorsrud ....... Otto Kristoffersen .. ,, 33

Sørstuen.. ........ Hans Syvertseii .... ,, 31

,, 02

Hellerud ......... Hans Andersen.. ,, 30

121 1 Olum østre .... Oiuin østre ....... Steffen Larsen ..... 24 47 Alm. \k1

6 Nordengen ......... Anders Hansen ....

; 7 ...

2 Slaatbraaten ...... do. ..... 1 12 Ohm, Olinl~

l22 1 Gullen. . . . . Gullen.. .......... Paul Andersen . . l 26 42

2 Aslaksrucl.. ....... Julius Andersen.. .. 1 17

3 Gullen. ........... do. ... 117

4 Braaten. ......... Karl Olsen.. ....... ,, 15

5

Braaten østre ..... do. ......... ,, 91

123 1 Olum vestre ... Olum vestre og Gudbrand Eriksen. . 15 65

I

mellem

2 Olum vestre og do. .. 13 56

mellem

....... ..

4 Torgerbraaten 1

.:

. ORsagfører Thv. Lie ,, 681

l

1 Kinge ....... Kinge ......, ..... Johannes Iversen.. . 6

2 Ellingsrud . .... Anders Olsen ...... i ,,

125 1 Gaardsrud ..... Gaardsriicl

I 18,

........ Lars Pedersen ..... l 6 49

2 Bakken ........... do. .....

........ do. ....

3 Langdalen Josef Johannesen. ,, 53

l

Gaardsrud

l

Vestre

Lunner.

-

Ostre

Jevnaker. -

-

-

-


4

340 Jevnaker herred Jevnaker herred 34 1

Jevnaker prestegjeld, tinglag og leilsmandsdistrikt, Hadeland og Land sorensliriveri,

Kristislns amt.

l

Jevnaker prestegjeld, tiriglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Idand sorenskriveri,

Kristians amt.

----

.. p.p -.

Matrikel-

Matrikel-

F' ,ieieiis . eller

skyld.

Ilriigets iinvii. l~iereiis eller

skyld.

Gaardeiis iiavii. Briigets iiavii. briigereiis iinvii. briigei.eiis navii.

l

1 Jevnaker sogn. 1 vertø ørt i 1511121

1 J B V ~ Sogn. ~ ~ 1 P

1

I

Overført 1 33382:

~

l

126 1 Greftegrev nor- Greftegrev nordre . Johannes Steffensen 15'24 Østre 139 4 Bratval ........ Grinden .......... Gudbrancl Halvorsen 102 1~evnalrer.

Jevnalier. Bratval Kirkesanger Petersen 3/58 I

dre -

2 Kaarstadlien (skole- Greftegrev skole- ,, s

~

Bratval ........... Gudbrand Olsen..

08

.. 9157 -

jord) kreds 7 Hratval.. ......... Gudbrand Olsen.. ... 2'79

- 8 Kvelsrudstykket ... do. ...

I

3 Søndre Engeløkke . Kristoffer Pedersen , . l ,, 201 1

32

Klinkenberg 9 Braaten .......... Gudbrand Halvorseu. ,, 16

-

4 Trasserud ........ Johan Gudbrandsen. ,, 45 140 1 Jevnaker preste- Prestegaan . Sogiiepresten ...... I 36 87 l -

127 1 Greftegrev søn Greftegrev søndre . Paul Hensrud ..... 20 82 .- gaarcl

2 Ankerhaug 'en.. ....

Torsten Wang. .....l 1I 14 I _

dre

- 3

2 Klinkenberg lille . . Kristoffer Pedersen. 162

Mellerud . ......... Hans Andersen .... 170 1

-

...........

....

4

3 Tømte. Paul Hensrud.. ,, 36

Mellerudødegnard Nils Lagesen. ..... I 1~00

4 Grinden .....-.....

Hans O. Ballangrud- ,, 35 '

vestre

1 I

braaten 5

Melleriidødegaard Hans Pedersen. .... I li00

-

østre

-

126 1 aliaal uu ...... Vestengeil ........ Peder Olsen ....... ,, 38

6 Igelstati .. . Ole Eriksen Tcvels- ,,53

..........

.... '

2 Skaarud Petra Johansen 2 76

rufleie

3 Skaarud .......... Fredrik 1,arsens enke 132 7 Fossholni . . Thorvald T. Wang.. -

..........

... -

4 Skaarud Anders Pedersen 155 , 1 ,

l

141 1 Vang øvre.. .. Vang øvre . Einar Wang .......

1

129 1 Hvaterud ..... Hvateriid ......... Lars Abrahamsen .. 3 52 Vestre 2 Skog ............. A. E. Volla, Hans O, 2;b

2 , Hvaterud ......... Elling Nilsens enke. 3 52 1,unner ElnæsogOleH. Eliiæs

3 Hvaterud ......... Hans Pedersens enke 177

:l

--

Rolvsbraaten ...... Anders Pedersen ... ,,l2 l

4 Hvaterud ......... Elling Nilsens enke. 2 13 4 Vang søndre.. .... H. H. Wang.. ..... ;l:;

5 Hillestad

l30 1 Giinstad Gunstad Helge Olsen ....... 37 17 Jevnaker

Anton Bratvold -

..... .......... ......... ....

.......

....

6

2 Reppelsrud Nils Andersen.. 100 Torsliaug ......... Einar Wang ....... 1553

131 1 Skjenriiini nor Skjennlim nordre.. Tobias Hansen .....

1421 1 Vang ne

4 73 Østre

dre .... Vang nedre.. ..... OIZsagfører Thv. Lie 26 29

2 1 Varig nedre..

dre

Jevnaker

..... do. ,,l3

132 1 Falteinsrud .... Falteinsrud ....... Tobias Hansen ..... 197 Alill. skr - 143 1 Kvelsru(1 ....../ ITvelsruci ......... ORsagfører Thv. Lie' 19 58

Falleiitiiis-

133 1 Skjennum søn- Skjennum søndre. . Grosserer G. T. 011s 7 69 rua, Faltllis- Jevnakere . 144 1 Rønnerud . . . . . . l Rønnerud ......... Ivar Barnholdt ..... 68 79 -

1Ud.

dre

ager

i

-

2 Skjehnum marmor- do. ,, 58 146 1 Vang søndre. .. Torshov ........l Erik Halvorsen . . 197 Lidt Tnio -

felt

*'orshov .......... Anton Olsen ....... 3 04

-

3 Skjennum østre ... Marie Ruden.. .... ,, 54 'orshov .......... Erik Halvorseri .... ,, 26

-

'orshov .......... do. .

':l -

134 1 Enger . . Enger ............ Ole Eriksen.. ...... 9 78 Østre

..........

146 1 Hauger

2 Haugen. Marie Amundsdatter ,,

.

48 Jevnakei

huger.. ......... Ole B. Berges.. .... 60 86

.-

3 Aasjøsæteren ..... Gulbr.T.Klinkenberg ,, 10

2

l

F ........ do. ......

4 Ødegaarden ...... Gudmund E. Enger. 135 -

147 1 Opperud )pperud..

. . . ORsagfører Thv. ~ i e 21 53

136 1 Kaarstad ...... Kaarstad ......... Halvor Hansen.. ... 11 75 146

1

I MO.. .. 40 med K .leggeriid Eina? Gram Borch . 93 82

136 1 Klinkenberg Klinkenberg ...... Erik Eriksens enke. 185 -

,kow

... 8 ---, ............. A/S ~htefoss Træ- 14 75

2 Klinkenberg ...... Johan Gudbrandsen . 2 06 sliberi

Mo Berger skole.

-

.. MO-~erge),skolekreds

137 1 Hensrud.. ..... Hensrud.. ........ Erik Olsen.. ....... 12 13

149 l Torbjørn rud. .

\

2 Hensrud .......... Anders Gulbrandsen 1057 Torbjørnrud.. ..... A/S Kristiania Glasmagasin

138 1 Røstø ......... Røstø.. ........... Gunnerius Gulhrand 9 01 udt 04 til-

-

dels skr. I l60 1 Berger.. ....... Berger nedre.. ..... .... Ole Borgersen .....l

.

3145

I

...... ............ l sen Rmte 2 Berger øvre.. Ole Nilsens enke.. 21 03

Røstø Gudbrand Olsen.. .. 2 92 Alm ski Jevnaker

-

3 ........

Bratval ........... ORsagfører Thv. Lie l Berger. ... masse- AIS Randsfjord ogpapirfabrik

Træ 1~98~

1 ........ Paul Henarud ....,. 7 08

>

l


342

Jevnaker herred

Jevnaker prestegjeld, tinglag og lensinandsdistrikt, Hadeland og Land soreiiskriveri,

Kristiaiis amt.

l

l$r~~gets 11avn.

Eiereiis eller

brugerens narii.

skyld.

1 1 Jevnaker Sogn. 1 Overført 816 22

l I l

1501 41 Berger. ......... ICistefoss . . . . . . . . . l A/S Kistefoss TrEe- 31421 1 Jevnalier.

l sliberi

l

Randsborg bedehut Ole Borgersen ni. fl./

Bergermoen ...... Ole Borgersen. .....

Bergli ............ Ole Nilsens enke.. .

Steusrud ......... Gurider Stensrud ...

l51 1 Nøkleby ....... Nøkleby.. ........ T. Jakobsens enke .

2 Nøkleby nedre .... Anna Olsen.. ......

31 Haraldstad .......

C. J. Bache.. .......

*l Nøkleby laildl~egsrei

Anders Rjøralt m. fl.

152 1 Brørby ........ Brørby ...........

2 Brørby nordre, skog

og lancllæg

3 Brørby nordre .. .:

4 Solberg ...........

5 Fjeldhøi ..........

6 Solvang. ..........

153 1 Nordby.. ...... Nordby.. .........

.....

2 Aasen søndre

Ole Olsen Bakke.. .

A/S Kistefoss Træsliberi

Peder Eriksen. .....

Kristian Erlandpen .

Fru Thomassen ....

Olaus Mathiesen ...

Ole Pedersen

......

Hans Olsen.. ......

Maren Eriksdatter ..

Sergeant P. Hensrud

Ingvald S. Hansen .

........ Haga. ............ Peder Thorgrimsen .

I

5 871

Haga. ............ Peder T. Haga.. ...

Tømteløkken Landhandler Anton

....

1 Igulsrud .......

21

......

:d3fi~

I Olsen Bratvold I "1 1

I Tømmeraas ....... John E. Tømineraas 3 711 -

1 Tømmeraasvolden .. Lars Sandviken ....

-

/ ,12lI 1

Roen.. ........... Ole P. Roen ....... 9 06 Ogsaa skr.

Falla ............. Halvor Syversen ... ,, 71

Skog ............. Peder Torgersen.. ..

Roden.

,, 13

Roen.. ........... Hans Paulsen.. .... 169

Hagen ........... Paul Steffensen ....

Falla mellem ..... Ole G. Falla .......

Roen.. ........... Hans Kristiansen.. .

Roen ............. Sorenskriver Norumc ,, 48

enke

Bruløkken ........ Lars Kristiansen ...

Løkken.. ......... Fru Bøge ..........

Skjeggerud.. ...... Hans Kristiansen.. .

Roenbraaten ...... Iver Olsen.. .......

Igulsrnd .......... Andreas Larsen .... 20 54 Udt. Julsru;

St.orhammer.. ..... Hans J. Nøkleby.. .

Bjertnes .......... Johannes Jakobsen . 1277

Dal .............. Ingvald S. Hansen.. 8 61

Bjertnes .......... John O. Heggen.. .. 1183

--

Overføres 1106053

........

,, Igelsrod.

93 alm. skr.

b

Jevnaker herred 343

Jevnaker prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

? o

1

skyld.

Eierens eller

navn. Rrugets navn.

Anmerkn. l'ostanStalt.

brugerens navn.

Im

$ 1 i 1 Gardens

G

1 1 Jevnaker Sogn. i i

Overført 106053i

i

. . . . . Braaten.. . k Nilsen ........

IJevnalcer.

Rud.. ............ Hans J. Nøkleby.. . 1542 -

21231

3 Falla nordre (Braa- Gunder Gundersen. . ,, 89 -

$1

Ødegaarden ....... Torvald Andersen ..

Lortholoa ........ John E Tømmeraas

Rud.. ............ GulbrandKristiansen

Sogn .......... Sogn ............. Ole Andersen ...... 3 33 udt. Saang. -

Sogn ............. Peter Hansen ...... 3 65 -

...

Sogn søndre (skole- Sogn skolekreds. >, 23 -

jord)

Sogn ............. Gudbrand Sogn ....l 6138

Lortholoa ......./ Axel Niborg. . ,,~ld

l" '

Sogn søiiclre (skole Sogn skolekreds ....

jord)

Sogn ............. Advokat P. R. Fjeld

Holoa ............ Axel Wiborg.. .....

I

Høibraaten.. ...... Lauritz Davidsei-i ...

Velo vestre

Velo vestre .... .......

Persbraaten .......

Velo øvre.. .......

Sandviken ........

Sandviken ........

Velo nordre.. .....

Velo østre .....l Velo øst,re ........

Jens Paulsen.. .....

A. Pedersbraaten ...

Erik Larsen Velsand

Mikkel Jensen .....

Lars Olsen.. .......

Goro Torstensdatter.

Iver Andersen Myl-ire

166 l Rustad ........ Riistad ........... Ole Torstensen

Gruinstad

2 Ruta ........... Gudbrad Rust~i.. ..

167 1 Hadelandsvestre Lod no. 9 ........ Gran og Jevnaker

1 alnienning lionimuner

16s 1 T au

d' stadstykket Lundstadstykket .. Johan Kihle og O.

Chr. Lundstad

Djupdalen og Djupdalen og Lars Lars Jakobsen 3 00

Larsbraaten braaten

Hvinden

--

Herredets samlede .

matrikelskyld ..... I 1206 13

I


eds-no. l!

"'ORGra MATRIKEL

l

Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 januar 1904

Hadeland og Land sorenskriveri, Kristians amt.

Udgivet af

Finans- og Tolddepartementet

med er1 i Poststyrelsen iidarbeidet opgave over gaardenes postadi-esse.

Kristiania

j. M. Stenersen 8r Co.s Forlag

1904.


andbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorerisl criveri,

Kristians amt.

Briigets iiavii.

skyld.

l

/ Brandbu sogn.

I i l 1 l

Velmundselvens Velmundselvens / Konsul A. Børresen 1 451 Bjonefiskeri

I fiskeri m. fl. l roen.

Toverud ....... I Toverud .......... Ole Olsen. ......... 7 611 Røiken-

1 ~overud .......... Peder L. Engn~s.. . viken.

1 Kvernvolden ...... Erik E. Sevaldrud. . -

l Kasbraaten ....... JohanH. Kastbraaten

Brandbu herred.

:l

Skog ............. Gudbr.Tandberg m.fl. 1366 -

Klevstykket ...... Haakon Gulbrandsen ,, l31

Kleven

Samlet matrikelskyld: Brandbu sogn .... 1386 inark 97 øre

Engen.. .......... A. Andersen Vælta . 2 18 -

Tingelstad n . . . . 1441 43 n Toverud midtre ... Ole H. )VI-u111. ..... 208 -

Toverud nedre Lars Ste ffensen ,j 52 -

i

2828 mark 40 øre

vandfald Engnes

l

Berven ........ Berven (skog). .... Troa An dersen ..

.. 331

Anta1 inatrikillerede brug: Brandbu sogil ........ 327

Eerven ........... Nils Erikaeri ....... 109 - t

Tingelstad » ........ 334

)L G61

Y

. Samlet fladeindhold ............... 470.60 kiii.'

Hjemmehørende folkem~ngde efter folket~llingeil

..................

3 december 1900 5054

Jønnes ........ Jønnes ........... Anne og Ole H.Myhre 5 65 ~jon4-

Nyhus ........ Nyhus ........... Gunder Amundsen . 5 36

roen. l

Nyhusklevstykket. . Haakon Gulbrandsen ,, 06 - I

Kleven

Malkjern ...... Mallrjerii ......... Anders l Larsen ..... 8 04 Ogsaa skr.

l

- ,

Markind ;

Strande.. ....,., Strande .......... Hans Ja kobsen .... . 20 09 lidt. Mal- - I

/ Strande .......... John Hansen ...... 21 21 kle"". _ 1

Strandesæteren .... Anders Eriksen .... ,, 33 -

Strandbraaten ..... Hans Aslesen ...... ,, 31 -.

Tokeruc . Tokerud .......... Gulbrand Hansen .. 251581 -

Sørum . Sørum ...........

Sørum ...........

Snurmyrstykket ...

Gutudal

Sollien

Sevaldri

Saltbu.. .

Afkjern

Eidsbra:

Putten ..

Sørumhagen nedre.

Simen Hansen .... .l

Ole Andersen ......

Paul Andersen .....

Nils Andersen Frydenlund

Sørumeng en øvre. .

Sørumeng en nedre.

Lillo ....

. Gutudalen Rasmus Olsen. .....

........ Sollien ..

ld.. .... Sevaldrud nordre. .

Sel~aldrud . qanrlre

Nordenger 1 ........

...... Vestland.. .

. Afkjern..

. Eidsbraatc

....... Putten. ....

Mons H. Furua ....

Hans Olsen Bølviken

Martin E. Bølviken .i

Jacob L. Hvinden . . l

Peder Iversen. .....

Iver Hansen Braaten

Hans Hansen Furua

Sevaldrud midtre. . Iver Hansen Braaten

Sevaldrucll engen ... Hans Hansen ......

Peder Larsen ......i

Jacob L.Hvinden nl.fl. /

Lars J. Hrinden m. fl.i

N. Andersen Foshol m 1

Overføre

l

l

Ogsaa skr.

Afkinn


l

--p~.

p p p-

P-

348

Brandbu herred

i

B

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

1 1 Gaardens

navn; Briigets iiavii.

Eiereiis eller

bi.iigerens navn.

Matrilielskyld.

Brandbu sogn. Overført 149 73

17 1 Venaasen ...... Venaasen ......... Hans Andersen .... 105

18 1 Haug ......... Haug ............ Harald O. Vasenden 4 201

2 Kjensrud ......... Hans Hansen ...... 3 541

3 Sevaldhullet.. ..... Edvard Bentsen .... ,, 12

l!) l Bjone ......... Bjone nordre ..... Anders C Bjone .... 9141

2 Bjone søndre ..... Mons Monsen ......l 12 18

3 Orvikreminen ..... Anders C. Bjone ...

20 1 Horn.. ........ Horn.. ........... John H. Strande ... 1686

21 1 Kalvskind.. .... Kalvskind ........ Iver Pedersen ..... 6 06

22 1 Gjerviken.. .... Gjervikens skog. .. J. Smedshaminerm.fl. 9 34, I

2 Bentebøle.. r. ..... Ole P. Hornslien ... ,, 99

3 . Gjerviken sag.. ... Mari B. Gjerviken.. ,, 291

4 . Gjerviken. ........ Lars Lagesen. ...... 4 67

5 Brustuen ......... Iver Paulsen .......

6 Hanseriid.. ....... K. Kristoffersen.. .. >, 60

7 Bentebøle sameie. . do. ....,

,, 15

...... .........

23 1 Kroksrud Kroksrud Margrethe Amunds-(j 1351

datter w

......

.

2 Sinderud søndre. .. Hans Andersen .... 8 04

3 Sinderud skog. .... Johs Torgririisen .. 4 82

1 Retrum ........ Retrum .......... Amund Mikkelsen .. 4 221

24 1 Sinderiid. Sinderud nordre. Lars Olsen Ellingbø 3 21

2 Bakken.. ......... Gpnder Andersen .. ,, 35

3 Østengen ......... Anders Jakobsen 162

Eidsanden

4 Retrum ........... Ole Andreassen .... 152

' 5 Skog ............. Peder H. Grindaaker 5 64

6 Retrum ........... Ole Andreassen .... 124

7 Støen.. ........... Hans Andersen .... 129'

26 1 Eid ........... Eid .............. Ole Paulsen.. ...... 13321

2 Eidsand .......... Anders Jakohseil ...

3 Eid ............. Amund Olsen ...... 1;

4 Eidsand .......... 1.Andersen Løvhrøttet 171

27 1 Grimsrud ...... Grimsrud med Kjersti Eriksdatter . 6 111

Kraaen

2 Grimsrud ......... Steffen Mikkelsen .. 9 28

3 Grimsrud ......... Anders og Thorsten 4 75

Gundersen

2& 1 Smedshammer.. Smedshammer .... Anders T. Lynne.. . 6 31

2 Smedshamnier .... Thorvald Horuslien . 4 81

29 1 Haalerud.. ..... Baalerud.. ........ Ole H. Skorta.. .... 4 33

2 IUalerud. ........ Ole Andersen Jønnæs 3

3 Storbraaten ....... Kristian .Andersen. . ,, 37

30 1 Gullerud. ......l Gullerud.. ........ Stykjunker A. E.

1

Gullerud

I

701

17 771

l

Bjoneroen.

I -

Røikenviken.

Brandbu herred 349

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

~- - p

p

Briigets iiavii.

Eierens eller

Matrikelskyld.

briigerens navn. "i Anmerkn. Postanstalt.

I 2"

m

- 1 I l I l I l I

/ / Brandbu sogn. / I Overført / 3551331 I

Steinbraaten Stykjuilker A. E. I

...... ...... ,, 28;

............. Gullerud

.......

31 l

ilhi;

1 / Viken ......... Viken .......... Torsten Iversen ....

Viken .......... Hans Hansen .......

Ri~d l B. K ,181

Viken ............ Hans Guttorinsen

.......... Slrari.. ........... Anders-H. Egge.. .. 8 32

Skari. ............ Ole Andersen ...... 1005

Viken ............ Ole T. Rogndokken. 102

Skari.. Ole Andersen 9 00

5 Skari.. ........... Magnus Bjørlien ... 6 841

6 Korsen vestre .... Lars I. Skaris kon-,

kursbo

7 Svartdalen ........ Magniis Bjørlien ...

8 Korsen ........... Johil Thorstensen ..

Korsmyren ....... Advokat Hoel.. ....

Uraatestnen.. ..... L. Bredvigeri.. .....

14 ........... ......

33 1 Kjos øvre ..... Kjos øvre ........ Hans Olsen.. ...... 1259

2 Kjos øvre ........ Anders Amundsen.. 5 521

3 Kjos øvre ........ Anders Nilsen.. .... (i 521

34 1 Kjos nedre .... Kjos nedre ....... Ole Trondsen ...... 20 051

2 Kjos nedre ....... Iver Amundsen .... 71601

3 Tcjos nedre ....... Gulbrand Iversen .. 8 30

Elvestuen ........ Engebret Eriksen. .. ,,l31/

Bjørkelund.. ...... Hans Olsen m. fl. .. ,, 201

' 6 Vebakken. ........ Helmer L. Gundersby ,, 34

36 1 1 Braaum ....... Brasum .......... Lars Olsen.. ....... 2 97 og% .kr

2 Moen. ............ Torsten Amundsen . ,, 59 Brolim.

3 Høgkjernslottet. ... Kristen Torstensen ,, 25

!

Stenbraatens enke

......... .......

Lodden.. Lars Olsen.. ,,

!

25

Kløfteløkken nedre Karl J. Svendsrud. . ,, l5

Engen.. .......... Nils Jensen.. ...... ,, O1

36 1 Gulsjølien ... Gulsjølien ...... Andreas Gulleriid og ,, 91

Ole A. Raassum

1

37.. 1 Sevaldrud.. ., .. Seyaldrud.. ....... Iver Gudbrandsen .. 163

2 Sevaldrud ........ Torsten Iversen og ,231

Hans Hansen Viken

3 Sevaldrud.. ....... Hans Hansen Viken ,, 20

4 Sevaldrud. TorstenIversenViken ,, 131

........

48 1 Hennung ...... Hennung ......... Bent Hansen Næss 438

2 Hennung ......... Arnund O. Næss ... ,, 201

3 Grindløkken ...... do. ... ,,

4

Hennung ......... do. ... , 41, 461

5

EIeniiung ......... do. ...

6

Hennung ......... do. ... ,, 1291

31

39 1 Tømte.. ....... Tømte.. ........ Amund O. Eid .....

I

Røiken.

uiken.

!

Bleiken.


b

b

u

Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

Briigets iiavii.

Eiereiis eller

breen V I . i

r 1 1 1

Auinerkil. 8 l'ostaiist;tlt,

Brandbu- herred

Bi-andbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hs

Kristians

amt.

r Land sorenskrivei

Matrikel-

2

skyid.

Eierens eller

B

briigereiis navn.

9

- 1 I I

_- - I . I l l

I l ' I I I I l I

1 1 Brandbu Sogn. 1

Overført 1 4781141 1 I Brandbu sogn. 1 I Overført 600721

I

39 2 / s øm te ........

40 1 1 I skarpen ....... Skarpen ........... Ole Pedersen ..... .I

. l Nordengen. ....... / M. Hansen Skarpen. 47 5 Egge øvre med Egge øvre ........ Ole Hansen Bjerke.

1 nedre

Brandbu.

Nysæteren ........ Ole Hansen Egge .. ,, 07

........ .......... ....

Eggebakken ...... Lars Torstensen .'. . ,, 04 -

1 Smedbøle ......! Smedbøle søndre .. Hans P. Sønstebys

..... Egge øvre ........ Peder Johnsen ..... -

konkursbo

Egge øvre

-

2

1 ........ Lars Julsen ........ I

Bakk :en ........... Engebret hastensen.

Egge øvre ........ Nils Mikkelsen -

3

i Smec

Hans P. Sønstebys

.

Ibøle nordre ..

I

Grimsrud

konkursbo

4

Egge øvre ........ Lars Pedersen -

1 Lind løkken ....... Statsbanerne .......

Gjerdingen. ....... Peder Pedersen ....

...... Ladderud ......... Thorsten Hansen.. .

Egge øvre ........ Statsbanerne ....... -

1

i

Yebakken. ........ .l Anders Andersen.. .i

... Egge østre.. ...... Aksel Grinaker.. ... 24166 -

l

2

Bleiken nordre ., Bleiken nordre.. .. Anders Olsen ......

Skog ............. Jacob 9. Røken og -

Bleiken nordre.. .. Jul Olsen ..........

Even Larsen Skari

Blokhus .......... Johannes Pederseii . I

Svensriid ......... Karl Johnsen ...... ,,G4

,,l71 -

Solvang.. .........

-

Løvbrøttet ........ Edvard Nilsen ..... ,, 33

Søndre Brandbu ,, no

Nordgaarden ...... Karl Andersen ..... 5 90

skolekreds

Bleiken nordre.. .. Statsbanerne ....... ,, 07

50 l Eggebagen.. ... Eggebageii . . . Elling Hansen ...,I

-

Engeberget ....... Nils Amundsen. .... ,, 02

2

Evenrud .......... Peder A. Ila .......I

~i!i~

2i

d-'

45 1 Bleiken mellem Bleiken mellein ... Ole Olsen.. ........ 1382

51 l i Nest-Egge ..... Nest-Egge ......... Guttorm Larsen .... I 35 53l

Runnen.. ......... Torsten Andersen .. ,, 77 Ogsaa skr.

5 69 52 1 Egge mellem. .. Egqe niellein. ..... / Amund O. Næss. . . . l 8 29

3

Bleiken mellein ... Torsten Jensen.. ...

Runden.

2

4

I Nilsbraaten ....... John Kristoffersen. . ,, 53

Egge inellein.. .... Anders O. Blegen .., 4199

3

5

Bleiken inellem ... Nils Engebretcren ... 4 15

Egge mellem. ..... Johan Hansen ..... i ,,20

4

Moen

b

............ hmund O NZSS ... I

6

Runnen.. ......... J. Olsen Enpstrøm . ,, 63

,,l281

5

7

1 Skog .......... Lars Olsen Eid.. ... ,, 71

Egge mellein.. .... Johan Hansen ..... 11'39 -

,, 70

6

8

i nr: Skog .............

1"llUI 3trunnen

Jacob S. Røken 05 ,, 731

,> 29

I

Even Larsen Slrari 1

l

....... John Engebretsen ..

9

Sørr unnen ........ John Kristoffersen..

l

10

;braaten ...... Lars Madsen.. ..... ,, o3

68 1 , Svinning ...... Svinning. ....... Hans Torstensen . . 39 001 Røik

11

1 Ei :braaten ...... Lars M. Bleken .... ,, l9

2

Løvbrøttet ........ Iver Eriksen ....... , '50 vike

12

( Slaa tbraaten ...... Anders Slaatbraaten ,, 14

3 1

Løvbrøttet nordre . Hans Torstensen ... ,, 801 -

13

1 Blei ken melle m ... Sta tsbanerne ....... ,, o4

4 1

B~lhaupen ........ Kristian Joliaiisen ..

--

/ Rog nlisæteren ..... A. Strnksnæs og ,, l5

Lomsdalen

54 1 Alin .......... Alm ............. Iver SteEensrri. . . 4240

2

Bentestnen. ....... Iver Iverseil ....... ,,l361

. -

,a

Bleiken sønulc; .

....

....

31

Nilseløkken ....... Erik Torsteilhen. ... 441 -

-1

uic;inGLl owliulu --rs M. Bleken

Bleiken søndre.. .. Ole Olsen Eid.. ....

l

Solbakken ........

Slaatbraaten m. m. do. .....:

Lysgaard

i ....

.........

Bleikenbraaten Hans Pedersen. ....

C;

Svartdals~teren ...

-

t Daleberget ........

....

41 1 1 1 Nyhus. Nyhus. .i Olaf Amundsen /

47 I 1 / Egge øvre

Fredrik Kvande

Bleiken søndre. ... Statsbanerne .......

1 Engen ............ Kristoffer Torstenser

Sjaastad .......... Kristoffer Nilsen ...

Langbraatemyren . Statsbanerne .......

Peder Kristoffersen.

emremednedrei Lars Ellingsen ...../

I Bra: iten .......... Steffen *ilingsen ...

Badstubakken .....

med zgg

e øvreined nedre

nedre

l Egff

e øvre med

al al in. 7 07 Rleken, skr.

1291

Lars Pedersen Bjerke 3 391

rs Ellings

7 -

671

600 721

55

7l

8'

1 I Ros ...

A. Larsen Drøvdahl ::501

J0h.s Iversen Lere

P. Lomsdalen og

A. Struksnæs

Kl~m aløklren .....

Guder Engerroen.

Braut a ...........

Gustav Heed. .....

ROSSII .... Sognepresten .......l

IiosSu ............. I Ole Andersen ......

Rossu~n.......... Even Endresen. ....

Kleven ........... Haaken Gulbraildsen ,,l64

Kleven (skog) . . . Even E. liaassuin ..

Rossum .......... Komniunen ........

T?n~-iiin ......... I Jens Torgerser

La . l

l Smec

of

Blei1

Røik envikei

1.


O

DI ai'lUDU

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sl

Kristians amt.

Matrikelskyld.

=

q $ Eierens eller

Gaardens IIRVIL. Brugets iiavli. brugerens navii. Aiiinerkii. Postaiistalt.

2 +j 2

$ W z7

/ I ,

OverBrt / 866177

randbu s

ncfilm ....... Rossuinhagen ..... Peder Hansen.. .... 1'10 Røiken-

Linderud ......... Hans Hansen Ros- viken.

............ sumhagen

...

Torge Ole Gulbrandsen ,, 12 Bleiken.

Nordheim.. ....... Kristian Eriksen

Røikenviken.

.......... Mikkel Andersen : : :l 2 88

.. Iver Olsen .........l 1055

........ Ole Hansen. .......l 2 39

..

4 1 Skog paa Skykjn- Carl C. Kirkeby.. 127

:es østre.

ies vestre

i SISIEPn

...... Kr ,isten Tort tensen

Stc sinbraaten

1

e-Nes mel

.....

l a,,r .,

-E*.lld..........

Berthebua~randsdtr. ,, 68

e-Nes vestre ... Paul Olsen.. ....... 9 54

~srud .......... Hans Hansen ...... ,, 53

e Nes vestre ... Ole Gundersen ..... 9 28

e-Nes vestre ... Trine Koller ....... 26 25

seberget ....... Gulbrand Angersen. 3 16

ellem Bvr

lem .. Be n.. 16 99 I -

l -

,jr

8

.-

Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

a 1 h

1

. Gaardens

Bnigets

$ 2 skyld.

3 q

navn.

Eierens eller

bnigerens navn.

DælenC^nordre ..... Lars Larsen. ....... 4 71

sæteren.. ...... Iver Erikseii ....... ,, 41

-

Bjørnstuen ....... Jakob Olsen ....... ,, 31

.ei1 ............ Hans Iversen ...... -

Aiigedalsbro nordre Hans E. Haugen ... ,, 14

,, 27 Udt. Overli.

Augedalsbro

ren ........... Hans Andersen .... ,, 26 I

...... Hans Kr. Hansen .. ,, 14

-

l

Augedalsbro mellem Kari G. Elken. ..... ,, 10

...... Lars Hvindl

3343 , --

..... iyes

Dslen nordre ..... Kristian Larsen .... 8 36

i østre ...

en .....

Ne:. {strand......... Sorenskrivei ren ..... 152

Dælen nordre ..... Marthe Elken ...... ,, 13

...... Lars Hvindi . 27 43

-

Sandbæk.. ........ Erik O. Sandbæk.. . ,, 40

..... Nes i vestre..

...........

-

Brua ............. Augedalsbro Interes- ,, O9

! XToc ,t,%.,-

Erik ErikseAA ....... ,, 40

......I Nils Andersen. .... -

sentskab

.i ,, 28

Berven ........... Nils Nilsen ........ ,, 03

18

I

23

1

ken ........... Jacob Steffensen ... Alm. skr.

Dælen nedre ...... Urmager Ingvaldsen ,, 05

17 CJG Jinken.

ken ........... Mikkel Andersen.. .

Fram.. ........... Lars Larsen.. ...... ,, l5

1

Jr--

LbwinGir ........... Ole Mocsen.. ...... 7 78 Dælen ............ Lars Nilsen.. ...... Røi 22 64

......

...... Landh. M. Nilsen H. Høibraaten

.i" Raassum.

Delen ........

ken ...:.

ern. .....

Dælen østre. ... Dælen østre.. ...... Jacob S. Røken og

I Even L. Slrari

t .............. Engebret Raa ......

.Ln-..-

xT~'i~ag~ir ........ Hans P. Dslen. ....

Dælenmoen Jacob 8. Røken og 1°r

iinli ..... rik Røken.. ......

1 -

....... l Even L. Skari

*mnerud. arnt Nilsen.. .....

\Bleikeil.

tsbraaten . le Andersen ......

Røiken-

1 Rømperløkken .... 1 Erik O. Sandbæk. ../ ,,l511

viken.

. ............ Ilaldor Tomt.. .....

-

Tomtebruket.. .... Jacob S. Røken.. ...

-

Tomt nedre.. ..... Ole M. Røken.. ....

Bjerke søndre. .i Bjerke søm

Elvhøi ............ do. ......

-

'il l

1 Fagerheim.. ...... Peter Haug.. ......

Sandbckløkken . Sandbækløk ion lorstensen .....

Rvemnerud nedre. . N ils Ander6 ien.. ...

Bleiken.

Hagen.. .......... JI sen.. ..

Røiken-

Teslobakken . .

viken.

le Paulser

Brandbu.

I Teslohauger Erik Andersen .....

1 t es lo engen.. . I Brede Myra.. ...... ,, 08

1 D~len vestro / Dælen restre.. ....

, med Dæler

D

Matrikel-

1 1 Brandbu sagn./ Overført 1133241

! l I l l

64 2 Dæleii vestre Ødegaarden ....... Ole Paulsen.. ...... 150

ined Dælen-Ødegaarden

Dælen vestre.. .... Kristian Larsen .... 1440

Dælen søndre .. Dslen søndre .....

Bruvolden ........

Bruadelen ........

l Delen søndre ..'...

Dzlen nordre .

l

Amundrudstylrket

(skog)

.....

Ole Amundsen 14 871

O. J. Aschim ...... ,, 16

Augedalsbro Interes- ,, 03

sentskab

Ole Pedersen.. ..... 23 02

Even L. Skari ..... ,, 48

.l

l51

::i26

:!d

Anne Grinaker

o t e e Otto W.

~inge

Briiiolden ........ Anne Grinaker.. ..

Xugedalsbro søndre Dr. Kahrs . .

Dæieneiet ......... do. ......... ,, 35 .

Heimly.. ......... Lensm. E. Grimsrud ,, 30

Bruvolden ........ .....

Bruvolden . . .

Gullabakken ......l O. Amundsen Dæhlen 2 04 Alni. skr.

10 26 Gl1llovbakken.

,

Bjerke nordre. . Bjerke nordre. . . . . l Torsten Larsen. .... 23 86

Frydenlund E. Jensen Ellefsrud. ,,/O81

grgen Olai .,Teslobakkei Halvor Kristoffersen 2 47 KaldesTeslc

Teslobakkei C. Ellingsen Evenrud 66 alm. skr.

O7 Tidslebakken.

overføres /Giil


304

Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenslrriveri,

Kristians amt.

2 6 skyld.

Eiereiis eller

i

1 na~n. Hriigets uavii.

r:

a

1 i 1 Gaardeiis

1 1 Brandbu Sogn./

8 , '

8 8

Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensinandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

- -

Matrikel-

Gaardeiis navn.

Brilgets ii:bvii.

Eierens eller

brugereiis navn.

ei

i

i Brandbu sogn. i

i

Overført 1

...

skyld.

I 1378'57

1I 1 l

Overført 1301 ~ 04~

l

I

l 3 Juli-Ødegaarden Juli-Ødegaar


Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensinandsdistrikt, Hacleland og J,and sorenskriveri,

Kristians amt.

Brilgets

1

1

g skyld.

Eiereiis eller

5 , 0 Gaardens navn. navn.

,g

Tingelstad

SOQn.

91 1 Brønsaas ...... Brønsaas ......... Jens I. Alm. .......

2 Nygaard .......... Lars L. Nygaard ..

Løvlien øvre ... Løvlien øvre.. .... Jens Lagesen ...... l

Løvlien øvre.. .... Ole Andersen ......

.....

Løvlien øvre ...... do. .I

Nordrnarken (skog) ~arie~ohannesdatterl

Nordinarken (skog) Anders Lagesen . .

Roa .............. Erik Haavelsen ..: :i

93 1 løv li ei^ nedre. . Løvlien nedre. ... .l H. Olsen Vasenden. 1

2 Gulstuen ......... Søren Gulbrandsen I

Molden 1

3 IAøvlibraaten ....... Torsten Pedersen. . .l

4 Gulsturoa.. ....... Søren Gulbrandsen 1

Molden

5 Braateii. .......... Søren Gulbrandsen .

91: 1 Rognstad ...... Rognstad ......... Knut Haugen ......

2 Gjerdingen vestre Engebret Milrkelsen .

3 Gjerdingen østre .. do.

4 Engen. ........... Ole Ainundsen .....l

5 Rognstad ......... Iver Olsen Falla ...

6 Hagen ........... E. Nilsen Gulstuen.

7 Bakken (Hagen Peder Nilsen.. .....

nordre)

8 =sa. ............ Jens Johannesen ...

9 Husa (skolejord). .. Moen skolekreds ...

90 1 Holter.. ...... Holter.. .......... Hans Pedersen.. ...

2 Holter.. .......... Anders Torgersen ..

3 Holter.. .......... Anders Pedersen ...i

4 Hakken.. ......... Ole Jensen.. .......

96 1 Søruin nordre.. Jensrud.. ......... Hans Pedersen.. ...

2 . Sørum nordre ..... Sagfører Gundersen.

3 Sørum nordre ..... Anders Risendal.. . .l

4 Hagen.. .......... Hans Pedersen. ....

5 Halvorsrud ....... Mikkel Torsteiisen..

6- Sørum nordre.. ... Mikkel Olsen.. .....

7 Emse.. ........... Anton Pedersen ....

97 1 Sørum søndre. . Sørrim søndre ..... H. Pedersen Raastad

2 Dalen ............ Peder Iversen.. ....

3 Sørum søndre. .... Mikkel Mikkelsen ..

4 Enl ...... Torgrim Andersen..

. 98 1 Heggen.. ...... He ...... Ole Jonsen ........

2 Lø1 ...... Peder Andersen.. ..

3 N~iurjil~rjii.. ...... Jens Johannesen ...

99 1 Sandbakken ... Sandbakken ...... Anders Svinning ...l

2 Gjerdingen.. ...... Ole Holterbakken ..

i

3 . Gjefsen brænderi.. Gjefsen Brznderis

T~teressentskab

do.

o

I

I

Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensn~andsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

/ Tingelstad

sogn.

Andfossen Iver Svinning ......

Svensbakken ....... i Halvor Jakobsen ...

Svensrud ......... Anders Eriksen ....

Svensbakken nordre Hans Nilsen

.......

Jaren.

,! 102 1 1 Tingelstadmoen Tingelstadmoeil .../ Ole Olsen.. ........i ,,Isli -

I

1 103 1 / Skjerven.. . . . . . l Skjerven.. ........ / H. Jacobsen ......./ ,,163!

l --

........ Solbjør ..........

...........

I 1 1 Stufstad

. l H. Reiersen Aamodt 8 39 Alni. skr. Brandbu.

Solbjør Hans Hansen Næss. 1442

Høgbraaten ....... Anders A. Tretroden1 2 Røiken-

100 1 Dvergsten. ..... Dvergsten ined Hans E. Stenersen

Grindaaker østrf

Moldstad ......

..

.......

Sainsjøen(fiskevand) ORsagf. Thv. Lie. ,,

Dvergsten. ........ Statsbanerne 1 681 351

Dalen ............ Fru Marte Kalsjø .. ,, 12' Brandbu.

Borgli ............ Peder Pedersen .... ,,

Jaren.

Rosendal lille ..... Lars Nilsen ........ ,, 06 10~ Brandbu.

Brindaaker østre .. Ole Olsen.. ........ ,, 89 Alm. skr.

Moldstad ......... Haavel Molstad ....

Moldstad ......... Lars Molstad.. .....

Moldstad ......... Haavel Molstad ....

Kvernen.. ........ P. P. Molstadkvern.

Moldstadkvern .... do.

Skjerverud ....... Brede Andersen.. ..

Veisten.. ......... Thorvald A. Holter.

Skj erven.. ........ H. Jacobsen .......

Al\

iheim .......... Anders Skjerverud .

ifstad .......... Anders Johannesen .

Stu

Stu dstad .......... Brede T. Lillehagen

l

l

Grindaker,

1731,Grinaker:

8 2410gsaa skr.

,, 31 Stubshd.

Nerhagen ......... Oberstløitn. Gaarder 132

Salem ......... Karen Gundersen ...

Salem ............ Haavel Molstad .... ,, 77 Sæiaii.

Saleni ............ Brede T. Lillehagen

Li.. .............. M. Andersen.. .....

l09 1 Grindaaker Grindaaker nordre. Lisa Karoline Griii- 1786

nordre

aker

2 Grindaakerrnarken. Fru Eger .......... 2 04

3 c-indaaker U 1 1 nordre. Ole Gudbrandsen ... 10 10

4 Gri indaaker nordre. do. ... 10 10

5 Gri indaakerstykket . Distriktslæge A. ,, 53

Augestad

rindaaker u~indaaker søndre. Gran og Brandbu 1321

søndre ' kommuner 1

Grindaaker søndre. I. GiilbrandsenDynna H 44'

1 Grindaaker søndre. Ole LarsenlGrymyr. 8 49

/ Hagen ........... I. Gulbrandsen Dynna ,, 28

ndaaker r iedre. . E. , Nilsen Fr e i k a 1

l lverføres 11729 01'

2 26 ~aides

Brandbu.

-


-

358

Brandbu herred Brandbu herred

Brandbu prestegjeltl, tinglag og lerismandsclistrikt, Hadeland og Land sorenslrriveri,

Kristians amt.

I

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og T2and sorenskriveri,

Kristians amt.

f-

-- .

Matrikel-

Nati~lrelskyld

Eiei eily ellei

Eierens eller

Biiigets iiuvii

Riiigets iinvii Aiiineikii Po3iaiisk,1t Ganidei15 iinvii

bi iigei eiis nevii

briigereiiq navii Aiiiiiei kri Postaiistal t

8 5

--

l

Tingelstad 1 Overført 1729

1

01 l Overført 2011 21

I

I

sogn.

Harka vestre ..... Ingeniør (i. Drøvdal 2 131 ......

l ICjeksrud Odegaard G. Smerud

.........

2 92

Brandbii.

søndre ......l Kvernen. ......... Anders Hansen .... 1045 skr. Kverii Røikeil

Marka nordre .... Otto P. Berg.. .... 147

viken.

l Hallingdal ........ Aksel T. Grinaker .. 117'

....... j Engnes ........... Steffen Larsen .....

Grinclaaheriiiarka .. Anton Amundsen. .. .,lo 122 1 i

.

-

Rekstad .......l Rekstad nordre ... Ole Paulsen. ....... Brandl~ii.

Grindaakerstyk A btruksrires og P 2,321 1 - x 2 1 I Rekstad søndre ... Lars Paulsen. ......

l kerne i Vasliens Lomsdalen 3 l 1 n . ............ Hans Johansen. .... -

Hjemrast

(irincaaker gamle Gran kom11111ne .... ,)20, 123' 1 Hov nordre .... Hov nordre med Guttorm Paulsen ... 17 31 -

I l 1 l l

kirkegaard

Braaten

Gunnestadszeter ... Otto og Kristoffer I. ,, 30' - 2 1

Hov nordre ..... Paul Gulbrandsen ../ 18 05

Ilalil rn fl.

l

.. Hov søndre.. ..... Paul Pedersen.. . 1811

Marka ... r. ..... Teodor Hansen.. ...l ,, 60 1 - Hov søndre.. ..... Søren Kammerud .. 18 80 -

............ Icarl Paulsen.. .... ........

-

I

Gnnnestads~ter ... Ingeniør Paul Lorck

Hovshagen Gudbjørg Pedersdtr. ,,53

Giiiinestadsceter ... Ingeniør Fritz Lorck ... i Haug nordre.. .... Martin I. Myhre ... -

231.32

-

Gunnestadszeter . Ingeniør Otto Dahl ., ,, 10 Haug nordre. ..... Peder Iversen ...... l!) (i3

Giiniiesta


I

0:

Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensrnandsdistrikt, Hadeland og Land sorensl~riveri,

Kristians amt.

Brugets navn.

Eierens eller

MatiiLelskyld.

--

-.

T

l

1 i 1 Gardens

Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

1 1

Matrikel-

Eierens eller

navn. Brngets navn.

navn,

g a skyld.

C7

Tingelstad

Overført 12355/18/

Tingelstad

Sogn.

Overført 2472851

Sogn+

l 1

Hole restre. .. Kanten ........... Hans Johannesen. . Hilden niellem Kanten ...........

1 ,,Il01

. Hilden mellem.

do. ...

... Peder Hvamstad 3 03 Brandbu.

,,l0

Hilden mellem. i Haldor L. Bierke: :: 1 5168 1 -

Kanten ........... do.

...

Alm nedre.. ...... do. ... 109

Braaten. ..........

Veimot ........... I e H. e n e n ..l331

Kanten ...........

Granberg ......... Marius Kristensen

/

,,/52'

Stnksrii


-

l

362 Brandbu herred

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Icristians amt.

-----

I I 1 Ihlatiikel-l 1

Gaardeiis iiavii.

Bri~gets navn.

Eierens eller

Tingelstad

sogn.

Stadstad vestre. Linstad. .......... Johan Linstad. .....

Jaren ............. Karl Alm.. ........

Ostvang .......... Kari Soli ..........

Jarlund .......... Edv. Torstensen. ...

Løvlund .......... Martinius Pedersen .

Stadstad østre..

158 1 Røisiiiil nordre

l21

Røisum søndre

l

l

Alfeng ............ Otto Koller ........

Stadstad østre. .... Jørgen H Stadstad ..

~

l4 24 Kaides stad-l -

Stadstad østre med Haavel Iversen. .... 1149013tad

Skulterud-Øde-

gaarden

Bagerli ...........

Tilsenda1 .......

Halvor Hansen. ...

011 Svendsen

Bentestuen.. ...... Johan Iverseri.. ....

Rdsun~ nordre ....

Røisum nordre ....

Røisuin nordre ....

Griiidjordet og

Skjerpingsjorclet

Røisum nordre ....

Koveri

...........

Goddokken .......

Roisum nord, e ....

Fredrikstad .......

Vinger . :. ........

Folkevang ........

Einebu ...........

Røisumsæteren ....

Røisumsæteren ....

Røisumsæteren ....

Røisumsæteren ....

Steinerud .........

Vinger ...........

Røisum søndre ....

Mattisrud .........

Moen.. .........

Røisiim søndre . . : .

Røisum søndre. ...

Røisum søndre ....

Fagerlund (skole-

jord)

Røisun~s~teren

....

Vinger ...........

Hvamstad nedre ..

Hvainstadparten. .

l~

. . ,

Olaus Olsen. .......

Martinius T. Røssiliri

Erik Iversen Præst

kværn

Olaus Olsen.. ......

Jens Kvseriiin ......

Erik Iversen Præst

kværn

Martinius T. Røssuinl

Gudbrand T. Bøssuin

.......

Hans Nilsen

H. Jakobsen .......

Fagerlunds ungdomslag

Kristian Anfossen ..

Haaken Mathiesen. .

do. . .

do. . .

do. . .

5130

Aiiii

5152

2182

1~6b

1 39

31 12

,, 17

,,'O7

,,l07

,,l30

,, 25

Peder Andersen .... 34

Jens Alm.. ........ ,

l ,,

,,

63

Gudmund ~aakensen 1344

Jens Gjefsen ....... ,, 05

1.TorstensenSvinning

Erik Iversen Præst- I

,,*l

,,O9

kværn

Mnrtinius T. øss sum 714

Gudbrand T. Bøssum 837

Kommunen .......

.l ,, 60

Haaken Mathiesen. . I ,,!30

H. Jakobsen .......l ,,)7J

Ole O. Lien.. ......l 1067

Aksel Paulsen Hofs-i l l53

/ marken

T

P

Brandbu herred 363

Brandbu prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

i 1 i

1

Gaardens navn,

Bnigets navn.

Tingelstad

sogn.

Hvamstacl . , ... Hovsinarks Ødegaarden

Liseteren .......

Engen ...........

Ulvsvad .........

Hvamstad øvre. ..

Spjutbæk ........

Spjutbækløkken . .

Hvamstadmyren . .

Hvamstadmyren . .

Granlnricl ........

Uarseid .........

Hvamstadbakken .

Jareng. ..........

Lisæter ..........

Alfheim .........

Nordvang ........

Sørvang .........

Hauger ..........

Kalstad. .........

Eierens eller

brugerens navn.

I Overført l 2802 I l

Aksel Paulsen Hofsmarken

A. Steffensen Undeli

Anders Svinning ...

J. Gjefsen .........

Ole T. Hvamstad ...

J. Gjefseu .........

K. Kristensen Rogne

Ole T. Hvamstad

do.

...I

Peder Olsen.. ......

Tron Horn .........

Karl Johansen .....

Gustav Andersen. ..

Haaken Mnthiesen. .

Hjørdis Iversen ....

Even Jonsen.. .....

Ole O. Lien.. ......

Rteffen Raastad ....

Anders Kristensen. .

Herredets samlede

matrikelskyld ......

Matrikelskyld.

j l

115

,,

.....

Anmerkn.

m ,

28 . 1

36

4 14

,, 78 Alm. ski-.

Ulfsvad. udl

16 93 eiier

,, 52 Elsiia.

,, 23

60

Postanstalt.

Overføres 280328


Rerr

NORGES MATRIKEL

I

C

Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 januar 1904

I

a f

Hadeland og Land sorenskriveri, Kristians amt.

Udgivet ai

Finans- og Tolddepartementet

med en i Poststyrelsen udarbeidet opgave over gaardeiies postadresse.

Kri!

- stiania

n &_ C -0.s Forlag

1904.


I

Gran herred

Gran prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hatleland og Land sorenskrive

Kristians amt.

Briigets iiavil.

Eiereiis eller

briigereiis navn.

skyld. 1

Gran herred. e

ogn.

l l

-. . .... .... 1 l i

2 ' Myre.. ........... Johannes Svee ..... ,, 73 ~eiiiordre. -

Gjerdingen. ...... I -

.l Julius Arnessen .... ,, 12

Gjeseitl.. ......... Tron Horn.. ....... ,, 10 /r

Tornte. ........... Julius Torgersen ... ,, -

301

154; 1 tijetsen n~ ,. -,efsen nedre. Even Stenersen 30 17 Kaldes Gjef- Jaren. /

157, 1 Gjefsen øvre. .. Gjefsen øvre. ..... Kari Kristensdatter. 16 40 Kaldes (ijef- -

Gjefsen :øvre. ..... Lars Torgrimsen 16 Jorstad I

1

rget ....

[aris Borgersen.

~vlikkel Ped

34 13

Vestre

Gran.

gen.. .......... P eder Olsei 1 ........ 157 Jaren.

sthagen ........ H [ans Olser I Høne- 148

1:

.. L...

braace11

rdhngen ........ G Hoff. ... 1 93 +

160 1 l Hvattuin I nordre H-c rattuni no rdre. .. B ernt Sme( Ibøle .... 16

2 911 Gran.

rattuni no rdre. .. G udbrand ,g. Johan 10 71

Jonannes~o nner

161 1 l søndre Hvattum sør

randsen. . 24 93 B

med nordre

2 Gjøtbraaten . Larsen : Bjerke.. . ,, 87

1 - r 7 7,

Rennlisenger ie oua~randsen 109 I

"kjager

rer T. Bæ rven .... 20371

G..-

'tingdalen.

....

25isen smd~ i

Trætrota. ......... Torsten Hansen ... ,, 081

4 Myrengen. ........ Emil Falla. ........ ,, 17 T

samlet matrikelskyld ........... 2939 inark 84 @re Sandvold ......... Kristen Nilsen ..... ,, 15 -

Myre.. ........... Ole Olsen.. ........ ,, 12

l

Antal l~iatrikulerede brug . . . . . . . . . . . . . . . 630 il Solbakken ........ Kristian Johannesen ,, 11 T

168 1 Lrj~rcuanrsi ..... Helgaaker ........l Gudbrand Ellingsen. 14 57 i

Fladeindl~old ............... 351.33 kina 2 blgaaker ........ Lars Eriksen.. ..... 8 57

l

3 blgaalter ........ Gunder O. Hoff.. .. 7 24

Hjelninehøre nde folke iii~ngde efter folketællingeii

ndberg

,.

......... Anders Pedersen ... ,, l5

3 decembuL ionn . . . . . . . . . . . . . . . . . 4154 B

mserud ......... Gulbrand Hansen .. ,, 12 -

dlum

'i

........... do. . . ,, 12 4

6

1 7 :rsrud .......... Iver Eriksen.. ..... ,, 15

ftsvoldødegaar- Ole Kristoffersen ,, 85 Vestre

11 Olernd Gran.

159 1 r [aaken Pedersen. 8 24 Min skr. Jaren.

> ..

[ans Borgersen.. .. 33 Tilff

tCii~t1ln11.i. li. Sti

,tykketi.

l

l

,atturn søl

rgheim . .

~gdal ...

eder Olsen.. ...... 8 13

... -

.......

nders 01s . .

i

en .....

ars Ringd al ......

rer Olsen.. ....... 3 94

. Hansen Myrvold. ,641

le Gudbrandsen

kjager

'sen ..... t

l


l

I

368

Gran herred

2

O

1 1 Gardens

Gran prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

liavil. 1

1 / Gran Sogn. i

163 2 Skiaker nedre.

3

4

Briigets

ilavn.

Eiereiis eller

skyld.

1 / I 1 I l l

Skiaker nedre. ....

Broen ............

Skiaker nedre. ....

Framnes .........

Fjeldheim ........

, Balangrud ........

Torgrim Gundersen.

Thorvald Andersen .

Peter Gudhrandsen .i

Ole Gudbrandsen. .. l

Dr. O. Helliesen ...

Erik Ballangrud .... l

2

.... .......

....

.... ....

Morstadsæter.. Fr. Næss m. fl.

...... .........

..

! 21 Morstadsæter. ..... Dr. Helliesen ni. fl.. /

Skiaker øvre ...... Johannes Torgrimseni 151611

Skiaker øvre.. .... Iver Hansen ....... 3 3BI

Skiaker øvre ...... do. ....... 3 38

Skaker Bvre ...... H Olsen Horgen. d41 l

.....

l64 1 Skotterud.. Skotterud.. Ole Skotterud..

165 1 Haslerud Haslernd Torsten Pedersen. (

Hørnebraaten Dyrlæge Haakenstad ,, 26 Aliii. skr.

og ORsagf I2berhardtl I 12Fbma-

.....

......

Sjo ...........,.. Thorvald Gaarder ..

Torgersrud ....... Søren Gaarder .....

Prestmarken ...... T,. Larsen Gisleberg.

Sande ............ Kirkesangeren .....

1671 11 Gran preste- / Prestegaarden / Sognepresten / 421921 I

-

/ I

Knrshagen østre.. . Anders T. Helguin .

Ekren ............ Jens H. Ekren .....

Dælenmarken ..... Petter Jensen ......l

Stenhusjordet ..... I 181

3 Loftsvold østre. ... do.

176 1 Kjekstad.. ..... Kjekstad.. ........ Jens Lassen.. ...... 8 941 59 -

177 1 Skirstad ....... Skirstnd .......... Hans Amundsen ...

.......... ...

2 Skirstad Anne Olsdatter..

:;i

178 1 Kiiarud ....... Knaruel.. ......... Nils Mortensen.. ... 8 40 -

2 Knarud ........... do. ..... 723 -

I

3

Menkol ........... Nils Helmen ....... ,, 66 81~s Menkul. -

179 1 Helgum ....... Helgum .......... Tliorvald Gaarder .. 1389 Gran.

180 1 Helmeri ....... Bakken.. ......... Mons Larsen Frøsli. 3 15 -

2 Helmen. .......... Gulbrand Kristiansen 1608

3 Tokerud .......... Johannes Jonsen ... 101

4 Helmen nedre.. ... Dr. J. Buckholz .... 5 13 -

5 Heliiien. .......... Iver Torstensen .... 19 58 -

6 Nordhagen ........ do. .... ,, 21

7 Voldstykkemyren . GrilbrandKristiansen 163

181 1 Gamine ...... Gamme .......... Iver O. Horgen .... 1386 -

2 Gauipe .......... Ole Paulsen. ....... 0 -

3 Gamme .......... Iver Skotterud ..... 7 84 91) -

4 Gammemoen. ..... Karl Eriksen Lynne ,, 461 -

skogen

182 1 Ulverud . . . Ulverud ......... Helge T. Klæstad .. 8

2 Ulveriid .......... Johannes Knudsen . 3 97 491 --

.......... .....

4 Ulverud øvre. ..... Kristen Andersen. .. 311

e Ulverud .......... John Andersen Bal- ,, 6n1

3 Ulverud Lars Paulsen.. -

1

Iangrud

183 l Gamkinn ...... Gamkirin ......... Jens Nilsen ........ 1318Airii. skr. -

2 Gamkinii ...... Seren Hansen. 13741"amku1d. -

. .....i

l84 1 Falnng øvre. ... Falang øvre. ...... I Hans Olsen ........ l l2 391~jnl. skr. Vestre

l 1-

-

-,~zhllal?T. Gran. .

Overfgres 761 31 1


P P-

p

1

Gran herred

Gran prestegjeld, tinglag og lensiiiandsl14

Engeli.. .......... Iver Hansc 3n Granli 1104l

inden nor

....... Eliies.. ........... Ole Hanse

-h

I1 .......

1183

aen

Hvin

....... 1

I

El Ineserigen ....... Iver A. EI nms ..... ,.81'

ren .. SL :utesreteren ..... Iver A. m næs. ..... 2 88

Braal

Stene

sen ........ .-. i

...... IV: plsand.. ....... Hans Lars en ....... 9109

I Stenc

sffersen

Yre skog.. ...... W. Rydgreii og H. 2 39

,en 1

:i

Ihlen

94 1 Moger ...

..... Tro

yre skog.. ...... do.

.....

Ve..

Ruden. l

......... e Mkkels

- --

..

Mogc ..... Jen

Nils og Torsten Chri- -

, Sørei lgen ......... Ole

stianssønner

11921

L96 1 Jonsrud ....... Jonsi rud ..... ..... K. Thorstensen. .... 9 53

rum ....

Anders Toresen .... 8 621

igen ....

DnA

- T. Larsen Strande .. 11 14

. 7.

"L.,".

L'~LIIU~: swni Ole Hansen ........

rande non Syver ors sten sen ...

isrud ....

,n Bør-

ken ..... Lars Einersen.. ....

{gen .... Peder Larsen ......

"...%A

ndsen

wen nedr syver Torstensen. ..

Letil Olser 1

Stensrudb raaten .

........

Dile.. ...

dersen.

r Larsen. .......

..

:sa8 skr.

Bjella ...

--.,

ella østre

. .

Ila.

in itt te is- 769ID1

stian Han sen ...

skr. -

il;.

l

O v erføres l !

/ i

l '

-


1 2i

/

@

372

Gran herred

Gran prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

I IMatrikel-l 1

skyld.

1 skyld.

es'

Briigets navn. brugerens nav1

Anmerkn. P~~t:~iist;rlt,

7 2 Eierens eller

Gaardeiis navn.

a

1 ! Gran saan. /

g 1 g 1 1

I l I l I

Overført (11271761

2101 1 Grinden ....... Grinden Lars Larsen Gryniyr 3'61

......

211 1 Bergsri~cl

2

l 3

' l

..........

l

Vestre

Bjella østre O. Andersen Braaten/ Gran.

Bjella vestre ...... Mikkel Andersen.. .

........

Bjellastuen.. .... Arne Arntsen ......j ,j27

-

..........

'

Bergsrud ......... Svend Larsen ...... 2182 -

Bakkeløkken do. ......

-

......

,,l18

-

.........

.....

Bergsrud Kari Bergsrud 197

Myrbraaten ....... Vestre Grans skole- ,,l39

kreds

.............

2 2 l Hole Hole Gudbrand og

Olssønner

-

u

213 1 Skute.. ........ Skute.. ........... Anders Pedersen ...

2 Skute. ............ Peder Jensen ...... 3148

3 Skilte.. ........... Anders Torstensen. . 1'57

4 Skutelandet ....... Hans Olsen ........ ,,!63

Stadum medGrymy1 Anders Larsen ..... 14'78

Stadum ........... Hans A. Stadum ... 5139

Støaløkken ....... Jon Pedersen ...... ,,l92

Støen. ............ Anders Olsen Hole . ,,l36

M. Hansen Esprum. .,i77

2 Engen.. ......... Hans P. Stadum . 1

Engen ............

Engen ............ A. L. Tisthammer .. 124

Nordhagen.. ...... Lars Hansen.. ..... ,, 24

Nordhagen østre ..

Syver Andersen . . ,,/o4

Nordhagen midtre oie arsen. ........ ,, 04

Sordhagen vestre Hans Hansen ...... ,, 04

Sørli ............

Myrland .........

1 -

Anders Larsen .... ,430

Tron A. Grymyr ... ,, 99

Staduinsnerengen

1

liristian Fredriksen. ,.l38

215 1 Grymyr .... Grymyr søndre.. .. Ole H Grymyr ....

5'87

1 Z

2

Landeløkken ...... Tmn A. Grymyr ,..

1129

1 3 Bskken .......... Ole Larsen ........

I -

,,l77

1 4 Midgaardsbraaten Garver J. O. Berg- ,, 13

I

nedre

Grymyr nordre.. .. Lars Hansen.. ..... 11 50 1 v

Grymyrabraaten ... Garver J. O. Berg /

" "

,>PS/ l

mann

! Kirkevik. ....../ Ole H. Grymyr ....l

21R1, 1 0 ........... O ................ Torrald Andersen .. 2'95

2 Osmyren.. ........ Landhandler Joh. P. ,,I44

Lomsdalen

l

.........

.....

,

1

Fredheim Ole Martinsen. ,,i08

Solbakken ........ Kristian Pedersen .. ,,!o2

4

217; 1 Smedsriid vestre Smedsrud østre ... Even Larsen ....... 4 61

Smedsrud restre ..

Lars Olsen Moger . . 3116

218 1 Klzestad ....... Klsstad .......... Helge Tronsen ..... 27 57 1 -

l

!

2 g

m

m G:i:~idens

i

0

Gran herred 373

Gran prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrilrt Hadeland og Land sorenskriveri,

riavti. Ur~igetr iiavii.

Kristians amt.

Eiereiis elhr

biiigeieris iiavii .

7

Matrikel-

g

l g Q

-P-

- I l l l I l

Aiierk os is^.

Gran sogn.

I 1 1 Overført 1248138

! 1 - i I

$19 1 Kittelsrnd ..... Bakken ........... Peder Johannesen ... 51080gsaa skr. Vestre

2 Kittelsrud ........ Thorvald Andersen .l /i851Ketilsrnd.


I

9

:

5

O

O

2

g

W

Gran herred

Gran prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Laild sorenskriveri,

Kristians amt.

l I l

1 Gran sogn. 1

2301 1

Gaardeiis nnvii.

Brtigets navn.

.-p.- -.

1

skyld.

Eierens eller

brugereiis navn. $

.l Peder Jeiisen

Holril. ......... Holm.. .......... ......

Fagerbolt.. .... Fagerholt.. ......./ Ole Andersen ......,

Gagniim ...... Gagnum ..........

Gagnum .........

...

Gagnuinseter .....

Granlund .........

Austad-Ødegaard

nordre ,

231 1

232 1

Torger Gulbraildseil'

2

Hans Torstensen

3

Tron T. Strygen. ...,

4

Vien skolekreds ....

5

Peder Sørensen Vienl

242

1 ;

-.p

- ' - -

Aiiinerkii.

l I l l

6 I

Austad-Ødegaard

/ søndre

l

Granlund ......... Vien skolekreds ....l ,, 581

i ~ustad. .......... Peder P. Vien ...... ,103;

288 1 Grini nordre ... I Grini nordre østre. Paul Torstensen. ... l 9/23i

2

/ Grini nordre vestre Paul Paulsen. ..... 10071

3

do. ....... . i

Marken. ..........

,,40i

4

Grini nordre. ..... Statsbailerile ......

5

Grini nordre.. .... do. . . .

214 1 Grini sondre.. . Grini søndre.. ....

2

Hagen ........... do.

235 l Koller.. ....... Koller.. .......... Gudbrarid Larsen

2

Koller.. ......... Johannes K.

236 1 Bjørge nordre.. Bjørge nordre.. ... Peder Torgersen ..

ICvernbahkeri ..... Hans ICngebretsen.

Hjørge nordre.. ... Ole Hansens enke.. . 10021

l

537 1 Bjørge inellem . Bjørge inellem .... Guttoriii Olsen ..... I 17 44

2

Bjørge mellem ..,.

Anders Torstensen . l 15.56

3

, Bjørge mellein .... htatsbanerne ...... ,, 82

238 1 Bjørge søndre. . Bjørge søndre. .... Thorsten Eriksen. .. 8 92

2

Bjørge søndre.. ... Anders Paulsen ... I 8 681

3

Paalsrud.. ........ Ole O. Paulsrud.. . 2 171

239 1 Dynna nordre. .i Dynna nordre.. ... Gudbr. Torgrimsen ..

240 1 Dynna sondre . Dynna siandre.. ... Lars Torgrimsen ..

2

Dynna søndre.. ... Paul Jolransen .....

3

Braaten.. ......... Sorsten Paulsen..

4

......

i Slaatbraaten Lars Larsen ......

241 1 Srnedsrud østre. Smedsrnd østre ..

Hans Kristoffersen .i 2 77

2

1 Smedsrud østre ... Peder Ursen ...... I 2 27

3

Smedsrud østre ... ~udbi.Bnd alvorse en;

4

... Hans Eriksen ....... 5

1

1

2

3

4

5

6

Ensrud

Smedsrud østre

....... Ensmd . . . . . .

Ensrud ...........

i Berget. ...........

i Rnsrutl ...........

Kruggerud ........l

Ensrud ...........

Halvor (ilsen .... 9176

Hans Olsen ........ 9~5.3

Kristitlri Eriksen ... 1481

Anders Pedersen ... 8 18

Hans Eriksen ......i 1'10

. l 10104,

-- -

Overføres 1166779

Thor Paulsen .....

- -

--

Postaiiskilt.

Gran herred

Gran prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og 1,and sorenskriveri,

Kristians amt.

1 Giden%

-- - -

l

Bragets iiavn.

1 iiavii.

- - - - - - -- -p-p. -- ---- -

Eiereiis eller

brugereiis navii.

qkyld.

- I -

1 l I

1

--

I

Gran sogn.

........ Kruggeriid ........ Iver Henriksen.. ..

1 Krokerndshagen .... Lars Larsen ....... l ,, 39

I

I

. . Braaten. .......... Lars Helmenbakken ,, 08

I

$44 1 I Gulliksrud ..... Gulliksrud ........ I Kristen Torgersen .. 2164

........ Sørum.. .........: Erik Olsen.. ........ 24155

Haakedalen ....... Gudbrand Molden .. ,, 16

Sørum. ..........., Ole H. Dammen ... ,,l52

. . i Flaagen. .......... Gudbraild Andersen 5 42

Hval øvre ........ i Giidbrand Olsen. .... 7 02

31 Sørbraaten.. ...... Kristian G. Gjer- ,, 30

I i I dingen

I Hval øvre ........ Hans Engebretsen. I 10 10

Kolkinnmyren. .... do. .. ,, 23

1 Hval øvre ........ Paul C. Voien ..... 5 60

l Hyal øvre ........ l do. ..... 547

I Hval øvre ........l Johan Jonsen ..... . l ,, 44

Hval øvre ......: 1 O. Halvorsen Bjøralt 4 20

1 0

Nortlengen.. ...... Paul S. Nordengen .i 11 41

Nordengshagen ...' Johan Jonsen ....../ ,, 20

Bruløkken ........ Kristian Pedersen . .l ,, 19

l 13 Mallakrud .......l Kristian Eriksen ... ,, 64

Mallakrudmyren ... i Gudbr. O. Korsvoldenl ,, 30

Hval riedre ....... Lars Tliorsen ...... 28 66

Hval nedre ....... Peder Halvorsen ... 2 03

I 31 Romholt.. ........ I Konlinunen ........ I 194

Hval nedre ....... Ole Halvorsen .... 1448

Korsvolla.. .......' Gudbrand Olsen. .. . l ,, 82

/ Korsvoldstuløkken do. .... ,, 11

I med Myrebakken 1

1 Sletten ...........l Lars Olsen.. ...... . l ,, 23

Gjerdingen. ....... Gunder Kristiansen. 1 ,,l36

Smedsrudmyren ...l Hans Eriksen ...... ,, 10

248 1 Veien nedre ...

Veien nedre ......' Simen Gundersen .. 3 26

249 l 1 Vøien øvre .... I Vøien øvre ....... Lars Halvorsen .... i 9 51

Vøien øvre ....... Lars Eriksen.. ..... 8 59

Vøien øvre ....... Paul Christensen ... I 2 09

Øiskog. ........ i Øiskog. ........... Gudbrand Jensen. ... 109

Øiskog.. .......... do.

...l 104

1 Biskog.. .......... do. ... ,,'89'

Øiskog ............ do. j:/

a -

/ Øiskog. ........... Peder P. Vien ..... l 2 03

Løken .......... Løken ............ Torger Gudbrandsen 3'52

Lauom ........... I Erik G. Hvalokvern. ,,/o7

Molden søndre . Molden søndre ..../ Peder Halvorsen ... 7\27

Molden søndre .... Gudbrand ~alvorsenl 946

....

......

l

/ Molden søndre Hans Paulsen / 4 30

l

-- I-

1 Overføres 11848 72

l

Gran.

I -

-

-

1 -

-

~ 1

1 -

l -

l -

I -

1 _

I _

1 -

4

I -

-

-

-

-

l -

l -

-

-

-

Udt Lmkiei -

-

1 -


P-

Gran herred Gran herred 377

Gran prestegjeld, tinglag og lensinandsdistrikt, Hadeland og Land sorenslrriveri,

Kristians amt.

Gran

prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

11a.n.

Brugets navn.

Eierens eller

skyld.

1 Gran sogn. 1 l

Overført 184872~

Molden søndre . l M

ordre . i M

olden søndre .... Gudbrand Paiilsen. . 13 501 Gran.

......... Ole Hansen ........ l ,, 41 1

-

I

erjordet.. ....... Hxns Paulsen.. .... 104

l -

olden nordre .... Hans Iversen ......l

17/92:

olden nordre .... Hans Gulbrandsen . l 15/60'

aatbraater Anders Petersen ... l ,,1131

yrvold ... Karl P. Bjørge.. ... ,, 40,

,, 26:

,, 10;

aatbraate~ : Anders Pedersen ...

yrvold ... Julius Andreassen. .

hunden.. ....

....

......

...... . Hans Pedersen.

.......

.....

Lunden nedre. / Peder Jonsen i

...........

........

......

265 1 ullen.. l Gullen. l Lars Guld

....

266 1 Vennolum Vennolum Paul K~IU~UGLL. . l

2 aathagen.. Anders E. Vindorum

3 augen-Ødegaarden Hans Johnsen .....

4 ordengen.. ...... Hans Halvorsen.. ..

.

ennolu~n ........ Jacob O. Vindorum.

B

oddokken Lars Gudbrandsen . .

7 augerud . Edvard T>arsen .....

8 ennolum Anders Eilertsen ...

:ei

ennolum Fredrik Jakobsen. ..

ennolum Kristian Larsen ....

ennolum Hans Hal vorsen. ..

12 ~nsbraater , Iver Halv orsen. ...

ennolum , Frrt Olga Oppegaart ;i

verengen , Edvard H alvorsen.

[augen Ødegaaruen Hans Johi nsen.. ...

16 brahamsrud ..... Thorsten J. Abrahamsrud

randsen

Hvaleby

iriksrud . . . Edvard Eriksen ... 1

instad ...

257i 1 Linstad .

i I/

Gisleberg

82 Vindorum. -

>> ' -

,, 44

,, 32

6 97

,, 31

r, 21

4 90

-

(

1 05 1 -

6 53

1 -

,, 38

iindehaugløkken . . Ole Gudb ,, 40 ski-. og udt. -

,instad ...............

[agen og Bakken .

(instad øst

(instad...

,æren ...........

Læren. ...

Læren. ...

Torgersrud

Lærenhagel

Gisleberg .

Gisleberg .

Gisleberg .

Hans H. Vin(1orunisengen

Gudbrarid E. Teslo .

-sen .....

Peder La]

Peder 01s en Linstal

Jens Smec Ishainmer

Paul Lær(

Anders Larsen .....

SkogbestyrerGrøtting

Brede Andersen. ...

H. H. Linstad .... . l

en ......

Lars Lars

do. ......

Gudbraiid Halvorse

dersen ...

znui i / Morstad østre .. l Morstad øs recrer iinl

Lynne*aug- 1

--

. l .. 15 IØkkel" -

d

1 49 Alni. skr. -

Lindshd.

11 06

,, 75

l

9 641 I

4 711

5 82l

11 91

5 96

9 03, 1 -

l

1038' 1 -

l

Briigets navn.

I IL\! 1 Gran sagn.

l

. -

7 Matrikel-

7

skyld.

Eierens eller

biil gere navli.,

A-*111nerkll. I'ostanstalt.

j

r t ,

Overført 12065184; 1

._.. 1 østre. .... Anders Pedersen .... 537 I Gran.

Kolkinn .......... Kristian P. Sløtte .. ,,g2 -

Kolkinn .......... Gulbrand Andersen. l ,,i871 -

Morstad østre . . . . . l Kristian T. Grane- 1186 -

. Mnrstac

ad vestre , Morstad

I

volden

Morstad østre.. ... Guri Pedersdatter . . l

Morstad østre ..... I Nils Paulsen ...... Morstad østre ..... l Martin Paulsen. ....l

Morstad østre .....I Peder L. Linnerud

I

.

Morstad østre ..... Martin Paulsen. ....

I Morstad østre .....l Thoruald A. Hoisbro!

Morstad østre . . . l Lars L. Gisleberg . . l

1 &forstad østre ..... Hans Pedersen. ....'

1 Morstad østre ..... Peder L. Linnerud .

Morstad østre ..... Peder Andersen ....

1 Ødegaar d ....... Anders Ingebretsen .

Hagen .........:: 1 Isak Gundersens enke

vestre. . .. A. Iversen.. .......

Morstad vestre. .

Martin Kristoffersen

I Finstad .......... . Peder Præstmarken .

1 Morstad vestre. .. .. Peder Andersen. ...

I Morstad vestre.. .

Torger Gulbrandsen.

I Morstad vestre. Olaf Hansen Finstad

Løkenha ---

..

.#Ull. ...... John Hansen ......

Nordhag en. ....... Erik Jonsen .......

Hov.. .. . I Hans Halvorsen. ... l

'Hov....

Ivar O. Hoff.. I

Vassendt Anton Olsen.. .....

l

ill .......

Hovsbrol en .......

Nils Nilsen ........

! Hovsbro~ en .......

H. I. Skattum.. ....

i Vassendt :n søndre

Nikolai Nøss.. .....

Hovsbra: aten ...... Statsbanerne ....

I Linderud 1 ......... Peder Larsen ...

m' Vassendt ?n søndre

Statsbanerne ....

Vassendt :n søridre . Landhdl. H. Skatt

Stakebsel L . . . . . . Joakim fiogns en1

i Løvstad ......... Randi Lynne.. ...

1 Grans meieri.. .... Interessentskabet .I

i Grans Meieri(( 1

Hov .............. Statsbanerne .......

! Hovsbraaten ...... Dyrlsege C. Haakeni

I stad

I Hvamstat

.vamstad.

Hov.. ..

ierne ....

Solli. ...

I . -. :- .i ,I311

TT ,

. , Baneforinand i?ioIli. . ,,O9

Baneforinand Kar

Hambor

Lindbak . K. Nøss

.........

Sandødeg aarden . .

.I Anne H .. . I .. 12!

. Dyrlsege L. Hank

j stad

Overfør,

Y Brugs-no.

og 4 ogsaa

3skr Sandodegaarden


---p- --

l

_P__--- ---

l

l

Lunde

5

l

I

I

l

378 Gran herred Gran herred

$ l i

Gran

Gitnrdeiir iiavii

tiniilag og ]eiismai~dsdistrikt, Haiieland 'X Lani' sOrenskriieri'

prestegjel(l, ti11dla.g og !ensmandsdistrikt, Hadelarid og

l

Roreliskriveri,

!

ICristiaiis amt

Kristians amt.

-

-

Matrikel- -- -

sl;vld

Matrikelskyld.

Eiei ens eller

Alimei.kii Postanstalt

!

Brugets iiavri

Eierens ellei

Bruget? iiavii I bingeiens navil Anmerkli. Postaiisblt.

1

bnigei enr navn.

-L--

l I

l

1

Gran Sogn.

...... . . Bkjerviim øvre. ...l

T,indbak .......... Enger ............l

~ ~ ......... i ~ l ~

.......

1 Enkefru Tiise Støp. . Lunde søndre

sandødegaarden ... Statsbanerne .......

3) 1 Lysthus .......... .....

1 Lunde søndre .....

\Tassenden nordre . do

Lunde søndre .....

,jarvil


Gran

herred

Gran prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

f

Gran herred

Gran prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og T,and sorenskriveri,

Kristians amt.

i 1 Gran sogP"

BriigeR iiavii.

Eierens eller

brugerens navn.

1 . 1 l

Overført 2499 71

........... ..

.......... ........

.... . . .

.... Steffen Knudsen ...

.......... Solheini skolekreds .

............. Kristian Egge. .....

............ ......

........... .

........

Framstad ( Fangen Iver Engebretsen.

1 Engen.. Paul Læren

..

1

/

re Horgen søndre

Horgen søndre

Julius Horgen.

Solheim

Solli.

t Sjøen. Anders Olsen

~~set.. Peder Olsens enke

1 Knuffelen. J. Larsen Smedsrud

Berget nedre.. .... do.

. Horgen nordre ...l Bent B. Grinaker ..

Dammen. .........l Ole O. Horgen .....

281 1 Grindæker .... Grindæker ........ Hans Icristensen ...

.I

.i

2 v"----la-Ødegaarden. y Hans Christoffersen

3 volcl ........

Pedersen .

... Haug ............ Ellef Olsen ........ 7 85

n -1.1.

DaKK en. ..........i Iver Nilsen ........ 5101

Haiig ; ............ I. Gulbrandsen Hov 9 01

Jarer I station.. .... Statsbanerne ....... ,, 18

Rugr ota .......... Hans Olsen Dalen.. ,, 76

Hare n med Vad .. I. Gulbrandsen Hov ,, 46

@degaarden.......l Kristian Tomt ..... 124

Steinsvold ........i Peder Iversen. ..... ,, 15

Haug ............ Statsbanerne .......

,i

,, 54

Yegterrud. ........ ICristian Gjxrdingen 18

11101 Gran.

1381 -

Jaren.

16189 -

1171

TT., 1

............. Hans Pedersen.. ... ,, 07

1 vad. ............./ Jens Alm. ......... ,, 01 Ogsaa skr.

1 Eneb bær. .......... Roald Berg ........ ,, 01 Hva.

aker ......... Fredrik Olsen.. .... ,, 05

mg.. ......... Landhdl. J. Dignæs. ,, 15

1 Raastad ........ Raas tad. .......... K. Haugen .........

2 bwk .......... Torsten Pedersen. ..

3 tad. .......... Anders Pedersen ...

4 Stein set ........... Nils Tingelstad. ....

5 / Raastadhagen ..... Johan Eriksen .....

6 Raastad nedre .... Anders Pedersen ...

.......... Knud Haugen. .....

7 Raastad.

2841 1 Helgaakers- l Helgaakersbraaten . Peder Iversen. .....

1 braaten

2851 1 Hadelands v< lerne no. ; i og 8 Pet er og' nil^ ; Lomsi

almenning

da11 :n

1 z

Yhxr T ;n

28686 1 ~adelandsvestre

fl.-

Gran.

lerne no. i sagfører !i

~87 1 Hadelands vestre Lad< lerne no. Struksnæs og P.

A

' nenninp. 13 og

1 wutiarua U". 5 og 6 .l

z\-

-

-

Gran.

Vestre

I Lodc l -

nsdalen m. fl. 5 2 8 6 0 3 / 17

~verføres /2KdOj1 I I

Rriigets navn.

Eierens eller

brugerens navn.

Matrikelskyld.

--

I Gran sogn.

l

Overfert /2710/071

l

2 Hadeadsvese

l il

almenning

Bukjernsætesen

l

1 191

10

11

12 1

13

14

15

16

P 1 Hadelands østre

1 almenning

'289 1 Hadelands ostre

alm(

2

Gammesteen .

Kjelderen. ........

Jonsrud ..........

...

Stormyren ........

Solum ............

Haugen ...........

,Brunustad ........

\Steinsrud .........

dfkjernslien ......

Revaldrudbalrken ..

Rvensrud .........

Furuen ...........

Berger. ...........

Baalerud ..........

Flatum ...........

Holmen ..........

Lodderne no. 23, 24

og 25

Bonderudstykket

..

Lodderne no. 20, 21

og 22

Kollen.. ..........

Helgedalshaugen . .

Løkken og Prest-

I satei bingen

A. Struksnzs og

Lomsdalen m. fl.

do.

Iver Johnsrud.. .

A. Struksnws og

Lomsdalen m. fl.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

OleS.Holte,fruAagot

Struksnæs og Peter

Lomsdalen

J. J. Enevolcl ......

Nils Fresland m fl..

John Olsen Kniid-

stadmarken

l

Haus Paulsen Dalen

J. J. Enevold .....

----

1 ~øikars& ....... .I Kari og Kristian re-]

8

G

I

dersen 1 I "

Sagei 1 (Helgedals- Even Hansen ....../ ,,1141

sager 1)

stre Lodd erne no. 9-191 Hanken Mathieseil. . I 1491751

I Skjelbreien ..... . Grosserer Døcker-

Smith in. fl.

Vaaja .......... . Edvard Fredriksen .

Kastet. .........

Granvoldell med I Granvolden med

Thorvaid Gaarder .. l

b arden Odegaarden

1 Granvolden ..... . Koiniliunen ....

d e . 1 Iversmd evre ...

( Ode08

Bredtjern.. .... Bredtjern .......

l

. ORsagf. G. Henriksen

. Ingeniør Normann

Henriksen

~ l ! Herredeta samlede 1 I

:l l 1 matrikelsliylcl ......

t

l

i

I

g

A~imerk~x. Postanstalt.

/Gran.


Herreds-no. 21 i ICristians amt.

NORGES MATRIKEL

i

i

Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 januar 1904

e Land herr

Hadeland og Land sorenskriveri, Kristians amt.

I

Udgivet af

Finans- og Tolddepartementet

ined en i Poststyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse.

Kristiania

J. M. Stenersen 8r Co.s Forlag

1904.


l

Søndre Land herred

1 søndre Land prestegjeld, tinglag og lensmandodistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

l

1 9 skyld.

1 .$$ Eierens eller

I

Gaardeiis ilavil. Briigets naoii. briigerens navn. 4 d

m

Anmerkn. Postanstalt.

I I l I l l

/ 1 I Fluberg sogn. ( I / / / I

l

Tonvold ......

1 1

i

Røeii .........

Viker. ........

Nes ..........

Skillingen. ....

Vilberg .......

Rødnes ........

......

Tonvoldøen (elveeng)

Toilvoldøen (elveeng)

Tranlien .........

Luli (sæter)

......

Tranmyrene ......

Lindalen. ........

Vaatsveen øvre. ..

Vaatsveen nedre .

Tranhang ........

Nystuen .........

Sørhang .........

Midthaug ........

Bergsøen ........

4"' " d-- ........

*, an v. r-..---.----

Røen ............

Voldheiin ........

Viker ............

Sveen ...........

Røen lille.. ......

Lybæk ..........

Nes .............

Skillingen (sæter) .

Steinsrud / Steinsborg

I

l

Landhandler Ola

Olsen

Olav Østensen Røen

Anne Rognerud ....

A/S Kistefos Træsliberi

Christoffer Nilsen

Tranhang

Andr. Kristoffersen.

Hans Nilsen .......

,Johannes Pedersen .

Christoffer Kilsen . Ole Larsen Rostad .

P. Nilsen Vaatsveer

Andreas Kristoffer-

sthn Linda1

Torger T. Hagen

-ans 7.TiGeG ~ag-"

bakken

...

Olav (ostensen .....

Johan Joliannessen .

23 11

,, 35

Harald Olsen ...... 38 18

..

...

......

Hans Johannesen. ,, 95

Torstein Hansen 10 87

Harald Olsen ,, 35

Landh. Jens Jensen 45 89

Landh. Jens Jensen 133

39 21

. / Vilberg nordre med/ Kristian E. Vilberp

søndre

Bratlien (sæter). ... Hans Johannesen. .

Sletbakken ....... Martinius Olsen ...

Strandbakken ..... Nikolai Nilsen.. ...

Vilberg nordre med Hans Haug .......

søndre

Hagen ...........

1

do. .......

. Setton.. .......... Erik Gudbrandsen

Tandberg

......... .......

.........l . . . . . i

1 33

,, 61

,, 61

14 46

Nordrxak ...... Nordraak Lars Olsen.. 38 13

Rundtom Ole Ostensen.. 4,741

Ersrud ........ Ersrud ........... Hans Haug ........ 8 66

Skjellerud ........ Kristine Bratland .. 1 40

Sten Kaptein P. Petersen ,, 41

.............

...

........... ...

........ Lensin.Heriii.Hanson

Klokkersæteren Peter Olsen Aainodt ,, 27

Rødnes / (osten Petersen.. / 341701

,, 07

36 28 Alm. skr.

Septori, Sefton.

I Overføres 61%1

323 29

385

1


w

388 Søndre Land herred

I Søndre Land herred

Sondre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

Gaardens iiilvii.

Fluberg sogn.

Landaasen .....

Briigets navn.

Amundstnen

Eierens eller

brogerens navn.

.......

l

Asle Olsen Øveraasen

Myren ........... Mathias Kristiansen.

Seigland.. ........ Bernt Olaus Olsen..

Rognhaugdaarene. . Erik Johannessen

Raaum

Skonnorslettet Johan E. Nordengeri

(Olaniyr)

Hovslettet og Berg- Ole Peter Olsen

slettet (0lamyr) ' Skonnord

Hovslettet (Olainyr) Andreas Snipstad. ..

Hovslettet (Olainyr) Kristian Gjøsti .....

Hovslettet ........ Ole K. Joliaiinessei

Hovslettet (Olarnyr) Kristian Knndsen . .

skyld.

Øvre Voldslettet og Harald Syversen

Onsrudslettet Karlsborg

(Olamyr)

Ladeslettet ....... Lars Hansen Bergulll 1 8

Drogsetslettet ..... Stener Syversen .... ,, 20

Faareiigslettet ..... Rager E. P. Vestbye ,, 27

Odegaardslettet. ... Tasle Brænder ..... ,,i27

Slotslettet ......... Hans Peter Jørgensen .. 41

Andersstuen

Ellingmyren ...... Hans Torkelsen ....

Raauinmyren Hans Baalerud..

..... ...

Bakkemyren ......

/

Johan Rud ., ......

Aalsetmyren ...... do. ........

Tointslettet, Leniyr M. Dobloug ni. fl. ..

slettet og Snarstadslettet

Meitmyren ...... .i do. ..

Ostsinnenslettet ... Xils Hansen Haug- -

stadsveen

Lamdeslettet. ....... Peder Olsen Tomtei

Snekkerhangen.. .. Knud Julsen.. .....

Rossingødeg~arden do. ......

Kvernhushaugeil .. J. Fredriksen ......

Nysæteren m. m.. . Hans Peter Nilsen .

Odegaarden søndre Carl G. Narum ....

Kronviksæteren ... Anton Raaum ......

Skog ............. M. Dobloug m. fl. ..

Solbjør ........... Ole E. Solberg og

Ole E. Langseth

Steinberg ......... HansKristianHanser

Mjølsrud.. ........ Johan og Jens -4ndersstuen

Raanin ........... Johan Eriksen .....

Rydningen.. ...... Anders Larsen .....

Raaum ........... Anton Eriksen .....

Hanval ........... Johan Eriksen ....

Granum mied Engen Arne H. Hoel.. ....

I Overferes

,, 34

,, 34

7, 14

,,,l4

,, 34

,, 34

,, 29

,, 16

3 61

3 52

3 25

2 66

5 05

2 o1

39 03

4 92 Skr. Solberg Odnes.

1 08

,, 74

20 o0

122

3 5ol

1 .o0

9 31

--

717 21

1

p

I

I

l

-

Postalistalt.

Landaas

bygden

--

-

-

-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fluberg

--

S~ndre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

Gaardens navn.

Briigeta navn.

Eierens eller

Matrikelskyld.

I I l

Fluberg sogn.

Overført 717 21

27 2 Granum ....... Engen. ........... Koniinunen (Fluberg 5 05

Sogn)

3 Bilidt ............ Kirke~. M. Hanvold ,, 50

4 Granumstykket ... Mari Vilberg. ...... 2 48

5 Overengen.. ...... Arne H. Hoel.. .... ,, 62

I

.. ........... ......

28 1 Nerby nordre Slottet Laurits Olsen 150 Alm. slrr.

N~iby.

2 Hanval ........... Olaus Mikkelsen ... 167 AIIII. skr.

3 Nereilgen ......... Andreas Nilsen Troth 102

4 Nerbysæteren ..... Lars Aalstad ....... 133

5 Spikebakke Ole O. Forseth 3 07

....... .....

O Skog ............. do. ..... ,, 37

7 Knutstuen ........ Olaus T. Tollefsriid. ,, 13

20 1 Nerby søiidre .. Nerby med Byuni Ole O. Forseth ..... 53 29

nedre

80 1 Bringen ....... Bringen .......... Johan Raauin.. .... 2 48

2 Skog ............. .J Eriksen Kordengeil ,, 61

3 Perstuen. ......... do. ,, 54

4

Svartlrjernskogen . . JolianErikseiiRaauii~ ,, 20

31 1 Øverby ........ Øverby.. ......... Hans Østensen.. ... 16 06

32 l H~vop ........ Hzevop ........... Mikkel Hanvold.. .. 2 35

33 1 Lien .......... Lien ............. Hans Hansen ...... 26 26

2 Purkesveen ....... Hans Lien.. ....... 2 41

34 1 Klauvstad ..... Klauvstad øvre.. .. Østen Kristiansen .. 2 54 Skr. ~ 1 ~ ~ -

2 Klauvstad nedre . . Lærer P. O. Bratland 3 41 stad; lidt

Klaiista.

$1

4 Brandsveen ....... Johan Isaksen ..... ,, 54

5 Sinedhaugen ...... Syver ICristofferseri . ,, 68 Kaldes

6 Haugstykket ...... HansKristianHansen ,, 23 Hailgen.

7 Haagaaen med Lzerer P. O. Bratland ,, 88

8

Kalvsveen

Klauvstadsveen ... do.

,, 32

Brennmyrskogen .. do. j> (54

3; 1 Fluberg saineie. Nerbys, Sveens og Nils Lomsdalen m. fl. 3 00

Kjellbergets dele

I

2 Lomsdals vasdrags Joh.s Hornslien, 0. 8 69

del

L. Nordraak og sag-

3 Nordre Tingvolds

fører Meinich

Gulbrand Bardaleil ,, 77

del

og J. Skjellungen

' 4 Skjellungens del.. . J. Skjellungen.. .... ,, 32

5 Sedalsøens del .... Gulbrand Bardalen . ,, 23

6 Landaasens del ... Gulbrand Bardalen I .. 32

og Hans Vaslien

Landaasens del ... Nils Eognerud og ,, 32

Knud Julsen

Tingvoldsæterens A/S Kistefos Træ- ,, 14

del

sliberi

I

*) B.-no. 3 er overført til Vardal herred som g.-no. 103 b.-no. 1.

I &

, I

ii overføres 18621181

Fluberg.

l

Odnes.

-

Fluberg.

Odnes.

389


390

Søndre Land herred

Søndre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

Eierens eller

bnigerens navn.

g Gaardens navn. Brugets navll.

j e

$ W

-

1 I I I l I l I

skyld.

1 1 Fluberg sogn. 1 1 Overført / 8621181 1

l

Fliiberg sameie.

Kronvikens del. ... Olav Ostensen Røer

Steinsborgs del.. .. Hans Haug.. ......

Klauvstads del .... do. ........

Iclokkerlien (Vil- do. ........

bergs og Lille

Odnes's del)

Nes's del ......... Jens Jensen

Aavella vasdrags del A/S Kistefos Tre-

.......

Skjelbreia vasdrags 1 P. diberi Lomsdalen m. fl

Odnes.

Fluberg.

-

-

Enger.

l

I

Søndre Land herred 391

Søndre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

Briigets navn.

Eierens eller

briigereiis iiavii.

Matrikel-

) I l HOV Sogn. 1 I

overført I1005102) I

dei 1 1 Bjørnerud ........

Bjørilerud ........

I Slette ............

Hov sogn.

Hasval ........ Hasval ........... Engebret Olsen .... 2110 Skr.Hasvold. Hov i

l

Bergum .......... Hans Madsen Træt- ,, 74 Land.

Nerlaus ....... Nerlaus.. .........

bakken

IZveruin ..........

-

A. Larsen Løvlien. . ,, 47

Fredriksminde . Minde nordre .....

Hans KristianHansen ,, 34

Mindesæteren .....

Haug ............

Valdreslappen

nordre

Valdreslappen

søndre .

Volden ...........

Ole Martin Lappen.

Ole Jonsen Hovslien

Nordereng ........ Nils Nilsen Kleven .

Bjørnbakken ...... Engebret Olsen ....

Engen ............ Ole Martin Lappen.

Gønnersveen ...... Ole Hansen Anders

stuen

Landheim ........ Tli. E. Aaberg .....

Lskenshagen ..... Hans Chr. Riistader

Hasvalsæter O. Hasvoldsæteren .

.......

( Øistad ...... ..........

og Ellen Lie

.... ..

.........

Øistad.. Maren, Anna, Olivia 27 30

Dalvassæteren Peder L. Brager.. 102

Tranholt. Landhandler Carl Lie 2 07

Øistadhaeen oer Anton og Otto Horns- 3 72

u -

Flaten lien

Tranholt nordre ... Ole M. Lappen ni. fl. .. 60

Tranholt vestre ... Ole Tranholt.. ....... 45

Midtengen ........ Ole Martin Lappen. .. 45

Sørengen Nils Kleven.. ........ 15

.........

Løken ......... Løken øvre .......

Løken nedre ......

Solum ............

Lysen ............

Nygaard ..........

Naariiin ....... Naaruin nordre ...

Gabrielstuen ......

Naaruin søndre ...

l

-

Svend Løken.. ..... 1001 Udt. Løkjc. -

Hans Chr. Rustaden 6 60 -

Hans Solum ....... ,, O9

Hans O. Lysen. .... ,, 53

Karl Kløvstadsveen. ,, 50

...i

C G. ~arum..

do. ....

Johannes G. Xngelien

Overføres / m

1005 02 j 1

l 43

I

i

!

46

ai;

47

....... Mosse og Guiinild- Lærer S. Hagen.. .. 147 Hov i

volden

Land.

Granheim.. ....... Lars H. Bakke.. ... ,, 49 -

Løvlien nedre.. ... Martin J. Løvlien .. ,, G0 -

.... Bjørnerud ........ Hans Nilsen Hvalby

Engen.. .......... Torger Hanvold ....

Eidsvold ......... Distriktslæge Kolbjørnsen

P. Brager, N. Sand

og K. Buøen

Carl G. Narum .....

Ole Pedersen ...... -

Mo ..............

Mosteteren søndre .

Jens Andreassen

Storsveen

Margrethe Røen ....

Johan A. Raaum ...

Hans O. Eid.. .....

Osten K. Granum do. do. ..

.....

Mosteteren ........ Otto Moss=tra

Fredriksulinde ....

Mosæteren søndre .

Østen K. Grannni . .

Ole Johannessen

Bækkelien

Ske ..............

1

1 Ske .......... Ingeborg Schee ....

Gønnersveen ...... Sofie Eid ..........

Sveum (Øversveen). Mads Olsen Haugen

Fremstad ......... Johan Olsen .......

Ske .............. Sofie Eid ..........

Sreumshagen ..... Ole Madsen .......

Bjørnsrud. ........ Laurits OlsenHaugen

Øvre Sveuins skog. Mads Olsen Haugen

Basbækken ....... Martin Olsen.. .....

Iclokkersveen ..... Erik Johansen .....

Gønnersvestykket . Ole Pedersen Smerud

Haugerud. ........ Ole Petter Haugerud;

Pr'ydal ............ Landh. M. Vaslien .i

44

I

1 11 Rud.. ........ Rud .............. Sofie Eid ..........

1 ! Nordberg .....

21

Nersæteren

.....

......

Sinedrud. ......... Ole Pedersen

Nordberg ......... Andreas Olsen Eid .

Sørjordet ......... do.

Midtberg ......... Andreas Olsen Fid . /

Sørberg ........... Peder Nilsen ~øiberg

....... Amsrud .......... Lauritz Forseth ....

49 1 Fuglerud ...... Fuglerud ......... Nils Loinsdalen ....

'

1

J

Overføres

3 84

,, 39

27 50 Alm. skr. -

4 13 Nerløs ; lidt " Fluberg.

Nelaus.

1 30

,, 41

11 28

,, 33

,, 68

,, 64

., 26

42 50

2 07 Alm. skr.

1 75 Gimder-

1 63 syeen'

,, 83

,, 11

,, 26

,, 20

1 04

1 07

,. 31

1 l5

,, 04

12 49

,, 73

22 38

2 03

16 96

12 45

Hov i

Land.

-

-

-

-

-

-

-

-

-


392

Søndre Land herred

Søndre Laild prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

; 6

A ?

Ganrdeiis navii. Briigets navn.

B

Hov sogn.

49 2 Fuglerud .....

60 1 Gudmundsrud.

2

3

I iMatrikel-l 1

skyld.

--

Eierens eller

............ ..

Sveen

Anders Larsstuen

Gudmundsrud(skog) @sten K. Granum .

Øverengen ........ Ole Jensen .......

Gudmundsrud(skog) Østen K. Granum .

Trætbakken ....... Kristoffer Madsen

Gudmundsrud ..... Torger Granum

I Gudmundsrud .... do.

.. Kinnslien.. Anton Hornslien

....

I I l l

1

Hov i

Land.

-

-

1

..

....... ...

Gnagaasen ........ do. -

I Kinnslien ......... Martin Fuglerud ...

b2

-

1

l

saa skr.

Aaniierud ..... .l Aannerud ........ Anton Hansen .... -

1 91 I Aannerud ........ Hans Kristensen ...l n elidt. ~iiniieriil d ; 1

.......l Sollien ........... Ole Nilsen Løken ../ 11871 Trevand

I B=k østre ........ Nikolai Ellingsen. ..

-

Skog ............. Per Odnæe og~drardl B

H. Stensrud

8;( i Bækkeskog Østre . .I Land? Trzsliberi .../ ,, 44

-

I Bæk vestre ........ Mathias Nyset .....; ,1661 1 -

...... Røste.. ...........

1

Johan Johannesen

l

Skjerdalen

i

1

' Røste ............ do.

1 Roste ............ J Johannesen Riaste!

l

; Hjemskog ........ do. ...../ Volla ............ Ole K. Olsen R~ste. l

I Aasen ............ Edvard Stensrud ... l

I Skog ............. Jens Torgersen

Smedshammer i

1

:

Skog ............. Edvard Stensrud ...l

........... I Eid nedre ........ Ole Kristoffersen ... 1 78

Skjelbreimarken

l (skog)

Skog ............. Søren Kan~merud . . ,, 'LO

1

1

Eid nedre ........ Hans Valdby in. fl.. 2 64

Eidstuen.. ........ Johan Fredriksen ,, 86

Kjelberget

.............

Gønnersveen eller Edvard Stensrud ...

l ..l :i4

Kvernhaugen

Eid øvre. ......... Ole JensenKjelberget 2 59

Aasstykket (skog). . Hans Larsen.. ..... ,, 34

Eid øvre.. ........ Ole Nilsen Sand. ,

/ Hjemskog.. ....... Kristian A. Halmrasti ,, 921

Kleven ........... Lauritz Pedersen ...

Engen vestre .....

Baagaarud ........ Ole Kristoffersen

Skog ............. Soren Kammerud ..

Skog ............. Hans Valdby m. fl..

-

-

-

I

i

Søndre Land herred

Søndre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskrivcri,

Kristians amt.

h r 2 Gaardens iiavii. Briigets iiavii. Eiereiis eller

9

l $ 3

Hov sogn. 1 !

briigerens navn

Matrikelskyld.

I / 1 I Overført 112801711 I

4

5

G

1 Grette.. .......

nordre. ...

Kleven ........... Per Odnæs.. ....... ,, 41

Engen mte . Johs Olsen *asen. . ,

Kleven ........... Per Odnæs.. ....... 5 41

47'

Vaslien nedre ..... Lands Træsliberi ...

Skog ............. Søren Kammerud ..

Vaslien nedre. .... Hans Andersen

Snedkerhaugen 1

Vaslien øvre med Ole Torgersen Steina 3 05,

Stubbodden

Stubbodden.. ..... Nathias Hansen.. ..

Stubbodden ....... Mathias G. Baadhiiset

Grette ........... h'ils K. Hornslien .., 13 76

1

3 36 Ogsaa skr

Vatslien.

393

Trevand.

l -

--

-

--

-

Hov nordre.. ..... Fru Caroline Horns- 17 84 Alm. skr. HOV i

lien Hoff. Land.

Hov nordre.. ..... Hans Johansen Hoff 10 03 -

Haakenstueri ...... Kristian Olsen ..... 129 -

Skriverhaugen. .... Fru Caroline Horns- ,, 38 -

lien

Blekkekjernstykket do. ,j 52

Solberg .......... Ole Olsen Kløvstad- ,, 09

sveen

/ Haraldsrud (skog) . / Fru Caroline Horns-1 11081

lien

Lars H.

do.

Lovise Pedersdatter

Haraldsrud (skog) .

Haraldsrnd .......

Haraldsrud .......

1 Lysgaard .........

l

I

1 Edvard Btensrud . . 1 ,,i271 1 Hov søndre ..

.....

I

2

3

4

5

6

7

1 By ..

2

Hov nordre.. ..... Fru Caroline ~ornsdoi

51021

lien

Oluf Svendsen ..... 135

Fagerlund ......... Audreas A. Vigsieen

Hov søndre.. Fru Caroline ~orns- 10

lien

441

Hov søndre.. Oluf Svendsen 1 11 481

.....

.......

......

Hov søndre Olaus eders sen' : : : : ,, 071

Tvermyren.. Fru Caroline Horns- ,,

lien

291

Hov folkeskole.. .. Hov skolekreds ....

H o øve.. . Hans M. Eid.. . . . g

Solberg.. ......... Karoline Hoff.. ....

............... Ole H. Lie.. ....... 12651

Steina ........... I Nils Hansen Halm- ,,i881

rasteie

.........

! Skorstad ........./ H. Hansen Bredvigeni ..23Skr. Skaug- ! -

~ys~meiestykkerne Edv. Stensmd ...l.. 41;:~~~~~.

Svarverhaugen .... JohanHansenHøibak ,,

Trevasholmen ..... Wilhelm Lie ....... ,,l01 l -

Landheiin ........ Svend Svendsen .... ,,'O7 Hov i

Noras fiskeri ...... Anton Hornslien ... l ,,i01 I~aritl.

..

Overføres i 1399190

I

-


I

394 Søndre Land herred

Søndre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

1

6

i Gardeils

B a

navn. 1

Rrugets

ilavli.

Eierens eller

skyld.

Overført 1399 90

1 1 Hov sopn. 1 1 .I I

8 8 l I l I l 1

62 g By Hovland.. Hovs arbeider- ,, 081

10i '

1 -

I i

Søndre Land herred 395

Søndre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

ICristians amt.

-

Matrikelg

g shyld.

' ~ : l ~ l ~ d navii, c l i s Briigets navn. brugerens Eierens ellei. navn.

4 0

- I I 8 , ,

( i 1 HOV Sogn. 1 Overført /1593117' 1

............

l

........

Hov i

1

.i

Halinrast ssndre Halinrast ssndre . . l Kristian A. Halinrast 24

"1

30'

I Enger.

forening Land.

Kjellberget.. Hans F. Halinrast..

Røberg nedre ...... Nils Kr. Hornslien 0vstaas ........... a.; ons sen ~ergum. -

Slaatsveen

1 ........i Tade Larsen. ...... ,, 05 ]Ringelien.

I lien .. Oksne nordre .....' Johan Olsen Øksiie.

Dølsæterteigen og

Bakken ........... do.

Midtteigen

' ...

-

71 1 Oksne iliellem.. Oksne mellem.. Iver Paulsen.. .....

Bakkestykket ..... Otto Hornslien .....

Oksne skog . Peter Lomsdalen og

. Olav Struksnæs

Hvalby nordre .... Peder 1,arsen .....

3

Eidsfoss .......... Ole Foss.. .........

Øksne inellern. .... Iver Paulsen og Jo-

Hvalby søndre .... Aiiton Hornslien ...

han 0. Oksne

1

Dalby ............ Peder Olsen Dalby

72 1 0ksne søndre .. Oksne søndre ..... Ole Nilsen Sand.. ..

Gullikhagen.. ..... Nikolai Ellingsen.. .

12 99

2 Skog ............. do. .... 1471

Haukaas ......... Johan Johansen.. ..

i 3 Ssrsnteren ........ Peter Lomsdden og ,,

Haugen.. ......... Olans Pedersen ....

A. Struksnæs 201

Volden ...........

I

A. Svendsen Sztra .

73 l Sand nordre ... Sand nordre ...... Ole O. Askvik ..... 18 86

- ,

Fald. ......... Fald øvre. ........ Hans Pedersen ..... l

L

74 1 Sand søndre ... Sand søndre ...... Nils Olsen .........

Glaamhaugen ..... Ole O. Askvik .....

21 25

Træsliberi ........ Per Odnæs.. .......

75 1 Enger ......... Enger ............ Peter Lomsdalen og 18 86

Fald nedre.. ...... Gulbrand N. Sand..

A. Struksnæs

Rydningen ........ E. Pedersen Perstuen

76 1 Grime ......... Ovre Grime skog. . Anders Eriksen ....

l -

Kristengjerdet. .... Mathias Johanseri ..

4 83

Svensgjerdet ...... Ole Olsen Vasenden

2 Grime søndre ..... Kristian Larsen .... 9 61 l1

Sveen ............ P. Eriksen Perstuen

3 Griiiie øvre ....... do. .... l77 -

Brenna ........... Torger Hansen.. ...

l . Viken nordre ..... do. .... ,, 15

Løkken.. ......... H. C. Hanseil.. ....

Jordet nordre .....

i

Ole T. og Gulbrand ,, 69 -

T. Stefferudengen

Ringstad ...... Ringstad øvre. ... Andreas T. Grannm

Lyudalen ......... H. Olsen Langbakke ,, 30 -

Ringstad nedre ..

Ole M. Foss .......

r 77 1 Hollingdaleri ... Hallingdalen ...... Jo1i.s Gulbrandsen.. 190

Frydenlund ...... Peder Mjsberg .....

2

Holmen ......... N. Sand, P. Brager

Skog ............. Hans Valdby m. fl.. 2 30 -

-

og P. 8kude

3

Hullet.. .......... Simen A. Brænden ,, 54 -

4

Holmengen ...... Lars P. Holmen. ...

Hollingdalen ...... Anton A. Br~nden . 138

5 Skog ............. Nils Johannessen ,, 05 l1

Graniini ....... Granum søndre .. Torger Kristensen .. 27 03

Horilslien

Granum nordre . . Koinmunen (Hov 20 18

Sogn)

78 1 Brenna ........ Brenna ........... Siiiien Andersen.. .. 7 08 Skr. ~ ~ 1 1 -

Hans Torgersen .... 3 83

2 Engen øvre ....... Nils Endresen Støen

I

Aalterud ........

3

Nordre Granum Fald Træsliberi ....

J>

5 04

Engen nedre.. .... Andreas Olsen .....

sameieskog '8 1 Esprum.. ...... Esprnm.. ......... Andreas Hansen ... ,, 66

Pedersveen ......

681

Kristian O. Hagen. . ' ,, 05

2 Esprum.. ......... Peter P. Lomsdalen. 108

3

Halmrast nordre Halinrast iiordre . Kristian Pedersen 4 49

Sveen ............ Johannes Olsen ....

,4 ,, 61

Sørjordet

Svebakken ........ Ole Olsen Løvlien.. ,, 27 -

5

Esprum nedre.. ... Hans Hansen ...... ,, 22, -

1 Horn.. ........ Hornslien øvre.. .. Peter P Lomsdalen. 2 66

I

I Halmrast nordre . Torger Kristensen . 3 94

Sørjordet ........ Kristian Pedersen .. 7 31

-

2

Hornslien nedre ..

I

Halmrast skog ... Oplysningsvæsenets

fond

3 Horn ............. Mons Larseri.. do. ..... 51 02 95

Moen ........... Jens Johannessen .. ,, 01

4 Horn.. ........... Ole Johannessen

5 Bruhella.. ........ Johanne Hornslien 402

Halmrast nordre . Fru Caroline Horns- 11

lien og A. Hornslien 041

Brohelden. l ,, 611

Kommunen .......... 46~

63 1 I Rsberg . . . .I Røberg :.......... Fril Caroline Horns-

Overføres 1593 171

I i

-- -

1, 1 Overføres 117851841

1 -


l

396

Søndre Land herred

Søndre Land prestegjeld, tinglag og leilsmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

i 1 i 1 ;;mrdens

1

g

1

6 skyld.

Eiereiis eller

IE%VII. Briigets navn. briigerens navn.

2

3

1 Ail~nerkn.

6

i

1 Fnshi~stt~~t.

søndre Land herred 397

Søndre Land prestegjeld, tinglag og lensn~andsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Icristians amt.

-7

j 9

Matrikelskyld.

"

g 4

I

Overført 12139/261 1

ei

I

g 2

Gnnsdeiis iiavii. Briigets navn. Eierenu eller

1 1 Hav sogn. / I

briigereiis navn. G Anmerkil. Postaiistnit.

. . l I Overført 11785841

1 1 HOV sogn. i I l

1 Hovslien nedre. Ole Hansen Skeslien 3 65 ikr. rrofs-

6 Horn.. ........ Bruhellengen. .....!

Ole Johannessen

i Hornslien

Trondslien ........ Mikal Kristiansen ..

I Nordengen. ....... Johan Larsen ......

Hammerhagen .... J0h.s J. Hornslien. .

Kjergaardshaugen, Peder Larsen Kalv-

Hornshagen og skind

Steinsrud eller

I Andreasjordet

1 Nordengen. ....... Anders Iversen. . .

1 Langkjerniien ..... Peter P. Lomsdalen.

81 1 1 Vassenden ..... Vassenden ........ Harald Olsen .......

1 j d

......

1 -

Myre nordre ...... Hans Andr. H Myre 2 23 Bjone-

Hagen do. 133

roen.

...........

Myre søndre ...... Harald Hansen.. ... 8 91

Skog ............

Lomsdalen

......

Strugsnes ......... Emil Eriksen 1200 Skr. Striiks-

Strugsnes nordre . . Nils J. Hovslien .... 174 næs.

Strugsnes øvre Gudbrand Struksnæs 7 34

Peder J. Hornslien . 153

Ole Olsen Struksnæs 180

....

Engen ............

Høle. .............

Barbrostilen. ......

Erik Olsen Struksnæs 2 01

Ole Olsen.. ........ 2 62

.I Anton Struksnæs . .l / .,l521

Nordre del af hjem.

skogen

I Solberg. .........

.i Søfferuci .......... Gulbrand Amundsen

I Soløkken .........

X5 1 L osdle ø Lomsdalen ø d e Erik O. Lien ....... 281061

e med Haug med Haug

Lomsdalen søndre . Nils Pedersen ......i 1198

Breviken ......... Hans Larsen.. .....

l Lonisdalen nor- Lornsdalen nordre . Andreas Engebretsen

i dre

Gullerud ......... Olava Andreasdatter

Skute søndre. Hans Larsen.

..... ......

Skute nordre.. ...., Peder Larsen ......

88 1 Ringelien ...... Ringelien ........

. Nils Sand, P. Brager

1 I og K. Buøen

1 Brakar .......

1 Bjørlien ......

2

....

.....

............

..........

....

Askvik nordre. Gulbrand Olsen 23 87

Askvik søndre Gulbrand Kristensen 211161

Brakar Peder Larsen ......I 21148/~kr.

Rjørlien

Torger Olsen.. .....

Skog ............. Kolbjørn Buøen og

Hans G. Engelien

l

Brager.

1

1

-

l

I

I

l

...

' I /lien-

Riligelien.

unt

Hovslien øvre .... Ole Johannesseli ... 7 44~0islia.

. Seslien ........... Ole Hansen ....... 111

Skog ......... l. .. Ole E. Bjørlien. .... l 5 321

Skeslien .......... Ole Hansen.. . 11261 -

Aadnesveen søndre Petter Pettersen. ... ,, l14 -

Aadnesveen nordre Anders Johannesseil ,, 16 -

Storsveen

...... Engelien ......... Hans'~ulbrai1dsen. 8 39) -

Evenstuen ........ Ole Hofslien .......l 1471

Jordet.. .......... Ole Olsen Indgjer- -

l

dingen

41

Engelieri ......... Kolbjørn Buøen ... -

51 Skog ............. Kolbjørn Buøen og 180' -

Hans G Engelien

9G l o e i e n .... Kompelien ........ Anton E. Madsstue~l 18

2

Kompelien søndre. Magnus O. Bjørlien. 151

361

3 l Kompelien søn(re. Carl G. Narum.. ...

I Linderud 99l

......... Anton Johansen.. .. ,, 271 -

Sørengen ......... Johannes Jensen

"

Jørgensveen

Skjellerud ........ Lauritz Martinsen .. ,, 36i 16 -

Lindal.. .......... Magnus Johansen .. ,, 09

.... Flatlien.. ......... Anton E. Madsstiien 11128 -

98 1 Hors saineie.. . Kordre Hov Sam- P. Brager, Nils Sand 1491

Enger.

eiestykke og Li- og K. Buøen '

sæterstykket

Lomsjølien m. m. . H. Th., H. C. og E. I 18 611 -

-

Kiser samt Johannes i I

Solberg

... ..

..... ..

d8/

31 Svartlien m. m. Follum Tr~sliberi 11 17

Hasvals del.. E. Olsen Hasvold 3 09

41 5

En del af Flatliens P. Brager, Nils S a l

og Kompeliens og og K. Buøen

halvdelen af søridre

Naarnms del m. m.

6 Øvre Falds del. ... H. Olsen Vassenden 2 30

T Søndre Øksnes del. Ole H. Myre og Hans

1

3 001 -

Andreas Myre

8; Søfferuds og en del A. Struksnæs og P. 2 62 -

12l

131

l

af Grimes del Lomsdalen

I Eids del .......... J. T. Bmedshammer 108 -

Søndre Sands og Nils Olsen Sand.. .. 4 17 -

Engers del

Ringeliens del. . P rage Nils n 3109 -

og K. Buøen

I Slcutes del . . . . Karl Karlsen. ...... 3 09: -

1 Ørne Sfriigsnes's del' Gudbr O. Strulcsn~es 2I3ol -

-- -

11 l 1 Overføres 2281 124

I

l

-

Rii~gelieii.

-


I

R98

' Søndre Land herred

Søndre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt -- - -

+

Fq 1

Cnardenq iinvn.

Rri~gets iiavn.

Kristians amt.

Eiereiis ellei

brugerens navn.

, Hadelan d og Land sorenskriveri,

l

g 12

I

HOV SOI Overført 2281 24

Matrikel- 1

skyld.

Anmerkil.

Naarums del m. m.

h. m fl -

Po L~i~stalt. '

06 14 Hovs same ire Strugsnes's E. Struksnæs m. fl . 2 30 Enger.

-

15 Søndre Lomsdalens Ole og Nils Lonis- 2 30

del

dalen

1 (i Hollingdalens del.. Carl C. Kirkeby.. ..

-

108

-

17 Sameiets vestre del Th. Grinaker og 2 10

Søren Kammerud

b

NORGES "ALTRIKEL

18 Halve Askviks del. P. Lomsdalen m. fl.. 1 5G Ringel ieii 1 Matrikul

-

erede eiendomme og deres skyld

-59 januar 1904

19 Søndre Skutes anpart

af Bonde-

Hans Larsen Skude. ,,

stykket

20

Skrankeliens del P. Lomsdalen m. fl.. 4 49

- i

med Trianglen

21 Bjørliens del.. .... Torger Olsen.. .....

Iusdre Land lierreri

-

1 3; -

22

Dalvaslien ........ Follum Træsliberi .. 7 47

P T ----'-l

23 En del a£ Flatliens en m. fl.. 147

Enger.

og Kompeliens og

lialvdelen af søndre

....

..

....

24 HOVS sameie.. HaLlu v aiuvj ,, 79

- a f

25

Nedre Falds del. E. Olsen Vassenden. 2 30

26 Zøndre Øksnes del. H. Olsen Vassentien 1 53

-

27 Nordre Sauds del . do. 103

28 Myres del ........ Harald H. Myre.. ..

-

and sc

l G9 -

29 Melleni Oksnes del Otto H. Myre.. .... 169

30 Nordre Oksnes del. do. ......

-

150

31 Kleveris del. ...... E. Olsen Vassenden. ,, 77

3'2 Nordre Skutes an- Peder Larsen ...... ,, q59 Ringelien

part af Bondestykket

33 Vestre Hov sameie P. Lomsdalen ni. fl.. 9 93 Enger

del og vestre og

34

deland )renskriveri, 1 Kristiar is amt

~ivet af

østre Bondestykke- I

del

Ostre del a£ Saineien I' 1 G0 Finans- og T 'olddep,~

1 11ied en i Poststyrelsen udarbeide :t opgave

I samlede

r,,,,, v1

L,. , .U '4 2330 08

......

09

I

. 22 i Kri

irtementet

over gaardenes postadresse.

Kristiania

.. M. Stenersen 81 C,., la^


402

lordre Land herrec

o'

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

Briigets navn.

Eierens eller

skyld.

( I Nordsinnen / overført 1 501571

sogn.

Vaagvaalsdalen ... Gulbrand Mikkelsen 121 Aiil

Bardalen

Vaagvaalsdalen ... A. A. Thom: mbraaten 106

Nordsinnen satn- Putmyrswteren og IS Kistefo s Træ- 24 91

eieskog paavest- Sagstykket

iberi

12 Skc )g (Etna v ,as- C: %roline Hornslien . 7 33

dra .gs del)

Sk< )g (Buvaril ds vas- P. Lomsdalen m fl.1

dra .gs del)

11/72/ 1

Vai slien (skog). .... Caroline Hornslien

7 18 Ogsaa skr.

va: slien.. ......... Hans Hansen d. y. . 5 18 Vatslien.

Ak sjøsvestykket ... A/S Kistefos Trte- 3 28

sliberi

Yørstaden ........ Rasmus Dyrstaden.. 67 Alin. skr.

19 Dlistaden.

Dørstaden (skog) og Gulbrand Mikkelsen

Kjennset (skog) m. fl.

Kjennset.. ........ Rasmus Dyrstadeil.. ,, 54 Skr. Kinn-

Sveingjerdet ...... Ole O. Brattebakke. 24 sæt, Xind-

-.

3, sæt.

rsæteren.. ...... Nils Olsen ::

l

To-

.........

Br : aaten.. ......... Arne Ande rsen ..... ,, 22

Va sli sreter ....... Hans Hans en ...... ,, o5

Ak sjøsveum nordre A/S Kistefc )s Træ- ,, 58

og søndre sliberi

Kjennset østre .... Lars Larsen.. ......

Icjennset midtre.. Ole H. Kile..

Kjennset . .....

.l

. ......

Kjennset nedre.. .. Martin Hagset .....

Baklien .......... Hans S. Dyrstaden .

Kjennset.. ........

...... Rustaden

Rustaden sa

stykke

........

...... Nøss ......

Skog ........

'

,, 30

,, 27

,, 08

,, 02

I

ord-

-

I

Nordre

Nordre Land herred 403

Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

I

ts navn.

Kristians amt.

I / Sveum

ble Olsen

1, 89

Ulvshus n

1 laklre

1 Ians Rust

. Andreas r.venstuen .

6 60

,, 17

P Madsstuen 2 44

P os Træ- 159

sliberi

rsjøsveun~

do. ,, 06

omostykkc Nikolai Ki aistiansen. ,, 06

1rd2len. Gulbrand : Mikkelsen

...

8 23

trdalen ... Kr. og Gu

8 05

Bardalen

en (Bring1 en) .... Hans Andr .ess Kristi 139

ansen Koll terud

7 ,x

A.Aortenstuen ...... E. Eriksen ~inase~n ,, 61

A, avellastyk ket .... A/S Kistef os - Træ- ,, 30

B: ardalen sa meie- , Ivenstuen ,, 28

st ykke

Overføres

1

-

.-

-

-

-

-

-

-

Dokka.

-

Nordsinnen.

-

Dokka.

-

-

-

-

Eierens eller

brugerens navn.

I

skyld.

- 1 I

Nordsinnen

sogn.

Overført 14857

14 1 Sverslien ......

Redevard Munkelien 106

2 W v Gl U11U11 . Hans Andreas Kristi- ,, 76

ansen Kolterud

3 Skog ............. Ole Kristiansen Nøss

,, 76

15 1 Kolteru d.. .... Kolterud. ......... Hans Chr. Kolterud 4 44

%,

Røste. ............ N. Kristiansen Bjerke 153

Skog .............

Helge E. Rognerud.

4

,, 26

l Kolterud nordre. .. Ole Kristiansen Nøss 1141

5 Mosveen. A. Hansen Rustaden 122

6 Ulvvadss~ Lauritz Johansen. ..

7 Kjerrings Ole og Nils Anders- ,, 98

,, 06

sønner

8 Steinsvee~ Hans H Baggerud . ,, 26

9 Røste nor Hans Knudsen.. ... 153

10 Kolterud sameie- Martin G. Hagset ..

,, 37

stykke

I 11 Icolterud østre .... Kristian Hansen ...

I l 12 Flatland c wtre. .... Hans Domseth .....

r i 13 Steinberg Kristian Kristiansen

14 Lilleengen l ........ Redevard Munkelien

15 Skog .............

Martin Dyvesveen. .

16 1 Ankaltrud ..... Ankaltrud nordre. . Helge E. Rognerud.

2 Ankaltru(! ~ønare.. Hans H. Raggerud .

3 Ankaltrud - Helge E. Rognerud.

17 1 Baggeru . Baggerud Kristian Hansen. ...

1 2 Skogvang Kolterud skolekreds .

3 Bjerkelis= .---... ... Ole Johannessen

..... 1 led Ny- Erik Lys,

1 Thomle

l Lien ........ Andreas LLL.,uLau,,

....

.....

Nlunkelihoimen ... Helge E. Rognerud

\'estersveen. ...... Ole Olsen Ulimoen

Ilammerslien vestre Gulbrand Bardalen

(Hammersli skog) og Hans Vaslien

Hammerslien østre Johan H?----

IilIUGU ....

(Blikslagerhaogen) \

Mærrabakken (elve- Andreas Iversen

eng)

Nordby

M~rrabakken ..... Ole Olsen , Q*.-,.,.-

Vestre Hai mmers- Johan Ha

lieu bruk

L

Bergli ............ Lars A. E Iletten ...

Bjørnmoen ....... Gudbrand Bjørnmoe l

,-n

Bergli nedi, ...... Lars A. F


1'

404 Nordre Land herred Nordre Land herred 405

~~~d~~ Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

? 2' Eiereiis eller

Gaardens navn. Brugetc navn.

x ! '

L5 5

skyld.

I l I

I I Nordsinnen / 1 overført 1 2421331 1

........ ......

Nordl

l -- Unutslien

. ......

19 4 Esbjuk Øium m. m. Martin Reiersen

Rydningen m. m.. Hans Olsen..

l RI Mium søndre. ..... 1 Ole Andreassen

Sverslien

Persmoen.. ....... Anton E. Madsstuen 174

Plium mellem ..... Anton Kristiansen 1 3 /D~lrlka.

Nermoen

Langnes .......... O. Hansen Mversveen ,, 31

Nord-

Rundvold.. ....... Lars Dyve.. ....... 2 27 sinnen.

.-

Nordengen.. ...... Anton E. Madsstuen 177

Haagaamyren ..... do. ,, 13

Storøen .......... Ole Nilsen Bjerke .. 121

-

Bruvold .......... Hans Kristoffersen ,, 35

Løvmoen

.......

...

-

....

-

.........

Fønhus

-

.......

....

.

-

-

.............

..

-

.........

.-

......

.....

.....

.. .....

-

2 Lindalssveen ......

-

Andr. Kristoffersen. 121

3 Madsstuen ........ Andreas Evensen ... 137

4 Øiangsæteren.. .... Chr. O. Ommelstad. ,, 52

5 Rosenberg ........ Nikolai Andreassen. ,, 30 Nord-

6 Haraldengen ...... Hans Hansen ....... ,, 45

-

... .......

-

2 Nørstebøen ....... Anders Nilsen.. .... ,, 89

3 Nørstebøen ....... Sigrid Olsdatter ....

-

,, 26

4 Engen.. ..........

-

Anders G. Tørhaug. ,, 95

-

5 Myrbakken ....... Landh. Fr. Haganæs ,, 04 -

6 Skrædderengen .... LarsLarsenLillehaug ,, 27

.... -

15 Granheim.. L. A. Bergseng.. ,, 02

16 Esbjuk nordre Fru Helga Rognerlid ,, 47

17 Skoglund Syver Mikkelsen ,,o3 -

. 18 Skogheim.. Hans A. Munkelien. 126

19 Kampedokken Ole E. Kopperuti.. ,, 38

20 Skog Martin Dyvesveen ,, 40

21 Granholt Hans A. Bergseng.. ,, 08

22 Bakkelund.. Syver O. Dyvesveen ,, 04

23 Hansejordet.. Gulbrand Kile ,, 58

20 1 Tomlevoldene Tomlevoldene Mathilde Thomlevold 1749 Kaides vr~iia.

21 1 Nøratebøen.. Nørstebøen Mads Haugan m. fl. 24 47

7 Nørstebøen hjem- Mads Haugan.. ,, 45

skog

22 1 Kapperud ..... Kapperud.. ....... Gulbrand Olsen .... 7 03

2 Lorthol (skog). .... Mads Haugnn m. fl.. 3 06

3 Skog ............. do. . 5 38

4 Fykoprydningen ... Leppa elvekasse.. .. ,, 28

......

5 Kapperud hus- Mads Haugan 100

mandspladse

Vesttorpen.

sinnen.

23 1 Øerne ......... ØerneI(enge1and) .. Andreas Evensen. .. 2 54 AI,. sier, --

Ørne Enge-

24 l Midtbøen ...... Kapperud ........ Sigrid Olsdatter .... 6 21 i,a.

........ .......

2 Veslehaug Lars Larsen --,, 15 1

Overføres 330 22

-

-

-

-

Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

q$ Matrikel- 5kyld.

2 Gaardens mvn. Brrigets navn. Eierens eller

brugereiis navn. *"mer*n. Pos~IIsL"~.

O

3 7 1s 1 I

Nordsinnen

i

8

9

10

s0gn. Overført 1 3301221 1

Midtbøen ...

Stuve. ......

26 1 Lier.. .

2

27 1 Tomle.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l l

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

l Gjuve ........

2

. Skog ............. Mads Haugan m. fl.. 2 45 Nord-

Gurihus .......... Anton Kristiansen .. ,, 59 sinnen.

. Stuve. ............ Ole Olsen. ........ ,, 38 Ogsaa skr. -

Stuve.. ........... Bottolf Olsen ...... 2 15 stue. -

Hallen.. .......... Lars Larsen.. ...... ,, 56 -

Engen.. .......... do. ........ ,, 72

-

Skog (lod no. 27 i H. og A. Bardalen.. ,, 37

Nord~innen sameie)

Skog

Anne Rognerud og

ossæteen. . i og H. Olssønner. ,io7

.............

Martin Tomlevold

Skog ............. Mads Haugan m. fl..

Stuve østre ....... Andr. Kristoffersen.

Stuvesæter.. ...... Lars Larsen Halden

Lier..

Ole Olsen..

........ ............ ........

Skog ............. Mads Haugan m. fl..

........ Ødemoen (skog) ... Mads Haugan m. fl..

Tomle nordre ..... Ole Trondsen Fjeld.

Liset ............. E. Lysgaard Thomle

Sveen ............ Gulbr. Gulbrandsen.

Øvre Lier skog. ... Anne E. Rognerud .

Tomle ............ Martin Østensen

Rødningen

Helgerud ......... Hans Andersen

Rosenberg

Tomle ............ Martin Tomlevold ..

Sirirud ..........

. A. Haavelsen Røste.

Røsteløkken. ..... do.

Engen (Tomleøen)

E. Hansen Sagbakken

Tomle ............ Martin Mstensen

Rødningen

Hagen ..........

Ole Hansen.. ......

Tomleøen ........

Tron E. Lien ......

Sirirudøen ........ Anton E. Madsstuen

Ombnset vestre . .

. Ole Hansen Tomlehagen

. Edv. Larsen Sirirud.

Sveen .......

Karlsbæk ....

Evenstuen øst

Andreas Andersen ..

Tomleøen. ...

Ole A. Leithe.. ....

Øverlier .....

Lars Syversen.. ....

Tomle .......

Arne Gudbrandsen .

Tomlesveøen .

Hans J. Berget.. ...

Løkken ...... . E. Nilsen Øibakken.

Klevskogeri ..

Arne K. Nes.. .....

Sørbøensveen

Ole Nilsen.. .......

Nysveen .....

Ole Svendsen ......

Granly ...... . Tomle skolekreds ...

. Gjuve ............ Lars Hansen.. .....

I-

Neset.. ........... E. Lysgaard Thomle

Overføres

. Simen Olsen .......

m

42128~ve.

88 AI^.

--

397 96

skr.


406

Nordre Land herred

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

$ $

Matrikel- l L

I

Nordre Lana nerrea 407

Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

skyld. 1 g Matrikel-

2

skyld

Eierens eller

Gaar Brugets navu. brugerens navn. ei Anmerkri. Postanstalt. 4 ,$ G Eierens eller

r brugerens navn. b-e*.. Postanstalt.

$ P; X c3

X

t! l o 2

Nordsinnen Overført 397 96 Nordsinnei

Sogn. Sogn. Overført 452 41

28 3 Gjuve ......... Ridderh .. Peter Gulbrandsen. . 182 Nord- 31 13 Brone ...... skogens fi

.. .......

sinnen.

iske R Strand m. fl.. ... ,, 08

-. 1 2 7

4 Myre.. . ~ars Iversen 108 V~~IIU ug U:ILKKe

Nord-

5 Vesterøl . Eivind A. Madsstuen ,, 82 - 14 Hjenlsætermarken . Nils Chr. Hornslien. ,, 71 sinnen.

6 Larsstut . Peter Gulbrandsen. 137 15

Storaker .......... Landh. Fr. Haganæs ,, 64 -

7 Rusten . Sofie Syversdatter . . ,, 59 16

'12 af Mjelvandet .. Jens Evensen..

-

....

8 Haugen .. Peter Gulbrandsen . ,, 28 04 -

h 17 Nordaker ......... Ole ogAntonHr~~--*- ,,

9 Øiarigsæteren.. .... Olaus L. Grøtae 82 Vest-

,, 57 -

engen torpen. t a 1 Hoy 'ne ....... . KirkeJ iordet .... .... Lens m. G. Anc 119 Skr. Harigner

2

Dokka.

10 Kalvesveen med Ole K ristoff ersei 43 Nord- 31

hloen. ... Nils Olsen .........

2 71 -

Rydningen Endre] rud

sinnen. Hogne ... Andr eaq Andel rsen. . 104 -

18 -

11 Gjuvesvevolden Johannes visen 41

5l

r.

Moeneeri. ..... ...

Hc.10,

.**..A

, ----,e E. XogrL,, ,. 2 62

vestre ...

l

Gulb rand Arnesen og 1 04

18 P

12 Gjuves~ Ole Pedersen .. Gulbrandsen

6

østre Skog a f Nordsinn lens Peter Gudbrandsen. 139

-

13 EIavneløkken ..... Iver Iversen ... 13

østre r sameie Arne

TT

-

14 Gjuvesveen nordre. Martin Pedersen ...

7 noFne ...

Hans H. Baggerud

.

2 84

-

....

-

8

15 Gjuresveen søndre. Anton Pedersen 80

Skill. ..........

Ci-ulbraiid O. Volden 2 92 -

-

.... .

9 ... ....

16 Gjuve vestre.. Christian Hansen.. 5 27 Engen ......... Kristian Engen. 117

10 Hogne sveen nor &e Edvard Andersen. .. ,, 54 -

11

29 1 Endrerud ...... Endrerud med Hau- Oie Kristoffersen ... 362 Udt.Enania. -

I-lo~ne ....... Hans H. Baggt-.--'

12

,, 22 gen og Sløholmen ~oine øvre.. ..... Ole N. Bjerke. i l1 -

2 Vestre Endrerudøen Andr. A. Lønda 63

Sogn ............. Andreas og Ag

2 52 uat. Sasng. -

(elveeng)

den

3 Sveirihaugen ...... Peter Gii1brand~--

- Sveoin

41

4 Fagertu n ......... Syver Olsen Dalon 1 7 69 - 34 1 l'øncu uiii wvru. . I ønnrum øvre . .d O. Tøn

2 ......

drum 5 > 28 Ogsaa skr. 5 Myrestj ~kket ....

Ole Kristofferse 17

Skogstad.

Ilsen.. ....... i Tøndreim ;

3

3 02 -

6 Endreri idsæter .. Iver Præstøen . 06 Ovre Tøndruins / Ole F lansen Gj efle.. , ndt. ~ynn-

- 11 roni.

7 Endreri ~dszeter ..

.. Hans Martinsen 09 sameielod

Gjelhaug 4 Breiinheitsveen. ...

LT-.. .

,. dartinsen I Lmaliu- ,,55 -

stad og Ole A. A

30 1 Daari . Daarud Anton Haavelse in .....

ndre-

30

-

2 Daarud .. Joh. A. Lindalsr 87

1

assen Olebakke

v < l1

rveen 1

5

Øvre !i æ- Mads Haugan 1

3

.............

74

!

Skog

Helge E. Rogne :rud ,,

u. fl.. S 10

4 Daarud ........... Ole O. Dyvesve

on - terskog

"L' .. >> 24

G

- Tøiidru in sæter. ... Kristian Hansei -

5 Daarud ,Joh. A. Lindalsr rveen ,,,24

Baggerud

94

6 Daarad .. Eivind A. Mads stuen 35 7 Holaka mpen ...... E Rognerud..

8

19 -

31 1 Bronc . Brone . ... Ole Broner ...

-

I 16

Holen .

Alm skr.

9 .. Gulbrand Tøndi 57 -

Eroner.

2 BjørnhbALLL,,, ......

Dokka. nor dr^..^

Helge E. Rognc 28 ......... Johannes Tøndr

,L UL,.

80

10

14 -

3 Sætersk :ogen ......

Mads Haugan 11 L,. fl.. 4

Tøndru m nordre . Lars Edvardsen 28

63 -

4 Skog i Nordsinnt :ns Anton E. Mads stuen 1

35 1 Tønd rum mellei 11 Tøndru m inellem .. Hans Thomasse

østre s: %meie

Skarasæter.

21

5 Neset.. ........... E. Lysgaard TI ; 94 Nord 2

Sæter 0, ..... HansPeterRønni

6 Brones, wteren Hans Hansen E 39 Isinneri 7' 3

53

Lognset .. Helge E. Rogne

nordre

19

Vangsjc

7 Hagen ...

- M. Mikkelsen L

.........

84

Helge E. Rogn( zud, 41- 43 1 ' 5

Odegaai

8 Almelir ...

- .. Hans H. Bagge]

rveen.,. ..

81

Gudbrand Mart insen 1 67 6 Salneiee-, ...

-.-.-u. Chr. H. Baggeri

.nn

9 Rostuei, .......... vi.

Ole O. Dyvesve .. > ,41

7

Sørum. 48

10 ...

Nils Olsen Daarud .

Rratruc i. ........ J. H. Monsebal rken. l ,,41 8

,,

Husake .. K. KristoffersenStøen ,,

l1 Bratru( 3 søndre.

do. ,50

9

Skog . . .. Hans Gjefle.. ...... ,,

12 Brones æteren Arne Olsen Mid .39

l

nordre

Tøndi . Tøndrur-- ----L-

.um nedre

... Iver Præstøen.. ....

2 Afskjær ingen. ... og Ole G, jefle

Orerf

O~erfe )497

=l%

(H


408 Nordre Land herred

Nordre &and prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

skyld.

Eierens eller

Brugets navn.

l I

1 I Nordsinnen ( i overført I 1 / Nordsinnen 1

504/971

sogn.

1 Jensval .....

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1 Gjeiie .........

2

1 Li.. ...........

2

Jensval nordre ....

Jensvalsæteren ....

Steinsrud nordre . .

Tollerud ..........

Jensval søndre ....

Tollerud ..........

Steinsrutl .........

Jensvals*teren ....

Jensvalengen. .....

Lunden. ..........

Kampedokken ined

Sameiestykket

Engejordet ........

Ødegaarden .......

Ahorvandene med

Afskjæringen

Peder Pedersen ....

Gulbrand K. Dokken

J0h.s K. Stensrud . .

Helge E. Rognerud.

Kristoffer Olsen. ...

Helge E. Rognerud.

Ole Hansen Gjefle. .

H. Knudsen Domset

Lars H. Nybakke . .

Hans Nilsen Tomtehaugen

Halsten Olsen Sagsveen

Hovel Loeng.. .....

Hans Nilsen Tomtehaugen

Hans og Ole Gjefle.

4 12 ski-. Jeiisvoid Dokka.

135

,, 91

-

-

,, 62

6 36

,, 55

167 -

,, 93

150 -

,, 56

,, 53

,, 84

,, 56

,, 11

.............

.........

Dæligjerdet ....... Martin Larsen ..... ,, 65

Dæli øvre.. ....... D~li skolekreds .... ,, 75

Dal .............. Ole A. Sværslien ... 3 30

Nilsejordet.. ...... Syver A. Dcehlen.. . 150

...........

Gjærlisæteren ..... Ole Bruflat ........

Kvernhiismyren ... Halsten Olsen. ..... ,, 48

Øen .............. H. Olsen Haakenstad ,, 35

Hjemsæter ........ Halvor Haavelsen .. ,, 35

Virijar hjeinskog .. HelgaRognerud, Joh. 5 03

Dæli M. HansenMunkelien 4 21 Alin. skr.

Sagsveen Gulbr. Johannessen. ,, 72 Dæleii.

Vinjar. GulbrandKristiansen 1500 Alm. skr.

135 Vingei.

Jensen og M. Hveem

Nøllumshaugen. Harald Myhre.. .... ,, 56

...

Vinjarengen.. ..... Kristian Antonsen. . ,, 60

1 Grindaheim.. ..... Hans Olsen Bratrud ,, 62

Doinset .......... Hans A. Knudsen ..

Gjeile ........... Gulbrand Arnesen

l

Dokbækken

Tangen .......... A. Hansen Rudstaden

Gjærlisæteren .... Ole Bruflat ........

Domset .......... Helge E. Rognerud.

Arne Gulbrandsen. .

I

,, 72 Aiin. skr.

2 17 Gjellang.,

-

-

-

-

Nordre Land herred 409

Norllre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Rrtigets navn.

Kristians amt.

Eierens eller

briigerens navn.

l i e l

sogn.

............ Ljøsne ........... Martin \.injar. .....

Sverslien ......... Hans H. Baggeriid .

Holmen .......... Landhandler Martin

Hveem

Skiakersæteren

1

.... Lars Henriksen Glad- .. 37

.......... ..

bakken 10 Nygaard Ole Halvorsen Lange- 52

.......... drag 11 Dokken. GulbrandKristiansen 30

12 Snekkerhaugen. ... Nils Snedkerhaugen. .. 47

1:) Baardli ........... Peder KnudsenTomle 1 24

14 Raanaamoen nedre Helge E. Rognerud. ,, 84

15 Fredstad.. ........ Ole M. Øiom.. ..... J, 03

42 1 Bondeli ....... Bondeli med Loeng- Martin Bondelid. ... 1019

sæteren

2 Domset.. ......... Hans A. Knudsen.. .. 83

3 Bondeli. .......... Arne Gulbrandsen. . 2 99

4 Domset.. ......... Helge E. Rognerud. 13

5 Gjeilemyren ...... Gulbrand Arnesen 11

Dokbakken ..

6 Volden ...,. ...... Hans A. T,ukasstiien 34

7 Dornset.. ......... Martin Røste.. ..... ,, 90

8 Rydningen.. ...... Ole H. Brodalen ... ,, 13

9 Bondeli sæter Redevard Helgerud. 145

Anmerkii.

Overført 1 5881481 , 1

.....

43 1 Loeng ......... Loeng nedre ...... Hans A. Helgerud.. 3 11

2 Vinterbakke ...... Ole Svendsen ...... ,, 69

3 Loengsæteren ..... Ole Thomassen 7, 54

Skjærsten

4 Loeng ............ Knudog Syver Sveen 187

5 Nybakke.. ........ Halvor Haavelsen .... 59

6 Nyjordsgjerdet .... Ole Thomassen ,, 15

Skjærsten

7 Husmandsløkken .. Ole L. Gladbakken . ,, 16

8 Nyjordet.. ........ Nils Olsen Loeng .... 25

9 Nordeng.. ........ Ole Svendsen .......... 23

10 Søreug ........... Halvor H. Nybakke. 104

11 Loeng ............ Hans A. Helgerud.. 2 07

12 Sameiestykket.. ... Hans og Ole Gjefle. .. 05

...... .........

..

2 Skog ............. Arne Hansen Bagge- .. 07

rilds bo

3 Skog ............. Helge E. Rognerud. 4 53

44 1 Helgerud Helgerud Nils R. ICnutslien 2 47

Sameiestykket. ...

Sameiestykke af Hans og Ole Gjefle.

2

Øitangen 46 1 Skolmen.. ..... Skolmen. .........

...i I

Hans, Ole og Henrik

Li ............... Lars Lie.. ......... 1244

........

Havneret .....: Gjefle do. SIYI

Gjærlisæteren .... Ole Bruflat 130

Fjeldsrud ........ Helge E. Rognerud. 2 56

1 31 I Gjærlisæteren ...../ Siri A. Nørstebøen .I 11691

sinnen.

Rrustuen ........ Landhandler Martin 117

Jørgenstuen.. ..... Ole Andersen ......

Dokka.

Hveem

Hans Gjefle m. fl .. ørg gen stuen skog . ~ elge E. ~ognerud

Skialrersæteren og

4 75

. 1 1 -

Gladbakke

1 l ! I overføres ~ 1 ~ I

1

l overføres 15881481

i

Poshnstalt.


410

' Nordre Land herred

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristiaris amt.

Nordre Land herred 411

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Larid sorenskriveri,

Kristians amt.

~1:ltllkel-

,i c: skyld.

A 2

Eierens eller

a Gaardeiis navn. Br~igets iiavii.

brugerens nnvii 4 e:

d

m

Overført 6371351

l sogn. I

6 Skolmen.. ..... Skolmen.. ........ O. Olsen Anmarkrud 183

7 Bækkesveen.. ..... Ole Brekkesveen.. .. ,, 42

8 Tømte nordre ..... Gulbrand Tømte ... ,, 28

9 Tømte-søndre ..... Nils Tømte ........ ,, 28

1 Torpen Sogn.

1 Ullensaker. ....

2

Aiimerkii.

Ullensaker nedre .. Ole Kristiansen ..../ 5 22 udt. r

Ullensaker øvre .... Tollev Guthormsen . 7 09

Haukedalen (skog). Kristian Haukedalen 3 36

Haukedalen ....... Kristian Johannesen 2 93

Haukedalssveen ... Hans Pedersen.. ... ,, 91

Ullensaker. ....... Ole Kristiansen .... 4 74

Hau kedalslien Landhdlr. A. Frøslid 3 00

søndre

Andel i Vesttorpens Thorvald H. Felde . 133

sameie

Skogstadsæteren .... Elling H. Rognerud.

Skog ....:........ ORsagf. J. Meinich 1 ,,l631 152

m. fl.

Nils 1< Rognerud ..

Sæterskog .........

Nygaard ..........

Slrogstad. .........

Skogstad. .........

Skogstadsæteren ...

Skog .............

Andel i Vesttorpens

sameie

Røste Engeslette Røste. ............

Nysætermarken. ...

Nysæteren ........

Røstelistykket.. ...

Rosteengen .......

'Andel i Vesttorpeni

sameie

Felle ..: ...... Felle søndre ......

Rud..

.........

......

Sjaaheim

Felle nordre

Felle midtre ......

Rustestiiløkken ....

Nydal ............

Lysvold ..........

Rud søndre..

liill

Martin Olsen.. ..... ,, 48

Anton Hansen Haug. 2 05

Hans Pedersen ,j 82

Haugedalssveen

Elling H. Rognerud. ,, 54

Landhdlr. A. Frøslid ,, 82

Hans J. Felde ....... 12

Ole Kristoffersen.. . 3 19

Elling H Rognerud. 1 98

Kr. Jensen Jøranlien ,, 44

J0h.s Hang ... r. ... 1 32

Haldor Hansen.. ..... 56

Hans J. Felde ....... 19

Ilans .J. Felde .....

Johan Hansen .....

Thorvald Hansen. ..

Hans Eriksen. .....

Joh. E. Felde ......

NilsBrændbakhangen

Røste skolekreds ... ,, o7

Gulbrand Martinsen 7 75

22

.........

.....

Sveum ............ Petter Pedersen ....,,

Bakke nedre. .....

.........

4 Sæterskog

Rud nordre.. .....

14 23 Alm. ski-.

2 45 Felde.

13 90

2 87

,, 24

,> 22

Gulbrand Aslaksen . 121

Gulbrand Bardalen . 1 48 .

Christian O. Ommel- 4 23

stad

-- -

Overføres / 734 001 1

Postniistalt

Dokka.

-

-

Vesttorpen.

-

-

-

-

-

Nordtorpen.

-

Vesttorpen.

-

-

-

-

-

-

-.

-

-

. .

I

I 1 1 Torpen Sogn. i

Overført i 734i00i 1

I

.

.........

. ......

7 Sætersltog ........ Gulbrand Bardalen .

8 Rudsreteren ....... Hans Smedhaugen

9 Sørum.. .......... A. Tollefsen Klætte.

10 Sørum.. .......... Ole M. Kristoffersen

11 Sollibakkene ...... Johannes Mortensen

50 6 Rud.. Steinsrud (Sveen). Jonas Jonsen

1'

1z

Gauker ud

Rørums~etereii ..... Hans Hansen Butten

Bakke øvre.. Peder T. Klætte..

13 ..... ..

51 1 Omnielstad .... Ornnlelstad nordre. Ole Magnus Olsen. .

2 Ommelstad.. ...... Olaus Olsen.. ......

3 Brandsrud ........ Hans Olsen Dokken

4 Gjlerlien.. ........ Ingeborg N. Lundes

arvinger

5 Kjøljulien ........ S. Mikkelsen Røste.

6 Ommelstadsreteren. Elling H. Rognerud.

7 Løkken.. ......... Olaiis Olsen.. ......

8 Ommelstads andel Elling H. Rognerud.

$1. af Gjærli skog

........ Garder ...........

1 ....l

Guttorm Gulsen..

Garder ........... do.

Fjeldsætereil ...... Hans Olsen Lillehaug

4

I

I t'

5

6

i

9

10

l1

12

13

14

15

16

17

1 Erstad. .

2

3

4

5

6

Fjeldsæteren og,

Fjeldsæteren ..... I

Lendingen (sæter) .

Skog .............

Aasødegaarden ....

Feten. ............

Aasen ............

Skog .............

Sæter. ............

Aasødegaarderi ....

Fjeldsreteren ......

1 84

1 48

,, 39

1 39

,, 48

,, 72

,, 28

1 69

3 37 Udt. Hom-

3 76 melstad.

,, 26

161

,, 80

,, 35

,, 34

3 07

4 44 Alm. ski-.

7 14 Gaarder.

2 O0

1 Ole Kristiansen ... .l

torpen.

Ole Tollevsen Ullensaker

Andreas Andersen. .

Nils E. Rognerud. ..

Emil og Kristoffer

Olsen

Nils E. Rognerud. ..

Kommunen ........

Helge E. Rognerud.

Ole Hansen Klætte.

Ole A. Martinsen. ..

Foged Lie og Hans

Giefle

Ullensaker nordre . oie Kristiansen .... ,, 53

Feten ............ Nils E. Rognerud ..

,, l0

Aasødegaarden Martinius A. Grind- ,, 61

søndre

volden

....... Erstad søndre.. ... Christoffer Hansen . 1054

Erstad nordre. .... Johan Kristoffersen. 6 64

Skog ............. Christoffer Hansen . ,, 39

Erstad.. .......... Ingeborg Lundes 2 73

arvinser

Steinsjølien eller Nils 5; Rognerud . .

Buvaslien (skog)

stad.. .......... Ole Magnus Olsen.. I

~~~~~

I l overføres 1 ~ 1 ~ 1

, Vesttorpen.

-

-

-

-


--p

412 Nordre Land herred

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristiaiis amt.

f

I

Nordre Land herred

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hndeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

413

m

2 5

g 4

6 -- skyld.

q

Eierens eller

Gaardens linvil. Britgets iiavn.

Briigets navii.

Eiereiis eller

hriigerens navii.

1 Torpen sogn. I ( 1 1 Torpen sogn. / l

Overføri. 1 $74381

l

.......

.........

.......... Kristian Lunde.. ...

.......... Johan M. Sveen.. ..

..... do. ....

...... Johan M. Gaukerud

....... Ole Andreassen ....

......

.. Rudsland Olaus O. Ommelstad

Erstad..

Erstad..

Gunnildsveen

Aasstykket..

Sveen øvre

Vestersæter søndre Ole Syversen

Vestersæter nordre Helge E. Rognerud

og Ingeborg Lundesl

arvinger

Rogneruds del a£ Helge E. Rognerud.

Erstad skog

..

1 Harstad Harstad søndre.. Halsteri Haraldsen 10 79 Udt. Hastad.

Garthus

2 Skog ............. Nils E. Rognerud .. 4 40

Harstad nordre. ... Johannes Martinsen 3 43

3

Storgaukerud. .....

Harstad midtre

Solbakken

Nordlieim..

Solvang

Gaukerud

Andreas Hansen

Oddesørum

Anton Dyvesveen

Hans M. Ruud..

Martin Dyvesveen

Harstad skolekreds

... ..

........ ...

...... .......... .

.. ....

Storødegaarden.. Syver M. Riistø

Lundesæteren ..... Tobias E. Dahl og

Bernt Fliflet

Brenningen ....... Lars A. Brenningen

Lundesæteren og Helge E. Rognerud

Ødegaardsjordet m. fl.

Lybæk og Lillebæk Harald 1.ybæk .....

Lien.. ............ Ole Syversen.. .....

Lunde nordre ..... Peder Christiansen .

Grindvolden ...... Martinus Andreassen

Hamborg ......... Ole Olsen Bang ....

1 Stabu-Lundesster- Jens Pedersen Fjeld

volden

Sterud.. .......... Nils H. Nystuen.. ..

Ødegaardsjordet Tollev Olsen .......

(Lundesæteren)

Avranden.. ....... Ole Hansen. .......

Frankrige.. ....... Gudbrand M. Rud..

Grindvolden ...... Mathias Amundsen

Midthaugen

Grindvolden ...... ole~.~Gakerhaugen .. 09'

Brennengen.. ..... Harald Lybæk ....... 20

Solhaug .......... Hans Hansen ........ 14

Nystuen .......... Nils Hansen ......... 90

Lunde.. .......... Kommunen ........ 5 75

Lundesster i Synn- do. .......... 63

fjeldet

--

Overføres 874 38

Vesttorpen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nordtorpen

Vest

torpen

....... Sagbakken.. ...... Hans Kr. Larsen.. . Vest-

/ Sollien.. ..........

..... ........

og do. ,, 65 Stadsvoldeii. -

/ Ludvig Hansen.. ... :i1 Itorpen.

l

l Stasvolden Stasvolden Johan A Aniundsen 3 75 Alm. skr l

1,illebækslettet

Frankrige

3 Hamborg ......... do. ,, 39

O 4

Stasvoldsæteren ... Bjørn O. Gjerdalen. l ! ,, 43 Nordl

Kristian Lunde. ....

5

l

6

l 7

/ 67 1 Grøtaasen. ....

i 2

3

l

I 4

5

6

\,l 58 1 Frøisli .......

2

3

4

5

7

8

9

10

l1

{.i 12

1 Tolle~srud

2

3

4

5

1 Oinmelstad.

sæteren

2

1 Smedsrud. .

2

Flatvolden ........

Stasvolden ........

Tomte ............

Grøtaasen. ........

Skog .............

smedhaugen ......

Sæterskog .........

Grøtaasengen .....

Smedhaugen ......

Frøisli nordre

Smedby ..........

Sæter. ............

Frøisli ............

Nils E. Rognerud ..

Gustaf Peterson. ...

Martin C. Lunde.. Nils E. Rognerud Peder Kristiansen ..

Hans Olsen.. ......

Edvard Johannessen

Hovel Finsriid .....

Gulbrand og Ole Arnessønner

Vestrum

Hans Olsen.. ......

Mons Jørgensen ....

Hans Olsen.. ......

Frøisli søndre. .... Peder C. Lunde. ...

Sæter.. ........... Syver Andersen.. ..

Midthaugen.. ..... Mathias Amundsen.

Ørerhaugen.. ..... Nils Hansen .......

Sæter.. ........... Hans Hansen Mvre.

Sster. ............

/ Ole Kristiansen . I

Ullensaker

Frøisli søndre ..... Mathias Amundsen

Midthaugen

Frøisli søndre .... Nils Hansen Øver-

Engen ............

Skog .............

........

haugen

Andreas Nilsen. ....

Nils E. Rognerud . .

A. Nilsen Engen ...

Edvard Johannessen

Lillejordet

Øverjordet ........

Langm yren ....... G. Peterson Tomte .

... Tollevsrud ........ Mads Haavelsen.. ..

Skog ............. Nils E. Rognerud ..

Sæter.. ....... >. .. Hans Andersen ....

Nyjordet.. ........ Torvald Madsen.. ..

Nyjardet. ......... Lars Berg .........

Ommelstadsæteren. Ole Olsen.. ........

Ommelstadsæteren . Gulbrand Rud ....

Smedsrud Hans Olsen Smedsrud

.. .........

Sinedsrud.. ....... Erik Olsen.. .......

l

-

torpen.

,, 13 Vest-

1 04 torpen.

,, 41

3 35 -

3 67

,, 50 -

,, 30 -

,, 34 -

,, 41

4 79 -

3 28 -

1 O0 -

1 54

2 80 -

,, 91 -

1 06 -

,, 61 -

1 O0 Nord-

,, 89 torpen

,, 56 Vesttorpen.

,, 15

>, 39

1 54

,, 63

,, 63

,, 13

1 93 -

1 02

,, 33

-

,t 41

,, 55 -

5 01

5 o1

2 73

2 13 -

--

overføres I 931I34I I


41 4

Nordre Land herred

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

.-,

. dre Land herred 415

ordre Lan d prestegjeld, tinglag og lensinandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

3

Matrikelskyld.

Eierens eller

g, Gardeiis iinvii. Briigets nevn Aiimerkii. Postaiisl;~lt

briigerens navii.

Torpen sogn. 1 l

Overført Torpe

Smedsrud ..... Nerengen ......... Hans Hansen Butten

Skog ............. Nils E. Rognerud ..

Raadalshøgda (skog) do.

Smedsrud.. ....... Kristian H. Lybæk .

Klette .......... Klette ............ Ingeborg Luntles

pr.rinnnr

lette.. ..........

kog i Gjæ rlien ...

tterengen

ndel i Ho

stadlien

andel i Vee

sameie

Andel i Vee

J

.%meie

Jøronlien wonlien .

aavaalsvo

kos)

aavaal~vo~,,,~~ ...

aavaalsvolden ...

3ronlien .........

edre Haugs skog.

wonlien .

ølvenstykl

kog .....

,;nnl;nm

(

. ULL". u. A>,,LA.A- ...

do.

do.

itiansen . .

iognerud

LI. Nørsteli

røste

Kristian J. Jørandliei I

do l.

Erik Olser,. ........

Jens Krist iiansen ..

Knud Dø1 ven .....

Jens Krist

iiansen . .

Gjærdalei jærdalen nordre. . Sigrid Evensdatter . .

jærdalen søndre. . Bjørn O. Gjerdalen.

j~rdalsæteren.. .. Andreas H. Skjørlien


l

p

p

416 Nordre Land herred

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og and sorenskriveri,

Kristians amt.

Nordre Land herred 417

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriver.,

Kristians amt.

Eierens eller

brugerens navn.

skyld.

Postaustalt.

Briigets navii.

Eierens eller

brugerens navn.

2 Sønstelien ...

1 Rognholt ....

2

3

4

5

1 Fossnm . .

2

71 1 Fossumsæteren

72

3

4

5

6

1

Fossum lille ..

.

Overført j1033 22

. .l Skog. .............\ Ingeborg Lundes ar-l ,,l521

1

vinger

Munkehatsæteren .. Ingvald K. Sønstelien

Sønstelien ........ Ole - Nilsen Snuru-

Engen. ...........

Munkehatlisæteren.

.. Berget

.

haugen

i

Lærer H. H. Sveen.

Andreas Frøslid .... ,, 45

Ingvald K. Sønstelien ,411 ,, 20

NilsPedersenFossuin ,, 52

Haavel Mstensen ... ,, 30

NilsPedersenFossum 4 10

Kristoffer Knudsen . ,, 46

Munkehatsæteren . .

...........

Sønstelibakken ....

Rognholt .........

Mjølstad ..........

Hagen ...........

Fossum nordre

(skog)

Strangsæteren ..... Lauritz Martinsen

' 1

Nord-

Anders Henriksen.. ,, 61

Hans Hansen ...... ,,~48

Sandbakken

Strangsæteren ..... Kristian Goplum ...

Finstuen.. ........ Hans Nilsen .......

Fossuni søndre. ... Kristian Pedersen ..

Fossuin søndre.. .. Ole Eriksen.. ......

Fossum nordre. ... Hans Hansen ......

Strangsæteren ..... Hans E. Rognerud

Fossum nordre.. .. Ingeborg Fossum.. .

Strangsæteren ..... Martin H. Rognerud

Pikhaugen og Fos- Andreas J. Røste. ..

sumsæteren

.

1 Nordre Fossums 1 Ole og Peter Peders- 1061

I Finstuen nordre ...

sønner

Rydningen øvre ... Hans Nilsen Finstuen

Edvard Hansen Øver/

haugen

Bergseng ......... Ole Halden ........

Rydningen. ....... Ingeborg Fossum ...

Aborbæksæteren . B. M. Sandb~kken .

Aborbæksæteren. . Andreas J. Røste. ..

Fossumsæteren ... Ole Nilsen Hullet ..

Fossumsæteren ... Nils Hanseri .......

Sæterskog ........ Anne E. Rognerud Fossum søndre Gunborg G. Aasen .

(sætervold)

.I Røste.. ......... .I Andreas J. Røste. ..(

Gunborg Gulsdatter.

Johannes Hansen. ..

Aaslien (sommer- og Hans E. Rognerud .

fjeldsæter) 1 l

Sæterskog.. Gunborg Gulsdatter. 80

Munkehatlien ~oliaii K. Odde.. .

I

I

Bækkestykket ..... l Anne Ellingsdatter . ,,l27

--

1 1 overføres l095 93,

Aasen ............

Aasen ............

:j:(

torpen.

1

I

Torpen sogn.

7 Aasen .........

8

9

10

11

12

l Bjørke .........

2

3

4

1 Koll ..........

2

3

4

Granvang. .......,

Aasen ............

Aaslien øvre ......

Granvang. ........

Klop .............

Aassæteren .......

Bjørke.. ..........

5 .............

Koll

.............

6 , Koll

b

1

Enger

7 Kollsæteren .......

Overført

Gunborg Gulsdatter.

Andreas Frøslid ....

Sverdrup Qvale ....

Granvang skolekreds

O. Haavelsen Halden

Gunborg Gulsdatter.

Bjørn O. Gjerdalen.

Heggenha~igsæteren HansHansen Fossiim

Sameiestykke ..... Nils Olsen .........

Sæter.. ........... Andreas Frøslid.. ..

Koll ............. Hans E Rognerud .

Snekkerhaugen.. .. H. E. Haugen.. ....

Staum ............ Lærer Tollef Nilsen.

Koll ............. Kristofer Olsen Madslangrud

Gunborg G. Aasen .

Hans H. Rognholdthagen

Nils Johansen Øistad

Andr. M. Hagestuen

............

76 1 Mistad.. ....... Øistad.. ..........

2 Staum ............

3 Sandberg .........

77 1 Strøm ......... Strøm ............

2 Nordstrøni ........

3 Strøm ............

4 Kvannlien (sæter). .

78 1 Nordrum ...... Nordrum med

I+% Brennum

2 Nordrum .........

3 Kvannlien (sæter). .

.........

F>

I

4 Brennum

I

5 Nordrumssveen..

..

79 1 Aspegaarden ... Aspegaarden ......

2 Sæter.. ...........

3 Aspegaarden ......

I

..........

..........

Nils Johansen.. ....

Johannes Olsen ....

Andreas N. Øistad..

Hans Nilsen .......

Ole Hansen.. ......

Ingvald H. Bratlien.

J. Nilsen Nørstelieiet

Kridtofer Olsen Madslangrud

Elling Ellingsen ....

O. Nilsen Nørstelieiet

Mikkel og Elling Ellingssønner

....

Johannes Olsen

Nils Olsen .........

Simen Olsen Lille-

Goplum

Nils Olsen .........

4 Libakstykket.. .... Anne E. Rognerud .

, 5

Skog ............. Anders Olsen Storruste

og Guri Gopluni

6 Dokkelistykket .... Cæsar Landaasen.. .

7 Skog ............. Andreas Frøslid ....

b l Bratlien :. .... Bratlien .......... Haavel Syversen .

2

Bratlien .......... A. Frøslid og Nils

Johansen

3

Bratlien

Johan Strøm.. .....

4 Bratlien

Smed Hans Hansen.

Overføres

1 - 1

109593

,,

,,

,,

,,

,,

,,

I

01

31

91

21

35

29

5 92

,, 59

1 30

,, 61

193

108

,, 93

2 411

3 28

87

,,

135

,, 13

9 80

121

,, O1

2 67

,, 46

2 54

,, 17

5 34

3 35

,, 17

45

,,

,, 21

100

,, 63

141

45

84

,,

,,

,, 68

,J

,, 59 l31

,,

451

,, 89

--

11541001

Alm. skr.

"old.

l

Nordtorpen.

-

-

-

-

-

-

-


P-

Nordre bar

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

4 1 1 1

2 skyld.

Eierens eller

Gaardei. navn Briigets ~iavii.

m

76

I Torpen sogn. I

.......

.........

5 Bratlien Bratlien

Haavel Syversen ..... 80 Nordo

Bratlien ......... Martin Olsen Staum l 91 torpen.

7 Bratlien ......... Hans Larsen.. ..... 104

8 Bratlien ......... Andreas Olsen ....... 33 -

9 Tindevang ....... Toldkontrollør Kjel- ,, 05

strup

Engnm .......... Hans H. Ødegaarden -

Nertaaje ......... Johannes Bratlien ..

81 1 Nylen ......... Nylen ............ Ole H. og Syver H. ,, 80

Bratlien

2 Nylen ............ Martin Olsen Staum ,, 39

3 Nylen ............ Hans Larsen Bratlien ,, 39

......

...... ......

Storhaug. ......... Ch ristianOlsenMyhre 113

4

Sæterhaugen ...... Jol ian Olsen Espeset ,, 22

5

Nordre Lilleg( lp- Sin len Olsen ....... ,, 26

lums sæter

Skog :........

dreas Frøslid. ... ,, 12

Skog ........

do. .... ,, 14

Haa kenstad ..

Pel ,er Bratlien. ..... ,, 06

6

7

8

9

1 Sæter.. ......

/ :di:l 1 -

Goplum lille Kristian Olsen Rud. 3 18 Alui. ski-.

Goplum lille l Oluf Gopium 2 69 aopien.

Ihaug ...

sæte iren

Sætt :r og Gop

stort U

Svet ?n .......

Tolr

K. J. Torgrimsbøen . ,, 10

~f Olsen Bondelid 8 12

ders Olsen Stor- 8 24

ite og Guri Goplum

.....I nnton K. Jøranli. .. 113

..... Be rte Tidemands- ,, 01

dat ,ter Fossum

Hau gen ..... ..... Jol 1an Olsen Espeset 100

Ulle insakerløk ken .. Ha ,ns Johannesen .. ,, 09

Solk ..... wverbygdens skole- ,, 35

kreds

Sætc 3r ............ N. Nilsen Bjørnsrud ,, 37 .

Bjøi msrud nec 3re.. . Oluf Finstuen ...... ,, 67

Dok~elisty~~et .... Cæsar Landaasen.. . . . 37

...... 3

Sameieskog af

An Idreas Fre

Goplum store

Lisæteren ........ Ha

Torgumsb0en ..... Syver ulsen . O 04

Skog ............. Anne E. Rognerud.. .. 54

Mikjernsæteren.. .. Hans Olsen.. ...... ,, 04

Lillehaug ......... do. ...... *. 100

Øikjernsæteren .... Andreas Frøslid .... ,, 19

1 Furumyrstykket.. . do. . ,, 16

1 Skog .............( ORs~gf. J. I

m. fl.

/ Engjordet ........ Simen O. Lillegoplen

--

.-

-

Nordre Land herred

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistr

i

Torper i sogn.

Kristians amt.

(and soren

1 Matrikelskyld.

Eier eiis eller

br~igei 'ens navn d Aiimerkii.

1 ......... Anton K. Skinneriid f 68 Nord-

. ..

l

Overført 120292

.

-

I - I I

-

Postanstalt

Myre.. ....... Biyre.. ..

,)lid

in ..... Klevmoen søndre. . Ole Olsen Hestkind 7129 udt Klemoii. torpen.

, Klevmoen nordre. Anton K. Jøranli. 2 80 -

3 Klevmoen nedre . e e n .. . . .

4 Fagerlund ........ Væhler & Klevmoen ,, 01 -

5 Lindstad Olea Engejordet .... ,, 02 -

6 Gladbakke Kr. H. Gladbakken. ,, 43

88 1 Aamot.. ....... Aainot Christian Snilsberg . I l RO -

..

2 Ullensakei Ole Kristiansen ,, 37

Ullensaker

3 Mikjernszl Syver O. Hestkind ,, 91

4 Aamot .. . Christian Snilsberg 102 -

5 0ikjernsæt Anne E. Rognerud. . ,, 76

(skog) Aamot nedre.

84 1 Torgumsbøen .

2

3

4

I Sollien.. ......

5

6 I Frøisland ...... F

2 T

.. Nyhus (Finsrud) Hans Hanse

3 S

4 G jeitsætere

L202 21451 92

6 ..... Andreas Frøslid ,, 33

-

7 Flatum ........... do. . ,, 14

8 , Mver-Aamot nordre Johan K. Odde.. ... ,, 77

9 Smed øvre.. ...... _. --u ~ -. r l ....... ,, 14

10 Kirstenhai igen ...

Christian Snilsberg . ,, 34

I I Mikkelslet tet .....

Andreas Frøslid .... ,, 01

12 Aamot Sto rslette .. Martin Olsen og

,, 05

Nikolai Martinsen

Bratliløkken

89 1 Odde.. ........ Odde.. ... . ORsaaf. J. Meinich 3 57

m. fl.-

4

5

6

7

8

9

LO

Oversætert . Cæsar Landaasen. ..

Slettum. .......... Tollev Nilsen Steine

Mversætere

ChristianOlsenMyhre

Skog ..... . ORsagf. J. Meinich

m. fl.

Odde-Sørur ......... Karl Sørum .......

. E ........ Mathias Martinsen..

E ........ Arne E. B=k og

Hans A. Bæk

Saltstut (sæter) .... Oluf N. Kind ......

Gjerdbakkc Ole H. Sagvolden . .

Bæk.. ....

Bendik Olsen Strøm

Takken. ..

H. Hansen Espeset.

Skog ..... . Caroline Hornslien .

Bæk.. ............ Bendik Olsen Strøm

NY rkket ... Caroline Hornslien .

Kle ........ Ole O. Kletne ....

. sd ........ Anders Andreassen.

'røisland . . ........

'angen ...

kog ..... . Nils Nilsen ........

Nils Nilsen 1180

. Kristian Andreassen ,,i91

. ORsagf. J. Meinich

m CI

Overføres 11293i491 1


a

420

Nordre Land herred

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt.

G

2 1 1 Gaardens

$

navn. 1

Brugets

navn.

1 I Torpen sogn. 1

Eierens eller

skyld.

Overført 12931491

Frøisland ......i Bjørkebakken ...../ Nils Nilsen ........I 11391

Vaalhovd ...... Vaalhovd ......... Nils Larsen ........ 5 90 Alm. skr.

Hagaset .......... do. ........ , 50

.........

V:~lhovd.

Vaalhovd H. Olsen Jørandlien 5 62

Skog ............. Nils N. Frøisland.. . ,, 26

Ujeglehaiigen (sætre ORsagf. J. Meinich ,, 33

i Saltstutlien) m. fl.

Bratraak (skog). ... Peter og Ole Peders- 132

sønner Lomsdalen

Granset.. ......... L. Olsen Værhaug.. ,, 68

Sørum.. .......... A. Uhlberg Sørum.. ,, 45

Hagaset .......... E. Eriksen Korsvold ,, 84

Saltstut .......... Oluf N. Kind ......

7, 14

Nordsæteren ...... Anders O. Sollien .. 105

Saltstut .......... Olu£ N. Kind ...... ,, 09

Vaalhovd nedre ... Bernt T. Vaalhovd . ,, 76

Vaalatun ......... Vaalhovd skolekreds ,, 19'

Berget.. .......... Martin E. Staum ... ,, 52

Bratraak ......... Peter og Ole Peders- ,, 26

sønner Lomsdalen

Brurud ........... Andreas H. Smedstad ,, 42

Haugvolden ...... Hans Andreassen. .. ,, 41

Sagvolden ........ Arne Skortlien ..... ,, 35

Skinnerlien .. . Skinnerlien Ole Andreassen 9 71 udt. Skinlien

Vinjar ........

....... ....

-

Stubberud (Skinner- Hans H. Sørum .... 139 -

liengen)

Skinnerlibakken ... Hans Andreassen ,, 72

Storsveen

Skinnerlihaugen . . Anton Andreassen .. l ,,l311

Vinjar ..........

Erik O. Lien og

Julie Vinper

ORsagf. J Meinich

m. fl. l 11351

Engeset. ....... Engeset. ......... Hans Hansen ...... 1057

Rud ............. P. Andreassen Kind 113

Rudshagen ...... do. ,, 19

Rudshagen med

do. ,, 16

Opperud

Rudshagen ...... Gudbr. Rudshagen. .

:ISPI

Rud ........... Rud ............. Erik Olsen Jøranliei

Rud .............. 2 43

1 Skog i Saltstutlien. Meinich 1, ,j431 INord-

m. fl. torpen.

Julkerudstgkket ...l Andreas Frøslid. ...

1 / ,,l481 18sttorpen

Berg-Røste ..... Røste.. ........... Nils Olsen ......... 6 12

Skog i Saltstutlien. ORsagf. J. Meinich ,, 43

m. fl.

Røstesæteren ..... Ole O. Klette ...... 100

Overføres IH-'

l

Nordtorpen.

1376 831 1 ,

I

Nordre Land herred 421

I

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Briigets navn.

Kristians amt.

Matrikelskyld.

Eierens eller --

brugereiis nnvii. . Anmerkii. Post;ms~~~t.

l l I l

' / 1

8 ,

Torpen sopn. ( I Overført !li76183!

r\

99 1 Haug ......... Haug ............ Anton Hansen ..... 1202

2

Kraakhodet (sæter). do. ..... ,, 52

3 Langleite ......... do. ..... ,, o7

100 1 Opsal.. ........ Opsal.. ........... Johan H. Haug .... 7 55 udt. Oksal. -

2 Opsal nedre ...... Halsten Olsen.. .... 152 -

...... Presterud.. ....... Ole K. Prasterud .. 3

......

Skog i Saltstutlien. Andreas Frøslid ....

191

,, 35

Presterud lodstykke Casar Landaasen.. . . . 741

102 1 i Kinn .......... Kinn søndre ...:..

Andreas Pedersen ..

l

16 46 Alm. skr. -

2 Kinn nordre ...... Oluf Nilsen ........ 1517

3 Skog ............. do. ........ 152 -

4 Skogen ........... Karen;Olsdatter.. .. a

5 . Wedheim.. ....... Fredheim skolekreds ,, 63

6 Fredheim ......... do. .. 02 - -

J ,

103 1 Frøsaaker med Frøsaaker med Ole N. Steine ...... 17 46 Udt. Frøsaak -

Brenner Brenner

2 Enger ............ AntonK.Kristenstuen 1 13 -

3 ! Nybrennstykket ... Caroliue Hornslien . 2 70 -

4

Nyhageil.. ........ J. Knudsen Hestkind ,, 86 -

5 1

Skog ............. Bager Oluf Olsen.. . ,, 30 -

6

Skog ............. Martin Kjensjord.. . ,, 25

d

104 1 Kinnsjordet .... Kinnslordet.. .... Guatav Martinsen .. 483

--

2

Kinnsjordet ....... J. Knudsen Hestkind ,, 85

3

Bakken.. ......... Hans J. Nygaard.. . 139 -

4

Vold ............. Sevald Hansen Vold 139

Bakken.. ......... Johs Eriksen Vold. 129 -

i:

a

Fredstad ......... J. Knudsen Hestkinti 1 20 -

7 Bakkens lodstykke. Oluf N. Kind ..... ,, l0 -

8

Snauhiigstet. ...... do. .... ,, 1.5 -

9

Skjønsby ......... Landh. E. Kvisgaaiii ,, 02 -

105 1 Hogne ......... Hogne. ........... Nils Eriksen Felde .

1

I

71 bkr.Hangnrr -

14

106 1 Vzle .......... Vale ............. Martin Nilsen.. ....l 58 ogsa skr. -

Væle ............. Jon Olsen ......... 2 50 Treler. -

Skog ............. J. Knudsen Hestkintl

,, 28 -

107 1 Finnen ........ Finnen vestre og Ole Olsen.. ........ 27 13 Alm skr. -

østre

Findeii; udt

2 Svartsæteren ...... Peder Andreassen 121

i

Opsal øvre.. Martin H. Præsteriid 2 02

l

Kiads konkursbo

Finnen vestre og Dr. E. H. Jahr.. 1504 -

østre

3 ...

Il

Odegaarden

I

.......

.......... J. M. Eriksen Væle. 2 80

Finsrud.

Rudshagen

, Lognset .......... Ole Nilsen Grønvold ,, 94

..........

Hans Gudbrandsen 1 15 -

7 Finstad. Oluf Kind og Nils 6 87 -

Frøisland

/ Olstad. ........... Oluf Olsen ........ 2 15 -

l Overføres 51

l

(ilsttorpen


3

422 Nordre Land herred Nordre Land herred

~~~d~~ ~~~d

j / t 1 -deis

L"

t *

navn.

tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriverij

Rrugets navn.

Kristians aint.

Eierens eller

brugerens navn.

1 1 Torpen Sogn. 1 Overført 11550129i i

Opsjøen ....... Opsjøen (fiskevand) Nils Frøisland.. ....

Skjervungeil ... Skjervungen (fiske- Fritz Aigeltingers

vand)

konkiirsbo

Nord-

... Synnfjorden (fisEe- Toldkontrollør Kjel- ,, 24 Ossaa skr. -

vand) strup 1

.... Saltstiitlien~(skog).

...... Lillegoplum skog..

Gjevle ....... Gjevle med Koinpe.

rud skog

Gjevle vestre

IColsru


1

p

7

424

O

-3

' Nordre Land herred Nordre Land herred 426

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensmandsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

125 1 Skaalerud .......l Gjertrud Peclersdtr.. l

2 tonszeteren ..... Knud Martinsen. ... 1

3 bikesveen. Andreas O. Hallen .

4 Landh. P. E:. Schee.

5 Enkefru Helga

Rognerud

6 ~anhøi .......... Jørgen Hansen ....

7 !ten ............ Lensm. G. Andersen

8 :&heim ......... Aurlunds skolekreds

9 tvnedalen . . . l Dr. Einar Hoff. . .

10 -~kke............ Andreas Gulbrandsen

126 1 Steinseng.. .... Steinseng .. Martin A Eidsmoen

2 Steiriseng .. J0h.s Hansen Haug.

127 1 Bjørke ......... Bjørke ............ Ole Nilsen .........

2 Barlund .......... Nils Bjerke.. ......

3 Sandkjernskogen .. Andreas Bardalen . .

4 Elveeng m. m .... Edvard Morteristuen1

5 Tømte søndre.. ... Helge E. Rognerud.

6 Bjørke søndre.. ... Kristian Olsen .....

7 Bjørke og Kol- Ola Olsen.. ........

bjørnshus (sæter)

8 Skog ............. Hans H. Baggerud .

9 -. Barsok nordre .... Kristian Kristiansen

10

erkelien . Hans H. Baggerud .

11 imte øvre Nils Nilsen Tomtehaugen

12 veng østrc O. KristiansenBarsok

13 -~rsok........... Kristian Barsok.. ..

128 l Kolbjørnshus .. Kolbjørnshu Hans Olsen.. ......

2 Kolbjørnshu Martin Kolbjørnshus

3 Skog ...... Mikkel Rardalen ...

4 qbog ............. Ole N. Bjerke.. ....

5 lllefsrud ........ Olaus Koll: )jørnshus.

129 1 Mstsinnenr 3 sam- 0s tsinnens i gameie- A/S Kistefc 1s Træeieskog

ps ba sk' og paa Vc ?staasen sliberi

Vestaasen

130 1 Haug.. ........ Hg mg.. .... )le Hansei

131 1 Skjellungen .... Sk jellungen ohannes X

132 1 Mælum ........ Mælum ........... Bernt N. ilLi,,,,, ...

2 gstuen ..

133 2 Berg .......... Ai: ire-Ødegaa

3 rg nordre ~

Nordre Land prestegjeld, tinglag og lensma~idsdistrikt, Hadeland og Land sorenskriveri,

Kristians amt. Kristians amt. 1

)

Matnkel-

D

2

q

skyld.

Eierens eller

Gaardens navn. Brugets iiavii.

Anmerkn.

bnigerens navn.

z

l l I I I l l

i :

l J

l i;:;

I

4 ..ae ............ N. E. Rogne. uu .......

5 Bergsholmen. ..... Johan Tore ituen ....

6 Bergsrydningen ... Bernt Mæl1 um..... .

7 Sagbakken.. ...... A. Sagbakli :en. .....

8 Berg ............. Kr. Mælurr

I

1 og

Nikolai Berg

Overføres

1

Po~tanstalt,

Dokka.

-

i,

0

133

1 1 Gaardens

i

I

134

135

136

137

138

l39

140

141

l

9

10

I l

12

13

14

15

16

17

18

1

1

l

2

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

navn. Brngets Eierens eller

brugerens navn.

Ostsinnen Sogn.

Berg ..........

Anrliind lille. ..

Pikstad

Aurlund

Bruriid ........

Skiiinerud .....

Horn ..........

Aurli~nd 1 ille.. ....

Overført

Matrikelskyld.

Henriksrud ....... Nils Henriksrud ...

Torstuen nordre. .. Martin Torstuen. ... 1

Torstuen nordre. .. do. ....

Flaten ............ Andreas og J0h.s 1

Pedersveen

Enger ............ P. E. Schee.. ......

Kvea .... Martin og Laurits ,,

Torstuen

Lundgaarc 1 ........ Hans Torstuen ..... ,,

gverrydni ngen .... Ole Olsen in. fl.

..L-,--

... ,,

Kortspillei

"-

Mari Vilberg.. ..... ,,

Flatland . Henrik og Martinius ,,

Pikstad.. .........

Aurlund store.. ...

Moen

E. S. Qvale ........

Hans Larsen.. .....

Hans L. Juell.. ....

Johannes Kristiansen

Peder Johansen ....

Aurlund mellem. ..

Brurud ..

Hagen. .. Hans Larsen.. .....

Elton ......... Elton.. .. Ole Julsen.. .......

Elton. ... Landh. A. Andersen

Volden ........... Hans A. Norberg.. .

Komperud ..... Komperud ........

Halsriid ..........

Skog .............

Skog .............

Skinnerud ........

Skinnerud ........

Kristoffer Larsen.. .

Hans Johannesen

og Ole Olsen

Gulbrand Bardalen .

M. Dobloug m. fl.

Knut Henriksen.. ..

Ingeborg og Olava

Skinneruc-

Lyshaugen.. ...... Kr. Larsc

Skjnnerudsveen ...

Bjeglerud (skog) ..

Hoin .............

Bjeglerud

(Brennum)

:il

Gulbr. Je . .

Johan Haiisen Haug

J0h.s Johannessen. .

Ole J. Kristiansen. .

1

I l

197365

178

98

198

94

194

97

97

89

14

89

9 07

2 66

5 95

6 68

7 31

3 34

108

88

68

,,

,

3 95

119

,,

72

4 71

2 31

2 71

160

,, 17

2 80 Alm. skr.

23 96

H"mm'

54

,,

Herredets samlede

matrikelskyld ...... 2069 44

X

Udt. Aiilund

Homb; lidt.

Dokka.

-

-

-

Odnes.

Dokka.

-

-

-

-

-

-

-

-

--

More magazines by this user
Similar magazines