Mangfoldighed i Nykredit - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Mangfoldighed i Nykredit - Ny i Danmark

Nykredit – et overblik

Bank

Danmarks 5. største bank 1

- 5% markedsandel

• 1,1 mio. kunder

• 57 privatcentre, 34 erhvervscentre

• 94 samarbejdende pengeinstitutter

på realkredit

• 4.031 heltidsmedarbejdere (gnsn.)

Danmarks 3. største kapitalforvalter

Ledende inden for obligationsudstedelse og -handel

Realkredit

Danmarks største realkreditinstitut 2

- 42% markedsandel

• Basisindtægter på 9,5 mia. kr. i

2009 3

• Egenkapital på 55 mia. kr.

• Kernekapital 18% 4

Andre aktiviteter

Ejendomsmægler

- 22% markedsandel

Forsikringssalg

- Skade- og livsforsikring

1

Målt på udlån. 2 Målt på bestand. 3 Ekskl. Nykredit Forsikring. 4 Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag

Kilde: Årsrapport 2009 og 1.-3. kvartalsrapport 2010 for Nykredit Realkredit koncernen. Nationalbankens MFI-statistik

3

More magazines by this user
Similar magazines