Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S

halsnaesbryghus.dk

Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S

Aflevering af tegningsblanketter skal ske til Halsnæs Bryghus A/S’ adresse Nordre Beddingsvej 35, 3390

Hundested.

Betaling

Tegningsblanketten udfyldes med informationer vedrørende pengeinstitut og afleveres herefter til Halsnæs

Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, 3390 Hundested. Lokalbanken, Frederiksværk vil herefter modtage

samtlige tegningsblanketter som vil stå for indbetaling til Halsnæs Bryghus A/S. Betaling foregår

umiddelbart efter tegningsperiodens udløb. Der vil blive udstedt fysiske aktier, som udleveres til

aktionærerne senest den 18. december 2009.

OPLYSNINGER OM HALSNÆS BRYGHUS A/S

Navn, adresse, kontaktoplysninger og hjemsted:

Halsnæs Bryghus A/S

Nordre Beddingsvej 35

3390 Hundested.

Telefon: 2616 7046

Hjemmeside: www.halsnaesbryghus.dk

E-mail: kontakt@halsnaesbryghus.dk

Registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR nr.: 30505948

Selskabet er hjemmehørende i Halsnæs kommune.

Stiftelsesdato og udvidelse af aktiekapitalen

Selskabet blev stiftet den 16. januar 2008 og anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 17. januar

14

More magazines by this user
Similar magazines