Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S

halsnaesbryghus.dk

Prospekt for Halsnæs Bryghus A/S

Nedenstående talopstilling viser de realiserede tal i hovedpunkter, sammenholdt med de budgetterede tal for

samme periode.

Resultatopgørelse 1. halvår 09

Budgetteret Realiseret Afvigelse i %

Omsætning 491.802 909.087 417.285 85%

Direkte omkostninger ‐271.315 ‐376.250 ‐104.935 ‐39%

Dækningsbidrag 220.487 532.837 312.350 142%

Gager og lønninger ‐198.300 ‐287.228 ‐88.928 ‐45%

Salgsomkostninger ‐84.610 ‐21.939 62.671 74%

Ejendomsomkostninger ‐40.343 ‐67.052 ‐26.709 ‐66%

Administrationsomkostninger ‐44.689 ‐172.585 ‐127.896 ‐286%

Afskrivninger ‐18.750 ‐50.000 ‐31.250 ‐167%

Resultat før renter ‐166.205 ‐65.967 100.238 60%

Renteudgifter ‐30.000 ‐3.599 26.401 88%

Renteindtægter 10.358 10.548 190 2%

Resultat før skat ‐185.847 ‐59.018 126.829 68%

Generelt kan det siges at det er gået over forventning og at den store positive afvigelse på omsætningen

selvfølgelig har medført flere udgifter til direkte omkostninger samt lønninger og gager.

Administrationsomkostninger har påvirket negativt med 127 t.kr. Ud af dette beløb udgør 108 t.kr.

småanskaffelser som alt overvejende knytter sig til etableringen af caféen og bryghuset. Dvs. det er

omkostninger som var medtaget som investering i bygning og inventar i det oprindelige budget, men som

man som følge af gældende skattelovgivning kan fratrække i anskaffelsesåret.

Budget 2009:

Budgettet for 2009 er præget af, at der er tale om et opstartsår for cafédrift på Hundested Havn. Bryghuset

åbnede for dørene d. 21. maj 2009 og der har derfor ikke været salg på caféen før dette tidspunkt. Vi

forventer en mindre marketingindsats i 2009 end tilfældet var i 2008. Dette skyldes etableringen på

Hundested Havn samt et generelt bredere kendskab til Halsnæs Bryghus. I løbet af 2009 forventes eget

bryganlæg tilsluttet hvilket vil gøre omkostningerne til brygning af øl væsentligt mindre. 2009 vil ligeledes

indeholde udgifter til småanskaffelser ifm. opstart af café.

8

More magazines by this user
Similar magazines