Præsentation - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Præsentation - Trafikdage.dk

VISØ,

Visualisering af Infrastruktur

og Bæredygtig Byudvikling i Øresund

2011-08-22

Præsentation ved Trafikdage på Aalborg Universitet 2011

Petra Schantz, Vejdirektoratet

Bengt Andersson, WSP Analys & Strategi


• VISØ – Visualisering af Infrastruktur og

Bæredygtig Byudvikling i Øresund


Et metode- og udviklingsprojekt for bedre

planlægningsdialog

• Planlægning af by- og infrastruktur i

storbyregioner – komplekst!

-
Tiltag/effekt sammenhæng er abstrakt

og matematisk

Mange forskellige aktører med forskellig viden

Forskellige planlægningsprocesser

• Det komplekse bliver endnu mere komplekst i

en grænseoverskridende region som Øresund.


Planlægnings- og procesværktøjet VISØ


Udvikle en samordnet areal- og transport

datamodel med kort beregningstid

Markanvändningsmodell

Trafikmodell


Udvikle et instrument til pædagogisk visualisering i

3D – lokalt, regionalt, grænseregionalt

Visualisering i 3D - VR

Markanvändningsmodell

Trafikmodell


Udvikling af dialogværktøj og -proces

Dialogprocess

Visualisering i 3D - VR

Markanvändnings

- modell

Trafikmodell


Test af VISØ planlægningsværktøj 2010/2011

• Dialog 1: H-H / Ring 5 systemeffekter for Øresund

• Dialog 2: Stationsnærhedsprincippets effekter lokalt

og for Øresund

• Dialog 3: Interessegruppers forskellige fokusområder

i Øresundsregionen


Erfaringer fra VISØ

• ”Værktøjet er overraskende hurtigt.”

• ”VISÖ ger trovärdiga resultat av både trafik och markanväning”

• ”Projektet har kommit en bra bit på väg, men …

… Layout og grafisk fremstilling kan udvikles/forbedres”

• ”Verktyget har hittills inte använts fullt ut som ett instrument för dialog,

utan mer som ett instrument för presentation.”

• ”VISÖ kommer kunna nyttjes primært i forbindelse med

borgerhøringer og politiske beslutningsprocesser, men også som et

decideret planlægningsværktøj for planoplæg”

• ”Der bør også arbejdes med en mindre skala - mindre geografiske

områder inden for Øresundsregionen”

• ”Det behövs fler tester och insamling av feedback för att veta hur

gränsnittet uppfattas i konkreta situationer.”

• ”Værktøjet skal være offentligt tilgængeligt i en eller anden forstand”


Opsamling

• VISØ er i dag en fuldt fungerende model med

visualiseringsmuligheder på forskellige niveauer

• VISØ kan videreudvikles….

Forbedring af brugerfladen

Forbedring af dialogværktøj

• …ved yderligere nogle testdialoger i Øresund

Stationsnærhedsprincippet

Interesseorganisationer

• VISØ er – ved open source teknikken - mulig at flytte til

andre byer og regioner ved forholdsvis få omkostninger


Information om VISØ

• Internet

www.viso-oresund.se

• Projektblogg

http://viso-blogg.blogspot.com/

• Broschyre


www.viso-oresund.se

More magazines by this user
Similar magazines