Nyhedsbrevet Dansk Presse uge 35 - Danske Dagblades Forening

danskedagblade.dk

Nyhedsbrevet Dansk Presse uge 35 - Danske Dagblades Forening

NYHEDSBREV UGE 35 – 2011

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev

JOURNALISTIK OG YTRINGSFRIHED

Omfattende mediedækning af Folketingsvalget slår rekorder

Væg-til-væg dækning af valgkampen i de fleste medier

Medierne stod i den grad parat, da statsminister Lars Løkke Rasmussen trykkede på den meget

omtalte valgknap fredag den 26. august.

DR's valgdækning bliver den mest omfattende nogen sinde ifølge en pressemeddelelse. De

almindelige nyhedsmagasiner lukker ned, og DR1 byder hver aften fra mandag til torsdag klokken

21.25 på valgmagasinet ’Kandidaterne’. Et fast reporterhold følger spidskandidaterne fra morgen til

aften - bl.a. med GPS - og liveopdaterer på dr.dk foruden at lave indslag til radio og tv. En

selvstændig gravegruppe på 10-15 journalister finder valghistorier. Sammenlagt byder DR på flere

end 15 dueller, temadebatter og partilederrunder. Ledende redaktionschef Ralf Andersson er

udnævnt som DR Nyheders valggeneral.

TV 2 sender bl.a. to topmøder, to partilederrunder og debatprogrammet ”Kampen om din

stemme” direkte fra Silkeborg. TV 2 NYHEDERNE udvider kl. 22.00 og også TV 2-regionerne får

udvidet sendetid under valgkampen. På TV 2 NEWS står der valgkamp på hele sendefladen med

valgekstra morgen, eftermiddag og aften samt transmission fra masser af vælgermøder og TV 2regionerne,

en Twitter-/Facebook-redaktion og et fremskudt studie på Christiansborg. På nettet er

der bl.a. valg-app, og kandidatdatabase, hvor egne politiske standpunkter kan testes mod

kandidaternes - i samarbejde med Altinget.

Også aviserne har ekstra valgguf i posen: Lørdagsaviserne havde i de fleste dagblade store

portrætter af statsministerkandidaterne klar. Søndag kunne både Berlingske og Politiken

præsentere særlige valgtillæg. På netaviserne er der nyskabelser som barometer og tests med mere.

Berlingske står klar med et hold på 36 journalister og fotografer, mens Information må klare sig

med syv af avisens journalister.

Børsen udkom lørdag morgen med en trykt valgavis, som ikke kom i løssalg, men blev distribueret

til flest muligt abonnenter og også udkom på iPad og som e-avis.

Kritiske iagttagere mener allerede, at valgdækningen har taget overhånd: kommentator og partner

i kommunikationsbureauet Kontrabande Søren Schultz Jørgensen skriver i Politiken, at den

monstrøse mediedækning giver ham en ”kvalmende tinnitus”.

1


Flere kommunikationsfolk end journalister i Danmark

Antallet af PR- og kommunikationsfolk er eksploderet

Der er nu flere PR-folk ansat til at få historier i medierne, end der er journalister til at skrive

historierne. I hvert fald hvis man skal tro de beregninger, som Børsen har foretaget på baggrund af

beskæftigelsestal fra Dansk Journalistforbund (DJ).

Forbundet vurderer selv, at de kun organiserer mellem 25 og 30 pct. af den danske

kommunikationsbranche, og derfor er vurderingen, at der findes omkring 8.700 PR- og

kommunikationsansatte i Danmark, hvorimod DJ til sammenligning organiserer 8.300

journalister.

Selv om langtfra alle kommunikationsfolk udelukkende beskæftiger sig med pressearbejde, kan

landets mediehuse mærke et stigende pres, ifølge Børsen.

"Selvfølgelig kan det mærkes. Man kan bare se, hvor mange kommunikationsfolk, der er ansat i for

eksempel kommunerne eller organisationer som Dansk Erhverv. Det er helt vildt, hvor mange de

har til at producere pressemeddelelser og ringe og "sælge" analyser", siger Pierre Collignon, der er

nyhedschef på Jyllands-Posten.

Dansk Journalistforbund har siden 2007 haft en vækst på hele 33 pct. i antallet af medlemmer,

som er ansat inden for kommunikation, mens antallet af beskæftigede journalister kun er steget

med 10 pct.

Jens Gaardbo, vært på TV2 News, der i de seneste syv år har været partner i

kommunikationsbureauet KasterGaardbo, konkluderer, at det er blevet lettere for

kommunikationsfolkene at sætte dagsordenen hos visse medier.

"Det gælder måske ikke så meget hos højt redigerede medier som morgenaviserne og DR og TV2,

men hos minutpressen, det vil sige gratisaviserne og de mange netaviser, er det min klare

oplevelse, at kommunikations- og PR-folk har fået lettere ved at gøre deres indflydelse gældende.

Der er ingen tvivl om, at den journalistiske gatekeeper er død på mange medier og at læserne i

stigende grad selv må navigere mellem, hvad der er salgssnak, og hvad der redigeret journalistik i

nyhedsstrømmen", siger han til Børsen.

Debat om webkommentarer raser i Sverige

Flere aviser har lukket for realtime kommentarer

De seneste uger er det blevet debatteret i svenske medier, hvordan man skal håndtere

læserkommentarer på dagbladenes websites. Flere svenske medier lukkede helt ned for debatten,

som svømmede over med racistiske indlæg i kølvandet på terroraktionen i Norge.

Dagens Nyheter og Expressen har i denne uge valgt helt at fjerne funktionen, hvor man kan

kommentere anonymt. Og Aftonbladet præsenterer i denne uge også en radikal ændring i

2


politikken: Man tester den model, som norske Verdens Gang indførte i sommer med login via en

Facebook-profil.

"Det er et kompliceret spørgsmål, men det har fungeret godt for VG. Med dette system må man stå

ved sine meninger", siger Jan Helin til dagensmedia.se.

Ifølge ham gik antallet af VG's kommentarer ned med 15-20 procent efter ændringer, men det

skabte et bedre debatklima i kommentarfeltet, siger han.

Expressen.se vil lukke helt for de "live" diskussionsfora, som findes i tilknytning til artiklerne for at

opretholde en "god tone", meddeler chefredaktør Thomas Mattson i sin blog i denne uge, som i

øvrigt hurtigt blev oversvømmet med vrede kommentarer.

Indlæg vil i stedet for blive modereret på forhånd i en overgangsperiode. Expressen vil kontrollere,

at det, der skrives, handler om artiklens emne, og at skribenten følger brugervilkårene, som ikke

tillader personlige angreb eller racistiske kommentarer, skriver han.

Thomas Mattsson og Expressens vicechefredaktør Per-Anders Broberg vil være ansvarshavende

udgiver for de forhåndsmodererede indlæg.

Svenska Dagbladet har i denne uge startet en blogstafet for at få forskellige holdninger fra bl.a.

avisbranchen til, hvordan læserkommentarer skal håndteres af aviserne. Læs mere her:

http://blog.svd.se/svdse/

UGENS EXTRA

Leder: En historie om Ritzau

Af Ebbe Dal, adm. dir. for Danske Dagblades Forening

Mange har forsøgt at få DDF’s kommentar til den aktuelle situation omkring Ritzau. Det er lidt

naivt, for selvfølgelig har dagbladene fælles forening ikke en holdning til, om det ene eller det

andet medlem anskaffer stof det ene eller det andet sted. Hvis Foreningen havde synspunkter på

den slags forretningsmæssige forhold, ville den snart kunne kigge i vejviseren efter medlemmer.

Danske Dagblades Forening skal have alle medlemmers tillid, og det får Foreningen ved at

beskæftige sig med de spørgsmål, som har ensartet interesse for alle medlemmer.

Medieansvarslov, ophavsret og de øvrige rammebetingelser for redaktionel og kommerciel

virksomhed i mediehusene, det er spørgsmål, hvor Foreningen har sin styrke, og hvor

medlemmernes efterspørgsel dækkes – og forhåbentlig godt og grundigt. Og Danske Mediers

Arbejdsgiverforening fortsætter, hvor DDF slipper med forholdet til medarbejderne og de vilkår,

der er på arbejdsmarkedet for den specielle erhvervsgren, som medierne udgør.

Nu skal De som læser imidlertid ikke gå skuffet bort, hvis De gerne vil høre DDF fortælle en

3


historie om Ritzau. Så her er en yndlingsanekdote, som Weekendavisen for mange år siden pillede

ud af afholdsagitatoren og politikeren Larsen-Ledets omfangsrige erindringer og citerede i avisen:

”Da Ritzau fortalte os om pavevalget i 1903, stavede han naturligvis navnet [det foregik dengang

pr. telefon] …et ord for hvert bogstav. Det misforstod en journalist i den grad, at han fortalte sine

undrende læsere, at den nye pave havde antaget navnet Peter Ingvard Ulrik Sørensen den tiende.

Men hvad værre var: Da diktatet var endt, spurgte manden: Hør Ritzau, kunne De ikke fortælle

lidt om den nye pave? – Jeg kender ham sgu ikke så nøje, svarede Ritzau, men han skal have ført

et meget bevæget ungdomsliv med vin og kvinder og alt det der, men så omvendte han sig og blev

hellig, og nu er han altså bleven pave…”

Også denne spøgefulde forklaring gik nogenlunde ordret i bladet. ”En idiot i vor redaktion…”

Sådan indledte redaktøren dagen efter den højst nødvendige rettelse.”

Ritzau oprettede sit bureau i 1866, to år efter at han som sekondløjtnant ved 13. infanteriregiment

havde deltaget i krigen 1864. Lige siden har der altid været en lang historie at fortælle om Ritzau.

MARKED OG ØKONOMI

S bebuder omlægning af mediestøtten

Fritstående internetmedier skal have penge og lokale medier bevares

Mediestøtten skal omlægges, så fritstående intermedier får flere penge. Og portostøtten til

fagbladene skal genindføres, hvis S kommer til magten efter valget.

Det bebuder S's medieordfører Mogens Jensen i et interview med Journalisten.dk. "Vi

vil gennemføre en ændring af mediestøtten, så den i højere grad tilgodeser de nye medieplatforme -

herunder fritstående internetmedier", siger Mogens Jensen til Journalisten.dk.

Han ønsker ikke at komme med et nærmere bud på, hvem der skal have mere eller mindre, men vil

tage udgangspunkt i resultaterne senere i år fra "Udvalg om den fremtidige offentlige mediestøtte”,

som har Henning Dyremose i spidsen.

Der skal også justeres på en række andre områder: bl.a. DR's formålsparagraf, TV 2-regionernes

vilkår, udbredelsen af product placement og fordelingen af public servicepuljen.

Mogens Jensen siger bl.a., at grundlæggende skal mediestøtten i fremtiden være "langt mere

teknologi-neutral. Vores udgangspunkt er også, at det her skal ske på en måde, så man ikke river

gulvtæppet væk under de eksisterende mediehuse. Men der er ingen tvivl om, at fra

Socialdemokraternes side har vi særligt fokus på de regionale og lokale mediehuse og dagblade, så

vi ikke får lavet et system, der underminerer dem". Han betegner det som "utrolig vigtigt", at man

sikrer de lokale medier.

4


Mogens Jensen ser også gerne en ny særlig pulje eller fond, der skal gå specifikt til kritisk

undersøgende journalistik og ny etableringsstøtte til fritstående internetmedier i de første 3-5 år.

Mediestøtten til fagbladene skal også tilbage igen, siger han.

Læs hele interviewet her: http://journalisten.dk/s-her-er-vores-mediepolitik-efter-valget

Valgkampen forgylder dagbladene

Annonceomsætningen vokser med 50 %

Mediebranchen kan se frem til en kraftig stigning i omsætningen på valgannoncer. Det forventes

ifølge Berlingske, at omsætningen for det samlede annoncemarked i løbet af tre ugers valgkamp

vokser med omkring 50 procent i forhold til en "normal" måned. Partier, fagforeninger,

interesseorganisationer og andre vil sammenlagt bruge mellem 80 og 100 millioner kroner i jagten

på stemmer via de mest attraktive annonceplaceringer.

Allerede sidste år begyndte de første at forhåndsbooke de attraktive placeringer. Det har man blandt

andet oplevet hos dagbladet Politiken, som har en først-til-mølle politik.

"Partierne har været bedre forberedt til det her valg. Vi har oplevet en stor interesse for at få

planerne lagt fast tidligt ved at sikre sig gode placeringer. Det er vi ikke vant til i forbindelse med et

valg", fortæller annoncedirektør hos Politiken, Henrik Børjesson til Berlingske.

Politiken forventer, at deres omsætning på valgannoncer alene vil løbe op i et pænt syv-cifret beløb,

som er markant højere end ved sidste valg i 2007. Hos Berlingske Media og Jyllands-Posten er

tendensen den samme.

Mediabureau-gruppen Aegis forventer ifølge MediaWatch, at partierne og andre interessenter vil

fordele deres investeringer ret traditionelt, med den undtagelse, at dagbladene står svagere overfor

online i forhold til 2007. Flere bruger mere tid online og dagbladenes læsertal er faldet i den

periode.

Børsen dropper iPad-avissalg gennem App Store

Udvikler iPad-avis i html5-standard

Børsen har besluttet at droppe Apples App Store, når det gælder salg af avisen iPad-version og

begynder nu at udvikle en iPad-avis baseret på standarden html5. Den skal kunne downloades

direkte af brugerne uden om App Store.

Børsen synes at løsningen er "dyr og ufleksibel" og er især utilfreds med at miste kundekontakten

og de brugerdata, kunderne afgiver ved køb af en app i App Store.

"Apple forstår ikke, hvor afhængige vi er af at have den direkte kontakt til vores kunder. På Appleplatformen

ved vi ikke, hvem vi kommunikerer med", siger chefredaktør Anders Krab-Johansen til

MediaWatch.

5


Børsen fjerner iPad- og iPhone-apps fra App Store i oktober, men de vil stadig kunne købes i en

PDF-version. De nye apps forventes klar efter nytår.

Børsen siger samtidig også farvel til Bonniers News+ standard. I udlandet har Financial Times også

valgt at gå html5-vejen.

MEDIEVERDENEN

Drama om Ritzau

Berlingske Media, Jydske Vestkysten, Bornholms Tidende og Børsen har opsagt aftalen

Det er ikke kun Berlingske Media, der forlader Ritzau-samarbejdet ved årsskiftet. Den halvt

Berlingske-egede Jydske Vestkysten meddelte onsdag, at de også forlader nyhedsbureauet med

henblik på at opnå besparelser i et kommende samarbejde med Berlingske Media.

Også Bornholms Tidende meddelte tirsdag, at man til nytår stopper sit abonnement på Ritzaus

Bureau.

"Vi stopper, fordi vi gerne vil stå frit. Med Berlingskes opsigelse har vi andre også fået muligheden,

og den har vi benyttet os af", siger chefredaktør Dan Qvitzau til DR.

Bladhuset satser på unikt lokalt stof, men vil nu også overveje nye leverandører af aktuelle nyheder

fra resten af Danmark.

Kundernes frist for at opsige Ritzau-samarbejdet - eventuelt med henblik på genforhandling af

aftalen - udløb torsdag.

Det benyttede også Børsen sig af. Avisen har opsagt aftalen med henblik på genforhandling.

"Det skyldes, at vi vil være sikre på, at det nye Ritzau, som skal skabes nu, tager hensyn til de

særlige krav, vi har, for vi er jo en avis med fokus på erhverv, økonomi og investorforhold, og det er

vigtigt, at forholdet mellem det indhold, vi modtager, og prisen er rigtig", siger chefredaktør Anders

Krab-Johansen til MediaWatch.

Ugen har været præget af meningsudvekslinger mellem Ritzaus bestyrelsesformand Erik Bjerager

og koncernchef Lisbeth Knudsen, om hvorvidt Berlingske Media vil og kan bruge Radio 24syv som

løftestang til at skabe et nyt nyhedsbureau.

"Vi har intet ønske om at være alene om en nyhedstjeneste, det er ikke nogen lukket klub, så vi er

lydhøre, og hvis nogen vil være med, skal de være velkomne. Men jeg vil gerne understrege, at jeg

ikke er gået aktivt ud og har solgt, at vi vil lave noget fantastisk", siger Lisbeth Knudsen.

På Ritzau er der varslet både omfattende økonomiske besparelser og nye forretningsmæssige

planer. "Vi er gået i gang med at analysere forretningsmulighederne, ejerstrukturen og en

spareplan", siger adm. direktør Lars Vesterløkke til MediaWatch.

6


New Media Days aflyses

Konferencen ’New Media Days’i september aflyses på grund af valgkampen

Konferencen New Media Days, som skulle have været holdt 12.-13. september i

Lokomotivværkstedet, er aflyst.

Det er DR, Danske Dagblades Forening (DDF), Medierne (Danske Mediers Forum) og Foreningen

af Danske Internetmedier (FDIM), der i snart en årrække har stået bag arrangementet.

"Vi må erkende, at det har knebet med tilmeldingerne i år. Det skyldes formentlig både

finanskrisen og ikke mindst det forestående folketingsvalg, der kommer på tværs i forhold til

afvikling af konferencen. En stor del af vores publikum vil være forhindret i at deltage på grund af

den forestående valgdækning. Konferencen vil af den grund mangle den nødvendige tilslutning,"

siger underdirektør i DR Jura, Politik og Strategi Jonas Svava Iversen, der er styregruppeformand

for New Media Days.

Jonas Svava Iversen forklarer, at folkene bag New Media Days vil bruge de kommende måneder på

at evaluere og overveje, hvordan man bedst kan være med til at udfordre og udvikle mediebranchen

i fremtiden.

Didde Elnif, programansvarlig på New Media Days, siger til Journalisten.dk:

"Lige i øjeblikket, midt i en valgkamp, har medierne ikke andre muligheder end at producere,

producere og producere. Men jeg føler, at der er behov for at tage et skridt tilbage og tage en

diskussion om, hvordan vi udvikler branchen, og den diskussion bliver ikke taget lige nu - derfor er

det trist, at konferencen er blevet aflyst. Jeg håber, folk finder inspiration andre steder til, hvordan

vi laver de bedste produkter i en digitaliseret verden".

ErhvervsBladet lukker som selvstændig avis

Bliver et tillæg i Berlingske fra oktober

ErhvervsBladet slutter med at udkomme som ugemagasin med udgangen af september. Avisen,

som skriver om og til små og mellemstore virksomheder, bliver fra starten af oktober et tillæg i

Berlingske.

"Vores aktuelle markeds- og læseranalyse har ført til, at vi med vemod - men realitetssans -

nedlægger ErhvervsBladet. I stedet vil nyheder til de mindre og mellemstore spillere i erhvervslivet

fremover udgøre en væsentlig dækning på business-siderne i Berlingske. Vi supplerer desuden med

et fast ugentligt tillæg hver tirsdag. Vores ønske er at kunne bidrage positivt til en vækst og

udvikling af underskoven i det danske erhvervsliv,” siger Lisbeth Knudsen til business.dk.

Erhvervsbladet ophørte i 2010 med at udkomme som dagblad og blev i stedet ugemagasin med

styrket digital indsats. Berlingskes nye sektion udkommer første gang 4. oktober.

Ifølge Mediawatch' oplysninger får business.dk en undermenu med stof om små- og mellemstore

virksomheder som afløser for det selvstændige site erhvervsbladet.dk, der i juni havde cirka

142.000 brugere ifølge tal fra FDIM.

7


DR lukker satirisk website

DR kræver billeder af screendumps fra tv-udsendelser fjernet

DR's jurister har krævet screendumps fra DR tv-programmer brugt til politisk satire fjernet fra

websitet larsoghelle.tumblr.com. Indtil denne uge kunne man se en række screendumps af

statsministerkandidaterne Helle Thorning-Schmidt (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) med en

alternativ dialog forfattet af bagmanden Jonas Juhler.

DR's jurister krævede alle screendumps - ikke kun logoet - fra DR fjernet med henvisning til, at

sitet krænker DR's ophavsret.

Sagen er omtalt på bl.a. Twitter og Facebook, hvor DR ikke får stor opbakning til fremgangsmåden.

Selvstændig konsulent med speciale i nye medier, Jon Lund, hører også til blandt kritikerne ifølge

MediaWatch:

"Denne her brug af ophavsret virker forstenende på den offentlige debat, og særlig på den politiske

satire. DR skulle om nogen som public service-institution opmuntre til kreativt brug af stationens

stof. Også hvis det skulle kræve, at de lavede ekstraaftaler med rettighedshaverne. Det åbne

samfund har simpelthen brug for, at vi kan henvise til og lave pasticher over, hvad vi går og gør

hver især", siger han og understreger, at det særligt må gælde, når DR's billeder ikke bruges

kommercielt.

Selv om den oprindelige side er fjernet, findes der dog stadig piratversioner af materialet på andre

sites på nettet.

Noget af korrespondancen mellem Jonas Juhler og DR's jurister kan ses på den originale

hjemmeside.

Anklaget journalist stadig på B.T.

"Ikke basis for personalesag", siger chefredaktør

I midten af august kunne Politiken fortælle om det højreekstreme netværk ORG, hvor bl.a.

journalist Paul Vensman, redaktionssekretør på B.T., blev navngivet som aktivt medlem af ORG i

København. Han skulle bl.a. have produceret propagandamateriale og kortlagt "landsforræddere"

samt udtrykt støtte til nynazistgruppen White Pride.

Medievärlden i Sverige har spurgt B.T.'s chefredaktør Peter Brüchmann, hvilke konsekvenser det

har fået:

"Inden afsløringen har avisen aldrig haft grund til at mistænke, at Paul Vensman har

yderligtgående holdninger eller passer sit arbejde på en upassende måde", siger Brüchmann.

8


"Vi har haft en lang samtale med vores medarbejder, vi har med hans tilladelse undersøgt hans

mail og computerlog og på baggrund af det, er det ikke tilstrækkeligt til at køre en personalesag.

Men det er en svær situation for den pågældende medarbejder, for de øvrige medarbejdere og for

B.T., siger Peter Brüchmann til Medievärlden.se.

"Situationen er blevet håndteret gennem en meget åben dialog om avisens interne retningslinjer. Vi

har også valgt at være åbne over for offentligheden med hensyn til B.T.'s afstandtagen til det

materiale, som er lagt frem indtil nu", tilføjer Peter Brüchmann.

UDVIKLING

Fynske Medier P/S køber 80 % af Woerk ApS

Teknologivirksomheden Woerk ApS, der udvikler applikationer, er nu en del

af Fynske Medier

For at styrke sin position på det digitale marked har Fynske Medier P/S købt 80 % af Woerk ApS,

der udvikler applikationer til iPhone og Android.

Overtagelsesdagen er den 1. september 2011. De to hidtidige ejere bevarer hver en 10 % ejerandel i

den nye konstruktion.

Mobilmarkedet er i kraftig vækst, og efterspørgslen på applikationer til iPhone og Android

dominerer vækstkurven i øjeblikket.

"Derfor er det en virksomhed, der passer godt ind i Fynske Mediers strategiske planer på det

digitale område, og specielt er virksomhedens tekniske knowhow interessant for os. Vi vil tilføre

Woerk ApS mere forretningsviden og investere yderligere for at skabe øget vækst i virksomheden.

Fokus bliver også fremadrettet kundeorienterede løsninger", siger Richard Wraae, direktør for

Digitale Medier i Fynske Medier.

Woerk ApS har udviklet nogle af Danmarks mest benyttede applikationer bl.a. for TDC YouSee,

Boligsiden og Nybolig. Derudover står Woerk ApS bag en af de mest downloadede applikationer

herhjemme: DMI Byvejret med mere end 500.000 aktive brugere.

Woerk ApS fortsætter under samme navn og på samme adresse i Odense efter overtagelsen.

Svensk ros til Berlingskes valggrafik

Berlingskes infografik på nettet kan være Skandinaviens bedste

Berlingske.dk's valggrafik i forbindelse med valgkampen er måske Skandinaviens pt. bedste. Det

mener i hvert fald blogger Mikael Marklund fra det svenske mediesite Medievärlden.se, som roser

Berlingske Barometer.

"På en enkel måde kan brugeren sammenligne forskellige analyseinstitutters resultater og stille

dem op overfor hinanden. Selvfølgelig vises mandatfordelingen for de respektive udfald også.

9


Enkelt og pænt. Spørgsmålet er, om ikke Berlingske lige nu er de bedste i Skandinavien til at

rapportere tal i meningsmålinger på nettet", skriver han.

JOB OG KARRIERE

Lars Poulsen ny prorektor i Aarhus

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ansætter erfaren mediemand

Bestyrelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har ansat den 54-årige Lars Poulsen som

prorektor.

Han skal supplere rektor Jens Otto Kjær Hansen i det nyoprettede rektorat på højskolen. Lars

Poulsen kommer fra et job som chefkonsulent hos DI, hvor han siden 2007 primært har arbejdet

med at udvikle samarbejdet mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere.

Lars Poulsen er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, har gennemført en Master of

Media Management, efterfølgende suppleret med forløb på INSEAD, Media Management Center i

Chicago og en proceslederuddannelse fra Attractor/Rambøll Management.

Fra 1986 til 1999 arbejde han i Dansk Journalistforbund, de sidste 9 år som forbundsformand. I

1999 gik turen til Berlingske Tidende, hvor han varetog forskellige lederjob, de sidste fem år som

medlem af chefredaktionen og forretningsledelsen med det redaktionelle og produktionsmæssige

ansvar for bl.a. økonomi, personalepolitik, forandringsprocesser og aftaler med

personalegrupperne.

Lisbeth Knudsen udtaler: "Vi har med Lars Poulsen fået ansat en utrolig kompetent person med en

bred lederprofil, erfaring med at styre udviklingsprojekter og stor bredde i branchekendskabet. Ud

over tung ledererfaring har Lars den store fordel, at han ikke alene kender mediebranchen i

nærmest alle dets processer, men gennem de seneste år også har stiftet bekendtskab med andre

brancher og professioner. Jeg er sikker på, at vi med ansættelse af Lars Poulsen har fået skabt det

helt rigtige rektorat med henblik på at sikre højskolens fortsatte udvikling og ekspansion".

Lars Poulsen tiltræder som prorektor i oktober måned.

JP-pris til Keld Louie Pedersen

Verdensøkonomisk medarbejder hædret for sin internationale journalistik

En af landets eftertragtede journalistiske priser, Jyllands-Postens Laust Jensen-Prisen, er blevet

tildelt avisens mangeårige verdensøkonomiske medarbejder, Keld Louie Pedersen.

Prisen består af et rejselegat på 50.000 kr. samt en skulptur af billedhuggeren Hans Jørgen

Nicolaisen. Keld Louie Pedersen fik prisen for sin stærke, vedholdende og dybt kompetente

dækning af international økonomi og internationalt erhvervsstof, oplyser Jyllands-Posten.

Chefredaktør Jørn Mikkelsen begrunder valget af prismodtageren:

10


"Ikke mindst i de senere år, der har været præget af en global krise og økonomisk recession, har

han i særlig grad formået at forklare ofte ganske kompliceret stof og gøre globale sammenhænge

forståelige og interessante, også for en bredere læserkreds.

Keld Louie Pedersen færdes hjemmevant blandt internationale topøkonomer og i internationale

økonomiske fora; hans viden om økonomiske emner er meget betydelig, og med flid, engagement

og internationalt udsyn har han formået at gøre dette vigtige stofområde til et af de bærende i

Jyllands-Posten", siger chefredaktør Jørn Mikkelsen.

Den journalistiske hæderspris Laust Jensen-Prisen, opkaldt efter chefredaktøren fra 1976-1985,

blev stiftet af Jyllands-Posten i 1994.

Alle danske journalister kan komme i betragtning til prisen. Kravet er, at de har ydet en helt

ekstraordinær journalistisk indsats for det medie, han/hun tjener.

Prisen er foreløbig tildelt følgende personer: Lasse Ellegaard, Helge Jensen, Arne Mariager, Torben

Dalby Larsen, Ralf Pittelkow, Carsten Jensen, Stig Olesen, Per Nyholm, Henrik Thomsen, Mette

Herborg, Per Michaelsen, Orla Borg, Erik Thomle, Carsten Ingemann, Flemming Rose, Eva

Plesner.

Radio 24syv ansætter Louise Bokkenheuser

Henter redaktør og vært fra Newsweek

Efter 17 år på den amerikanske mediescene vender journalist og redaktør Louise Bokkenheuser, 38,

tilbage til Danmark for at blive redaktør og vært på Radio24syv, skriver radioen i en

pressemeddelelse.

Louise Bokkenheuser har de seneste år arbejdet som udlandsredaktør på Newsweek og før da som

redaktør på netavisen Daily Beast. Hun har tidligere blandt andet været krigskorrespondent for LA

Times i Irak og udgav sidste år bogen "Hvad der ikke slår dig ihjel" om sit liv som krigsreporter. I

2007 var hun med i opløbet om at vinde en Pulitzerpris i kategorien "International Reporting".

"Louise Bokkenheuser er præcis den profil, vi har ledt efter i forhold til vores udlandsdækning",

siger chefredaktør Suzanne Moll, 24syv, i meddelelsen.

"Hun har den blanding af danske rødder og et stort internationalt perspektiv. Jeg er sikker på, at

hun i mange henseender vil ruske op i vores traditionelle opfattelse af udlandsdækning", siger

Suzanne Moll.

ANNONCER

Ansøgning om distributionstilskud til blade og tidsskrifter i 2012

11


Kulturministeriet giver tilskud til distribution til visse blade og tidsskrifter, ugeaviser og dagblade

fra henholdsvis Bladpuljen, Ugeavispuljen og Dagbladspuljen.

For at opnå støtte i 2011, skal en ansøgning være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest

30. september 2011, kl. 12.00. Ansøgningen skal ske på et særligt skema, der findes på styrelsens

hjemmeside. Skemaet kan også rekvireres fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. For sent

indkomne ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningsskema, vejledning i at søge og udførlig information om kriterierne for tildeling af støtte

findes på www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/aviser-og-blade

Spørgsmål besvares på tlf. 33 73 33 28.

KOLOFON

Tilmeld dig Nyhedsbrevet Dansk Presse, som opdaterer dig med nyheder fra

medieverdenen i ind- og udland på: www.danskedagblade.dk/abonnement

Se tidligere nyhedsbreve på: www.danskedagblade.dk/arkiv

Skriv til redaktionen:

Denne udgave er skrevet af freelancer Birgitte Ramsø Thomsen, birgitte.ramsoe@gmail.com

Ellers:

Redaktør, kommunikationschef Louise Zabel, lz@danskedagblade.dk

Ansvarshavende redaktør, adm. direktør Ebbe Dal, ed@danskedagblade.dk

Ved annoncering i Nyhedsbrevet Dansk Presse kontaktes:

Jan Treu på tlf. 33 33 06 80 eller e-mail: jt@treumedia.dk

Danske Dagblades Forening

Pressens Hus

Skindergade 7

1159 København K

12

More magazines by this user
Similar magazines