Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård i Frederikssund ...

regionh.dk

Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård i Frederikssund ...

Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård

Resultat af screeningen

Miljøscreeningen fremgår af bilag 1. Screeningen viser,

der ligger et fortidsminde inden for det areal, som

ønskes udlagt som graveområde og et i fortidsminde i

umiddelbar nærhed, hvor beskyttelseszonen omfatter

en del af det foreslåede graveområde (figur 3).

Området er udpeget som værdifuldt landskabsområde i

Frederikssund Kommunes Kommuneplan 2009-2021, og

ligger på kanten af Skovbakken Danshøj, som er en 48 m

høj bakke med et fredet fortidsminde (figur 3, 4 og 5). På

baggrund af screeningen vurderes det, at såfremt arealet

udpeges som graveområde D3, Ryegård vil det medføre

væsentlig indvirkning på landskab og kulturmiljø.

På den baggrund vurderes det, at såfremt området skal

udpeges som graveområde i Råstofplan 2012, skal der

udarbejdes en miljøvurdering.

Figur 3. Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelses-zone samt forslag til nyt graveområde D3, Ryegård.

©COWI

Figur 4. Værdifuldt landskab og værdifuldt kulturlandskab samt forslag til nyt graveområde D3, Ryegård.

©COWI

Figur 5. Beliggenhed af det ønskede graveområde D3, Ryegård nær Skovbakken Danshøj, som har et

fredet fortidsminde på toppen.

3

More magazines by this user
Similar magazines