Vedligeholdelsesvejledning Granit og Qva... - Wallmann A/S

wallmann.dk

Vedligeholdelsesvejledning Granit og Qva... - Wallmann A/S

Vedligeholdelsesvejledning

Granit

Tillykke med din nye stenbordplade fra fa. Wallmann, dette er en generel

vedligeholdelsesvejledning til at bibeholde din nye stenbordplade i pæn og god stand i mange

år fremover.

Hvad er granit

Granit er et naturprodukt, din bordplade er produceret efter dine ønsker og mål,

farvekombinationen og strukturen i din bordplade er unik for netop din bordplade, der kan

forekomme forskelle fra din bordplade i forhold til den vejledende farveprøve du har set hos

vores forhandler, dette er ikke en fejl, men blot en ekstra charme for produktet, og netop din

bordplade.

I mange stentyper forekommer små fordybninger og huller i overfladen, disse kan ikke

udspartles, og er naturlige for disse typer sten.

Visse stentyper er dannet således, at den polerede overflade fremstår med mindre felter eller

årer, der ikke kan blankpoleres, i andre typer (f.eks. Nero Africa) forekommer der ”skygger” i

overfladen, hvilket også er naturligt forekommende.

Granit er opbygget af mineraler og indeholder kvarts, feldspat og glimmer, denne

sammensætning, og specielt den høje forekomst af kvarts gør, at granit er meget slidstærk,

og samtidig er det den nemmeste natursten at vedligeholde.

Vedligehold

Ligesom træ, er granit ”åben” i overfladen, for at beskytte granitten er det vigtigt at behandle

overfladen med en Plet-Stop, dette bør foretages inden bordpladen tages i brug første gang,

virkningen holder i flere år, vi anbefaler Akemi Anti Plet, (læs anvisning på flasken) dette

produkt ”lukker” overfladen for nedtrængning af diverse farver og fedtpletter. Skulle der

komme fedtpletter på en granitbordplade, skal man ikke fortvivle, granitten har godt af

fedtstoffer og pletten forsvinder oftest af sig selv, forsøg på at fjerne pletten vil blot forlænge

processen. Granit kan rengøres med syreholdige produkter, og evt. kalkaflejringer kan fjernes

med kalkfjerner, dog skal man være opmærksom på at afkalkningsmidler, klorin, sprit m.m.

altid skal fjernes fra bordpladen hurtigst muligt, da det kan skade overfladen ved længere tids

påvirkning

Varme ting: Granit er meget varmebestandig, og kan tåle varmepåvirkning fra f.eks. pander

og gryder i kortere tid, hvis man lader varme ting stå i længere tid skal man lægge et redskab

(kniv, gaffel, grydeske bordskåner eller lign.) under kanten af panden/gryden, således at

luften kan cirkulere. Uden denne foranstaltning kan pladen i værste fald flække pga. såkaldt

”Thermochok”.

Dagligt vedligehold

Du kan glæde dig over at du har et unikt stykke natur der er flere milliarder år gammelt til at

pryde dit køkken, af alle dele i et køkken, er bordpladen den del af køkkenet man bruger mest,

granitbordplader er desuden gode bageborde, da stenen altid er kold hænger dejen ikke i

pladen.

Den daglige vedligehold/rengøring begrænser sig til aftørring af pladen med en fugtig klud

efter behov, man kan evt. bruge Akemi´s Triple Effect (læs anvisning på flasken) som har en

smule imprægnering indbygget i en praktisk sprayflaske.

Ruderens der aftørres med en tør klud, er også en hurtig og effektiv rengøring af poleret

granit.

Det kan anbefales at imprægnere bordpladen med Plet-Stop efter behov, typisk efter ca. 3-5

år.

Yderligere informationer:

Kontakt din lokale forhandler eller fa. Wallmann.

Wallmann

Parallelvej 17 • Box 66 Tlf. +45 87 700 900 www.wallmann.dk CVR/VAT. Nr.: DK19559394

DK-8620 Kjellerup Fax +45 87 700 929 Nordea A/S 9266-25900037263


Vedligeholdelsesvejledning

Qvartsstone

Tillykke med din nye stenbordplade fra fa. Wallmann, dette er en generel

vedligeholdelsesvejledning til at bibeholde din nye stenbordplade i pæn og god stand i mange

år fremover.

Hvad er Qvartsstone?

Qvartsstone´s største bestanddel er kvarts, som næstefter diamant er det hårdeste grundstof i

naturen, kvarts blandes med farve og evt. glas/spejlstykker for at give ekstra effekt i

overfladen, bindemidlet er harpiks og epoxy, denne blanding sammen med en meget

avanceret produktionsteknik, sikrer et produkt der er ekstremt afvisende overfor fedt,

farvepletter samt bakterier, hvilket gør den ideel til køkken- og badeværelsesbordplader, men

også til hospitaler og laboratorier.

Vedligehold

Qvartsstone´s overflade er ikke porøs, og tåler de daglige gøremål uden ekstra vedligehold

end en fugtig klud efter behov. Overfladen er ridsefast dvs. normal brug af knive og sakse ikke

gør skade på bordpladen.

Qvartsstone kan rengøres med syreholdige produkter, og evt. kalkaflejringer kan fjernes med

kalkfjerner, dog skal man være opmærksom på at afkalkningsmidler, klorin, sprit m.m. altid

skal fjernes fra bordpladen hurtigst muligt, da det kan skade overfladen ved længere tids

påvirkning

Varme ting: Qvartsstone er meget varmebestandig, og kan tåle varmepåvirkning fra f.eks.

pander og gryder i kortere tid, hvis man lader varme ting stå i længere tid skal man lægge et

redskab (kniv, gaffel, grydeske bordskåner eller lign.) under kanten af panden/gryden, således

at luften kan cirkulere. Uden denne foranstaltning kan pladen i værste fald flække pga. såkaldt

”Thermochok”.

Dagligt vedligehold

Du kan glæde dig over at du har en vedligeholdelsesfri bordplade, der ikke behøver

imprægnering af nogen art, samt at regelmæssig rengøring med vand og et neutralt

rengøringsmiddel er tilstrækkeligt til at holde din bordplade smuk i mange år fremover, af alle

dele i et køkken, er bordpladen den del af køkkenet man bruger mest, Qvartsstone er desuden

gode bageborde, da stenen altid er kold hænger dejen ikke i pladen.

Ruderens der aftørres med en tør klud, er også en hurtig og effektiv rengøring af poleret

Qvartsstone.

Yderligere informationer:

Kontakt din lokale forhandler eller fa. Wallmann

Wallmann

Parallelvej 17 • Box 66 Tlf. +45 87 700 900 www.wallmann.dk CVR/VAT. Nr.: DK19559394

DK-8620 Kjellerup Fax +45 87 700 929 Nordea A/S 9266-25900037263


Læses straks inden modtagelse

Tillykke med din nye stenbordplade fra fa. Wallmann. For at undgå evt. skader og få størst glæde af din stenbordplade,

er det vigtigt at nedenstående monterings- og vedligeholdelsesvejledning følges.

Hvis anvisningerne ikke følges, bortfalder Wallmann´s garanti.

Inden modtagelsen:

Se efter om emballagen viser tegn på skader. Såfremt der er tegn på slag/fragtskader, skal pladerne checkes sammen

med chaufføren inden fragtbrevet underskrives, hvis dette ikke er muligt, skal skaden anmærkes på fragtbrevet.

Hvis kunden ikke er hjemme, stilles kassen med bordplader på vejen nærmest huset, (placeringen er chaufførens

skøn), derefter tager chaufføren fotos af afleveringen.

Bordplader der er monteret betragtes som godkendte, synlige slag, ridser og lignende henføres herefter til

montageskader.

Transport

Når du bærer eller transporterer bordpladen, skal det altid foregå

i lodret position (oprejst på langkanten)

Pladen må aldrig bæres i vandret position

(liggende)

Et udskæringshul må aldrig bruges

som ”håndtag”

Generelt

Pladerne er produceret specielt til dig – der vil derfor forekomme forskelle i forhold til farveprøven, hvilket ikke er en

fejl, men en charme ved netop din bordplade. Luftblærer kan forekomme i visse stentyper, dette er naturligt og ikke

reklamationsberettiget. Da der er tale om individuelt håndarbejde er der måltolerancer på +/- 3 mm på længde,

bredde og bordpladetykkelse.

Montering

1. Før monteringen skal du sikre dig, at skabene er opstillet korrekt. Med et vaterpas skal der kontrolleres at

skabene er vandrette og i niveau samt vinkel med hinanden. Hverken gulvet eller skabene må under ingen

omstændigheder kunne nedbøjes under belastning, da en 30 mm tyk stenbordplade vejer ca. 90 kg. pr. m2.

Ved udskæringer eller andre udsatte steder bør stabiliteten sikres med f.eks. en stålskinne el. lign.

2. Ved montage på vandrette flader, afsættes pladen med forkanten opad i lodret position, hvorefter den føres

ned til vandret position og skubbes ind/bagud på plads. En stenbordplade skal altid løftes lodret med

forkanten opad for at minimere risikoen for brud. Du skal kontrollere at pladen ligger jævnt og har kontakt

med alle skabene under bordpladen, hvis det ikke er tilfældet skal bordpladen opklodses med passende

materiale (tynd masonit/krydsfinér el.lign.)

3. Ved samling af flere stenbordplader, stødes pladerne sammen og samlingen fuges med syrefri

sanitetssilikone, ved evt. niveauforskelle mellem pladerne, udlignes disse jf. pkt. 2.

4. Der må aldrig løftes i pladerne fra vandret position, alle løft skal foregå i lodret position, da pladerne ellers

kan knække.

PS. Ved opskummede Qvartsstone plader bør man yderligere lime pladen fast til skabene, da en sådan plade ”kun”

vejer ca. 35 kg pr. m2. I øvrigt gælder samme monteringsanvisninger som for stenbordplader.

Garanti

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og mål.

Under fremstilling og pakning (se checkliste) er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores

kvalitetsmål overholdes. Skader/ridser m.m. der iagttages efter monteringen, henføres til montageskader, der ikke er

dækket af vores produktgaranti. Garantien, der er 24 måneder fra leveringsdato, omfatter alle ting der kan relateres til

produktionen af bordpladen.

Følgende forhold, der ikke berettiger til reklamation:

Uniforme typer:

Pletter i størrelse op til 15 cm2, afhængigt af kontrasten imellem pletternes eller årenes farve og pladens bundfarve.

Årede farve- og strukturvariationer, også indenfor den enkelte plade samt krakeleringer (forekommer ofte i disse

materialer)

Naturfænomener eller reparationer behandlet fagmæssigt korrekt, berettiger heller ikke reklamation.

Yderligere information:

Kontakt din lokale forhandler eller fa. Wallmann

Wallmann

Parallelvej 17 • Box 66 Tlf. +45 87 700 900 www.wallmann.dk CVR/VAT. Nr.: DK19559394

DK-8620 Kjellerup Fax +45 87 700 929 Nordea A/S 9266-25900037263


Checkliste – Wallmann

Dato:

Ordrenr.:

Ved Pakning:

Vask monteret:

Efterset for skader: revner, ridser mv.:

Plejesæt vedlagt (kun granit):

(initialer)

(initialer)

(sæt X)

Ved læsning på bil:

Modtageradresse synlig:

Efterset for skader: revner, ridser mv.:

Foto af varen på bil:

(initialer)

(initialer)

(initialer)

Wallmann

Parallelvej 17 • Box 66 Tlf. +45 87 700 900 www.wallmann.dk CVR/VAT. Nr.: DK19559394

DK-8620 Kjellerup Fax +45 87 700 929 Nordea A/S 9266-25900037263

More magazines by this user
Similar magazines