Utraditionelt generationsskifte i A-consult - Pharmadanmark

pharmadanmark.dk

Utraditionelt generationsskifte i A-consult - Pharmadanmark

Virksomhed

Utraditionelt

generationsskifte

i A-consult

En af de ældste og største, hjemlige konsulentvirksomheder – A-consult A/S

– springer nu ud i et utraditionelt generationsskifte, hvor stifteren Bjarne

Alstrøm overlader styringen til en dynamisk kvindetrio. Samtidig vil virksomheden

nu i endnu større omfang løse opgaver inden for pharmacovigilance

og opgaver for fødevarevirksomheder.

20 | pharma januar 2011


»Jeg tror, at det vil give en

ny form for dynamik til

A-consult, at jeg nu trækker mig.

Bjarne Alstrøm

Af Christian K. Thorsted

Bjarne Alstrøm overlader nu ledelsen

i sit livsværk til tre helt sidestillede

kvinder, Anne Tingsgård, Bodil

Magnussen og Gitte Sonne Alstrøm.

Bjarne Alstrøm etablerede i 1983 fra sit

hjem på Tagensvej i København den virksomhed,

der senere blev til A-consult. Nu

gennemfører han et generationsskifte,

hvor direktionen fremover kommer til at

bestå af tre helt sidestillede kvinder: Anne

Tingsgård, Bodil Magnussen og Gitte

Sonne Alstrøm.

»Jeg tror, at det vil give en ny form for

dynamik til A-consult, at jeg nu trækker

mig. Der kommer nye friske øjne på, hvordan

virksomheden skal udvikle sig og

vokse. Og man risikerer ikke, at jeg ene

mand bliver en flaskehals for vigtige beslutninger,«

siger Bjarne Alstrøm.

Han udviklede fra den spæde start som

enkeltmandsvirksomhed A-consult til at

være en konsulentvirksomhed med i dag

over 30 ansatte. Virksomheden specialiserede

sig med succes i at hjælpe helsekostindustrien

med at løse regulatoriske opgaver

i forbindelse med godkendelse og markedsføring

af kosttilskud og naturlægemidler.

Fra begyndelsen af 1990’erne har

den regulatoriske rådgivning også omfattet

den farmaceutiske industri og lægemiddelområdet.

A-consult nød godt af, at

flere og flere virksomheder begyndte at

vænne sig til tanken om at outsource det

stadigt mere komplicerede og omfattende

registreringsarbejde, og A-consult er i dag

en af de store regulatoriske arbejdspladser

herhjemme – kun overgået af de største

lægemiddelvirksomheders afdelinger.

Efter 28 år vil Bjarne Alstrøm nu alene

koncentrere sig om driften af holdingselskabet

bag A-consult og koncernens dataselskab

samt indtræde som formand for

A-consults bestyrelse.

»Det er selvfølgelig en utraditionel

model, at ledelsen af virksomheden fordeles

ud på tre personer, men det er en

løsning, jeg har valgt, fordi de tre supplerer

hinanden 100 procent og dækker hele

vejen rundt for det, der er behov for i

virksomheden nu. Samtidig er det tre

personer, som har været her i en årrække

og derfor kender virksomheden ud og

ind,« siger han.

Han tilføjer:

»Vi har arbejdet med en exitstrategi for

mig i et par år, og gradvist har den nye

ledelsesgruppe overtaget ansvar og kompetencer.

Der har altså været tale om en

glidende overgang frem mod den endelige

overdragelse, som sker nu.«

En udfordring

Anne Tingsgård, Bodil Magnussen og

Gitte Sonne Alstrøm er helt på det rene

med, at de som ledelsesteam står over

for store udfordringer. Det er sin sag at

efterfølge den mand, som egenhændigt

har opbygget virksomheden.

»Men vi har haft nogle år til at øve os

i. Vi kan godt mærke, at der internt i

virksomheden er en vis spænding i forhold

til, om der vil ske en stor revolution

med en ny ledelse, og også om sådan en

trebenet ledelse kan fungere. Men det

skal vi så bare bevise over for de ansatte

og omverdenen, at den sagtens kan,«

siger Bodil Magnussen, CEO og CFO.

Farmaceut Anne Tingsgård, CEO og

COO, siger:

»Man vil nok kunne se, at vi som

ledelse vil sætte endnu mere fart på

udviklingsprojekterne og vil arbejde

endnu mere bevidst med strategi og

forretningsudvikling end tidligere.«

Til støtte for den nye ledelse har

Bjarne Alstrøm samtidig valgt at udvide

A consults bestyrelse med tre nye meget

erfarne erhvervsfolk til i alt seks medlemmer.

>

pharma januar 2011 | 21


virksomhed

Nye forretningsområder

Anne Tingsgård fortæller, at det nye team

vil gå målrettet efter at udvikle to nye

forretningsområder. De traditionelle opgaver

inden for registrering af lægemidler fylder

stadig mest og vil givetvis gøre det i en

årrække endnu. Men opgaver inden for

pharmacovigilance – lægemiddelsikkerhed

og lægemiddelovervågning – og

regulatoriske opgaver på fødevareområdet

skal opdyrkes yderligere.

»Da A-consult i 1990’erne begyndte at

tilbyde regulatorisk assistance til lægemiddelindustrien,

var det ikke særligt

almindeligt, at virksomhederne outsourcede

på det område. De holdt det tæt ind

til sig, fordi de mente, at det overskred

grænsen for, hvad der måtte komme

uden for virksomheden. Vi har oplevet

noget af det samme i forhold til pharmacovigilance.

Her har virksomhederne

indledningsvis også været tilbøjelige til

at sige, at den slags er man nødt til at

holde internt. Men nu udgør disse opgaver

alligevel en betydelig del af vores omsætning.

Det viser, at virksomhederne gradvist

er ved at vænne sig til også at outsource

den del af arbejdsopgaverne,«

siger Anne Tingsgård.

Hun bemærker, at virksomhederne i

dag generelt ser outsourcing som et af de

redskaber, de kan anvende. Nogle bruger

det strategisk, mens andre ikke anvender

det som en bevidst strategi.

Fødevareområdet

A-consult ønsker også at bevæge sig ind

på rådgivning af virksomheder på fødevareområdet.

Fødevareindustrien har

typisk ikke store regulatoriske afdelinger,

men kravene til fødevarer, fx functional

foods, nærmer sig hastigt kravene på

kosttilskudsområdet.

»Derfor er det naturligt for os at tilbyde

fødevarevirksomhederne den tilsvarende

ekspertise og know-how. Selv om

vi har 25 års erfaring med fødevareområdet,

så er det i en spæd start for os forretningsmæssigt,

og først nu går vi rigtigt

ud og markedsfører os aktivt. Vi forventer

nok den samme reservation over for

outsourcing, som vi har oplevet på lægemiddelområdet,

men det handler om at

komme ud og sælge budskabet til dem,«

siger Anne Tingsgård.

Hun tør ikke gisne om, hvor stort

fødevareområdet kan blive for A-consult.

Nye uddannelser i virksomheden

De nye fokusområder har også betydning

for, hvilke ansatte virksomheden i dag

rekrutterer.

»I begyndelsen var vi meget fokuseret

på, at farmaceuter var den eneste rigtige

medarbejdertype for A-consult, men nu

er vi meget mere differentieret uddannelsesmæssigt.

Vi er nødt til at være bredere,

fordi opgaverne er blevet det,«

siger Gitte Sonne Alstrøm, CEO & CIO.

Fakta om

A-consult

• Koncernen består i dag af

A-consult a/s, A-consult Data

ApS og A-consult Holding ApS

i København samt det franske

datterselskab

A-pharmaconsult sas.

• A-consult har cirka 30 ansatte

og omsætter for knapt 25 mio.

kr. om året.

• A-consult var Gazelle-virksomhed

i både 2005, 2007 og 2008.

• A-consult har i dag adresse i

Søborg og har også etableret

kontor i Grasse i Sydfrankrig.

22 | pharma januar 2011

More magazines by this user
Similar magazines