CASE Broughton hall - Fremtidens Herregård

fremtidensherregaard.dk

CASE Broughton hall - Fremtidens Herregård

CASE

Broughton Hall


CASE

Broughton Hall

den moderne ’herregårdsby’

I Yorkshire ligger Broughton Hall, en stor, entreprenant

og moderne drevet herregård, der tidligere har haft

tradition for landbrug. I dag er de fleste af stedets

funktionstømte bygninger konverteret fra landbrugsdrift

til bolig- og kontorudlejning. 51 virksomheder med

i alt 600 ansatte har adresse på herregården, blandt

andet Weber og den eksklusive barnevognsproducent

Silver Cross, som begge har engelsk hovedsæde på

stedet. Indtægterne fra erhvervsudlejning udgør den

primære indtægtskilde for Broughton Hall, der også

udlejer 12 tilhørende avlsgårde til fritidslandbrug.

Derfor er Broughton Hall god praksis

Broughton Hall er eksempel på succesfuld konvertering, der

viser, hvordan man kan skabe et attraktivt bolig- og kontormiljø

på landet. Erfaringerne fra den nordengelske herregård viser

også, at det unikke herregårdsmiljø med bygninger, som ligger

tæt, kan danne grobund for en ny ’herregårdsby’. Erhvervsudviklingen

Broughton Hall har haft en positiv effekt på

samfundet, både lokalt og regionalt. Udviklingen har inspireret

andre herregårde i området til at etablere tilsvarende erhvervsparker,

og en lang række lokale servicevirksomheder har fået

forretning ud af at betjene de 51 virksomheder, der lejer sig ind

Broughton Hall. Lige fra taxafirmaer til bilværksteder,

revisorer og jurister. Endelig har herregården skabt nye

arbejdspladser og bidraget til den lokale tilflytning.

Populære lejemål

Lejemålene på Broughton Hall er populære. Når virksomhederne

har kontorer i smukke, historiske omgivelser, kommer

de nemlig også selv til at tage sig attraktive og succesrige ud,

som David Aynesworth, der er godsforvalter, kan fortælle.

Beliggenheden ’langt ude på landet’ er heller ingen hæmsko.

Højt specialiserede virksomheder har nemlig ikke nødvendigvis

brug for at være i byen. Tværtimod. Broughton Hall tilbyder

smukke historiske omgivelser og en fredfyldt tilværelse væk fra

larm og trafik, og den cocktail har vist sig at være eftertragtet.

Fleksibilitet frem for alt

Udlejningsforretningen har udviklet sig fra 1982, da en

virk somhed første gang tog kontakt for at leje sig ind på

godset. Siden er der løbende kommet nye til. For at fastholde

lejerne har Broughton Hall gjort en dyd ud af at imødekomme

virksomhedernes krav om individuelle løsninger, for eksempel

i form af forskellige typer rumfordeling. Herregården har fokus

på at levere alt det, man kan få i byen; bredbånd, catering og

et livligt miljø med events, café og udstillinger. Der er opbygget

et team med 17 ansatte, som servicerer virksomhederne på

stedet og løbende foretager forbedringer og vedligeholdelse.

Og ikke mindst råder den prisbelønnede og nænsomt

restaurerede erhvervspark over undervisningslokaler og sågar

en helikopterlandingsbane – moderne faciliteter, der er mulige

på grund af det store kundegrundlag, som de 51 virksomheder

og beboerne på Broughton Hall udgør.

FAKTA

Hovedbygninger: 1.000 m²

Kontorfaciliteter: 11.150 m²

Udlejningsboliger: 40

Areal: 1200 hektar

Periode: 1800-tallet

www.broughtonhall.co.uk

Broughton Hall

Skipton

Yorkshire

BD23 3AE

119 Hvidbog 2009


Robust, men sårbar arkitektur

Broughton Hall har rødder tilbage til 1597, men den nuværende

hovedbygning er opført i 1809-11 i klassicistisk Georgian Style

ved arkitekten William Atkinson, en af samtidens mest benyttede

herregårdsarkitekter. I 1838-41 fik bygningen tilført en

portikus – et søjlebåret indgangsparti, der rager ud fra bygningen.

Huset er bygget i gylden Kendal-sten og rummer både

klassicistiske og enkelte nygotiske interiører. Herregårdens

vandmølle og de fleste af de gamle driftsbygninger fremstår

robuste og er udført i den lyse, rustikke Yorkshiresten, som

efter anbefalinger fra English Heritage også er videreført i

godsets nyopførte bygninger. Den rustikke sten fungerer som

en hilsen til den lokale byggeskik og som bindeled mellem nyt

og gammelt. De nye bygninger føjer sig smukt til landskabet og

den følsomme, historiske herregårdshelhed, og de er samtidig

med til at fortætte herregårdsmiljøet.

Fremtidens herregård

Selvom det kan lyde som et paradoks at opføre nyt, når man

har svært ved at anvende de bygninger, man allerede har, er

de nye bygninger på Broughton Hall netop del af succesen.

Resultatet er en herregård med struktur som en lille by.

For lejerne betyder det, at man er del af et samlet miljø.

Man har ikke ’bare’ adresse i en gammel lade. Samtidig har de

nye bygninger været grundlag for erhvervsudlejningen i stor

skala, så Broughton Hall i dag kan huse 51 virksomheder.

De nye bygninger ligner i byggestil og materialevalg de

oprindelige driftsbygninger og føjer sig ind i den sårbare

helhed, så det utrænede øje ikke kan se forskel. Seneste

tiltag er den nyopførte restaurant UTOPIA, der er placeret

midt i haven som virksomhedernes naturlige mødested.

Den enkle glas- og træbygning er tegnet af den kendte,

engelske arkitekt Sir Michael Hopkins og tilpasset den

historiske herregårdshelhed. Den lette, moderne bygning

står som vidne om det liv, der leves på Broughton Hall i dag.

Og i morgen.

Lejerne værdsætter det attraktive

miljø, der er blevet skabt i den lille

’herregårdsby’. Målet er at få live, work

og play til at gå op i en højere enhed.

Roger Tempest, ejer af Broughton Hall

120 Hvidbog 2009

More magazines by this user
Similar magazines