Få bedre styr på foderomkostningerne på ... - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Få bedre styr på foderomkostningerne på ... - LandbrugsInfo

bedre styrfoderomkostningerne

dækningsbidragsniveau

Sådan gør vi på Fyn

Tema 12

Få overblik og

økonomi i foderkæden

Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen

Landbo Fyn

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


På Fyn

• Deltager ca. 130 besætninger med godt

15.000 køer

• Det svarer til 25-30% af besætningerne og

35-40% af køerne

• Knap halvdelen af de 130 besætninger er

Jersey

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Seneste tiltag på Fyn

• Fra efteråret 2003

• Fælles principper

• F.eks. produceret mælk og kvoteafgift

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Bruttoindtægter

Datagrundlag: PK Landbo Fyn pr. 30. juni 2003

100

90

80

70

60

50

40

Gødningsværdi

Tilvækstværdi

Mælkeindtægt

30

20

10

0

Jersey

Store racer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Bruttoudgifter

100

90

80

70

60

50

40

Diverse

Dyrlæge

Foderudgift

30

20

10

0

Jersey

Store racer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Udgifter/indtægter

Procent

100

90

80

70

60

50

40

30

Indtægter

Foder

Dyrlæge

Diverse

20

10

0

Jersey

Store racer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Analyse

• Store racer pr. 30. juni 2003

• 42 besætninger

• Foderudgift i procent af bruttoindtægt

• 1/3 højeste og laveste

• 14 besætninger i hver

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Foderudgift høj

42%

DB Foderudgift Dyrlæge Diverse

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Foderudgift lav

36%

DB Foderudgift Dyrlæge Diverse

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Forklaring på forskelle?

Høj

• FE køer 1,10 kr.

• FE kvier 1,16 kr.

• FE køer pr. kg EKM 0,76

• FE kvier pr. kg EKM 0,21

Lav

• FE køer 1,01 kr.

• FE kvier 1,04 kr.

• FE køer pr. kg EKM 0,73

• FE kvier pr. kg EKM 0,20

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Prisen

Eksempel 1

2,5 FE mask á 0,70 kr. i stedet for 2,5 FE

kraftfoder á 1,25 kr. svarer til 7-8 øre pr.

FE hos køer – 500 kr. pr. årsko.

Eksempel 2

4 FE frisk roeaffald á 0,50 kr. i stedet for

4 FE HP-pulp á 0,80 kr. (á 1,00 kr) i 100

dage svarer til 2-3 øre pr. FE hos køer –

120 (200) kr. pr. årsko.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Grovfoderprisen

Eksempler

Majsjord

• 10.000 FE majs á 90 øre,

DB pr. ha 6.550 kr.

• 7.200 kg hvede á 75 øre,

4.000 kg halm á 5 øre,

DB pr. ha 4.700 kr.

• Reel intern pris majs 72

øre pr. FE

Hvedejord

• 9.000 FE majs á 90 øre,

DB pr. ha 5.650 kr.

• 10.000 kg hvede á 75 øre,

5.000 kg halm á 5 øre,

DB pr. ha 6.850 kr.

• Reel intern pris majs 103

øre pr. FE

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Hvedepris 110

Majsjord

• Alternativt DB

hvede 7.220 kr.

• Reel intern pris

majs 97 øre pr. FE

Hvedejord

• Alternativt DB

hvede 10.350 kr.

• Reel intern pris

majs 142 øre pr. FE

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Ved fast pris på hjemmeavlet

grovfoder på 90 øre pr. FE

Følg op på grovfodermarkens dækningsbidrag!

Så bedriftens samlede dækningsbidrag

maksimeres

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Dækningsbidrag grovfoder

Eksempel

Høstår

2000

2001

2002

2003

Afgrøde

Majs

Majs

Majs

Majs

Netto

FE pr. kbm

185

186

198

Netto

FE pr. ha

9.559

8.440 11.330

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Dækningsbidrag grovfoder

Eksempel

Høstår

Pr. ha

2000

2001

2002

Salgsindtægt

8.603

7.596

10.197

Ha støtte

2.500

2.411

2.372

Udgifter

5.000

5.000

5.000

DB

6.103

5.007

7.569

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


• Silo: 3×8×40, 960 kbm

• Kasseres de øverste 30

cm, svarer det til 10%!

• Ved fast pris pr. FE:

• Mindre DB i marken

• Mindre DB i stalden

Svind

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

• 24.000 FE svind

• Mark DB -21.600 kr.

• Stald DB +30 øre pr. FE

• -7.200 kr.

• Samlede DB -28.800 kr.


Forbruget

Høj

• 1.842 FE pr. årskvie

• 28 mdr. 1. kælvning

• 0,98 kvie pr. ko

Lav

• 1.586 FE pr. årskvie

• 27 mdr. 1. kælvning

• 1,06 kvie pr. ko

• Forbrug, pris, alder

• 4.986 kr. pr. kælvekvie

• Forskel 1.275 kr.

• 3.711 kr. pr. kælvekvie

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Fodereffektivitet/ydelse

Store racer

92

90

88

86

84

82

%

80

78

76

6500 7500 8500 9500 10500 11500

Kg EKM

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Fodereffektivitet/ydelse

Jersey

%

95

90

85

80

75

6000 7000 8000 9000 10000

Kg EKM

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Resultater

Høj

• Foderudgift 9.245 kr.

• Indtægter 22.071 kr.

• Ydelse 8.519 kg EKM

• Dækningsbidrag

10.991 kr.

• 1,29 kr. pr. kg EKM

Lav

• Foderudgift 8.482 kr.

• Indtægter 23.754 kr.

• Ydelse 8.900 kg EKM

• Dækningsbidrag

13.390 kr.

• 1,50 kr. pr. kg EKM

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Årsager til større udbytte

• SUNDHED

• Daglig pasning

• Goldperiode

• Kælvning

• Kælvekviers

tilvænning

• Foderrationen

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Fodringen

Er det TMR

- eller DMR?

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Årsager

• FYSISK NÆRMILJØ

• Lys

• Luft

• Lejet

• Inventar

• Adgang til foderbord

• Malkning/anlæg

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Vand

• Kar

• Maks. 10-12 køer pr. m

• Kopper

• 6-8 køer pr. kop

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Klovpleje


Årsager

• Adfærd

• Planlægning

• Opfølgning

• Hyppige EFK

• Notér foderændringer

• ”Anvendelig”

kassepostering

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Kr.

1,70

Resultater

Store racer

DB pr. kg EKM pr. Fodereffektivitet

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

%

75 80 85 90 95

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


KR

1,70

Resultater

Jersey

DB pr kg EKM/Fodereffektivitet

1,65

1,60

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

78 80 82 84 86 88 90 92 94 %

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Resultater

Store racer

Kr.

1,70

DB pr. kg EKM pr. ydelse

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

1,10

6500 7500 8500 9500 10500

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Kg EKM


Kr.

1,70

1,65

1,60

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

Resultater

Jersey

DB pr. kg EKM pr. ydelse

6000 7000 8000 9000 10000

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

Kg EKM


Planlægning

Opfølgning

Planlægning

Opfølgning

Planlægning

Opfølgning

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret | Dansk Kvæg

More magazines by this user
Similar magazines