Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Juni 2012

Institution 414 Københavns VUC

Uddannelse

Fag og niveau

Lærer(e)

Hold

hfe

C

Helle Borup

h1rtc272

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Titel 6

Titel 7

Titel 8

Intro

Forarbejdningsfaserne

Appelformer

Argumentation

Situationer og genrer

Retorikkens skriftlige dimension

Før, under og efter – retorikken i spil både praktisk og kritisk

Analyse


Titel 1

Intro

Indhold Helle Borup: Ud med sproget kapitel 3

Taler om en ting, øvelser i øjenkontakt, oplæsning

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

12 lektioner

Øve sig i at være på

Nervøsitet, kritik

Talerstol, holddiskussioner og gruppearbejde

Titel 2

Forarbejdningsfaserne

Indhold Helle Borup, Ud med sproget. Kapitel 2, s. 19-21

Villy Søvndals tale 1. maj 2007

Rasende læserbreve

Kursisternes egne forsvarstaler

Omfang 12 lektioner

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Forstå retorikkens systematik og kvaliteten ved at arbejde med afgrænsede

områder og skabeloner, fordi man så øver sig fokuseret.

Stilfigurer og begyndelser

Se forskellen på faserne og deres indbyrdes afhængighed

Talerstol, skriveværksted og gruppearbejde

Titel 3

Appelformer

Indhold Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 4

Debatindlæg: Carl Mar Møller: Mænd får stress af barselsorlov

Filmklip med Lykketoft og Mette Holm, Bono, Dr, Phil

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

9 lektioner

Forstå og anerkende menneskets forskellige måder at forstå på.

Talerstol, holddiskussion, gruppearbejde


Titel 4

Argumentation

Indhold Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 5

Kursisternes ytringer ifm debat på holdet

Kursisternes egne debatindlæg

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Udsagn om lighed i samfundet fra Ole Testrup, Kjeld Heick, Sv. Å. Madsen og

Lasse Rimmer fra Politiken 2005

12 lektioner

Toulmins argumentationsmodel, diverse argumenttyper og kunne vurdere

argumenter

Debat på holdet, gruppearbejde, holddiskussioner

Titel 5

Reklamer, situationer og genrer

Indhold Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 6 og 7

Reklame: Vild med Enaxin

Diverse levende reklamer valgt af kursisterne

Omfang 6 lektioner

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Bitzer, pentagrammet, genrens betydning for formål, funktion og modtagernes

opfattelse af et budskab.

Holddiskussion, gruppearbejde, oplæg fra kursisterne

Titel 6

Retorikkens skriftlige dimension

Indhold Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 8

Kursisternes egne artikler om et retorisk begreb formidlet til elever i en 9. klasse

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

12 lektioner

Funktioner, tekstkvaliteter, virkemidler, forskellen på mundtligt og skriftligt sprog,

stemme og tone.

Skriveprocessens betydning for ytringens kvalitet.

Holddiskussion, skriveværksted


Titel 7

Indhold

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Før, under og efter – retorikken i spil både praktisk og kritisk

Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 2 og det meste af det, der er læst i forvejen.

Kursisternes egne taler, valgfrit emne

15 lektioner

Forstå retorikkens rolle i relation til demokrati, retssamfund og

informationssamfund

Analysere og vurdere kvaliteten af autentiske ytringer

Forstå de funktioner og den magt ytringer kan have

Argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise

Formidle faglig viden på en måde, der er egnet til at interessere og oplyse

Give konstruktive ændringsforslag til autentiske ytringer

Bruge grundlæggende retoriske begreber om produktion og reception af autentiske

ytringer

Talerstol, kritik af taler, skriveværksted,

Titel 8

Indhold

Analyse

Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 9 og repetition

Analyse af diverse debatindlæg, ledere, leksikonopslag, reklamer og klummer

Leksikonartikel fra www.leksikon.org om tortur

Leksikonartikel fra Encyklopædien om fedtsugning

Kursisternes egne leksikonartikler om selvvalgt emne

Klumme: C-klubben, Martin Krasnik, 22.09.2000

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

12 lektioner

Forstå retorikkens rolle i relation til demokrati, retssamfund og

informationssamfund

Analysere og vurdere kvaliteten af autentiske ytringer

Forstå de funktioner og den magt ytringer kan have

Argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise

Formidle faglig viden på en måde, der er egnet til at interessere og oplyse

Give konstruktive ændringsforslag til autentiske ytringer

Bruge grundlæggende retoriske begreber om produktion og reception af

autentiske ytringer

Holddiskussioner, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriveværksted,

prøveeksamen, masterclass

More magazines by this user
Similar magazines