Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Titel 4

Argumentation

Indhold Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 5

Kursisternes ytringer ifm debat på holdet

Kursisternes egne debatindlæg

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Udsagn om lighed i samfundet fra Ole Testrup, Kjeld Heick, Sv. Å. Madsen og

Lasse Rimmer fra Politiken 2005

12 lektioner

Toulmins argumentationsmodel, diverse argumenttyper og kunne vurdere

argumenter

Debat på holdet, gruppearbejde, holddiskussioner

Titel 5

Reklamer, situationer og genrer

Indhold Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 6 og 7

Reklame: Vild med Enaxin

Diverse levende reklamer valgt af kursisterne

Omfang 6 lektioner

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Bitzer, pentagrammet, genrens betydning for formål, funktion og modtagernes

opfattelse af et budskab.

Holddiskussion, gruppearbejde, oplæg fra kursisterne

Titel 6

Retorikkens skriftlige dimension

Indhold Helle Borup, Ud med sproget, kapitel 8

Kursisternes egne artikler om et retorisk begreb formidlet til elever i en 9. klasse

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

12 lektioner

Funktioner, tekstkvaliteter, virkemidler, forskellen på mundtligt og skriftligt sprog,

stemme og tone.

Skriveprocessens betydning for ytringens kvalitet.

Holddiskussion, skriveværksted

More magazines by this user
Similar magazines