ThermoWood Beklædning - Moelven

f.building.supply.dk

ThermoWood Beklædning - Moelven

ThermoWood

det spændende nye alternativ

Finnforest ThermoWood er en ny generation ThermoWoodbehandlet

træ, der til udvendig anvendelse er produceret af

fyrretræ, mens der indvendigt kan anvendes både grantræ og

fyrretræ.

De forskellige træsorter gennemgår en ny avanceret og effektiv

ThermoWoodbehandling.

Øget naturlig varighed og en smuk

brunlig lød

ThermoWoodbehandlingen giver ThermoWood en smuk brunlig

lød og en øget naturlig varighed mod trænedbrydende svampe.

Det gør produktet til et godt alternativ til imprægneret træ,

lærk eller eksotiske træarter.

Gammel ide - ny teknologi

Behandlingen af Finnforest ThermoWood er baseret på en

metode, som bl.a. vikingerne og andre folkeslag anvendte for

over 1000 år siden. Inden de skulle sætte træpæle i vand eller i

jord, brændte de ydersiden af pælene. Denne proces gav træet

en længere holdbarhed.

Når miljøet har høj prioritet

Der er mange argumenter for at vælge Finnforest ThermoWood.

Udseende, formstabilitet, holdbarhed og totaløkonomi er blot

nogle af dem. Hensynet til miljøet er også et væsentligt argument.

Finnforest har en bevidst holdning til naturen og

miljøet, og en bæredygtig skovdrift er en forudsætning for virksomheden

- og for Finnforest ThermoWood.

ThermoWood er produceret af PEFC certificeret træ og mærket

med Svanen.

Endeligt er det væsentligt, at selve behandlingsmetoden er

både skånsom for miljøet og bliver foretaget med et lavt

energiforbrug. Der tilføres ingen gasser eller kemikalier til

træet under processen.

Det betyder, at når træet ad åre skal bortskaffes, sker det helt

uden problemer. Behandlingen af træet består udelukkende af

opvarmning via vanddampe.

Ved at vælge Finnforest ThermoWood er du med til at værne

om naturen.

Processen

586-003

Finnforest har igennem intens forskning og med hjælp af vor tids

moderne teknologi, udviklet en proces der skaber unikke og

smukke træprodukter, og som via en certificeringsordning med

VTT i Finland er under løbende kontrol. Det sikrer kontinuitet i

trækvalitet og varighed.

Da ThermoWoodbehandlingen bliver udført ved høje temperaturer,

bliver kammeret mættet med vanddampe for at undgå at

træet brænder. Under selve behandlingen forsvinder bl.a.

harpiks, terpentin og formaldehyd ud af træet.

ThermoWood behandlingsovn

Nærum Gymnasium, Arkitekterne Dall og Lindhardsen

2 www.moelven.dk

More magazines by this user
Similar magazines