ErhvervsNyt April 2010 - EDC Poul Erik Bech

poulerikbech.dk

ErhvervsNyt April 2010 - EDC Poul Erik Bech

April 2010

ErhvervsNyt

Det har store økonomiske konsekvenser

for ejerne af erhvervsejendomme

og evt. deres lejere,

at de fastholdes på et urealistisk

højt vurderingsniveau.

Forår på

ejendomsmarkedet

Læs mere side 3

Behov for ny vurdering

af erhvervsejendomme

Læs mere side 4

Markant

investeringsejendom

i det sønderjyske

Læs mere på side 8

EDC Poul Erik Bech

Exclusive

Landsdækkende formidler af

eksklusive ejendomme

Læs mere side 19

Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

poulerikbech.dk/erhverv


EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

MEDARBEJDERE I DANMARK

KØBENHAVN

& ØVRIGE

SJÆLLAND

København

København

København

København

København

København

København

København

København

København

Poul Erik Bech

Statsaut. ejendomsmægler,

Valuar, MDE, MRICS

Jørgen Jørgensen

Direktør, civiløkonom,

HD, MRICS

Bjarne Bering

Afdelingsdirektør, statsaut.

ejendomsmægler, valuar, MDE

Jens Erik Hansen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Peter Wassard

Statsaut. ejendomsmægler,

Ingeniør, civiløkonom, MDE

Jens Christian Laasholdt

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Christian B. Jørgensen

Erhvervskoordinator

Thomas Riis

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar

Thomas Rudlang

Salgs- & udlejningschef, statsaut.

ejdomsmægler, valuar, MDE

Tina Iburg

Erhvervsrådgiver, statsaut.

ejendomsmægler, MDE

København

København

København

København

København

København

København

København

København

København

Helge Rud Larsen

Cand.polit., statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Jørn Søby

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Knud Egehoved

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Poul Randrup

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

Stig Nordbøge

Vurderingschef, statsaut.

ejendomsmægler, valuar

Lisbet H. Andersen

Erhvervskoordinator

Gunnar Jørgensen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Kristian Hartmann

Salgs- og udlejningschef

Sabine Eriksen

Erhvervskonsulent

Michael Thodsen

Erhvervskonsulent, HD (FR)

København

København København Hillerød

Hillerød

Roskilde Roskilde Roskilde Næstved

Julie Stener Nielsen

Erhvervskoordinator

Jeff Henriksen

statsaut. ejendomsmægler

Ole Fromberg

erhvervskonsulent HD (A)

Morten Bådstorp

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE, centerchef

Kenneth K. Nielsen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Arno Starup Werner

Erhvervskonsulent, salg &

vurdering

Frank Jensen

Erhvervschef, statsaut.

ejendomsmægler, MDE

Nicolaj Zander Olsen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Jesper Karmark

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

SYD-/SØNDER-

JYLLAND

Kolding

Kolding Kolding Kolding Kolding

Børge S. Mensel

Direktør, statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Claus Fenger

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

John Pedersen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

John Vogt

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

Marianne Bering

Erhvervskoordinator

Aabenraa

Aabenraa Aabenraa Esbjerg Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Børge S. Mensel

Direktør, statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Henrik F. Krarup

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Jørgen Bennett

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Karsten L. Jensen

Direktør

Jesper Ølgaard Bloch

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar

Knud Erik M. Pedersen

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Jette Jørgensen

Stataut. ejendomsmægler,

MDE, erhvervskoordinator

MIDTJYLLAND

Århus Århus

Århus Århus Århus Århus

Århus

Søren Leth Pedersen

Direktør, cand. merc., statsaut.

ejd.mgl., valuar, MDE

Carsten Tungelund

Direktør, KAM, H.D., statsaut.

ejd.mgl. & valuar, MDE

Hanne Snedevig Haun

Erhvervskoordinator,

advokatsekretær

Jacob F. Sørensen

Erhvervsrådgiver

Klaus Bugge Andersen

Erhvervsrådgiver

Morten Kristensen

Erhvervsrådgiver

Thomas Brauer

Erhvervsrådgiver

Århus

Århus Århus Århus Århus Silkeborg

Thomas M. Kristensen

Erhvervsrådgiver, cand. jur.,

statsaut. ejd.mgl., MDE

Svend Kjær

Erhvervsrådgiver

Sanne V. Christensen

Studiemedhjælper

Gitte Andersen

Studiemedhjælper

Peter Svart

KAM assistent

Egon Bredtoft

Erhvervskonsulent

NORDJYLLAND

Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg

Stig Theilmann

Direktør, statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE, MRICS

Arne Kærgaard

Statsaut. ejendomsmægler,

valuar, MDE

Martin B. Mikkelsen

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE

Rikke Hansen

Statsaut. ejendomsmægler,

MDE, Erhvervskoordinator

Birthe Kjær

Erhvervskoordinator

København K Herlev Hillerød Roskilde

3330 1000 • e-mail 114@edc.dk 4457 0337 • e-mail 278@edc.dk 4826 9910 • e-mail 342@edc.dk 4633 3333 • e-mail 403@edc.dk

Næstved Odense Kolding Sønderjylland

5578 6603 • e-mail 473@edc.dk 6612 6127 • e-mail 512@edc.dk 7633 8010 • e-mail 603@edc.dk 7333 1300 • e-mail 620@edc.dk

Esbjerg Århus Silkeborg Aalborg

7610 4800 • e-mail 670@edc.dk 8730 9930 • e-mail 802@edc.dk 8682 1000 • e-mail 865@edc.dk 9631 4900 • e-mail 912@edc.dk


April 2010

Forår på ejendomsmarkedet

Er der noget om snakken, når ejendomsmæglerne siger, at det er begyndt at gå godt på ejendomsmarkedet?

Hvis vi ser på boligmarkedet er der bestemt noget om snakken, idet både omsætning og efterspørgsel

i de første par måneder af 2010 sammenlignet med forrige år, som godt nok ikke

var et af de bedste, er en hel del større i mange områder af landet.

Desværre kan der ikke siges det samme om erhvervsejendomsmarkedet. Godt nok virker det

som om, der er grøde i luften, men alligevel, efterspørgslen og salget er endnu ikke noget at

skrive hjem om.

Den største hindring for en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter erhvervsejendomme

er stadigvæk de manglende finansieringsmuligheder. Både banker og realkreditinstitutter

er meget tilbageholdne med at yde lån til investering i fast ejendom. Set i lyset af de tab

sektoren har fået i det seneste års tid, er det måske nok forståeligt, men alligevel. Man skulle

måske have anvendt nogle flere ressourcer på at få vurderet de ejendomme eller projekter

man gav lån til dengang.

Jørgen Jørgensen

Direktør, HD, MRICS

Det er vor opfattelse, at vi i resten af 2010 stadigvæk vil se mange tvangsauktioner, hvilket - alt

andet lige – vil betyde endnu flere tab til banker og realkreditinstitutter.

Vi har igennem de seneste mange måneder fulgt udviklingen på de afholdte tvangsauktioner

over erhvervsejendomme, og vi kan konstatere, at de omhandlede ejendomme i meget stort

omfang overtages af banker og realkreditinstitutter. Der er langt mellem, at private investorer

overtager erhvervsejendommene direkte på auktionerne. Dette forhold kan efter vores mening

helt klart henføres til de manglende muligheder for finansiering.

Tvangsauktion – lotteri med gevinstmulighed?

At overtage en ejendom på en tvangsauktion kan i nogle tilfælde være en rigtig god forretning,

og i nogle situationer en rigtig dårlig.

Hvad skal man være opmærksom på når man vil overtage en ejendom på tvangsauktion? Faldgruberne

er mange. Man skal være klar over, at ejendommen er købt som beset, hvorfor eventuelle

mangler af både den ene eller anden art ikke kan gøres gældende ved tvangsauktioner.

Det gælder derfor om at sikre sig mest muligt for både at undgå økonomiske overraskelser og

byggetekniske overraskelser. Gør brug af eksperter, der har kendskab til økonomi og jura

samt til det byggetekniske. Det koster naturligvis noget at gøre brug af disse specialister, men

det er en meget lille del af den samlede anskaffelsessum for ejendommen. Betragt udgiften

som en forsikringspræmie.

At overtage en ejendom på tvangsauktion kan være et lotteri med en rigtig god gevinst, men

det kræver helt klart, at man er påpasselig og omhyggelig med at fremskaffe alt relevant materiale

om ejendommen, og efter vor opfattelse, spørger de rigtige professionelle til råds.

Med venlig hilsen og på gensyn

Indhold:

Artikel ......................... 4

Søgere ......................... 7

Investering ................. 8

Jørgen Jørgensen

Kontor ....................... 14

Lager/produktion .... 25

Butikker .................... 32

Grunde ...................... 35

3


BEHOV FOR NY VURDERING

AF ERHVERVSEJENDOMME

Mens de danske boligejere nu har fået nedsat deres offentlige ejendomsvurdering,

må ejerne af erhvervsejendomme vente endnu et år. Det betyder, at erhvervslivet

må betale urimeligt høje ejendomsskatter og dækningsafgift endnu et helt år.

Så er den igen helt gal med de offentlige ejendomsvurderinger.

For mens landets private boligejere kan se frem til at betale lavere

ejendomsskatter og grundskyld som en følge af den nye, markant

lavere vurdering, så må ejerne af erhvervsejendomme skue langt

efter en skattebesparelse.

”Den nye vurdering omfatter

private med parcelhus, rækkehus,

ejerlejlighed og selv

sommerhus, men vurderingen

gælder ikke erhvervsejendomme,

herunder udlejningsejendomme.

Her skal ejerne gå og vente endnu et helt år på, at

deres vurdering kommer i trit med virkeligheden,” siger erhvervsdirektør

Jørgen Jørgensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ejendomsvurderingen ligger til grund for betaling af ejendomsskatten

samt for erhvervsejendommes vedkommende den

kommunale beskatning, dækningsafgiften.

Vi forventer, at den kommende

vurdering, som offentliggøres

næste år, vil byde på markante

fald i ejendomsværdierne

Dengang viste beregningerne fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, at

den nye offentlige vurdering på landsplan var udtryk for en overvurdering

af ejendomsværdierne på minimum 30 procent. Resultatet

var, at dansk erhvervsliv årligt ville komme til at betale

cirka en mia. kr. for meget i dækningsafgift.

På den baggrund forudså Jørgen Jørgensen, at der ville komme

”en hel tsunami” af klager over

vurderingen, hvilket SKAT på

forhånd afviste. Men erhvervsdirektøren

fik ret – det væltede

ind med klager i et omfang,

som næppe nogensinde før er

oplevet hos SKAT. Vurderingen

ramte helt forbi målet.

”Vi fik i den grad ret i vores spådom om, at det ville vælte ind med

klager over vurderingerne. Og ikke nok med det, for med meget

få undtagelser fik klagerne medhold. Vi gennemførte selv en lang

række vurderinger for vores kunder til brug ved klager, og alle

med én enkelt undtagelse fik efterfølgende nedsat vurderingen.

SKAT havde ramt helt ved siden af,” fastslår Jørgen Jørgensen.

”Det har således store økonomiske konsekvenser for ejerne af

erhvervsejendomme og evt. deres lejere, at de fastholdes på et

urealistisk højt vurderingsniveau. De kommer til at betale alt for

meget i ejendomsskat og dækningsafgift et helt år endnu,” påpeger

Jørgen Jørgensen.

Fik ret i advarslerne

Allerede for et år siden slog erhvervsdirektøren alarm, da SKAT

begyndte at udsende den nye offentlige ejendomsvurdering. Vurderingen,

som blev offentliggjort midt i årtiers værste finanskrise,

opskrev over en bred kam ejendomsværdierne og grundværdierne

med 15-20 procent i forhold til vurderingen fra 2006.

Uretfærdigheden fortsætter

Dækningsafgiften er – i modsætning til private boligejeres ejendomsværdiskat

– ikke omfattet af regeringens skattestop. Derfor

slog den alt for høje offentlige vurdering af erhvervsejendomme

fra sidste år fuldt igennem hos virksomhederne i form af højere

dækningsafgifter.

I alt opkræver 45 af de danske kommuner dækningsafgift hos

virksomhederne, anført af de store byer, hvor afgiften typisk udgør

10 promille af ejendomsværdien. Samlet set bidrager dækningsafgiften

årligt med cirka 2,9 mia. kr. til den kommunale

økonomi (2009-tal).

Alene i Københavns kommune indbringer dækningsafgiften cirka

én mia. kr. årligt, og det beløb ville være 300 mio. kr. mindre, hvis

ejendomsvurderingen afspejlede de reelle ejendomsværdier.

4


Fald i vurderingerne

Sammen med årsopgørelsen for 2009 har

SKAT netop offentliggjort nye ejendomsvurderinger

for parcelhuse, rækkehuse,

ejerlejligheder og sommerhuse. De første

prognoser fra SKAT viser, at ejendomsvurderingerne

er stærkt faldende.

SKAT har endnu ikke offentliggjort, hvor

meget ejendomsvurderingerne falder på

landsplan, men den foreløbige vurdering er,

at grundværdierne falder med 13 pct. på

landsplan, og ejendomsværdierne (samlet

værdi af bygninger og grund) falder 14 pct. i

forhold til ejendomsvurderingerne i 2007.

(Kilde: Dagbladet Børsen)

”Skatteministeren burde allerede sidste år have trukket vurderingen

tilbage, så der kunne laves en ny offentlig vurdering, der er i

overensstemmelse med markedet. I stedet fortsætter uretfærdighederne

nu endnu et år, til der i starten af 2011 udsendes en ny

vurdering af erhvervsejendommene,” siger Jørgen Jørgensen.

Han påpeger, at der stadig er et meget stort antal ejere af erhvervsejendomme,

der betaler for høje ejendomsskatter, fordi de

af forskellige årsager ikke klagede sidste år, inden fristen udløb 1.

juli. Mange havde på det tidspunkt rigeligt af andre problemer at

slås med – midt i en finanskrise. Men det betyder, at de fortsat

hænger på en vurdering, som alle kan se er forkert.

Behov for et nyt system

Jørgen Jørgensen påpeger, at situationen er yderst uheldig for et

erhvervsliv, der stadig lider af følgevirkningerne fra finanskrisen.

Det sidste, der er brug for, er et system, der opretholder et kunstigt

højt beskatningsniveau i hele to år – til skade for ejere såvel

som lejere.

”Vi forventer, at den kommende vurdering, som offentliggøres

næste år, vil byde på markante fald i ejendomsværdierne. Hvis det

bliver som på boligmarkedet, vil fald på 30-50 procent ikke være

usædvanlige. Men hvorfor skal erhvervslivet vente så længe?

Hvorfor går politikerne ikke straks ind og beder om en ny vurdering?

Det er det eneste rigtige at gøre,” mener Jørgen Jørgensen.

Erhvervsdirektøren foreslår, at man ser på hele det offentlige vurderingssystem

med kritiske briller og laver det om. Helst med en

ny vurdering hvert år – mod nu hvert andet år.

”Hvis ikke SKAT kan gabe over det, så må man efter min mening

helt afskaffe den offentlige vurdering og i stedet overlade det til

professionelle at vurdere ejendomme. Så må vurderingerne foretages

af uvildige valuarer. Det ville være mere retfærdigt og give

mere retvisende vurderinger.”

5


Vi træffes nu alle ugens dage

kl. 7- 21

hele året rundt!

Der er mange grunde til, at EDC Poul Erik Bech

er Danmarks største mæglervirksomhed. En af

dem er tilgængeligheden.

DANMARKS STØRSTE

MÆGLERVIRKSOMHED SØGER ENDNU

FLERE DYGTIGE MEDARBEJDERE

KARRIERE-

PLANLÆGNING

DET HELE STARTER MED DET RIGTIGE JOB

Vi kan tilbyde dig:

Et spændende og yderst afvekslende job i en dynamisk og ekspansiv virksomhed

med de allerbedste udviklingsmuligheder både karrieremæssigt og

geografisk. Vi har i firmaet karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse

og til indtræden som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse

samt interne jobrokeringer.

Et job i en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst ønsker

at fastholde vores førende position i Danmark, og udvikle os som en innovativ

og international mæglervirksomhed, med netop de muligheder og udfordringer

dette giver og kræver for dig som medarbejder.

Erhvervsmægler

Køge bugt omr., Odense, Kolding, Silkeborg, Herning, Aalborg

Erhvervsdirektør/partner

Odense, Silkeborg

6

Se mere på poulerikbech.dk/erhverv


loKaler SøgeS

har du lokaler der matcher?

Kontakt nærmeste edC Poul erik bech erhvervscenter

InveSterIng

InduStrI

Kontor

butIK

København / Sjælland

jylland

København / FrederiKsberg • 500 - 700 Kvm

Søger 550 - 650 kvm kontor i et plan til reklamebureau, gerne store rum.

>> ref: 114-90121167

værløse • 500 - 700 Kvm

Søger domicilejendom gerne Værløse til konsulenvirksomhed på 500 til 700

kvm.

>> ref: 114-27543546

birKerød • 1.200 - 1.600 Kvm

Søger præsentable kontorer i Birkerød til salg. Skal bruge 1.250 - 1.600 kvm

kontorer og gerne lidt arkiv.

>> ref: 342-21844720

Tårnby • 400 - 500 Kvm

Søger kontorlejemål centralt i Kastrup. God geografisk placering til off. transport.

Gerne momsfrit.

>> ref: 114-34554555

København K - valby • 800 - 1.200 Kvm

800 - 1.200 kvm med mange rum søges. Hurtig overtagelse.

>> ref: 114-36610767

rosKilde • 200 - 400 Kvm

Søger kontorer i Roskilde midtby. Vigtigt med p-pladser.

>> ref: 403-47601541

lyngby • 400 - 500 Kvm

Søger kontorlejemål centralt i Lyngby området. God placering til off. transport.

Gerne momsfrit.

>> ref: 114-47106405

København K • 200 - 250 Kvm

Præsentabelt kontor i nærheden af Strøget til konsulentfirma - ca. 250 kvm.

>> ref: 114-32678902

København ø - København n • 160 - 200 Kvm

Kontorlokaler søges i Københavns Nordøst område.

>> ref: 114-23019815

København • 300 - 450 Kvm

Søger lokaler til klinik med 15 behandlerrum. Tæt ved off. transport og på

stille beliggenhed.

>> ref: 114-33807883

slagelse • 150 - 250 Kvm

Søger kontor i Slagelse centrum, ikke højere oppe end 1. sal.

>> ref: 473-39812067

slagelse • 1.000 Kvm og opeFTer

Lokaler i Slagelse centrum til afholdelse af koncerter mv. med plads til mellem

4 - 500 siddende.

>> ref: 473-99360667

København K - valby • 200 - 500 Kvm

Lagerlokaler søges, gerne i Valby, på ca. 200 - 500 kvm.

>> ref: 114-30674121

hillerød • 250 - 400 Kvm

Søger 300 kvm klinik med tilhørende butik i Slotsgade eller Helsingørgade.

Køb/leje.

>> ref: 342-49484990

rosKilde • 100 - 300 Kvm

Søger butik til tøjforretning tæt på gågaden i Roskilde.

>> ref: 403-23982996

København • invesTering

Umoderniseret beboelsesejendom søges i København.

Prisleje: 3 - 20.000.000.

>> ref: 114-59500105

Kolding • 80-140 Kvm.

Kontorer med årlig leje kr. 50-120.000

>> ref: 603- 62892616

århus • 400 Kvm

Der lægges vægt på synlighed, parkeringsmuligheder og høj standard.

>> ref: 802-17309946

århus v, århus n, århus s • 400-500 Kvm

200 - 300 kvm lager, 100 kvm værksted og 100 kvm kontor - gerne i nærhed

af motorvejsnettet.

>> ref: 802-67309937

rissKov • 700 - 800 Kvm

400-500 kvm i ét stort isoleret og opvarmet lager/udstillingslokale samt 300

kvm lager. Beliggenhed mellem Grenåvej og Randersvej. Til leje.

>> ref: 802-57309937

haderslev • 800 - 1.500 Kvm

Lager/produktion til køb/leje.

>> ref: 620-58037557

sønderborg • 800 Kvm.

800 kvm. lager og 300 kvm. butik.

>> ref: 620- 87012447

esbjerg • 3.000 - 5.000 Kvm

Søges til produktionsvirksomhed. Tilhørende kontor- og velfærdsfaciliteter.

Vigtigt med god udvendig manøvreplads. Køb/leje.

>> ref: 670-12225204

århus • 100 - 200 Kvm

Centralt beliggende butik med lille lager. Gerne højt til loftet.

>> ref: 802-27309946

aalborg midT/vesT • CaFé

Lokaler som må benyttes til café søges til etableret restauratør - gerne med

mulighed for medbestemmelse omkring indretning af lokalet.

>> ref: 912-12797522

aalborg midTby • 100 - 300 Kvm

Tøjbutik med beliggenhed i gågadenettet i Aalborg midtby.

>> ref: 912-20136474

haderslev • 75 - 200 Kvm

Butikslokale

>> ref: 620-90948547

esbjerg • 150 - 300 Kvm

Butikslokaler med ”A-beliggenhed”. Gerne i Kongensgade, Torvegade, eller

nære tilstødende butiksgader.

>> ref: 670-90018392

varde • 190 - 310 Kvm

Landsdækkende kæde søger butikslejemål på ”A-beliggenhed”, tilgængeligt i

ét plan. Krav om meget butiksfacade. Kan overtages straks.

>> ref: 670-67374304

esbjerg/varde • boligudlejningsejendomme

Søges for likvide investorer. Maksimum ca. 35 mill. pr. stk. Umiddelbart alle

boligudlejningsejendomme har interesse.

>> ref: 670-90003882

grund Til dagligvarebuTiKKer

Velkonsolideret ejendomsudvikler søger projektejendom til dagligvarebutik.

Der skal være mulighed for at opføre mindst 1.000 kvm.

>> ref: 912-33113189

aalborg • boligudlejningsejendomme

Velkonsolideret ejendomsselskab søger velholdte boligejendomme med omk.

bestemt husleje i midtbyen. Boligerne størrelse skal være under 100 kvm.

>> ref: 912-13268958

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech


i n v e s t e r i n g

VÆRLØSE

TIL SALG

BLANDET BOLIG OG ERHVERV - DELVIS UDLEJET

SAG 34234324 Ejendommen ligger for enden af lukket vej med blandet bolig

og erhverv.

Bygning 1: 415 kvm. kontorbygning i umådelig pæn stand og stil. Flot entre i

trappetårn. Renoveret og ombygget i 2006. De 415 kvm fordeler sig på to lyse

og lækre etager. På 1.sal loft til kip og et pragtfuldt lysindfald. Blanding af kontorer

og storrum - de lette vægge gør indretningen fleksibel.

Bygning 2: 342 kvm kontor og arkiv. Fordeler sig på to etager á 391 + 277

kvm og kælder á 88 kvm + indbygget garage á 32 kvm. Rummer både kontorer,

storrum og flot kantine.

Villaen der er til beboelse er på 134 kvm boligareal, hvoraf den ene halvdel er

udlejet. Dertil kælder på 95 kvm. Villaen trænger til en del istandsættelse.

48 26 99 10

Kontant

kr. 7.800.000

AABENRAA

TIL SALG

Skal din

erhvervsejendom

også annonceres på de

store nyhedsportaler?

GODT BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM

8

SAG 62050853 Investeringsejendom med synlig og markant eksponering

mod den Sønderjyske Motorvej E 45, der passeres af ca. 30.000 køretøjer pr.

døgn.

Ejendommen er udlejet til Elvström Sails A/S og indrettet med et administrationsafsnit

i 2 plan på ca. 1.008 m², 2 produktionshaller på hver 3.402 m² og

756 m² samt lager på 1.512 m².

Ejendommen er beliggende på en 29.985 m² stor grund med stenbelagte køre-

og parkeringsarealer. Resterende arealer er anlagt med græs.

Kontant

73 33 13 00

kr. 45.000.000

Som de første i branchen kan vi nu tilbyde

at annoncere din ejendom på de store

nyhedsportaler.

Kontakt os og hør mere.


NIBE

OFF. UDBUD

TILBUD

ØNSKES

TIL SALG

i n v e s t e r i n g

FOR AALBORG KOMMUNE SÆLGES STRANDGADE 1A, NIBE - PROJEKTEJENDOM TIL OPFØRELSE AF BOLIGER PÅ HAVNEFRONTEN

SAG 91210006 Ejendommen er særdeles godt beliggende mellem Nibe by og

Limfjorden har tidligere været anvendt til Nibe Rådhus og posthus. Ejendommen

er fraflyttet. Bygningens areal ifølge BBR er 1.897 kvm. samt 358 kvm.

kælder. Grundareal ca. 90.000 kvm. Ny lokalplan udarbejdes i forbindelse med

salget. Anvendelse: Boliger (tæt-lav), rekreative formål, teknisk anlæg. Byggemuligheder:

Byggeprocent max 50, max 2 etager, max 8,5 m (fra Strandgade

niveau) fælles opholdsareal mindst 15 %.

Tilbudsfrist: Købstilbud skal være EDC Erhverv Poul Erik Bech, Vesterbro 101,

9000 Aalborg i hænde senest fredag, den 14. maj 2010 kl. 12.00.

Udførligt salgsmateriale kan rekvireres hos EDC Erhverv Poul Erik Bech eller på

hjemmesiden www.poulerikbech.dk/erhverv/strandgade1A

Udbydes til salg for Aalborg Kommune efter reglerne for offentligt udbud.

96 31 49 00

AALBORG SV

TIL SALG

3.862 KVM BUTIK BELIGGENDE I CITY SYD MED FACADE UD MOD HOBROVEJ

SAG 91209294 Aalborg City Syd er med sine næsten 110.000 kvm. butiksareal

og 100 butikker i alle størrelser centrum for Nordjylland, når det handler

om shopping oplevelser for hele familien. Åbningen af IKEA marts 2010 markerer,

at alle større nationale og internationale kæder ønsker at etablere sig i området.

Nærværende ejendom er beliggende mellem IKEA og Bilka og har ligeledes facade

mod Hobrovej. Det må betragtes som værende en A-placering.

Mulighed for mange anvendelsesmuligheder, idet lejemålet kan lejes samlet eller

opdelt i enhed af ca. 1.000 eller 2.000 kvm.

96 31 49 00

Kontant

kr. 44.000.000

9


i n v e s t e r i n g

KØBENHAVN K

TIL SALG

RINGSTED

GIV ET BUD!

TIL SALG

SPÆNDENDE BYEJENDOM MED 5 BEBOELSESLEJLIGHEDER

SAG 40350013 I Ringsted midtby udbydes denne boligudlejningsejendom til

salg. Ejendommen er opført i år 1900 i røde mursten og er blevet moderniseret

inden for de sidste par år.

Forrentning 6,6% p.a

Kontant

46 33 33 33

kr. 3.850.000

BUTIKSEJERLEJLIGHED PÅ 150 KVM MED TILHØRENDE 1. SAL PÅ

212 KVM

SAG 11482756 Attraktivt beliggende butiksejerlejlighed på 150 kvm. med tilhørende

1. sal på 212 kvm. Det samlede tinglyste areal for ejerlejligheden andrager

332 kvm. Butiksarealet er indrettet med et stort, aflangt butikslokale

med trappe op til 1. sal, mindre kontor, toilet samt kvardratisk lagerlokale. Butikken

har ét godt udstillingsvindue ud mod Nørre Voldgade samt yderligere

udstillingsvinduer i indgangspartiet.

1. salen har tidligere været benyttet som beboelseslejlighed og bærer tydeligt

præg herpå. Etagen er således indrettet med en række rum og værelser af

forskellige størrelser, gangareal, nedlagt køkken samt badevær. Der kan højst

sandsynligt opnås tilladelse til at genanvende etagen til beboelse.

Kontant

33 30 10 00

kr. 5.000.000

Cityejendom 200 m.fra Kgs. Nytorv

Store Kongensgade 46

1264 København K

Sag 11477155

Ring 33 30 10 00

TIL SALG

3 udlejede lejligheder i Nyhavn TIL SALG

Toldbodgade 2, 2TV

1253 København K

Sag 11482747

Ring 33 30 10 00

Ejendom ved Oslo Plads. Ledig lejlighed TIL SALG

Østbanegade 7

2100 København Ø

Sag 11460708

Ring 33 30 10 00

2 butikker og 4 boliger. Ledig lejlighed TIL SALG

Rosengården 9

1174 København K

Sag 11476319

Ring 33 30 10 00

Areal 1.020 m²

Investeringsejendom - Bolig

35.000.000

Areal 307 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 5.100.000

Areal 2.525 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 35.000.000

Areal 611 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 14.800.000

ROSKILDE

TIL SALG

ROSKILDE

TIL SALG

10

VELBELIGGENDE FACADEEJENDOM MED MULIGHED FOR AT BYG-

GE TIL

SAG 40350006 Velbeliggende facadeejendom med mulighed for at bygge op

til ca. 1.600 kvm. på grunden. Det er en sjælden mulighed, da der ikke findes

så mange mange tomme byggefelter centralt i Roskilde. Ifølge sælger har

Roskilde kiommune principgodkendt et byggeprojekt, hvor der er mulighed for

at bygge både erhverv og bolig på ca. 1.550 kvm.

Ejendommen indeholder en facadebygning, sidebygning, samt værksted og et

baghus. Har tidligere været benyttet til glarmesterforretning med butik, kontor

og værksted/lager. Grundarealet er på 978 kvm. og kan evt. udvides ved at

inddrage et grundareal på ca. 150 kvm. fra naboejendommen Kornerup Vænge

9 (se sag 403-50007)

Kontant

46 33 33 33

kr. 7.500.000

FULDT UDLEJET ERHVERVSEJENDOM BELIGGENDE I ROLIGT OM-

RÅDE I ROSKILDE CENTRUM

SAG 40350007 Fuldt udlejet erhvervsejendom beliggende i roligt område i

Roskilde Centrum. Beliggende på Kornerups Vænge, nær Ringstedgade.

Bygningen er opdelt i 3 erhvervslejemål på hhv. 55, 119 og 205 kvm.

Ejendommen er opført i 1955 og væsentlig om-/tilbygget i 1987. Ejendommen

er pæn og velvedligeholdt. Ejendommen er opført i mursten, men er beklædt

med hvidmalet træprofiler. Rødt teglstenstag. Opført i 2 etager og er opvarmet

med fjernvarme. Grunden er på 804 kvm. og er har asfalteret gårdareal med

5-p-pladser. Lejemålene er udlejet til Schubertselskabet, Psyko-klinikken og

tandklinik på 1. sal. Hyggelig have bagved bygningen bl.a. med et fredet træ

nær ejendommen. Opvarmes med fjernvarme. Forrentning 5,9% p.a.

Kontant

46 33 33 33

kr. 5.500.000


SOLRØD STRAND

TIL SALG

HELSINGØR

TIL SALG

i n v e s t e r i n g

CENTRALT BELIGGENDE KONTOR-/BUTIKSEJENDOM MIDT I SOL-

RØD CENTER

SAG 11475247 Velbeliggende forretningsejendom - butik-/kontor - midt i Solrød

Center, der er et velfungerende center med en række detailbutikker, dagligvarebutik

(SuperBest), samt rådhus og bibliotek. Ejendommen indeholder

stort butikslokale i stueplan, asamt åben trappe til 1. sal, som indeholder kontorer,

køkkenfaciliteter, arkiv, toiletter, samt terrasse. Ejendommen har hidtil

været anvendt som bank og er således forsynet med store vinduespartier mod

centergaden. Ejendommen er opført som en beton søjle/dragekonstruktion

med rød skalmur og built-up tag, tækket med tagpap. Ejendommens vinduer

er termovinduer, og bygningen opvarmes ved centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet.

NÆSTVED

OFF. UDBUD

Kontant

33 30 10 00

TIL SALG

NEDLAGT PLEJEHJEM 3.629 KVM - HERLUFSHOLMHJEMMET

SAG 47347215 Herlufsholmhjemmet udbydes for Næstved kommune - salg /

projektudvikling.

Har du en god ide - kan du se mulighederne, så lad os høre nærmere. Lokalplan

udarbejdes i samarbejde med køber.

55 78 66 03

Erhvervsejerlejlighed

Skous Gade 3

7620 Lemvig

Sag 91209269

Ring 96 31 49 00

kr. 5.600.000

TIL SALG

8 udlejede ejerlejl. i flot ejendom TIL SALG

Kanslergade 2, 1TH

2100 København Ø

Sag 11460858

Ring 33 30 10 00

Attraktiv beliggenhed

Nyhavn 57, ST

1051 København K

Sag 11460861

Ring 33 30 10 00

TIL SALG

Areal 389 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 11.500.000

Flot istandsat ejendom ved Peblinge Sø TIL SALG

Wesselsgade 4

2200 København N

Sag 11467441

Ring 33 30 10 00

Areal 1.061 m²

Investeringsejendom - Erhv

Kontantpris 4.250.000

Areal 1.029 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 18.975.000

Areal 170 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 8.490.000

INVESTERINGSEJENDOM / BOLIG

SAG 34234304 Tvillingejendom i det gamle, historiske Helsingør.

Tre bygninger, der er renoveret med bysaneringspenge. Vanvittig flot stand.

Centralvarmeopvarmede på basis af naturgasfyr.

Fem udlejede boliglejemål, der fordeler sig med tre i nr 59 (forhus), et i nr 59 (

gårdhavehus) og et i nr 61 (helt byhus).

Lejer står for indvendig vedligeholdelse og betaler istandsættelse ved fraflytning.

Stabile lejere, der holder ejendommen pænt.

RINGSTED

Kontant

48 26 99 10

Udviklingsejendom i Fårevejle Kirkeby

Bøgebjergvej 2

4540 Fårevejle

Sag 40340433

Ring 46 33 33 33

kr. 4.500.000

TIL SALG

TO SELVSTÆNDIGE EJENDOMME PÅ HHV. 298 KVM OG 394 KVM

SAG 40350024 Der er udviklingsmuligheder i ejendommene, da der er lejereserver

i næsten alle lejemålene. Ejendommene er hhv. 298 kvm. (5 boliglejemål)

og 294 kvm. (4 boliglejemål), dvs. i alt 592 kvm. fordelt på 9 boligenheder.

Schaldemosevej er en blind vej nær Næstvedvej og 1-2 minutters gang til indkøb,

samt 5 minutters gang til Stationen og midtbyen.

Kontant

kr. 5.420.000

46 33 33 33

TIL SALG

Bolig og erhvervsinvestering

TIL SALG

Slotsgade 11A, 1

Areal 348 m²

6000 Kolding

Investeringsejendom - Bolig

Sag 60350667

Kontantpris 4.500.000

Ring 76 33 80 10

7 boliglejemål TIL SALG

Hovedgaden Vest 97

6500 Vojens

Sag 62050763

Ring 73 33 13 00

God forrentning

Mellemgade 1A

6240 Løgumkloster

Sag 62050615

Ring 73 33 13 00

Areal 283 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 3.900.000

Areal 635 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 3.100.000

TIL SALG

Areal 209 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 1.350.000

11


i n v e s t e r i n g

Med ledig lejlighed

Nyelandsvej 10

2000 Frederiksberg

Sag 11460771

Ring 33 30 10 00

TIL SALG

Areal 875 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 14.000.000

Eftertragtet beliggenhed på Østerbro TIL SALG

Holsteinsgade 17

Areal 1.114 m²

2100 København Ø

Investeringsejendom - Bolig

Sag 11467505

Kontantpris 11.000.000

Ring 33 30 10 00

To småejendomme i Badstuestræde TIL SALG

Badstuestræde 4

Areal 617 m²

1209 København K

Investeringsejendom - Bolig

Sag 11475252

Kontantpris 9.250.000

Ring 33 30 10 00

Afskrivningsberettiget ejendom TIL SALG

Østergade 1

Areal 1.173 m²

8900 Randers C

Investeringsejendom - Bolig

Sag 80294818

Kontantpris 11.350.000

Ring 87 30 99 30

SLANGERUP

TIL SALG

15 NYOPFØRTE RÆKKEHUSE

SAG 11460796 Husene, der har et

boligarel på 108 -112 kvm, er opført

i 2007-2008 i gode materialer

og med en god planløsning.

Hvert hus på selvst. matrikel. Hvert

hus har selvstændigt naturgasfyr.

Varmeforbruget er lavt. Ejd. er fuldt

udlejet og kan erhverves med en

udbetaling på kun 1,2 mio.

Kontant

33 30 10 00

kr. 29.500.000

ESBJERG C

TIL SALG

BOLIG/ERHVERV PÅ HOVEDSTRØG

SAG 67010998 Med en af de bedste

beliggenheder på den velkendte

Kongensgade (Esbjergs mest attraktive

handelstrøg) udbydes denne

arkitetonisk smukke rødstensejendom,

der oprindelig er opført i

1900 og om./tilbygget i 1933.

Ejendommen er fuldt udlejet.

Kontant

76 10 48 00

kr. 13.200.000

LØGSTØR

TIL SALG

NÆSTVED

TIL SALG

AALBORG

TIL SALG

1.548 KVM. MARKANT EJENDOM

SAG 91207933 Markant byejendom

i det absolutte centrum af

Løgstør. Bygningen er opført i

1991. Udlejet til hhv. Fakta A/S og

revisionsfirmaet Deloitte. 647 kvm.

tomt kontorareal, som køber med

fordel kan ansøge om tilladelse til at

ombygge til boligformål. Sælger

yder lejegaranti for det 647 kvm.

uudlejede areal.

Kontant

AABENRAA

96 31 49 00

kr. 11.000.000

TIL SALG

INVESTERING I CENTRUM

SAG 62050717 Centralt beliggende

udlejningsejendom opført i 3

etager med fuld kælder og uudnyttet

tagetage. Ejendommen indeholder

6 boliglejemål alle med selvstændig

køkken og bad. Til ejendommen

hører en lille have med et

udhus samt en carport.

Afkast 5,30%

Kontant

73 33 13 00

kr. 3.985.000

FULDT UDLEJET

SAG 47347172 Investeringsejen

dom tæt på byens centrum udlejet

til én lejer, som driver et fuldt udlejet

kontorhotel fra ejendommen. Indvendigt

er ejendommen gennemrenoveret

i år 2007 og fremstår som

ny, med klinker på gulvene, internet

i alle rum, nyere flotte toiletter med

blanke klinker og nye installationer.

Kontant

HØJER

TIL SALG

INVESTERING

SAG 62050778 Der er tale om tidligere

møbelfabrik i Højer der på nuværende

tidspunkt har en stor del

af fabriksarealerne udlejet til større

kendt dansk virksomhed samt enkelte

mindre lejere. Ejendommen

består af flere sammenbyggede haller,

opført over stålspær med støbte

gulve og størsteparten isolerede.

Forrentning 7,65%

Kontant

55 78 66 03

73 33 13 00

kr. 9.995.000

kr. 12.250.000

UDLEJNINGSEJENDOM MED 12 BOLIGLEJEMÅL OG 3 ERHVERVSLEJEMÅL

SAG 91208192 Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af Nordkraft

og grunden som er tiltænkt Musikkens Hus.

Ejeren har netop afsluttet en gennemgribende renovering af ejendommen med

bl.a nyt naturskiffertag, facaderenovering samt nye vinduer og døre. Ejendommen

er registreret som småhus.

Kontant

kr. 22.000.000

96 31 49 00

930 kvm fordelt på 2 butikslejemål TIL SALG

Bredgade 54

7400 Herning

Sag 80280016

Ring 87 30 99 30

Centralt beliggende udlejningsejendom TIL SALG

Søndergade 16M

Areal 255 m²

8370 Hadsten

Investeringsejendom - Bolig

Sag 80295083

Kontantpris 3.000.000

Ring 87 30 99 30

Investerings-/udviklingsejendom TIL SALG

Sønderport 69

Areal 563 m²

6200 Aabenraa

Investeringsejendom - Erhv

Sag 62050755

Kontantpris 7.500.000

Ring 73 33 13 00

Fuldt udlejet

Industrivej 14

6330 Padborg

Sag 62050629

Ring 73 33 13 00

Areal 930 m²

Investeringsejendom

10.900.000

TIL SALG

Areal 1.359 m²

Investeringsejendom - Erhv

Kontantpris 7.000.000

RØDDING

TIL SALG

VARDE

TIL SALG

VARDE

TIL SALG

TØNDER

TIL SALG

JELS TORVET

SAG 62050699 Pæn og meget

velholdt ejendom, der sælges enten

individuelt eller som en del af en

større portefølje.

Ejendommen der er opført i 1904

med ombygning i 2001 fremstår

velrenoveret og fuldt udlejet. Underetagen

er primært indrettet til erhvervsformål.

Der er tale om en

markant ejendom i bybilledet med

FULDT UDLEJET

SAG 67011077 God investeringsejd.

på 1.399 grund ved trafikeret

indfaldsvej i Vardes sydlige bydel.

Ejendommen er opført i solide materialer

i 1990, med et bebygget

areal på 652 kvm. Heraf er 560 m²

udlejet til Aldi, mens 92 m² er udlejet

til pizzaria. Optimale P-forhold

ved ejendommen. 1. års afkast på

7,8 %.

2 BOLIGER OG 2 ERHVERV

SAG 67010930 Centralt beliggende

investeringsejendom i Varde.

Ejendommen ligger på et befærdet

gadehjørne, tæt ved gågadens udmunding

og med optimal synlighed

til følge.

Ejendommen rummer 2 erhvervslejemål

samt 2 stk. 3-værelses beboelseslejemål

og fremtræder i præsentabel

stand.

FULDT UDLEJET

SAG 62050713 Ejendom på 1.068

kvm opført i 1960 men med gennemgribende

forbedringer foretaget

fra år 2000 og frem.

Fuldt udlejet. Bygningerne er opført

i røde teglsten med built up tag.

Afkast 7,20%

12

Kontant

73 33 13 00

kr. 3.650.000

Kontant

76 10 48 00

kr. 7.350.000

Kontant

76 10 48 00

kr. 6.695.000

Kontant

73 33 13 00

kr. 4.300.000


Mindre boligudlejningsejendom

Torvegade 5

9400 Nørresundby

Sag 91209230

Ring 96 31 49 00

TIL SALG

Velholdt ejendom med 3 lejemål TIL SALG

Falstersgade 13

Areal 205 m²

9000 Aalborg

Investeringsejendom - Bolig

Sag 91208090

Kontantpris 2.400.000

Ring 96 31 49 00

Ved Østre Anlæg

Fyensgade 58

9000 Aalborg

Sag 91206484

Ring 96 31 49 00

Areal 324 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 3.400.000

TIL SALG

Areal 626 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 8.100.000

Velbeliggende boligudlejningsejendom

TIL SALG

TUREBY - KØGE

TIL SALG

i n v e s t e r i n g

Engvej 52

9400 Nørresundby

Sag 91208167

Ring 96 31 49 00

Areal 306 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 2.450.000

ODENSE N

TIL SALG

SONNERUP KRO - SPÆNDENDE EJENDOM NÆR KØGE

AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM

SAG 60350882 Ejendommene er opført i flere tempi og fremstår meget pæn

og velvedligeholdt. Der er en god fordeling af kontorer, mandskabsfac. og kantine.

Lagerbygningerne er opført over en stålbuekonstruktion med letbeton

vægge og tagbelægning af eternit. Endvidere et nyere opført værksted, som er

opført i stålprofilplader og mursten med gennemkørsel til lastbiler.

Kontant

kr. 22.800.000

76 33 80 10

SAG 40350028 Ejendommen er velbeliggende lige udenfor Tureby med 2 km.

til tog og med ca. 10 minutters kørsel fra Køge.

Bolig ca. 200 kvm.

Erhvervsareal ca. 610 kvm.

Både ind- og udvendig er ejendommen en "perle" og ejendommen kan benyttes

til mange forskellige formål.

Nedlagt kro (kro kan nemt etableres igen).

Privatskov på grunden.

Eventuelt mulighed for udstykning (2-3 grunde).

Kontant

46 33 33 33

kr. 5.850.000

HERNING

TIL SALG

ATTRAKTIV INVESTERINGSMULIGHED

SAG 80280021

• 1. års afkast 6,72 %

• 5 års uopsigelig lejekontrakt

• Består af 4 erhvervsejerlejligheder

• Samlet etageareal på 2.978 kvm

• Fuldt afskrivningsberettiget

• Mange gratis P-plandser

• Er del af en større ejerforening

Kontant

87 30 99 30

kr. 26.900.000

God mindre ejendom i Ølgod

Torvegade 3

6870 Ølgod

Sag 67011019

Ring 76 10 48 00

TIL SALG

Areal 200 m²

Investeringsejendom - Bolig

Kontantpris 1.275.000

Mindre ejendom i Esbjerg

TIL SALG

Skolebakken 132

Areal 178 m²

6705 Esbjerg Ø

Investeringsejendom - Bolig

Sag 67011082

Kontantpris 1.200.000

Ring 76 10 48 00

Mindre boligudlejningsejendom TIL SALG

Slagtergade 26

Areal 267 m²

6100 Haderslev

Investeringsejendom - Bolig

Sag 62050843

Kontantpris 1.900.000

Ring 73 33 13 00

Ejerlejlighedsejendom på Torvet TIL SALG

Jels Torvet 6

Areal 554 m²

6630 Rødding

Investeringsejendom - Erhv

Sag 62050700

4.600.000

Ring 73 33 13 00

HERNING

TIL SALG

2.048 KVM INVESTERINGSEJENDOM

SAG 80280017

• 1. års afkast 6,72 %

• 5 års uopsigelig lejekontrakt

• Ejendommen er fuldt udlejet

• Ejendommen er nyrenoveret

• Fuldt afskrivningsberettiget

• Består af 3 ejerlejligheder

• Samlet areal på 2.048 kvm

Kontant

87 30 99 30

kr. 16.000.000

AALBORG

TIL SALG

AALBORG

TIL SALG

HJØRRING

TIL SALG

15 LEJLIGHEDER

SAG 91207841 Velholdt investeringsejendom

med et etageareal på

945 kvm. 15 beboelseslejligheder,

hvoraf 14 er renoveret. Lejemålene

er fordelt på 3 opgange. Garage

samt mulighed for 5 p-pladser. Årlig

lejeindtægt kr. 642.840,-

Saldoen på § 18B er kr. -1.604.

542,-

Kontant

96 31 49 00

kr. 10.500.000

BOLIGER OG BUTIKKER I STUEN

SAG 91205310 Ejendommen består

af 2 bygninger, som er beliggende

i en karré som ligger op til

det populære Østre Anlæg. Hovedbygningen

består af 5 boliger

samt 2 butikker i stueetagen, mens

erhvervsbygningen i gården er op

Kontant

96 31 49 00

kr. 5.200.000

ATTRAKTIV GÅGADEEJENDOM I HJØRRING VED SPRINGVANDSPLADSEN

SAG 91208179 Den markante ejendom "Codanhus" er beliggende på hjørnet

af Nørregade, Søndergade og Strømgade. Benyttes primært af 2 store erhvervslejere.

Hjørring Kommune med over 9.000 kvm. samt Føtex med 2.189

kvm. i stueetagen og 1.534 kvm. i kælderen. Begge lejere har været i ejendommen

siden opførelsen. Samlet areal 14.084 kvm.

Kontant

kr. 125.000.000

96 31 49 00

13


EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

1.600 kvm. kontorer overfor magasin

Bremerholm 4, København K

• Lejemål fra 400 - 1.600 kvm på 4 etager

• Kontorerne nyindrettes efter lejers ønsker

• Fleksibel indretning p.t. med masser af rum

• Helt centralt overfor Magasin og synligt fra Strøget

• Hyggelig gårdhave / og elevator

• Tæt på Metro – Kgs Nytorv

• 20 P-pladser i ejendommens kælder kan medlejes

Lyse og funktionelle kontorlokaler fordelt på 4 etager af hver

400 kvm. Lokalerne er p.t. indrettet med mange rum med

flytbare modulvægge, men istandsættes og indrettes efter

lejers ønsker og behov, fx med flotte trægulve. Der er trappe

og elevator direkte til hver etage. Reception, køkken/kantine

på 1. sal samt toiletkerne på hver etage. Attraktiv momsfri

leje inkl. fællesudgifter.

Lejemålet er særdeles attraktivt og markant beliggende i City

på hjørnet af Bremerholm og Ll. Kongensgade, tæt på Højbro

Plads, Christiansborg, Det Kgl. Teater samt Metrostationen

på Kgs. Nytorv. Området er præget af en travl blanding

af kontorer, butikker og restauranter m.v.

Sagsnr.: 114-73465

Årlig leje fra kr. 1.400/kvm.

For yderligere oplysninger eller aftale om besigtigelse

kontakt Tina Iburg, direkte telefon 33 30 10 42.

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv 14 Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech


KØBENHAVN V

TIL LEJE

K o n t o r

423 KVM SMUKKE NYISTANDSATTE KONTORLOKALER MED UDSIGT TIL KØBENHAVNS HAVN

SAG 11478225 Flot præsentabelt indgangsparti med elevator, vedligeholdt

med respekt for den oprindelige udformning.

Herskabelige kontorlokaler som har en god indretning med fordelingsentré, flere

gode kontorer i varierende størrelse, velegnet til såvel enkeltmandskontorer

som til 2-4 personers kontorer, maskin-/ arkivrum, køkken med spiseplads

samt 2 toiletter. Det ene kontor/mødelokale med altan.

Sjældent udbudte og yderst smukke kontorlokaler med stuk, høje paneler mv.,

beliggende på én af Københavns attraktive adresser med udsigt til Københavns

Havn.

Mulighed for leje af 3 parkeringspladser på Chr. Borggade til 1.500,- kr. pr. stk.

pr. mdr. Der er tillige gode parkeringsmuligheder i området.

Yderst præsentabel ejendom med central beliggenhed kun få minutters gang

fra Christians Brygge.

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm.

kr. 1.150

SØBORG

TIL LEJE

KONTORLOKALE PERFEKT BELIGGENDE TÆT TIL MOTORVEJEN, RING 4 OG GLADSAXE TRAFIKPLADS

SAG 11478188 Godt beliggende lejemål på 1. sal i Søborgs velordnede erhvervskvarter,

udlejes 293 kvm - 488 kvm eller 781 kvm kontorlokaler, tæt på

motorvejsnettet samt gode offentlige transport muligheder.

Ejendommen er pæn og velholdt med flot indgangsparti og parkering lige foran

døren. Kontorarealet er indrettet med en rigtig god blanding af kontorlokaler af

varierende størrelser. P.t er der indrettet 29 separate kontorlokaler og mødelokaler

af varierende størrelse samt serverrum, men bygningen er fleksibel indrettet,

hvorfor det er muligt at ændre på denne.

Herudover findes toiletkerne og køkken som deles med den anden lejer på første

sal, såfremt etagen udlejes opdelt.

Mulighed for minimum 15 P-pladser.

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm

kr. 700

15


k o n t o r

TAASTRUP

TIL LEJE

NYINDRETTEDE LYSE KONTORER VED TAASTRUP STATION OG MED 20 PARKERINGSLICENSER

SAG 11485376 Lyse moderne lokaler, fredeligt beliggende med tog og bus til

døren, nabo til Taastrup Station og busterminal.

20 parkeringslicenser hører til lejemålet, som også ligger nær ved motorveje og

Roskildevej.

Efter gennemgribende nyindretning blev lokalerne kun brugt i en kort periode

grundet virksomhedssammenlægning, de står derfor næsten som nye, flere

steder med glasvægge.

Indretningen er en blanding af kontorer til en eller flere medarbejdere og egentligt

kontorlandskaber. Dejlig frokost terrasse, fin frokoststue med moderne

køkken og altan.

lejemålet består af to etager på hhv 363 og 623 kvm, som kan lejes samlet eller

hver for sig samt 60 kvm arkivkælder.

Et rigtig godt lejetilbud med medarbejdervenlig beliggenhed.

33 30 10 00

Årlig leje

kr. 632.750

BIRKERØD

TIL SALG

973 KVM KONTORER MED EN AF DE BEDSTE BELIGGENHEDER OG STOR SYNLIGHED

SAG 34234313 En af de bedste beliggenheder og stor synlighed! På Birkerød

Kongevej, der hver dag benyttes af et stort antal biler - nem at komme til.

973 kvm kontorer i spændende planløsning: Stueplan består af to let forskudte

planer, der rummer 6 kontorer, serverrum, 3 toiletter, 1 bad og meget stor aula.

Fra stueplan adgang til 104 kvm 5 meter højt lager med alu-port. Desuden

45 kvm kælderrum.

På 1. sal lys, stor, dejlig kantine, der kan deles af foldevæg. 2 store møderum,

5 kontorer, 2 toiletter og serverrum.

Parkering på grunden. Opvarmning: naturgas.

Alt fremtræder i bedste og pæneste vedligeholdte stand.

16

48 26 99 10

Kontant

kr. 8.000.000


KØBENHAVN V

TIL LEJE

LYNGBY/LUNDTOFTE

TIL LEJE

K o n t o r

1.216 KVM. NYISTANDSATTE LOKALER TIL KONTOR / KONTOR MED LAGER

SAG 11472640 I pæn og velholdt ejendom. Lejemålet kan opdeles i flere enheder

og indrettes efter aftale. Stuen. indh. 525 kvm. kontorer, 471 kvm. kontor/

lagerenhed og en lagerenhed på 200 kvm. 1. sal opgang 5 B indeh.: 220

kvm. kontor 4 kontorer, 1. storrumskontor, køkken m. spiseplads og toilet. 1.

sal, 5 D indeh.: 338 kvm. m. omkl.rum, toiletter og bad og kantine.

Årlig leje

kr. 1.188.320

33 30 10 00

BALLERUP

TIL LEJE

1.053 KVM KLASSISKE KONTORER VED VESTERPORT STATION

SAG 11484122 For FOA Fag og Arbejde udlejes 1.053 kvm. kontorlokaler

samt 166 kvm. underetage i FOA´s egen smukke og markante domicilejendom

med adresse og indgang på Staunings Plads 3. Ejendommen omkranses af

Vesterport St, H.C. Andersens Blvd. og V. Farimagsgade. Lokalerne er ventilerede,

fuldt kablet til it og telefon, og har herskabeligt præg med enormt højt til

loftet og med flotte store vinduespartier med lydisolerede vinduer.

Der er mulighed for at deltage i den glimrende kantineordning i huset, ligesom

større og mindre undervisnings- og mødelokaler kan lejes på timebasis af udlejer.

Slutteligt kan FOA´s store smukke hovedbestyrelsessal også lejes til meget

store samlinger.

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm

kr. 1.000

446 KVM. FLOTTE KONTORER

SAG 11472627 I præsentabel og velbeliggende ejendom, tilbydes flotte kontorer

i stueplan. Lejemålet indeh.: Flot reception i forbindelse med ejendommens

indgangsparti, mange kontorer i forskellige størrelser, bl.a. storrumskontor,

mødelokale, pænt stort køkken, 2 toiletter og teknikrum. Anden indretning

er mulig.

Årlig leje

kr. 444.168

33 30 10 00

Flot lejemål i præsentabel ejendom

H.C. Andersens Blvd. 42, 2TV

1553 København V

Sag 11472632

Ring 33 30 10 00

TIL LEJE

Areal 232 m²

Kontor

Årlig leje 278.400

Flot istandsat domicilejendom

TIL LEJE

Topstykket 24

Areal 2.388 m²

3460 Birkerød

Kontor

Sag 34234311

Årlig leje 1.774.700

Ring 48 26 99 10

Kontor/butik med fjordudsigt

TIL LEJE

Østre Kanalgade 20, ST Areal 115 m²

9000 Aalborg

Kontor og forretning

Sag 91209146

Årlig leje 75.199

Ring 96 31 49 00

Gode p-forhold foran lejemålet

TIL LEJE

Frederikshavnsvej 81

Areal 624 m²

9800 Hjørring

Kontor

Sag 91209293

Årlig leje 327.600

Ring 96 31 49 00

KØBENHAVN N

TIL LEJE

KØBENHAVN V

TIL LEJE

229 KVM. MOMSFRIE KONTORER

222 KVM HERSKABELIGE KONTORER TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN

SAG 11484191 Meget charmerende og samtidigt yderst præsentabelt storrumskontor.

Beliggende lige ved Rådhuspladsen i meget velholdt ejendom

med nyistandsat opgang med elevator.

Lejemålet indeholder storrum, mødelokale, mindre storrum, køkken samt

toiletter.

Årlig leje

kr. 255.300

33 30 10 00

SAG 11478228 I starten af Nørrebrogades pulserende gadeliv, hvor der er

lukket for gennemkørende trafik og kun åbent for områdets offentlige transport,

f.eks. buslinje 5A som min. kører hver 5. min., 2. gade på venstre hånd,

når man krydser Dronning Louises Bro. Lokalerne ligger endvidere tæt på Nørrebrogade,

Sankt Hans Torv, "Søerne" samt City, udlejes nyistandsat kontorlejemål.

Lejemålet er opdelt som følger: entré/fordelingsgang, i alt 5 flotte og

store kontorlokaler, to nyistandsatte toiletter ( det ene med brus) og nyt stort

spisekøkken. Lejemålet fremtræder smukt og lyst og med god loftshøjde.

Endvidere har lejemålet flotte sildebens parketgulve. Ejendommen har god

bred trappeopgang med elevator.

Årlig leje

33 30 10 00

kr. 217.550

17


k o n t o r

KØBENHAVN K

TIL LEJE

KØBENHAVN K

TIL LEJE

FANTASTISK FLOT OG UNIK HJØRNEEJENDOM, TEGNET AF ARKI-

TEKT FERDINAND JOHANSEN

SAG 11481655 Fantastisk flot og unik hjørneejendom, tegnet af arkitekt Ferdinand

Johansen, på Søtorvet/Nørre Søgade beliggende direkte til Søtorvet og

med panoramudsigt over søerne tæt på P-hus, S-tog og Metro. Den er opført

i 1875 og er en fredet monumental herskabelig ejendom, med tårne og spir,

der fremstår som en attraktiv bolig- og kontorejendom med en flot arkitektur

og panoramaudsigt over Søerne. Ejendommen omfatter i alt 3.093 etagemeter.

Lejemålet er på 575 kvm. indrettet med 18 kontorer, reception, serverrum, 4

toiletter og tekøkken. Evt. mulighed for tilleje af arkivrum i ejendommens kælder.

Årlig leje

33 30 10 00

kr. 747.500

VED GAMMEL STRAND OG UDSIGT TIL CHRISTIANSBORG

SAG 11472637 I flot fredet ejendomme fra 1731 ved Gammel Strand og direkte

kanalen, udlejes attraktive lokaler beliggende i underetage, stueplan, 1-3.

sal og 2. sal ialt 663 kvm. NB. Lejemålet kan opdeles i op til 4 enheder:

Underetage på 154 kvm. Stueplan på 153 kvm. 1-3. sal på 255 kvm. i nr. 20.

2. sal på 101 kvm. i nr. 18.

Lokalerne er velegnet til kontorformål og fremstår i forskellige størrelser, en del

af dem har udsigt over kanalen og til Christiansborg. Det skal bemærkes, at

underetagen evt. kan anvendes til café med koldt køkken.

Den unikke beliggenhed og ejendommens smukke udseende gør lejemålet interessant

for virksomhed som ligger vægt på præsentable forhold.

Årlig leje

33 30 10 00

kr. 841.600

ROSKILDE

TIL LEJE

HALSSKOV - KORSØR

TIL SALG

KONTOR/LAGER/PRODUKTION

SAG 40340422 Trafikalt velbeliggende erhvervslejemål nær både motorvej,

Trekroner S-station, RUC m.v. Lejemålet er p.t. specielindrettet med 834 kvm.

kontor og sterile lokaler (renrums-produktionslokaler), som vil være ideel for en

lejer indenfor forskning-/udviklingsbranchen, såsom medicinal-/biotechbranchen

m.v. Der kan evt. indrettes kontorlokaler i det meste af lejemålet.

Årlig leje

kr. 850.000

46 33 33 33

200 KVM MIDT I HALSSKOV - BUTIK OG KONTOR (MULIGHED FOR LEJE)

SAG 47347236 Investeringsejendom eller ejendom til eget brug.

Indeh. stueet. stort butikslokale med store udstillingsvinduer, personalekøkken,

toilet, delvist åbent baglokale til teknik samt baggang til bagbygning. 1.sal

indeh. 3 møderum, køkken, opholdsrum, depotrum, toilet. Bagbygning på ca.

60 kvm.

Kontant

kr. 875.000

55 78 66 03

KARLSLUNDE

TIL LEJE

NÆSTVED

TIL SALG

18

681 KVM. I VELUDBYGGET INDUSTRIKVARTER

SAG 40340411 Nydelig domicil ejendom principielt opdelt i 2 afdelinger nemlig

en kontor/administrations afdeling med en meget pompøs entré. Umiddelbart

efter entreen en fordelingsgang fra hvilken der er adgang til en række åbne

kontorer, frokoststue m.v.

Årlig leje

46 33 33 33

kr. 391.000

266 KVM PROJEKTEJENDOM PÅ DEN GAMLE GARDEHUSARKASERNE

SAG 47347182 Gardehusarkasernes tidligere vagthus udbydes ny til salg.

Kasernen er opført i 1940 og var i brug frem til ca. år 2000 hvorefter den er

blevet omdannet til bolig, erhverv og anvendelse til offentlige formål herunder

retten for Næstved retskreds.

Den tidligere vagtbygning er beliggende med stor synlighed

Kontant

kr. 1.500.000

55 78 66 03


Landsdækkende formidLer af ekskLusive ejendomme


Da n m arks eneste lanDsDækkenDe specialist

i f ormiDling a f eksklusive ejenDomme

EDC Poul Erik Bech er specialist i formidling af eksklusive ejendomme. Vi har 33 boligbutikker

i Danmark, 8 i Sverige og 2 i Frankrig. Via vores 12 landsdækkende erhvervscentre har

vi samtidig et stort kontaktnet til erhvervsledere, selvstændige og ledende funktionærer,

der er typiske liebhavere til sådanne boliger. Alle vore liebhavermæglere har stor erfaring

med at vurdere netop de parametre, der gør, at en bolig betragtes som liebhaveri. Selv om

prisen har stor betydning, er det nemlig ikke det eneste, der spiller en rolle. Det primære

ved en liebhaverbolig er, at der kun findes et begrænset antal sammenlignelige boliger,

og at en potentiel køber er villig til at betale noget særligt for dette. Boligen kan have en

særlig beliggenhed, størrelse, faciliteter eller byggestil. Det kan være udsigten over Sundet,

kanalerne, landskabet, et eksklusivt kvarter, et charmerende miljø, den centralt placerede

ejerlejlighed med særlige faciliteter, eller det kan være boligen, hvortil der knytter sig en

særlig historie. Kontakt os på det nedenstående telefonnummer eller pr. mail og aftal et

personligt møde, hvor vi kan forklare mere om fordelen ved at sælge Deres bolig gennem

EDC Poul Erik Bech Exclusive.

norDjyllanD miDtjyllanD

vestjyllanD

syDjyllanD

fyn

Claus N.

Jensen

Kim

Nymark

Rolf

Bach

Lene

Bang

Karsten L.

Jensen

Claus Boe

Nielsen

Hans Henrik

Lauritsen

Carl Erik

Maae

Pia E.

Nissen

norDsjællanD

storkøbenhavn

syDsjællanD sverige frankrig

Finn

Jensen

Anders

Pedersen

Kirsten

Thomsen

Henrik

Kont

Anders Due

Bentzen

Lars

Pries

Carsten

Linnemann

Niels

Krag

Karsten

Johansen

Nick

Worm

Jesper

Skjold

Tlf.: 70 216 216 • e-mail: exclusive.119@edc.dk • www.poulerikbech.dk/exclusive


københavn s. 3

lyst, inDbyDenDe og lækkert

smuk freDeriksberg-villa i

5. juni plaDs-kvarteret

Vanløse - lupinVej

saG 20000012

frb. - fru GyllembourGs Vej

saG 20000011

Unikt villakvarter, tæt ved handelsstrøg, metro, Grøndalscenter, skoler mm. Lys,

sydvendt karnapstue. Skøn spisestue med udgang. Enestående køkken/alrum

i høj kvalitet og lækre hvidevarer fra Gaggenau. 1. sal med toilet m/ håndvask.

Gæsteværelse/kontor. 2 gode børnevær. samt forældresovevær. Kælderen tilbyder

stort og lækkert karbadevær m/gulvvarme. Praktisk bryggers med vaskemaskine,

tørretumbler mv. Villaen fremstår i lækker og indbydende stand og

udstråler en sjælden charme og autencitet.

Bo./kld. 140/77 m 2 Rum/vær. 7/4

Grund 801 m 2 Opført 1923

Pris/udb. 5.500.000/275.000

Brt/Nt. v/Obligation 33.325/27.619

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 14.975/13.064

Smuk, klassisk villa i 5. Juni Plads-kvarteret. En gedigen villa opført i 1919. 2

smukke og højloftede stuer en suite, den ene med udgang til terrase og den

sydvendte have. Herreværelse med atmosfære. Alle 3 stuer har smukke massive

parketgulve, flotte stuklofter og andre originale detaljer. 1. sal med 4 sovevær.

Nyere karbadeværelse. Stort, udnyttet loftsrum, pt. anvendt som kontor,

men dog ej godkendt til beboelse. Fuld anvendelig kælder. Dette er en unik og

prægtig ejendom, som har en helt særlig udstråling og autencitet!

Bo./kld. 205/118 m 2 Rum/vær. 7/7

Grund 643 m 2 Opført 1920

Pris/udb. 8.600.000/430.000

Brt/Nt. v/Obligation 53.535/43.361

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 22.786/19.787

kontakt 38 32 08 00

kontakt 38 32 08 00


københavn s. 4

2 altaner og egen have

penthouselejligheD i 2 plan

frederiksberG - femte juni plads

saG 20165091

frederiksberG - H.C. ørsteds Vej

saG 20100033

Smuk, markant og gedigen rødstensejd. med rødt tegltag. Ejendommen er opdelt

i 2 lejligheder, og denne utrolig spændende lejlighed er beliggende på 1.

og 2. sal. Eksklusiv brugsret til en totalt ugeneret have på ca. 100 m 2 . Fra lejligheden

er der udgang til en stor, smuk altan/terrasse på ca. 12 m 2 og 3 mindre

altaner. Nyindlagt fjernvarme, og taget er eftergået og understrøget i 2008. 2

klassiske og utrolig smukke stuer en suite med store, flotte vinduespartier. Herfra

er der en ubeskrivelig flot panoramaudsigt over 5. Juni Plads.

Bo./kld. 232/98 m 2 Rum/vær. 9/6

Grund 100 m 2 Opført 1928

Pris/udb. 7.995.000/400.000

Brt/Nt. v/Obligation 46.344/38.646

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 20.136/17.660

Sjældent udbudt bolig i smukt, arkitekttegnet luksusdomicil med elevator. Lejligheden

er højt og ugeneret beliggende og fuldstændig fri for trafikstøj. Stort

badeværelse med luksus inventar, italiensk designerkøkken i åben forbindelse

med stor opholdsstue med indmuret pejs. Lejligheden har gennemgående

merbau-parket samt gulvvarme overalt. Alt er designet og udført med tanke på

kvalitet og fremtidens eksklusive boligform. 165 m 2 ultimativ luksus med yderligere

75 m 2 altaner/terrasser, der byder på en udsigt, der bare skal opleves.

Bolig 171 m 2 Rum/vær. 4/2

Etage 5. og 6. sal Opført 1959

Pris/udb. 7.500.000/375.000

Brt/Nt. v/Obligation 44.495/36.759

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 19.908/17.079

kontakt 33 26 00 26

kontakt 33 26 00 26


københavn s. 5

herskabelig eksklusivitet i hjertet

af østerbro

arkitekttegnet villa

kbH. ø - rosenVænGets HoVedVej

saG 21040113

kbH. ø - sVanemølleVej

saG 21028136

Rosenvængets Kvarter byder på idyl i særklasse. Her er stille. Her er smukke

palæejendomme. Her er en sjælden rolig og charmerende stemning, som kun

et villakvarter helt inde i centrum kan tilbyde. Byens bedste handelsgade ligger

lige om hjørnet med herlige specialforretninger og caféer. Søerne og Fælledparken

ligger kun 5 minutters gang fra ejendommen. Præsentabel og karakterfuld

rødstensejendom fra det 19. århundrede med rødt tegltag og flotte palævinduer.

Til ejendommen hører skøn, overkommelig have med ældre beplantning

samt "gårdsplads" med 5 parkeringspladser.

Bo./kld. 333/50 m 2 Rum/vær. 9/6

Grund 678 m 2 Opført 1868

Pris/udb. 15.000.000/750.000

Brt/Nt. v/Obligation 95.361/76.635

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 41.842/36.007

kontakt 35 25 33 88

Arkitekt Thyge Hvass når han er bedst. Villa med smukt, grønt kobbertag i

det eftertragtede Svanemøllekvarter. Mulighed for erhverv 153 kvm. Stor syd-/

vestv. terrasse. Dejlig have med flot beplantning. Vindfang. Gæstetoilet. Stor

entré. Stor syd-/vestv. pejsestue. Stor sydv. opholdsstue. Stor sydv. spisestue.

Meget stort køkken/alrum. 1. sal: Stort sydv. masterbedroom med udgang til

altan og eget stort badevær. 2 store sydv. vær. med fransk altan. Stort syd-/

vestv. stue/vær. med 2 franske altaner og pejs. Karbadevær. Vær. Højloftet og

tør kælder.

Bo./kld. 321/168 m 2 Rum/vær. 8/5

Grund 1.387 m 2 Opført 1935

Pris/udb. 10.100.000/505.000

Brt/Nt. v/Obligation 62.531/49.134

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 26.920/22.090

kontakt 35 25 33 88


københavn - Storkøbenhavn

fantastisk vanDuDsigt

kbH. s - islands bryGGe

saG 23060402

2 vandudsigter. 2 altaner og 2 badeværelser. Ejendommen er beliggende i den

rolige ende af Islands Brygge med fantastisk vandudsigt. Den unikke beliggenhed

tilfredsstiller ønsket om et liv tæt på City - omgivet af vand og grønne

arealer. Metroen ligger kun 10 minutters gang fra lejl. Området byder yderligere

på grønne arealer og natur med mulighed for løbeture på Amager Fælled.

Dagligvarebutikker samt Fisketorvet ligger ca. 5 minutters gang fra lejligheden.

Ejendommen, Bryggens Have, er med arkitekttegnet haveanlæg.

Bolig 115 m 2 Rum/vær. 3/2

Etage 5. sal Opført 2005

Pris/udb. 4.995.000/250.000

Brt/Nt. v/Obligation 29.722/24.773

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 12.969/11.489

kontakt 32 54 32 54

charmerenDe villa på sunDvejene

Hellerup - onsGårdsVej

saG 28275033

Mellem Hellerup Havn og Strandvejen. Her kommer du til at bo i ét af byens

allermest eftertragtede områder, der ligger tæt på masser af specialbutikker

på Strandvejen og ca. 100 meter fra vandet og havnen. Huset indeh.: Hall,

stor opholdsstue, hyggelig pejsestue, præsentabel spisestue m. høje paneler.

Endv. "havestue". Køkken m. spiseplads. Separat afd. i sidefløjen m. bryggers/

vaske/fyrrum, toilet, bad, te-køkken og vær. På 1. sal findes stort vær., master

bedroom, 2 vær., sep. toilet og badevær.

Bolig 210 m 2 Rum/vær. 7/4

Grund 918 m 2 Opført 1904

Pris/udb. 11.000.000/550.000

Brt/Nt. v/Obligation 66.346/53.799

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 27.596/23.990

kontakt 39 65 63 00

s. 6


nordSjælland

yDerst præsentabel villa Direkte til

vejlesø meD egen båDebro

Holte - dronninGGårds alle

saG 11901101

Liebhaverejendom i det eftertragtede Dronninggårdskvarter direkte til Vejlesø.

Hall med gæstetoilet. Stue med elegant pejs og sildebensparket. Spisestue

med svensk porcelænsovn og flot glasparti mod haven. Køkken med Unoform,

Gaggenau og Miele. Vær., badevær. med brus, kar og toilet.

1. sal: To store sovevær. Stue. Badevær. med brus og toilet. Underetage med

arbejdsvær., vaskerum/grovkøkken, gildestue med udg. til have, vinkælder, badevær.

med toilet.

Bo./kld. 330/144 m 2 Rum/vær. 7/5

Grund 2.296 m 2 Opført 1945

Pris/udb. 15.000.000/750.000

Brt/Nt. v/Obligation 87.517/78.416

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 36.755/37.847

kontakt 70 216 216

søuDsigt og egen skov

HørsHolm - brådebæksVej

saG 11901160

Eksklusiv villa fra 2008 med skøn udsigt til Brådebæk Sø og egen fredskov.

Stor hall med trappe til 1. sal, 2 lyse vær. med udsigt til søen, badevær. m/

toilet, spa, sauna, kontor m/ udg. til garage, bryggers og endnu et badevær. m/

toilet. Stort disp. rum. 1. sal: Stort åbent rum med køkken/alrum/opholdsstue

med pejs og udgang til balkon, havestue m/ udg. til have, badevær. m/ toilet,

spa og bruseniche samt et stort master bedroom med ”walk-in closet”. Dobbelt

garage med fjernbetjent port. Mere end 5.000 m 2 privat fredskov.

Bo./kld. 235/67 m 2 Rum/vær. 5/3

Grund 2.334 m 2 Opført 2008

Pris/udb. 7.500.000/375.000

Brt/Nt. v/Obligation 44.259/35.925

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 19.211/15.875

kontakt 70 216 216

s. 7


nordSjælland

heste, bolig og erhverv

i naturskønt områDe

farum - farumVej

saG 11901174

Skøn ejendom utroligt smukt beliggende i ét af Nordsjællands mest naturskønne

områder kun 25 min. kørsel fra Kbh. Hall m. gæstetoilet, bryggers m. udg. til

have, 3 vær., køkken/alrum/spisestue m. udg. til haven. 1. sal: Flot opholdsstue

m. fritlagte bjælker og loft til kip, sovevær. og badevær. m. brus og toilet. Kælder:

Vin- og viktualierum. Østlige længe: Hestebokse samt et showroom. Vestlige

længe: Bestyrerbolig, garage + fyrrum. En tidligere tilladelse giver mulighed for

indretning af 444 m 2 bolig eller erhverv m/ bolig.

Bo./kld. 344/50 m 2 Rum/vær. 3/3

Grund 16.400 m 2 Opført 1930

Pris/udb. 8.900.000/ 445.000

Brt/Nt. v/Obligation 50.633/38.184

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 21.505/15.392

kontakt 70 216 216

bolig meD erhverv veD gaDekæret

esbønderup - kirkepladsen

saG 11901170

Idyllen ved gadekæret er uovertruffen og denne rummelige ejendom er som

skabt for det billedskønne miljø omkring gadekæret. Flot hall m. trappe til 1. sal

og gang til en separat afd. m. gæstevær., badevær. m. sauna og påklædningsrum.

Stort grovkøkken og værksted. Endv. 2 vær., et bibliotek samt et dejligt

spisekøkken. Spisestue, havestue og en stor stue m. pejs. Endv. et badevær. 1.

salen byder på et mindre vær. samt et stort erhvervsareal m. loft til kip. Smuk stor

have m. pavillon og garage.

Bo./kld. 348/12 m 2 Rum/vær. 8/5

Grind 2.325 m 2 Opført 1798

Pris/udb. 6.600.000/330.000

Brt/Nt. v/Obligation 37.423/30.330

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 16.056/13.459

kontakt 70 216 216

s. 8


nordSjælland

uDsigt til Det freDeDe skovareal

råGeleje - sletteVej

saG 11901158

Helårsvilla med eller uden bopælspligt i naturskønt og prestigefuldt område.

Særdeles rummelig villa på skøn naturgrund, tillige med 25% andel i 1.4 ha

fredet skov, og sø grænsende op til villaen og tæt ved strand. Ejd. ene fløj byder

på entré, sovevær., badevær. m/toilet, stort køkken/alrum og en spisestue/TVstue

m/pejs og udg. til terrasse. Stor stue med panoramavinduer og en pragtfuld

udsigt til det fredede skovareal. Underetagen rummer to vær. og badevær.

m/ toilet. Endv. 3 disponible rum.

Bolig 270 m 2 Rum/vær. 6/3

Grund 1.394 m 2 Opført 1968

Pris/udb. 6.500.000/325.000

Brt/Nt. v/Obligation 37.580/30.626

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 16.516/13.991

kontakt 70 216 216

skøn hesteejenDom

kVistGård - HelsinGørsVej

saG 11901105

Flot ejendom med ridehal, ridebane (begge 20 m x 60 m), 24 bokse + løsdrift,

longeringsrotunde, vandspiltorv m.m. Ejd. er attraktivt beliggende ca. 100 m.

fra store skovområder. De 3 længer: En længe med bokse, en længe med

bokse og ca. 155 m 2 moderne kontorfaciliteter på 1. sal, og stuehuset med

entré, dejligt landkøkken, tre sydvendte stuer med fritliggende loftsbjælker, og

den ene med brændeovn. Endv. badevær., gæstetoilet, sovevær., børnevær.

og separat teenageafdeling.

Bolig 216 m 2 Rum/vær. 6/3

Grund 66.741 m 2 Opf./omb. 1860/1976

Pris/udb. 7.250.000/365.000

Brt/Nt. v/Obligation 40.611/32.287

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 16.258/13.245

kontakt 70 216 216

s. 9


Sjælland s. 10

Flere eksklusive boliger - se mere på www.poulerikbech.dk/exclusive

frb. - konG GeorGs Vej

saG 20010138

frb. - sankt tHomas allé

saG 20164151

frb. - WorsaaesVej

saG 20100073

kbH. n - peblinGe dosserinG

saG 22031079

kbH. s - islands bryGGe

saG 23060409

Bo./kld. 219/118 m 2 Rum/vær. 6/4

Grund 638 m 2 Opført 1886

Bolig 196 m 2 Rum/vær. 6/4

Etage 3. sal Opført 1904

Bolig 229 m 2 Rum/vær. 6/5

Etage 3 plan Opført 1885

Bolig 217 m 2 Rum/vær. 7/5

Etage 3. sal Opført 1885

Bolig 146 m 2 Rum/vær. 3/3

Etage 1. sal Opført 1963

Pris/udb. 6.995.000/350.000

Brt/Nt. v/Obligation 41.904/35.347

Pris/udb. 6.495.000/325.000

Brt/Nt. v/Obligation 39.381/33.552

Pris/udb. 6.995.000/350.000

Brt/Nt. v/Obligation 42.387/34.907

Pris/udb. 7.900.000/395.000

Brt/Nt. v/Obligation 48.134/40.138

Pris/udb. 4.995.000/250.000

Brt/Nt. v/Obligation 31.455/29.404

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 18.974/16.986

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 17.797/16.281

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Rentetilpasningslån 19.152/16.325

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 22.160/19.514

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 16.178/14.781

kontakt 38 32 08 00

kontakt 33 26 00 26

kontakt 33 26 00 26

kontakt 35 84 08 11

kontakt 32 54 32 54

kbH. s - øresund parkVej

saG 23020561

esperGærde - strandVejen

saG 11901135

birkerød - staVnsHoltVej

saG 11901146

klampenborG - sølystVej

saG 11901139

jyllinGe - strandVejen

saG 40419143

Bolig 101 m 2 Rum/vær. 3/2

Etage 3. sal Opført 2005

Bolig 133 m 2 Rum/vær. 5/3

Grund 387 m 2 Opført 1883

Bolig 434 m 2 Rum/vær. 10/7

Grund 25.148 m 2 Opført 2007

Bo./kld. 140/70 m 2 Rum/vær. 6/3

Grund 708 m 2 Opført 1935

Bo./kld. 115/60 m 2 Rum/vær. 5/3

Grund 594 m 2 Opført 1943

Pris/udb. 3.995.000/200.000

Brt/Nt. v/Obligation 24.058/21.827

Pris/udb. 5.950.000/300.000

Brt/Nt. v/Obligation 36.814/30.686

Pris/udb. 11.995.000/600.000

Brt/Nt. v/Obligation 67.577/63.093

Pris/udb. 15.000.000/750.000

Brt/Nt. v/Obligation 82.481/66.536

Pris/udb. 5.900.000/295.000

Brt/Nt. v/Obligation 35.469/29.098

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 11.393/10.916

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 17.240/15.341

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 32.394/28.705

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 33.161/26.952

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 16.175/13.940

kontakt 32 54 32 54

kontakt 70 216 216

kontakt 70 216 216

kontakt 70 216 216

kontakt 46 73 02 01


Sydjylland - veStjylland

spænDenDe villa meD skøn uDsigt

koldinG - mosebakken

saG 60223896

Charmerende villa beliggende med 2 tdr. land grund i Harte, op til dejlig natur og

landlig idyl med plads til hest og husdyr og med alle faciliteter lige om hjørnet.

Kort afstand til Bramdrupdam, Kolding Storcenter og centrum, og nemt til motorvejen.

Her får du en rummelig, vinkelbygget villa med afvalmet tegltag, vandskuret

hvidmalet facade. Villaen er løbende moderniseret og fremtræder i pæn,

velholdt stand. I 2004 er der i den ene ende indrettet en lækker lejlighed også

med separat indgang, som f.eks kan anvendes som separat bolig til teenager,

kontor/showroom eller atelier, eller anvendes af familien, der selv har brug for god

plads. Grunden har stor parklignende have og indhegning til dyr.

Bolig 218 m 2 Rum/vær. 6/4

Grund 10.150 m 2 Opført 1967

Pris/udb. 3.995.000/200.000

Brt/Nt. v/Obligation 23.174/18.593

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 9.958/8.226

kontakt 75 50 36 00

"arkitekt peters villa" tæt på stranDen

esbjerG V - sæddinG strandVej

saG 67223003

Herskabelig bolig med sjæl og atmosfære. Stand og arkitektur henvender sig til

køberen, som ønsker sig en bolig i den ekslusive klasse. Moderniseringerne gør

at køberen nu og i fremtiden har minimum af udgifter til istandsættelser. Denne

"Arkitekt-Peters villa" er for livsnyderen, idet naturen og stranden ligger "lige uden

for døren". Boligen ligger tilbagetrukket fra strandvejen og har tilhørende muret

garage. Fra boligens "kvistværelse" er der unikke muligheder for atelier, tegnestue

eller blot "relax-room", hvorfra udsigten over strand og vand kan nydes.

Bo./kld. 140/30 m 2 Rum/vær. 5/5

Grund 1.451 m 2 Opført 1929

Pris/udb. 4.395.000/220.000

Brt/Nt. v/Obligation 25.834/20.752

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 11.597/9.577

kontakt 75 11 66 11

s. 11


veStjylland - midtjylland

nybygget arkitekttegnet gårDhavevilla

esbjerG V - jaGten

saG 67223080

Nybygget arkitekttegnet gårdhavevilla, hvor det funktionelle er kombineret med

det tidløse. Det færdige nybyggeri fremstår indflytningsklart i liebhaverklassen

med tilhørende ekstraudstyr ud over det sædvanlige. Den spændende arkitektur

forenet med den gennemførte indretning og gode beliggenhed gør boligen helt

unik for børnefamilien. Her er et gennemført stilvalg med bl.a ensartede eksklusive

italienske klinker og trægulve, specielt støjreducerende lofter til kip, som giver

optimal akustik. Komplet ventilationsanlæg som sikrer godt indeklima.

Bolig 186 m 2 Rum/vær. 5/5

Grund 985 m 2 Opført 2009

Pris/udb. 4.895.000/245.000

Brt/Nt. v/Obligation 28.065/28.463

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 12.209/16.016

kontakt 75 11 66 11

stor charmerenDe ejenDom

risskoV - tjørneVej

saG 82408717

Ejendommen har en fantastisk beliggenhed i rolige omgivelser med flot udsigt til

Århus bugten. Søger I en stor, charmerende ejendom med god plads til familien,

beliggende i flotte omgivelser og med god udsigt, er dette en mulighed I ikke

bør gå glip af. Ejendommen er løbende blevet renoveret med bl.a. vinduer, tag,

vvs-instalationer og IHC-installation. Denne villa er beliggende yderst attraktivt i

Risskov meget tæt på den skønne Riis Skov, som indbyder til gå- og løbeture,

cykelafstand til Århus C samt tæt på skøn badestrand.

Bo./kld. 182/20 m 2 Rum/vær. 7/6

Grund 1.520 m 2 Opført 1872

Pris/udb. 8.995.000/450.000

Brt/Nt. v/Obligation 53.411/43.478

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 26.207/21.857

kontakt 86 17 34 34

s. 12


midtjylland s. 13

smuk bolig nær skåDe skov

arkitektonisk perle i særklasse

HøjbjerG - arnakVænGe

saG 82706032

HøjbjerG - teGlbakken

saG 82706094

På det rolige Arnakvænge findes denne store, smukke to-plansvilla, med 50 meter

til Skåde Skov ad direkte sti. Villaen er opført med et kompromisløst materialevalg

og anvendelighed i højsædet. Bygningsværket er derfor et særdeles godt

bud på en stor familievilla af god kvalitet samt med funktionel og smuk beliggenhed.

Villaen har to veldisponerede plan, hvoraf underetagen er klassificeret som

kælder, men i funktion er en fast del af hverdagens familieliv. En dejlig velindrettet

bolig med en god beliggenhed og en god mængde plads.

Bo./kld. 200/100 m 2 Rum/vær. 8/6

Grund 1.366 m 2 Opført 1971

Pris/udb. 6.995.000/350.000

Brt/Nt. v/Obligation 41.306/34.022

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 18.051/15.662

kontakt 86 27 15 33

På én af Skådes bedste adresser, beliggende på højdedraget direkte op mod

Katterhøj, findes denne smukke ejendom fra 1977. Med sin placering på stor,

skrånende parcel, har bygmesteren haft absolut bedste udgangspunkt for opførelse

af arkitekttonisk særegen og smuk ejendom, og denne mulighed er udnyttet

på bedste vis. Fra byggeperioden og fra området har ejendommen arvet

sin rå mur i smukke, rødbrune sten, udvendigt som indvendigt, ligesom taget

er klassiske teglsten. Med privat have op mod Katterhøj og facade med udsigt

til Århus.

Bolig 406 m 2 Rum/vær. 8/6

Grund 1.656 m 2 Opført 1977

Pris/udb. 11.800.000/590.000

Brt/Nt. v/Obligation 68.514/57.327

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 29.342/26.370

kontakt 86 27 15 33


midtjylland s. 14

fantastisk beliggenheD meD

panoramauDsigt og søgrunD

sjælDent uDbuDt ejenDom

silkeborG - sølystVej

saG 86029425

assentoft - fjorddalen

saG 89300007

Søvilla med unik beliggenhed og utrolig flot panoramaudsigt over Silkeborg

Langsø, med springvandet og byen i baggrunden. Indeholder: Flot entre/hall

med trappe til 1. sal, gæstetoilet, stue med pragtfuld udsigt og udgang til havestue,

spisestue ligeledes med søudsigt, køkken med spiseplads. 1. sal: Stort

soveværelse med udgang til tagterrasse, stort værelse, depotrum samt pænt

badeværelse med bruseniche. Kælder med bad, 2 disp. rum. Stort værelse med

søudsigt og udgang til terrasse. Endvidere muret garage samt flot anlagt indkørsel

og forhave.

Bo./kld. 218/40 m 2 Rum/vær. 5/4

Grund 1.030 m 2 Opført 1910

Pris/udb. 5.900.000/225.000

Brt/Nt. v/Obligation 35.384/29.150

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 16.093/14.411

kontakt 86 82 10 00

Med vægten lagt på den moderne minimalistiske stil er denne ejendom helt unik

og 100% gennemført til mindste detalje. Masser af lys og rumfølelse med højt

til loftet i alle rum. Så snart man træder ind i huset, fornemmer man noget helt

specielt. En flot, lang gang med lyse travertin-klinker. 2 børnevær., lækkert gæstebad

m. Starck-badekar, opmuret bruseareal og håndklædetørrer. Funktionelt

bryggers med stålbordplade, ekstra køl/frys med isterningmaskine samt udgang

til stor dobbelt integreret carport med isoleret redskabsrum. Husets hjerte er et

helt fantastisk køkken/alrum med flotte sortlakerede Multiform-skabe, kæmpe

"bordplade-ø" i Corian, alt i kvalitetshvidevarer fra Gaggenau.

Bolig 200 m 2 Rum/vær. 6/4

Grund 1.964 m 2 Opført 2007

Pris/udb. 5.395.000/270.000

Brt/Nt. v/Obligation 31.857/27.231

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 13.789/13.121

kontakt 87 11 87 11


jylland s. 15

Flere eksklusive boliger - se mere på www.poulerikbech.dk/exclusive

koldinG - drostrupVadVej

saG 60223409

koldinG - enGen

saG 60223825

HadersleV - mølleGyde

saG 60223931

koldinG - Gl. konGeVej

saG 60223944

esbjerG V - VestkystVej

saG 67223000

Bolig 206 m 2 Rum/vær. 5/3

Grund 67.625 m 2 Opført 1939

Bo./kld. 210/90 m 2 Rum/vær. 6/4

Grund 1.138 m 2 Opført 1919

Bolig 378 m 2 Rum/vær. 10/6

Grund 25.412 m 2 Opført 1877

Bo./kld. 211/108 m 2 Rum/vær. 8/6

Grund 493 m 2 Opført 1939

Bolig 90 m 2 Rum/vær. 4/3

Grund 83.129 m 2 Opført 1885

Pris/udb. 3.495.000/175.000

Brt/Nt. v/Obligation 20.097/15.915

Pris/udb. 4.495.000/225.000

Brt/Nt. v/Obligation 27.340/22.396

Pris/udb. 4.250.000/215.000

Brt/Nt. v/Obligation 24.593/19.093

Pris/udb. 3.700.000/185.000

Brt/Nt. v/Obligation 23.216/32.803

Pris/udb. 5.900.000/295.000

Brt/Nt. v/Obligation 33.677/26.207

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 8.446/6.771

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 12.458/10.719

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 10.427/8.017

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 9.675/8.314

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 14.538/11.183

kontakt 75 50 36 00

kontakt 75 50 36 00

kontakt 75 50 36 00

kontakt 75 50 36 00

kontakt 75 11 66 11

esbjerG V - tofteVænGet

saG 67223075

eGå - skærinG strandVej

saG 82408072

eGå - skærinG eGaGer

saG 82408341

HarleV j - skibbyVej

saG 82407884

VirrinG - bakkelyVej

saG 89300019

Bolig 208 m 2 Rum/vær. 5/4

Grund 1.061 m 2 Opført 2007

Bolig 172 m 2 Rum/vær. 6/4

Grund 682 m 2 Opført 1995

Bolig 167 m 2 Rum/vær. 5/4

Grund 844 m 2 Opført 2004

Bo./kld. 200/40 m 2 Rum/vær. 6/3

Grund 44.272 m 2 Opført 1900

Bo./kld. 239/50 m 2 Rum/vær. 6/6

Grund 1.930 m 2 Opført 1870

Pris/udb. 7.900.000/395.000

Brt/Nt. v/Obligation 44.891/35.381

Pris/udb. 6.750.000/340.000

Brt/Nt. v/Obligation 39.338/32.856

Pris/udb. 5.200.000/260.000

Brt/Nt. v/Obligation 29.814/23.276

Pris/udb. 15.900.000/795.000

Brt/Nt. v/Obligation 88.966/69.087

Pris/udb. 2.995.000/150.000

Brt/Nt. v/Obligation 17.020/13.264

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 19.300/15.291

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 17.389/15.477

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 12.718/9.753

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 37.029/27.986

Alternativt finansieringsforslag:

Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 6.983/5.427

kontakt 75 11 66 11

kontakt 86 17 34 34

kontakt 86 17 34 34

kontakt 86 17 34 34

kontakt 87 11 87 11


1610

EDC Poul Erik Bech er Danmarks eneste landsdækkende formidler

af eksklusive ejendomme. Når vi får en eksklusiv bolig til salg,

sørger vi for, at ejendommen får en helt særlig præsentation både

på en særlig hjemmeside, i trykte salgsmaterialer, i annoncering og i

skiltning. I nogle situationer kan der være ønske om, at salg af ejendommen

sker under fuld diskretion. Dette er vi naturligvis også i

stand til at imødekomme.

Et afgørende parameter for mange er, at flytningen fra den ene bolig

til den anden kan ske uden en masse overflødigt besvær og usikkerhed.

Via vores unikke købermæglerydelse kan vi bistå ikke blot ved

salget af den ene bolig, vi kan også bistå ved fremskaffelse af den

næste samt ved gennemførelse af selve købet, så det hele foregår så

gnidningsløst som muligt. Ofte sætter vi den eksklusive bolig til salg

som ”værd at vente på”, så der er god tid til at finde den helt rigtige

nye bolig.

I dette katalog præsenterer vi et udvalg af de eksklusive ejendomme,

vi i øjeblikket har til salg i Danmark. Går du selv i salgstanker, så

kontakt os og hør nærmere om mulighederne for et eksklusivt salg

af netop din bolig. Du kan også gå ind på www.poulerikbech.dk/

exclusive for en yderligere præsentation af vores liebhaverkoncept.

poul erik bech exclusive · telefon 70 216 216 · e-mail exclusive.119@edc.dk · www.poulerikbech.dk/exclusive


EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

K o n t o r

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

ODENSE – TIL LEJE

Attraktive kontorlejemål i Odense

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Ejendommen er opført i 1993 og fremstår

som en præsentabel og moderne kontorejendom

beliggende i den nordvestlige

del af Odense By ved Odense Kanal, som

er ved at gennemgå en total forvandling

med nyopførte bolig- og erhvervsområder

langs kanalens breder og i nærområderne.

Ejendommen er opført som 4 selvstændige

og næsten identiske enheder/sektioner

i 3 etager – alle med præsentable

adgangsforhold med elevator. I kernen af

ejendommen er der etableret et hyggeligt

gårdhavemiljø.

Ejendommens sektionsopdeling giver

mange muligheder for fleksibel indretning,

som kan tilrettes brugerens behov.

Ejendommen har et samlet etageareal på

7.281 m 2 , hvortil kommer kælder på 768 m 2 .

Hver etage er på ca. 600 m 2 og varieret

indrettet, ligesom der på hver etage er

toiletkerne. Der er mulighed for at opdele

hver etage fra ca. 300 m 2 – evt. mindre!

Lejemålet vil være velegnet til alle former indenfor

de liberale erhverv, herunder undervisning

m.m.

Ring og forhør nærmere!

Kontakt ejendomsmægler Børge Mensel

tlf. 73 33 13 00

Sagsnr.: 603-53000

Årlig leje pr. kvm. fra kr. 300,00

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik 19 Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech


k o n t o r

KOLDING

TIL SALG

UNIK EJENDOM MED FANTASTISK BELIGGENHED

SAG 60351018 A/S Scannet`s mangeårige domicil udbydes nu til salg. En af

Kolding`s flotteste Fjordvejsvillaer, som med respekt for den oprindelige stil, er

løbende moderniseret. Der er kun anvendt kvalitetsmaterialer. Unik udsigt til

Kolding Fjord og egen stor bådebro. Indrettet med vindfang, stor hall. Gæstetoliet,

stort rummeligt spisekøkken med Scholtes-inventar og kvalitetsvidevarer.

Stor oval spisestue med udgang til terrasse. Opholdstue med brændeovn.

Kontor med direkte udgang til terrasse. Flotte sildebensparketgulve og

franske døre. 1. sal med gæstetoilet, 2 værelser, soveværelse, særskilt soveværelse

med direkte adgang til flot badeværelse. Spa med udsigt til Kolding

Fjord samt sauna. Stor klædeskabsgang. Flot dobbelt carport samt flere anlagte

brostensstier og græsarealer. En mindre del af kælderen anvendes p.t. af

nuværende ejer, der efter nærmere aftale kan gerne vil indgå et lejemål med

køber herom. Ejendommen kan erhverves dels som erhvervsejendom, bolig eller

som blandet bolig og erhverv.

76 33 80 10

Kontant

kr. 19.800.000

FREDERICIA

SALG/LEJE

FLOT KONTORDOMICIL VED E45 1.329 KVM. + KÆLDER

SAG 60352967 For MT Højgaard A/S påbegynder vi nu salg eller udlejningen

af deres nuværende præsentable og unikke domicil, beliggende i Fredericia

med kort afstand til motorvej E 45.

Bebygget areal udgør 805 kvm. med et etageareal på 1.329 kvm. Hertil kommer

281 kvm. kælder. Indvendig med rå murstensvægge, indgang via pænt

stort foyerområde, gode gangarealer samt trapperum til tagetagen hvor gangarealerne

delvis fungerer som balkon, hvilket medfører særdeles gode lysforhold.

Lejemålet er indrettet med kontorer i var. størrelser, åbent kontorlandskab,

trykkeri. mødelokaler, kantine, køkken, toiletkerner, teknikrum etc. Kælderen er

indrettet til arkivformål.

Adgangsarealer og p-pladser er anlagt med sten.

20

Kontant kr. 10.500.000

Årlig leje

kr. 839.550

76 33 80 10


FREDERICIA

TIL LEJE

K o n t o r

3 GODT INDRETTEDE KONTORLEJEMÅL

SAG 60353005 Attraktive kontor-/kliniklokaler beliggende midt i Fredericia.

Lokalerne ligger i markant bygning på hjørnet af Kirkestræde og Danmarksgade/Kirkestræde

som også huser Arbejdernes Landsbank.

Indgang til lokalerne sker fra Danmarksgade/Kirkestræde i pæn og præsentabel

opgang.

Danmarksgade 6 2. sal 192 kvm.

Danmarksgade 6 1. sal 350 kvm.

Kirkestræde 1 120 kvm.

76 33 80 10

Årlig leje pr. kvm

kr. 500

ÅRHUS N

TIL LEJE

HJØRRING

TIL LEJE

UNIK OG SPÆNDENDE KONTOREJENDOM PÅ CHRISTIANSBJERG

SAG 80296077

•752 kvm domicilejendom i 2 etager

•Super beliggenhed i Århus N.

•Lyse og rustikke kontorlokaler

•Kort afstand til midtbyen samt overordnet vejnet

•Gode parkeringsmuligheder - 6 parkeringspladser

•Ved leje opkræves der ikke bidrag til driftsudgifter

KONTORLEJEMÅL I CENTRUM PÅ 584 KVM MED TILHØRENDE

KÆLDER PÅ 111 KVM

SAG 91209185 Spændende lejemål i markant ejendom i centrum af Hjørring.

Lejemålet har stor facadeværdi mod Østergade og beliggende i gadeplan. Lejemålet

er velegnet til liberalt erhverv evt. med kundekontakt eller special butik,

som ikke kræver store facadevinduer. Der er fra Østergade direkte adgang til

lejemålet til meget flot og højloftet hall med 4 trin op til resten af lejemålet. Fra

hall´en er der via 2 flotte glasdøre adgang til storrumskontor samt 7 cellekontorer

/ møderum i varierende størrelser. Endvidere køkken og toiletfacilitet i stueetagen

samt diverse arkiv/teknikrum. Flot trappe til kælder som indeholder

toiletter samt boksanlæg. En flot ejendom med stor synlighed i gadebilledet.

Årlig leje pr kvm

kr. 738 Årlig leje

87 30 99 30

kr. 555.000

Årlig leje

96 31 49 00

kr. 308.650

21


k o n t o r

ÅRHUS C

TIL LEJE

384 - 1.392 KVM KONTOR I MARKANT EJENDOM MED FANTASTISK UDSIGT

SAG 80296204

•Flotte og lyse kontorer på Kystvejen til leje

•Facade mod befærdet indfaldsvej og kommende havne promenade

•Beliggende på 1., 2. og 3. sal - elevator direkte ind i lejemålet

•Fantastisk udsigt over havnen og Århus Bugten

•Indrettet med storrumskontorer og mødelokaler med glasvægge

•Gode parkeringsmuligheder i gård og parkeringskælder

I markant ejendom med facade mod Kystvejen udbydes nu 1.008 åbne og lyse

kontorlokaler. Mulighed for kun at leje 504 kvm. Tillige mulighed for at medleje

384 kvm kontor / butik i stueetagen.

Lejemålet fremstår med sine glittede betongulve, lyse vægge og akustiklofter

råt og moderne. Det åbne kontor brydes stilsikkert af glasvægge, som danner

mindre kontorer og mødelokaler. Her er kontoret for den moderne, kreative

virksomhed, som lægger vægt på æstetik, rene linier og udsyn.

87 30 99 30

Årlig leje pr. kvm

kr. 1.000

RISSKOV

TIL LEJE

772 KVM PRÆSENTABLE KONTORLOKALER I RISSKOV

SAG 80296132

•772 kvm præsentable og funktionelle kontorlokaler/showroom til leje

•Tilhørende kælder/lager på 157 kvm

•Beliggende i nydelig domicilejendom opført i kvalitetsmaterialer

•Nem adgang til motorvejsnettet og Århus C

•Rigeligt med gratis parkeringspladser

•God eksponering mod Viengevej

Præsentable kontorlokaler til leje i Risskov. Lejemålet er beliggende i et nyere

kontorkompleks med højloftet foyer med store glaspartier og lyst trægulv. Lejemålet

fremstår funktionelt, fleksibelt og moderne indrettet med en fornuftig

fordeling mellem storrumskontor, mødelokaler, showroom og velfærdsarealer.

Lokalerne fremstår venlige og præsentable med et godt lysindfald. Kontorerne

har lyse trægulve, hvide vægge og hvide lyddæmpende lofter.

Der er i lejemålet adgang til fælles kantine og konferencerum.

22

87 30 99 30

Årlig leje

kr. 645.660


ÅRHUS C

TIL LEJE

K o n t o r

226 KVM. KONTOR / SHOWROOM PÅ MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN

SAG 80296196

•226 kvm. kontor/showroom i vandkanten til leje

•Indrettet med storrumskontor samt mindre kontorer og mødelokaler

•2 P-pladser omfattet af lejen og gode gæsteparkeringsforhold

•Unik beliggenhed og stemning på Marselisborg Lystbådehavn

•Kort afstand til Århus Centrum, Strandvejen og Marselisborgskovene

•Med suveræn beliggenhed helt ned til vandet på Marselisborg Lystbådehavn

Med suveræn beliggenhed helt ned til vandet og bådene på Marselisborg

Lystbådehavn udbydes nu 226 kvm. kontor til leje.

Lokalerne har en god fordeling mellem centralt storrumskontor og mindre kontor-

/ mødelokaler og fremstår overalt indbydende og indflytningsklare. De store

vinduespartier sikrer et godt lysindfald og åbner samtidig op for udsigten til

havnebassinet og bådene.

87 30 99 30

Årlig leje

kr. 293.800

ÅRHUS C

TIL LEJE

PANORAMAUDSIGT OVER ÅRHUS BUGT - KONTOR TIL LEJE

SAG 80296197

•352 kvm. eksklusive kontorlokaler på Marselisborg Lystbådehavn

•Indrettet med storrumskontor samt mindre kontorer og mødelokaler

•Mahogni parketgulve og loft til kip

•3 P-pladser omfattet af lejen og gode gæsteparkeringsforhold

•Unik beliggenhed og stemning på Marselisborg Lystbådehavn

•Kort afstand til Århus Centrum, Strandvejen og Marselisborgskovene

Lejemålet er indrettet med mahogni parketgulv, lyse vægge og paneler og loft

til kip. Der er en god fordeling mellem centralt storrumskontor og mindre kontor-

/ mødelokaler, og lokalerne fremstår overalt indbydende og indflytningsklare.

De store sprossede vinduespartier sikrer et godt lysindfald og åbner

samtidig op for den fantastiske udsigt overalt i lejemålet.

For virksomheden, der ønsker lækre kontorlokaler i et inspirerende og smukt

nærområde, er dette det helt rigtige lejemål.

87 30 99 30

Årlig leje

kr. 457.600

23


k o n t o r

AALBORG

TIL LEJE

BLIV LEJER I DET HVIDE HUS - AALBORGS FLOTTESTE PALÆEJENDOM - HASSERISVEJ 134

SAG 91210002 I markant og særdeles præsentabel domicilejendom i Hasseris

- Det Hvide Hus - er der nu mulighed for at blive lejer.

Lejemålet er beliggende på bedste placering i det Indre Hasseris og har stor

synlighed ud mod Hasserisvej. Grundarealet foran bygningen er udlagt til et

større parkeringsområde med plads til ca. 20 biler. Endvidere gode offentlige

busforbindelser overfor lejemålet.

Lejemålet er på i alt 562 kvm., fordelt på 3 plan evt. mulighed for tilbygning. Af

andre virksomheder i området kan bl.a. nævnes A. Frost A/S, Mercuri Urval A/

S, Købstædernes Forsikring samt Tomex Danmark A/S.

Alt i alt et fortræffeligt lejemål med en unik placering.

96 31 49 00

Årlig leje

kr. 702.500

AALBORG C

TIL SALG

ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER I HJERTET AF AALBORG - I ALT 805 KVM FORDELT PÅ 2 PLAN

SAG 91210003 4 erhvervsejerlejligheder med en yderst central beliggenhed i

gågadenettet på hjørnet af Vesterå / Bispensgade kun få minutters gang fra Q-

park parkeringshus.

Ejerlejlighederne består af i alt 805 kvm. fordelt på 2. og 3. sal, som entreres

via flot og præsentabel hovedindgang.

Ejerlejlighederne på 2. sal er indrettet med reception, større kontorlandskab,

der nemt kan omdannes til mindre kontorer, 10 separate kontorer i varierende

størrelser, arkiv/kopirum, toiletter samt teknikrum.

Ejerlejlighederne på 3. sal indeholder konferencerum / undervisningsrum, 3

kontorer, kantineafsnit med god spiseplads, toiletter samt 2 arkivrum som kan

omdannes til kontorlokaler.

24

96 31 49 00

Kontant

kr. 5.600.000


BRØNDBY

TIL LEJE

l a g e r / P r o d u k t i o n

500-2.154 KVM. LAGER/PRODUKTION OG/ELLER 431 KVM. KONTOR

SAG 11481652 Meget synlig beliggenhed mod Vallensbækvej lige ved Ring 3

og Holbækmotorvejen.

Kontordelen på 431 kvm. er indrettet med hovedsageligt storrumskontorer,

mødelokaler, arkivrum, serverrum, toiletter m.v. Kontordelen overtages nyistandsat.

Lager-/produktionsdelen kan opdeles efter ønske fra ca. 500 kvm. og op til 2.

154 kvm. Lager-/produktionsdelen er højloftet med ca. 5,8-6,4 meter.

Der er gode tilkørselsforhold og vareadgang sker via en aluhejseport i jordplan.

Der kan evt. etableres yderligere porte efter nærmere aftale.

Der er pt. ikke kontor og/eller mandskabsfaciliteter i lager-/produktionsdelen,

men dette kan etableres efter nærmere aftale.

Der er mulighed for engrosbutik til nærmere aftalt leje.

Årlig leje: Lager/kontor kr. 350/525.

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm lager

kr. 350

BRØNDBY

TIL LEJE

6.814 KVM. LAGER/PRODUKTION SAMT 392 KVM. KONTOR

SAG 11481644 Lejemålet er beliggende i pæn vedligeholdt bygning i et attraktivt

erhvervsområde i Brøndby, tæt på motorvejsnettet og lige ud til Sdr. Ringvej

og med ca. 800 meter til Glostrup Station.

Ejendommen er på i alt 7.206 kvm., fordelt med 6.814 kvm. lager-/produktion

og 392 kvm. kontor.

Gode tilkørselsforhold, bl.a. pga. porte på 3 sider af lejemålet.

Lager-/produktionsdelen er et stort regulært aflangt rum, med enkelte skillevægge.

Der er forskellig loftshøjde i lejemålet, nogle steder ca. 4,0-5,0 meter

og andre steder ca. 5,4-6,3 meter. Kantine og omklædningsfaciliteter.

Kontordelen er indrettet med stor reception, storrumskontor, mindre kontorer,

kantine, mødelokaler, toiletter mv.

33 30 10 00

Årlig leje

kr. 2.810.050

25


l a g e r / P r o d u k t i o n

HERLEV

TIL SALG

GISLINGE

TIL SALG

DOMICILEJENDOM - LAGER/PRODUKTION/KONTOR I STILLE ER-

HVERVSKVARTER

SAG 34234332 Pæn hvidpudset ejendom med tegltag i tre plan med port til

stueetagens lager/produktion. Udenomsarealer er befæstede, og der er gode

tilkørselsforhold. Nyere 41 kvm dobbelt garage + 17 kvm udhus.

Ejendommen er velholdt med bl.a. nyere vinduer. 382 kvm produktion / lager,

der nemt kan kontor-indrettes. 315 kvm kontorer i ældre, hyggelig indretning.

Utroligt velegnet til handelsfirma med et vist varelager - eller liberalt erhverv,

der ser mulighederne for videreudvikling af bygningen.

Familiefirmaet har puslet om ejendommen i en lang årrække, men ønsker nu

mindre plads.

Kontant

48 26 99 10

kr. 5.000.000

1.977 KVM BLANDET BOLIG/ERHVERV I ROLIGE OMGIVELSER OG

PARKLIGNENDE HAVE

SAG 40341021 Erhvervsdelen er på 1.507 kvm, indrettet som lager med kontorafsnit

og garager. Der forligger en lejekontrakt på lager 800 kvm, kontor incl.

adgang til toilet 40 kvm og udendørs opbevarings- og parkeringsareal 2500

kvm. Lejekontrakten løber mindst indtil den 1. januar 2011 med Dansk Emballage

Holding ApS, som betaler kr. 480.000,- excl. forbrug. Det forventes ikke

at Dansk Emballage Holding ApS vil forlænge lejekontrakten udover den 1. januar

2011, fra denne dato kan køber derfor frit disponere over ejendommmens

lagerafsnit og de 2500 kvm udendørs arealer. Den restende del af erhvervsdelen

ca. 670 kvm er til købers disposition allerede fra overtagelsesdatoen.

Kontant

46 33 33 33

kr. 6.500.000

RØNNEDE

TIL SALG

KASTRUP

TIL SALG

354 KVM. BLANDET BOLIG / ERHVERV I RØNNEDE

SAG 47347238 Ejd. fra 1988 - velholdt og moderniseret. Grundareal 15.318

kvm - gode udvidelsesmuligheder. Værksteds-/ produktionsbygning ca. 161

kvm. Kombineret bolig og kontor m.v. Velegnet til mindre håndværk og / eller

produktion, vognmand. Stor del af grunden er beplantet med nåletræer. Gode

adgangsforhold - tæt på tilkørsel til motorvej.

Kontant

kr. 2.850.000

55 78 66 03

HVIDOVRE

TIL LEJE

26

8000 KVM. HALLER - LEJEMÅL FRA 1.278 - 9.264 KVM

SAG 11485340 Præsentabel lager- / produktionsejendom på hjørnegrund.

Store befæstede køreareal og i alt 8 porte. 7.924 kvm haller med loftshøjde ca

6,0 m under bjælkerne, 1.235 kvm kontor m.m., 105 kvm kælder. Fra den 28.

032 kvm store grund kan der udstykkes 6.500 kvm eller udbyggelse med anslået

2.700 kvm. Ejendommen kan købes efter nærmere aftale.

Årlig leje

kr. 4.130.000

33 30 10 00

PRÆSENTABEL LAGER- OG KONTOREJENDOM MED PORTE BÅDE I

TERRÆNHØJDE OG VED RAMPE

SAG 11485336 Kvalitetsejendom med synlig facade, gode lagerfaciliteter og

velholdte kontorer. Beliggende i erhvervskvarteret Kirstinehøj, som er præget

af nyere byggeri. Lager med frihøjde på ca 5 / 5,5 m under / mellem bjælker,

tilkørsel til porten både i terrænhøjde og via rampe samt stort areal med kørefast

belægning af SF-sten rundt om bygningen.

Præsentabelt indgangsparti til lyse kontorer i to etager og med elegant snoet

trappe til 1. sal. Farverne er holdt i hvidt og koboltblå både i kontorer og hal.

Ingen bærende vægge i den eksisterende indretning gør det muligt at ændre

indretning efter behov.

Facader i isolerede elementer med yderside af søsten, indvendigt hvidmalede.

Kontant

33 30 10 00

kr. 8.500.000


KOLDING

TIL SALG

l a g e r / P r o d u k t i o n

FLOT LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM PÅ 7.485 KVM.

SAG 60350922 Indeholdende produktion- og lagerejendom på ca. 7.485 m².

Stor indhegnet grund på ialt 24.618 m² .

Der er 910 m² præsentabel administration , flot konferencerum på 142 m² med

tilhørende showroom, kantine og udegård.

Derudover 3.323 m² stor gennemgående produktionshal med frihøjde under

spær på 6 m.

Råvarerlager på 510 m² med 10 tons traverskran.

Færdigvarelager på 1.699 m² med to stk. ramper, og værksted på 270 m².

I separat bygning findes 212 m² træningscenter / værksted. Særskilt renseanlæg.

På grunden forefindes 800 KVAr transformer til elforforsyning. Naturgasinstallation

med strålevarme og kalorifaire.

Overtagelse efter nærmere aftale.

OBS : Mulighed for leje efter nærmere aftale.

Kontant kr. 25.000.000

Årlig leje

kr. 2.294.920

76 33 80 10

Skal din erhvervsejendom også

annonceres på de store nyhedsportaler?

Som de første i branchen kan vi nu tilbyde at annoncere din ejendom

på de store nyhedsportaler. Kontakt os og hør mere.

27


l a g e r / P r o d u k t i o n

KOLDING

TIL SALG

BLANDET BOLIG/ERHVERVSEJENDOM IALT 1.193 KVM

SAG 60351016 Synlig erhvervsejendom beliggende på hjørnet af Vonsildvej og

Terlingsalle.

Kombineret bolig- og erhvervsejendom, er beliggende på en 5.516 m² stor

grund.

Terlings Alle 1: Boligdelen er opført i 1940 og fremstår med facader i røde mursten

og taget belagt med tegl. Boligarealet udgør 290 m² i 2 plan, hvortil kommer

204 m² kælder. Erhvervsdelen er opført i 1940 og fremstår med facader i

mursten og taget belagt med eternit. Erhvervsarealet udgør 839 m² og indeholder

værksted og lager med bl.a. 4 porte. Terlings Alle 3: Fritliggende bolig

opført i 1958 og fremstår med facader i mursten og taget belagt med eternit.

Boligarealet udgør 150 m² hvortil kommer 55 m² kælder. Ejendommen er udlejet

til en årlig leje på kr. 72.000.

76 33 80 10

Kontant

kr. 3.700.000

KOLDING

TIL LEJE

KOLDING

TIL SALG

3.195 KVM LAGER/PRODUKTION MED KONTOR

1.083 KVM LAGER / PRODUKTION

28

SAG 60352986 Nu fremlejes !

Funktionel industriejendom på ialt 3.195 kvm. fordelt på ca. 600 kvm. kontor,

kantine og velfærdsfaciliteter samt ca. 2.595 kvm. produktion/lager. Det kan

bl.a. fremhæves god kiphøjde og passende antal porte. Alt fremstår i særdeles

god stand og forsynet med en del særinstallationer, herunder stor elkapacitet,

kompressor (Atlas Cpoca, Ga 50 VSD) samt udluftning incl. Genvex m. krydsvarmeveksler

der kan overtages/anvendes af lejer efter nærmere aftale. For

producerende virksomhed med brug for færdigvarelager er lejemålet lige til at

indflytte. Derudover henvender lejemålet sig til mange andre formål.

Årlig leje

76 33 80 10

kr. 1.229.325

SAG 60351006 Funktionel erhvervsejendom på ca. 1.083 kvm. beliggende i

Kolding Nord tæt på motorvej i nord og sydgående retning. Ejendommen indeh.

opvarmet produktion/montagehal på 144 kvm. med 2 aluporte, værksted/lager

på 128 kvm. der er forsynet med indskudt dæk på ca. 59 kvm.

samt stor kold hal på 378 kvm. med 2 stk. aluporte i forbindelse med 189

kvm. overdækket aflæssehal. Ejendommens kiphøjde er ca. 8 m. Gode kontor-/møde

og toiletfac. både i stueplan samt på 1. sal, hvor der forefindes ekstra

gode mødefac. med stor kantine/køkken samt omklædning-/bad og

toiletfac., ialt 185 kvm. Stor indhegnet grund på ialt 4.709 kvm., velegnet til oplagsplads

.

Kontant

76 33 80 10

kr. 5.000.000


BORDING

TIL LEJE

l a g e r / P r o d u k t i o n

3.424 KVM. FACADESTÆRK LAGER-/ PRODUKTIONSEJENDOM

SAG 80296162

•Facade til hovedvej A15 og kort afstand til motorvejstilkørsel

•Velegnet til bl.a. lager, produktion og håndværk

•Gode parkerings- og tilkørselsforhold

•Mulighed for medleje af grundareal på ca. 12.000 kvm.

•Mulighed for leje med forkøbsret

•Mulighed for at købe ejendommen

Ejendommen er opført i røde teglsten med eternittag og med en lofthøjde på

ca. 5 meter til kip. Ejendommen består af et administrationsafsnit med frokoststue,

kontor og omklædning på ca. 126 kvm samt to sammenhængende sektionsopdelte

halbygninger på i alt 3.298 kvm. Ejendommen har senest været

udlejet til møbelproduktion, og de lange haller gør ejendommen attraktiv til f.

eks. til produktionslinjer og opbevaring af lange emner, men vil i øvrigt generelt

være velegnet til lager-, håndværks- eller produktionsvirksomhed.

87 30 99 30

Årlig leje pr kvm

kr. 146

HØJBJERG

SALG/LEJE

REGULÆR OG VELHOLDT LAGEREJENDOM I HØJBJERG INDUSTRIKVARTER

SAG 80296107

•2.010 kvm opvarmet lager fordelt på to sammenhængende haller

•250 kvm koldt lager med to porte i niveau

•Ubebygget grundareal på 4.000 kvm kan tilkøbes/lejes

•Regulære lagerfaciliteter med rigtig gode udvidelsesmuligheder

•Lager indrettet med lagerreoler

Bygningerne beliggende Axel Kiers Vej 18F består af to sammenhængende haller

på hver 1.005 kvm med i alt 3 porte. Hal 1 fremstår uden søjler med ca. 6,

5 meters lofthøjde i kip. Hallen er opført med limtræsspær, facade i stålprofiler,

eternittag og med betongulv. Hallen har 1. stk. port i niveau i gavlen. Hal 2 er

opført i betonelementer med ca. 4,5 meters lofthøjde, med betonguld, ovenlys

samt 2 stk. port i niveau. Generelt en rigtig god og velholdt lagerejendom med

yderligere udvidelsesmuligheder på ca. 2.000 kvm.

Kontant kr. 6.500.000

Årlig leje

kr. 603.000

87 30 99 30

29


l a g e r / P r o d u k t i o n

ESBJERG

TIL LEJE

I VELBELIGGENDE PRODUKTIONSSEJENDOM, IKKE LANGT FRA BÅDE MOTORVEJ E20 OG ESBJERG HAVN, UDLEJES NU GEDIGNE LAGER-/

PRODUKTIONSLOKALER SAMT KONTORER - VELEGNET TIL SÅVEL DOMICILFORMÅL SOM TIL LEJERE MED EKSTRA LAGERBEHOV

SAG 67011028 Ejendommen er opført til lager- og produktionsformål med op

til 6,5 meters frihøjde i lager/produktion. Der er optimale adgangsforhold (der er

desuden jernbanebesporing på grunden) ligesom ejendommen er velforsynet

med aluporte og læsseramper. Omkring ejendommen forefindes store befæstede

arealer, ligesom grunden er indhegnet og forsynet med aflåselige porte.

Skiltning på og ved ejendommen aftales nærmere i hvert enkelt tilfælde.

Det samlede areal til udlejning andrager i alt ca. 8.925 m², der nemt kan opdeles

i flere selvstændige lejemål. Som udgangspunkt udlejes der pr. lejemål dog

minimum 1.800 m² ved udelukkende lager/produktionslejemål samt minimum

350 m² ved udelukkende kontorlejemål.

Den samlede lejepris varierer i henhold til det enkelte lejemåls størrelse samt

eventuelle nødvendige ombygninger.

Lager/produktion udlejes til priser mellem 195-225 kr/m², medens kontor udlejes

til priser fra 395-470 kr/m².

76 10 48 00

Årlig leje pr. kvm fra:

kr. 195

ESBJERG N

TIL SALG

KOLDING

TIL LEJE

30

LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM PÅ 752 KVM BELIGGENDE PÅ

3.498 KVM GRUND I TARP - TÆT VED BL.A. MOTORVEJEN

SAG 67011239 Lager-/produktionsejendom i fuldt udbygget erhvervsområde

i Tarp, Esbjerg N, tæt på motorvej og få minutters kørsel fra Esbjerg centrum

og Havn.

Ejendommen fremstår som en regulær bygning, hvor lager-/produktionsdelen

på 612 m² ligger i en stor hal, medens kontor- og velfærdsfaciliteter er placeret

i det ene hjørne med henholdsvis 70 m² i stueplan samt 70 m² på indskudt

dæk (1. sal). Lager-/produktionshallen har en fri loftshøjde under spær på 6,75

m. i midten, mens der er ca. 4,25 m. i siderne. Tilkørsel til lager-/produktionshallen

sker via 6 m. bred og 4,25 m. høj aluport.

Kontant

76 10 48 00

kr. 2.725.000

LAGER/PRODUKTION 4.448 KVM + KONTOR 273 KVM. DELLEJE

SAG 60352981 Totalt moderniserede produktionshaller med et samlet areal

på 4.448 m² . Der er fra ejendommen kort afstand til motorvejsnettet. Hal 1 og

halvdelen af hal 2, som udgør ca. 1.865 m² med en kiphøjde på 4,3 mtr. udlejes

til producenter inden for den rustfrie stålindustri. Mulighed for på delebasis,

at indgå leasingaftaler med ACO Engineering's moderne maskinpark. Hal 6 og

hal 7 med en kiphøjde på henholdsvis 8,45 og 10,85 m udlejes gerne til brugere

inden for metalindustrien, men hallernes indretning er også attraktiv for andre

brancher. Unikke med god kiphøjde, stor elkapacitet, store alu-hejseporte

samt god krandækning. Til lejemålene kan desuden lejes præsentable kontorlokaler

på 1.sal samt adgang til kantine og fælles folkerum.

76 33 80 10

Årlig leje pr. kvm. fra

kr. 300


KOLDING/LUNDERSKOV

TIL SALG

KOLDING

TIL LEJE

l a g e r / P r o d u k t i o n

LAGER OG PRODUKTIONSEJENDOM PÅ 1.791 KVM

SAG 62050831 Grund er på 4.935 kvm er belagt med SF sten. Gode muligheder

for såvel tilkørsel og vending af større køretøjer som for oplagring. Mulighed

for tilbygning op til 676 kvm. Hallerne i varierende højder. Største hal

har en højde på godt 4 meter samt en kip på 6 meter. Port med automatik. To

traverskraner med en kapacitet på 2.000 kilo hver. Monteret langsgående automatisk

hejs i kippen Bagerste hal med indskudt dæk i galvaniseret stål. Hele

produktionsområdet med støbte gulve.Ventilationsanlæg med ekstra stor dimensionering.

Udsugningen er tilknyttet varmegenvinding. Ledningsfrie støvsugere.

Velforsynet med elektricitet. Administrationsdel er på ca. 120 kvm

kontor, køkken/kantine samt omklædningsfaciliteter.

Kontant

73 33 13 00

kr. 5.600.000

KAN DELLEJES - 2.159 KVM LAGER, PRODUKTION/VÆRKSTED

SAG 60352977 Velbeliggende værksteds-/lagerejendom udlejes nu !

Ejendommen der er beliggende i Koldings sydlige erhvervsområde tæt ved

motorvej E45 er opført dels i røde teglsten dels i stålprofiler og indeholder

administration med kantine og folkerum. Lager-/værkstedsfaciliteterne er på

ca. 1.483 kvm + fritliggende lager 462 kvm. Særskilt vaskehal. God kiphøjde,

krandækning og mange porte gør ejendommen meget anvendelig.

Stor udvendig kørefast grund og oplagsplads.

Ejendommen kan opdeles i flere lejemål.

Årlig leje

76 33 80 10

kr. 595.000

BRABRAND

TIL LEJE

HINNERUP

TIL LEJE

LAGERLOKALER I ERHVERVSOMRÅDE NÆR MOTORVEJ E45

SAG 80295878

• 634 kvm isoleret og opvarmet lager

• 246 kvm kontor

• Tæt ved overordnet vejnet og motorvej E45 og Djurslandsmotorvejen

• Søjlefri lagerhal med 6 meter til kip

Årlig leje

kr. 281.500

87 30 99 30

LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM TÆT PÅ MOTORVEJSNETTET

SAG 80296109

• 816 kvm lager/produktion - heraf 330 kvm opvarmet

• 170 kvm administration

• 4.000 kvm befæstet og indhegnet oplagsplads

• Kort afstand til indfaldsveje samt motorvejskrydset ved E45 i Århus V

• Nyere flot domicilejendom opført i kvalitetsmaterialer

• Lejemålet fremstår funktionelt og fleksibelt indrettet

• Loftshøjde på 8,2 meter til kip og sidehøjde på 4,8 meter

• Området er karakteriseret ved en fremragende infrastruktur

Årlig leje

87 30 99 30

kr. 540.000

Domicilejendom med fleksibel indretning TIL LEJE

Cordozasvinget 10

2680 Solrød Strand

Sag 40340404

Ring 46 33 33 33

Undervisning/værksteder fra ca. 300 kvm TIL LEJE

Lindholm Brygge 9

9400 Nørresundby

Sag 91209278

Ring 96 31 49 00

Areal 961 m²

Lager og produktion

Årlig leje 665.268

Areal 8.250 m²

Lager og kontor

Årlig leje 2.747.250

Beliggende kun 4 km fra motorvej TIL LEJE

Fåborgvej 17

Areal 5.164 m²

9220 Aalborg Øst

Lager og produktion

Sag 91209231

Årlig leje 1.453.535

Ring 96 31 49 00

Attraktiv projektmulighed

TIL SALG

Strandvejen 10

Areal 18.718 m²

8400 Ebeltoft

Erhvervsgrund

Sag 80295860

Kontantpris 33.500.000

Ring 87 30 99 30

31


u t i k k e r

HERLEV / GLADSAXE

TIL LEJE

BUTIK FOR PLADSKRÆVENDE VARER - SERVICEVIRKSOMHED - LAGER - LET PRODUKTION

SAG 11485374 Til butik til pladskrævende varer / kreativ virksomhed / let produktion

/ lager / administration med synlig beliggenhed på Transformervej 4, en

af vejene i kvarteret præget af et stort antal bilforretninger, leverandører til private

og håndværkere og servicevirksomheder.

Lejemålet har hidtil fungeret som håndværkerbutik og er derfor indrettet med

større udstillingsområde delt i to afsnit adskilt af en let skillevæg med ruder,

nem varemodtagelse gennem i alt tre porte, hvoraf den ene har sluse / vindfang.

Gode kontorfaciliteter omfattende 4 kontorer, seperate toiletter til udstillingsareal

og administration.

Parkeringspladser både på grunden og langs vejen lige overfor bygninge

33 30 10 00

Årlig leje

kr. 444.320

KOLDING

TIL LEJE

KOLDING

TIL LEJE

1.575 KVM BUTIK / LIBERALT ERHVERV

180 KVM BUTIK MED KONTOR LAGER MV.

SAG 60352834 Velbeliggende butik/liberalt erhverv på 1.575 kvm. + 236

kvm. kælder beliggende tæt på Koldings strøg.

Beliggende i Sydcentret hvor der er rigtig gode parkeringsmuligheder for kunder

og personale.

SAG 60352983 Velbeliggende butik med god profileringsfacade til befærdet

indfaldsvej nær Kolding centrum.

Få meter til stor p-plads gør lejemålet perfekt til mange formål. Butikken fordeler

sig på 180 m² i stueplan. På 1.sal 45 m² , der er særdeles velegnet som

kontor/kantine eller showroom.

Endvidere forefindes 20 m² koldlager samt 36 m² tør kælder og toilet.

32

76 33 80 10

Årlig leje pr. kvm

kr. 700

Årlig leje

76 33 80 10

kr. 161.950


VEJLE

TIL LEJE

b u t i k k e r

3.822 KVM BUTIK/UDSTILLING MED FACADE MOD FREDERICIAVEJ

SAG 80295928

•Mulighed for opdeling i mindre lejemål

•Stærk eksponering med lang facade mod Fredericiavej

•Gode parkeringsmuligheder

•Kort afstand til motorvej E45 – Vejle S

•Attraktiv leje

Lejemålet andrager 3.822 kvm og fordeler sig på store regulære udstillingsarealer

med store vinduespartier i hele facadens længde.

Lejemålet indeholder desuden velfærdsfaciliteter med kontor, kantine/køkken

og bad/toilet samt gode lagerlokaler. Det ene lagerlokale er forsynet med port

og rampe.

Den gode synlighed og de gode parkeringsmuligheder gør lejemålet yderst attraktivt

til flere former for detail- og engroshandel.

87 30 99 30

Årlig leje pr kvm fra

kr. 450

SILKEBORG

TIL LEJE

TJØRRING

TIL LEJE

1.754 KVM BUTIK/UDSTILLING MED FACADE MOD HORSENSVEJ

SAG 80295929

•Spændende indretning med mange muligheder

•Synlig og præsentabel facade mod Horsensvej

•Særdeles anvendeligt til pladskrævende detailhandel som f.eks bilforretning

•Den runde bygning er et markant blikfang for de mange forbikørende

•Gode eksponeringsmuligheder

•Gode parkeringsmuligheder

3.518 KVM BUTIK/UDSTILLING MED FACADE MOD HOLSTEBROVEJ

SAG 80295927

•Mulighed for opdeling i mindre lejemål

•Stærk eksponering med lang facade mod Holstebrovej

•Gode parkeringsmuligheder

•Beliggende i Bydelscenter Tjørring

•Attraktiv leje

•Tjørring ligger i Hernings nordlige del og er et område i udvikling

•Lejemålet fordeler sig på store regulære udstillingsarealer

•Synlighed og de gode parkeringsmuligheder gør lejemålet yderst attraktivt

Årlig leje pr kvm fra

kr. 450

Årlig leje pr kvm fra

kr. 450

87 30 99 30

87 30 99 30

33


u t i k k e r

ESBJERG N

TIL LEJE

RIBE

TIL LEJE

NYINDRETTET, PRÆSENTABEL OG VELDISPONERET BOKSBUTIK PÅ

953 KVM, BELIGGENDE I VELKENDT RETAILOMRÅDE

SAG 67011108 Nyere, velindrettet boksbutik på i alt 953 kvm i Esbjerg N -

tæt på "Bilka-krydset". Lejemålet er beliggende i nyere, præsentabel bygning

fra 2008/2010, og er indrettet som en moderne boksbutik med regulært butikslokale

på 700 kvm, mens der er 127 kvm lager bagerst i lejemålet. Lageret

er forsynet med automatisk aluport, hvor vareind- og udlevering foregår fra

den indhegnede varegård. Over lagerdelen - med frit udsyn til butiksarealet -

er indrettet fleksibelt afsnit på 126 m² med pt. 2 selvstændige kontorer, køkken/kantine

samt personalestue. Butikken måler ca. 6,5 m. til loft og er især

velegnet til pladskrævende varesortiment. I samme ejendom ses bl.a. en

sportsforretning, en babyudstyrsforretning og en nyindrettet Tæppeland.

76 10 48 00

Årlig leje pr. kvm.

kr. 800

STØRRE BUTIKSEJENDOM PÅ I ALT 2.868 KVM MED STØRST MULI-

GE OPMÆRKSHEDSVÆRDI VED TRAFIKALT KNUDEPUNKT

SAG 67011227 Større butiksejendom beliggende på 9.046 m² grund med facade

direkte ud til trafikeret hovedfærdselsåre i Ribe.

Ejendommen består af butiksdel på i alt 1.870 m² opført i mokkafarvede sten

med cementtag (dog en mindre del med eternittag). Ejendommen er forsynet

med udstillingsviduer ud mod stor P-plads samt hovedvej 11. Hertil kommer

mindre opvarmet lagerhal på 209 m² samt uisoleret lagerhal på 469 m².

Ejendommen er velegnet til alle former pladskrævende varesortiment og vil

kunne opdeles i mindre lejemål - forhør nærmere.

76 10 48 00

Årlig gns. leje pr. kvm.

kr. 372

ESBJERG V

TIL SALG

RIBE

TIL LEJE

34

PÆNT OG INDBYDENDE BUTIKSEJERLEJLIGHED PÅ 271 KVM (TID-

LIGERE SYDBANK) SÆLGES I SÆDDING CENTRET

SAG 67011241 Forretningen er indrettet med et stort butikslokale ud mod

centergaden og med kontorer, gaderobe og toiletter i den bagerste del af lokalet.

Lokalet fremstår pænt og velholdt i lyse farver med bl.a. vandskurede,

malede murstensvægge. Alle vægge mellem butikslokale og kotorer m.v. er

lette skillevægge, der gør det let at ændre indretningen, evt. at tillægge dele af

administrationsarealet til forretningen.

Sædding Centret rummer mange forskellige detailforretninger samt flere dagligvareforretninger,

og der er et stort centertorv med cafeteria. Denne forretning

er beliggende tæt ved indgangen til blok C.

Kontant

76 10 48 00

kr. 1.900.000

CENTRALT BELIGGENDE BUTIK (TIDL. FAKTA). INDEHOLDER 439

KVM BUTIK, 136 KVM GOD KÆLDER OG 20 KVM VELFÆRD PÅ 1. SAL

SAG 67011230 Butikken ligger synligt og centralt i forhold til både gågaderne

i Ribe, offentlige p-pladser samt større dagligvarebutikker centreret omkring p-

pladsen. Disse mange butikker betyder stor kundetilstrømning til netop denne

del af Ribe. Absolut en A-beliggenhed.

Butikken fremtræder velproportioneret og der er vareelevator til lager i kælder.

Velfærdsfaciliteter er placeret på 1. sal.

I butikken er der store facadevinduer ud til den befærdede Seminarievej, og

der er mulighed for genetablering af vinduerne ud mod P-pladsen.

76 10 48 00

Årlig gns. leje pr. kvm.

kr. 756


KOLDING

NÆSTVED

OFF. UDBUD

TIL LEJE

701 KVM BUTIK NÆR KOLDING STORCENTER - KAN OPDELES

SAG 60352960 Attraktivt butikslokale på 701 kvm. med toilet, køkken og personalerum.

Kolding Nord nær Kolding Storcenter.

Meget synligt, med gode tilkørselsforhold og egne parkeringspladser.

Mulighed for at opdele lejemålet i 2 butikker på henholdsvis 170 kvm. eller 531

kvm.

76 33 80 10

Årlig leje pr. kvm.

kr. 700

TIL SALG

NÆSTVED

SAG 47347199 Ejendom i offentligt udbud for Næstved kommune beliggende

på en af byens primære indfaldsveje. Ejendommen er bestående af 3 separate

matrikler med et samlet grundareal på 2.081 kvm.

På den ene matrikel er der et ældre fritliggende parcelhus som uden større

problemer kan omdannes til erhverv. Huset er opført i 1946 og indrettet med

stue, værelse, køkken og toilet. I kælderetagen er der bad og flere disp. rum.

De øvrige matrikler er ryddet for bygninger og fremstår som naturgrunde.

Ejendommen vil være velegnet til etablering af udvalgsvare butik, bilforretning

eller lignende virksomhed som har behov for udstillingsplads med stor synlighed.

KØBENHAVN SV

TIL SALG

PROJEKTUDVIKLING RINGSTEDGADE - 2.141 KVM. GRUND + HUS

Kontant

55 78 66 03

kr. 10.001

TIL SALG

b u t i k k e r g r u n d e

4 STORPARCELLER - MAGLEBJERG - NÆSTVED

SAG 47347091 Maglebjerget anslået 42.400 kvm med 2 byggefelter på 13.

239 kvm og 5.881 kvm - ialt 19.120 kvm. Magledalen anslået 24.580 kvm

med 2 byggefelter på 4.162 kvm og 6.713 kvm - ialt 10.875 kvm.

Iflg. lokalplanen kun ske bebyggelse indenfor byggefelterne, mens bebygelsesprocenten

beregnes udfra storparcellens samlede areal. Byrådet prioriterer

gode og billige boliger, særligt klimahuse.

BYGGEGRUNDE TIL ERHVERVSBYGGERI, KUN 5 MIN. FRA RÅD-

HUSPLADSEN

SAG 11460866 2 byggegrunde på i alt 5.447 kvm. beliggende tæt på Sjællandsbroen

og kun 5 min. fra Rådhuspladsen.

Lokalplan 324 udlægger området til både lettere industri og til kontorbyggeri.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110 %. Det betyder at der i alt kan

bygges et hus på ca. 6.000 kvm. med nedgravet P-kælder.

Eksempelvis kan der på grunden opføres en 3 etages kontorejendom med en

tagterrasse, hvorfra der vil være udsigt over det meste af København.

Se skitse over et tænkt byggeri på grundene.

Grundende kan i øvrigt handles enkeltvis.

55 78 66 03

Kontant

33 30 10 00

kr. 12.900.000

35


ERHVERV

poulerikbech.dk/erhverv

DANMARKS STØRSTE

OG ENESTE LANDSDÆKKENDE

EJENDOMSMÆGLERVIRKSOMHED

EDC Erhverv Poul Erik Bech er en af landets førende erhvervsmæglervirksomheder

med speciale inden for salg,

udlejning, rådgivning og vurdering af:

• Kontorejendomme

• Investeringsejendomme

• Lager- og logistikejendomme

• Produktions- og industriejendomme

• Boligudlejningsejendomme

• Projektejendomme

• Andelsboligforeninger

• Butiksejerlejligheder

• Butikker

• Erhvervsgrunde

• Klinikker

• Hoteller

• Restauranter

Vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab

samt 60 specialiserede erhvervsmæglere er vores absolutte

styrker. Vi er statsautoriserede ejendomsmæglere,

valuarer og Chartered Surveyors specialiseret inden for

formidling af erhvervsejendomme.

CHARTERED SURVEYORS & INTERNATIONAL

PROPERTY CONSULTANTS

København K Herlev Hillerød Roskilde

3330 1000 • e-mail 114@edc.dk 4457 0337 • e-mail 278@edc.dk 4826 9910 • e-mail 342@edc.dk 4633 3333 • e-mail 403@edc.dk

Næstved Odense Kolding Sønderjylland

5578 6603 • e-mail 473@edc.dk 6612 6127 • e-mail 512@edc.dk 7633 8010 • e-mail 603@edc.dk 7333 1300 • e-mail 620@edc.dk

Esbjerg Århus Silkeborg Aalborg

7610 4800 • e-mail 670@edc.dk 8730 9930 • e-mail 802@edc.dk 8682 1000 • e-mail 865@edc.dk 9631 4900 • e-mail 912@edc.dk

Vi træffes alle ugens dage kl. 7- 21 hele året rundt

uden for butikkens åbningstider på tlf.: 70 216 217

More magazines by this user
Similar magazines