09.02.2014 Views

Deltagerbog - Ny i Danmark

Deltagerbog - Ny i Danmark

Deltagerbog - Ny i Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Deltagerbog


Abderrazak Jenayah

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

abrj@varde.dk

Alma Bekturganova Andersen

Forkvinde, Etniske Minoritetskvinders Råd

alma@verdenskvinder.dk

Anders K. Kristensen

Mangfoldighedskonsulent, Region Midtjylland

anders.kristensen@stab.rm.dk

Anette S. Galskjøt

Bestyrelsesformand, Thinktanktalents

asg@thinktanktalents.dk

Ann Louise Slot

Teamleder, Innovationsafdelingen i ISS

Jobudviklingscenter

annlouise.slot@iss.dk

Anne Thorsen

Ministersekretær, Ledelsesekretariatet,

Integrationsministeriet

ato@inm.dk


Annette Schandorph

Chef, ISS Jobudviklingscenter

annette.schandorph@iss.dk

Arne T. Hansen

Arbejdsmarkedskonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening

ath@da.dk

Ayse Kosar

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

kosar_87@hotmail.com

Aziz Fall

Formand, Citizen21

aziz.fall@citizen21.dk

Bayram Yüksel

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

bayramyuksel@ishoejby.dk

Bent Madsen

Adm. direktør, Boligselskabernes Landsforening

bma@bl.dk


Birgitte Vinsten

Integrationschef, Odense Kommune

bmvc@odense.dk

Birthe Rønn Hornbech

Integrationsminister

inm@inm.dk

Carsten Kissmeyer-Nielsen

Borgmester (V), Ikast-Brande Kommune

post@ikast-brande.dk

Claes Nilas

Departementschef, Integrationsministeriet

cni@inm.dk

Claus Andersen

Arbejdsmarkedspolitiks konsulent, DI

csa@di.dk

Claus Buus

Direktør, Leif M. Jensen A/S

cb@lmj.dk


Dennis Durmus Nielsen

Direktør, Full House

ddn@fullhouse.dk

Desalegn Tufa

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

desalegnt@forum.dk

Fei Chen

Innovation Platform director, Grundfos

fechen@grundfos.dk

Flemming Mikkelsen,

dr.scient pol., forsker, Center for Ungdomsforskning

femi@dpu.dk

Fouzi Abdelrazik

Projektleder, Team Succes i Vejle

fa@team-succes.dk

Frederik Gammeltoft

Kontorchef, Kontoret for Integrationspolitik,

Integrationsministeriet

fga@inm.dk


Hans Lassen

Forfatter og konsulent, Sisyfos

admin@sisyfos.org

Hans Skov Christensen

Adm. direktør, DI

skov@di.dk

Helle Fjord

Delegation consultant, Siemens Wind Power A/S

helle.fjord@siemens.com

Henrik Becker-Christensen

Dansk generalkonsul i Flensborg

henbec@um.dk

Henrik Grunnet

Direktør, Udlændingeservice

hgr@us.dk

Henrik Kyvsgaard

Afdelingschef, Integrationsafdelingen,

Integrationsministeriet

kyv@inm.dk


Henrik Thomassen

Kontorchef, Beskæftigelseskontoret, Integrationsministeriet

hth@inm.dk

Henrik Torp Andersen

Chefkonsulent, Analyseenheden, Integrationsministeriet

hta@inm.dk

Ib Maltesen

Konsulent, LO

ima@lo.dk

Inge Bruhn Thomsen

Centerdirektør, Center for Job og Visit, Udlændingeservice

ibt@us.dk

Ismail Kaplan

Funktionschef, Nykredit Privat, Århus

isk@nykredit.dk

Ismet Alihodzic

Direktør, NAKA

ismet@naka.dk


Issmat Mohamed

Næstformand, Rådet for Etniske Minoriteter

issmat@stofanet.dk

Jakob Lyngsø Andersen

Vice President & Head of Global HR, FLSmidth

info@flsmidth.com

Jamilla Jaffer

Direktør, Con3bute

jamilla@con3bute.dk

Jeppe Fisker Jørgensen

Chefkonsulent, By- og boligsektionen,

Integrationsministeriet

jef@inm.dk

Karina Boldsen

Director for Talent Attraction, Vestas Wind System

kbold@vestas.com

Karsten Lauritzen

Medlem af Folketinget, Venstre

vkala@ft.dk


Knud Erik Therkelsen

Generalsekretær, Grænseforeningen

ketherkelsen@graenseforeningen.dk

Kræn Blume Jensen

Seniorforsker i AKF

kbj@akf.dk

Laurits Rønn

Direktør, Dansk Erhverv

lkr@danskerhverv.dk

Lynette Munk

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

munkman@tdcspace.dk

Mai-Britt Iversen

Rådmand i Aalborg, Socialdemokraterne

mbi-byraad@aalborg.dk

Marcus Sabri

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

marcussabri@hotmail.com


Maria Czarnecka

Direktør, Bøhmen

bohmen1@3mail.dk

Maytham Fahmi

Direktør og stifter af TRUEMAX Academy

maythamfahmi@hotmail.com

Mersad Alihodzic

Ejer af NAKA

info@naka.dk

Mette Boel

Centerleder, Center for Etnisk Erhvervsfremme

mb@etniskerhvervsfremme.dk

Mette Søndergaard

Sekretær for Rådet for Etniske Minoriteter

msn@inm.dk

Mikkel Bækgaard

Fuldmægtig, Kommunikationsenheden,

Integrationsministeriet

mib@inm.dk


Moonis Kamil

Direktør, investor samt medejer af Onfone

moonis.kamil@ics-europe.dk

Morten Almlund

Kommerciel direktør for DTL

mal@dtl.eu

Muhsin Türkyilmaz

Næstformand, Rådet for Etniske Minoriteter

muhtu@vejle.dk

Nebiye Corap

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

nebis12@hotmail.com

Pernille Kiær

Forretningsudviklingskonsulent, Arriva Skandinavien

mail@pernillekiaer.dk

Pernille Lundvang

Vaskerichef, Midtvask

pernlund@rm.dk


Poul Erik Pedersen

Direktør, Metro Cash & Carry

poul.erik.pedersen@metro.dk

Rory Bonafe

Delegation consultant, Siemens Wind Power A/S

Rosa Forozan Faizzad

Formand, Foreningen for Unge Nydanske Kvinder

rosafaiz@live.dk

Roya Moore

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

rm@odense.dk

Sami Gökdemir

Rådsmedlem, Rådet for Etniske Minoriteter

samigo@htk.dk

Samira Ahmad

Formand, Ny-Dansk Ungdomsråd

samira.nawa@gmail.com


Serden Özcan

Associate Professor, Copenhagen Business School

soz.ino@cbs.dk

Shahriar Shams Ili

Erhvervsrådgiver, Københavns Erhvervscenter

shs@okf.kk.dk

Shehzad Ahmad

Formand, Integrationsrådet i Hvidovre

shehzad@shah.dk

Tanveer Sharif

Adm. dir., Vopium

ts@vopium.dk

Tatjana Harttung

Personalchef, Sauer-Danfoss Danmark

tatjana@harttung.biz

Thi Nguyen

Direktør, ThiPak

info@thipak.dk


Torben Møller-Hansen

Direktør, Foreningen Nydansker

tmh@foreningen-nydansker.dk

Trine L. Nielsen

Projektleder ”Tag plads i førerhuset”, DTL

tln@dtl.eu.

Vanessa Stephensen

Formand, NOVUM

vanessa@novum-net.dk

Zilwan Kamal Rashid

Varehuschef, Føtex i Hvidovre

zr.hvidovrevej@foetex.dk


KONFERENCE-ARRANGØRER

Anne Louise Laurberg

Fuldmægtig, Kontoret for Integrationspolitik,

Integrationsministeriet

Alu@inm.dk

Morten C.R. Spies

Fuldmægtig, Kontoret for Integrationspolitik,

Integrationsministeriet

mcs@inm.dk

Nina Svanborg

Souschef, Kontoret for Integrationspolitik,

Integrationsministeriet

nsg@inm.dk

Nishan Prasana Krishapalan

Studentermedhjælper, Kontoret for Integrationspolitik,

Integrationsministeriet

nkn@inm.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !