MASTERCARD CORPORATE CARD - Danske Bank

danskebank.dk

MASTERCARD CORPORATE CARD - Danske Bank

MASTERCARD

CORPORATE CARD

Jeg ønsker ekspreslevering

Ansøgningen er sendt pr. fax. Original skal fremsendes

Ansøgning MasterCard

Corporate Virtual

De stjernemarkerede felter SKAL som minimum udfyldes.

Firmaoplysninger

CVR-nr. *

Telefon *

Fax

Firmanavn * (navn som i CVR. registeret)

Adresse * Postnummer *

By *

Ansvarlig afdeling/kontaktperson ved fremsendelse af kortoplysninger *

Telefon til afdeling/kontaktperson

E-mail til afdeling/kontaktperson *

Business Online nr. (ved valg af elektroniske data) *

Kontomaksimum *

Ønsket kreditmaksimum på MasterCard Corporate Virtual

kr.

Ændring af kontomaksimum (vigtigt påfør kontonummer)

MasterCard Corporate Virtual kontonummer * Ændring af kontomaksimum *

Fra kr. Til kr.

Betalingsform (kun et kryds) *

Betaling Reg. nr. Kontonummer

Betaling via indbetalingskort. Første opkrævning er på indbetalingskort, dernæst kan I selv oprette Betalingsservice.

OIOXML

eller

OIOUBL

EAN/GLN nummer

Elektroniske data (via egen Business Online eller tredjemands leverandør er valgfrit)

Udover den månedlige faktura kan oplysninger om korttransaktioner leveres elektronisk.

Vi ønsker at få leveret oplysninger om korttransaktioner via Business Online.

Filformat: (Kun et kryds) Extended version 2

SAP Standard version 1

Data ønskes: (Kun et kryds) Dagligt

Ugentligt dag Månedligt.

Derudover er det muligt at få en fil ved hver fakturering.

Sæt kryds

Vi ønsker afstemningsfil ved hver fakturering.

Vi beder om, at banken videregiver oplysninger om samtlige transaktioner foretaget fra vores MasterCard Corporate Cards til nedenstående

tredjemand. Vi er selv ansvarlige for at udarbejde en databehandleraftale med tredjemand. Data stilles til rådighed for tredjemand

efter nærmere aftale mellem tredjemand og Danske Bank.

Navn på tredjemands leverandør

CVR.nr. Kontaktperson navn Telefon

Side 1 af 2

MCC0014 2012.09

Danske Bank A/S

CVR-nr. 6112 62 28 - København


MASTERCARD

CORPORATE CARD

Ansøgning MasterCard

Corporate Virtual

Attestering

Vi bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning er rigtige, og vi skriver under på, at vi har modtaget, læst og accepteret kortbestemmelserne

og prislisten for MasterCard Corporate Virtual.

Vi anerkender at virksomheden hæfter for alle transaktioner, hvor kortet har været brugt. Virksomheden hæfter endvidere for

enhver form for misbrug af kortet, jf. pkt. 2.5.1 i kortbestemmelserne for MasterCard Corporate Virtual.

Vi accepterer, at

- Danske Bank foretager en kreditvurdering, herunder evt. indhenter og videregiver oplysninger hos/til kreditoplysningsbureauer

og/eller pengeinstitutter, og om nuværende og eventuelt tidligere engagementer med Danke Bank koncernens selskaber,

- der kan ske en løbende kreditvurdering, der også omfatter vores eventuelle engagementer med andre af Danske Bank

koncernens selskaber, hvorfor oplysninger om vores kundeforhold, kan videregives til og modtages fra øvrige selskaber i

Danske Bank koncernen,

- Danske Bank kan bede om regnskaber til brug for kreditvurdering,

- kortet udelukkende må anvendes til erhvervsmæssigt brug, dvs. til at betale udgifter på vegne af virksomheden.

Vi er opmærksomme på, at Danske Bank modtager provision, når kortet bruges.

Navn på tegningsberettigede *

Dato *

Navn på tegningsberettigede *

Dato *

Tegningsberettigedes underskrift * Tegningsberettigedes underskrift *

Original firmaaftale skal altid sendes til Danske Bank.

Husk at underskrive

Danske Bank · Att.: Card Administration · Holmens Kanal 2-12 · 1092 København K

Telefon 70 25 10 15 · Fax 70 25 10 13 · www.danskebank.dk

Side 2 af 2

MCC0014 2012.09

Danske Bank A/S

CVR-nr. 6112 62 28 - København

More magazines by this user
Similar magazines