Bygningskultur 2015 - Rum - Arkitektskolen Aarhus

aarch.dk

Bygningskultur 2015 - Rum - Arkitektskolen Aarhus

BYGNINGSKULTUR 2015

- EN KOORDINERET INDSATS FOR

BYGNINGSKULTURARVEN

Eske Møller Projektleder

Skriv præsentationstitel i 'Vis' / 'Sidehoved og sidefod' / Skriv i feltet Sidefod side 1

6. februar 2013

Restaureringsseminaret www.bygningskultur2015.dk

31. Januar 2013


Undersøgelser konstaterer

• 3/4 af kommunerne vurderer, at der er bred og

folkelig opbakning til arbejdet med

bygningsarven!

• Men kun 1/4 prioriterer bygningsarven som et

politisk indsatsområde

• 77% af ejerne af de bevaringsværdige bygninger

ser kommunerne som deres naturlige sted at

søge viden om deres bevaringsværdige hus!

• 80% af kommunerne efterlyser viden om

arkitektur for at kunne hjælpe ejerne.

side 2

www.bygningskultur2015.dk


Udfordringerne

Den danske bygningskultur, som den findes i byerne og på landet, er en

væsentlig og meget synlig del af den danske kulturarv. Blandt de ca. 4 mio.

bygninger i landet er ca. 9.000 bygninger fredet, og ca. 300.000 vurderes at have

bevaringsværdi. Udfordringerne er dog at:

• Der mangler viden om bærende frednings- og bevaringsværdier.

• Der mangler overblik og specifik viden om de fredede og bevaringsværdige bygninger i

Danmark.

• Kun ca. 1/3 af bygningsmassen fra før 1940 er kortlagt m.h.t. bevaringsværdi – hvilket

svækker administrationsgrundlaget.

• Kommunale politikere, planlæggere og sagsbehandlere mangler viden og værktøjer I

arbejdet med bygningsarven

• Ejerne mangler viden og motivation til at vedligeholde, udvikle og anvende deres fredede og

bevaringsværdige bygninger med respekt for værdierne og til gavn de helheder bygningerne

indgår i.

side 3

www.bygningskultur2015.dk


Visionen med bygningskultur 2015

• At inspirere kommunalpolitikerne til at

prioritere bygningsarven

• At kvalificere og understøtte kommunernes

håndtering af bygningsarven i planlægning

og sagsbehandling

• At give ejere af fredede og

bevaringsværdige bygninger fornyet

interesse for og viden om, at bevare,

anvende og udvikle deres bygninger

side 4

www.bygningskultur2015.dk


Bygningskultur 2015

Bygningskultur 2015 er en indsats for at kvalificere

arbejdet med den danske bygningsarv ud fra 2

overordnede spor:

1

Kulturstyrelsen forestår en systematisk

gennemgang af landets fredede bygninger

2

Realdania sætter fokus på kvalificering af

arbejdet med landets bevaringsværdige

bygninger og helheder.

side 5

www.bygningskultur2015.dk


Fire indsatsområder

1

2

3

4

Håndtering af fredede bygninger i Danmark:

Fredningsgennemgang og udarbejdelse af

fredningsbeskrivelser til de fredede bygninger

Håndtering af bevaringsværdige bygninger:

udvikling af viden, værktøjer, netværk og formidling

om håndtering af bevaringsværdige bygninger og

helheder

Forskning i bygningskultur: Gennemførelse af

anvendelsesorienteret forskning om bygningskultur

og bebyggede helheder

Fælles formidling: På tværs af initiativets

indsatsområder formidles viden, resultater og

inspiration bl.a. via www.bygningskultur2015.dk, et

kommunalt netværk, seminarer, konferencer, kurser

etc.

side 6

www.bygningskultur2015.dk


Bygningskultur 2015

samler aktørerne

Bag Bygningskultur 2015 står

Kulturarvsstyrelsen og Realdania - og med

til at sikre et koordineret løft for

bygningsarven er:

• Kommunernes Landsforening

• Landsforeningen for Bygnings- og

Landskabskultur

Bygningskultur Danmark

• Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

• Kunstakademiets Arkitektskole

Arkitektskolen Århus

• KU-LIFE, Københavns Universitet

side 7

www.bygningskultur2015.dk


Omdrejningspunktet er vores netværk

Forankring af viden gennem

netværk

• Kurser med indblik i metoder og

vejledninger

• Seminarer med tværkommunal

videndeling

• Konferencer med tematisk

omdrejningspunkt

• Studieture med inspiration

udefra

• Dialog og videndeling

side 8

www.bygningskultur2015.dk


Netværket giver viden tilbage til os…

side 9

www.bygningskultur2015.dk


Et virtuelt videncenter for kommunerne

• Et nyt mødested og

videncenter primært for

kommuner, der gerne vil

inspireres og styrkes i deres

arbejde med bygningsarven

• Vi samler gode eksempler,

forskning, vejledninger,

information og netværk ét

sted!

side 10

www.bygningskultur2015.dk


Viden og formidling

Ny forskning:

• Bærende bevarings- og fredningsværdier

• Genanvendelse og aktivering af bygningskulturarven

• Bæredygtighed og bygningskulturarv

Løbende formidling:

• Viden og redskaber på hjemmesiden

• Artikler i eksisterende faglige tidsskifter

• Webbaseret gratis ekspertrådgivning

• Inspiration og overblik om fredningskaravanen

side 11

www.bygningskultur2015.dk


Forskning

Bærende bevarings- og fredningsværdier

Inden for temaet skal forskningen bidrage til debat om, hvad frednings- og bevaringsværdier

i den byggede kulturarv er, og kvalificere frednings- og bevaringsdiskussionen i en nutidig

kontekst.

Genanvendelse og aktivering

Forholdet mellem bevaring og transformation af bygningskulturarven er et centralt

spørgsmål. Forskningen skal nuancere værdibegrebet ved at undersøge relationerne mellem

bl.a. kulturelle, økonomiske og æstetiske argumenter for den byggede kulturarvs betydning.

Bæredygtighed og bygningskulturarv

Projekterne under dette tema er med til at skabe overblik

og generere ny viden om bæredygtighed og klimaforandringernes

påvirkning af bygningskulturarven.

6. februar 2013

www.bygningskultur2015.dk

side 12


Kunstakademiets Arkitektskole

Bygningskulturens værdisætning

• Transformation og dansk bygningskulturarv.

Strategier og metoder

Bygningskulturens tavse viden - studier af

egenskaber og betydninger i nordisk

bygningskultur

Arkitektskolen Aarhus

• Bebyggede strukturer i det åbne land

• Byens bebyggede strukturer

• Bygningernes udformning og byggeskik og -teknik

Skov & Landskab, KU LIFE

• Fredning af landskabsarkitektur. Teori, metode og

strategier

• Det stedsspecifikke i europæiske

havneomdannelsesprojekter

• Kulturarv, byudvikling og klimaforandringer

6. februar 2013

www.bygningskultur2015.dk

side 13


Kuffertudstilling bidrager til lokal debat

side 14

www.bygningskultur2015.dk


Danskernes hverdagsliv finder sted i forstaden

1,35 bygninger = halvdelen af den eksisterende bygningsmasse!

side 15

www.bygningskultur2015.dk


Forstaden i fokus

side 16

www.bygningskultur2015.dk


Transformation og revitalisering

side 17

www.bygningskultur2015.dk


Tak for opmærksomheden og godt seminar

www.bygningskultur 2015

side 18

www.bygningskultur2015.dk

More magazines by this user
Similar magazines