Beboerhåndbog - Domea

domea.dk

Beboerhåndbog - Domea

Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 1 a 62

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 2 a 62

Overskrift Side 1

Indledning Side 2 - 5

Alarm og hjælp Side 6

Adresser Side 7 - 9

Indflytning Side 1 - 14

Husorden

Afsnit A: inde

Afsnit B: ude

Afsnit C: Husdyr

Bilag 01

Bilag 02 Ansøgningsskema

Side 15 - 17

Side 18 - 20

Side 21 - 22

Side 23

Side 24 - 26

Vedligeholdelsesreglement

Råd om vedligeholdelse

Side 27 - 31

Side 32 - 35

Råderet og råderetskatalog Side 36 - 51

Besparelser Side 52

Affald og renovation Side 53 - 54

Beboeraktiviteter Side 55

Bytning og fremleje af bolig

Fraflytning

Intro til den elektroniske

beboerhåndbog

Henvisning: til love og regler

Side 56

Side 57 - 59

Side 60

Side 61

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 3 a 62

I denne beboerhåndbog har vi søgt at samle alle praktiske og nyttige informationer som du kan få brug

for.

Det er en opslagsbog, hvori du finder oplysning og vejledning om boligen og bebyggelsen.

Desuden indeholder bogen husorden samt råderetskatalog og mange andre gode råd.

Vi håber, at denne beboerhåndbog vil være et godt stykke værktøj, når du i det daglige søger svar på

spørgsmål om boligen og dens installationer eller bebyggelsen som helhed.

I øvrigt er du naturligvis altid velkommen til at kontakte ejendomsfunktionæren eller

afdelingsbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Lathyrushaven afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 4 a 62

Lathyrushaven er en boligafdeling i Halsnæs Ny Boligselskab. Bebyggelsen indeholder 136 boliger

som tæt/lav bebyggelse. Boligernes størrelse varierer fra 31 m2 til 105 m2. På side 5 kan du se hvor

din lejlighed ligger i forhold til de andre.

Den fremtidige husleje fastsættes hvert år efter godkendelse af boligafdelingens budget på et

afdelingsbeboermøde og reguleres sædvanligvis pr. 1. juli. Boligafdelingens regnskabsår er 1. juli til

30. juni.

Halsnæs Ny Boligselskab er en almen boligorganisation, som har Domea s.m.b.a. som

forretningsfører.

Domea administrere bl.a. budget/regnskab, udlejning m.v. og kan kontaktes på nedenstående

adresse:

Domea - Nordsjælland Vest

Boligcenter Frederikssund

Færgeparken 21

3600 Frederikssund

Tlf.: 76 64 66 20

E-mail: frederikssund@domea.dk

Øverste myndighed i Halsnæs Ny Boligselskab er repræsentantskabet, som består af

boligorganisationens bestyrelse og 3-5 medlemmer fra hver afdeling. Medlemmer til repræsentantskab

bliver enten valgt af afdelingsbestyrelser eller på afdelingsmøder og afdelingsmødet beslutter hvilket

fremgangsmode man vælger.

Organisationsbestyrelsen består af i alt 11 medlemmer:

8 medlemmer, der er valgt af repræsentantskabet.

1 medlem, udpeget af og blandt Domea's bestyrelse.

2 medlemmer der udpeges af kommunalbestyrelsen.

De beboervalgte medlemmer i Halsnæs Ny Boligselskabs organisationsbestyrelse vælges af

repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen vælger selv formand og næstformand, hvoraf den ene

skal være beboervalgt. Disse vælges på repræsentantskabsmødet.

Såfremt kommunalbestyrelsen ikke ønsker at udpege medlemmer reduceres den samlede bestyrelse

med 2 medlemmer.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 5 a 62

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 6 a 62

Alarm og hjælp

Politi:

Nordsjællands Politis ansvarsområde der kan rettes telefonisk henvendelse til, hvis der er akut behov

for hjælp fra politiet alarm 112

Nordsjællands Politis øverste ledelse: Helsingør politistation - tlf. 49 27 14 48

Frederikssund politistation - tlf. 47 31 14 48

Dækker kommunerne: Frederikssund, Frederiksværk-Hundested og Egedal

Elforsyning:

Manglende sti-belysning, henvendelse til ejendomskontoret.

I tilfælde, hvor flere huse er afbrudt kontaktes Dong Energy 72 10 20 30.

Antenneforeningen er nedlagt den 01-07-2011 hvorefter man selv vælger udbyder.

Vandforsyning:

Vinderød Skov Vandværk – tlf. 47 72 33 30

Brug kun nød-telefonnumre, hvis det er strengt nødvendigt.

I aftentimer og weekends bør man først prøve at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Se under adresser.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 7 a 62

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen og dens formand er valgt af det årlige afdelingsmøde.

Medlemmerne sidder (forskudt) for to år ad gangen. Formanden vælges særskilt.

Afdelingsbestyrelsen har 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Træffetid:

Afdelingsbestyrelsen har ingen fast kontortid, men der kan altid rettes henvendelse til et af

medlemmerne på dennes bopæl.

Henvendelse:

Henvendelse til afdelingsbestyrelsens medlemmer og formanden kan naturligvis altid ske personligt.

Spørgsmål, ansøgninger, forslag og beboerklager skal være skriftlige, eller e-mail

bestyrelsen2502@gmail.com

Husk at opgive navn og hus-nr.

Breve skal adresseres til:

Halsnæs Ny Boligselskab Afd. 2502 – Afdelingsbestyrelsen.

Lægges i postkassen på Lathyrusvej 122 (ejendomskontoret) i en lukket kuvert.

Formand

Kasser

Sekretær

Medlem

1. Suppleant

2. Suppleant

Opgaver:

Bjarne Nederby Jessen

Vinderød Enghavevej 73

Rene Bersan

Lathyrusvej 24

Inge-Lise Rasmussen

Vinderød Enghavevej 167

Trine Feldstedt

Vinderød Enghavevej 77

Gitte Christensen

Vinderød Enghavevej 157

Povl Povlsen

Vinderød Enghavevej 105

Cecilie Pedersen

Lathyrusvej 4

21-11-2011 - 21-11-2013

19-11-2012 - 19 -11-2014

21-11-2011 - 21-11-2013

19 -11-2012 - 19 -11-2014

19 -11-2012 - 19-11-2013

19-11-2012 – 19-11-2013

19-11-2012 – 19-11-2013

Afdelingsbestyrelsen tager sig bl.a. af følgende:

Koordinering af fællesaktiviteter.

Godkender ansøgninger om husdyrhold i henhold til husorden.

Modtagelse af evt. klager over misligholdelse af husordenen.

Administration af et evt. beboerhus.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 8 a 62

Ejendomskontor:

Kontortider:

Mandag-fredag 08:00-09:00 på tlf. 47 72 53 93

Driftsleder Jesper Kristensen jesper.kristensen@domea-afd.dk

Ejd.mester Tim Nielsen tn.kvbs@domea-afd.dk

Mester.ass. Michael Arp

Ejd.funkt. Peter Christian S. Pedersen

Opgaver:

Ejendomskontoret tager sig bl.a. af følgende:

Vejleder på en venlig og imødekommende måde beboerne, hvis der problemer med lejemålet.

Tilbyder før syn inden fraflytning.

Syn af lejligheder ved fraflytning, uddelegeret fra bestyrelsen.

Vejleder nye beboere ved indflytning, samt sikrer korrekt indflytning.

Påtaler evt. klager over misligholdelse af husordenen.

Reparerer og vedligeholder sanitære installationer

Reparerer og vedligeholder døre og vinduer.

Reparerer eller skifter komfurer.

Reparerer og vedligeholder varmeinstallationen.

Reparerer og vedligeholder afløbsinstallationen.

Vejleder i råderetssager.

Søger for at vinterberedskabet er i orden.

Plejer og vedligeholder de grønne områder.

Renholder området.

Ved akut opståede problemer uden for ejendomsmesterens kontortid kan der altid rettes henvendelse

til et af bestyrelsesmedlemmerne på deres bopæl.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 9 a 62

Administration

Domea - Nordsjælland Vest

Boligcenter Frederikssund

Færgeparken 21

3600 Frederikssund

Tlf.: 76 64 66 20

E-mail: frederikssund@domea.dk

Opgaver:

Domea tager sig bl.a. af følgende:

Administration af bl.a. budget/regnskab, udlejning m.v.

Ekspedition af byttelejligheder inden for afdelingen.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 10 a 62

Lejlighedens stand:

Uddrag af normalvedligeholdelsesreglement:

Ved overdragelsen til tilflytteren fremtræder lofter og vægge ny istandsat. Kun hvor der efter

boligselskabets skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat.

Du må acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid,

der må anses for rimelig i en bolig af den pågældende alder.

Hvis du ved overtagelsen af boligen konstaterer mangler, skal du senest 2 uger efter overtagelsen

skriftlig påtale disse på den tilsendte indflytningsrapport.

Skønner boligselskabet, at manglerne er mindre væsentlige, kan afhjælpning undlades, men manglen

vil blive påført indflytningsrapporten, og boligtageren hæfter ikke for udbedring af denne mangel ved

fraflytning.

El

Er aflæst inden indflytning og du er tilmeldt Dong Energy af ejendomsmesteren. Aflæsningen står på

indflytningsrapporten.

Fjernvarme og brugsvand

Du er tilmeldt Brunata.

Dit flyttelæs

Da motorkørsel ikke er tilladt på de interne stier og det kommunale sti-anlæg (jvf. husorden og

politivedtægt), er det heller ikke tilladt at køre flyttelæs på stierne, men der kan lånes en stor

trækvogn. Denne har plads ved ejendomskontoret og skal sættes på plads straks efter brugen, så

andre også kan bruge den.

Nøgler

Ved indflytning udleveres 3 nøgler til lejligheden. Såfremt samme antal nøgler ikke tilbageleveres ved

syn af lejligheden i forbindelse med fraflytning, vil udskiftning af låsecylinder blive foretaget på

fraflytterens regning.

Forsikring

Afdelingen har tegnet en fælles forsikring for glas, kumme og bygningsskade. Anmeldelse af skader

sker ved henvendelse til ejendomskontoret.

Forsikringerne dækker ikke beboernes indbo, derfor anbefales at tegne en almindelig indboforsikring.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 11 a 62

Husleje

Betales enten via fremsendt giroindbetalingskort, netbank eller gennem Pengeinstitutternes

Betalingsservice.

Sammen med huslejen opkræves evt. carport-leje.

Du kan selv kontrollere huslejestørrelsen på www.domea.dk

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen kan i papirformat afhentes på ejendomskontoret.

Beboerhåndbogen kan læses på afdelingens hjemmeside

https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx

Nemmest er at Google Lathyrushaven og trykke på startsiden Lathyrushaven.

Du kan vælge at modtage beboerhåndbogen elektronisk (i PDF. Format) ved at oplyse din e-mail

adresse til ejendomskontoret. Den elektroniske udgave udgives som en ny udgave ved hver

udsendelse af rettelser og erstatter helt tidligere udsendt.

Vedtægter og forretningsorden kan læses på hjemmesiden, eller hentes på ejendomskontoret.

Boligsikring/Boligydelse

Den individuelle boligstøtte omfatter alle beboerne i selskabet. Der er mulighed for hjælp til betaling af

huslejen, hvis den efter den særlige lovgivning er for høj i forhold til indtægten og husstandens

størrelse. Denne hjælp til huslejebetaling ydes i form af boligsikring til beboere med lave og jævne

indkomster og i form af boligydelse til pensionister. Boligydelsen udregnes efter gunstigere regler end

boligsikringen.

Det er kommunen, der afgør, hvilke muligheder du har for at få boligstøtte. Du skal henvende dig på

rådhusets boligsikringskontor.

Det er vigtigt, at du søger boligstøtte straks ved indflytning, også selv om du har modtaget boligstøtte i

den lejlighed, du er flyttet fra. Det er nødvendigt at søge hurtigt, da boligstøtte udbetales fra den 1. i

den måned, der er søgt i.

Boligindskudslån

Familier med lave indkomster kan efter særlige regler få et kommunalt lån eller garanti for lån til

betaling af beboerindskuddet. Ansøgningsskema kan fås på rådhuset. Ansøgningen udfyldes og

indsendes til kommunen.

Bytning af lejlighed

Du har på visse betingelser ret til at bytte din lejlighed med en anden.

Dækkende oplysninger og regler fås gennem Boligselskabernes Landsforening, der også har det mest

benyttede bytteregister for lejeboliger. Registret findes på www.bl.dk.

Fremleje

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 12 a 62

Du kan på visse betingelser fremleje din lejlighed eller dele af den. Ansøgning fås fra Domea.

Der er enkelte pligter

Din nye lejlighed har have, og du er forpligtet til at vedligeholde den i henhold til gældende regler.

Højde på hække og hegn må max. være 180 cm. Råderet og Husorden skal overholdes.

Tilhørende gård/forhave skal jævnligt renholdes og må ikke bruges til storskrald eller længere tids

opmagasinering.

Postkassen

Postkassen ved din boligindgang vedligeholdes af boligafdelingen.

Du skal dog selv forsyne den med tydeligt navn på lejlighedens beboere af hensyn til postomdelingen.

Udhus

Ved alle boliger er placeret et udhus, enten fritstående eller i forbindelse med indgangspartiet.

Udhuset er u isoleret, men delvis tæt. Beboeren kan eventuelt selv bekoste en isolering og

beklædning indvendigt, således at det kan bruges til opbevaringsrum eller værksted. Husk

udluftning!

Udhuset er til opbevaring af f.eks. cykler, værktøj og personlige ejendele. Det siger næsten sig selv:

Det er farligt og uhensigtsmæssigt at opbevare brændbare væsker eller fyrværkeri i skuret.

Sæt en kraftig hængelås på dit udhus og husk at bruge den!

TV

Pr. 01.07. 2011 blev antenneforeningen nedlagt og du skal herefter selv kontakte en udbyder.

Yousee kabel-tv/Radio antennestik, eksistere endnu. Hvis du vil benytte dette, skal du rette

henvendelse til Yousee, hvor du kan få yderligere information.

Opsætning af parabol er tilladt, så længe denne opsættes under hæk højde, max. 1,80 m.

Øvrige udvendige antenner (tag- og loftsantenner, udvendig kabelføring m.m.) er ikke tilladt.

Husdyr

Har du et husdyr med ved indflytning?

Hund og kat skal registreres på ejendomskontoret i åbningstiden senest 1 måned efter indflytning og

bære tydelig identifikation. Du skal sørge for at hunden er forsikret.

Dyr som kan skabe utryghed hos andre er ikke tilladt. Afdelingen har en særskilt husorden om husdyr,

se Husorden i denne bog.

Kriminalprævention

Hvis du kommer godt ud af det med dine nye naboer, bør du udnytte muligheden for Nabohjælp, når

du i perioder ikke er hjemme - eller lad i hvert fald altid lidt lys brænde et sted i lejligheden.

Hvis du bemærker kriminel aktivitet i bebyggelsen, bør du kontakte Politiet.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 13 a 62

Beboerdemokratiet

Som beboer i afdelingen er du kommet med i et fællesskab. På mange områder er vi alle “i samme

båd”. Det gælder bl.a. de årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af boligafdelingen som

helhed.

Men det gælder også i hverdagen, hvor alle beboere som en helt naturlig ting medvirker til

fællesskabets bedste ved at overholde gældende husorden og reglerne for råderet.

Det er velkendt for de fleste beboere, at f.eks. hærværk, manglende vedligeholdelse eller sjusket

affaldssortering er kilder til ekstraudgifter, der virker afsmittende på huslejen.

Beboerdemokratiet afspejler sig også i dine muligheder for direkte organisatorisk indflydelse gennem

det frivillige arbejde i afdelingsbestyrelsen eller på Afdelingsmødet, hvor bl.a. husordenen i

nærværende bog godkendes.

Beboeraktiviteter

Hvis du får lyst til at starte en beboeraktivitet, hvor alle beboere har mulighed for at deltage, skal du i

første omgang kontakte et bestyrelsesmedlem. Der kan nemlig ydes hel eller delvis støtte til dine

planer i form af lokalefaciliteter, “markedsføring”, materialer, honorarer m.m..

En beboeraktivitet kan i øvrigt være spontan rundboldt på fællesarealerne, en tema-aften, et foredrag,

eller …? Hold dig ikke tilbage, kom med forslag til at styrke fællesskabet!

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 14 a 62

Generelt

Afdelingen er med sine mange beboere et miniaturesamfund - man bliver mere eller mindre

afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse almindelige

regler for at medvirke til et godt klima blandt beboerne. Reglerne skal desuden skabe god ro og orden

for beboerne og medvirke til at bebyggelsen og friarealerne er i pæn stand. Gentagne overtrædelser

af husorden kan medføre påtale eller opsigelse af lejemålet.

Bemærk: De generelle regler om lejernes benyttelse af boligen og fællesfaciliteterne findes i

lejekontrakten og lejeloven. Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog, der godkendes

af afdelingsmødet, ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement til disse.

Klager

Enhver klage skal fremsendes skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Husk at anføre eget navn og

husnummer.

Når en klage er modtaget af afdelingsbestyrelsen, vil klageren modtage en kvittering og klagen vil

blive behandlet på førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde.

Hvis afdelingsbestyrelsen finder, at klagen ikke er berettiget, vil klageren blive informeret om dette.

Enhver klagesag vil blive behandlet på grundlag af gældende husorden.

Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt. Navne i klagesager vil således ikke blive videregivet.

Finder Afdelingsbestyrelsen at en klage er berettiget, påtaler ejendomsmesteren eller dennes

stedfortræder overtrædelsen af husordenen overfor den enkelte beboer. Såfremt det ikke har den

ønskede virkning fremsendes sagen til Domea, der så vil foretage sig det videre fornødne i sagen.

Om husorden

Husordenen i afdelingen hviler på beboernes fælles beslutning på det årlige afdelingsmøde.

Husordenen udtrykker de nærmere spilleregler for samvær, såvel mellem beboerne som mellem den

enkelte beboer og udlejeren (Halsnæs Ny Boligselskab).

De regler, som beboerne i fællesskab har skabt i husordenen, har flere funktioner:

De skal beskytte både beboerne og bebyggelsen, så afdelingen bliver et godt sted at bo. Ved også at

have regelsæt om lejligheder og friarealer, har man skabt rammerne for, at alt kan holdes i pæn stand

og omkostningerne til vedligeholdelse bliver lavest mulig.

En særskilt husorden om husdyr skal sikre registrering og adfærdsregler.

Endelig skal reglerne sikre, at der kan gribes ind over for den beboer, der ikke overholder gældende

husorden. Husordenens forebyggende karakter har således stor betydning for vores fælles trivsel.

Det er vigtigt, at overholdelsen af husordenen af alle betragtes som en selvfølge.

Nærværende husorden er godkendt på afdelingsmøde, den 21. maj 2008

Denne udgave er dog udgivet med rettelse vedtaget på afdelingsmødet, den 19. november 2012

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 15 a 62

Tre afsnit

Husorden er opdelt i tre afsnit: Inde (afsnit A), Ude (afsnit B), Husdyr (Afsnit C).

Husorden, Inde

I lejligheden gælder følgende:

Lejligheden skal vedligeholdes forsvarligt, således at skader undgås. Lejer er ansvarlig for slid og

ødelæggelse forårsaget af mangelfuld eller forkert vedligeholdelse.

Installationer - generelt

Lejeren må under ingen omstændigheder foretage indgreb i eller forsøge at udbedre eventuelle fejl i

de tekniske installationer. Ved misrøgt af faste installationer påhviler udgiften lejeren. Eventuelle fejl

meddeles til ejendomskontoret.

Afspærrings ventiler til vand og fjernvarme sidder i installationsskabet i entréen. I tvivlstilfælde, så

spørg på ejendomskontoret.

Bad og toilet

For at undgå at tilstoppe afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og

toilet. Bleer, vat og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder og tilstoppelser

skal straks meddeles ejendomskontoret.

Husk at elementbebyggelser er lydhøre og af hensyn til naboen henstilles der til, at der ikke bades i

tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 6.00.

Tørretumbler

Der må gerne opsættes kondens-tumbler i lejligheden eller installeres udtræks-tumbler i udhuset.

Såfremt der opstår fugtskader forvoldt af disse, påhviler det lejeren, at istandsætte efter gældende

regler. Af hensyn til naboen henstilles der til, at der ikke vaskes i tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl.

6.00.

Vaskemaskine

Der må gerne opsættes vaskemaskine, de tekniske installationer hertil er forberedt. Dog skal

tilslutning foretages af en aut. installatør. Af hensyn til naboen henstilles der til, at der ikke vaskes i

tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 6.00.

Køkken

I alle lejligheder er der installeret emhætte samt komfur med ovn, i 1 værelseslejligheder tillige

køleskab, det påhviler lejer at vedligeholde disse hvidevarer. Lejeren skal sørge for at holde afløb rene

i køkkenvasken.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 16 a 62

Opvaskemaskine

Der må gerne opsættes opvaskemaskine, de tekniske installationer hertil er forberedt. Dog skal

tilslutning foretages af en aut. installatør.

Frostvejr:

I vintertiden ved længere tids fravær stilles radiatoren på minimum eller frostsikret.

Ændringer af lejligheden

Som lejer er det tilladt at foretage en række ændringer i boligen. Der findes en særlig vejledning som

beskriver, hvilke ting du må lave i din bolig - se råderetskatalogside 36 - 51 om hvor og hvordan der

søges om tilladelse m.v.

Udluftning

På grund af boligernes tæthed og for at undgå fugtproblemer og skimmelsvampe skal der sørges for

effektiv udluftning gennem døre og vinduer helst flere gange dagligt 5-10 min. ad gangen.

Antenner

Pr. 16. maj 2011 blev antenneforeningen nedlagt og du skal herefter selv kontakte en udbyder.

Yousee kabel-tv/Radio antennestik, eksistere endnu. Hvis du vil benytte dette, skal du rette

henvendelse til Yousee, hvor du kan få yderligere information.

Opsætning af parabol er tilladt, så længe denne opsættes under hæk højde. 1.8 m.

Øvrige udvendige antenner (tag- og loftsantenner, udvendig kabelføring m.m.) er ikke tilladt.

Der kan dog efter ansøgning gives tilladelse til opsætning af antenne på radioamatørbasis. Følgende

punkter skal bemærkes:

Antennen må ikke bære præg af at være fritstående, herunder antennemaster.

Antennen må ikke være fastgjort på bygningen.

Antennen må ikke være over 8,5 m høj.

Antennen skal være godkendt af P&T.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 17 a 62

Musik og støj

Benyttelse af radio, tv, båndoptager og lignende samt musikinstrumenter skal ske uden gene for

naboerne, og helst for lukkede vinduer og døre.

Støjende selskabelighed må ikke finde sted i lejligheden på hverdage mellem kl. 22.00 og kl. 8.00 og i

weekender mellem kl. 24.00 og kl. 8.00, medmindre de omkringboende beboere i særlige tilfælde

samtykker deri, og aldrig for åbne vinduer eller i haven. I særlige tilfælde må man sikre sig, at

naboerne er indforstået med støj efter kl. 24.00.

Symaskiner, højtalere og lignende, der kan medføre støjgener for naboerne, skal anbringes på

støjdæmpende underlag. Hobbymaskiner skal anvendes på tidspunkter, hvor de generer mindst

muligt.

Støjende hjemmeindustri er ikke tilladt.

Boring i vægge

Boring i vægge kan på hverdage finde sted mellem kl. 08.00 og 19.00, på lørdage mellem kl. 10.00 og

15.00. Der må ikke bores på søn- og helligdage.

Slagboremaskine samt el-skruetrækker kan lånes ved henvendelse til ejendomskontoret.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 18 a 62

Husorden, Ude

Uden for lejligheden gælder følgende:

Nærområdet skal vedligeholdes forsvarligt, således at skader undgås. Lejer er ansvarlig for slid og

ødelæggelse forårsaget af mangelfuld eller forkert vedligeholdelse.

Affald

Poser samt beholder til BIO-affald udleveres fra kommunen.

Poser med BIO-affald lukkes med en knude og lægges i BIO-containeren, der er placeret ved

renovations-øerne (se øernes placering på side 53 - 54).

Rest-affald er det affald, du - udover BIO-affald - ville lægge i ”den gamle” skraldespand i køkkenet.

Posen med rest-affald lukkes med en knude og lægges i rest-affalds-containeren, der er placeret ved

renovations-øerne (se øernes placering side 53 - 54).

Der må under ingen omstændigheder kommes storskrald i containerne ved renovations-øerne.

Containerne er kun til bioaffald, køkkenaffald og papiraffald. Ikke til papkasser, møbler, cykler,

haveaffald eller lignende. Brug vores storskraldsordning (sidste mandag i mdr.).

Se også side 53 - 54

Forurening

Enhver form for forurening eller beskadigelse af bebyggelsen er forbudt.

Der må ikke anbringes ting som ved lugt, støj og brandfare eller på anden måde til fare for eller gene

for bebyggelsen eller dennes "beboere.

Hvis en beboer er skyld i forurening, i eller omkring affaldsområderne eller andre steder i

bebyggelsen, må nødvendig rengøring foretages af vedkommende eller på dennes bekostning.

Fodring af fugle

Af hensyn til rottefaren skal fodring af fugle finde sted på foderpladser, der er hævet over jorden.

Jorden under foderpladsen skal holdes ryddet for foderrester.

Haver og anlæg:

Beboeren har pligt til at holde arealet foran sin havelåge og postkasse fri for ukrudt, således at arealet

mellem havelågerne og stiarealet fremstår pæne og ukrudtsfri.

Lige ledes har beboeren pligt til at holde for- og baghaverne i god stand, således at også disse

fremstår pæne og ukrudtsfri, herunder at luge på begge sider af hækken. Jorden under hækken skal

ryddes ca. 30 cm., udmålt fra stammen.

Indvendig klipning af hækken - 2 gange årligt - påhviler lejeren. I følge hegnsloven må disse intet

steds være over 1,80 m høje. Hæksider mod fællesarealer vedligeholdes af ejendomsfunktionærerne.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 19 a 62

Der må ikke plantes vækster, som forringer naboens lysforhold ej heller må der foretages ændringer i

terrænet, som kan give vandproblemer for naboen.

Misligholdes havearealet vil ejendomskontoret efter skriftlig advarsel til lejer, tilse at der bliver tilkaldt

gartner, udgiften hertil påhviler lejeren. Gentagne advarsler samt tilkald af gartner betragtes som

misligholdelse af boligoverenskomsten.

Hegn

Hegn i for- og baghaver må opsættes efter nærmere fastsatte betingelser, se råderetskatalog.

Terrasser

Terrassen må gerne udvides, dog henstilles der til, at der kun benyttes ensartede fliser. Markiser,

overdækning af terrasser eller bygning af vinterhave må kun opsættes efter forudgående skriftlig

ansøgning. Se råderetskatalog.

Bygninger i haver

Cykelhalvtag, drivhuse m.v. må kun opsættes efter forudgående skriftlig ansøgning. Se

råderetskatalog.

Altankasser

Altankasser må ophænges på brystværnet på den franske altan, ophængt i galvaniseret bærejern.

På muren under vinduerne må altankasser kun ophænges, såfremt disse ophænges på en sådan

måde, at der kun bores i fugerne.

Der må kun ophænges altankasser af de gængse typer på markedet.

Postkasser

Postkasserne skal tages ned nytårsaften. Såfremt dette ikke sker, og der bliver øvet hærværk eller

total ødelæggelse på disse, er lejeren fuld erstatningspligtig.

Flagstænger

Der må ikke opsættes flagstænger i de enkelte haver.

Tæppebankning

Bankning af tæpper må ikke finde sted fra vinduer og altaner.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 20 a 62

Leg og boldspil.

Det er tilladt at bruge fællesarealerne til leg og ophold, når dette sker uden væsentlig gene for de

øvrige beboere og under følgende enkle regler:

Boldspil må kun finde sted på fodboldbanen.

Forældre skal påse at:

Børns leg ikke finder sted i carporte og parkeringsbåse.

Der ikke skrives eller tegnes på mure, døre, udhuse eller vindfang.

Leg med farlige legeredskaber som bøsser, knive, flitsbuer o. lign. er IKKE tilladt.

Færdsel på området

Anlægget stilles under beboernes beskyttelse.

Motor- og knallertkørsel på plæner, gange og stier er IKKE tilladt.

Hærværk mod træer og buske er strengt forbudt, ansvar vil blive gjort gældende.

Det er ikke tilladt, for gæster, at overnatte i telt på afdelingens fællesarealer.

Trafik, stier, veje og parkering

På tilkørselsvejene kan der forekomme legende børn/skolebørn og krydsende cykler til andre

afdelinger og parkeringsarealerne er opholds- og lejeområder. Derfor skal al kørende trafik ske med

nedsat hastighed og på de svagere trafikanters betingelser.

Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Parkeringspladserne er ved

farveskift i flisebelægningen opdelt i ”båse”.

Det henstilles til at parkering foretages i ovenstående båse og at parkering i øvrigt foretages således

at den ikke er til hindring for ejendomsfunktionærernes arbejde, herunder snerydning samt brand- og

ambulancekørsel.

Lastbiler, både samt u indregistrerede køretøjer må, i henhold til færdselsloven samt lokalplan, ikke

henstilles på tilkørselsvejene samt parkeringsarealerne.

Carporte

a. Må kun udlejes til ejendommens beboere til parkering af motoriseret og indregistreret køretøj på

indtil 5 m. Der må kun udlejes en plads pr. motorkøretøj, max. en pr. lejemål.

b. Lejeaftalen forudsætter, at lejeren har et motorkøretøj. Hvis dette ikke er tilfældet, forbeholder

udlejeren sig ret til opsigelse med 1 måneds varsel, hvis der er andre, der opfylder

forudsætningerne.

c. Fremleje og fremlån må ikke finde sted.

Campingvogne

Campingvogne og trailere må ikke langtidsparkeres på parkeringspladserne, dog tillades parkering i

forbindelse med pakning og udpakning til ferier og lignende.

Fra 1. april til 31. oktober kan det desuden tillades, at campingvogne og trailere parkeres på

parkeringspladserne, dog max. 1 måned, såfremt disse ikke er til gene for parkering af de øvrige

beboeres motorkøretøjer. Kontakt ejendomskontoret der kan anvise en velegnet plads.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 21 a 62

Husorden / HUSDYR

Om husdyr i afdelingen

Art af husdyr/kæledyr

Boligtageren har uden forudgående særlig tilladelse ret til at holde mindre kæledyr i bur eller lign. som

f.eks. hamstere, stuefugle, skildpadder, hvide mus, kaniner eller lignende. For øvrige dyr må der

søges særskilt tilladelse.

Boligtageren kan ved ansøgning gives tilladelse til at holde max. 2 husdyr af racen hund/kat,

ansøgningsskema fås på ejendomskontoret (se side 24) og skal være afleveret senest én måned efter

anskaffelsen.

For hunde er undtaget visse hunderacer der er kendt for at have særlige aggressive egenskaber og

derfor ikke må holdes som husdyr i afdelingen Lathyrusvej/Vinderød Enghavevej. Det er de såkaldte

Kamphunde racer såsom Amerikansk bulldog og Bull-Mas Tiff, Pitbull terrier, Staffordshire terrier,

Tosa, Dogo Argentino og Fila Braziliero, samt hunde af blandingsracer hvor nogen af disse indgår.

Avl på de ovennævnte hunderacer er ikke tilladt i afd. 2502 Lathyrushaven. Enhver form for

gæstehund af disse racer, skal altid bære mundkurv på vores fælles områder, eller skal være

forsvarligt bundet i haven, eller være indelukket i en kraftig indhegning. Efterleves dette ikke, er det

misligholdelse af lejekontrakten. Lovovertrædelsen vil blive anmeldt til politiet. Beboer der har haft

besøg af gæstehunden, får en skriftlig påtale for overtrædelsen af husorden.

Reglen om forbud mod kamphunde racer har ikke tilbagevirkende kraft.

Dvs. Hunde af en af disse racer hvor der er givet tilladelse før den 21.05.08 vil kunne forblive i

boligen i dyrets levetid. Naturligvis betinget af at gældende regler i afdelingens husorden vedr.

husdyrhold, i øvrigt efterleves fuldt ud. Når hunden dør, kan ejeren ikke på ny opnå tilladelse til

anskaffelse af en hund af ovennævnte kamphunde racer.

For hunde kræves endvidere, at disse til stadighed er forsikret (kopi af betalt police indleveres hvert år

efter betaling på ejendomskontoret), så eventuelle skader, som en hund direkte eller indirekte

forvolder, bliver erstattet.

Nye regler omkring katte.

På ordinært afdelingsmøde D.21.11.2011 blev der med stort flertal vedtaget at fra D. 1. jan. 2012 er

det vedtaget at katte/hunde skal holdes på inde egen grund. Udenfor egen grund, skal katte/hunde

holdes i snor.

For katte gælder at de senest i en alder af 6-9 måneder er steriliseret eller kastreret (kopi af kvittering

fra dyrlæge indleveres på ejendomskontoret).

Tilladelsen gælder alene for den hund/kat, der ansøges om. I tilfælde af at hunden/katten af den ene

eller anden grund afhændes, skal der søges på ny.

Det er ikke tilladt at holde nogen former for rovdyr, slanger, insekter, edderkopper eller tilsvarende dyr,

der kan frembyde fare eller frygt. Dyr af ovenstående former der allerede er i boligen pr. 21.05.08 eller

er anskaffet frem til 01.09.08 skal registreres på ejendomskontoret, senest 01.10.08 og kan forblive i

boligen, anskaffelser efter 01.09.08 må ikke finde sted. Såfremt afdelingen får viden om

nyanskaffelser efter 01.09.08 vil det i givet fald betegnes det som misligholdelse af lejekontrakten.

Der må ikke holdes dyr i erhvervsmæssigt øjemed.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 22 a 62

Identifikation og registrering

Hunde/katte skal altid bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og

adresse. Dog kan katte i stedet øremærkes.

Hunde/katte skal identificeres, samt registreres særskilt i afdelingen med oplysninger om navn, race,

alder, køn og udseende herunder farve, samt øremærkning/chipregistrering og for hunde tillige

oplysninger om forsikringsselskab og policenummer, således at ejeren (evt. besidderen) kan

opspores. (Skrives på ansøgning).

Meddelelse om ændringer af hund og kat hos boligtager skal gives til ejendomskontoret senest 1

måned efter ny anskaffelse/afhændingen. Den særskilte identifikation og registrering kræves dog ikke

for hund og kat, der ikke ejes af boligtager og som kun opholder sig midlertidigt hos boligtager.

Fritagelse for særskilt identifikation og registrering fritager ikke den enkelte boligtager, i hvis

besiddelse hund/kat måtte være, for ansvar over for nærværende husorden.

Foder o. lign.

Dyrefoder, hø og halm der opbevares udendørs eller i skur skal opbevares, således at rotter eller

andre skadedyr ikke har adgang til dette.

Færdsel på bebyggelsens område

På ejendommens (=bebyggelsens) område udenfor boligen skal hunde altid føres i snor. Hunde må

ikke luftes på bebyggelsens område, eventuelle efterladenskaber skal hurtigst muligt fjernes af ejeren.

Gener

Det påhviler enhver boligtager, der har en gæstehund, husdyr eller mindre kæledyr at sørge for, at de

ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylene eller lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden

måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere. Noget sådant vil blive anset som

misligholdelse af lejekontrakten

Klager

Hold af husdyr/kæledyr på boligens område eller tilstedeværelsen af disse på bebyggelsens område

må ingensinde give anledning til berettigede klager, jf. de ovenfor anførte bestemmelser.

I tilfælde af berettiget klage over et husdyr/kæledyr er boligtageren forpligtet til straks at fjerne dyret fra

ejendommen.

Dog kan afdelingsbestyrelsen kræve, at det berettiget påklagede forhold bringes i overensstemmelse

med nærværende husorden inden for en af afdelingsbestyrelsen nærmere fastsat tidsfrist. Overholdes

en sådan tidsfrist ikke, skal dyret straks fjernes fra ejendommen.

Misligholdelse

Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbud om at fjerne dyret betragtes dette som misligholdelse af

boligoverenskomsten, således at selskabet kan opsige eller ophæve denne til ophør med øjeblikkelig

virkning.

Hvor ejerforholdet er tilsløret, som f.eks. husdyr/kæledyr i pleje, husdyr/kæledyr på besøg osv., er

også underkastet ovennævnte betingelser.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 23 a 62

Vis Hensyn!

Til dine naboer

Fjern Problemet!

Alle gårde og haver skal være renset og må ikke bruges permanent til dyretoiletter.

Efterladenskaberne skal fjernes hver dag, af hensyn til fluer og lugt. Dette gælder også vores grønne

områder.

Uddrag fra ordensreglementet ang. hold af hund.

På ejendommens (=bebyggelsens) område udenfor boligen skal hunde altid føres i snor. Hunde må

ikke luftes på bebyggelsens område, eventuelle efterladenskaber på bebyggelsens område skal

hurtigst muligt fjernes af ejeren.

Det påhviler enhver boligtager, der holder husdyr eller mindre kæledyr at sørge for, at dette ikke ved

støj, herunder langvarig gøen og hylene eller lugt, hærværk, bidsk optræden, ophold udenfor egen

grund eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere.

I tilfælde af berettiget klage over et husdyr/kæledyr er boligtageren forpligtet til straks at fjerne dyret fra

ejendommen.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 24 a 62

Ansøgning om tilladelse til at holde hund/kat

Ansøgningen udfyldes, underskrives og afleveres på ejendomskontoret, såfremt ansøgningen ikke er

underskrevet eller udfyldt fyldestgørende, vil ansøgningen ikke blive imødekommet.

Ansøger

Navn:

Adresse:

Ansøger hermed om at holde (sæt kryds) HUND KAT

Race:

Farve:

Navn: Køn/Alder: /

Særligt om Katte

For tilladelse til at holde kat skal katten være steriliseret eller kasteret.(Senest når de er 6- 9 måneder)

Fremsend kvittering fra dyrlæge. Katten skal være øremærket eller chipmærket. Fremsend kopi af

attest fra dyrlæge. Katte skal holdes på egen grund, og ellers føres i snor.

Tatoverings nr.

Chipkode:

Særligt om hunde

Alle hunde i Danmark skal registreres i Dansk Hunderegister, senest når de er 4 måneder gamle. I

forbindelse med denne registrering, som er lovpligtig, skal hunden være mærket med en chip eller

øretatoveres. Fremsend kopi af attest fra dyrlæge. Hunde skal holdes på egen grund, og ellers

føres i snor.

Tatoverings nr.

Chipkode:

Ifølge loven har du desuden pligt til at tegne en ansvarsforsikring på hunden og tilladelse vil blive

afvist såfremt der ikke oplyses om:

Forsikringsselskab:

Policenummer:

Øvrige bemærkninger

(Vedlæg evt. kopi af police)

Underskriver erklærer hermed at ovenstående oplysninger er korrekte og at være indforstået

med betingelserne nævnt på side 2 samt husordenens afsnit om husdyr.

Dato:

Underskrift:

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 25 a 62

Tilladelse

Boligtageren kan ved omstående ansøgning gives tilladelse til at holde max. 2 husdyr af racen

hund/kat, ansøgningsskema skal være afleveret senest én måned efter anskaffelsen.

For hunde kræves endvidere, at disse til stadighed er forsikret (kopi af betalt police indleveres hvert år

efter betaling på ejendomskontoret), så eventuelle skader, som en hund direkte eller indirekte

forvolder, bliver erstattet.

For katte gælder, at de senest i en alder af 6-9 måneder er steriliseret eller kastreret (kopi af kvittering

fra dyrlæge indleveres på ejendomskontoret).

Tilladelse til hold af hunderacer, der er kendt for at have særlige aggressive egenskaber, (nævnt i

beboerhåndbogens gruppe side 21 - 22 Husorden / HUSDYR) vil ikke kunne opnås.

Tilladelsens gyldighed

Tilladelsen gælder alene for den hund/kat, der ansøges om. I tilfælde af at hunden/katten af den ene

eller anden grund afhændes, skal der søges på ny.

Meddelelse om ændringer af hund og kat hos boligtager skal gives til ejendomskontoret senest 1

måned efter anskaffelsen/afhændingen.

Færdsel på bebyggelsens område

På ejendommens (=bebyggelsens) område udenfor boligen skal hunde altid føres i snor. Hunde må

ikke luftes på bebyggelsens område, eventuelle efterladenskaber på bebyggelsens område skal

hurtigst muligt fjernes af ejeren.

Gener

Det påhviler enhver boligtager, der holder hund/kat at sørge for, at dette ikke ved støj, herunder

langvarig gøen og hylene eller lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for

ejendommen eller for de øvrige beboere.

Nye regler omkring katte.

På ordinært afdelingsmøde D.21.11.2011 blev der med stort flertal vedtaget at fra D. 1. jan. 2012 er

det vedtaget at katte/hunde skal holdes på inde egen grund. Udenfor egen grund, skal kattene holdes

i snor.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 26 a 62

Klager

Hold af hund/kat på boligens område eller tilstedeværelsen af disse på bebyggelsens område må

ingensinde give anledning til berettigede klager, jf. de ovenfor anførte bestemmelser husordenens

afsnit om husdyr.

I tilfælde af berettiget klage over hund/kat er boligtageren forpligtet til straks at fjerne dyret fra

ejendommen.

Dog kan afdelingsbestyrelsen kræve, at det berettiget påklagede forhold bringes i overensstemmelse

med nærværende husorden inden for en af afdelingsbestyrelsen nærmere fastsat tidsfrist. Overholdes

en sådan tidsfrist ikke, skal dyret straks fjernes fra ejendommen.

Misligholdelse

Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbud om at fjerne dyret betragtes dette som misligholdelse af

boligoverenskomsten, således at selskabet kan opsige eller ophæve denne til ophør med øjeblikkelig

virkning.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 27 a 62

Om vedligeholdelse

Afdelingen bruger den såkaldte A-ordning vedr. vedligeholdelse

A-ordningen – kort fortalt:

Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og

ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling og

tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Normalistandsættelsen kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder

håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelse, men

udlejeren overtager denne udgift i forhold til bo periodens længde.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Vedligeholdelsesreglement for Lathyrusvej/Vinderød Enghavevej

1) Generelt

Reglernes ikrafttræden

Med virkning fra den 21.05.08 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende

reglementer.

Ændring af lejekontrakten

Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det

træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i

lejekontrakten.

Beboerklagenævn

Uenighed om henholdsvis udlejeren og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte

boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

2) Overtagelse af boligen ved indflytning

Lejerens vedligeholdelsespligt

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter

fremtræder ny istandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være ny istandsatte.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 28 a 62

Syn ved indflytning

I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om

boligens vedligeholdelsesstand er i overbestemmelse med den gældende standard i afdelingen og for

denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

Indflytningsrapport

Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet

eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til

lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for

modtagelsen af kopi af rapporten.

Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger

Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter

lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere

af de påtale fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres.

Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

3) Vedligeholdelse i bo perioden

Lejerens vedligeholdelsespligt

Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling.

Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren skal vedligeholde så

ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde. Lejeren sørger for vedligeholdelse

og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Lejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse.

Særlig udvendig vedligeholdelse

Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit 5 være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder

nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar

tilknytning til boligen.

Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der

ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

Udlejerens vedligeholdelsespligt

Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og

foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner,

vaskekummer, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes

råderet. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligen ud over det, der

fremgår ovenover.

Anmeldelse af skader

Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades

sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende

anmeldelse.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 29 a 62

4) Ved fraflytning

Normalistandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling af lofter og

overvægge, maling af vægge, samt rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny

tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren

har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit 6.

Lejeren afholder udgifter til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift

med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100

måneder (8 år og 4 mdr.), vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

Misligholdelse

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig

brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller

andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v.

betragtes dette også som misligholdelse.

Undladelse af normalistandsættelse

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder

håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat.

Syn ved fraflytning

Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har

fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport

Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke

istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdt eller

betales af udlejeren. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren

senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af

kopi af rapporten.

Oplysning om istandsættelsesudgifter

Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til

istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 30 a 62

Endelig opgørelse

Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig

forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad det har kostet, og

hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse

specificeres og sammentælles. I den endelig opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle

overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse

Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Istandsættelse ved bytning

Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

5) Særlig udvendig vedligeholdelse

Lejeren vedligeholder gangstien fra stien til boligen.

Lejeren vedligeholder for- og baghaven. Hækklipning indvendig og top mellem lejlighederne påhviler

lejer. Hækkene klippes til max. 1,8 m. i højden. Hækklipning af yderhække og top påhviler udlejer.

Udlejeren stiller maling m.m. til rådighed for lejer som vil vedligeholde udendørs træværk som skure,

rækværker m.m.

Der gives mulighed for lejeren at overtage vedligeholdelsen af beplantning eller lign. mellem

stisystemet og forhaven/indgangsområdet.

6) Råd vedrørende løbende indvendig vedligeholdelse

(Råd vedrørende løbende indvendig vedligeholdelse side 32 – 35 Råd om vedligeholdelse).

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 31 a 62

7) Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge ny istandsatte. Træværk, inventar,

tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov

for det.

Slid og ælde

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et

lejemål af den pågældende type og alder.

Farvevalg

Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 32 a 62

Råd vedrørende løbende indvendig vedligeholdelse

(Ordnet alfabetisk)

Først lidt om fugt og kondens

Lejlighederne er rimelige tætte, og derfor er det meget vigtigt, at du lufter ud flere gange om dagen.

Megen fugt og skimmeldannelse kan undgås, hvis du holder døren til badeværelset lukket, når du

er/har været i bad, så den varme fugtige luft ikke spreder sig i lejligheden. Husk også at have låg på

gryderne og brug emhætten, som skal køre ca. 10 minutter efter du er færdig med at lave mad.

Undgå så vidt muligt at tørre tøj indendørs - brug gårdene eller tørretumblere. Lad altid de små

luftventiler over terrasse- /altandøre stå åbne.

Blandingsbatterier

Afkalkes jævnligt med ikke for stærkt afkalkningsmiddel.

Bordplader, køkken

Aftørres med almindeligt rengøringsmiddel. Tåler også lettere Klorinopløsning. Sæt aldrig varme

genstande på bordpladen.

Misligholdelse: Ridsede og skårede bordplader vil blive krævet udskiftet ved fraflytning, på

fraflytterens bekostning.

Døre, hoveddør, mellemdør og terrassedør, udvendig

Må ikke males, vedligeholdes af boligafdelingen.

Døre, hoveddør, mellemdør og terrassedør, indvendig

Males med halvblank Akryl, glans 50.

Døre, indvendige

Rengøres med almindelig rengøringsmiddel. Males med halvblank Akryl, glans 50.

- se også ”Karme og indfatninger”.

Dørhængsler smøres 1 x årligt med syrefri olie.

Emhætte

Aftørres ud- og indvendig med almindeligt rengøringsmiddel. Filteret lægges i blød i let klorinopløsning

eller evt. vaskes i en opvaskemaskine.

Fjernvarme/vandvarmer

Aftørres med almindeligt rengøringsmiddel.

Fodpaneler

Males med halvblank Akryl.

Gulve, badeværelse

Afkalkes efter behov, Pas på fugerne, brug ikke for stærkt afkalkningsmiddel. Efterbehandles med en

grød af sæbespåner over flere gange eller stenolie, som fås i byggemarkeder og farvehandlere.

Sulfopræparater må ikke anvendes.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 33 a 62

Gulve, parket

Før lakering skal der vaskes med eddikesurt vand (2 dl 32 % eddikesyre til 8 l vand). Herved

neutraliseres eventuelle sæberester.

Lakeres med Junckers Blitza/Matblitza eller Iso-Blitsa eller vandbaseret gulvlak 222. Har der været

anvendt vandbaseret ”Gulvlak 222”anbefales det kraftigt, at sætte en mærkat op i kosteskabet om

dette, idet anvendelse af andet kan medføre at lakken koger op.

Der må kun bruges en hårdt opvredet gulvklud, da gulvene ikke tåler meget vand. Brun sæbe

anbefales til gulvvask.

Misligholdes gulvene kræves disse afslebet, og i værste fald udskiftning ved fraflytning, og der er

fraflytteren der skal betale for dette.

Tips: Se mere om rengøring af gulve under ”Godt at vide” eller hvis du eventuelt har gulvproblemer, så

er du velkommen til at ringe til: Junckers Kundeservice Center - Telefon direkte 5667 3500

Karme og indfatninger

Behandlet med syrehærdende lak – tåler almindelig afvaskning.

Kan slibes med fint slibepapir og genlakkes. Tal med en fagmand, eller kontakt ejendomskontoret –

det skal være vandbaseret lak.

Komfur udvendig

Aftørres med almindeligt rengøringsmiddel.

Kondensvand

Vinduerne bør aftørres, når kondens opstår. Brug en svag Klorinopløsning eller anden mugdræber.

Kondensvand på vinduer

Har du kondensvand på dine vinduer, er det et tydeligt tegn på, at luftfugtigheden er for høj i

lejligheden.

Vandet skal tørres af, når det opstår. Brug en klud som er opvredet i en klorinopløsning. Det forhindrer

mugdannelser i vinduesrammerne. Luft ud!

Køleskab

Det anbefales at stille køleskabet på en bakke, så evt. ud sivende vand ikke ødelægger gulvet.

Lofter

Husk at tage evt. rawlplugs ud før spartling. Males med plastmaling.

Lofter, badeværelse

Det anbefales at bruge alkydloftsmaling.

Opvaskemaskine

Som køleskab. Skal installeres af autoriserede installatør.

Ovn og tilbehør

Afrenses f. eks. med brun sæbe. Tænd ovnen 15 min. v.150 grader. Tør efter med vand.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 34 a 62

Plastvinduer

Rammer aftørres med almindeligt, ikke for stærkt og ikke slibende rengøringsmiddel. Prøv evt.

vinduespudsemiddel.

De bevægelige dele bør smøres med WD. 40 olie 2 gange årligt, for at bevare mekanismen og den

lette op- og i lukning af vinduerne.

Ved funktionsfejl anmeldes dette omgående til ejendomskontoret.

Sanitære installationer, badeværelse

Til rengøring af Wc-kumme og håndvask må ikke anvendes syre eller skurepulver, men der findes i

handelen specielle rensemidler til formålet. Fejl anmeldes til ejendomskontoret omgående.

Sanitære installationer, Køkken

Køkkenvask af rustfrit stål, skal helst aftørres med en karklud efter brugen.

Afrensning kan det ske med AJAX eller sprit, hvorimod ståluld der ridser, ikke må anvendes. Anvend

aldrig syre. Fejl anmeldes til ejendomskontoret omgående.

Skabslåger, HTH køkken og garderobe

Overfladerne er behandlet med en specialmaling og lak, der må kun bruges rent vand eller vand med

brun sæbe i. Under ingen omstændigheder må der bruges sulfopræparater til rengøring.

Hvis hængsler på køkken og garderobeskabe knækker - henvendelse til ejendomskontoret.

Tips: Ekstraudstyr til køkken og garderobeskabe kan købes hos: HTH Køkkenforum, Hillerød,

Tlf.: 48 26 64 50

Tapet

Se Vægge.

Trappe, træværk

Lakeret med 2-komponent ”Aqua-lak, mat”.

Efterbehandling må kun foretages med vandbaseret ”Gulvlak 222”.

- se også ”Gulve, parket”

Misligholdes trappen kræves denne afslebet, og der er fraflytteren der skal betale for dette.

Trappe, tæppetrin

Trintæpper støvsuges, synligt træ rengøres med en hård opvredet klud.

- Se også ”Trappe, træværk”

Toiletter og håndvaske

Afkalkes jævnligt.

Tætningslister i døre og vinduer

Smøres med Silikone 2 x årligt.

Ventilator, bad

Nedtages og aftørres med almindeligt rengøringsmiddel ved behov, minimum 2 x årligt.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 35 a 62

Vægge, badeværelse

Fliserne vedligeholdes med afvaskning. Kalkpletter fjernes med afkalkningsmiddel.

Overvæggene vedligeholdes ved afvaskning, og males med akrylmaling, eller alkydmaling.

Vægge, malede

I køkken og vindfang er væggene behandlet med akrylmaling, kan males efter forudgående

afvaskning med salmiakvand.

Rengøres med almindeligt forekommende rengøringsmidler.

Vægge, tapet

Ved om tapetsering ud spartles huller og revner, ved større huller eller revner påklædes endvidere

glasfibervæv.

Ved førstegangs om tapetsering, kan der rettes henvendelse til ejendomskontoret, angående

fuldspartling af gasbetonvæggene, idet der ikke er spartlet ved byggeriets opførelse.

Der må højst sidde 2 lag tapet på væggene. Er der flere lag kræves der en afdampning af disse.

Ved evt. maling af vægge skal lister og gerikter skånes. I modsat fald vil en udskiftning blive

nødvendig ved fraflytning, på fraflytterens bekostning.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 36 a 62

Råderet

Forord

En tommelfingerregel ved ændringer i boligen

Beskriv hvilke ændringer du vil foretage og send en skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelse inden

arbejdet påbegyndes. Til visse ændringer findes arbejdstegninger.

Alt skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i henhold til vedligeholdelsesvejledningerne.

Hvorfor skal der altid søges skriftligt?

Afdelingen skal naturligvis overholde gældende lokalplan, tinglysninger, bygningsreglement og

vedligeholdelsesreglement. Afdelingsbestyrelsen og det forretningsførende selskab (Domea) har det

overordnede ansvar.

Når man ansøger skriftligt - før man opfører en godkendt tilbygning - sikrer man sig, at den

umiddelbart kan godkendes af bygningsinspektør og myndigheder. Er tilbygningen derimod opført

ulovligt eller uden forudgående skriftlig ansøgning og tilladelse, kan den forlanges fjernet øjeblikkeligt -

for lejerens regning.

Udførelse

Alle arbejder skal være udført håndværksmæssigt korrekt og i henhold til

vedligeholdelsesvejledninger.

Hvor loven kræver autorisation for udførelsen af arbejdet, skal det dokumenteres således.

Nye regler om råderet – om økonomi m.m..

Se bilag

Regler om byggetilladelser

Se bilag

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 37 a 62

Råderetskatalog

Lathyrushaven

afdeling 2502

Halsnæs Ny Boligselskab

På de følgende sider findes de gældende regler for råderet, som er opdelt i hovedafsnit:


Gulve vinyl maling af trapper fastlimede tæpper smøring af døre

Lejlighedens overflader / vinduer m.m..

VVS installationer

Elinstallationer

Bygningsændringer

Haver, gårde m.m..

Hegn

Udhuse og andre bygninger

Kollektiv råderet

Råderetskataloget er besluttet og godkendt af Afdelingsmødet, den 21.05.08

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 38 a 62

Vedr. klikgulve.

Hvis en beboer ønsker at lægge et klikgulv eller lignende i sin lejlighed, skal følgende bemærkes.

1. Der skal ansøges hos boligselskabet.

2. Ved fraflytning skal klikgulvet fjernes, og eksisterende gulv, fodpaneler, indfatninger og døre skal

tilbageføres til samme standard, som inden gulvet blev lagt.

3. Udluftningerne i fodpanelerne må ikke tildækkes. (lukkes)

4. Udgifter til genetablering påhviler den fraflyttende lejer.

Vedr. vinyl på gulve og fastlimede tæpper på trapper og gulve.

1. Vinyl skal fjernes ved fraflytning, og gulvet skal bringes i samme stand, som inden vinylen blev pålagt.

2. Tæpper på trapper og gulve fjernes, og trappetrin og gulve føres tilbage til samme stand, som inden det

blev pålagt.

3. Udgifter til genetablering påhviler den fraflyttende lejer.

Vedr. maling af gelænder, trævanger og trappetrin.

1. Hvis en beboer ønsker at male sin trappe i boligen, kan der gives tilladelse, efter ansøgning hos

boligselskabet, men det malede skal genetableres, med rent træ og lak efter forskrifterne. Beboerhåndbog

gruppe 06 side 3-4 under trappe/ træværk.

Vedr. Vedligehold af nye som gamle altandøre og nye hoveddøre.

1. Smør med VD 40 olie, eller anden flygtig spray olie, med et par små pist ind der hvor paskvil hovederne

kommer ud, samt alle synlige bevægelige dele, når døren låses, dette skal gøres et par gange om året.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 39 a 62

Lejlighedens overflader / vinduer m.m.

Lofter

Uden

ansøgning

Tilladt

Ansøges hos

boligselskabet

Ikke

tilladt

Farveændring X *

Tapetbeklædning X *

Anden beklædning (træ og gipsplader)

Bemærkninger

* = Kan kræves retableret.

Isolering X Godtgørelse iflg. råderetsregler.

Vægge

Malet hessianbeklædning X *

Malet savsmuldstapet, rutex og strukturtapet X *

Glasvæv i entre, køkken og bad X *

Vinyltapet i køkken og bad X *

Tapet (standard) X 1 *

Et lag standardtapet som grundpapir X 2 *

Strukturmaling X *

Træbeklædning i køkkener

Normalt forekommende bore- og sømhuller X *

Flisebelægning

Borehuller i fliser X *

Borehuller i fuger X *

Maling af fliser

Vinylbeklædning uden på fliser

Opsætning af vægfliser i køkken, bad og

bryggers

Gulve og trapper

X

X

X

X

X

Godtgørelse iflg. råderetsregler.

Klikgulve og Laminatgulve X Skal fjernes ved fraflytning.

Afslibning med efterfølgende lakering X *

Ludbehandling X 3 *

Pålægning af linoleums- og vinylfliser X 4 *

Pålægning af fliser og klinker i bad X Godtgørelse iflg. råderetsregler.

Isolering af gulve X Godtgørelse iflg. råderetsregler.

1

Overlæg på max. 2 mm.

2

Når det er fastsiddende og samlingerne er afslebet

3

Kun fyrretræsgulve

4

Ikke limede

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 40 a 62

Uden

ansøgning

Tilladt

Ansøges hos

boligselskabet

Ikke

tilladt

Bemærkninger

* = Kan kræves retableret.

Maling af trapper gelænder og vanger X Skal fjernes ved fraflytning.

Fodlister, gerigter, karme, lysninger mm.

Farveændring X *

Fjernelse af dørtrin X *

Montering af dørtrin X *

Døre

Farveændring X 5 *

Udskiftning af dørhåndtag / alle håndtag X 6 *

Udskiftning af døre X *

Vinduer

Generelt

Udskiftning af hængsler og beslag X *

Overmaling af hængsler og beslag X *

Manglende/fjernelse af hængsler og beslag

X

X

Plastrammer må ikke males.

Der må ikke bores i rammerne.

5

Kun døre der er malede i forvejen

6

Det bør tilstræbes, at alle dørhåndtag er ens

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 41 a 62

Vvs-installationer

Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatteri

og bruser

Uden

ansøgning

Tilladt

Ansøges hos

boligselskabet

Ikke

tilladt

Manglende perlatorer X *

Udskiftning af eksisterende blandingsbatteri til

vandbesparende eller termostatiske

Radiatorer

X *

Farveændring X *

Montering af termostater X *

Bemærkninger

* = Kan kræves retableret.

Elinstallationer

Målerskabe og HFI-relæer

Uden

ansøgning

Tilladt

Ansøges hos

boligselskabet

Ikke

tilladt

Bemærkninger

* = Kan kræves retableret.

Indgreb i skabe og relæer X 7 Godtgørelse iflg. råderetsregler.

Stik- og vippekontakter

Udskiftning af kontakter, indgreb X Godtgørelse iflg. råderetsregler.

Korrespondance lys og lysdæmpere, rosetter

for lampetilslutning samt 380 volts udtag og

kontakter

Indgreb i elinstallation X 8 Godtgørelse iflg. råderetsregler.

7

Kun af autoriserede vvs og el-installatører

8

Kun af autoriserede vvs og el-installatører

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 42 a 62

Bygningsændringer

Flytning- / nedrivning af vægge

Nedrivning

Uden

ansøgning

Tilladt

Ansøges hos

boligselskabet

X

Ikke

tilladt

Opsætning X *

Flytning- / nedrivning af døre

Blænding X *

Flytning X *

Faste skabe

Opsætning X *

Nedtagning X *

Køkken

Bemærkninger

* = Kan kræves retableret.

Modernisering X Godtgørelse iflg. råderetsregler.

Ændring af lav-/høj køkkenbordshøjde X *

Maling af køkkenlåger X *

Badeværelse

Modernisering X Godtgørelse iflg. råderetsregler.

Opsætning af brusekabine X Godtgørelse iflg. råderetsregler.

Installation af hvidevarer

Opvaskemaskine X 9 *

Vaskemaskine X 10 *

Tørretumbler, udtræk X 11 *

Tørretumbler, kondens X *

Installation af radioamatørudstyr

Synlige installationer udenpå bolig

X

Antenne på taget

X

Opsætning af parabol X *

9

Kun af autoriserede el-installatører og vvs installatører

10

Kun af autoriserede el-installatører og vvs installatører

11

Kun i udhus

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 43 a 62

Haver, gårde m.m..

Fliser

Uden

ansøgning

Tilladt

Ansøges hos

boligselskabet

Ikke

tilladt

Fjernelse X *

Tilføjelse / udskiftning X 12 *

Bede

Anlæg X *

Fjernelse X *

Alm. beplantning X 13 *

Køkkenurter X *

Græs

Anlæggelse X *

Fjernelse X *

Træer

Bemærkninger

* = Kan kræves retableret.

Plantning X 14 * Max. endelig højde 250 cm

Fjernelse X *

Hæk

Ændring

Fjernelse

Opsætning

X

X

X

12

Det skal tilstræbes at alle fliser er af samme art eller i sammenhængende mønster

13

Det skal tilstræbes at der ikke beplantes med slyngplanter der kan ”kravle” ind til naboen

14

Det skal tilstræbes at der ikke beplantes med større træer/buske der tager solen fra naboen

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 44 a 62

Hegn

Hegn ”Baghave”

Ændring

Fjernelse

Uden

ansøgning

Tilladt

Ansøges hos

boligselskabet

X

Ikke

tilladt

Bemærkninger

* = Kan kræves retableret.

15 Må ikke fastgøres i murværk.

Opsætning X

Max. 180 cm

Maling

Hegn ”Forhave”

Ændring

Fjernelse

X

16 Må ikke fastgøres i murværk.

Opsætning X

Max. 120 / 180 cm

Maling

X

I henhold til kommunens lokalplan nr. 03.2 må hegn kun opføres som levende hegn eller i savskåret

træ.

Der er ikke fastsat regler for udseende, men der henstilles til, at der medsendes en skitse sammen

med ansøgningsskemaet. Konsulterer ejendomsfunktionæren inden gravearbejde igangsættes,

således at dræn, kabler o. lign i jorden ikke beskadiges. Ved opsætning af låge, skal man huske, at

lågen skal gå indad.

Hegn må kun males i de farver, der kan ses som prøver ved henvendelse til ejendomskontoret.

I øvrigt bemærkes det, at beboerne selv har vedligeholdelsespligt på de hegn, der opsættes.

X

X

X

15

Ansøges via ejendomskontoret.

16

Se note 15.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 45 a 62

Udhuse og andre bygninger /overdækning

Udhuse Generelt

Fjernelse

Uden

ansøgning

Tilladt

Ansøges hos

boligselskabet

Ikke

tilladt

X

Bemærkninger

* = Kan kræves retableret.

17 Skal også ansøges ved

Udvidelse X

Kommunen, Tekniskforvaltning.

Opsætning

Opsætning af faste sider mod nabo

Udhuse udvendig

Maling af træværk

Maling af tagplader

Udhuse indvendig

Maling

Isolering

Opsætning af hylder

Anlæg af fliser / gulv

Overdækning af terrasse

X

X

X

X

X

X

X

X

Grøn, udleveres fra

ejendomskontoret.

18 Skal også ansøges ved

Opsætning X

Kommunen, Tekniskforvaltning.

Se farveprøver ved henvendelse

Maling

X

til ejendomskontoret

Have-/Udestue

19 Skal også ansøges ved

Opsætning X

Kommunen, Tekniskforvaltning.

Se farveprøver ved henvendelse

Maling

X

til ejendomskontoret

Isolering

Drivhus

Opsætning X Max. højde 180 / 220 cm

X

17

Kun fritstående udhuse og kun ind mod boligen.

18

Der er ikke fastsat regler for udseende, men der henstilles til, at der medsendes en skitse sammen med ansøgningsskemaet.

Konsulterer ejendomsfunktionæren inden gravearbejde igangsættes, således at dræn, kabler o. lign i jorden ikke beskadiges.

19

Tegninger og faste mål kan indhentes på ejendomskontoret.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 46 a 62

Kollektiv råderet

Indførelse af kollektiv råderet i afdelingen.

Indførelse af kollektiv råderet betyder, at afdelingen kan optage lån til finansiering af den enkelte

beboers ønske om at udskifte køkken eller badeværelse i lejligheden. Ydelsen på lånet tillægges

beboerens husleje som en forhøjelse og vil følge lejemålet i lånets løbetid. Når lånet er tilbagebetalt,

falder huslejen tilsvarende.

Ordningen har ingen omkostninger for den samlede afdeling og vil udelukkende betyde en

meromkostning for de lejere der ønsker at deltage i ordningen.

Såfremt beboeren fraflytter vil den nye lejer overtage forpligtigelsen til at afdrage videre på lånet.

Beboeren forestår selv indhentning af tilbud fra håndværkere/leverandører og efter godkendt projekt

står beboeren selv for styring af opgaven. Ejendomsmesteren skal efter endt arbejde endeligt

godkende det udførte arbejde.

Beboere som måtte ønske at benytte sig af tilbuddet, kan fremsende ansøgning til

afdelingsbestyrelsen bilagt:

Tilbud fra entreprenør/leverandør.

Skitseprojekt.

Kortfattet beskrivelse om materialevalg.

Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet standardmodeller til lejlighederne i afdelingen. Disse er

vejledende for kvalitetsniveauet. Beboerne kan frit benytte disse tilbud, eller selv afsøge markedet for

egne projekter. Egne projekter skal som minimum leve op til afdelingsbestyrelsens standardmodeller.

De anvendte materialer skal have en kvalitet svarende til de af bestyrelsen indhentede tilbud, dog kan

den enkelte beboer frit vælge leverandør.

De af bestyrelsen indhentede køkken tilbud kan lånes til gennemsyn hos ejendomskontoret.

Lånerammen ved den kollektive råderet vil være fastsat som:

Renovering/udskiftning af køkken maksimalt kr. 80.000,-.

Renovering af badeværelse maksimalt kr. 40.000,-.

Dog er den samlede maksimale kreditramme kr. 105.000,-.

Der kan ikke lånes penge til renovering/maling af køkkenlåger.

Såfremt hvidevarer skal være indeholdt i projektet, gælder det alene nedfældningskogeplade,

indbygningsovn og udtræksemhætter. Komfurer og køleskabe kan der ikke lånes penge til via den

kollektive råderet.

Løbetiden for lånene kan maksimalt andrage 20 år. Afdelingsbestyrelsen forbeholder sig dog retten til

at nedsætte løbetiden, såfremt det eksempelvis skønnes, at det foreslåede projekt fra beboeren er af

en sådan kvalitet, at det ikke forventes at have en levetid på 20 år.

Lånetypen vil typisk være et banklån på markedsvilkår. Administrationen afdækker hvert år

lånemarkedet med henblik på at skaffe afdelingen lån på de mest fordelagtige vilkår.

Denne ansøgning har afleveringsfrist hos bestyrelsen senest d. 1. marts hvert år, og 1. september

dette dog 1. september i 2008. Ordningen gennemføres 2 gang årligt af hensyn til de faste

omkostninger, der er i forbindelse med låneoptagelsen (Tinglysning, gebyrer, m.m.) De faste

låneomkostninger afholdes af ansøgerne, fordelt efter andele.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 47 a 62

Råderet – nye regler

Nye regler giver lejere i almene boliger ret til at udføre forbedringer indvendig i boligen, og ved

fraflytning få en forholdsvis andel af de afholdte udgifter godtgjort. Og de nye regler tillader stort set

alle forbedringer og maksimum beløbet er forhøjet til kr. 105.000,-.

Selvom du bor til leje i en almen bolig, må du naturligvis gerne udføre forbedringer i dit eget hjem.

Du har måske hørt, at det er kompliceret og besværligt, men nu er reglerne faktisk blevet enklere og

smidigere, og beløbsgrænserne er ændret.

Vi har tidligere i Domea arbejdet på dette, - vi har faktisk tidligere kaldt det: Lejet - men helt dit eget…

fordi vi mener det er helt naturligt, at du kan indrette din bolig, som du vil…

Og i Domea har vi det også som et mål, at den enkelte lejer skal have størst mulig indflydelse på egen

bolig.

Når du selv betaler for forbedringer i din bolig, har du naturligvis også ret til at få en godtgørelse for

dine investeringer, hvis du fraflytter boligen inden forbedringen er afskrevet.

Afskrivningen aftales ved godkendelsen af din forbedring, men sker typisk over 10-20 år. 20 år er det

absolutte længste. Med ændringen her i sommer er grænsen for godtgørelsen forøget til maximalt kr.

105.800,- pr. lejemål.

Da du bor til leje i et alment boligselskab, gælder der naturligvis en række regler for, hvordan sådanne

forbedringer kan udføres. F. eks. skal alle ændringer anmeldes til boligselskabet, og du skal vente på

tilladelse.

Og der findes flere muligheder for finansiering.

Husk i alle tilfælde at Boligselskabet skal godkende dine forbedringer inden du starter…

Kilde: www.boligassistancen.dk

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 48 a 62

Nedenstående fritager ikke lejers forpligtigelse til at ansøge boligselskabet jf. råderetskatalog.

Hvor råderetskataloget giver andre rettigheder/forbud er det reglerne i råderetskatalog der er

gældende.

Byggetilladelse

- hvornår og hvorfor?

En del gør-det-selv-folk og selvbyggere kommer i vanskeligheder, fordi de ikke har ansøgt om

byggetilladelse, hvor det er påbudt.

En klagesag fra en nabo i forbindelse med en ny carport eller udestue, som man ikke har søgt om

byggetilladelse til, kan resultere i, at man må rive carporten eller udestuen ned igen.

Ved et boligsalg kan det ligeledes blive problematisk, såfremt man ikke kan dokumentere, at afløb og

lignende er godkendt af kommunen.

Hvornår skal man søge byggetilladelse?

De skal altid søge om byggetilladelse ved:

Opførelse af parcelhus/rækkehus

Tilbygninger samt garager eller carporte over 50 m2 eller

Hvis der ændres i anvendelsen af en bygning.

Hvorledes ansøger man?

Der skal indsendes en skriftlig ansøgning til kommunen. Ansøgningen skal ledsages af følgende

dokumenter i 3 eksemplarer:

en tydelig beskrivelse af byggearbejdet, herunder statiske beregninger.

målfast situationsplan i mål 1:200

plantegning i mål 1:100

fundament- og afløbsplan i mål 1:100

facadetegninger i mål 1:100

snittegninger i mål 1:20 og 1:50

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 49 a 62

Ansøgningens behandling

Når kommunen har modtaget ansøgningen, vurderer kommunens byggeteknisk afdeling, om byggeriet

overholder bestemmelserne i lokalplanen eller byplanvedtægten for området.

Desuden vurderes det, om byggeriet overholder eventuelle deklarationer eller servitutbestemmelser

på ejendommen.

Endelig undersøger kommunen, om bestemmelserne i reglementet for denne type byggeri

(småhusreglementet) er overholdt.

Lovmæssige bestemmelser

Bestemmelserne i lokalplan og byplanvedtægt er forskellige fra kommune til kommune og fra område

til område. Derimod er småhusreglement generelt. Her skal man være opmærksom på, at afstanden

fra byggeri til skel mod nabo eller sti skal være mindst 2,5m.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en byggetilladelse, og byggetilladelsen bortfalder,

såfremt byggeriet ikke er påbegyndt inden 1 år fra den dato tilladelsen blev givet.

De skal ligeledes ihukomme, at byggeriet skal færdigmeldes til kommunen.

Byggeriet kan derimod godt tages i brug uden særlig tilladelse.

Hvornår skal man anmelde byggearbejde?

Det skal man, hvis man bygger:

carport eller garage

overdækket terrasse

udhus, drivhus eller lignende bygninger

påsætter antenne med en diameter på over 1,0m.

nedriver parcelhus

Hvorledes De anmelder

Anmeldelsen skal ske skriftligt til kommunen. Den skal indeholde:

Beskrivelse (situationsplan), der viser bygningens beliggenhed på grunden

Bygningens højde, længde, bredde, og dens afstand til skel (plan- og facadetegninger)

Beskrivelse af materialer til yder vægge og tagdækning (redegørelse for materialer)

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 50 a 62

Vurdering af anmeldelsen

Kommunen vurderer, om bestemmelserne i lokalplaner o.l. er overholdt.

Derudover vurderes det, om reglerne i småhusreglementet er overholdt. Her skal man særligt være

opmærksom på følgende:

Byggeriet skal være beliggende mindst 2,5 m fra skel mod nabo eller sti.

Bygningerne kan dog opføres i eller nærmere skel.

Dette kræver til gengæld at:

Det samlede areal af de bygninger, der ligger i naboskel eller nærmere end 2,5 m., må ikke være over

50m2.

De sider der, vender mod skel må ikke have større samlet længde end 12,0 m.

Ingen del af bygningens ydervæg eller tag må, indenfor en afstand af 2,5 m fra skel, være højere end

2,5 m over terræn (i skel).

Der må ikke indføjes vinduer mod skel

Tagvand skal holdes inde på egen grund

Opføres bygningen nærmere boligen end 2,5m., skal der tages hensyn til risiko for brandspredning

Hvornår der kan påbegyndes

Hvis byggeriet ikke kræver dispensation fra småhusreglementet, lokalplan, byplan eller servitutter, kan

man starte byggeriet, hvis kommunen ikke har reageret på anmeldelsen efter en frist på 2 uger.

Hvis byggeriet kræver dispensation, kan man til gengæld ikke påbegynde arbejdet, før man har

dispensationen i hånden.

Anmeldte byggearbejder som ikke skal færdigmeldes

I følgende tilfælde skal der hverken søges om byggetilladelse eller foretages anmeldelse:

ombygning af parcelhus eller rækkehus og tilhørende bygninger, hvis der ikke sker udvidelse af

etagearealet (Vær opmærksom på, at indretning af uudnyttet loft er en udvidelse af etagearealet!)

småbygninger under 10m2, på visse betingelser

åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser

satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og typegodkendte tagantenner

campinghytter og kolonihavehuse

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 51 a 62

Små husreglementet

Selv om byggearbejderne kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse, skal de overholde

bestemmelserne i små husreglementet.

Det betyder blandt andet, at åbne svømmebassiner, udvendige trapper, altaner, hævede terrasser,

tagterrasser og lignende opholdsarealer ikke må opføres nærmere skel end 2,5m.

Byggearbejder skal udføres på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde. Her skal man være

opmærksom på, at afløbs- og vvs-installationer skal udføres af en autoriseret installatør.

Byggeriet skal desuden overholde bestemmelserne i lokalplan, byplanvedtægt og eventuelle

servitutter.

Hvis byggeriet ikke kan overholde bestemmelserne i småhusreglementet, lokalplanen eller

byplanvedtægten, skal man søge om dispensation. I så fald må byggeriet ikke starte, før man har fået

dispensationen.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 52 a 62

Råd om besparelser på vand og el m.m.

Det er muligt at spare op til 25% på opvarmningen ved at følge en række helt

elementære råd:

Mærker du at kulden trænger ind et sted, bør du straks kontakte

ejendomskontoret i åbningstiden med henblik på at få udbedret evt. materialefejl

ved døre og vinduer.

Sænk stuetemperaturen til cirka 21 gr. og hold soveværelse og ubenyttede

værelser på f.eks. 17-18 gr.

Sænk temperaturen yderligere ned om natten, og når der ikke er nogen

hjemme.

Luft ud ved at lave gennemtræk i kortere tid og luk så alle vinduer og døre igen.

Lad ikke et vindue stå åbent i længere tid for at lufte ud.

Husk at checke radiatorer for luft, der skal tømmes ud.

Udnyt al gratisvarmen. Skru op og ned for varmen, når solen skinner ind af

vinduet, når ovnen i køkkenet er i brug eller når der er mange mennesker i

lejligheden.

Styr varmen i rummene ved at stille termostaterne rigtigt.

Skift til el-sparepærer, hvor det kan lade sig gøre. De fås i flere størrelser og

farvetemperaturer, også nogle, der minder lidt om lyset i gammeldags elpærer.

Sluk alle apparater på standby om natten, f.eks. computer, video, TV, DVD,

kabelmodem, stereo, transistorradioer m.m.

Køb aldrig brugte, ældre hårde hvidevarer - de er alt for dyre i daglig drift i

forhold til nye.

Sluk for evt. transformatorer til halogenlamper og computertilbehør om natten.

Husk at slukke udvendig belysning på husmuren inden du går i seng.

Benyt et bruserhoved med vandsparestilling, hvor der blandes mere luft i

vandet.

Hav en 10 l. spand stående på badeværelset til opsamling af vand inden det

varme kommer frem til hanen. Brug det til toiletskyl eller vask.

Forkort brusebadet til et minimum: Brus, sluk, sæb ind, brus, sluk!

Der kan spares mange liter rent brugsvand hver dag: Det kræver dog en bevidst

ændring af vanerne på mange områder:

Brug vandsparedyse på køkkenvandhanen. En såkaldt perlator, hvor der

blandes luft i vandet, giver indtryk af større vandmængde.

Lad ikke vandhanen løbe under fx tandbørstning, kartoffelskrælning, håndvask

eller opvask.

Dryppende haner og løbende toilet bruger mange kubikmeter vand om året. Kontakt

ejendomskontoret for at få det repareret.

Fyld altid egen vaske- og opvaskemaskine helt op til det anbefalede.

Brug ikke vandslange til bil- og cykelvask eller vanding.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 53 a 62

Opsaml og brug regnvand til havevanding. Der skal ikke søges om tilladelse. Beholdere og

tilslutningsrør kan købes hos isenkræmmere, havecentre, Harald Nyborg m.m..

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 54 a 62

Affald og renovation

Husholdning

Poser samt beholder til BIO-affald udleveres fra kommunen.

Poser med BIO-affald lukkes med en knude og lægges i BIO-containeren, der er placeret ved

renovations-øerne (se øernes placering på bilag 1).

Rest-affald er det affald, du - udover BIO-affald - ville lægge i ”den gamle” skraldespand i køkkenet.

Posen med rest-affald lukkes med en knude og lægges i rest-affalds-containeren, der er placeret ved

renovations-øerne (se øernes placering på bilag 1).

Der må under ingen omstændigheder kommes storskrald i containerne ved renovations-øerne.

Containerne er kun til bioaffald, køkkenaffald og papiraffald. Ikke til papkasser, møbler, cykler,

haveaffald eller lignende. Brug vores storskraldsordning (sidste mandag i md.).

Papir, aviser, blade, reklamer, magasiner

Lægges i specielle papircontainere ved renovations-øerne (se øernes placering på bilag 1).

Glas og flasker

Lægges i glascontainer ved Købmanden på Ellevej.

Alt andet affald, herunder storskrald, haveaffald, olie- og kemikalieaffald

Storskrald, haveaffald, olie- og kemikalieaffald kan afleveres i containergården ved siden af

ejendomskontoret. Alt affald skal altid behandles efter det til enhver tid gældende kommunale

renovationsregulativ.

Containergården er åben:

Dagligt frem til kl. 15 fredag, dog kun til kl. 12

Som en ekstraservice afhenter ejendomskontorets medarbejdere den sidste

mandag i måneden om formiddagen haveaffald sat ud i gennemsigtige

affaldssække ved postkassen og storskrald. Derudover bruges den kommunale

genbrugsplads ved havnen.

Benyt evt. trækvognen ved ejendomskontoret. Sæt vognen på plads igen straks efter brugen.

I tvivlsspørgsmål: Kontakt ejendomsmesteren i kontortiden.

Frederiksværk Genbrugscenter: åbningstider

Alle dage - 09.00-17.00

Lukket 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar

Adresse

Havnesvinget 10

3300 Frederiksværk

Telefon 47 78 44 36

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 55 a 62

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 56 a 62

Beboeraktiviteter

Flere beboere har forespurgt om der kunne laves nogle åbne aktiviteter.

Afdelingsbestyrelsen vil gerne opfordre beboer til at lave aktiviteter som har form af åbne aktiviteter,

som enten ligger i faste rammer eller opstår spontant.

Hvis du selv får lyst til selv at starte en beboeraktivitet, hvor alle beboere har mulighed for at deltage,

skal du i første omgang kontakte et bestyrelsesmedlem; der kan evt. ydes hel eller delvis støtte i form

af lokaler, “markedsføring”, materialer m.m..

Udvalg og udvalgsmøder

Afdelingsbestyrelsen vil gerne opfordre beboerne til at nedsætte udvalg der kan varetage opgaven

omkring forskellige beboeraktiviteter.

Det kunne være udvalg som nedenstående:

Børn- og ungeudvalget: Aktiviteter for vores børn og unge.

Aktivitetsudvalg: Aktiviteter for alle.

Haveudvalget: Aktiviteter / foredrag om hvordan man holder haven.

Miljøudvalget: F.eks. møder om hvordan vi bliver en miljørigtig afdeling.

Møder i de forskellige udvalg er åbne for alle beboere. Der indkaldes normalt via brev eller e-mail, hvis

man tilmelder sig. Medlemmerne af diverse udvalg, også kaldet “de aktive beboere”, skal holde tæt

kontakt med bestyrelsen omkring specielle emner og tiltag.

Beboeraktiviteter

For tiden er der ”kun” fast tradition for at afholde en sommerfest og en fastelavnsfest, men forslag til

andre arrangementer er meget velkomne, det kunne være:

Loppemarked på fællesarealet ved fodboldbanen, en gang årligt.

Kortklub.

Strikkeklub.

Mød din nabo, bag en kage, lav bolcher, kosmetik, decoupache, porcelænsmaling eller noget helt

andet!

Boldspil: Ved fodboldbanen er der også mulighed for at spille basket eller rulleskøjte hockey. Der er

etableret lys på pladsen, som tænder ved mørkets frembrud og slukker kl. 23.00. Mål til fodbold og

håndbold findes på den lille midter plæne. Pas på nettene. Vis hensyn og undlad boldspil efter kl.

23.00.

Koordinering

Afdelingsbestyrelsen vil jævnligt holde et koordineringsmøde for beboeraktiviteternes tovholdere. På

mødet fremlægger man nye ideer og mål, der kan indgå i afdelingsbestyrelsens beslutninger m.h.t.

fordeling af råde midler, assistance og evt. lokalebehov m.v.

Kilde: http://www.domea.dk

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 57 a 62

Bytte af bolig

Inden du bytter bolig

Der er nogle begrænsninger i byttereglerne.

Enhver udlejer kan modsætte sig bytning

hvis den fraflyttede lejer har haft boligen i under tre år

En almen boligorganisation kan modsætte sig bytning

hvis boligen bliver beboet med mere end 1 person pr. beboelsesrum

hvis boligen er forbeholdt særlige grupper (gælder typisk ungdomsboliger, ældreboliger og

bofællesskaber)

En almen boligorganisation skal modsætte sig bytte

hvis der er tale om bytte med ejeren af en privat andelsbolig

En privat udlejer kan modsætte sig bytning

hvis ejeren selv bor i ejendommen og den omfatter færre end syv lejligheder

hvis ejeren er en pensionskasse og den har forbeholdt sine boliger for sine medlemmer

hvis der er tale om bytte med en privat andelsbolig

Ved bytte af en almen bolig skal normale regler for opsigelse, fraflytningssyn og istandsættelse

overholdes, og der skal skrives ny lejekontrakt. Hvis du bytter til en lejlighed i en almen

andelsboligforening, skal du melde dig ind i den og normalt betale en mindre foreningsandel.

Har du spørgsmål om byttereglerne for almene boliger, er du velkommen til at ringe til

Boligselskabernes Landsforening på telefon 33 76 20 00 eller sende en e-mail på bl@bl.dk

Beboere i Domea er velkomne til at tage kontakt til Domea på tlf. 76 64 64 64 eller det nærmeste

regionskontor.

Fremleje af bolig

Se mere på http://www.domea.dk

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 58 a 62

Fraflytning

Opsigelse af dit lejemål

Ifølge lejekontrakten kan du opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Opsigelsen skal afgives skriftligt til Domea - Nordsjælland Vest, Færgeparken 21 3600 Frederikssund,

Tlf.: 76 64 66 20 og medunderskrives af eventuel ægtefælle eller samlever. Du skal samtidig, hvis

muligt, opgive din nye adresse.

Når Domea har modtaget opsigelsen, bekræftes denne skriftligt. Det oplyses samtidigt, hvornår

flyttesynet vil finde sted. Du får samtidig en genpart, der skal afleveres på ejendomskontoret som

accept på tidspunktet for flyttesynet. Dette skal du gøre senest 11 dage før flyttesynet.

Ønskes lejemålet fraflyttet før lejemålets ophør 3 mdr. vil der i bekræftelsen være anført til hvilken

dato, at genudlejning forsøges. Lejemål oprettes kun pr. den 1. eller den 15. i måneden og

istandsættelsesperioden andrager 14 dage.

Din andel af den normale istandsættelse samt udgiften til øvrige arbejder, du skal betale fuldt ud,

bliver oplyst under flyttesynet, såfremt dette er muligt.

Priser, der ikke kan oplyses under flyttesynet, meddeles dig skriftligt senest 14 dage efter synsdatoen.

Normalistandsættelse:

Afdelingen bruger A-ordning med istandsættelse ved fraflytning.

I bo perioden opsparer du hver måned 1 % af normalistandsættelsesbeløbet. Det vil sige, at du efter 8

år og 4 måneder har opsparet til en normalistandsættelse af boligen ved fraflytning.

Hovedregelen er maling af lofter og tapetsering eller maling af vægge.

Ved fraflytning udføres den normale istandsættelse, der omfatter:

Hvidtning eller maling af lofter og overvægge, eller afvaskning af trælofter.

Maling af i forvejen malede vægge.

Tapetsering af vægge med tapet til standardpris.

Rengøring af boligen.

Disse arbejder betales af fraflytteren og afdelingen efter reglerne om ”Vedligeholdelsespligt i bo

perioden”.

Hvor der i forbindelse med tapetsering af vægge foretages afrensning af gammelt tapet, betales

afrensningen fuldt ud af afdelingen.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 59 a 62

Gør det selv

Normal istandsættelse ved fraflytning efter ovenstående udføres altid i almindelighed, medmindre

boligens bygningsoverflader fremtræder ny istandsat.

Hvis du selv gør din lejlighed i stand før flyttesynet, skal du kunne dokumentere kvaliteten af den

maling, du har brugt med en regning fra farvehandler.

Se ivrigt Beboerhåndbogen under Vedligeholdelse og Vedligeholdelsesråd, hvilken slags maling, du

skal bruge og andre tips. Det er også en meget god ide at tale med ejendomsmesteren før du går i

gang.

Bisidder

Ved fraflytter syn, vil der altid deltage en eller 2 beboervalgte medlemmer fra bestyrelsen

som bisidder både for fraflytteren og for afdelingen. Ønsker du ikke benytte dig af dette,

bedes dette oplyses til ejendomsmesteren, når du er bekendt med synsdatoen.

Ekstraordinær rengøring

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v.,

betragtes dette som misligholdelse, og udgiften hertil betales fuldt ud af fraflytteren.

Arbejdets udførelse

Arbejdet vil blive udført på selskabets foranledning på grundlag af synsrapporten.

Fraflytterens andel

Fraflytterens andel af den normale istandsættelse samt udgiften til øvrige istandsættelsesarbejder,

som fraflytteren skal betale fuldt ud, vil om muligt - blive oplyst under synet.

Fraflytteren skal der gives oplysning om istandsættelsens omfang og pris senest 2 uger efter

synsdatoen.

Det må accepteres, at der ved den endelige afregning kan være en overskridelse af boligtagerens

andel på højst 10 % i forhold til den oplyste pris.

Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte

bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte

begrænsninger.

Såfremt det ved fraflytningssynet konstateres at fraflytteren har tilsidesat sine forpligtelser til at

vedligeholde sin have, samt opsatte hegn, vil istandsættelse blive foretaget på fraflytterens

bekostning.

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 60 a 62

Andet

Hvis du flytter til en anden almen lejebolig: Husk straks at søge boligydelse.

Husk at meddele folkeregister og Post Danmark om flytningen. Boligafdelingen videresender ikke

post, men returnerer til afsender.

Husk også at give dine bekendte eller naboer din nye adresse.

Afdelingsbestyrelsen vil med glæde modtage ris eller ros omkring din bo periode i afdelingen - kontakt

evt. et bestyrelsesmedlem personligt eller send et brev.

Lathyrusvej/Vinderød Enghavevej er en boligafdeling i Halsnæs Ny Boligselskab.

Halsnæs Boligselskab er en almen boligorganisation, som har Domea s.m.b.a. som forretningsfører.

Halsnæs Ny Boligselskabs vedtægter finder du, på hjemmesiden eller ved afhentning på kontoret.

Halsnæs Ny Boligselskabs forretningsorden finder du, på hjemmesiden eller ved afhentning på

kontoret. Lathyrusvej 122 mellem 8-00 og 9-00

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Beboerhåndbog

Side 61 a 62

Velkommen til den elektroniske

BEBOERHÅNDBOG

Du kan vælge at åbne bogen fra Cd’en hver gang – men du kan også vælge at kopiere hele bogen

over på din egen computer.

Bem:

Grp.15 ligger som separate filer uden for bogen: Forsiden til Grp. 15 ligger i Word udgave så

du selv kan skrive de ting ind du ønsker skal ligge som dine små tips og ideer – så kan du

måske også selv lægge flere filer ind her. Dette kræver dog at du gemmer bogen/filen på din

egen computer.

Sådan virker bogen:

Du skal bruge Adobe Reader for at kunne se Beboerhåndbogen. Adobe Reader kan f.eks.

downloades på:

http://www.adobe.com/dk/products/acrobat/readstep2.html (dette er fra Adobes site)

Du kan ”navigere” (finde rundt) i håndbogen på følgende måder:

1. Rulle med musen en side af gangen

2. Vælge at se bogmærker (i venstre side) der kan du klikke dig ind på de emner du ønsker at se.

3. Du kan også søge på ord.

Bogmærker

Søg på ord

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx


Lathyrushaven - Afd. 2502

Lathyrusvej

Vinderød Enghavevej

Henvisninger, love og regler - 14

Beboerhåndbog

Beboerhåndbog

Gruppe 14 - Side 1 a 1

Side 62 a 62

Udsendt: JUN 2011

Ny side

Udskiftningsside

Henvisninger

På denne side henvises til love og regler om at bo til leje i almennyttig bolig – har du ikke mulighed

for at gå på nettet hjemme, henvises til biblioteket eller hvis du ved, hvilken lov du skal bruge, er det

muligt at lægge en seddel i postkassen ved ejendomskontoret og når der bliver tid kan ejendomskontorets

medarbejdere printe en ud til dig.

Retsinformation.dk

https://www.retsinformation.dk/

Retsinformations databaser med dokumenter fra Folketinget indlægges lovforslag, beslutningsforslag,

betænkninger samt beretninger i fuld tekst.


Hele linket der er understreget skal skrives, det er ofte nemmere at skrive bekendtgørelsens

navn i søgefeltet ”Titel”.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

LBK nr 1118 af 26/09/2007 Gældende

(Almenboligloven)

Offentliggørelsesdato: 05-10-2007

Socialministeriet

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=104993

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

LBK nr 187 af 27/02/2007 Gældende

(Almenlejeloven)

Offentliggørelsesdato: 09-03-2007

Socialministeriet

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20608

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

BEK nr 640 af 15/06/2006 Gældende

Offentliggørelsesdato: 27-06-2006

Socialministeriet

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20620

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

LBK nr 199 af 02/03/2007 Gældende

Offentliggørelsesdato: 13-03-2007

Socialministeriet

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20690

Halsnæs Ny Boligselskab

Lathyrushaven - Afd. 2502

Ejendomskontor: Lathyrusvej 122, 3300 Frederiksværk

Telefon 47 72 53 93 – Hverdage 08.00 - 09.00

Afd. Hjemmeside https://www.domea.dk/afdelinger/lathyrusvej-vinderoed-enghavevej/Sider/default.aspx

More magazines by this user
Similar magazines