Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og ...

studerende.au.dk

Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og ...

US AARH

Generelle oplysninger

StudieAarhus Universitet:

Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur

Navn på universitet i udlandet:

Universidad de La Laguna, Tenerife

Land:

Spanien

Periode:

Fra:25.01 2012

Til:. 13.07 2012

Udvekslin .......................................................................................................................

Erasmus

gsp

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet?

For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvor tilfreds var du med dit ophold?

Fuldt ud tilfreds

Hjælp og vejledning

Modtog du vejledning fra Internationalt Center?

nej

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst


Modtog du praktisk hjælp af værtsuniversitetet? (fx afhentning i lufthavn, hjælp til

boligsøgning, hjælp til indskrivning og lignende)

Fik hjælp til papirarbejdet, hvilket til tider kunne være lidt af en jungle.

Hvilken form for praktisk orientering var der vedrørende universitetet, campus, byen o.lign.?

Der var en organisation, AURI, der tog sig af de internationale studerende i form af

rundvisninger og sightseeing

Hvor tilfreds var du med den hjælp og information du fik fra det udenlandske universitet i

forbindelse med dit ophold? Begrund venligst.

Overordnet set har jeg været tilfreds med vejledningen, da man altid kunne opsøge sine

undervisere, hvis der var brug for hjælp. Dog var der et fag, ”Del Modernismo a las

Vanguardias”, som voldede lidt problemer, fordi der var tre undervisere ind over, som havde

hver deres undervisningsform og opfattelse af, hvordan eksamen skulle foregå. Men i sidste

ende faldt alt på plads.

Bolig

Fandt det udenlandske universitet bolig til dig?

nej

Hvis nej – hvordan fandt du bolig?

Jeg fandt en bolig gennem opslag på AURIs facebookside.

Hvilken boligtype boede du i? Beskriv venligst faciliteterne

Et rækkehus med bryggers, køkken, stue, 2 toiletter, 1 bad, 4 værelser, hvoraf to var lejet

ud til lokale og to til erasmusstuderende.

Hvor langt havde du til universitetet, og hvordan kom du derhen?

10 minutters gang, 2 min med offentlig transport


Hvor tilfreds var du med din bolig? Begrund venligst

Meget tilfreds. Huset var perfekt til rolige unge mennesker og naboerne var meget tolerante,

hvis der blev holdt fester i weekender. Vi havde et godt sammenhold i huset, hvor den ene

roomie hjalp med praktiske ting samt korrekturlæsning af opgaver.

Fagligt udbytte

Hvor tilfreds var du med det faglige udbytte?

gasnke tilfreds

Kunne du få alle de fag du ønskede?

ja

Hvilke kurser tog du, og hvordan var dit akademiske udbytte af kurserne du deltog i

sammenlignet med niveauet på dit studie på Aarhus Universitet? Skriv venligst titlen på kurset

og sæt kryds ud for det faglige niveau.

Kursus

Meget højt

niveau

Højt

niveau

Normalt

Lavt

niveau

Meget lavt

niveau

Del modernismo a las

vanhuardias

x

Ilustración, Romanticismo y

Realismo.

x

Narrativa latinoamericana

contemporánea: Grandes Voces

x

Hvordan var undervisningsformen sammenlignet med AU? (forelæsninger, holdundervisning

etc.)

Med undtagelse af faget. Grandes voces, var der væsentligt mindre elevstyret undervisning

end på AU.

Derudover skulle vi aflevere nogle små opgaver i faget del Modernismo a las Vanguardias

som var adgangskrav til eksamen, altså lidt som portfolio på AU

Hvordan var læsebyrden/arbejdsmængden sammenlignet med AU?

Der var en del værker, der skulle læses, men ikke nogen decideret læseplan, hvilket gjorde

det lidt uoverskueligt at hvide hvor man skulle lægge vægten.

Opnåede du merit for de fag du tog?


Det formoder jeg da

Hvordan var faciliteterne på universitetet (computere, bibliotek, internet)? Beskriv venligst

Jeg brugte ikke univers8itetes faciliteter ret meget, men biblioteket var udmærket.


Udgifter

Hvor store var dine udgifter til nedenstående områder under opholdet? Angiv omkostningerne

så præcist som muligt.

Husleje pr. måned

Kost pr. måned

Rejseomkostninger i alt

Bøger i alt

Forsikring i alt

Andre omkostninger i alt

Hvilke?

Kroner

1575 kr. inc. forbrug

og internet

1500

1800 kr

1500 kr.

4000

lommepenge og

bøger udenfor studiet

6000 kr

Modtog du økonomisk støtte ud over SU og stipendier fra Aarhus Universitet? Hvis ja, hvilke og

har du nogen råd i forbindelse med legatsøgning?

nej

Hvilke muligheder havde studerende for at arbejde? Krævedes der særlige tilladelser?

Kulturelle og sociale forhold

Hvordan var dine oplevelser med at bo i et andet land og leve i en anderledes kultur?

Jeg nød hver dag i fulde drag. Folk var meget imødekommende og havde ikke travlt.

Arrangerede værtsuniversitetet sociale aktiviteter for de udvekslingsstuderende? Beskriv

Gruppen AURI, som hørte til universitet arrangerede ture mindst et par gange om ugen. De

være sig klatre eller gåture, fester, ture til nogle af de andre øer, introduktion til lokal


madlavning osv.

Hvor let var det at knytte venskaber med de lokale studerende?

Jeg kom ikke tæt ind på livet på nogen af de studerende fra mit eget studie med derimod

med andre lokale, som jeg mødte i forbindelse med musikarrangementer etc.

Hvor let var det at knytte venskaber med de andre udvekslingsstuderende?

Man kunne, hvis man var interesseret let få venner blandt de andre udvekslingsstuderende,

men da jeg var interesseret i sproget og den lokale kultur, var det ikke der jeg brugte mest

tid.

Var der kulturelle udfordringer, f.eks. kommunikationsvanskeligheder? Beskriv

På de canariske øer er der mange fra folk fra de lavere social lag og disse var ofte meget

svære at forstå pga deres stærke dialekt, men jeg opfattede det ikke på noget tidspunkt som

et problem for kommunikationen.

Hvilke kulturelle aspekter satte du størst pris på?

Folks åbenhed og kærlighed til øerne samt at der altid var tid og overskud til at drikke en

kop kaffe på en af de utallige barer.

Er der mere information, du mener, fremtidige udvekslingsstuderende vil have gavn af, når de

besøger dit værtsuniversitet eller tager på udveksling generelt?

Bliv medlem af AURI, derigennem får man en masse gode oplevelser

Sørg for at gå til politiet som noget af det første og få lavet documento de recidencia. Der er

mange ting, der er billigere, blandt andet transport mellem øerne.

Må interesserede studerende kontakte dig vedrørende studieophold i udlandet? Hvis ja, udfyld

da venligst nedenstående rubrikker.

Navn: Kirstine Cecilie Larsen

E-mail: kirstinececilie@hotmail.com

TAK fordi du brugte tid på at udfylde skemaet!


US AARH

More magazines by this user
Similar magazines