Systematisk oversigt

nobelbiblioteket.au.dk

Systematisk oversigt

Systematisk oversigt

Engelsk

Sprogbeskrivelse:

Spr 1

Spr 2

Spr 3

Spr 4

Spr 5

Spr 9

Almen og teoretisk lingvistik:

1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner

1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

1.3 Komparativ og kontrastiv lingvistik

Specielle områder:

1.4.2 Fonetik og fonologi

1.4.3 Grammatik, morfologi og syntaks

1.4.3.1 Morfologi

1.4.3.2 Syntaks, generel

1.4.3.3 Syntaks, verbalsyntaks

1.4.3.4 Syntaks, andre specielle områder

1.4.4 Semantik

1.5 Sprogfilosofi

Pragmatik og kommunikation:

2.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner

2.2 Semiotik, Tegnteori, Semiologi, Paralingvistik

Stilistik og retorik:

2.3.1 Generelt

2.3.2 Litterær stilistik og retorik

2.3.0 Stilistik og retorik i specifikke kontekster

Sociolingvistik og dialektologi:

3.1 Oversigter, Lærebøger, Introduktioner

3.2 Sociolekter: Enkelte sociale dialekter, Regionalt bestemte sociolekter

3.3 Dialektologi

Enkelte regionale dialekter:

3.4.1 De Britiske Øer

3.4.2 U.S.A.

3.4.3 Commonwealth

Anvendt lingvistik:

4.1 Oversigter, Lærebøger, Introduktioner

4.2 Pædagogisk lingvistik

4.2.1 Indlæring

4.2.2 Sprogprøver

4.4 Oversættelsesteori

4.5 Matematisk lingvistik, computerlingvistik, statistik

4.7 Korpuslingvistik

Psykolingvistik:

5.1 Oversigter, Lærebøger, Introduktioner

5.2 Førstesprogstilegnelse

Engelsk sproghistorie:

9.1 Oversigter, Lærebøger, Introduktioner

9.2 Fonetik, Ortografi

9.3 Grammatik

9.4 Ordforråd, Leksis

9.5 Semantik

9.6 Navneforskning


Beskrivelse af enkelte sprogtrin:

9.7.1 Oldengelsk (700-1100)

9.7.2 Middelengelsk (1100-1500)

9.7.3 Tidlig nyengelsk (1500-1700)

9.0 Blandet

Miscellaneous:

M 1

M 3

M 4

M 5

M 6

M 7

M 8

Bibliografier:

1.1 Litteratur

1.2 Sprog, Undervisning

1.3 England

1.4 USA

1.5 Commonwealth

1.0 Blandet

Pædagogik:

3.1 Pædagogik generelt

3.2 Engelsk, undervisningsmaterialer

3.3 Undervisningspædagogik, Studievejledning

Ordbøger:

4.1 Eng-eng, Ordforklaring, Udtale Fællesreoler

4.2 Eng-andetsprog, Andetsprog-eng

4.3 Etymologi, Ældre sprogtrin

4.4 Idiomatik, Synonymer, ”Usage”, Sprogrigtighed, Slang

4.5 Fagsprog, Specielle terminologier

Opslagsværker:

5.1 Almene leksika, Encyklopædier Fællesreoler

5.2 Litterære oversigter

5.3 Rimordbøger, Citatordbøger

5.0 Blandet

Litteraturvidenskab:

6.1 Oversigtsværker, Introduktioner

6.2 Metode, Teori

6.3 Litteratursociologi

Tværfag:

Massekommunikation:

7.1.1 Generelt

7.1.2 TV, Radio

7.1.3 Film

7.1.4 Reklame

7.1.5 Visuel æstetik

7.1.6 Aviser, Den trykte presse

7.1.7 Ugepresse

7.1.8 Andre medier

Feminisme:

7.2.1 Tekster

7.2.2 Feministisk litteraturkritik

7.2.0 Blandet

Andre fag:

8.1 Økonomi, Politik, Sociologi

8.2 Filosofi, Idehistorie, Videnskabsteori, Psykologi, Antropologi, Æstetik


8.6 Religion

8.7 Kunst

M 9

M 10

M 0

Ikke-engelsk litteratur

Litteraturantologier, blandet

Blandede skrifter

Amerikansk:

AM 1

AM 2

AM 3

AM 4

Tekster:

1.1 Antologier

1.2 Enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, generelt:

3.1 Litteraturhistorie

3.1.1 Oversigter, Introduktioner

3.1.2 Enkelte perioder, Enkelte emner, Enkelte aspekter

3.2 Drama

3.3 Poesi

3.4 Roman, Epos, Novelle

3.5 Litteraturkritik, Kulturkritik

Samfundsforhold, Historie:

4.1 Oversigter, Introduktioner

4.2 Enkelte perioder, Enkelte aspekter

4.2.1 Selvbiografier, Biografier (ikke-litterære)

Institutioner:

4.3.1 Undervisning, Skole

4.3.2 Politik, Partier, Regering, Administration

4.3.3 Religion, Kirke

4.3.4 Arbejde, Fagforeninger

4.3.0 Andre institutioner

4.4 Befolkning, Sociologi

4.4.1 Black studies

4.4.2 Native Americans

4.4.3 American jews

4.4.0 Andre befolkningsgrupper

4.5 Idehistorie, Kulturkritik

4.6 Kunst, Arkitektur, Musik

4.7 Geografi, Topografi, Miljø

4.8 Medier

4.9 Krig, Krigshistorie, Den kolde krig

Britisk engelsk:

BE 1

BE 2

BE 3

Tekster:

1.1 Antologier

1.2 Enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, generelt:


3.1 Oversigter, Introduktioner, Generel litteraturhistorie

3.2 Om perioden 1500-1700

3.3 Om perioden 1700-1800

3.4 Om perioden 1800-1900

3.5 Om perioden 1900-

3.6 Poesi

3.7 Roman, Epos, Novelle

3.8 Drama

3.0 Blandet

BE 4

Samfundsforhold, Historie:

Moderne engelske samfundsforhold:

4.1.1 Opslagsværker

4.1.3 Introduktioner, Samlede fremstillinger: Storbritannien

4.1.4 Politik, Institutioner, Partier

4.1.5 Retsvæsen

4.1.6 Økonomiske forhold. Sociale forhold

4.1.7 Undervisning, Skoler, Universiteter

4.1.8 Kirkelige forhold

Engelsk historie:

4.2.1 Opslagsværker

4.2.3 Samlede fremstillinger, almen historie

4.2.4 Samlede fremstillinger, specielle emner

4.2.5 Tiden op til ca. 1700: Enkelte problemer og perioder

4.2.6 Tiden efter ca. 1700: Enkelte problemer og perioder

4.2.9 Blandede skrifter

Storbritannien:

4.5.1 Geografi generelt, Topografi generelt

4.5.2 London

4.5.3 Andre lokaliteter

4.5.4 Buildings of England

4.5.5 Arkitektur, Bildende kunst

Skotland:

4.6.1 Moderne skotske samfundsforhold

4.6.5 Skotsk historie

Irland:

4.7.1 Nordirland: Samfundsforhold, Historie

4.7.5 Den Irske Republik: Samfundsforhold, Historie

Ældre engelsk:

Kompaktreoler

ÆE 1

ÆE 2

ÆE 3

Tekster:

Oldengelsk:

1.1.1 Antologier

1.1.2 Enkelte forfattere og værker

Middelengelsk:

1.2.1 Antologier

1.2.2 Enkelte forfattere og værker

Ikke-engelsk:

1.3.1 Antologier

1.3.2 Enkelte forfattere og værker

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere og værker:

2.1 Oldengelsk

2.2 Middelengelsk

Litteraturbeskrivelse, generelt:


3.1 Oversigter, Introduktioner, Lærebøger

3.2 Oldengelsk

Middelengelsk:

3.3.1 Generelt

3.3.2 Poesi

3.3.3 Romances

3.3.4 Drama

3.3.0 Andre genrer

3.0 Blandet

ÆE 4

Samfundsbeskrivelse:

4.1 Oversigter, Samlede fremstillinger

4.2 Oldengelsk

4.3 Middelengelsk

4.4 Kunst

4.0 Blandet

Vestindien:

Kompaktreoler

We I 1

We I 2

We I 3

We I 4

Tekster:

Antologier:

1.1.1 Generelt

1.1.2 Drama

1.1.3 Poesi

1.1.4 Romaner, Prosa

1.1.5 Myter, Folkesange

1.2 Enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere

2.2 Forfatterbiografier

Litteraturbeskrivelse, generelt:

3.1 Historiske oversigter

3.2 Drama

3.3 Poesi

3.4 Prosa

3.5 Sagprosa

3.0 Blandet

Samfundsforhold, Historie:

4.1 Historie, generelt

4.2 Historie, enkelte aspekter og emner

4.3 Samfundsforhold, generelt

4.4 Samfundsforhold, enkelte aspekter og emner

4.5 Opdagelsesrejser, Rejsedagbøger

4.6 Kunst

4.7 Selvbiografier, Biografier (ikke-litterære områder)

4.8 Geografi

4.9 Den oprindelige befolkning

4.0 Blandet

Commonwealth:

Kompaktreoler

Comm 0

Commonwealth, generelt


Afrika:

Kompaktreoler

Afr 1

Afr 2

Afr 3

Afr 4

Tekster:

Antologier:

1.1.1 Generelt

1.1.2 Drama

1.1.3 Poesi

1.1.4 Romaner, Prosa

1.1.5 Myter, Folkesange

1.2 Enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere

2.2 Forfatterbiografier

Litteraturbeskrivelse, generelt:

3.1 Historiske oversigter

3.2 Drama

3.3 Poesi

3.4 Prosa

3.5 Sagprosa

3.0 Blandet

Samfundsforhold, Historie:

4.1 Historie, generelt

4.2 Historie, enkelte aspekter og emner

4.3 Samfundsforhold, generelt

4.4 Samfundsforhold, enkelte aspekter og emner

4.5 Opdagelsesrejser, Rejsedagbøger

4.6 Kunst

4.7 Selvbiografier, Biografier (ikke-litterære områder)

4.8 Geografi

4.9 Den oprindelige befolkning

4.0 Blandet

Indien:

Kompaktreoler

Ind 1

Ind 2

Ind 3

Ind 4

Tekster:

Antologier:

1.1.1 Generelt

1.1.2 Drama

1.1.3 Poesi

1.1.4 Romaner, Prosa

1.1.5 Myter, Folkesange

1.2 Enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere

2.2 Forfatterbiografier

Litteraturbeskrivelse, generelt:

3.1 Historiske oversigter

3.2 Drama

3.3 Poesi

3.4 Prosa

3.5 Sagprosa

3.0 Blandet

Samfundsforhold, Historie:


4.1 Historie, generelt

4.2 Historie, enkelte aspekter og emner

4.3 Samfundsforhold, generelt

4.4 Samfundsforhold, enkelte aspekter og emner

4.5 Opdagelsesrejser, Rejsedagbøger

4.6 Kunst

4.7 Selvbiografier, Biografier (ikke-litterære områder)

4.8 Geografi

4.9 Den oprindelige befolkning

4.0 Blandet

New Zealand:

Kompaktreoler

NZ 1

NZ 2

NZ 3

NZ 4

Tekster:

Antologier:

1.1.1 Generelt

1.1.2 Drama

1.1.3 Poesi

1.1.4 Romaner, Prosa

1.1.5 Myter, Folkesange

1.2 Enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere

2.2 Forfatterbiografier

Litteraturbeskrivelse, generelt:

3.1 Historiske oversigter

3.2 Drama

3.3 Poesi

3.4 Prosa

3.5 Sagprosa

3.0 Blandet

Samfundsforhold, Historie:

4.1 Historie, generelt

4.2 Historie, enkelte aspekter og emner

4.3 Samfundsforhold, generelt

4.4 Samfundsforhold, enkelte aspekter og emner

4.5 Opdagelsesrejser, Rejsedagbøger

4.6 Kunst

4.7 Selvbiografier, Biografier (ikke-litterære områder)

4.8 Geografi

4.9 Den oprindelige befolkning

4.0 Blandet

Australien:

Kompaktreoler

Aus 1

Tekster:

Antologier:

1.1.1 Generelt

1.1.2 Drama

1.1.3 Poesi

1.1.4 Romaner, Prosa

1.1.5 Myter, Folkesange

1.2 Enkelte forfattere


Aus 2

Aus 3

Aus 4

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere

2.2 Forfatterbiografier

Litteraturbeskrivelse, generelt:

3.1 Historiske oversigter

3.2 Drama

3.3 Poesi

3.4 Prosa

3.5 Sagprosa

3.0 Blandet

Samfundsforhold, Historie:

4.1 Historie, generelt

4.2 Historie, enkelte aspekter og emner

4.3 Samfundsforhold, generelt

4.4 Samfundsforhold, enkelte aspekter og emner

4.5 Opdagelsesrejser, Rejsedagbøger

4.6 Kunst

4.7 Selvbiografier, Biografier (ikke-litterære områder)

4.8 Geografi

4.9 Den oprindelige befolkning

4.0 Blandet

Canada:

Kompaktreoler

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Ca 4

Tekster:

1.1 Antologier, generelt

1.1.2 Drama

1.1.3 Poesi

1.1.4 Romaner, Prosa

1.1.5 Myter, Folkesange

1.2 Enkelte forfattere

Litteraturbeskrivelse, enkelte forfattere

2.2 Forfatterbiografier

Litteraturbeskrivelse, generelt:

3.1 Historiske oversigter

3.2 Drama

3.3 Poesi

3.4 Prosa

3.5 Sagprosa

3.0 Blandet

Samfundsforhold, Historie:

4.1 Historie, generelt

4.2 Historie, enkelte aspekter og emner

4.3 Samfundsforhold, generelt

4.4 Samfundsforhold, enkelte aspekter og emner

4.5 Opdagelsesrejser, Rejsedagbøger

4.6 Kunst

4.7 Selvbiografier, Biografier (ikke-litterære områder)

4.8 Geografi

4.9 Den oprindelige befolkning

4.0 Blandet

More magazines by this user
Similar magazines