16.02.2014 Views

RUSPJECE 2012 - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2012 - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2012 - Aarhus Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

AARHUS<br />

AU UNIVERSITET<br />

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES<br />

INSTITUT FOR ØKONOMI<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 3<br />

INDHOLD<br />

INDHOLDSFORTEGNELSE<br />

Velkommen til <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>, Business and Social Sciences 4<br />

Velkommen ved studielederen 5<br />

Russekretærerne byder velkommen 6<br />

Program for rusdagene 7<br />

Om rusdagene 10<br />

Betaling for rusdagene 11<br />

Studerende beretter - Niels 12<br />

Studerende beretter - Line 13<br />

Tutorholdet 14<br />

Hvad er en studieordning? 17<br />

De første tre år kort og godt 18<br />

Undervisningen 19<br />

Studiegruppeordningen 26<br />

Studievejledningen 28<br />

BSS Bookstore 30<br />

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) 32<br />

It-faciliteter 33<br />

AU Library 34<br />

Foreninger på Institut for Økonomi 36<br />

12 fif til Rusugen 43<br />

Tilmelding til eksamen 45<br />

Opsummering 46<br />

Noter 47


4<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Velkommen til<br />

<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>,<br />

Business and Social Sciences (BSS)<br />

Business and Social Sciences er et af <strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>s 4 hovedområder og er Danmarks<br />

største business- og samfundsvidenskabelige<br />

universitære enhed med en stor faglig bredde<br />

og en lang række stærke forskningsmiljøer.<br />

Hovedområdet består af 7 enheder: Institut for<br />

Økonomi, Institut for Marketing og Organisation,<br />

Juridisk Institut, Psykologisk Institut, Institut for<br />

Erhvervskommunikation, Institut for Statskundskab<br />

samt AU Herning.<br />

Ved at vælge at studere på Business and Social<br />

Sciences har du valgt et uddannelsessted, der<br />

er kendt for:<br />

• Forskning og undervisning af høj international<br />

kvalitet<br />

• At uddanne studerende med gode job-og<br />

indtjeningsmuligheder<br />

• En klar international profil med mange<br />

internationale partnerinstitutioner og rigtig<br />

gode udvekslingsmuligheder<br />

• Tætte relationer til erhvervslivet og samfundet,<br />

til gavn for både forskningen og undervisningen<br />

Business and Social Sciences er et resultat af<br />

fusionen mellem det tidligere Handelshøjskolen<br />

i <strong>Aarhus</strong> (ASB) og Det Samfundsvidenskabelige<br />

Fakultet, hvilket betyder, at <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

har en bred business school. Som studerende<br />

på Business and Social Sciences giver dette dig<br />

lejlighed til at drage fordel af de mange muligheder,<br />

der følger med et stort internationalt<br />

universitet med mange fagspecifikke faglige<br />

områder. <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong> er et TOP-100 <strong>Universitet</strong>,<br />

og denne position kræver, at vi har høje<br />

standarder i vores undervisning og læring.<br />

Vi lægger vægt på studerendes personlige udvikling,<br />

samt høje etiske standarder i alt, vi gør.<br />

At studere på et universitet er meget ofte en<br />

afgørende periode i ens liv. Det er en tid, hvor<br />

din personlighed formes, og hvor du møder<br />

mennesker, der ofte ender med at være meget<br />

væsentlige personer i dit liv i en eller anden<br />

form. Jeg er selv uddannet fra <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

for 40 år siden og nogle af mine bedste venner i<br />

dag har jeg mødt i denne periode af mit liv. Jeg<br />

håber, at dine år på universitetet vil være lige så<br />

givende.<br />

Jeg ønsker dig held og lykke i fremtiden, og selv<br />

om arbejdsmarkedet er lidt presset i øjeblikket,<br />

er jeg overbevist om, at dit valg om at studere<br />

på Business and Social Sciences vil ruste dig<br />

godt til fremtiden.<br />

Velkommen!<br />

Svend Hylleberg<br />

Dekan, Business and<br />

Social Sciences


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 5<br />

VELKOMMEN<br />

FRA STUDIELEDEREN<br />

Jeg vil gerne byde dig velkommen til dit<br />

økonomi- eller erhvervsøkonomistudium ved<br />

Institut for Økonomi, hvor du får en enestående<br />

mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.<br />

En ny port åbner sig når man starter på et universitetsstudium.<br />

I en tid mister man orienteringen<br />

i faglige udfordringer og nye menneskelige<br />

relationer. Man oplever måske en tvivl på sig<br />

selv fordi de faglige krav er uklare i starten og<br />

ens forventninger til studiemiljøet ikke svarer til<br />

det, man oplever. Sådan en oplevelse er forventeligt<br />

fordi universitetsmiljøet er forskelligt fra<br />

gymnasiemiljøet. Det er også vores motivation<br />

for at arrangere et omfattende rusprogram. Vi<br />

ønsker nemlig at du kommer godt i gang med<br />

dit studium således du glæder dig til de faglige<br />

udfordringer og de nye menneskelige relationer.<br />

På Institut for Økonomi skal du være en del af<br />

et fagligt fællesskab: Du er ikke længere en<br />

elev – du er en studerende. Du skal ikke blot<br />

lære ny viden, du skal lære at frembringe ny<br />

viden. Det er blandt andet derfor, at forskere<br />

forestår undervisningen på instituttet. I starten<br />

af studiet foregår frembringning af viden under<br />

meget kontrollerede forhold, som gennem eksempelvis<br />

øvelsesopgaver, som man diskuterer<br />

på øvelsestimer. Som du kommer længere i<br />

studiet slækker vi de kontrollerede forhold og<br />

du skal for eksempel skrive selvvalgte projekter.<br />

Kandidater i økonomi og erhvervsøkonomi fra<br />

Instituttet på Økonomi fremhæver selv, at en af<br />

årsagerne til deres succes på arbejdsmarkedet<br />

er, at de evner at analysere komplicerede<br />

problemstillinger. Det er en kompetence, som<br />

man opbygger metodisk, når man lærer at<br />

frembringe ny viden. En stor fordel ved at kunne<br />

overskue komplicerede sammenhænge er, at<br />

man kan bruge denne evne i mange forskellige<br />

sammenhænge. Det er hovedforklaringen<br />

på hvorfor kandidater fra Institut for Økonomi<br />

er beskæftiget i vidt forskellige virksomheder,<br />

brancher og lande.<br />

Jeg håber, udover alle kompetencerne, som en<br />

økonomi- og erhvervsøkonomieruddannelse fra<br />

Institut for Økonomi giver dig, at du får en daglig<br />

glæde i dit kommende studieliv.<br />

Med venlig hilsen<br />

Charlotte Christiansen<br />

Studielederen for<br />

økonomi og<br />

erhvervsøkonomi


6<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Kære nye økonomi- eller<br />

erhvervsøkonomistuderende<br />

Velkommen! Du er nu på nippet til at tage hul på et<br />

nyt kapitel i dit liv: Studielivet. Og du skal glæde dig.<br />

De kommende år kommer du til at udvikle dig, både<br />

fagligt og socialt. Som studerende ved Institut for Økonomi<br />

kommer du til at være en del<br />

sociale indslag rundt omkring på Campus Fuglesangs<br />

Allé. Der er i efteråret planlagt en hyttetur, hvor du skal<br />

af sted med tutorer og medstuderende. På hytteturen<br />

vil der være arrangeret et sjovt program for hele weekenden,<br />

og der vil være masser af tid<br />

af mange sjove, udfordrende, spændende<br />

og hyggelige oplevelser, alle<br />

sammen oplevelser, som bare ligger<br />

og venter på dig. Nu tænker du måske<br />

at der er utrolig meget du skal<br />

forholde dig og tage stilling til, men<br />

for at du ikke føler dig på bar bund<br />

Har du yderligere spørgsmål<br />

er du meget velkommen til at<br />

kontakte os på:<br />

russek@econ.au.dk eller<br />

telefon 87 15 32 94<br />

til at lære hinanden endnu bedre<br />

at kende.<br />

Hytteturen kommer i år til at foregå<br />

over to weekender, således at halvdelen<br />

skal på hyttetur i uge 38 og de<br />

resterende skal af sted i uge 39. Du<br />

har vi ansat 24 fantastiske tutorer, som står klar til at<br />

byde dig velkommen og hjælpe dig godt i gang med<br />

vil få oplyst hvornår du og dit hold skal af sted onsdag i<br />

rusugen. Hold derfor de 2 weekender fri allerede nu!<br />

studiet. Vi har sammen med tutorerne planlagt et fedt<br />

Denne ruspjece indeholder en masse information, der<br />

program for de 3 rusdage og vi glæder os til at møde<br />

kan hjælpe dig igennem den første tid på studiet. Du<br />

dig! Du kan gennem hele rusugen altid komme til dine<br />

vil blandt andet kunne læse mere om de fag du skal<br />

tutorer med dine spørgsmål eller bekymringer. Dette<br />

undervises i på første semester, de mange foreninger<br />

gælder selvfølgelig også, når du er kommet godt i<br />

på instituttet og andre praktiske oplysninger. Der udover<br />

kan du finde programmet for rusdagene, samt få<br />

gang med studiet.<br />

Rusugen forløber i år fra onsdag d. 29. august til fredag ansigt på dine tutorer.<br />

den 31. august Her vil du blive introduceret til dit nye<br />

Vi håber, at du sammen med tutorerne og dit nye hold<br />

studie og dine nye studiekammerater. Det er i rusugen<br />

af medstuderende vil få en fantastisk uge med masser<br />

at du skaber dine kommende venskaber, venskaber<br />

af spændende indslag og nye mennesker. Så glæd<br />

som vil være en del af din dagligdag på Institut for<br />

dig, for det gør vi!<br />

Økonomi, det være sig over en kop kaffe i kantinen,<br />

som støtte inden eksamen og ikke mindst til fejring af<br />

endt eksamensperiode. Ugen vil bestå af faglige og<br />

Mange hilsner russekretærerne <strong>2012</strong><br />

Ida Thomsen og Rikke Andersen


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 7<br />

Program for<br />

RUSDAGENE<br />

ONSDAG DEN 29. AUGUST<br />

Tid: Programpunkt: Sted:<br />

08.30 Velkomst ved russekretærerne og studielederen.<br />

Samt fotografering af holdene<br />

Nedre S-bygning<br />

10.00 Samling på holdene og frokost Holdlokaler på<br />

Økonomi<br />

12.30 Introduktion til fagene og undervisere Auditorium M3<br />

14.00 Park Olympics. Bemærk: Medbring praktisk tøj<br />

- der er mulighed for omklædning<br />

Uniparken<br />

19.00-00.00 Velkomstfest med spisning Samfundsfagenes<br />

Kantine, Bartholins<br />

Allé<br />

Bygning 132,1 8000<br />

<strong>Aarhus</strong> C


8<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

TORSDAG DEN 30. AUGUST<br />

Tid: Programpunkt: Sted:<br />

10.00 Morgenmad på holdene Holdlokaler på<br />

Økonomi. (tutorerne<br />

fortæller jer onsdag,<br />

hvor I skal være)<br />

11.00 Introduktion til IT IT-lokaler på campus<br />

12.00 Frokost Botanisk Have<br />

13.00 Introduktion til DJØF, Studievejledningen,<br />

Studenterlauget og Bogformidlingen<br />

Auditorium M3<br />

14.30 Oplæg Auditorium M3<br />

15.30 Rundvisning Campus<br />

19.00 -<br />

00.00<br />

Bingo-aften<br />

AULA


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 9<br />

FREDAG DEN 31. AUGUST<br />

Tid: Programpunkt: Sted:<br />

09.00 Oplæg Auditorium M3<br />

10.30 Introduktion til foreningerne på Intitut for Økonomi Auditorium M3<br />

13.00 Praktisk information og introduktion Campus<br />

14.00 Dyst i Amfiteateret Amfiteateret<br />

22.00 Fest på Social Club. Vi foreslår at I spiser sammen med jere<br />

hold inden festen. Snak med jere tutorer om det - de har<br />

gode idéer til hvad I kan gøre<br />

Social Club


10<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

OM RUS-DAGENE<br />

Foto: Jesper Rais, AU Foto<br />

At starte på universitetet er for de flestes vedkommende<br />

også ensbetydende med at flytte<br />

hjemmefra, at lære en ny by at kende og i det<br />

hele taget at skulle indrette sig på en ny tilværelse.<br />

Det hele kan synes uoverskueligt, og ”den<br />

store gule skole” er meget større end den, du er<br />

vant til. Ingen kender dig – endnu! Derfor vil de<br />

første tre dage på Økonomi blive brugt til introduktion.<br />

Rus-introduktionen løber fra onsdag den 29.<br />

august til og med fredag den 31. august <strong>2012</strong>.<br />

I disse dage vil du stifte bekendtskab med det<br />

universitetsmiljø, du skal færdes i de næste<br />

mange år. <strong>Universitet</strong>s alkoholpolitik indebærer,<br />

at alle former for alkoholindtagelse er forbudt i<br />

dagtimerne alle tre rus-dage. Denne politik er<br />

vedtaget for at sikre, at der opnås størst muligt<br />

udbytte af de faglige arrangementer i rus-ugen,<br />

samt at alle kan deltage i det faglige og sociale<br />

fællesskab, der foregår i dagtimerne.<br />

Rus-introduktionen er nogle fantastiske dage,<br />

som du absolut ikke må gå glip af! Her bliver du<br />

præsenteret for økonomiuddannelsen og det<br />

pulserende sociale liv med de mange forskelligartede<br />

foreninger. Ligeledes er det under rusintroduktionen,<br />

at du kan få alle dine uafklarede<br />

spørgsmål besvaret.<br />

Til dette formål har vi ansat 24 tutorer, som er<br />

nøje udvalgt blandt de mange ansøgninger fra<br />

ældre studerende, ud fra deres pædagogiske,<br />

faglige og sociale kundskaber. Hvert hold vil få<br />

tilknyttet to tutorer, der vil følge holdet i tykt og<br />

tyndt i denne første udfordrende tid. Tutorerne vil<br />

ligeledes være med på den hyttetur, som hvert<br />

hold tager på i weekenderne efter rus-ugen.<br />

Helt sikkert er det, at båndene til tutorerne<br />

strækker sig langt ud over selve rus-ugen –<br />

således inviteres mange tutorer af deres hold<br />

med til senere julefrokoster og andre arrangementer,<br />

ligesom du roligt kan regne med din<br />

tutors velmente råd om studieteknikker og<br />

eksamensstress i baren til en fest.<br />

Uden for festsituationerne kan dine tutorer være<br />

dig behjælpelige med gode råd og vejledning<br />

mange år fremover. De vil aldrig sige nej til at<br />

give en hjælpende hånd.


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 11<br />

Betaling for rusdagene<br />

Prisen for rusarrangementet er 450 kr. Heri er inkluderet<br />

betaling for frokost onsdag til fredag, morgenmad<br />

torsdag samt betaling for de arrangementer, der vil<br />

foregå de tre rusdage inkl. rusfest.<br />

Derudover er rusweekenden også inkluderet i prisen<br />

– prisen herfor er 100 kr. (bemærk: hytteturen kan<br />

ikke købes separat).<br />

Sådan betaler du:<br />

1. Gå ind på hjemmesiden https://webshop.dpu.<br />

dk/RUS_intro_<strong>2012</strong> Her sætter du kryds ved,<br />

at du ønsker at deltage i rusarrangement og<br />

hyttetur. Derudover er der mulighed for at købe<br />

en rusbog med billeder og kontaktoplysninger<br />

på dine medstuderende.<br />

2. Acceptér betalingsbetingelserne.<br />

3. Indtast navn, studienummer og emailadresse<br />

(OBS: det er vigtigt, at du angiver dit fulde navn.<br />

Dit studienummer finder du i det brev ,du modtog,<br />

da du blev optaget på studiet).<br />

4. Betal med betalingskort og tryk godkend. Du vil<br />

herefter modtage en kvittering, der bekræfter,<br />

at du nu er klar til at deltage i rusarrangementet<br />

på Institut for Økonomi.<br />

Bemærk:<br />

Tutorerne arrangerer en pub crawl i efteråret.<br />

Yderligere information følger i rusdagene.<br />

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende,<br />

og seneste betalingsdato er den 22/8 <strong>2012</strong>.


12<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

STUDERENDE<br />

BERETTER - NIELS<br />

Niels Rames, Stud.Oecon 5. semester<br />

I sommerferien, inden jeg startede på økonomi,<br />

gjorde jeg mig mange tanker om, hvordan og hvorledes<br />

det nu var at læse. Ville jeg bryde mig om mit<br />

nye hold, ville det faglige være som jeg troede, og<br />

hvordan skulle jeg bære mig ad med at finde en<br />

læsegruppe. Alle disse tanker blev imidlertid sat på<br />

stand by, da jeg så endelig startede.<br />

Rusugen var et brag af en fest, med masser af sjov<br />

og ballade, men den indeholdt også en del information<br />

om det faglige indhold på studiet. Det var<br />

både såvel tutorer som forelæsere og en masse andre<br />

med tilknytning til studiet, der var meget villige<br />

til at dele ud af gode råd. Jeg følte mig derfor godt<br />

klædt på til at starte for alvor den efterfølgende<br />

mandag.<br />

Den første del af semesteret gik med, at man sådan<br />

lige skulle finde sig til rette i de nye omgiveler, og<br />

herunder finde sig en læsegruppe. Til sidstnævnte<br />

tilbyder studiet et program, man frivilligt kan deltage<br />

i, hvilket jeg varmt vil anbefale, at man gør. For det<br />

er naturligvis ikke helt ligegyldigt, hvem man kommer<br />

i læsegruppe med. Studiet kan nemlig være<br />

både hårdt og utroligt udfordrende til tider. Det er<br />

derfor godt at have nogle man kan støtte sig op af,<br />

både fagligt og socialt. Det er i hvert fald min erfaring,<br />

at den bedste måde at danne en læsegruppe<br />

på er at finde sammen med nogle, som man til dels<br />

er på nogenlunde samme faglige niveau med, men<br />

som man også klinger godt sammen med. Det gør<br />

det nemlig en lille smule lettere at komme op en<br />

mørk og kold morgen for at lave øvelser, hvis man<br />

ved, at der også er plads til en god snak mellem<br />

opgaverne. Men man klarer sig naturligvis ikke gennem<br />

studierne kun ved hjælp af sin læsegruppe,<br />

det er derfor vigtigt at bruge lidt af sin tid i starten<br />

på at overveje hvordan man lærer stoffet bedst.<br />

Nogle vil helst læse alt inden forelæsningerne, andre<br />

vil gøre det efter, mens andre gør det på en helt<br />

tredje måde. Der er derfor, desværre, ikke en endelig<br />

facitliste for hvordan man skal gøre det.<br />

På trods af at det nok for de fleste er det faglige der<br />

var det udslagsgivende for, at det netop er økonomi<br />

man har valgt, skal man huske på, at det ikke kun<br />

er forelæsninger og holdtimer det handler om. Jeg<br />

synes i hvert fald, at det har været enormt givende<br />

at være med til arrangementer uden for forelæsningslokalerne.<br />

Det kan eksempelvis være fagligt<br />

prægede arrangementer som <strong>Aarhus</strong> Symposium<br />

eller andre foredrag med folk fra erhvervslivet, der<br />

kan give et lidt mere levende og virkelighedsnært<br />

billede af den økonomiske teori, der ellers kan være<br />

lidt tung at danse med. Men det måske vigtigste<br />

er de sociale arrangementer. Som nævnt kan<br />

teorien godt være ret tung, og det skal derfor ikke<br />

undervurderes, hvor vigtigt det er at tage til nogle af<br />

fredagsbarerne og festerne, så man også kommer<br />

til at ses med sine studiekammerater på en anden<br />

og mere fornøjelig måde. Det gør selvfølgelig også,<br />

at man lærer sine holdkammerater bedre at kende,<br />

og en god fest gør det alt andet lige væsentligt<br />

sjovere at komme op til de andre mandag morgen.<br />

Derudover kan det varmt anbefales at tage med på<br />

nogle af Økonomisk Forenings udenlandsture. Det<br />

giver et godt afbræk i en ellers til tider travl hverdag,<br />

samtidig med, at man får en helt anden mulighed<br />

for at snakke med andre på tværs af årgangene.<br />

Afslutningsvist er der ikke så meget andet at sige,<br />

end her to år henne på studiet har både det faglige<br />

og sociale på studiet virkelig været det hele værd,<br />

så glæd jer til de kommende fem, forhåbentlig, helt<br />

fantastiske år på Institut for Økonomi.


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 13<br />

STUDERENDE<br />

BERETTER - LINE<br />

tilbudt at melde os til en ordning med roterende<br />

læsegrupper de første uger. Det er rigtig vigtigt at<br />

komme i en læsegruppe, der fungerer, for det er<br />

rart at have nogle at spare med. Jeg selv har måttet<br />

erkende, at ”min” første læsegruppe ikke fungerede<br />

for mig - det er ikke en skam at erkende det.<br />

De øvelsestimer, der er i sammenhæng med fagene,<br />

har hjulpet mig meget. Til disse er det kun ens<br />

eget hold, der deltager, så dér er det langt nemmere<br />

at stille spørgsmål, til det man er i tvivl om. Jeg<br />

kan kun råde jer til altid at møde op til dem. De opgavesæt,<br />

vi har lavet dér, har virkelig hjulpet mig<br />

til forståelse.<br />

Det kræver sit at omstille sig fra gymnasielivet til at<br />

være studerende. Men hvis man hænger i fra starten<br />

og strukturerer sin tid, så kan man godt klare<br />

sig igennem.<br />

Husk, at der skal også være tid til at smide bøgerne<br />

væk og have det festligt engang imellem. Det giver<br />

fredagsbaren masser af mulighed for, dér kan man<br />

bare have det sjovt med sine medstuderende. Det<br />

er et godt sted at møde studerende på tværs af<br />

årgange.<br />

Line, Stud.soc 3. semester<br />

Efter et sabbatår med rigeligt arbejde kom dagen,<br />

hvor jeg skulle mine nye medstuderende. Dagen<br />

startede i aulaen, hvor vi fik anvist vores hold. Nervøsiteten<br />

var at spore hos alle inklusiv mig selv. Hvordan<br />

skulle det gå, var der nogle man kunne falde<br />

i snak med, der fløj mange tanker rundt i hovedet<br />

på mig. I løbet af rusdagene blev isen hurtigt brudt,<br />

vi havde det rigtig skægt. Sammenholdet på vores<br />

hold i dag er rigtig godt, det er nogle helt fantastiske<br />

mennesker.<br />

At studere er ikke altid en dans på røde roser, men<br />

jeg er ikke i tvivl om, at jeg har valgt den rigtig uddannelse,<br />

og jeg glæder mig kun til at lære mere.<br />

Med undtagelser af eksamenerne er det fedt at<br />

være studerende :)<br />

Sabbatåret gav mig rigtig lyst til at komme i gang<br />

med studiet, men det gjorde mig også lidt ”rusten”.<br />

Så med hensyn til selve studiet var det en stor omvæltning,<br />

at der nu var meget læsestof og mange<br />

øvelsesopgaver, der skulle laves. I rusdagene blev vi


14<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Tutorholdet<br />

økonomer<br />

Filip Kirsten Timothy<br />

Peter Mette Nicolaj


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 15<br />

Katrine Niels Louis S.<br />

Mathias Kristian Nina<br />

Kasper Jo Nikolaj D.<br />

Jens


16<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

erhvervsøkonomer<br />

Stefan Ann-Sofie Adam<br />

Sabrina Christian Rikke<br />

sidefag<br />

Anne Louis N.


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 17<br />

HVAD ER EN<br />

Studieordning?<br />

HUSK AT LÆSE<br />

DIN STUDIE-<br />

ORDNING!<br />

Vi arbejder målrettet for at uddannelserne I<br />

Økonomi og Erhvervsøkonomi er kvalitetsmæssige<br />

i top. Det indebærer, at det faglige indhold<br />

af uddannelserne matcher hoved- linjerne i den<br />

centrale økonomiske videnskab. Udover den<br />

løbende justering af indholdet af fagene, foretager<br />

vi med jævne mellemrum større ændringer,<br />

som medfører en ny studieordning. En studieordning<br />

beskriver studiet og dets regler. Du kan<br />

finde dem på instituttets hjemmeside under<br />

Studies; Teaching and examination; Academic<br />

Regulations. I foråret 2011 vedtog Studienævnet<br />

de nye studieordninger, som gælder for alle jer,<br />

som starter økonomi- eller erhvervs- økonomistudierne<br />

<strong>2012</strong>.<br />

Studieordningen for Erhvervsøkonomi har gennemgået<br />

den største ændring i forhold til den<br />

tidligere Studieordning (fra 2007). Vi har vurderet,<br />

at erhvervsøkonomer har behov for samme<br />

fundamentale forståelse for erhvervsøkonomi<br />

og mikroøkonomi, som økonomistuderende.<br />

Forskellen til økonomistudiet er derefter, at<br />

erhvervsøkonomer har mindre matematik-, statistik-<br />

og makroøkonomifag for til gengæld at få<br />

en to-faglighed gennem et sidefag.<br />

Vi har erkendt, i forhold til den tidligere studieordning,<br />

at erhvervsøkonomer har brug for et<br />

anvendt matematikkursus (af 5 ECTS omfang)<br />

for at opnå fuldt udbytte af mange grundlæggende<br />

fag. Den fundamentale forståelse af<br />

både erhvervsøkonomi og mikroøkonomi gør, at<br />

erhvervsøkonomer senere i studiet får betydeligt<br />

flere valg- og specialiseringsmuligheder. Overordnet<br />

medfører ændringen, at erhvervsøkonomistudiet<br />

har en klar profil i forhold til både<br />

økonomistudiet og til HA/cand.merc.-studierne.<br />

Studieordningen for Økonomi er primært ændret<br />

for at få en beder sekvens af fag. Fx har vi<br />

flyttet dele af matematikken, som før var på 2.<br />

og 3. semester, til 1. semester for at de matematiske<br />

teknikker er ordentlig gennemgået før man<br />

bruger dem i de økonomiske fag.<br />

Som nye studerende, og de første på de nye<br />

studieordninger, er jeres inputs om studierne af<br />

stor værdi. De kan bidrage til et fortsat frugtbart<br />

samarbejde mellem stude- rende og undervisere,<br />

der blandt andet har resulteret i disse nye<br />

studieordninger.


18<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

DE FØRSTE 3 ÅR KORT OG GODT<br />

Bachelor i erhvervsøkonomi<br />

DE FØRSTE 3 ÅR KORT OG GODT<br />

Bachelor i økonomi


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 19<br />

UNDERVISNINGEN<br />

FOTO: SØREN KJELDGAARD/AU-FOTO<br />

Gennem de første to år på universitetet vil du<br />

have omkring 20 timer om ugen. Sammenlignet<br />

med gymnasieuddannelserne vil du opleve, at<br />

livet som universitetsstuderende kræver en stor<br />

mængde selvdisciplin, idet du ikke får årskarakterer,<br />

så du kan bedømme dit niveau undervejs.<br />

Du skal selv sørge for at melde dig til fag, købe<br />

bøger og materialesamlinger og vigtigst af alt:<br />

planlægge din tid . Det vil derfor være sundt for<br />

dig at få nogle fornuftige arbejdsrytmer, hvor<br />

du fx hver dag sætter noget tid af til at læse eller<br />

løse opgaver. I denne sammenhæng er det<br />

endnu engang værd at nævne det sociale. Sørg<br />

for at have nogle at diskutere det svære teoretiske<br />

stof sammen med, og find nogle at løse<br />

opgaverne med. På den måde kan I hjælpe<br />

hinanden med at komme igennem de til tider<br />

store arbejdsbyrder, hjælpe hinanden til at forstå<br />

stoffet bedre og ikke mindst have lidt socialt<br />

samvær med medstuderende.<br />

Generelt består den obligatoriske del af to<br />

undervisningsformer: forelæsninger og holdundervisning.<br />

Forelæsninger<br />

Forelæsninger foregår oftest i et auditorium,<br />

hvor en faglærer videregiver stoffet til studerende<br />

fra samme årgang. Faglæreren bruger<br />

som regel forelæsningerne til at give de studerende<br />

et overblik over et bestemt fagområde.<br />

Dette foregår som oftest ved envejskommunikation,<br />

hvor faglæreren taler og de studerende<br />

lytter. Det er svært at få en meningsfyldt dialog<br />

i gang mellem faglæreren og så mange tilhørere,<br />

men dermed ikke sagt, at forelæsninger er<br />

uden værdi; tværtimod!<br />

Hvis man forbereder sig ved at læse stoffet<br />

hjemmefra, kan man få meget ud af timerne, og<br />

bliver der sagt noget, man ikke forstår, er man<br />

altid vel-kommen til at spørge. Husk, der er sikkert<br />

flere, der sidder med samme spørgsmål.<br />

Holdundervisning<br />

Allerede fra første dag på uddannelsen bliver<br />

alle fordelt på øvelseshold . Et hold består af ca.<br />

25 nye studerende. I hvert fag afholdes øvelsestimer<br />

for de respektive hold. I øvelsestimerne<br />

underviser en ældre studerende, en instruktor.<br />

Instruktoren er ikke en lærer, som du måske kender<br />

det fra gymnasiet, handelsskolen o.l., men<br />

en der skal hjælpe dig til at forstå stoffet bedre.<br />

Øvelsestimerne foregår ved, at forelæseren på<br />

forhånd har stillet nogle opgaver, som du og<br />

resten af dit hold skiftes til at gennemgå på tavlen.<br />

Her vil instruktoren hjælpe med de svære<br />

opgaver, svare på spørgsmål til pensum samt<br />

sikre, at det, der gennemgås på tavlen, er korrekt.<br />

Øvelsestimerne er en god hjælp til at forstå<br />

stoffet – så derfor synes vi, du skal udnytte tiden<br />

til øvelsestimerne, møde velforberedt op og gå<br />

til tavlen. På denne måde sikrer du dig, at du<br />

kommer igennem det vigtigste af pensum. Der-


20<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

udover kan du bruge din instruktor til at fokusere<br />

på det vigtigste af pensum. Han/hun har haft<br />

faget før, er en dygtig ældre studerende og ved,<br />

hvordan eksamenen foregår.<br />

Litteraturen<br />

Det er ikke kun undervisningsformen, der er<br />

anderledes, end man kender den fra gymnasiet<br />

eller handelsskolen. Det gælder også litteraturen.<br />


For det første låner man ikke bøgerne, man<br />

køber dem selv. For det andet er størstedelen af<br />

litteraturen på engelsk (ca. 80 pct.).<br />

De fleste vælger at købe bøgerne som nye. Til<br />

det brug har instituttet sin egen bogformidling,<br />

der har alle de bøger, der er pensum i de enkelte<br />

fag.<br />

Disse sælges både enkeltvis og i bogpakker, der<br />

indeholder alle bøgerne til et kommende semester.<br />

Du kan læse om Bogformidlingen og dens<br />

tilbud senere i denne ruspjece.<br />

Studieportalen og Aula<br />

Information til studerende fra Institut for Økonomi<br />

bliver offentliggjort på studieportalen<br />

oecon.studerende.au.dk. Her kan du finde oplysninger<br />

om dit studium, nyheder og de faglige<br />

og sociale arrangementer, der finder sted på<br />

Institut for Økonomi.<br />

Under Teaching and Examination kan du finde<br />

oplysninger om fx fag, eksaminer, eksamenstilmeldingsfrister,<br />

eksamensdatoer studieordninger<br />

mv. Under Teaching and Examination »<br />

Teaching » Timetables kan du finde skemaer<br />

opdelt efter semester, der viser tid og sted for<br />

din undervisning (auditorier til forelæsningstimerne,<br />

og lokale til holdenes øvelsestimer).<br />

Under Teaching and Examination » Teaching<br />

» Course catalogue finder du link til semesteroversigter<br />

for både økonomi- og erhvervsøkonomiuddannelsen,<br />

ligesom der er links til de to<br />

uddannelsers fagbeskrivelser i kursuskataloget<br />

kaldet Bachelor - Economics and Management<br />

(Økonomi) og Bachelor - Business Administration<br />

(Erhvervsøkonomi). Generelt kan du finde så<br />

godt som al den information, du skal bruge, på<br />

studieportalerne, og der vil løbende blive opdateret<br />

med nye oplysninger om studiet.<br />

Desuden har hvert enkelt fag en hjemmeside på<br />

www.aula.au.dk. Her skal du tilmelde dig, og det<br />

er her faglæreren oplyser om lokaleændringer,<br />

aflyste timer m.m. Det er også her forelæsningsnoter,<br />

ugesedler samt opgavesæt bliver lagt ud.<br />

Det er derfor en god idé dagligt at tjekke begge<br />

hjemmesider, så man er orienteret, om hvad der<br />

sker.<br />

FOTO: SØREN KJELDGAARD/AU-FOTO


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 21<br />

FOTO: POUL HENRIKSEN/AU-FOTO<br />

Introduktion til fagene<br />

på 1. semester<br />

På de næste sider har forelæserne skrevet en<br />

lille appetitvækker om deres fag, således at<br />

du kan få stillet lidt af din faglige sult, inden<br />

semestret og rusugen rigtigt går i gang. I løbet<br />

af rusugen vil du møde dine forelæsere, idet de<br />

kommer og præsenterer deres respektive fag.<br />

Vær opmærksom på hvilke fag, der netop er på<br />

din studieordning. Alle fag for både økonomi-,<br />

erhvervsøkonomi og side-/tilvalgs- studerende<br />

er præsenteret på de kommende sider.<br />

Præsentation af fagene ved forelæserne<br />

Principles of Micro / Principles of Macro
<br />

Disse to kurser vil give en bred introduktion til<br />

nationaløkonomi. I de første 7 uger vil vi behandle<br />

mikroøkonomi, og i de næste 7 uger vil<br />

vi introducere makroøkonomi.<br />

Eksamen består af en skriftlig prøve på i alt 4<br />

timer. For at kunne komme til eksamen skal man<br />

bestå en multiple choice test i både mikro og<br />

makro.<br />

Økonomi handler om at prioritere og tager dermed<br />

udgangspunkt i en verden med knappe<br />

ressourcer. Hvilke målsætninger har vi, og hvorledes<br />

vil forskellige beslutninger påvirke vores<br />

muligheder for at nå disse målsætninger? Dette<br />

spørgsmål er relevant for den enkelte person<br />

(husholdning), for virksomheder, men også for<br />

hele samfundet. Økonomiske ræsonnementer<br />

bunder ofte i budskabet om, at anvendelsen<br />

af knappe ressourcer kræver en prioritering. En<br />

prioritering kan ikke foretages alene på basis af<br />

en vurdering af, om et givet initiativ i sig selv er<br />

godt (absolut vurdering). Det kræver en stillingtagen<br />

til, om vi ville kunne få endnu mere ud af<br />

det, såfremt ressourcerne bliver brugt på noget<br />

andet (relativ vurdering eller sammenligning).<br />

En overvejelse af disse forhold er nødvendig for<br />

at kunne foretage et fornuftigt valg.<br />

Formålet med introduktionsforløbet er at give<br />

en indføring i nogle grundlæggende ræsonnementer<br />

inden for økonomi.


22<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Principles of Micro<br />

Vi starter kurset med at se på nogle helt grundlæggende<br />

forhold knyttet til, hvad mikroøkonomi<br />

er. Vi tager udgangspunkt i at forstå nogle<br />

grundlæggende begreber og sammenhænge<br />

knyttet til, hvorledes markedsmekanismen<br />

fungerer. Den første del vil opbygge, hvad man<br />

kunne kalde basemodellen, nemlig en verden<br />

med fuldkommen konkurrence.<br />

Men når man kigger ud i den virkelige verden<br />

op- fylder markeder sjældent antagelserne,<br />

for at fuldkommen konkurrence kan eksistere.<br />

I forlængelse heraf udvides analyser af efterspørgsel,<br />

udbud og konkurrencemarkeder med<br />

følgende emner:<br />

• Markedsimperfektioner (monopol, duopol,<br />

spil- teori, strategi, eksternaliteter, ejendomsret,<br />

asymmetrisk information)<br />

• Offentlig økonomi (arbejdsmarked, fattigdom,<br />

indkomstfordeling, miljø, sundhed, kriminalitet,<br />

offentlige goder og skattepolitik)<br />

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres<br />

på baggrund af Principles of Micro er: Hvordan<br />

skal månedens budget fordeles på mad og tøj?<br />

Hvilken uddannelse skal jeg starte på? Hvorfor<br />

varierer benzinpriser mere end bilpriser? Hvorfor<br />

taber en ny bil meget i pris i det øjeblik, den forlader<br />

fabrikken? Hvor meget skal jeg reklamere<br />

for mit produkt? Hvorfor får kvinder typisk lavere<br />

løn end mænd?<br />

Principles of Macro<br />

Dette kursus starter med en gennemgang af,<br />

hvad man kunne kalde makroøkonomiske nøglevariable<br />

(BNP, arbejdsløshed, prisniveau og<br />

inflation). Vi vil gennemgå, hvordan disse måles<br />

og hvilke faldgrupper, der er, når man bruger<br />

dem.<br />

Derefter vil vi prøve at gå dybere ned i makroteori<br />

ved at introducere emnerne:<br />

• Makroøkonomi – langt sigt (vækst og produktivitet,<br />

arbejdsmarkedet, opsparing og kapitaldannelse,<br />

penge, finansielle markeder<br />

• Makroøkonomi – kort og mellem langt sigt<br />

(45-graders-modellen, forbrug, indkomst og<br />

produktion, pengemarkedet, finans- og pengepolitik,<br />

AS-AD-diagram)<br />

• International økonomi (valutamarked, fast og<br />

flydende valutakurs)<br />

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres<br />

på baggrund af Principles of Macro er: Skal vi<br />

prøve at stabilisere økonomien nu? Hvordan<br />

skal dette evt. gøres? Hvis vi vælger at gøre det,<br />

hvilke påvirkninger vil det så have på mellemlangt<br />

sigt? Hvordan sikrer vi vækst på lang sigt?<br />

Hvordan spiller de internationale markeder for<br />

varer og valuta ind på vores beslutninger?<br />

Nye forskningsresultater vil blive forsøgt inddraget,<br />

når pensum tillader det.<br />

Undervisningsforløbet vil bestå af forelæsninger<br />

(4 timer om ugen) og øvelsestimer (3 timer om<br />

ugen). De ugentlige øvelsestimer vil basere sig<br />

på studerendes fremlæggelse eller diskussion af<br />

opgaver, der er løst på forhånd.<br />

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen i januar.<br />

En forudsætning for at kunne gå til disse er<br />

beståelse af to multiple choice tests (en i mikro<br />

og en i makro), som afholdes primo november<br />

og midt december.<br />

Der anvendes følgende tekstbog: McDowll, M.,<br />

Thom, R., Frank, R. & B . Bernanke, Principles of<br />

Economics 2rd European ed, McGrawHill.<br />

Principles of Organisations and Management


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 23<br />

Organisationer er fundamentale byggesten i<br />

samfundet og næsten al social aktivitet og interaktion<br />

sker i organisatoriske rammer. Derfor<br />

er forståelse af organisationers opbygning og<br />

aktiviteter vital for at forstå økonomisk aktivitet<br />

i samfundet. Forretnings- og erhvervsliv er uløseligt<br />

bundet til en organisatorisk kontekst, som<br />

danner rammen om virksomhedsoperationer<br />

og beslutningstagning. Virksomheder skal både<br />

designe og udvikle deres egen organisation,<br />

men samtidig også indgå i et samspil med en<br />

række andre forskellige organisationer og kundegrupper<br />

i deres omgivelser.<br />

Faget Principles of Organization and Management<br />

giver en indføring i, hvad organisationer<br />

er, hvordan de er opbygget, og hvordan de<br />

understøtter kollektiv handling. I anden del af<br />

faget vil der være et fokus på marketing, som er<br />

en nøgleaktivitet igennem, hvilken organisationer<br />

interagerer med deres omgivelser.<br />

Principles of Organization and Management<br />

introducerer studerende til grundlæggende<br />

aspekter af organisationsteori og -design samt<br />

marketing. Kurset er opdelt i to dele. I første del<br />

fokuseres på at give studerende indsigt i forskellige<br />

måder at designe en organisation på. Studerende<br />

vil erhverve analytiske værktøjer til at<br />

bestemme, hvordan såvel interne karakteristika,<br />

som strategi og teknologi, som karakteren af<br />

de eksterne omgivelser påvirker virksomheders<br />

valg af organisationsdesign. Desuden sættes fokus<br />

på at forstå og analysere forskellige interne<br />

organisatoriske processer, for eksempel forandring<br />

og innovation, og hvordan de relateres til<br />

organisatorisk design.<br />

I anden del af kurset vil studerende indføres<br />

i grundlæggende begreber i markedsføring,<br />

såsom forbrugeradfærd, markedsorientering og<br />

segmenteringsstrategier. Udgangspunktet er, at<br />

markedsføring både er en organisatoriske filosofi<br />

og en organisatorisk funktion.<br />

Fokus af anden del af faget er anvendelsesorienteret,<br />

hvilket vil sige, at målet med undervisningen<br />

er at kunne forklare modeller og begreber,<br />

og anvende disse modeller og begreber til<br />

at markedsføre et produkt.<br />

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.<br />

FOTO: LARS KRUSE/AU-FOTO


24<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Principles of Empirical Research Methods<br />

Kurset introducerer de principper som ligger til<br />

grund for empiriske analyser inden for økonomi.<br />

Man stifter bekendtskab med de sandsynlighedsteoretiske<br />

og statistiske begreber, som<br />

indgår i en velfunderet empirisk analyse. Kurset<br />

behandler vigtige begreber som for eksempel<br />

population, usikkerhed og fordelinger. En central<br />

del af kurset omhandler, hvordan man estimerer<br />

parametre af interesse og tester statistiske<br />

hypoteser om disse. Den sidste del af kurset<br />

tager hul på studiet af sammenhænge mellem<br />

økonomiske variable via beregning af korrelation<br />

og simpel regression.<br />

Kurset består af forelæsninger, der introducerer<br />

alle de nødvendige begreber og metoder, som<br />

vil blive eksemplificeret via økonomiske illustrationer.<br />

Typisk bruges aktuelle eksempler, når det<br />

er muligt. Derudover er der øvelsestimer i faget,<br />

for at man selv kan prøve at udføre deskriptive<br />

dataanalyser og lave estimater og test, blandt<br />

andet ved hjælp af Excel.<br />

Mathematical Economics I /
<br />

Business Mathematics
<br />

Mange af de problemer, som man kommer til<br />

at møde som økonom, kan man helt naturligt<br />

formulere ved hjælp af matematiske metoder.<br />

Således er matematik et vigtigt værktøj i analysen<br />

af funda- mentale problemer i økonomi. Et<br />

klassisk problem er forbrugsteori, hvor økonomiens<br />

individer skal beslutte, hvor stor en andel af<br />

deres indkomst det er optimal at forbruge med<br />

det samme, og hvor meget der skal opspares<br />

til forbrug senere i livet. Dette valg træffer forbrugeren<br />

ud fra præferencer som modelleres<br />

via en såkaldt nyttefunktion. Det matematiske<br />

problem består nu i at finde den kombination<br />

af forbrug og opsparing, som giver størst mulig<br />

nytte til en given indkomst. Løsningen til dette<br />

problem bestemmer den samlede efterspørgsel<br />

efter varer og tjenester i økonomien. På den<br />

anden side beslutter virksomhederne, hvor meget<br />

det er optimalt for dem at producere hvilket<br />

definerer økonomiens udbudsside. Økonomiske<br />

beslutninger er således indbyrdes afhængige<br />

igennem deres indflydelse på udbud og efterspørgsel.<br />

Formålet med dette kursus er at tilvejebringe de<br />

matematiske færdigheder, som er nødvendige<br />

for at analysere sådanne afhængigheder og<br />

deres betydning for allokering af økonomiske<br />

ressourcer.<br />

Kurset tager udgangspunkt i funktioner af én<br />

variabel og optimering af denne type funktioner.<br />

Dette udvider man til analyse af funktioner<br />

af flere variable og optimeringsproblemer med<br />

og uden bi-betingelser. Kurset introducerer også<br />

komparativ statisk analyse samt lineær algebra<br />

til håndtering og løsning af lineære ligningssystemer<br />

. Kurset består af forelæsninger, der<br />

introducerer alle de nødvendige begreber og<br />

metoder, som vil blive eksemplificeret via økonomiske<br />

illustrationer. Dette suppleres af praktiske<br />

øvelser, hvor man løser opgaver med og<br />

uden computerassistance.


Get hooked<br />

Get hooked<br />

New Yorker inspireret bar<br />

med DJ og studievenlige priser.<br />

10 kr.’s bar hver dag til kl. 24.00.<br />

(Torsdag hele natten)<br />

Altid fri entré.<br />

Kontakt: jeppe@meatpackers.dk<br />

Aldersgrænse: min. 20 år.<br />

Denne billet giver<br />

5 GRATIS<br />

SHOTS<br />

(Værdi 75 kr.)<br />

Max en billet<br />

pr. person pr. dag.<br />

MEATPACKERS • Skolegade 23 • 8000 Århus C.<br />

Find os på Facebook: www.facebook.dk/Meatpackers<br />

Ægte værtshusstemning og studievenlige priser.<br />

Store fadøl 25,-<br />

10 shots 100,-<br />

BITTER-mandag hver mandag.<br />

1Enkelt kun 5,-<br />

Find os ved Åen under Clemens Bro.<br />

Kontakt: peter@bodegaen.net<br />

Aldersgrænse: min. 20 år.<br />

Denne billet giver<br />

5 GRATIS<br />

SHOTS<br />

(Værdi 75 kr.)<br />

Max en billet<br />

pr. person pr. dag.<br />

Bodegaen • Åboulevarden 33 • 8000 Århus C.<br />

Find os på Facebook: www.facebook.dk/Bodegaen


26<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Studiegruppe-ordningen<br />

Et unikt tilbud til dig som studerer ved IFØ:<br />

Hjælp til at finde den bedste studiegruppe?<br />

Mange nye studerende danner studiegrupper<br />

for at have nogen at spare med på studiet.<br />

Derudover fungerer studiegrupper som en støtte<br />

og som faglig udfordring. Det er en stor hjælp at<br />

have nogle medstuderende at diskutere opgaver<br />

med, både for at styrke ens egen forståelse<br />

af stoffet og for at blive udfordret på forskellige<br />

tilgange til pensum.<br />

På Business and Social Sciences, Institut for<br />

Økonomi har Oeconrådet et tilbud til dig om, at<br />

du kan deltage i en studiegrupperotationsordning<br />

de første 4 uger af studiet. Efter de fire uger<br />

vil du efter eget valg kunne sammensætte din<br />

studiegruppe. Ordningen skal ses som en hjælp<br />

til dig for at få sammensat en faglig optimal<br />

studiegruppe. Dette er et tilbud, og det er derfor<br />

frivilligt, om du ønsker at deltage i ordningen.<br />

Som start på ordningen afholder DJØF et gratis<br />

oplæg for alle studerende om optimal udnyttelse<br />

og optimering af læsegrupper.<br />

MERE<br />

INFORMATION<br />

OG TILMELDING<br />

I RUSUGEN<br />

Oeconrådet opfordrer på det kraftigste til, at du<br />

som ny studerende tager imod dette unikke tilbud,<br />

der udover at give dig mulighed for at lære<br />

dine medstuderende at kende, giver dig en unik<br />

chance for at lære dig selv at kende i gruppesammenhænge!<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


Stiller dig stærkere<br />

“Det er vigtigt at have en<br />

indboforsikring, når du flytter ind<br />

i din nye bolig. Den kan du få til<br />

en god pris gennem Djøf.”<br />

Gør studielivet lettere.<br />

Meld dig ind på djoef.dk/studieliv allerede i dag og få flere gode<br />

råd og kontante fordele – der hvor du har allermest brug for dem.<br />

Filip Anker Olsen<br />

Studerende på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

og koordinator for Djøf<br />

fao@djoef.dk


28<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Studievejledningen<br />

Dennis Vandborg –<br />

7. semester økonomi<br />

Hvad laver vi?<br />

Studievejledningen er til for at hjælpe de studerende<br />

med eventuelle problemer eller spørgsmål<br />

i forbindelse med studiet. Det gælder både<br />

de sociale og de studiemæssige aspekter, men<br />

det kan også være en hjælpende hånd med<br />

det administrative i forbindelse med eksamener,<br />

dispensationer mv.<br />

Morten Mindegaard Munch –<br />

11. semester erhvervsøkonomi<br />

Christian Lundgaard Bjerg –<br />

5. semester økonomi<br />

Jonas Faurby –<br />

5. semester erhvervsøkonomi<br />

Vi i studievejledningen vil naturligvis også<br />

ønske dig velkommen på Business and Social<br />

Sciences, Institut for Økonomi!<br />

I studievejledningen, som du finder i S-bygningen<br />

lokalenummer 421, er vi fire studerende,<br />

som er ansat til at vejlede de studerende på<br />

økonomi- og erhvervsøkonomiuddannelserne.<br />

Vi kan vejlede om de generelle SU-regler, men<br />

hvis det drejer sig om specifikke henvendelser,<br />

vil vi henvise til SU kontoret på AU.<br />

Studievejledningen er til for lige netop dig! Også<br />

selvom du bare lige skal høre, “om du er den<br />

eneste, der ikke fatter en brik af undervisningen?”<br />

eller ”Hvordan er det nu, man tilmelder sig<br />

eksamen?”.<br />

Vi er af den opfattelse, at du hellere må komme<br />

forbi én gang for meget end én gang for lidt.<br />

Som ny studerende er der nogle muligheder i<br />

systemet, som ofte opdages for sent. Dette kan<br />

fx være:<br />

• Har du et andet modersmål end dansk, vil der<br />

være mulighed for at medtage ordbøger til eksamen,<br />

selvom eksamen er uden hjælpemidler<br />

• Er du studerende med særlige behov for<br />

rådgivning, vejledning og hjælpemidler til eksamen,<br />

er der mulighed for at få dispensation<br />

til ekstra tid, ordbøger samt PC til eksamen. Vi<br />

henviser til Rådgivnings- og Støttecentret ved<br />

<strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>, som er specialiseret i at<br />

hjælpe studerende med særlige behov.


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 29<br />

• Har du studieaktiviteter fra anden uddannelse,<br />

kan der være mulighed for meritoverførsel<br />

• Bliver du syg i forbindelse med eksamen, er<br />

der mulighed for at få direkte adgang til omprøven<br />

og få slettet eksamensforsøget . Det kræver<br />

dog en gyldig lægeerklæring.<br />

Ovenstående er blot nogle af de problemstillinger,<br />

studievejledningen kan hjælpe dig med.<br />

De ovennævnte sager, og en lang række andre<br />

sager, kræver dispensation fra Det Økonomiske<br />

Studienævn. Er du i tvivl om dine muligheder, så<br />

kontakt studievejledningen og få en snak med<br />

os, inden du skriver din ansøgning.<br />

Det skal understreges, at alle ansøgninger behandles<br />

fortroligt, og at studievejlederne har<br />

tavshedspligt.<br />

Hvad laver vi ikke?<br />

Studievejledningen retter sig først og fremmest<br />

mod uddannelserne på Institut for Økonomi, og<br />

vi har derfor ikke specialviden på alle områder.<br />

Dog vil vi ofte kunne fortælle dig, hvor du skal<br />

henvende dig. Det drejer sig blandt andet om<br />

uddannelse i udlandet, studieskift, fagforening,<br />

orlov og SU-spørgsmål, som rækker ud over det<br />

generelle.<br />

Til sidst et godt råd: Læs din studieordning!<br />

Der er netop kommet ny studieordning, og det<br />

betyder, at I er den første årgang på denne. Det<br />

er derfor rigtig vigtigt, at du sætter dig grundigt<br />

ind i de nye regler.<br />

Her kan du finde svar på mange spørgsmål<br />

omkring studiet og dets muligheder. Tillæg ikke<br />

de verse- rende rygter omkring dispensationsmuligheder<br />

mv. for stor vægt, men find svaret i<br />

studieordningen eller brug studievejledningen.<br />

Endnu engang velkommen til Økonomi- eller<br />

Erhvervsøkonomistudiet. Vi håber, du vil gøre<br />

brug af den service, som vi kan yde!<br />

Med venlig hilsen<br />

- og et ønske om et godt studieforløb<br />

Dennis, Morten, Jonas og Christian<br />

Hvad ved vi om dig?<br />

Studievejledningen har adgang til en stor del af<br />

de oplysninger, der ligger i universitetets administration<br />

. Det drejer sig om tidligere optag på<br />

uddannelser, tidligere eksamener og resultater,<br />

eventuelle dispensationer, samt folkeregisteroplysninger<br />

. Vi behandler som nævnt oplysningerne<br />

i henhold til loven om tavshedspligt .


30<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

BSS BOOKSTORE<br />

Mangler du bøger til dit studie eller din fritid?<br />

Så er BSS Bookstore stedet, du bør besøge!<br />

BSS Bookstore er placeret i bygning I, men vil i løbet<br />

af oktober flyttet til bedre lokaler i bygning G.<br />

BSS Bookstore er boghandlen på Campus-Fuglesangs<br />

Allé ved Business and Social Sciences.<br />

BSS Bookstore tilbyder 10% studenterrabat på næsten<br />

alle bøger.<br />

Åbningstider:<br />

September, januar og februar:<br />

Mandag til torsdag 9:30 – 17:30<br />

Andre måneder: 9:30 – 16:00<br />

Hver fredag: 9:30 – 15:00<br />

Vi sørger for at holde os opdateret med forelæserne,<br />

så vi er sikre på at have alle dine tekst-bøger i den<br />

rigtige edition.<br />

Desuden er vi altid behjælpelige med at bestille<br />

specialbøger og skønlitteratur fra hele ver-den, til<br />

konkurrerende priser.<br />

Velkommen til Business and Social Sciences – og<br />

velkommen til BSS Bookstore!<br />

BSS Bookshop<br />

Fuglesangs Allé 20,<br />

DK-8210 <strong>Aarhus</strong> V<br />

hvb@asb.dk<br />

Du er også velkommen til at besøge vores online<br />

webshop, www.hvbog.dk, hvor du kan finde boglister<br />

for alle semestre og kurser.<br />

Vi opfodrer dig til at bestille dine bøger her. Det vil<br />

fremgå af en liste på siden, hvilke bøger du skal<br />

bruge til dit 1. semester. Der vil være mulighed for at<br />

afhente bøger i butikken fra lørdag d. 1 september.<br />

BSS Bookstore er en non-profit organisation, hvilket<br />

betyder at det meste af den profit vi genererer bliver<br />

kanaliseret direkte tilbage til de studerende i form<br />

af støtte til studieture og til diverse andre aktiviteter<br />

ved Business and Social Sciences.


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 31<br />

SOCIAL CLUB<br />

OFFERS BY THE HOUR:<br />

23-24 Gratis ØL<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KLOSTERGADE 34<br />

8000 ÅRHUS C.<br />

TLF: 86 19 42 50<br />

<br />

SE MERE PÅ:


32<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Rådgivnings- og<br />

støttecentret (RSC)<br />

Rådgivnings- og Støttecentret (RSC) tilbyder<br />

rådgivning og støtte til studerende, som har en<br />

funktionsnedsættelse eller et særligt behov for<br />

støtte. RSC er for alle studerende på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

(AU). Du kan få støtte, hvis du har:<br />

• Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind)<br />

• En psykisk lidelse
<br />

• En neurologisk lidelse
<br />

• En fysisk lidelse<br />

• Anden sproglig baggrund end dansk<br />

og man skal have formel dokumentation for sin<br />

funktionsnedsættelse fra speciallæge, psykolog<br />

eller psykiater.<br />

Ved læse/skrivevanskeligheder foretager RSC<br />

en test for ordblindhed.<br />

RSC yder støtte og rådgivning gennem hele<br />

studieforløbet og telefonisk rådgivning til alle,<br />

som ønsker oplysninger om specialpædagogisk<br />

støtte.<br />

Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende<br />

og vedkommendes specifikke studievanskelighed.<br />

Der skal være tale om varige lidelser,<br />

For nærmere information besøg RSC’s hjemmeside:<br />

http://studerende.au.dk/studier/raadgivningsogstoettecentret/<br />

eller ring på tlf. : 89 42 23 75<br />

FOTO: LARS KRUSE/AU-FOTO


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 33<br />

IT på Business and Social Sciences,<br />

Fuglesangs Allé<br />

Herunder følger en introduktion til de IT services,<br />

der udbydes til de studerende på Business and<br />

Social Sciences.<br />

Studieportalen<br />

Som studerende ved Business and Social<br />

Science, vil studieportalen være din væsentligste<br />

hjemmeside. Her finder du al form for<br />

generel studierelateret information, såsom<br />

studieguide, examensplaner, kursuskataloger,<br />

udvekslings aftaler, studiejobs, nyheder og meget<br />

mere:<br />

• Økonomi og Erhvervsøkonomi:<br />

oecon.studerende.au.dk<br />

helpdesk.asb.dk<br />

For hele tide at være opdateret , kan du følge<br />

med på vores hjemmeside www.helpdesk.asb.<br />

dk, hvor du finder relevant information omkring<br />

IT-services, der er tilpas-set din akademiske<br />

baggrund.<br />

IT faciliteter<br />

IT er uden tvivl en stor det af dit nye studieliv på<br />

Business and Social Sciences, idet din kon-takt<br />

med forelæsere, øvelser, diverse materiale og<br />

lignende vil være tilgængeligt online. IT afdelingen<br />

tilbyder dig forskellige IT services, fx email<br />

og print-konto, adgang til computer-rum og<br />

trådløst internet.<br />

Mere en 60 arbejdsstationer er tilgængelige<br />

for de studerende. Samtlige stationer er koblet<br />

til internettet, men du har også mulighed for at<br />

koble din bærbare computer til det trådløse internet<br />

på campus.<br />

Computerrummene er placeret i bygning H og<br />

er åben 24 timer i døgnet.<br />

Selvbetjening<br />

www.mit.au.dk er dit online registreringssystem.<br />

På den online selvbetjening har du mulighed<br />

for;<br />

• Til- og afmelding og af kurser<br />

• Til- og afmelding til eksamen<br />

• Tjekke eksamens resultater etc.<br />

BSS IT Service Desk, Fuglesangs Allé<br />

Vores service desk er placeret i bygning H og<br />

tilbyder support i dagtimerne.<br />

Åbningstider (Service Desk):<br />

Mandag – Torsdag: 08-21<br />

Fredag: 08-19<br />

Lørdag: 08-17<br />

Lørdag: 10-17<br />

Email: servicedesk@asb.dk<br />

Web: helpdesk.asb.dk<br />

Vi ser frem til at møde dig og ikke mindst<br />

hjælpe dig med de udfordringer du måtte<br />

møde.


34<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

AU Library BSS Bibliotek,<br />

Fuglesangs Allé 4<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO<br />

BSS Bibliotek, Fuglesangs Allé byder dig<br />

velkommen som ny studerende på AU.<br />

Vi dækker fagområderne økonomi, jura, markedsføring,<br />

ledelse og organisation. Vi glæder<br />

os til at se dig på biblioteket, hvor du har adgang<br />

til en lang række faciliteter.<br />

Vores adresse er:<br />

Fuglesangs Allé 4 (D-gangen),<br />

8210 <strong>Aarhus</strong> V<br />

Tlf.: 87 16 40 63<br />

Åbningstider:<br />

Man-torsdag: 8 – 21 Fredag 8 – 19 Weekend<br />

10 – 17<br />

Efter kl. 17.30 om fredagen, efter kl. 13 lørdag og<br />

hele søndag er der kun adgang for studerende<br />

og ansatte med nøglekort. Dit studiekort fungerer<br />

som nøglekort, og kan aktiveres via bibliotekets<br />

hjemmeside.<br />

Mail: Bibliotek@asb.dk<br />

Web: www.asb.dk/bibliotek/<br />

Udlån og lånesamarbejde på AU<br />

Du opretter dig som låner via linket Ny Bruger<br />

på bibliotekets hjemmeside, og bliver samtidig<br />

låner på Statsbiblioteket og de øvrige biblioteker<br />

ved <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>.<br />

Vejledning<br />

Kompetente medarbejdere står klar til at hjælpe<br />

dig med din informationssøgning. Du kan også<br />

Booke en Bibliotekar til individuel vejledning i<br />

forbindelse med en større opgave.<br />

Materiale<br />

Biblioteket giver adgang til den nyeste faglitteratur<br />

og en lang række artikler og databaser,<br />

som du har adgang til som studerende ved <strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>.<br />

Kurser og undervisning<br />

Vi tilbyder løbende kurser og undervisning i<br />

informationssøgning, f.eks. artikelsøgning og referencehåndtering.<br />

Biblioteket underviser også<br />

i akademisk informationssøgning i tilknytning til<br />

flere metodefag.<br />

Læsepladser<br />

Biblioteket stiller læsepladser til rådighed, og<br />

der er mulighed for at booke individuelle læsepladser<br />

samt grupperum. Du kan også komme<br />

uden at booke en plads.


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 35


36<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

FORENINGER PÅ<br />

INSTITUT FOR ØKONOMI<br />

FOTO: Roar Lava Paaske/AU-Foto<br />

AIESEC<br />

AIESEC er verdens største organisation drevet af<br />

studerende. Vores aktiviteter centrerer sig om at<br />

give studerende praktisk ledelseserfaring og internationale<br />

muligheder. Organisationen giver hvert<br />

år 10.000 studerende fra hele verden mulighed for<br />

at supplere deres universitetsuddannelse med et<br />

praktikophold hos en organisation eller virksomhed<br />

i udlandet. Vi har især mange spændende<br />

praktikpladser at tilbyde økonomi- og erhvervsøkonomistuderende.<br />

Der er også rigtig gode muligheder for at få praktisk<br />

erfaring og at skabe sig et internationalt netværk<br />

ved at deltage i det lokale foreningsarbejde på <strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>. Organisationen fungerer på mange<br />

måder som en virksomhed, og vi står derfor overfor<br />

mange af de samme udfordringer, som opleves af<br />

erhvervslivet. Som medlem af organisationen har<br />

man altså mulighed for at anvende de teoretiske<br />

redskaber, man lærer på instituttet i praksis.<br />

Hvert år vælges en lokal bestyrelse, som får hvert<br />

deres ansvarsområde som bl.a. dækker relationer<br />

til universitetet, relationer til erhvervslivet samt det<br />

finansielle ansvar for det lokale kontor.<br />

Kontakten med erhvervslivet er en grundlæggende<br />

del af vores daglige arbejde. Arbejdet med at skabe<br />

praktikpladser til udenlandske studerende involverer<br />

mange praktiske udfordringer, som man i hvert fald<br />

ikke møder på studiet. Den første telefonopringning<br />

til en virksomhed, hvor AIESEC skal præsenteres kort,<br />

præcist og interessant, er svært nok, men det kan<br />

være en endnu større udfordring at sidde overfor<br />

dem og overbevise dem om at skabe en praktikplads<br />

til en udenlandsk studerende.<br />

Det er også rigtig god mulighed for gennem AIESEC<br />

at skabe sig et netværk, der strækker sig udover<br />

Institut for Økonomis grænser. AIESEC er en tværfaglig<br />

organisation og vi har derfor medlemmer<br />

fra mange forskellige studier og mange forskellige<br />

nationaliteter – også her i Danmark.<br />

Udover arbejdet i lokalafdelingen har vi tre nationale<br />

konferencer, hvor vi mødes med alle de andre<br />

AIESEC-medlemmer i Danmark samt internationale<br />

konferencer. På de internationale konferencer deltager<br />

delegerede fra hele verden, hvilket giver en<br />

unik oplevelse, som kun ganske få studerende har<br />

mulighed for at få.<br />

Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder<br />

i AIESEC, kan du deltage i informationsmøder<br />

i starten af semestret.<br />

www.aiesec.dk og<br />

www.facebook.com/aiesecaarhus


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 37


38<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Bladet Ø<br />

Bladet Ø er et institutblad produceret af de studerende<br />

til de studerende. Bladet udkommer fire<br />

gange pr. semester. Oeconrådet fungerer som paraplyorganisation<br />

for bladet, men selve indholdet<br />

og formen bestemmes suverænt af redaktionen.<br />

Redaktionen består af tre studerende, der er ansvarlige<br />

for udgivelsen af bladet. Formålet med<br />

Bladet Ø er at berette om, hvad der rører sig på<br />

instituttet og bringe artikler, der har særlig relevans<br />

for økonomistuderende. Alle er derfor altid velkomne<br />

til at komme med idéer og indslag. Har du lyst til<br />

at holde din skriftlige evner ved lige (læs: undgå<br />

at gå til i ligninger mm.) og være frivillig journalist<br />

på bladet, er du meget velkommen til at kontakte<br />

redaktionen. Der ansættes løbende nye redaktører<br />

til bladet, så hvis du er interesseret i et spændende<br />

og fleksibelt studiejob, skal du holde øje med stillingsopslagene<br />

.<br />

Bladet Ø deles ud rundt omkring på institutet. Derudover<br />

har du mulighed for at følge med i bladet<br />

og aktiviteter på institut for økonomi, hvis du ‘liker’<br />

os på facebook.<br />

Udgivelserne kan desuden altid ses på vores<br />

hjemmeside www.bladetoe.dk<br />

<strong>Aarhus</strong> Symposium<br />

Leaders of today connecting with leaders of tomorrow<br />

<strong>Aarhus</strong> Symposium is an annual event of international<br />

class. The objective is to connect students<br />

of <strong>Aarhus</strong> University with the industry through an<br />

annual symposium facilitating constructive debates<br />

and dialogs on topics of today. In the ambient surroundings<br />

of Søauditorierne at <strong>Aarhus</strong> University,<br />

a large panel of business executives and key decision<br />

makers are invited every year to share their<br />

experiences and views on carefully selected topics.<br />

Participants are invited to understand and further<br />

their insights on challenges faced by key decision<br />

makers today. <strong>Aarhus</strong> Symposium constitutes a<br />

platform through where students can learn directly<br />

from experienced top business professionals. This<br />

concept is yet unique to <strong>Aarhus</strong>. The annual <strong>Aarhus</strong><br />

Symposium is organized by a non-profit association<br />

mainly comprised of students enrolled at <strong>Aarhus</strong><br />

University. A team of 30 students is dedicated to<br />

make the symposium an excellent experience. We<br />

thank <strong>Aarhus</strong> University and our sponsors for their<br />

generous support, which makes this symposium<br />

possible. The team behind <strong>Aarhus</strong> Symposium continuously<br />

strives to improve and value constructive<br />

criticism. Therefore, please do not hesitate to contact<br />

us with feedback, queries and/or suggestions -<br />

mail@aarhus-symposium.org.<br />

Contact us at:<br />

mail@aarhus-symposium.org


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 39<br />

FACCA<br />

It is an ideal opportunity for you to create a strong<br />

network and develop skills and tools valuable in<br />

the job market. Also this is a perfect opportunity<br />

for you to make sure you make the most out of your<br />

education by getting to know some of the largest<br />

and most well-reputed companies, such as McKinsey<br />

& Company, Boston Consulting Group, Novo<br />

Nordisk and Nordea.<br />

Over the course of the academic year, FACCA teams<br />

up with best-in-class companies and organizes a<br />

wide range of events for its members. By attending<br />

FACCA events, you are competitively equipped<br />

with industry. FACCA has established and will<br />

continuously expand the network of domestic and<br />

international<br />

FACCA is open for students who have passed three<br />

semesters of an ongoing bachelor education and<br />

who are currently enrolled at <strong>Aarhus</strong> University.<br />

As some activities are open to everyone please<br />

regularly consult the homepage and ”like” FACCA<br />

on Facebook.<br />

FinanceLab<br />

Har du en interesse for verdens finansielle markeder,<br />

og har du mod på at lære mere? I FinanceLab er<br />

vores mål er at tilbyde studerende med interesse for<br />

finansiering og investering muligheden for at lære<br />

mere om handel med finansielle aktiver. FinanceLab<br />

har arrangerede i foråret <strong>2012</strong> bl.a.: Foredrag: Vores<br />

foredrag dækker en bred vifte af finansielle emner.<br />

Et eksempel er samspillet mellem de finansielle<br />

markeder og det makroøkonomiske system. Investeringskursus:<br />

I samarbejde med Formuepleje tilbyder<br />

vi hands-on erfaring med investeringsbeslutninger<br />

og porteføljedesign. FinanceLab Investeringspanel:<br />

Vi samler de bedste investorer blandt de studerende,<br />

som sammen skal træffe investeringsbeslutninger og<br />

forrente vores investeringspulje. Ansøgere til panelet<br />

vil blive bedømt efter deres investeringsevner og<br />

ikke efter anciennitet.<br />

Find mere information på www.financelab.dk,<br />

www.facebook.com/FL<strong>Aarhus</strong> eller skriv til os<br />

på aarhus@financelab.dk.<br />

Vi glæder os til at se dig til et af vores events.<br />

For more information please visit<br />

www.facca.dk and<br />

”like” FACCA on Facebook


40<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

KØN<br />

Kvindeligt Økonomisk netværk Kvindeligt Økonomisk<br />

Netværk er en forening for alle kvindelige<br />

studerende på Institut for Økonomi ved <strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>. Foreningens formål er at skabe netværk<br />

mellem de kvindelige studerende på tværs af hold<br />

og årgange for dermed at gøre det nemmere og<br />

lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi.<br />

Vi afholder både sociale og faglige arrangementer<br />

– alle med det primære fokus at forbedre netværket<br />

mellem de kvindeligt studerende på instituttet. I<br />

foråret skød vi foreningen i gang med et Release<br />

Party inklusive tre retters middag for vores medlemmer.<br />

Ud over dette har vi blandt andet indbudt vores<br />

medlemmer til cocktailaften, hvor vi med hjælp fra<br />

BarSMILs bartendere lærte at lave lækre cocktails,<br />

foredrag med kvinder fra erhvervslivet samt minigolfturnering<br />

med fabelagtige præmier.<br />

Det er gratis at være medlem af KØN, og med vores<br />

medlemskort får du flere fordele.<br />

Vil du vide mere eller melde dig ind med<br />

det samme, så besøg www.kvindeligt.<br />

dk. Derudover er du selvfølgelig meget<br />

velkommen til at kontakte os på<br />

kvindeligt@kvindeligt.dk.<br />

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen i<br />

KØN!<br />

Økonomisk Forening<br />

Sidder du i dette øjeblik og frygter at du skal tilbringe<br />

de næste fem år alene på en mørk læsesal med<br />

frokost i kantinen og jubilæumsnummeret af børsen<br />

som dine eneste lyspunkter i en hverdag fyldt med<br />

store, tunge bøger, tunge øjenlåg og endnu tungere<br />

forelæsere? Så bare rolig! Økonomisk Forening, i<br />

daglig tale ”ØF”, er dit eget personlige survival-kit,<br />

der redder dig fra eksamenspresset, pensumstresset<br />

og forvandler dig til business-esset!<br />

En stor del af ØF’s aktiviteter omhandler faglige<br />

arrangementer, hvor vi besøger eller får besøg af private<br />

virksomheder som eksempelvis Vestas, DONG,<br />

Novozymes, McKinsey og Jyske Bank samt offentlige<br />

instanser såsom Nationalbanken, Finansministeriet<br />

og Ambassadebesøg, hvor målet er at bygge bro<br />

mellem studiet og erhvervslivet. Derudover afholder<br />

ØF virksomhedsmessen Spækhuggeren, hvor 25<br />

forskellige virksomheder står klar med jobtilbud<br />

samt giver dig muligheden for at få en uformel<br />

snak om fremtidige jobmuligheder. Hvis du er ny<br />

på studiet, kan Spækhuggeren være med til at<br />

give dig blod på tanden og inspiration til, hvad<br />

du kan lave som økonom eller erhvervsøkonom,<br />

når du bliver færdig. To gange årligt sender vi 40<br />

økonomer af sted på studietur. Tidligere år har vi<br />

besøgt destinationer som: Rio de Janeiro, Sao Paulo,<br />

San Francisco, Beijing og Shanghai, og til efteråret<br />

drager vi til Singapore og Kuala Lumpur. Her besøger<br />

vi udenlandske virksomheder og prøver at skabe<br />

kontakter til de studerende, som gerne vil prøve<br />

kræfter med udlandet.


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 41<br />

Fester og gøgl Økonomisk Forening står desuden<br />

for afholdelsen af nogle af de mest berømte og<br />

berygtede fester på universitetet. Vi holder fester,<br />

der bliver besøgt af rigtig mange gæster. Blandt de<br />

mest kendte fester kan nævnes Andespillet, hvor<br />

fakultets økonomer samles til årets mest vanvittige<br />

bankospil iført regntøj. Derudover skal nævnes<br />

universitetets mest eftertragtede fest for 600<br />

økonomer og medicinere. Der er med andre ord<br />

ikke en gane tør, når Økonomisk Forening inviterer<br />

dig og dine studiekammerater til fest 4 gange pr .<br />

semester. Fredagsbaren administreres af Økonomisk<br />

Forening. Bestyrelsen står hver fredag klar til<br />

at forkæle foreningens medlemmer på Fuglsangs<br />

Allé. Sociale arrangementer Herudover arrangerer<br />

ØF også mange sociale arrangementer med karakter<br />

af alt fra skitur, fodboldturnering, vinsmagning,<br />

pokerturnering til landskampe på storskærm. Her<br />

er der mulighed for at møde studerende på tværs<br />

af årgangene på Økonomi og socialisere sig til<br />

den helt store guldmedalje. Kapsejladsen Til sidst<br />

må og skal nævnes Økonomisk Forenings årlige<br />

deltagelse i Kapsejladsen. Det er en kombineret<br />

ro- og ølstafet mellem studierne på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong><br />

og foregår på søen i <strong>Universitet</strong>sparken til den<br />

glade festivalsstemning fra mellem 20.000-25.000<br />

studerende. I år kæmpede ØF sig for fjerde gang<br />

i historien sig til sejren i denne traditionsrige event.<br />

Økonomisk Forening er de første, udover Medicin,<br />

der har vundet bækkenet to år i træk. Her til allersidst<br />

vil ØF gerne ønske dig tillykke med dit glimrende<br />

studievalg og love dig, at vi vil gøre ALT, hvad der<br />

står i vores magt for, at gøre dit studie så festligt og<br />

dollar-grønt som muligt .<br />

Du kan læse mere om, hvad Økonomisk Forening<br />

gør for dit studieliv i vores efterårsprogram eller på<br />

vores hjemmeside. Alt hvad du skal gøre for at kunne<br />

deltage i dette overflødighedshorn af aktiviteter, er<br />

at købe et medlemskab til Økonomisk Forening.<br />

Som ny på studiet får du det for den rørende pris<br />

af 25 kr. Et beløb, der hurtigt er tjent ind, når du<br />

modregner alle de medlemsfordele, som du får del i.<br />

Vi glæder os til at se dig på dansegulvet, på Facebook,<br />

på læsesalen og til Spækhuggeren, og vi<br />

håber du får en fantastisk start på studiet!<br />

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


12 fif til<br />

RUSugen<br />

Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 43<br />

FOTO: Roar Lava Paaske/AU-Foto<br />

Her er et par gode råd, der kan være værd at gøre<br />

brug af, for at få det bedst mulige ud af din rusuge<br />

og din første tid på studiet.<br />

Inden rusugen:<br />

1. Ryd op! Start med at vaske i bund og få flyttet<br />

helt ind i din nye lejlighed/kollegiebolig. Der er<br />

ikke noget værre end at komme halvfuld hjem til<br />

en lejlighed, der sejler i halvsamlede IKEA-møbler<br />

og gamle pizzabakker – og du får i hvert fald ikke<br />

tid til at vaske tøj.<br />

2. Vær beredt! Få tøj og sko med fra mor og far. Vi<br />

har parkløb onsdag, hvor det kan være en god ide at<br />

have idrætssko og –tøj med til dagen. Hav desuden<br />

en sovepose og et liggeunderlag klar til hytteturen.<br />

3. Sørg for at have helt fri i rusdagene! De tomme<br />

felter i programmet giver ikke mulighed for lige at<br />

tage en vagt på McDonalds. Du får brug for tid til<br />

at gå i bad og gøre dig klar til aftenens aktiviteter.<br />

4. Slap af! Bare rolig, alle er lige så nervøse som dig.<br />

Det skal nok gå, og dine tutorer skal nok besvare<br />

alle dine spørgsmål. Tjek også vores Facebook-side<br />

ud eller instituttets hjemmeside.<br />

Under Rusugen:<br />

5. Kom som du er! Rusugen er et meget afslappet<br />

arrangement, og stemningen midt på dagen er<br />

mest til shorts og T-shirt. For de der ikke kan dæmpe<br />

deres træng til at pynte sig op, bliver der rig lejlighed<br />

til at gøre dette til festerne.<br />

6. Vær åben! Der er ikke særlig stor chance for, at<br />

du kommer på hold med dine fire bedste gymnasiekammerater,<br />

så snak med folk – jo flere du lærer<br />

at kende, des sjovere bliver rusugen.<br />

7. Pres dig selv en smule! Det kan godt være, at<br />

hovedet værker om morgenen efter aftenens fester,<br />

men at sove længe for at pleje tømmermænd er<br />

at gøre dig selv en bjørnetjeneste. Du går nemlig<br />

glip af en masse spændende arrangementer, der<br />

er relevante for dit studieliv.<br />

8. Pres ikke dig selv for hårdt! Det gælder om at finde<br />

balancen. Husk, at alle arrangementer i rusugen er<br />

frivillige, og bare fordi de andre drikker sig i hegnet,<br />

behøver du ikke at gøre det.


44<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Efter Rusugen:<br />

9. Stres af! Du skal ikke allerede blive træt af dit studium<br />

den første uge, du er der. Følg undervisningen,<br />

og læs det meste, men sid ikke oppe til klokken 3 om<br />

natten, fordi du mangler det sidste kapitel i mikro.<br />

FOTO: Roar Lava Paaske/AU-Foto<br />

10. Brug din læsegruppe! Læsegruppen er vigtig<br />

både i hverdagen, når du diskuterer pensum og laver<br />

opgaver, men er også en stor støtte i eksamensperioden.<br />

Benyt studiegruppe-rotationsordningen<br />

til at sammensætte den bedste læsegruppe, så i<br />

fagligt matcher hinanden.<br />

11. Hold dampen oppe! Økonomi og erhvervsøkonomi<br />

er sociale studier, og der sker en masse i<br />

løbet af semesteret. Tag til alle de fester, faglige- og<br />

sociale arrangementer, du kan overkomme.<br />

12. Brug også dine tutorer efter rusugen! De holder<br />

aldrig op med at være dine tutorer, og de kan forhåbentlig<br />

hjælpe dig med evt. studiekvaler eller<br />

henvise til nogle, der kan – og de vil rigtig gerne<br />

fortsætte med at feste og hygge sig med dig.


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 45<br />

Tilmelding<br />

til eksamen<br />

Du vil på 1. semester af uddannelsen automatisk<br />

blive tilmeldt fag og hertil alle eksaminer. Men for<br />

en god ordens skyld bør du via ’selvbetjeningen’<br />

på internetadressen: https://mit.au.dk selv tjekke,<br />

at du er korrekt tilmeldt dine eksaminer. Hvis du<br />

ikke har fået en adgangskode, kan den bestilles<br />

via selvbetjeningen på ovenstående hjemmeside.<br />

Dispensation vedrørende eksamen<br />

Dispensationsansøgning stiles til Det økonomiske<br />

Studienævn senest 8 dage før næste studienævnsmøde.<br />

Dispensationsansøgninger findes på oecon.<br />

studerende.au.dk, hvor det også er muligt at se<br />

datoerne på studienævnsmøderne.<br />

Afmelding<br />

Afmelding af en eksamen skal ske senest 7 dage<br />

før den pågældende prøves første eksaminationsdag<br />

og foregår også via selvbetjeningen. For sen<br />

afmelding vil blive registreret som et brugt eksamensforsøg.<br />

Oplysning om karakterer<br />

Karakterer indtastes, når de er givet, hvorefter du<br />

selv kan se dem via selvbetjeningen på https://mit.<br />

au.dk. Eksamenskarakterer oplyses ikke pr. telefon.<br />

Information om afvikling af eksamen findes på<br />

oecon.studerende.au.dk<br />

Ovennævnte gælder også for alle studerende, der<br />

ikke er indskrevet på en økonomiuddannelse, men<br />

følger enkelte fag og skal aflægge eksamen under<br />

Det økonomiske Studienævn.


46<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

Opsummering<br />

Rusarrangementet starte onsdag d. 29. august kl.<br />

8.30 i S-bygningen (Fuglesangs Allé 4, 8210 <strong>Aarhus</strong><br />

V)<br />

Rusarrangement på facebook!<br />

Rusarrangementet ´12 foregår også på facebook.<br />

Her kan du på forhånd tilmelde dig gruppen:<br />

Husk at have betalt for rusarrangementet inden da<br />

via hjemmesiden<br />

https://webshop.dpu.dk/RUS_intro_<strong>2012</strong><br />

Medbring praktisk tøj til aktiviteter i parken om eftermiddagen<br />

– der er mulighed for omklædning.<br />

Der er mulighed for afhentning af bestilte bøger<br />

torsdag og fredag i rusugen Dette foregår under<br />

rundvisningen hos Bogformidlingen.<br />

Nye Økonomistuderende Nye Økonomistuderende <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

hvor du kan komme i kontakt med andre nye studerende,<br />

se billeder fra arrangementerne i løbet af<br />

rusdagene og en masse andet.<br />

For yderligere spørgsmål kontakt russekretærerne<br />

på russek@econ.au.dk eller spørg dine tutorer i og<br />

efter rusugen.<br />

Vi ses onsdag d. 29. august!<br />

VI SES<br />

ONSDAG<br />

DEN<br />

29. AUGUST!


Ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI 47<br />

VIND<br />

13.997,-<br />

I CA har vi specialiseret os i at hjælpe studerende, der vil arbejde med<br />

økonomi, kommunikation, HR, ledelse og lign. i erhvervslivet. Bl.a. gennem en<br />

masse gratis kurser & workshops, karriererådgivning, virksomheds præsen ta tioner<br />

m.m. Og lige nu kan du vinde en solid hjælp til et trængt studiebudget…<br />

Scan og deltag i lodtrækningen<br />

om 13.997 kr. eller klik ind på<br />

studiemedlem.dk *<br />

For højtuddannede i erhvervslivet<br />

www.ca.dk<br />

Tlf. 33149045<br />

*Præmien udbetales som et gavekort. Ved deltagelse<br />

giver du samtidig CA lov til at kontakte dig med studie- og<br />

karriererelevant information. Konkurrencen slutter 1/11 <strong>2012</strong>.<br />

62-juni12-øko


48<br />

ruspjece <strong>2012</strong><br />

ØKONOMI<br />

r u s-<br />

p j ece<br />

2 0 12<br />

Tak for at du læste Økonomis ruspjece <strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!