RUSPJECE 2012 - Aarhus Universitet

studerende.au.dk

RUSPJECE 2012 - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2012

ØKONOMI

AARHUS

AU UNIVERSITET

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

INSTITUT FOR ØKONOMI

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


Ruspjece 2012

ØKONOMI 3

INDHOLD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Velkommen til Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 4

Velkommen ved studielederen 5

Russekretærerne byder velkommen 6

Program for rusdagene 7

Om rusdagene 10

Betaling for rusdagene 11

Studerende beretter - Niels 12

Studerende beretter - Line 13

Tutorholdet 14

Hvad er en studieordning? 17

De første tre år kort og godt 18

Undervisningen 19

Studiegruppeordningen 26

Studievejledningen 28

BSS Bookstore 30

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) 32

It-faciliteter 33

AU Library 34

Foreninger på Institut for Økonomi 36

12 fif til Rusugen 43

Tilmelding til eksamen 45

Opsummering 46

Noter 47


4

ruspjece 2012

ØKONOMI

Velkommen til

Aarhus Universitet,

Business and Social Sciences (BSS)

Business and Social Sciences er et af Aarhus

Universitets 4 hovedområder og er Danmarks

største business- og samfundsvidenskabelige

universitære enhed med en stor faglig bredde

og en lang række stærke forskningsmiljøer.

Hovedområdet består af 7 enheder: Institut for

Økonomi, Institut for Marketing og Organisation,

Juridisk Institut, Psykologisk Institut, Institut for

Erhvervskommunikation, Institut for Statskundskab

samt AU Herning.

Ved at vælge at studere på Business and Social

Sciences har du valgt et uddannelsessted, der

er kendt for:

• Forskning og undervisning af høj international

kvalitet

• At uddanne studerende med gode job-og

indtjeningsmuligheder

• En klar international profil med mange

internationale partnerinstitutioner og rigtig

gode udvekslingsmuligheder

• Tætte relationer til erhvervslivet og samfundet,

til gavn for både forskningen og undervisningen

Business and Social Sciences er et resultat af

fusionen mellem det tidligere Handelshøjskolen

i Aarhus (ASB) og Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet, hvilket betyder, at Aarhus Universitet

har en bred business school. Som studerende

på Business and Social Sciences giver dette dig

lejlighed til at drage fordel af de mange muligheder,

der følger med et stort internationalt

universitet med mange fagspecifikke faglige

områder. Aarhus Universitet er et TOP-100 Universitet,

og denne position kræver, at vi har høje

standarder i vores undervisning og læring.

Vi lægger vægt på studerendes personlige udvikling,

samt høje etiske standarder i alt, vi gør.

At studere på et universitet er meget ofte en

afgørende periode i ens liv. Det er en tid, hvor

din personlighed formes, og hvor du møder

mennesker, der ofte ender med at være meget

væsentlige personer i dit liv i en eller anden

form. Jeg er selv uddannet fra Aarhus Universitet

for 40 år siden og nogle af mine bedste venner i

dag har jeg mødt i denne periode af mit liv. Jeg

håber, at dine år på universitetet vil være lige så

givende.

Jeg ønsker dig held og lykke i fremtiden, og selv

om arbejdsmarkedet er lidt presset i øjeblikket,

er jeg overbevist om, at dit valg om at studere

på Business and Social Sciences vil ruste dig

godt til fremtiden.

Velkommen!

Svend Hylleberg

Dekan, Business and

Social Sciences


Ruspjece 2012

ØKONOMI 5

VELKOMMEN

FRA STUDIELEDEREN

Jeg vil gerne byde dig velkommen til dit

økonomi- eller erhvervsøkonomistudium ved

Institut for Økonomi, hvor du får en enestående

mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

En ny port åbner sig når man starter på et universitetsstudium.

I en tid mister man orienteringen

i faglige udfordringer og nye menneskelige

relationer. Man oplever måske en tvivl på sig

selv fordi de faglige krav er uklare i starten og

ens forventninger til studiemiljøet ikke svarer til

det, man oplever. Sådan en oplevelse er forventeligt

fordi universitetsmiljøet er forskelligt fra

gymnasiemiljøet. Det er også vores motivation

for at arrangere et omfattende rusprogram. Vi

ønsker nemlig at du kommer godt i gang med

dit studium således du glæder dig til de faglige

udfordringer og de nye menneskelige relationer.

På Institut for Økonomi skal du være en del af

et fagligt fællesskab: Du er ikke længere en

elev – du er en studerende. Du skal ikke blot

lære ny viden, du skal lære at frembringe ny

viden. Det er blandt andet derfor, at forskere

forestår undervisningen på instituttet. I starten

af studiet foregår frembringning af viden under

meget kontrollerede forhold, som gennem eksempelvis

øvelsesopgaver, som man diskuterer

på øvelsestimer. Som du kommer længere i

studiet slækker vi de kontrollerede forhold og

du skal for eksempel skrive selvvalgte projekter.

Kandidater i økonomi og erhvervsøkonomi fra

Instituttet på Økonomi fremhæver selv, at en af

årsagerne til deres succes på arbejdsmarkedet

er, at de evner at analysere komplicerede

problemstillinger. Det er en kompetence, som

man opbygger metodisk, når man lærer at

frembringe ny viden. En stor fordel ved at kunne

overskue komplicerede sammenhænge er, at

man kan bruge denne evne i mange forskellige

sammenhænge. Det er hovedforklaringen

på hvorfor kandidater fra Institut for Økonomi

er beskæftiget i vidt forskellige virksomheder,

brancher og lande.

Jeg håber, udover alle kompetencerne, som en

økonomi- og erhvervsøkonomieruddannelse fra

Institut for Økonomi giver dig, at du får en daglig

glæde i dit kommende studieliv.

Med venlig hilsen

Charlotte Christiansen

Studielederen for

økonomi og

erhvervsøkonomi


6

ruspjece 2012

ØKONOMI

Kære nye økonomi- eller

erhvervsøkonomistuderende

Velkommen! Du er nu på nippet til at tage hul på et

nyt kapitel i dit liv: Studielivet. Og du skal glæde dig.

De kommende år kommer du til at udvikle dig, både

fagligt og socialt. Som studerende ved Institut for Økonomi

kommer du til at være en del

sociale indslag rundt omkring på Campus Fuglesangs

Allé. Der er i efteråret planlagt en hyttetur, hvor du skal

af sted med tutorer og medstuderende. På hytteturen

vil der være arrangeret et sjovt program for hele weekenden,

og der vil være masser af tid

af mange sjove, udfordrende, spændende

og hyggelige oplevelser, alle

sammen oplevelser, som bare ligger

og venter på dig. Nu tænker du måske

at der er utrolig meget du skal

forholde dig og tage stilling til, men

for at du ikke føler dig på bar bund

Har du yderligere spørgsmål

er du meget velkommen til at

kontakte os på:

russek@econ.au.dk eller

telefon 87 15 32 94

til at lære hinanden endnu bedre

at kende.

Hytteturen kommer i år til at foregå

over to weekender, således at halvdelen

skal på hyttetur i uge 38 og de

resterende skal af sted i uge 39. Du

har vi ansat 24 fantastiske tutorer, som står klar til at

byde dig velkommen og hjælpe dig godt i gang med

vil få oplyst hvornår du og dit hold skal af sted onsdag i

rusugen. Hold derfor de 2 weekender fri allerede nu!

studiet. Vi har sammen med tutorerne planlagt et fedt

Denne ruspjece indeholder en masse information, der

program for de 3 rusdage og vi glæder os til at møde

kan hjælpe dig igennem den første tid på studiet. Du

dig! Du kan gennem hele rusugen altid komme til dine

vil blandt andet kunne læse mere om de fag du skal

tutorer med dine spørgsmål eller bekymringer. Dette

undervises i på første semester, de mange foreninger

gælder selvfølgelig også, når du er kommet godt i

på instituttet og andre praktiske oplysninger. Der udover

kan du finde programmet for rusdagene, samt få

gang med studiet.

Rusugen forløber i år fra onsdag d. 29. august til fredag ansigt på dine tutorer.

den 31. august Her vil du blive introduceret til dit nye

Vi håber, at du sammen med tutorerne og dit nye hold

studie og dine nye studiekammerater. Det er i rusugen

af medstuderende vil få en fantastisk uge med masser

at du skaber dine kommende venskaber, venskaber

af spændende indslag og nye mennesker. Så glæd

som vil være en del af din dagligdag på Institut for

dig, for det gør vi!

Økonomi, det være sig over en kop kaffe i kantinen,

som støtte inden eksamen og ikke mindst til fejring af

endt eksamensperiode. Ugen vil bestå af faglige og

Mange hilsner russekretærerne 2012

Ida Thomsen og Rikke Andersen


Ruspjece 2012

ØKONOMI 7

Program for

RUSDAGENE

ONSDAG DEN 29. AUGUST

Tid: Programpunkt: Sted:

08.30 Velkomst ved russekretærerne og studielederen.

Samt fotografering af holdene

Nedre S-bygning

10.00 Samling på holdene og frokost Holdlokaler på

Økonomi

12.30 Introduktion til fagene og undervisere Auditorium M3

14.00 Park Olympics. Bemærk: Medbring praktisk tøj

- der er mulighed for omklædning

Uniparken

19.00-00.00 Velkomstfest med spisning Samfundsfagenes

Kantine, Bartholins

Allé

Bygning 132,1 8000

Aarhus C


8

ruspjece 2012

ØKONOMI

TORSDAG DEN 30. AUGUST

Tid: Programpunkt: Sted:

10.00 Morgenmad på holdene Holdlokaler på

Økonomi. (tutorerne

fortæller jer onsdag,

hvor I skal være)

11.00 Introduktion til IT IT-lokaler på campus

12.00 Frokost Botanisk Have

13.00 Introduktion til DJØF, Studievejledningen,

Studenterlauget og Bogformidlingen

Auditorium M3

14.30 Oplæg Auditorium M3

15.30 Rundvisning Campus

19.00 -

00.00

Bingo-aften

AULA


Ruspjece 2012

ØKONOMI 9

FREDAG DEN 31. AUGUST

Tid: Programpunkt: Sted:

09.00 Oplæg Auditorium M3

10.30 Introduktion til foreningerne på Intitut for Økonomi Auditorium M3

13.00 Praktisk information og introduktion Campus

14.00 Dyst i Amfiteateret Amfiteateret

22.00 Fest på Social Club. Vi foreslår at I spiser sammen med jere

hold inden festen. Snak med jere tutorer om det - de har

gode idéer til hvad I kan gøre

Social Club


10

ruspjece 2012

ØKONOMI

OM RUS-DAGENE

Foto: Jesper Rais, AU Foto

At starte på universitetet er for de flestes vedkommende

også ensbetydende med at flytte

hjemmefra, at lære en ny by at kende og i det

hele taget at skulle indrette sig på en ny tilværelse.

Det hele kan synes uoverskueligt, og ”den

store gule skole” er meget større end den, du er

vant til. Ingen kender dig – endnu! Derfor vil de

første tre dage på Økonomi blive brugt til introduktion.

Rus-introduktionen løber fra onsdag den 29.

august til og med fredag den 31. august 2012.

I disse dage vil du stifte bekendtskab med det

universitetsmiljø, du skal færdes i de næste

mange år. Universitets alkoholpolitik indebærer,

at alle former for alkoholindtagelse er forbudt i

dagtimerne alle tre rus-dage. Denne politik er

vedtaget for at sikre, at der opnås størst muligt

udbytte af de faglige arrangementer i rus-ugen,

samt at alle kan deltage i det faglige og sociale

fællesskab, der foregår i dagtimerne.

Rus-introduktionen er nogle fantastiske dage,

som du absolut ikke må gå glip af! Her bliver du

præsenteret for økonomiuddannelsen og det

pulserende sociale liv med de mange forskelligartede

foreninger. Ligeledes er det under rusintroduktionen,

at du kan få alle dine uafklarede

spørgsmål besvaret.

Til dette formål har vi ansat 24 tutorer, som er

nøje udvalgt blandt de mange ansøgninger fra

ældre studerende, ud fra deres pædagogiske,

faglige og sociale kundskaber. Hvert hold vil få

tilknyttet to tutorer, der vil følge holdet i tykt og

tyndt i denne første udfordrende tid. Tutorerne vil

ligeledes være med på den hyttetur, som hvert

hold tager på i weekenderne efter rus-ugen.

Helt sikkert er det, at båndene til tutorerne

strækker sig langt ud over selve rus-ugen –

således inviteres mange tutorer af deres hold

med til senere julefrokoster og andre arrangementer,

ligesom du roligt kan regne med din

tutors velmente råd om studieteknikker og

eksamensstress i baren til en fest.

Uden for festsituationerne kan dine tutorer være

dig behjælpelige med gode råd og vejledning

mange år fremover. De vil aldrig sige nej til at

give en hjælpende hånd.


Ruspjece 2012

ØKONOMI 11

Betaling for rusdagene

Prisen for rusarrangementet er 450 kr. Heri er inkluderet

betaling for frokost onsdag til fredag, morgenmad

torsdag samt betaling for de arrangementer, der vil

foregå de tre rusdage inkl. rusfest.

Derudover er rusweekenden også inkluderet i prisen

– prisen herfor er 100 kr. (bemærk: hytteturen kan

ikke købes separat).

Sådan betaler du:

1. Gå ind på hjemmesiden https://webshop.dpu.

dk/RUS_intro_2012 Her sætter du kryds ved,

at du ønsker at deltage i rusarrangement og

hyttetur. Derudover er der mulighed for at købe

en rusbog med billeder og kontaktoplysninger

på dine medstuderende.

2. Acceptér betalingsbetingelserne.

3. Indtast navn, studienummer og emailadresse

(OBS: det er vigtigt, at du angiver dit fulde navn.

Dit studienummer finder du i det brev ,du modtog,

da du blev optaget på studiet).

4. Betal med betalingskort og tryk godkend. Du vil

herefter modtage en kvittering, der bekræfter,

at du nu er klar til at deltage i rusarrangementet

på Institut for Økonomi.

Bemærk:

Tutorerne arrangerer en pub crawl i efteråret.

Yderligere information følger i rusdagene.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende,

og seneste betalingsdato er den 22/8 2012.


12

ruspjece 2012

ØKONOMI

STUDERENDE

BERETTER - NIELS

Niels Rames, Stud.Oecon 5. semester

I sommerferien, inden jeg startede på økonomi,

gjorde jeg mig mange tanker om, hvordan og hvorledes

det nu var at læse. Ville jeg bryde mig om mit

nye hold, ville det faglige være som jeg troede, og

hvordan skulle jeg bære mig ad med at finde en

læsegruppe. Alle disse tanker blev imidlertid sat på

stand by, da jeg så endelig startede.

Rusugen var et brag af en fest, med masser af sjov

og ballade, men den indeholdt også en del information

om det faglige indhold på studiet. Det var

både såvel tutorer som forelæsere og en masse andre

med tilknytning til studiet, der var meget villige

til at dele ud af gode råd. Jeg følte mig derfor godt

klædt på til at starte for alvor den efterfølgende

mandag.

Den første del af semesteret gik med, at man sådan

lige skulle finde sig til rette i de nye omgiveler, og

herunder finde sig en læsegruppe. Til sidstnævnte

tilbyder studiet et program, man frivilligt kan deltage

i, hvilket jeg varmt vil anbefale, at man gør. For det

er naturligvis ikke helt ligegyldigt, hvem man kommer

i læsegruppe med. Studiet kan nemlig være

både hårdt og utroligt udfordrende til tider. Det er

derfor godt at have nogle man kan støtte sig op af,

både fagligt og socialt. Det er i hvert fald min erfaring,

at den bedste måde at danne en læsegruppe

på er at finde sammen med nogle, som man til dels

er på nogenlunde samme faglige niveau med, men

som man også klinger godt sammen med. Det gør

det nemlig en lille smule lettere at komme op en

mørk og kold morgen for at lave øvelser, hvis man

ved, at der også er plads til en god snak mellem

opgaverne. Men man klarer sig naturligvis ikke gennem

studierne kun ved hjælp af sin læsegruppe,

det er derfor vigtigt at bruge lidt af sin tid i starten

på at overveje hvordan man lærer stoffet bedst.

Nogle vil helst læse alt inden forelæsningerne, andre

vil gøre det efter, mens andre gør det på en helt

tredje måde. Der er derfor, desværre, ikke en endelig

facitliste for hvordan man skal gøre det.

På trods af at det nok for de fleste er det faglige der

var det udslagsgivende for, at det netop er økonomi

man har valgt, skal man huske på, at det ikke kun

er forelæsninger og holdtimer det handler om. Jeg

synes i hvert fald, at det har været enormt givende

at være med til arrangementer uden for forelæsningslokalerne.

Det kan eksempelvis være fagligt

prægede arrangementer som Aarhus Symposium

eller andre foredrag med folk fra erhvervslivet, der

kan give et lidt mere levende og virkelighedsnært

billede af den økonomiske teori, der ellers kan være

lidt tung at danse med. Men det måske vigtigste

er de sociale arrangementer. Som nævnt kan

teorien godt være ret tung, og det skal derfor ikke

undervurderes, hvor vigtigt det er at tage til nogle af

fredagsbarerne og festerne, så man også kommer

til at ses med sine studiekammerater på en anden

og mere fornøjelig måde. Det gør selvfølgelig også,

at man lærer sine holdkammerater bedre at kende,

og en god fest gør det alt andet lige væsentligt

sjovere at komme op til de andre mandag morgen.

Derudover kan det varmt anbefales at tage med på

nogle af Økonomisk Forenings udenlandsture. Det

giver et godt afbræk i en ellers til tider travl hverdag,

samtidig med, at man får en helt anden mulighed

for at snakke med andre på tværs af årgangene.

Afslutningsvist er der ikke så meget andet at sige,

end her to år henne på studiet har både det faglige

og sociale på studiet virkelig været det hele værd,

så glæd jer til de kommende fem, forhåbentlig, helt

fantastiske år på Institut for Økonomi.


Ruspjece 2012

ØKONOMI 13

STUDERENDE

BERETTER - LINE

tilbudt at melde os til en ordning med roterende

læsegrupper de første uger. Det er rigtig vigtigt at

komme i en læsegruppe, der fungerer, for det er

rart at have nogle at spare med. Jeg selv har måttet

erkende, at ”min” første læsegruppe ikke fungerede

for mig - det er ikke en skam at erkende det.

De øvelsestimer, der er i sammenhæng med fagene,

har hjulpet mig meget. Til disse er det kun ens

eget hold, der deltager, så dér er det langt nemmere

at stille spørgsmål, til det man er i tvivl om. Jeg

kan kun råde jer til altid at møde op til dem. De opgavesæt,

vi har lavet dér, har virkelig hjulpet mig

til forståelse.

Det kræver sit at omstille sig fra gymnasielivet til at

være studerende. Men hvis man hænger i fra starten

og strukturerer sin tid, så kan man godt klare

sig igennem.

Husk, at der skal også være tid til at smide bøgerne

væk og have det festligt engang imellem. Det giver

fredagsbaren masser af mulighed for, dér kan man

bare have det sjovt med sine medstuderende. Det

er et godt sted at møde studerende på tværs af

årgange.

Line, Stud.soc 3. semester

Efter et sabbatår med rigeligt arbejde kom dagen,

hvor jeg skulle mine nye medstuderende. Dagen

startede i aulaen, hvor vi fik anvist vores hold. Nervøsiteten

var at spore hos alle inklusiv mig selv. Hvordan

skulle det gå, var der nogle man kunne falde

i snak med, der fløj mange tanker rundt i hovedet

på mig. I løbet af rusdagene blev isen hurtigt brudt,

vi havde det rigtig skægt. Sammenholdet på vores

hold i dag er rigtig godt, det er nogle helt fantastiske

mennesker.

At studere er ikke altid en dans på røde roser, men

jeg er ikke i tvivl om, at jeg har valgt den rigtig uddannelse,

og jeg glæder mig kun til at lære mere.

Med undtagelser af eksamenerne er det fedt at

være studerende :)

Sabbatåret gav mig rigtig lyst til at komme i gang

med studiet, men det gjorde mig også lidt ”rusten”.

Så med hensyn til selve studiet var det en stor omvæltning,

at der nu var meget læsestof og mange

øvelsesopgaver, der skulle laves. I rusdagene blev vi


14

ruspjece 2012

ØKONOMI

Tutorholdet

økonomer

Filip Kirsten Timothy

Peter Mette Nicolaj


Ruspjece 2012

ØKONOMI 15

Katrine Niels Louis S.

Mathias Kristian Nina

Kasper Jo Nikolaj D.

Jens


16

ruspjece 2012

ØKONOMI

erhvervsøkonomer

Stefan Ann-Sofie Adam

Sabrina Christian Rikke

sidefag

Anne Louis N.


Ruspjece 2012

ØKONOMI 17

HVAD ER EN

Studieordning?

HUSK AT LÆSE

DIN STUDIE-

ORDNING!

Vi arbejder målrettet for at uddannelserne I

Økonomi og Erhvervsøkonomi er kvalitetsmæssige

i top. Det indebærer, at det faglige indhold

af uddannelserne matcher hoved- linjerne i den

centrale økonomiske videnskab. Udover den

løbende justering af indholdet af fagene, foretager

vi med jævne mellemrum større ændringer,

som medfører en ny studieordning. En studieordning

beskriver studiet og dets regler. Du kan

finde dem på instituttets hjemmeside under

Studies; Teaching and examination; Academic

Regulations. I foråret 2011 vedtog Studienævnet

de nye studieordninger, som gælder for alle jer,

som starter økonomi- eller erhvervs- økonomistudierne

2012.

Studieordningen for Erhvervsøkonomi har gennemgået

den største ændring i forhold til den

tidligere Studieordning (fra 2007). Vi har vurderet,

at erhvervsøkonomer har behov for samme

fundamentale forståelse for erhvervsøkonomi

og mikroøkonomi, som økonomistuderende.

Forskellen til økonomistudiet er derefter, at

erhvervsøkonomer har mindre matematik-, statistik-

og makroøkonomifag for til gengæld at få

en to-faglighed gennem et sidefag.

Vi har erkendt, i forhold til den tidligere studieordning,

at erhvervsøkonomer har brug for et

anvendt matematikkursus (af 5 ECTS omfang)

for at opnå fuldt udbytte af mange grundlæggende

fag. Den fundamentale forståelse af

både erhvervsøkonomi og mikroøkonomi gør, at

erhvervsøkonomer senere i studiet får betydeligt

flere valg- og specialiseringsmuligheder. Overordnet

medfører ændringen, at erhvervsøkonomistudiet

har en klar profil i forhold til både

økonomistudiet og til HA/cand.merc.-studierne.

Studieordningen for Økonomi er primært ændret

for at få en beder sekvens af fag. Fx har vi

flyttet dele af matematikken, som før var på 2.

og 3. semester, til 1. semester for at de matematiske

teknikker er ordentlig gennemgået før man

bruger dem i de økonomiske fag.

Som nye studerende, og de første på de nye

studieordninger, er jeres inputs om studierne af

stor værdi. De kan bidrage til et fortsat frugtbart

samarbejde mellem stude- rende og undervisere,

der blandt andet har resulteret i disse nye

studieordninger.


18

ruspjece 2012

ØKONOMI

DE FØRSTE 3 ÅR KORT OG GODT

Bachelor i erhvervsøkonomi

DE FØRSTE 3 ÅR KORT OG GODT

Bachelor i økonomi


Ruspjece 2012

ØKONOMI 19

UNDERVISNINGEN

FOTO: SØREN KJELDGAARD/AU-FOTO

Gennem de første to år på universitetet vil du

have omkring 20 timer om ugen. Sammenlignet

med gymnasieuddannelserne vil du opleve, at

livet som universitetsstuderende kræver en stor

mængde selvdisciplin, idet du ikke får årskarakterer,

så du kan bedømme dit niveau undervejs.

Du skal selv sørge for at melde dig til fag, købe

bøger og materialesamlinger og vigtigst af alt:

planlægge din tid . Det vil derfor være sundt for

dig at få nogle fornuftige arbejdsrytmer, hvor

du fx hver dag sætter noget tid af til at læse eller

løse opgaver. I denne sammenhæng er det

endnu engang værd at nævne det sociale. Sørg

for at have nogle at diskutere det svære teoretiske

stof sammen med, og find nogle at løse

opgaverne med. På den måde kan I hjælpe

hinanden med at komme igennem de til tider

store arbejdsbyrder, hjælpe hinanden til at forstå

stoffet bedre og ikke mindst have lidt socialt

samvær med medstuderende.

Generelt består den obligatoriske del af to

undervisningsformer: forelæsninger og holdundervisning.

Forelæsninger

Forelæsninger foregår oftest i et auditorium,

hvor en faglærer videregiver stoffet til studerende

fra samme årgang. Faglæreren bruger

som regel forelæsningerne til at give de studerende

et overblik over et bestemt fagområde.

Dette foregår som oftest ved envejskommunikation,

hvor faglæreren taler og de studerende

lytter. Det er svært at få en meningsfyldt dialog

i gang mellem faglæreren og så mange tilhørere,

men dermed ikke sagt, at forelæsninger er

uden værdi; tværtimod!

Hvis man forbereder sig ved at læse stoffet

hjemmefra, kan man få meget ud af timerne, og

bliver der sagt noget, man ikke forstår, er man

altid vel-kommen til at spørge. Husk, der er sikkert

flere, der sidder med samme spørgsmål.

Holdundervisning

Allerede fra første dag på uddannelsen bliver

alle fordelt på øvelseshold . Et hold består af ca.

25 nye studerende. I hvert fag afholdes øvelsestimer

for de respektive hold. I øvelsestimerne

underviser en ældre studerende, en instruktor.

Instruktoren er ikke en lærer, som du måske kender

det fra gymnasiet, handelsskolen o.l., men

en der skal hjælpe dig til at forstå stoffet bedre.

Øvelsestimerne foregår ved, at forelæseren på

forhånd har stillet nogle opgaver, som du og

resten af dit hold skiftes til at gennemgå på tavlen.

Her vil instruktoren hjælpe med de svære

opgaver, svare på spørgsmål til pensum samt

sikre, at det, der gennemgås på tavlen, er korrekt.

Øvelsestimerne er en god hjælp til at forstå

stoffet – så derfor synes vi, du skal udnytte tiden

til øvelsestimerne, møde velforberedt op og gå

til tavlen. På denne måde sikrer du dig, at du

kommer igennem det vigtigste af pensum. Der-


20

ruspjece 2012

ØKONOMI

udover kan du bruge din instruktor til at fokusere

på det vigtigste af pensum. Han/hun har haft

faget før, er en dygtig ældre studerende og ved,

hvordan eksamenen foregår.

Litteraturen

Det er ikke kun undervisningsformen, der er

anderledes, end man kender den fra gymnasiet

eller handelsskolen. Det gælder også litteraturen.


For det første låner man ikke bøgerne, man

køber dem selv. For det andet er størstedelen af

litteraturen på engelsk (ca. 80 pct.).

De fleste vælger at købe bøgerne som nye. Til

det brug har instituttet sin egen bogformidling,

der har alle de bøger, der er pensum i de enkelte

fag.

Disse sælges både enkeltvis og i bogpakker, der

indeholder alle bøgerne til et kommende semester.

Du kan læse om Bogformidlingen og dens

tilbud senere i denne ruspjece.

Studieportalen og Aula

Information til studerende fra Institut for Økonomi

bliver offentliggjort på studieportalen

oecon.studerende.au.dk. Her kan du finde oplysninger

om dit studium, nyheder og de faglige

og sociale arrangementer, der finder sted på

Institut for Økonomi.

Under Teaching and Examination kan du finde

oplysninger om fx fag, eksaminer, eksamenstilmeldingsfrister,

eksamensdatoer studieordninger

mv. Under Teaching and Examination »

Teaching » Timetables kan du finde skemaer

opdelt efter semester, der viser tid og sted for

din undervisning (auditorier til forelæsningstimerne,

og lokale til holdenes øvelsestimer).

Under Teaching and Examination » Teaching

» Course catalogue finder du link til semesteroversigter

for både økonomi- og erhvervsøkonomiuddannelsen,

ligesom der er links til de to

uddannelsers fagbeskrivelser i kursuskataloget

kaldet Bachelor - Economics and Management

(Økonomi) og Bachelor - Business Administration

(Erhvervsøkonomi). Generelt kan du finde så

godt som al den information, du skal bruge, på

studieportalerne, og der vil løbende blive opdateret

med nye oplysninger om studiet.

Desuden har hvert enkelt fag en hjemmeside på

www.aula.au.dk. Her skal du tilmelde dig, og det

er her faglæreren oplyser om lokaleændringer,

aflyste timer m.m. Det er også her forelæsningsnoter,

ugesedler samt opgavesæt bliver lagt ud.

Det er derfor en god idé dagligt at tjekke begge

hjemmesider, så man er orienteret, om hvad der

sker.

FOTO: SØREN KJELDGAARD/AU-FOTO


Ruspjece 2012

ØKONOMI 21

FOTO: POUL HENRIKSEN/AU-FOTO

Introduktion til fagene

på 1. semester

På de næste sider har forelæserne skrevet en

lille appetitvækker om deres fag, således at

du kan få stillet lidt af din faglige sult, inden

semestret og rusugen rigtigt går i gang. I løbet

af rusugen vil du møde dine forelæsere, idet de

kommer og præsenterer deres respektive fag.

Vær opmærksom på hvilke fag, der netop er på

din studieordning. Alle fag for både økonomi-,

erhvervsøkonomi og side-/tilvalgs- studerende

er præsenteret på de kommende sider.

Præsentation af fagene ved forelæserne

Principles of Micro / Principles of Macro


Disse to kurser vil give en bred introduktion til

nationaløkonomi. I de første 7 uger vil vi behandle

mikroøkonomi, og i de næste 7 uger vil

vi introducere makroøkonomi.

Eksamen består af en skriftlig prøve på i alt 4

timer. For at kunne komme til eksamen skal man

bestå en multiple choice test i både mikro og

makro.

Økonomi handler om at prioritere og tager dermed

udgangspunkt i en verden med knappe

ressourcer. Hvilke målsætninger har vi, og hvorledes

vil forskellige beslutninger påvirke vores

muligheder for at nå disse målsætninger? Dette

spørgsmål er relevant for den enkelte person

(husholdning), for virksomheder, men også for

hele samfundet. Økonomiske ræsonnementer

bunder ofte i budskabet om, at anvendelsen

af knappe ressourcer kræver en prioritering. En

prioritering kan ikke foretages alene på basis af

en vurdering af, om et givet initiativ i sig selv er

godt (absolut vurdering). Det kræver en stillingtagen

til, om vi ville kunne få endnu mere ud af

det, såfremt ressourcerne bliver brugt på noget

andet (relativ vurdering eller sammenligning).

En overvejelse af disse forhold er nødvendig for

at kunne foretage et fornuftigt valg.

Formålet med introduktionsforløbet er at give

en indføring i nogle grundlæggende ræsonnementer

inden for økonomi.


22

ruspjece 2012

ØKONOMI

Principles of Micro

Vi starter kurset med at se på nogle helt grundlæggende

forhold knyttet til, hvad mikroøkonomi

er. Vi tager udgangspunkt i at forstå nogle

grundlæggende begreber og sammenhænge

knyttet til, hvorledes markedsmekanismen

fungerer. Den første del vil opbygge, hvad man

kunne kalde basemodellen, nemlig en verden

med fuldkommen konkurrence.

Men når man kigger ud i den virkelige verden

op- fylder markeder sjældent antagelserne,

for at fuldkommen konkurrence kan eksistere.

I forlængelse heraf udvides analyser af efterspørgsel,

udbud og konkurrencemarkeder med

følgende emner:

• Markedsimperfektioner (monopol, duopol,

spil- teori, strategi, eksternaliteter, ejendomsret,

asymmetrisk information)

• Offentlig økonomi (arbejdsmarked, fattigdom,

indkomstfordeling, miljø, sundhed, kriminalitet,

offentlige goder og skattepolitik)

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres

på baggrund af Principles of Micro er: Hvordan

skal månedens budget fordeles på mad og tøj?

Hvilken uddannelse skal jeg starte på? Hvorfor

varierer benzinpriser mere end bilpriser? Hvorfor

taber en ny bil meget i pris i det øjeblik, den forlader

fabrikken? Hvor meget skal jeg reklamere

for mit produkt? Hvorfor får kvinder typisk lavere

løn end mænd?

Principles of Macro

Dette kursus starter med en gennemgang af,

hvad man kunne kalde makroøkonomiske nøglevariable

(BNP, arbejdsløshed, prisniveau og

inflation). Vi vil gennemgå, hvordan disse måles

og hvilke faldgrupper, der er, når man bruger

dem.

Derefter vil vi prøve at gå dybere ned i makroteori

ved at introducere emnerne:

• Makroøkonomi – langt sigt (vækst og produktivitet,

arbejdsmarkedet, opsparing og kapitaldannelse,

penge, finansielle markeder

• Makroøkonomi – kort og mellem langt sigt

(45-graders-modellen, forbrug, indkomst og

produktion, pengemarkedet, finans- og pengepolitik,

AS-AD-diagram)

• International økonomi (valutamarked, fast og

flydende valutakurs)

Eksempler på beslutninger, som kan analyseres

på baggrund af Principles of Macro er: Skal vi

prøve at stabilisere økonomien nu? Hvordan

skal dette evt. gøres? Hvis vi vælger at gøre det,

hvilke påvirkninger vil det så have på mellemlangt

sigt? Hvordan sikrer vi vækst på lang sigt?

Hvordan spiller de internationale markeder for

varer og valuta ind på vores beslutninger?

Nye forskningsresultater vil blive forsøgt inddraget,

når pensum tillader det.

Undervisningsforløbet vil bestå af forelæsninger

(4 timer om ugen) og øvelsestimer (3 timer om

ugen). De ugentlige øvelsestimer vil basere sig

på studerendes fremlæggelse eller diskussion af

opgaver, der er løst på forhånd.

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen i januar.

En forudsætning for at kunne gå til disse er

beståelse af to multiple choice tests (en i mikro

og en i makro), som afholdes primo november

og midt december.

Der anvendes følgende tekstbog: McDowll, M.,

Thom, R., Frank, R. & B . Bernanke, Principles of

Economics 2rd European ed, McGrawHill.

Principles of Organisations and Management


Ruspjece 2012

ØKONOMI 23

Organisationer er fundamentale byggesten i

samfundet og næsten al social aktivitet og interaktion

sker i organisatoriske rammer. Derfor

er forståelse af organisationers opbygning og

aktiviteter vital for at forstå økonomisk aktivitet

i samfundet. Forretnings- og erhvervsliv er uløseligt

bundet til en organisatorisk kontekst, som

danner rammen om virksomhedsoperationer

og beslutningstagning. Virksomheder skal både

designe og udvikle deres egen organisation,

men samtidig også indgå i et samspil med en

række andre forskellige organisationer og kundegrupper

i deres omgivelser.

Faget Principles of Organization and Management

giver en indføring i, hvad organisationer

er, hvordan de er opbygget, og hvordan de

understøtter kollektiv handling. I anden del af

faget vil der være et fokus på marketing, som er

en nøgleaktivitet igennem, hvilken organisationer

interagerer med deres omgivelser.

Principles of Organization and Management

introducerer studerende til grundlæggende

aspekter af organisationsteori og -design samt

marketing. Kurset er opdelt i to dele. I første del

fokuseres på at give studerende indsigt i forskellige

måder at designe en organisation på. Studerende

vil erhverve analytiske værktøjer til at

bestemme, hvordan såvel interne karakteristika,

som strategi og teknologi, som karakteren af

de eksterne omgivelser påvirker virksomheders

valg af organisationsdesign. Desuden sættes fokus

på at forstå og analysere forskellige interne

organisatoriske processer, for eksempel forandring

og innovation, og hvordan de relateres til

organisatorisk design.

I anden del af kurset vil studerende indføres

i grundlæggende begreber i markedsføring,

såsom forbrugeradfærd, markedsorientering og

segmenteringsstrategier. Udgangspunktet er, at

markedsføring både er en organisatoriske filosofi

og en organisatorisk funktion.

Fokus af anden del af faget er anvendelsesorienteret,

hvilket vil sige, at målet med undervisningen

er at kunne forklare modeller og begreber,

og anvende disse modeller og begreber til

at markedsføre et produkt.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

FOTO: LARS KRUSE/AU-FOTO


24

ruspjece 2012

ØKONOMI

Principles of Empirical Research Methods

Kurset introducerer de principper som ligger til

grund for empiriske analyser inden for økonomi.

Man stifter bekendtskab med de sandsynlighedsteoretiske

og statistiske begreber, som

indgår i en velfunderet empirisk analyse. Kurset

behandler vigtige begreber som for eksempel

population, usikkerhed og fordelinger. En central

del af kurset omhandler, hvordan man estimerer

parametre af interesse og tester statistiske

hypoteser om disse. Den sidste del af kurset

tager hul på studiet af sammenhænge mellem

økonomiske variable via beregning af korrelation

og simpel regression.

Kurset består af forelæsninger, der introducerer

alle de nødvendige begreber og metoder, som

vil blive eksemplificeret via økonomiske illustrationer.

Typisk bruges aktuelle eksempler, når det

er muligt. Derudover er der øvelsestimer i faget,

for at man selv kan prøve at udføre deskriptive

dataanalyser og lave estimater og test, blandt

andet ved hjælp af Excel.

Mathematical Economics I /


Business Mathematics


Mange af de problemer, som man kommer til

at møde som økonom, kan man helt naturligt

formulere ved hjælp af matematiske metoder.

Således er matematik et vigtigt værktøj i analysen

af funda- mentale problemer i økonomi. Et

klassisk problem er forbrugsteori, hvor økonomiens

individer skal beslutte, hvor stor en andel af

deres indkomst det er optimal at forbruge med

det samme, og hvor meget der skal opspares

til forbrug senere i livet. Dette valg træffer forbrugeren

ud fra præferencer som modelleres

via en såkaldt nyttefunktion. Det matematiske

problem består nu i at finde den kombination

af forbrug og opsparing, som giver størst mulig

nytte til en given indkomst. Løsningen til dette

problem bestemmer den samlede efterspørgsel

efter varer og tjenester i økonomien. På den

anden side beslutter virksomhederne, hvor meget

det er optimalt for dem at producere hvilket

definerer økonomiens udbudsside. Økonomiske

beslutninger er således indbyrdes afhængige

igennem deres indflydelse på udbud og efterspørgsel.

Formålet med dette kursus er at tilvejebringe de

matematiske færdigheder, som er nødvendige

for at analysere sådanne afhængigheder og

deres betydning for allokering af økonomiske

ressourcer.

Kurset tager udgangspunkt i funktioner af én

variabel og optimering af denne type funktioner.

Dette udvider man til analyse af funktioner

af flere variable og optimeringsproblemer med

og uden bi-betingelser. Kurset introducerer også

komparativ statisk analyse samt lineær algebra

til håndtering og løsning af lineære ligningssystemer

. Kurset består af forelæsninger, der

introducerer alle de nødvendige begreber og

metoder, som vil blive eksemplificeret via økonomiske

illustrationer. Dette suppleres af praktiske

øvelser, hvor man løser opgaver med og

uden computerassistance.


Get hooked

Get hooked

New Yorker inspireret bar

med DJ og studievenlige priser.

10 kr.’s bar hver dag til kl. 24.00.

(Torsdag hele natten)

Altid fri entré.

Kontakt: jeppe@meatpackers.dk

Aldersgrænse: min. 20 år.

Denne billet giver

5 GRATIS

SHOTS

(Værdi 75 kr.)

Max en billet

pr. person pr. dag.

MEATPACKERS • Skolegade 23 • 8000 Århus C.

Find os på Facebook: www.facebook.dk/Meatpackers

Ægte værtshusstemning og studievenlige priser.

Store fadøl 25,-

10 shots 100,-

BITTER-mandag hver mandag.

1Enkelt kun 5,-

Find os ved Åen under Clemens Bro.

Kontakt: peter@bodegaen.net

Aldersgrænse: min. 20 år.

Denne billet giver

5 GRATIS

SHOTS

(Værdi 75 kr.)

Max en billet

pr. person pr. dag.

Bodegaen • Åboulevarden 33 • 8000 Århus C.

Find os på Facebook: www.facebook.dk/Bodegaen


26

ruspjece 2012

ØKONOMI

Studiegruppe-ordningen

Et unikt tilbud til dig som studerer ved IFØ:

Hjælp til at finde den bedste studiegruppe?

Mange nye studerende danner studiegrupper

for at have nogen at spare med på studiet.

Derudover fungerer studiegrupper som en støtte

og som faglig udfordring. Det er en stor hjælp at

have nogle medstuderende at diskutere opgaver

med, både for at styrke ens egen forståelse

af stoffet og for at blive udfordret på forskellige

tilgange til pensum.

På Business and Social Sciences, Institut for

Økonomi har Oeconrådet et tilbud til dig om, at

du kan deltage i en studiegrupperotationsordning

de første 4 uger af studiet. Efter de fire uger

vil du efter eget valg kunne sammensætte din

studiegruppe. Ordningen skal ses som en hjælp

til dig for at få sammensat en faglig optimal

studiegruppe. Dette er et tilbud, og det er derfor

frivilligt, om du ønsker at deltage i ordningen.

Som start på ordningen afholder DJØF et gratis

oplæg for alle studerende om optimal udnyttelse

og optimering af læsegrupper.

MERE

INFORMATION

OG TILMELDING

I RUSUGEN

Oeconrådet opfordrer på det kraftigste til, at du

som ny studerende tager imod dette unikke tilbud,

der udover at give dig mulighed for at lære

dine medstuderende at kende, giver dig en unik

chance for at lære dig selv at kende i gruppesammenhænge!

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


Stiller dig stærkere

“Det er vigtigt at have en

indboforsikring, når du flytter ind

i din nye bolig. Den kan du få til

en god pris gennem Djøf.”

Gør studielivet lettere.

Meld dig ind på djoef.dk/studieliv allerede i dag og få flere gode

råd og kontante fordele – der hvor du har allermest brug for dem.

Filip Anker Olsen

Studerende på Aarhus Universitet

og koordinator for Djøf

fao@djoef.dk


28

ruspjece 2012

ØKONOMI

Studievejledningen

Dennis Vandborg –

7. semester økonomi

Hvad laver vi?

Studievejledningen er til for at hjælpe de studerende

med eventuelle problemer eller spørgsmål

i forbindelse med studiet. Det gælder både

de sociale og de studiemæssige aspekter, men

det kan også være en hjælpende hånd med

det administrative i forbindelse med eksamener,

dispensationer mv.

Morten Mindegaard Munch –

11. semester erhvervsøkonomi

Christian Lundgaard Bjerg –

5. semester økonomi

Jonas Faurby –

5. semester erhvervsøkonomi

Vi i studievejledningen vil naturligvis også

ønske dig velkommen på Business and Social

Sciences, Institut for Økonomi!

I studievejledningen, som du finder i S-bygningen

lokalenummer 421, er vi fire studerende,

som er ansat til at vejlede de studerende på

økonomi- og erhvervsøkonomiuddannelserne.

Vi kan vejlede om de generelle SU-regler, men

hvis det drejer sig om specifikke henvendelser,

vil vi henvise til SU kontoret på AU.

Studievejledningen er til for lige netop dig! Også

selvom du bare lige skal høre, “om du er den

eneste, der ikke fatter en brik af undervisningen?”

eller ”Hvordan er det nu, man tilmelder sig

eksamen?”.

Vi er af den opfattelse, at du hellere må komme

forbi én gang for meget end én gang for lidt.

Som ny studerende er der nogle muligheder i

systemet, som ofte opdages for sent. Dette kan

fx være:

• Har du et andet modersmål end dansk, vil der

være mulighed for at medtage ordbøger til eksamen,

selvom eksamen er uden hjælpemidler

• Er du studerende med særlige behov for

rådgivning, vejledning og hjælpemidler til eksamen,

er der mulighed for at få dispensation

til ekstra tid, ordbøger samt PC til eksamen. Vi

henviser til Rådgivnings- og Støttecentret ved

Aarhus Universitet, som er specialiseret i at

hjælpe studerende med særlige behov.


Ruspjece 2012

ØKONOMI 29

• Har du studieaktiviteter fra anden uddannelse,

kan der være mulighed for meritoverførsel

• Bliver du syg i forbindelse med eksamen, er

der mulighed for at få direkte adgang til omprøven

og få slettet eksamensforsøget . Det kræver

dog en gyldig lægeerklæring.

Ovenstående er blot nogle af de problemstillinger,

studievejledningen kan hjælpe dig med.

De ovennævnte sager, og en lang række andre

sager, kræver dispensation fra Det Økonomiske

Studienævn. Er du i tvivl om dine muligheder, så

kontakt studievejledningen og få en snak med

os, inden du skriver din ansøgning.

Det skal understreges, at alle ansøgninger behandles

fortroligt, og at studievejlederne har

tavshedspligt.

Hvad laver vi ikke?

Studievejledningen retter sig først og fremmest

mod uddannelserne på Institut for Økonomi, og

vi har derfor ikke specialviden på alle områder.

Dog vil vi ofte kunne fortælle dig, hvor du skal

henvende dig. Det drejer sig blandt andet om

uddannelse i udlandet, studieskift, fagforening,

orlov og SU-spørgsmål, som rækker ud over det

generelle.

Til sidst et godt råd: Læs din studieordning!

Der er netop kommet ny studieordning, og det

betyder, at I er den første årgang på denne. Det

er derfor rigtig vigtigt, at du sætter dig grundigt

ind i de nye regler.

Her kan du finde svar på mange spørgsmål

omkring studiet og dets muligheder. Tillæg ikke

de verse- rende rygter omkring dispensationsmuligheder

mv. for stor vægt, men find svaret i

studieordningen eller brug studievejledningen.

Endnu engang velkommen til Økonomi- eller

Erhvervsøkonomistudiet. Vi håber, du vil gøre

brug af den service, som vi kan yde!

Med venlig hilsen

- og et ønske om et godt studieforløb

Dennis, Morten, Jonas og Christian

Hvad ved vi om dig?

Studievejledningen har adgang til en stor del af

de oplysninger, der ligger i universitetets administration

. Det drejer sig om tidligere optag på

uddannelser, tidligere eksamener og resultater,

eventuelle dispensationer, samt folkeregisteroplysninger

. Vi behandler som nævnt oplysningerne

i henhold til loven om tavshedspligt .


30

ruspjece 2012

ØKONOMI

BSS BOOKSTORE

Mangler du bøger til dit studie eller din fritid?

Så er BSS Bookstore stedet, du bør besøge!

BSS Bookstore er placeret i bygning I, men vil i løbet

af oktober flyttet til bedre lokaler i bygning G.

BSS Bookstore er boghandlen på Campus-Fuglesangs

Allé ved Business and Social Sciences.

BSS Bookstore tilbyder 10% studenterrabat på næsten

alle bøger.

Åbningstider:

September, januar og februar:

Mandag til torsdag 9:30 – 17:30

Andre måneder: 9:30 – 16:00

Hver fredag: 9:30 – 15:00

Vi sørger for at holde os opdateret med forelæserne,

så vi er sikre på at have alle dine tekst-bøger i den

rigtige edition.

Desuden er vi altid behjælpelige med at bestille

specialbøger og skønlitteratur fra hele ver-den, til

konkurrerende priser.

Velkommen til Business and Social Sciences – og

velkommen til BSS Bookstore!

BSS Bookshop

Fuglesangs Allé 20,

DK-8210 Aarhus V

hvb@asb.dk

Du er også velkommen til at besøge vores online

webshop, www.hvbog.dk, hvor du kan finde boglister

for alle semestre og kurser.

Vi opfodrer dig til at bestille dine bøger her. Det vil

fremgå af en liste på siden, hvilke bøger du skal

bruge til dit 1. semester. Der vil være mulighed for at

afhente bøger i butikken fra lørdag d. 1 september.

BSS Bookstore er en non-profit organisation, hvilket

betyder at det meste af den profit vi genererer bliver

kanaliseret direkte tilbage til de studerende i form

af støtte til studieture og til diverse andre aktiviteter

ved Business and Social Sciences.


Ruspjece 2012

ØKONOMI 31

SOCIAL CLUB

OFFERS BY THE HOUR:

23-24 Gratis ØL

KLOSTERGADE 34

8000 ÅRHUS C.

TLF: 86 19 42 50


SE MERE PÅ:


32

ruspjece 2012

ØKONOMI

Rådgivnings- og

støttecentret (RSC)

Rådgivnings- og Støttecentret (RSC) tilbyder

rådgivning og støtte til studerende, som har en

funktionsnedsættelse eller et særligt behov for

støtte. RSC er for alle studerende på Aarhus Universitet

(AU). Du kan få støtte, hvis du har:

• Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind)

• En psykisk lidelse


• En neurologisk lidelse


• En fysisk lidelse

• Anden sproglig baggrund end dansk

og man skal have formel dokumentation for sin

funktionsnedsættelse fra speciallæge, psykolog

eller psykiater.

Ved læse/skrivevanskeligheder foretager RSC

en test for ordblindhed.

RSC yder støtte og rådgivning gennem hele

studieforløbet og telefonisk rådgivning til alle,

som ønsker oplysninger om specialpædagogisk

støtte.

Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende

og vedkommendes specifikke studievanskelighed.

Der skal være tale om varige lidelser,

For nærmere information besøg RSC’s hjemmeside:

http://studerende.au.dk/studier/raadgivningsogstoettecentret/

eller ring på tlf. : 89 42 23 75

FOTO: LARS KRUSE/AU-FOTO


Ruspjece 2012

ØKONOMI 33

IT på Business and Social Sciences,

Fuglesangs Allé

Herunder følger en introduktion til de IT services,

der udbydes til de studerende på Business and

Social Sciences.

Studieportalen

Som studerende ved Business and Social

Science, vil studieportalen være din væsentligste

hjemmeside. Her finder du al form for

generel studierelateret information, såsom

studieguide, examensplaner, kursuskataloger,

udvekslings aftaler, studiejobs, nyheder og meget

mere:

• Økonomi og Erhvervsøkonomi:

oecon.studerende.au.dk

helpdesk.asb.dk

For hele tide at være opdateret , kan du følge

med på vores hjemmeside www.helpdesk.asb.

dk, hvor du finder relevant information omkring

IT-services, der er tilpas-set din akademiske

baggrund.

IT faciliteter

IT er uden tvivl en stor det af dit nye studieliv på

Business and Social Sciences, idet din kon-takt

med forelæsere, øvelser, diverse materiale og

lignende vil være tilgængeligt online. IT afdelingen

tilbyder dig forskellige IT services, fx email

og print-konto, adgang til computer-rum og

trådløst internet.

Mere en 60 arbejdsstationer er tilgængelige

for de studerende. Samtlige stationer er koblet

til internettet, men du har også mulighed for at

koble din bærbare computer til det trådløse internet

på campus.

Computerrummene er placeret i bygning H og

er åben 24 timer i døgnet.

Selvbetjening

www.mit.au.dk er dit online registreringssystem.

På den online selvbetjening har du mulighed

for;

• Til- og afmelding og af kurser

• Til- og afmelding til eksamen

• Tjekke eksamens resultater etc.

BSS IT Service Desk, Fuglesangs Allé

Vores service desk er placeret i bygning H og

tilbyder support i dagtimerne.

Åbningstider (Service Desk):

Mandag – Torsdag: 08-21

Fredag: 08-19

Lørdag: 08-17

Lørdag: 10-17

Email: servicedesk@asb.dk

Web: helpdesk.asb.dk

Vi ser frem til at møde dig og ikke mindst

hjælpe dig med de udfordringer du måtte

møde.


34

ruspjece 2012

ØKONOMI

AU Library BSS Bibliotek,

Fuglesangs Allé 4

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO

BSS Bibliotek, Fuglesangs Allé byder dig

velkommen som ny studerende på AU.

Vi dækker fagområderne økonomi, jura, markedsføring,

ledelse og organisation. Vi glæder

os til at se dig på biblioteket, hvor du har adgang

til en lang række faciliteter.

Vores adresse er:

Fuglesangs Allé 4 (D-gangen),

8210 Aarhus V

Tlf.: 87 16 40 63

Åbningstider:

Man-torsdag: 8 – 21 Fredag 8 – 19 Weekend

10 – 17

Efter kl. 17.30 om fredagen, efter kl. 13 lørdag og

hele søndag er der kun adgang for studerende

og ansatte med nøglekort. Dit studiekort fungerer

som nøglekort, og kan aktiveres via bibliotekets

hjemmeside.

Mail: Bibliotek@asb.dk

Web: www.asb.dk/bibliotek/

Udlån og lånesamarbejde på AU

Du opretter dig som låner via linket Ny Bruger

på bibliotekets hjemmeside, og bliver samtidig

låner på Statsbiblioteket og de øvrige biblioteker

ved Aarhus Universitet.

Vejledning

Kompetente medarbejdere står klar til at hjælpe

dig med din informationssøgning. Du kan også

Booke en Bibliotekar til individuel vejledning i

forbindelse med en større opgave.

Materiale

Biblioteket giver adgang til den nyeste faglitteratur

og en lang række artikler og databaser,

som du har adgang til som studerende ved Aarhus

Universitet.

Kurser og undervisning

Vi tilbyder løbende kurser og undervisning i

informationssøgning, f.eks. artikelsøgning og referencehåndtering.

Biblioteket underviser også

i akademisk informationssøgning i tilknytning til

flere metodefag.

Læsepladser

Biblioteket stiller læsepladser til rådighed, og

der er mulighed for at booke individuelle læsepladser

samt grupperum. Du kan også komme

uden at booke en plads.


Ruspjece 2012

ØKONOMI 35


36

ruspjece 2012

ØKONOMI

FORENINGER PÅ

INSTITUT FOR ØKONOMI

FOTO: Roar Lava Paaske/AU-Foto

AIESEC

AIESEC er verdens største organisation drevet af

studerende. Vores aktiviteter centrerer sig om at

give studerende praktisk ledelseserfaring og internationale

muligheder. Organisationen giver hvert

år 10.000 studerende fra hele verden mulighed for

at supplere deres universitetsuddannelse med et

praktikophold hos en organisation eller virksomhed

i udlandet. Vi har især mange spændende

praktikpladser at tilbyde økonomi- og erhvervsøkonomistuderende.

Der er også rigtig gode muligheder for at få praktisk

erfaring og at skabe sig et internationalt netværk

ved at deltage i det lokale foreningsarbejde på Aarhus

Universitet. Organisationen fungerer på mange

måder som en virksomhed, og vi står derfor overfor

mange af de samme udfordringer, som opleves af

erhvervslivet. Som medlem af organisationen har

man altså mulighed for at anvende de teoretiske

redskaber, man lærer på instituttet i praksis.

Hvert år vælges en lokal bestyrelse, som får hvert

deres ansvarsområde som bl.a. dækker relationer

til universitetet, relationer til erhvervslivet samt det

finansielle ansvar for det lokale kontor.

Kontakten med erhvervslivet er en grundlæggende

del af vores daglige arbejde. Arbejdet med at skabe

praktikpladser til udenlandske studerende involverer

mange praktiske udfordringer, som man i hvert fald

ikke møder på studiet. Den første telefonopringning

til en virksomhed, hvor AIESEC skal præsenteres kort,

præcist og interessant, er svært nok, men det kan

være en endnu større udfordring at sidde overfor

dem og overbevise dem om at skabe en praktikplads

til en udenlandsk studerende.

Det er også rigtig god mulighed for gennem AIESEC

at skabe sig et netværk, der strækker sig udover

Institut for Økonomis grænser. AIESEC er en tværfaglig

organisation og vi har derfor medlemmer

fra mange forskellige studier og mange forskellige

nationaliteter – også her i Danmark.

Udover arbejdet i lokalafdelingen har vi tre nationale

konferencer, hvor vi mødes med alle de andre

AIESEC-medlemmer i Danmark samt internationale

konferencer. På de internationale konferencer deltager

delegerede fra hele verden, hvilket giver en

unik oplevelse, som kun ganske få studerende har

mulighed for at få.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder

i AIESEC, kan du deltage i informationsmøder

i starten af semestret.

www.aiesec.dk og

www.facebook.com/aiesecaarhus


Ruspjece 2012

ØKONOMI 37


38

ruspjece 2012

ØKONOMI

Bladet Ø

Bladet Ø er et institutblad produceret af de studerende

til de studerende. Bladet udkommer fire

gange pr. semester. Oeconrådet fungerer som paraplyorganisation

for bladet, men selve indholdet

og formen bestemmes suverænt af redaktionen.

Redaktionen består af tre studerende, der er ansvarlige

for udgivelsen af bladet. Formålet med

Bladet Ø er at berette om, hvad der rører sig på

instituttet og bringe artikler, der har særlig relevans

for økonomistuderende. Alle er derfor altid velkomne

til at komme med idéer og indslag. Har du lyst til

at holde din skriftlige evner ved lige (læs: undgå

at gå til i ligninger mm.) og være frivillig journalist

på bladet, er du meget velkommen til at kontakte

redaktionen. Der ansættes løbende nye redaktører

til bladet, så hvis du er interesseret i et spændende

og fleksibelt studiejob, skal du holde øje med stillingsopslagene

.

Bladet Ø deles ud rundt omkring på institutet. Derudover

har du mulighed for at følge med i bladet

og aktiviteter på institut for økonomi, hvis du ‘liker’

os på facebook.

Udgivelserne kan desuden altid ses på vores

hjemmeside www.bladetoe.dk

Aarhus Symposium

Leaders of today connecting with leaders of tomorrow

Aarhus Symposium is an annual event of international

class. The objective is to connect students

of Aarhus University with the industry through an

annual symposium facilitating constructive debates

and dialogs on topics of today. In the ambient surroundings

of Søauditorierne at Aarhus University,

a large panel of business executives and key decision

makers are invited every year to share their

experiences and views on carefully selected topics.

Participants are invited to understand and further

their insights on challenges faced by key decision

makers today. Aarhus Symposium constitutes a

platform through where students can learn directly

from experienced top business professionals. This

concept is yet unique to Aarhus. The annual Aarhus

Symposium is organized by a non-profit association

mainly comprised of students enrolled at Aarhus

University. A team of 30 students is dedicated to

make the symposium an excellent experience. We

thank Aarhus University and our sponsors for their

generous support, which makes this symposium

possible. The team behind Aarhus Symposium continuously

strives to improve and value constructive

criticism. Therefore, please do not hesitate to contact

us with feedback, queries and/or suggestions -

mail@aarhus-symposium.org.

Contact us at:

mail@aarhus-symposium.org


Ruspjece 2012

ØKONOMI 39

FACCA

It is an ideal opportunity for you to create a strong

network and develop skills and tools valuable in

the job market. Also this is a perfect opportunity

for you to make sure you make the most out of your

education by getting to know some of the largest

and most well-reputed companies, such as McKinsey

& Company, Boston Consulting Group, Novo

Nordisk and Nordea.

Over the course of the academic year, FACCA teams

up with best-in-class companies and organizes a

wide range of events for its members. By attending

FACCA events, you are competitively equipped

with industry. FACCA has established and will

continuously expand the network of domestic and

international

FACCA is open for students who have passed three

semesters of an ongoing bachelor education and

who are currently enrolled at Aarhus University.

As some activities are open to everyone please

regularly consult the homepage and ”like” FACCA

on Facebook.

FinanceLab

Har du en interesse for verdens finansielle markeder,

og har du mod på at lære mere? I FinanceLab er

vores mål er at tilbyde studerende med interesse for

finansiering og investering muligheden for at lære

mere om handel med finansielle aktiver. FinanceLab

har arrangerede i foråret 2012 bl.a.: Foredrag: Vores

foredrag dækker en bred vifte af finansielle emner.

Et eksempel er samspillet mellem de finansielle

markeder og det makroøkonomiske system. Investeringskursus:

I samarbejde med Formuepleje tilbyder

vi hands-on erfaring med investeringsbeslutninger

og porteføljedesign. FinanceLab Investeringspanel:

Vi samler de bedste investorer blandt de studerende,

som sammen skal træffe investeringsbeslutninger og

forrente vores investeringspulje. Ansøgere til panelet

vil blive bedømt efter deres investeringsevner og

ikke efter anciennitet.

Find mere information på www.financelab.dk,

www.facebook.com/FLAarhus eller skriv til os

på aarhus@financelab.dk.

Vi glæder os til at se dig til et af vores events.

For more information please visit

www.facca.dk and

”like” FACCA on Facebook


40

ruspjece 2012

ØKONOMI

KØN

Kvindeligt Økonomisk netværk Kvindeligt Økonomisk

Netværk er en forening for alle kvindelige

studerende på Institut for Økonomi ved Aarhus

Universitet. Foreningens formål er at skabe netværk

mellem de kvindelige studerende på tværs af hold

og årgange for dermed at gøre det nemmere og

lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi.

Vi afholder både sociale og faglige arrangementer

– alle med det primære fokus at forbedre netværket

mellem de kvindeligt studerende på instituttet. I

foråret skød vi foreningen i gang med et Release

Party inklusive tre retters middag for vores medlemmer.

Ud over dette har vi blandt andet indbudt vores

medlemmer til cocktailaften, hvor vi med hjælp fra

BarSMILs bartendere lærte at lave lækre cocktails,

foredrag med kvinder fra erhvervslivet samt minigolfturnering

med fabelagtige præmier.

Det er gratis at være medlem af KØN, og med vores

medlemskort får du flere fordele.

Vil du vide mere eller melde dig ind med

det samme, så besøg www.kvindeligt.

dk. Derudover er du selvfølgelig meget

velkommen til at kontakte os på

kvindeligt@kvindeligt.dk.

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen i

KØN!

Økonomisk Forening

Sidder du i dette øjeblik og frygter at du skal tilbringe

de næste fem år alene på en mørk læsesal med

frokost i kantinen og jubilæumsnummeret af børsen

som dine eneste lyspunkter i en hverdag fyldt med

store, tunge bøger, tunge øjenlåg og endnu tungere

forelæsere? Så bare rolig! Økonomisk Forening, i

daglig tale ”ØF”, er dit eget personlige survival-kit,

der redder dig fra eksamenspresset, pensumstresset

og forvandler dig til business-esset!

En stor del af ØF’s aktiviteter omhandler faglige

arrangementer, hvor vi besøger eller får besøg af private

virksomheder som eksempelvis Vestas, DONG,

Novozymes, McKinsey og Jyske Bank samt offentlige

instanser såsom Nationalbanken, Finansministeriet

og Ambassadebesøg, hvor målet er at bygge bro

mellem studiet og erhvervslivet. Derudover afholder

ØF virksomhedsmessen Spækhuggeren, hvor 25

forskellige virksomheder står klar med jobtilbud

samt giver dig muligheden for at få en uformel

snak om fremtidige jobmuligheder. Hvis du er ny

på studiet, kan Spækhuggeren være med til at

give dig blod på tanden og inspiration til, hvad

du kan lave som økonom eller erhvervsøkonom,

når du bliver færdig. To gange årligt sender vi 40

økonomer af sted på studietur. Tidligere år har vi

besøgt destinationer som: Rio de Janeiro, Sao Paulo,

San Francisco, Beijing og Shanghai, og til efteråret

drager vi til Singapore og Kuala Lumpur. Her besøger

vi udenlandske virksomheder og prøver at skabe

kontakter til de studerende, som gerne vil prøve

kræfter med udlandet.


Ruspjece 2012

ØKONOMI 41

Fester og gøgl Økonomisk Forening står desuden

for afholdelsen af nogle af de mest berømte og

berygtede fester på universitetet. Vi holder fester,

der bliver besøgt af rigtig mange gæster. Blandt de

mest kendte fester kan nævnes Andespillet, hvor

fakultets økonomer samles til årets mest vanvittige

bankospil iført regntøj. Derudover skal nævnes

universitetets mest eftertragtede fest for 600

økonomer og medicinere. Der er med andre ord

ikke en gane tør, når Økonomisk Forening inviterer

dig og dine studiekammerater til fest 4 gange pr .

semester. Fredagsbaren administreres af Økonomisk

Forening. Bestyrelsen står hver fredag klar til

at forkæle foreningens medlemmer på Fuglsangs

Allé. Sociale arrangementer Herudover arrangerer

ØF også mange sociale arrangementer med karakter

af alt fra skitur, fodboldturnering, vinsmagning,

pokerturnering til landskampe på storskærm. Her

er der mulighed for at møde studerende på tværs

af årgangene på Økonomi og socialisere sig til

den helt store guldmedalje. Kapsejladsen Til sidst

må og skal nævnes Økonomisk Forenings årlige

deltagelse i Kapsejladsen. Det er en kombineret

ro- og ølstafet mellem studierne på Aarhus Universitet

og foregår på søen i Universitetsparken til den

glade festivalsstemning fra mellem 20.000-25.000

studerende. I år kæmpede ØF sig for fjerde gang

i historien sig til sejren i denne traditionsrige event.

Økonomisk Forening er de første, udover Medicin,

der har vundet bækkenet to år i træk. Her til allersidst

vil ØF gerne ønske dig tillykke med dit glimrende

studievalg og love dig, at vi vil gøre ALT, hvad der

står i vores magt for, at gøre dit studie så festligt og

dollar-grønt som muligt .

Du kan læse mere om, hvad Økonomisk Forening

gør for dit studieliv i vores efterårsprogram eller på

vores hjemmeside. Alt hvad du skal gøre for at kunne

deltage i dette overflødighedshorn af aktiviteter, er

at købe et medlemskab til Økonomisk Forening.

Som ny på studiet får du det for den rørende pris

af 25 kr. Et beløb, der hurtigt er tjent ind, når du

modregner alle de medlemsfordele, som du får del i.

Vi glæder os til at se dig på dansegulvet, på Facebook,

på læsesalen og til Spækhuggeren, og vi

håber du får en fantastisk start på studiet!

FOTO: JESPER RAIS/AU-FOTO


12 fif til

RUSugen

Ruspjece 2012

ØKONOMI 43

FOTO: Roar Lava Paaske/AU-Foto

Her er et par gode råd, der kan være værd at gøre

brug af, for at få det bedst mulige ud af din rusuge

og din første tid på studiet.

Inden rusugen:

1. Ryd op! Start med at vaske i bund og få flyttet

helt ind i din nye lejlighed/kollegiebolig. Der er

ikke noget værre end at komme halvfuld hjem til

en lejlighed, der sejler i halvsamlede IKEA-møbler

og gamle pizzabakker – og du får i hvert fald ikke

tid til at vaske tøj.

2. Vær beredt! Få tøj og sko med fra mor og far. Vi

har parkløb onsdag, hvor det kan være en god ide at

have idrætssko og –tøj med til dagen. Hav desuden

en sovepose og et liggeunderlag klar til hytteturen.

3. Sørg for at have helt fri i rusdagene! De tomme

felter i programmet giver ikke mulighed for lige at

tage en vagt på McDonalds. Du får brug for tid til

at gå i bad og gøre dig klar til aftenens aktiviteter.

4. Slap af! Bare rolig, alle er lige så nervøse som dig.

Det skal nok gå, og dine tutorer skal nok besvare

alle dine spørgsmål. Tjek også vores Facebook-side

ud eller instituttets hjemmeside.

Under Rusugen:

5. Kom som du er! Rusugen er et meget afslappet

arrangement, og stemningen midt på dagen er

mest til shorts og T-shirt. For de der ikke kan dæmpe

deres træng til at pynte sig op, bliver der rig lejlighed

til at gøre dette til festerne.

6. Vær åben! Der er ikke særlig stor chance for, at

du kommer på hold med dine fire bedste gymnasiekammerater,

så snak med folk – jo flere du lærer

at kende, des sjovere bliver rusugen.

7. Pres dig selv en smule! Det kan godt være, at

hovedet værker om morgenen efter aftenens fester,

men at sove længe for at pleje tømmermænd er

at gøre dig selv en bjørnetjeneste. Du går nemlig

glip af en masse spændende arrangementer, der

er relevante for dit studieliv.

8. Pres ikke dig selv for hårdt! Det gælder om at finde

balancen. Husk, at alle arrangementer i rusugen er

frivillige, og bare fordi de andre drikker sig i hegnet,

behøver du ikke at gøre det.


44

ruspjece 2012

ØKONOMI

Efter Rusugen:

9. Stres af! Du skal ikke allerede blive træt af dit studium

den første uge, du er der. Følg undervisningen,

og læs det meste, men sid ikke oppe til klokken 3 om

natten, fordi du mangler det sidste kapitel i mikro.

FOTO: Roar Lava Paaske/AU-Foto

10. Brug din læsegruppe! Læsegruppen er vigtig

både i hverdagen, når du diskuterer pensum og laver

opgaver, men er også en stor støtte i eksamensperioden.

Benyt studiegruppe-rotationsordningen

til at sammensætte den bedste læsegruppe, så i

fagligt matcher hinanden.

11. Hold dampen oppe! Økonomi og erhvervsøkonomi

er sociale studier, og der sker en masse i

løbet af semesteret. Tag til alle de fester, faglige- og

sociale arrangementer, du kan overkomme.

12. Brug også dine tutorer efter rusugen! De holder

aldrig op med at være dine tutorer, og de kan forhåbentlig

hjælpe dig med evt. studiekvaler eller

henvise til nogle, der kan – og de vil rigtig gerne

fortsætte med at feste og hygge sig med dig.


Ruspjece 2012

ØKONOMI 45

Tilmelding

til eksamen

Du vil på 1. semester af uddannelsen automatisk

blive tilmeldt fag og hertil alle eksaminer. Men for

en god ordens skyld bør du via ’selvbetjeningen’

på internetadressen: https://mit.au.dk selv tjekke,

at du er korrekt tilmeldt dine eksaminer. Hvis du

ikke har fået en adgangskode, kan den bestilles

via selvbetjeningen på ovenstående hjemmeside.

Dispensation vedrørende eksamen

Dispensationsansøgning stiles til Det økonomiske

Studienævn senest 8 dage før næste studienævnsmøde.

Dispensationsansøgninger findes på oecon.

studerende.au.dk, hvor det også er muligt at se

datoerne på studienævnsmøderne.

Afmelding

Afmelding af en eksamen skal ske senest 7 dage

før den pågældende prøves første eksaminationsdag

og foregår også via selvbetjeningen. For sen

afmelding vil blive registreret som et brugt eksamensforsøg.

Oplysning om karakterer

Karakterer indtastes, når de er givet, hvorefter du

selv kan se dem via selvbetjeningen på https://mit.

au.dk. Eksamenskarakterer oplyses ikke pr. telefon.

Information om afvikling af eksamen findes på

oecon.studerende.au.dk

Ovennævnte gælder også for alle studerende, der

ikke er indskrevet på en økonomiuddannelse, men

følger enkelte fag og skal aflægge eksamen under

Det økonomiske Studienævn.


46

ruspjece 2012

ØKONOMI

Opsummering

Rusarrangementet starte onsdag d. 29. august kl.

8.30 i S-bygningen (Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus

V)

Rusarrangement på facebook!

Rusarrangementet ´12 foregår også på facebook.

Her kan du på forhånd tilmelde dig gruppen:

Husk at have betalt for rusarrangementet inden da

via hjemmesiden

https://webshop.dpu.dk/RUS_intro_2012

Medbring praktisk tøj til aktiviteter i parken om eftermiddagen

– der er mulighed for omklædning.

Der er mulighed for afhentning af bestilte bøger

torsdag og fredag i rusugen Dette foregår under

rundvisningen hos Bogformidlingen.

Nye Økonomistuderende Nye Økonomistuderende 2012 2012

hvor du kan komme i kontakt med andre nye studerende,

se billeder fra arrangementerne i løbet af

rusdagene og en masse andet.

For yderligere spørgsmål kontakt russekretærerne

på russek@econ.au.dk eller spørg dine tutorer i og

efter rusugen.

Vi ses onsdag d. 29. august!

VI SES

ONSDAG

DEN

29. AUGUST!


Ruspjece 2012

ØKONOMI 47

VIND

13.997,-

I CA har vi specialiseret os i at hjælpe studerende, der vil arbejde med

økonomi, kommunikation, HR, ledelse og lign. i erhvervslivet. Bl.a. gennem en

masse gratis kurser & workshops, karriererådgivning, virksomheds præsen ta tioner

m.m. Og lige nu kan du vinde en solid hjælp til et trængt studiebudget…

Scan og deltag i lodtrækningen

om 13.997 kr. eller klik ind på

studiemedlem.dk *

For højtuddannede i erhvervslivet

www.ca.dk

Tlf. 33149045

*Præmien udbetales som et gavekort. Ved deltagelse

giver du samtidig CA lov til at kontakte dig med studie- og

karriererelevant information. Konkurrencen slutter 1/11 2012.

62-juni12-øko


48

ruspjece 2012

ØKONOMI

r u s-

p j ece

2 0 12

Tak for at du læste Økonomis ruspjece 2012

More magazines by this user
Similar magazines