Produktskolen - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Produktskolen - Schneider Electric

ABA Service

ABA 141

Med udgangspunkt i emner fra ”Forskrift 232” undervises kursisten

i praktisk installation af et brandalarmanlæg.

Ved brug af ”ESMI Kvikguiden” for ABA projektering og installation

informeres der om de forskellige anlægstyper, overvågningens

omfang og opdeling, det hensigtsmæssige antal af

detektorer og alarmtryk samt deres placering,

netforsyningen til anlægget.

For at sikre korrekt udført lovpligtig service og anlægsejers

ansvar i henhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut’s

”Retningslinie 005” gennemgås denne sammen med krav og

leverandøranvisninger til installatøren i forbindelse med udførelse

af service på ABA- og ABDL-anlæg.

Desuden gennemgås omfang samt udførelse af service samt

hvilke hjælpemidler og software-programmer, der er nødvendige

i forbindelse hermed. Der informeres ydermere om dokumentation

i forbindelse med udførelse af service.

Målgruppe

Installatører og elektrikere.

Forudsætninger

Kendskab til svagstrømsinstallationer og automatiske brandalarmeringsanlæg

(ABA) udbytte.

Kursusmateriale

Der udleveres ringbind med kursusmateriale samt manualer.

Kravene for at opnå godkendelse som Schneider Electric servicepartner,

er listet på www.schneider-electric.dk.

Sted

Ballerup

Århus

Ballerup

Dato

7. september

3. november

7. december

Husk at melde afbud senest en uge før, hvis du bliver

forhindret, så en anden kan få din plads. Ved manglende

afbud opkræves det fulde kursusgebyr. Vi forbeholder

os ret til at aflyse et kursus, ved for få tilmeldinger.

Varighed

En dag kl. 09.00 - 15.00 (inkl. frokost).

Antal kursister

Max. 10

Pris

Kursuspris: kr 2.500 ekskl. moms.

6

Tilmelding

Tilmeldingsskema og program for kurset finder du på

www.schneider-electric.com, under Produkter og services/

træning og uddannelse/ kursusoversigt.

More magazines by this user
Similar magazines