organisationsoversigt - Movia

moviatrafik.dk

organisationsoversigt - Movia

Markedscenter Markedscentret har det overordnede ansvar for kunderne i busserne. Markedscentret indgår aftaler med operatørerne og står for kvalitetsopfølgningen på busdriften. Det er ligeledes Markedscentret, der varetager samarbejdet med DSB, Metroselskabet og Trafikstyrelsen, samt forestår implementeringen af rejsekortet. Endelig har Markedscentret ansvaret for Movias indtægter, taksterne, rejsereglerne samt de digitale tjenester, som tilbydes til kunderne. Søren Englund Centerchef (Konstitueret), Marked Kontrakter & operatører Kontrakter & operatører varetager Movias udbud af buskørsel og Flextrafikkørsel på baggrund af aftaler med kommunerne og regionerne. Området forestår forsøg med nye miljøteknologier i både busmateriel og på brændstofområdet. Kontrakter & operatører indgår kørselsaftaler med busoperatørerne, og varetager udviklingen af samarbejdet med operatørerne bl.a. via Foreningen BUS. Analyse & indtægter Analyse & indtægter har ansvaret for Movias indtægter og indtægtsdelingen med de øvrige trafikselskaber. Analyse & indtægter er dermed også ansvarlig for dataindsamlingen fra busser, lokalbaner mv., der bl.a. anvendes i rute- og køreplanlægningen. Analyse & indtægter varetager endvidere takstfastsættelsen, Movias rejseregler samt gennemfører markedsanalyser. Jesper Kaas Petersen Områdechef (Konstitueret) Kontrakter Peter Rosbak Juhl Områdechef Analyser 5

More magazines by this user
Similar magazines