organisationsoversigt - Movia

moviatrafik.dk

organisationsoversigt - Movia

Markedscenter

Marketing

Marketing sikrer en overordnet fælles linje i Movias

kundeservice og -forståelse, produktudvikling, markedsføring

i forhold til slutbrugere og erhvervskunder,

design og kommunikation. Marketing varetager

Movias kundeloyalitetsprogram ”MitMovia”, Movias

digitale kundetjenester samt salg af erhvervskort.

Kundeservice

Kundeservice varetager rejsevejledning i forhold til

kunderne, kundeklager og bestilling af ture i Flextrafik.

Kundeservice varetager endvidere henvendelser

fra kunderne vedr. rejsekortet samt distribuerer

billetter og kort til Movias kortsalg.

Pernille Jørgensen

Områdechef Marketing

Mogens Kjøller

Områdechef Kundeservice

Trafikservice

Trafikservice har ansvaret for opfølgningen på de

løbende kontrakter med operatørerne, døgnovervågning

af driften, teknisk ansvarlig for installation,

service og support på billetterings- og andet udstyr,

overvågning og omlægning af linjer i forbindelse

med varslede og uvarslede hændelser, samarbejde

med operatører og kommuner til sikring af hensigtsmæssig

driftsafvikling og fremkommelighed. Trafikservice

varetager endvidere billetkontrol, stoppesteds-

og beredskabsarbejde i hele Movias område.

Rejsekort implementering

Rejsekort varetager implementeringen af

Rejsekortet i Movias driftsorganisation og i Movias

driftsenheder.

John Øllegaard

Områdechef Trafikservice

6

More magazines by this user
Similar magazines