Evaluering af holdets undervisning - Odder Gymnasium

odder.gym.dk

Evaluering af holdets undervisning - Odder Gymnasium

141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 1/

Evaluering af holdets undervisning

Søren Hindsholm

hi@nghf.dk

Nørresundby Gymnasium og HF


Skolens Evalueringsplan

141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 2/


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 2/

Skolens Evalueringsplan

• Vores plan er fra maj 2006.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 2/

Skolens Evalueringsplan

• Vores plan er fra maj 2006.

• Komplekst system med høringer i PR, elevråd,

SU, aftaler om temaer, udvælgelse af fag,

drøftelser med team og faggrupper, bestemte

forløb der skal evalueres, kobling til

kompetenceudvikling osv.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 2/

Skolens Evalueringsplan

• Vores plan er fra maj 2006.

• Komplekst system med høringer i PR, elevråd,

SU, aftaler om temaer, udvælgelse af fag,

drøftelser med team og faggrupper, bestemte

forløb der skal evalueres, kobling til

kompetenceudvikling osv.

• Handlingsplanerne afledes af evalueringerne.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 2/

Skolens Evalueringsplan

• Vores plan er fra maj 2006.

• Komplekst system med høringer i PR, elevråd,

SU, aftaler om temaer, udvælgelse af fag,

drøftelser med team og faggrupper, bestemte

forløb der skal evalueres, kobling til

kompetenceudvikling osv.

• Handlingsplanerne afledes af evalueringerne.

• En del heraf er evalueringer af holdenes

undervisning.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 3/

Holdets undervisning

Mindst en gang hvert semester foretages der en

evaluering med et skriftligt element, og elevernes

udbytte af undervisningen skal indgå heri. . . Lærer og

elever diskuterer resultaterne af evalueringen, og

resultaterne og aftaler om den kommende

undervisning nedskrives kortfattet i et referat som

udleveres til eleverne eller lægges ud på holdets

konference. Dette referat opbevares samtidig af

læreren og er rektors mulighed for at være informeret

om udbyttet af undervisningen. . .


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 4/

Skolens forslag

Skolen lavede et frivilligt forslag:

• Hvordan har dit faglige udbytte af

undervisningen været?

• Hvordan har stoffets sværhedsgrad passet dig?

• I hvor høj grad har det været muligt at have

indflydelse på undervisningens form og indhold?

• Hvordan vurderer du variationen i undervisningsog

arbejdsformer?

• Hvilken form for undervisnings- og arbejdsform

har du haft mest ud af?

• Hvilken form for undervisnings- og arbejdsform

har du haft mindst ud af?


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 5/

Skolens forslag (forts.)

• Hvordan har stemningen og

undervisningsklimaet været i timerne?

• Hvor godt mener du at undervisningen forbereder

dig til eksamen?

• Hvordan vurderer du din egen forberedelse?

• Hvordan vurderer du din lærers forberedelse?

• Hvordan vurderer du din egen deltagelse i

undervisningen?

— ledsaget af et regneark der selv sætter grafer op.


Erfaringer fra holdevalueringer

141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 6/


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 6/

Erfaringer fra holdevalueringer

• Det virker fornuftigt at jeg ikke skal have alle

resultater ind — 700 evalueringer/år som jeg

alligevel ikke kunne nå at forholde mig til, er et

demoraliserende krav.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 6/

Erfaringer fra holdevalueringer

• Det virker fornuftigt at jeg ikke skal have alle

resultater ind — 700 evalueringer/år som jeg

alligevel ikke kunne nå at forholde mig til, er et

demoraliserende krav.

• Der bliver faktisk evalueret meget — i

begyndelsen sukkede eleverne.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 6/

Erfaringer fra holdevalueringer

• Det virker fornuftigt at jeg ikke skal have alle

resultater ind — 700 evalueringer/år som jeg

alligevel ikke kunne nå at forholde mig til, er et

demoraliserende krav.

• Der bliver faktisk evalueret meget — i

begyndelsen sukkede eleverne.

• Enkelte lærere henvender sig om resultaterne.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 6/

Erfaringer fra holdevalueringer

• Det virker fornuftigt at jeg ikke skal have alle

resultater ind — 700 evalueringer/år som jeg

alligevel ikke kunne nå at forholde mig til, er et

demoraliserende krav.

• Der bliver faktisk evalueret meget — i

begyndelsen sukkede eleverne.

• Enkelte lærere henvender sig om resultaterne.

• Nogle tager dem med til MU-samtalen.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 6/

Erfaringer fra holdevalueringer

• Det virker fornuftigt at jeg ikke skal have alle

resultater ind — 700 evalueringer/år som jeg

alligevel ikke kunne nå at forholde mig til, er et

demoraliserende krav.

• Der bliver faktisk evalueret meget — i

begyndelsen sukkede eleverne.

• Enkelte lærere henvender sig om resultaterne.

• Nogle tager dem med til MU-samtalen.

• Antallet af klager er faldet markant.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 6/

Erfaringer fra holdevalueringer

• Det virker fornuftigt at jeg ikke skal have alle

resultater ind — 700 evalueringer/år som jeg

alligevel ikke kunne nå at forholde mig til, er et

demoraliserende krav.

• Der bliver faktisk evalueret meget — i

begyndelsen sukkede eleverne.

• Enkelte lærere henvender sig om resultaterne.

• Nogle tager dem med til MU-samtalen.

• Antallet af klager er faldet markant.

• Når der kommer en klage, har læreren aldrig

evalueret.


Hvad med undervisningen?

141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 7/


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 7/

Hvad med undervisningen?

Bum, bum. . .


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 7/

Hvad med undervisningen?

Bum, bum. . .

• Den er måske nogle steder blevet bedre fordi der

er fokus på nogle temaer, og fordi elever har sat

ord og tal på det andre kunne have på

fornemmelsen.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 7/

Hvad med undervisningen?

Bum, bum. . .

• Den er måske nogle steder blevet bedre fordi der

er fokus på nogle temaer, og fordi elever har sat

ord og tal på det andre kunne have på

fornemmelsen.

• Hvis holdevalueringer skal rykke noget, skal man

i en periode give lærerne efteruddannelse i det

specielt og have det som indsatsområde i nogle

år. En kæmpe opgave!


Generelle erfaringer

141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 8/


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 8/

Generelle erfaringer

• Brede evalueringer kan give for lidt: Eleverne er

godt tilfredse, kritik drukner.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 8/

Generelle erfaringer

• Brede evalueringer kan give for lidt: Eleverne er

godt tilfredse, kritik drukner.

• I den nye plan skal evalueringerne underordnes

handleplanerne og have et skarpere fokus.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 8/

Generelle erfaringer

• Brede evalueringer kan give for lidt: Eleverne er

godt tilfredse, kritik drukner.

• I den nye plan skal evalueringerne underordnes

handleplanerne og have et skarpere fokus.

• Nye tiltag skal evalueres med en forudgående

evaluering af den gamle tilstand som en

basislinje. F.eks. Ændring af NV-forløb,

AT-planlægning og LF-møder.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 8/

Generelle erfaringer

• Brede evalueringer kan give for lidt: Eleverne er

godt tilfredse, kritik drukner.

• I den nye plan skal evalueringerne underordnes

handleplanerne og have et skarpere fokus.

• Nye tiltag skal evalueres med en forudgående

evaluering af den gamle tilstand som en

basislinje. F.eks. Ændring af NV-forløb,

AT-planlægning og LF-møder.

Evalueringskulturen ændres fra en klassisk new

management-tilgang til fokusering på hvordan

skolen klarer sig på bestemte områder.


141_kvalitetssikring_oplaeg_UVM_200903.tex – p. 8/

Generelle erfaringer

• Brede evalueringer kan give for lidt: Eleverne er

godt tilfredse, kritik drukner.

• I den nye plan skal evalueringerne underordnes

handleplanerne og have et skarpere fokus.

• Nye tiltag skal evalueres med en forudgående

evaluering af den gamle tilstand som en

basislinje. F.eks. Ændring af NV-forløb,

AT-planlægning og LF-møder.

Evalueringskulturen ændres fra en klassisk new

management-tilgang til fokusering på hvordan

skolen klarer sig på bestemte områder.

Litteratur: Nygaard og Skårup: Evaluering som

ledelsesredskab i det offentlige. Børsen 2006.

More magazines by this user
Similar magazines