Velkomstfolder med program for Introugen (pdf) - Faaborg Gymnasium

faaborg.gym.dk

Velkomstfolder med program for Introugen (pdf) - Faaborg Gymnasium

T U T O R E R 2 0 1 2

Velkommen til

FAABORG GYMNASIUM

Zakarias

Christian

Marlene

1v

1x

Frederik

Anna

Kristina

Sarah

Lau

Troels

1y

FAABORG

GYMNASIUM

1z

Martha

Kristian

Cecilie

August 2012


Kære nye 1.g-elever

Først og fremmest skal I alle vide, at vi i Elevrådet glæder os meget til at tage

imod jer..

Faaborg Gymnasium bryster vi os af vores gode samspil mellem lærer og elev,

voksen og ung. Dette danner et godt incitament for at engagere sig i diverse

udvalg på skolen, herunder Elevrådet. Vores elevråd består af 2 elever fra hver

klasse på alle tre årgange. Vores primære formål er at pleje elevernes interesse,

debattere aktuelle problemstillinger og være med til at knytte et stærkt og effektivt

bånd til lærerne og administrationen.

Umiddelbart efter sommerferien vil det nysammensatte Elevråd mødes til en sjov

og udfordrende elevweekend, hvor opgaven er at få årsplanen på plads.

Herudover vil programmet stå på teambuilding, som vil skabe grobund for en

masse nye venskaber.

Elevrådet giver dig således muligheden for at gøre din indflydelse gældende og

møde andre engagerede og oplagte elever.

Vi glæder os til at se jer efter sommerferien.

Kærlig hilsen

Elevrådet

Så er sommerferien godt i gang, og snart er det tid til at starte på Faaborg Gymnasium. I

skal glæde jer, for vi forsikrer jer om, at det bliver 3 år, som I sent vil glemme. Vi er

tutorerne og igennem hele jeres første år her på stedet, vil vi hjælpe jer med at falde godt

til og svare på alle jeres spørgsmål. Alt dette kan vi sige og garantere, fordi vi selv er

nuværende elever og derfor selv har været igennem det.

Som I kan se i programmet, er der lavet en tætpakket slagplan for den første uge. Her skal

I både fotograferes, have undervisning og sidst men ikke mindst stifte bekendtskab med

jeres nye klassekammerater. Tutorerne vil være til stede og hjælpe med til, at I får lært

hinanden at kende og kommer ind i det sociale fællesskab her på gymnasiet. For Faaborg

Gymnasium har en god tradition for sammenhold og venskab, og det vil vi gøre vores

bedste for at integrere jer i. Som I kan se, skal I også på hyttetur i løbet af den første uge,

og den har tradition for at være rigtig fed - så det kan I se frem til!

Kort sagt: Vi er der for at jeres første år på Faaborg Gymnasium bliver godt, og vi glæder

os rigtig meget til at se jer!

Vi ses d. 13. august

Med venlig hilsen

Tutorerne

Program for den første uge:

Den første uge på Faaborg Gymnasium, intro-ugen, er tilrettelagt med et særligt program.

• I vil møde jeres nye klassekammerater.

• Jeres teamlærere (dvs. kontaktlærere) vil fortælle jer om jeres skema, fag og

undervisning.

• Jeres tutorer vil vise jer rundt og informere jer om gymnasielivet, udvalg osv.

• I vil møde rektor samt jeres studievejleder.

• I vil få udleveret forskelligt materiale – så husk at medbringe skoletasken.

• Medbring 60 kr til hytteturen allerede mandag d. 13. aug.

Intro-ugen:

Mandag 13/8:

08.00 – 09.30: Velkomst i kantinen. Inddeling i klasser og derefter

teamlærertime.

09.45 - 11.15: Tutorerne henter jer i klasseværelset; de viser jer rundt på skolen

og informerer om gymnasielivet. På turen indgår fotografering.

11.15 – 11.45: Frokostpause.

11.45 – 12.45: Møde dels med rektor dels med studievejleder

12.50 - 14.00: Hytteturslærere og tutorer informerer om og planlægger hyttetur.

Tirsdag, onsdag:

Torsdag 16/8:

08.30 –

ca.10.00:

Almindelige skoledage efter jeres nye skema

Tutortime: Indkøb samt forberedelser til hyttetur.

Herefter afgang med bus til hytterne.

Fredag 17/8: Forventet hjemkomst fra hyttetur mellem kl. 12 og 13.

Derefter har I fri.

Mandag 20/8:

Almindelig skoledag efter jeres nye skema.

Vigtige datoer i skoleåret 2012 -13

Mandag d. 13. august

Torsdag d. 16. august

Fredag d. 31. august

Fredag d. 7. september

Onsdag d. 12. september

Lørdag d. 13. oktober

Tirsdag d. 30 oktober

Onsdag d. 7. november

Tirsdag d. 20. november

Tirsdag d. 27. november

Fredag d. 30. november

Fredag d. 30. november

Lørdag d. 22. december

Torsdag d. 3. januar

Fredag d. 8. februar

Fredag d. 3. maj

Første skoledag

Hyttetur for 1.g

Introfest

Idrætsdag

1.g forældreaften

Efterårsferie i uge 42

Orienteringsaften om valg af studieretning

Operation Dagsværk (læs mere på www.od.dk)

Terminskarakterer frigives

Samtaleaften mellem lærere, elever og forældre

1.g studieretningsvalg

Julefest

Juleferie til og med onsdag d. 2. januar

Studieretningsforløbet starter

Fastelavnsfest

Årsfest for elever, forældre og medarbejdere

Ændringer i datoplanen kan forekomme - hold øje med skolens hjemmeside:

www.faaborg-gym.dk

More magazines by this user
Similar magazines