Det nye Danmark ( pdf)

trm.dk

Det nye Danmark ( pdf)

En kollektiv trafik, der forener lokale behov i et landsdækkende system

Regeringen ønsker:

• at sikre sammenhæng i den kollektive trafik i hele landet, herunder navnlig i hovedstadsområdet, hvor den kollektive

trafik er tæt

• at busbetjeningen er tilpasset de lokale behov

• at passagerne ikke skal opleve reale takststigninger i den kollektive trafik

Regeringen foreslår:

• at kommunerne udenfor hovedstadsområdet overtager ansvaret for egen bustrafik

• at kommunale trafikfællesskaber overtager ansvaret for den mellemkommunale bustrafik og for fastsættelse af taksterne

for bustrafik inden for trafikfællesskabets område.

• at takstudviklingen fremover ikke overstiger pris- og lønudviklingen

• at der på sigt skal etableres ét fælles takstsystem for hele den kollektive trafik, når det elektroniske rejsekort er indført

• at amtsbanerne overdrages til staten eller kommunerne efter drøftelse med de kommunale parter

• at der oprettes to kollektive trafikråd for Øst- og Vestdanmark, der skal sikre sammenhæng i den kollektive trafik

udenfor hovedstadsområdet

• at der i hovedstadsområdet etableres Hovedstadsområdets Kollektive Trafik Råd, der skal sikre sammenhæng, information

og markedsføring af hovedstadsområdets kollektive trafik.

• at DSB overtager Metroen efter drøftelse med de kommunale parter bag Metroen

More magazines by this user
Similar magazines