Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

(-), tegnet og (&), punktum (.), skråstreg (/), parentes ( ), apostrof ('), lighedstegn

(=), nummertegn (#), snabel-a (@), understregning (_), plus (+), udråbstegn (!),

semikolon (;), spørgsmålstegn (?), komma (,), kolon (:), procent (%) og tilnærmelse

(~).

● Hvis du laver en fejl, skal du trykke på pileknappen for at vælge Ryd på det visuelle

tastatur og derefter trykke på OK.

● Når du er færdig med at indtaste tekst, tal eller symboler, skal du trykke på en

pileknap for at vælge Udført på det visuelle tastatur og derefter trykke på OK.

Udskrivning af rapporter

Du kan konfigurere HP all-in-one til at udskrive fejlrapporter automatisk og

bekræftelsesrapporter for hver fax, du sender og modtager. Du kan også efter behov

manuelt udskrive systemrapporter. Rapporterne indeholder nyttige systemoplysninger

om HP all-in-one.

HP all-in-one udskriver som standard kun en rapport, hvis der opstår problemer under

afsendelsen eller modtagelsen af en fax. Efter hver transaktion vises der kortvarigt en

meddelelse i farvedisplayet, som angiver, om faxoverførslen er fuldført.

Automatisk generering af rapporter

Du kan konfigurere HP all-in-one til at udskrive bekræftelser og fejlrapporter

automatisk.

Bemærk! Hvis du ønsker at få udskrevet en bekræftelse, hver gang en fax er sendt,

skal du følge nedenstående fremgangsmåde, før du påbegynder

afsendelsen af faxer og vælge Kun afsendelse.

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 2 og derefter på 1.

Herved vises først menuen Udskriv rapport og derefter vælges Opsætning af

faxrapporter.

3 Tryk på for at gennemse følgende rapporttyper:

– 1. Alle fejl: udskrives ved alle faxfejl (standard).

– 2. Afsendelsesfejl: udskrives, hvis der er fejl i forbindelse med faxafsendelse.

– 3. Modtagelsesfejl: udskrives, hvis der er fejl i forbindelse med

faxmodtagelse.

– 4. Hver fax: bekræfter, hver gang en fax er sendt eller modtaget.

– 5. Kun afs.: udskrives, hver gang en fax sendes og angiver, om det lykkedes

at sende faxen.

– 6. Fra: udskriver hverken fejl- eller bekræftelsesrapporter.

4 Tryk på OK, når den ønskede rapporttype er markeret.

Manuel generering af rapporter

Du kan manuelt generere rapporter om HP all-in-one, f.eks. status for den sidst

afsendte fax, en liste over programmerede kortnumre eller en selvtest til

diagnosticeringsformål.

1 Tryk på Opsætning og derefter på 2.

Brugervejledning 97

Brug af faxfunktionerne

More magazines by this user
Similar magazines