Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Brug af faxfunktionerne

Kapitel 11

Menuen Udskriv rapport vises.

2 Tryk på for at gennemse følgende rapporttyper:

– 1. Opsætning af faxrapporter udskriver de automatiske faxrapporter, som

beskrevet i Automatisk generering af rapporter.

– 2. Sidste transaktion udskriver detaljer for sidste faxafsendelse.

– 3. Faxlog: udskriver en log over de sidste ca. 30 faxtransaktioner.

– 4. Liste med kortnummer udskriver en liste over de programmerede

kortnumre.

– 5. Selvtestrapport udskriver en rapport for at hjælpe med at diagnosticere

problemer med udskrivning og justering. Se Udskrivning af en selvtestrapport

for at få yderligere oplysninger.

3 Tryk på OK, når den ønskede rapporttype er markeret.

Indstilling af kortnumre

Du kan knytte kortnumre til de faxnumre, du ofte bruger. På den måde kan du hurtigt

ringe op til numrene via kontrolpanelet.

Se Afsendelse af en fax ved hjælp af kortnumre for at få yderligere oplysninger om,

hvordan du sender en fax ved hjælp af kortnumrene.

Du kan hurtigt og nemt angive kortnumre fra computeren ved hjælp af HP Director, der

fulgte med softwaren til HP Image Zone. Se HP Image Zone Hjælp, der fulgte med

programmet HP Image Zone, for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af kortnumre

Du kan oprette kortnumre til de faxnumre, du ofte bruger.

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 3 og derefter på 1.

Herved vises først Opsætning af kortnummer, og derefter vælges Individuelt

kortnummer.

Det første ikke-tildelte kortnummer vises i farvedisplayet.

3 Tryk på OK for vælge det viste kortnummer. Du kan også trykke på

at vælge en anden tom plads og derefter trykke på OK.

eller for

4 Indtast det faxnummer, der skal knyttes til kortnummeret, og tryk derefter på OK.

Tip! Hvis du vil indsætte en pause i en nummersekvens, skal du trykke på firkant

(#) gentagne gange, indtil der vises en bindestreg i farvedisplayet.

Det visuelle tastatur vises automatisk på farvedisplayet.

5 Indtast navnet. Når du har indtastet navnet, skal du vælge Udført på det visuelle

tastatur og derefter trykke på OK.

Se Indtastning af tekst og symboler for at få yderligere oplysninger om indtastning

af tekst ved hjælp af det visuelle tastatur.

6 Tryk på 1, hvis du vil indstille endnu et nummer, eller tryk på Annuller for at forlade

menuen Opsætning af kortnummer.

Opdatering af kortnumre

Du kan ændre telefonnummeret eller navnet for et individuelt kortnummer.

1 Tryk på Opsætning.

98 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines