Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

Brug af faxfunktionerne

Kapitel 11

Denne indstilling vender tilbage til standardindstillingen fem minutter efter, jobbet er

fuldført, medmindre du angiver, at dine ændringer skal være standarden. Se Angivelse

af nye standardindstillinger for at få yderligere oplysninger.

Sådan ændres opløsningen fra kontrolpanelet

1 Læg første side med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

2 Tryk på Fax.

Skærmen Indtast faxnummer vises.

3 Indtast faxnummeret på tastaturet.

4 Tryk på Fax igen, og tryk på 1.

Herved vælges først menuen Fax, og derefter vælges Opløsning.

5 Tryk på for at markere en indstilling for opløsning, og tryk derefter på OK.

6 Tryk på Start Sort.

Bemærk! Hvis du trykker på Start Farve, sendes faxen ved hjælp af indstillingen

Fin.

7 Hvis den senest afsendte sort/hvide fax er gemt i hukommelsen, vises skærmen

Faxtilstand. Tryk på 1 for at sende en ny fax.

8 Tryk på Start Sort.

9 Hvis du har endnu en side, du vil faxe, skal du trykke på 1, når du bliver bedt om

det. Læg den næste side med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset, og

tryk derefter på OK. Hvis du ikke har endnu en side, skal du trykke på 2.

Ændring af indstillingen Lysere/Mørkere

Du kan ændre kontrasten i en fax, så den bliver mørkere eller lysere end originalen.

Denne funktion er nyttig, hvis du faxer et dokument, der er udtonet, udvasket eller

håndskrevet. Du kan gøre originalen mørkere ved at justere kontrasten.

Denne indstilling vender tilbage til standardindstillingen fem minutter efter, jobbet er

fuldført, medmindre du angiver, at dine ændringer skal være standarden. Se Angivelse

af nye standardindstillinger for at få yderligere oplysninger.

1 Læg første side med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.

2 Tryk på Fax.

Skærmen Indtast faxnummer vises.

3 Indtast faxnummeret på tastaturet.

4 Tryk på Fax igen, og tryk på 2.

Herved vælges først menuen Fax, og derefter vælges Lysere/Mørkere.

5 Tryk på for at gøre faxen lysere eller på for at gøre den mørkere.

6

Skyderen flyttes mod venstre eller højre, alt efter hvilken knap du trykker på.

Tryk på Start Sort.

7 Hvis den senest afsendte sort/hvide fax er gemt i hukommelsen, vises skærmen

Faxtilstand. Tryk på 1 for at sende en ny fax.

8 Tryk på Start Sort.

9 Hvis du har endnu en side, du vil faxe, skal du trykke på 1, når du bliver bedt om

det. Læg den næste side med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset, og

tryk derefter på OK. Hvis du ikke har endnu en side, skal du trykke på 2.

100 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

More magazines by this user
Similar magazines