Brugervejledning - Hewlett Packard

h10032.www1.hp.com

Brugervejledning - Hewlett Packard

2 Gør ét af følgende:

– Tryk på 5 og derefter på 2. hvis du vil ændre indstillingen Ring igen ved

optaget.

Herved vises menuen Avanceret faxopsætning, og derefter vælges Ring

igen ved optaget.

– Tryk på 5 og derefter på 3, hvis du vil ændre indstillingen Intet svar, ring igen.

Herved vises menuen Avanceret faxopsætning, og derefter vælges Intet

svar, ring igen.

3 Tryk på for at vælge Ring igen eller Ring ikke igen.

4 Tryk på OK.

Angivelse af automatisk reduktion for indgående faxer

Denne indstilling angiver, hvordan HP all-in-one skal håndtere modtagne faxer, der er

for store til standardpapirstørrelsen. Når indstillingen er slået til (standard), reduceres

billedet, så det om muligt tilpasses til én side. Når funktionen er slået fra, bliver de

informationer, der ikke er plads til på den første side, udskrevet på en ny side.

Automatisk reduktion er nyttig, hvis du modtager en fax i Legal-format og har papir i

Letter-format i inputbakken.

1 Tryk på Opsætning.

2 Tryk på 5, og tryk derefter på 4.

Herved vises menuen Avanceret faxopsætning, og derefter vælges Automatisk

reduktion.

3 Tryk på for at vælge Fra eller Til.

4 Tryk på OK.

Indstilling af backup af faxmodtagelse

Alle modtagne faxer gemmes i hukommelsen i HP all-in-one. Hvis der er en fejltilstand,

der forhindrer, at HP all-in-one udskriver faxmeddelelserne, kan du med indstillingen

Backup af faxmodtagelse fortsat modtage faxer. Hvis Backup af faxmodtagelse er

slået til, gemmes faxmeddelelserne i hukommelsen under fejltilstanden.

Hvis HP all-in-one f.eks. er løbet tør for papir, og indstillingen Backup af

faxmodtagelse er slået til, gemmes alle modtagne faxer i hukommelsen. Når du

lægger mere papir i, udskrives faxmeddelelserne. Hvis funktionen slås fra, kan HP allin-one

ikke besvare indgående faxopkald, før fejltilstanden er afhjulpet.

Følgende fejltilstande kan forhindre, at HP all-in-one udskriver faxer:

● Der er ikke papir i inputbakken

● Der er papirstop

● Dækslet til blækpatronholderen er åbent

● Blækpatronholderen er standset

Under normal drift (uanset om indstillingen Backup af faxmodtagelse er Til eller Fra),

gemmer HP all-in-one alle faxer i hukommelsen. Når hukommelsen er fuld, overskriver

HP all-in-one den ældste udskrevne fax, når den modtager nye faxer. Hvis du vil slette

alle faxer i hukommelsen, skal du slukke for HP all-in-one ved at trykke på knappen

Tændt.

Brugervejledning 103

Brug af faxfunktionerne

More magazines by this user
Similar magazines